Archív za 1987 rok

Strana 68

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243143

Dátum: 15.10.1987

Autori: Babinec Miroslav, Buryan Petr, Malecha Jioí

MPK: B60Q 1/34

Značky: motorová, svítilna, vozidla

Text:

...polmaěru Br, iíŕce if a paroiálníHa obr. 6 je evítilna podle vylálezu v čolním pohledu bez refrektom j, kde je zndzornln filtr 3 e rodiálníni prinetiokými prvky u, reflektor 1 opatření na ivé vyatouplé boční stiha 2 horizontolními prizmatiekými prvky Lg v poloze, která je určenoeouŕedniceni gb, gb. Odrazná ploche á reflektoru g je pokryta horizontdlními 1 neboradiálními Q cylindrickýni prvw, jejichž polomär 3 x, se etenoví pro doeažení...

Převodovka s vlnovým reduktorem.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243142

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zieba Bohumil, Babinec Miroslav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, vlnovým, převodovka

Text:

...plní e lołíew uloženým ne vnijií prdnlru pevného osubeneho kole e člsteěnl l stetoroviho pldlti. Vnö otočný pleť, nebo í víko, jsou opetřeny ozubení nebo drełkovlnín, unołšujícíeh přenos vetupního točiveho momentu. Loiíelnový prostor de utłenłn tčmioí hŕídelový kronike.Relením převodovky podle vynilezu ee doedhne jejího zkráoení.Príklad provedení převodovky a vlnovýn reduktore podle vynúlesu le Inílornln ne výkresoch, kde ne obe. | je...

Zařízení pro zavěšení pinoly. zejména třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243141

Dátum: 15.10.1987

Autori: Buiárek Ladislav, Kokeš Jan, Kooan Alfréd

MPK: G01B 5/03

Značky: pinoly, stroje, zejména, zavěšení, třísouřadnicového, měřicího, zařízení

Text:

...na obr. 4 je totéz snázoměno v čelnín pohledu s vyznačeím stabilizátoru, na obr. 5 je v bočním pohledu znázorněno provedení, kde spodní držák je s vrchuím drłákevm spojen dvlma plochými pruäinami a na obr. 6 je shodná zařízení znázorněnoZařízení podle vynálezu v provedení s jedním pársm plochých pruäin eestává z lenka1, uloženého na kladca g s rovnýn příčným profilom styčné části. Kladka z je otočné uloäena na ose 3 která je připevněna...

Způsob výroby dvojic součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243140

Dátum: 15.10.1987

Autori: Florian Jan, Holpuch Vladimír, Cerhová Andila

MPK: B22D 25/00, B22C 9/04

Značky: dvojic, výroby, součástek, způsob

Text:

...trískovým obrdblním,zatímco pri výrobě presným litím budou náklady podstatu nini. Presné lití ale obecnlneumožňuje tak presnou výrobu. Pro výrobu tvarovo presných protilazsů lse však pouiít premene lití způsobem podle vyndlezu, ktorý zaručí dostatečnou vaájemnou presnost protikueů vůči sobě.Príklad npůsobu výroby podle vynálezu je následujícíZnámými opůsoby výroby se zhotoví voskové modely obou nožů entlovacích nůžek. Tyto nože ee zeformují...

Homopolární zubový generátor s přímým kapalinovým chlazením a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243139

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ševela Petr

MPK: H02K 9/16

Značky: zubový, způsob, homopolární, výroby, chlazením, kapalinovým, přímým, generátor

Text:

...plochou 2 a dále druhým izclačnín pratencea m e otevřenýni prcřszy || při vnljlía obvodu pro průchod ohnutých koncu trubek A. Prstenee L 9, je opatřen vnčjií lmłelovou dcsodací plochouKaždé pouzdro 2, á je an. tvořeno přírubou u, e vnitřní kulelovcu doeedeeí plochou 12 a boční doeedací plochou j a je uzavŕeno čelní deekou 11 a úvłna dosedacíai plochani m, L 2, přičemž mezi doeedací plochy u, m je vloženo tlanlaí 39, a nezi donedací...

Zařízení pro plynule seřiditelnou změnu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243138

Dátum: 15.10.1987

Autor: Habrovanský Josef

MPK: F16H 55/46

Značky: plynule, zařízení, otáček, změnu, seřiditelnou

Text:

...průchod prvku §, které jsou axiálně zajištěny osazeným unášečem 3, vcdící přírubouLichě disky § mají průběžný otvor se závitm łâ v horizontální rovině, otáčaním prvků 6 dochází k axiálnímu stavění lichých disků §, ve vertikální rovině mají větší kruhovýotvor Ag pro průchod stavitelných prvků Q sudých disků §, v sudých discích § jsou otvoryumístěny opačně, tedy k axiálnímu stavění sudých disků dochází ve vertikální rovině, přičemž axiální směr...

Stavitelná řemenice pro plynule seřiditelnou změnu otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243137

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vinklárek Alois

MPK: F16H 55/52

Značky: seřiditelnou, plynule, změnu, otáček, řemenice, stavitelná

Text:

...doby ladění, což se projeví v lepším využití celých technologických linek.Řemenice pro plynule seŕiditelnou změnu otáček pohonu rezonančního třídiče je umístěna na hřídeli motoru s perem l a je tvofen osazeným unášečem g, který je vně opaťřen alespoň jednou drážkou 3 pro alespoň jedno vodící pero 1. Na osazený unášeč 3 s vodícím perem 5 jsou nasunuty alespoň dva disky g, které jsou vcdicím perem A jištěny proti otáčení.Každý disk Q je...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243136

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jurásek Rudolf, Hrdý Jaroslav

MPK: F16K 15/03

Značky: zpětná, klapka

Text:

...a zpevňovacími segmenty je vložena nejméně jedna pružina.Proti dosud užívaným řešením dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že pružné samočinné vracení klapky k těsnícímu sedlu tělesa podstatně omezuje možnost vzniku rázu,a tedy i poruchy těsnícího sedla. Použití pružného měkkého materiálu zajišťuje dobré těsnící vlastnosti, snížení opotřebování sedel a spolehlivost a bezporuchovost provozu. Svisle dělená konstrukce tělesa...

Úprava pístového čerpadla pro mazací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243135

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nožicka Boetislav, Vršínský Jaroslav

MPK: F16N 13/02

Značky: čerpadla, mazací, úprava, systémy, pístového

Text:

...a mohou být příčinou vážnych poruch Einálních strojů.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny úpravou pístověho čerpadla pro mazací systémy podle vynálezu, jehož podstatou je vytvoření prstencové komory v části vrtání válce mezi pracovním prostorem čerpadla a okrajem vrtání válce. přičemž prstencová komora je spojena propojovacím kanálekm s výtlačnou stranou čerpadla.V mazacích systémech je výtlačná strana trvale pod tlakem pracovního média,...

Hřídelová těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farkaš Vladimír, Poikryl Josef, Bauer Štefan

MPK: F16J 9/22

Značky: hřídelová, těsnění

Text:

...dílů, ale i plnění vnitřníçh prostoru mezi jednotlivými těsnicími kroužky olejem se provádí z čela,ve směru podélné osy hřídele. po sejmutí pracovního nástroje, například lodní vrtule,a podobně, bez jakékoliv demontáže ochranného krytu a bez vypouětění oleje ze stroje.Snadná vyměnitelnost krajních opotřebovaných těsnicích elementů vnějšího těsnění umožňuje stále jejich dobrou funkci. To zajištuje spolehlivou dlouhodobou funkci...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vališová Irena, Vaneo Miloslav

MPK: H02P 9/10

Značky: regulaci, buzení, synchronního, zařízení, stroje

Text:

...napětí porovnávacího a proporcionálně integrečního členu g s volitelným omezením výstupního signálu napětí z čidla l budícího proudu rotačního nudiče. Protože v tomto případě jsou vstupy 3.2 a Lg porovnávacího a proporcionálníhočlenu j rozpojeny, výsledný rozdíl vstupních napětí je zesilován a vytváří se tím vnitřní regulační obvod budícího proudu rotaćního budiče, ktorý stebilizuje regulaciV případě režimu regulace budíoího proudu...

Zapojení pro testování obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243132

Dátum: 15.10.1987

Autori: Magyar František, Biernacki Eduard

MPK: G05B 23/02

Značky: obráběcích, testování, strojů, zapojení

Text:

...obráběoích strojů řízenýołrautomatem s cykliolgým čtením paměti je provodeno tak, že kontrolní blok l, tvořený konparétoram součtovýoh a součinových logických obvodu, kde ao testuje zadaní testovscího režimu stroje, je pripajam na vstup zadávacího bloku z tvořenáho tlačítkovými ovládeči e číslicovými přejímači. Výstup zadavacího bloku 3 je připojen na vstup dekódovacího bloku j, pŕedstavovaného dekodárem 1 s N kombinačních logických obvodu,...

Nealkoholický nápoj na bázi vodorozpustného aromatického výluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243131

Dátum: 15.10.1987

Autori: Benetin Marián, Durec Milan, Palacka Vladimír, Oddejovie Anton

MPK: A23L 2/00

Značky: aromatického, nápoj, vodorozpustného, nealkoholický, bázi, výluhu

Text:

...po výrobe extraktu orgeniokými rozpoultädly, zvláětä potom koncentrovaný) ratinevaným lihem, vyznačený tím, že v litru nápoje je obesłeno 0,005 g až 0,5 5 hmot. euöiny z vodorozpuetnáho sromatického výluhu z odpedních drog 5,0 až 10,0 i hmot. cukru, 0,001 až 0,05 l hmot. arőma a 0,05 a 0,3 5 hmot. citrónová kyseliny nebo jiných potravinářakýoh kyaelin v koncentraoi odpovídající uvedenému mnozstvi citronová kyseliny. A iPokud ae pouiívají...

Třídicí zařízení s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243130

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubina Peter, Vavrovie Ján

MPK: G01B 7/00

Značky: zařízení, kalibraci, třídicí, poloautomatickou

Text:

...měřicí stanici LL je propojen s měřicí částí |, jsi je propojena na signálový vstup A provozní pamäti 3. Provozní výstup 3 provozní paměti š je spojen s provozním vstupom 3 L vyhodnocovací části 3 a pomocný výstup 31 provozní paměti g je připojen na pamětový vstup jj, etalonová pamäti j. Hlavní výstup u, vyhodnocovscí části 3. je spojsn s prscovním třídičem g s etalonový výstup j vyhodnocovací části j, je spojsn s etslonovým třídičsm...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn na bázi polyolefinů s nízkou anizotropií vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243129

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sudil Jaroslav, Griesbach Marian, Nitra, Balik Štefan

MPK: C08L 23/06, C08J 9/08

Značky: vlastností, bázi, nízkou, polyolefinů, směs, přípravu, anizotropií, strukturních, tvrdých

Text:

...nukloaćnín činidlsm bublin vo oral koapozitu a adhozní pří sadou pro zvýěení pŕilnavoati člstio nadouvadla no povrch grmulí polyaoru a koapozitu.Přodností cholsiokdho nadouvadlu hydrogon uhličltazlu zadného ja, is nozbarvujo polynor, je zdravotně nazúvadoý a Iná vyilí nadouvací kapacitu va srovnání s Gonltronol EP-A, (nadouvsdlo na bázi azobisforaonidu, firay Fisons, QB). Výrobky připravoná zo smial podle vynálszu s možno poułít např....

Pasta polyvinylchloridu se sníženou migrací změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243128

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rapant Bohuslav, Uhlár Vladimar

MPK: C08L 27/06, C09D 5/20

Značky: změkčovadel, migrací, sníženou, pasta, polyvinylchloridu

Text:

...běžné komponenty polyvinylchloridových plastisolü nebo organosolů, především pak některé přísady ze skupiny zahrnující pigmenty, regulatoryfviskozity, stabilizátory a plniva.mavní výhodou polyvinylchloridová pasty podle vynálezu je ve srovnání s doposud známými směsi polyvinylchloridu to, že při zachování velmi nízká migrace změkčovadel nepřekročí její viskozita hodnotu 3 Pa.s. Tím je umožněno použití pasty i pro aplikace,u kterých bylo...

Způsob uložení feritových jader tvaru U na podložkách při výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243127

Dátum: 15.10.1987

Autor: Houžvieka Jindoich

MPK: F27B 9/04, F27B 9/14, C21D 9/00...

Značky: jader, feritových, výpalu, tvaru, uložení, způsob, podložkách

Text:

...ve dvou vratvách je prováděn na vysokém podecypu. Výpal na vysokém podsypu cca 1 až 3 mm je nevhodný pro U jádro o menší hmotnosti, kde dochází k deformsci obou vrstev a pro daný typ pece, u ktoré cirkulační ventilátoryv předehřívacím pásmo rozvíří výlisky nezatížený podsyp, který ie potom usazuje na výliscích a není vyloučeni, že i v odsávacím potrubí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob uložení feritovych jader tvaru U na podložkách při vypalu...

Zapojení pro regulaci fyzikálních parametrů odpadní vzdušniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243126

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mokrý Jozef

MPK: B03C 3/01

Značky: odpadní, fyzikálních, regulaci, vzdušniny, parametrů, zapojení

Text:

...ofukováním 3. V prívodu A vody ke vstřikovácím tryskám g jsou zařazeny první ventil 2 a druhý ventil §. První ventil 2 je ovládam prvním regulátorem 1,jehož vstup je připojen na výstup měříče g zapráäenosti umístěného v odsúvacím potrubí2 odpadní vadušnim za elektroodlučovačl Lg. Druhý ventil á je ŕízen dvoupolohovým regulátorem 13, jehož vstup je připojen na čidlo jj teploty umístené v odsávacím potrubí 2 před elektroodlučovači m, avšak za...

Zapojení pro generaci fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243125

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bednáo Jioa

MPK: H02P 1/04

Značky: zapojení, generaci, fáze

Text:

...vstupních svorek přívodu proudu s jednot livými túzemi A, B, C a nulového vodiče N. zapojením fází v-pořadí A-B-C kolem N doprava získáme pravotočivou soustavu. Pfehozením kterékoliv z fází mezi sebou získéme soustavulevotočivou. Postačí tudíž zajistit sledování vžájemného postavení dvou fází například A-B kolem nulového vodiče N.Jak zřejmo z obr. 1 vstup první l nulového vodiče N je napojen jednak na třetí rezistor Ě, jednak na katodu...

Vypouštěcí ventil nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 243124

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bednáo Jioí

MPK: F16K 1/06

Značky: nádob, ventil, vypouštěcí

Text:

...proveden přívodním kanálem v tělese ventilu, tento zajišťuje rovnomerné rozdeleníproplachu do všech drážek.Uspořádání drážek může být provedeno různým způsobem. Zvlášť výhodné je uspořádání s tsngenciálním vyůstěním do prostoru ventilu. Tímto způsobem se dosáhne rotačního pohybu proplachovacího média a tím velmi účinného proplachování.Příklad provedení ventilu dle tohoto vynálezu je zobrazen na.výkresu, kde je schematicky znázorněn řez...

Zámky pro zátah jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Liptovský Hrádok, Schreiber Rudolf, Lukáe Jarolam, Zuskin Silver

MPK: D04B 15/32

Značky: zátah, jehel, zámky

Text:

...což je provedeno tak, že špice zatahovacího zámku v místě bodu maximálního zátahu a odpovídající úsek protizámku jsou mimo šířku nosiče.Uspořádání podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na pfipojeném výkrese,kde na obr. 1 je pohled zepředu na uspořádání zatahovacího zámku a protizámku na nosiči,a na obr. 2 je pohled z boku na zmíněné zámky v řezu.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčoohového zboží je...

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243122

Dátum: 15.10.1987

Autori: Baláž Anton, Nemeeek Václav, Vallo Július

MPK: D04B 9/46, D64B 15/00

Značky: hustotové, pletacího, okrouhlého, stroje, zařízení

Text:

...ovládací páky §, 2, lg a lg mechanicky spřaženy a spolu s pákou lg a tyčí lg tvoří první mechanický převod ovládaný rozkazovacím bubnem lg, pro ovládání všech zatahovacíoh zámků l až A obou pletacích systémů. ovládací páky §, g, li, łä jsou výkyvně uloženy na zámkovém plášti §.Dále pro ovládání pravých zatahovacích zámků g a 5 je tu uspořádán druhý mechanický převod, ktorý sestává z níže popsaných členů. Vedle ovládací páky lg je...

Pokovovací buben s vnitřním postřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243121

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mojto František, Sáraz Jozef, Vallo Július, Szabó Pavol

MPK: C25D 17/20

Značky: postřikem, buben, pokovovací, vnitřním

Text:

...na vnitřním plášti bubnu po jeho délce. Účinok je podobný jako u děrovaně trubky. Výhodou je vyšší odolnost proti mechanickému poškození,nevýhodou vyšší technická složitost vyžadující speciální přívodní zařízení, nutnost polohování bubnu a postřik na stojící okamžitou plochu zboží.Uvedené nedostatky odstraňuje buben pokovovací s vnitřním postŕikem tvořený rámem, do kterého je prostřednictvím závěsů opatřených čepy uložen vlastní pokovovací...

Pneumatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243120

Dátum: 15.10.1987

Autor: Trúchly Marián

MPK: G01L 7/16, G06D 1/02

Značky: pneumatické, čidlo

Text:

...ke své subtilní konstrukci náchylná na poškození.vynález si klade za cíl navrhnout takové uspořádání pneumatického čidla, které odstraňuje zanášení trysek čidla nečistotami V oděvních provozech a zajišťuje bezporuchovou funkci.Podle vynálezu je pneumatické čidlo navrženo jako shora uzavřená komora a jeho podstatou je, že ve válcově dutině je uložen svisle pohyblivý píst, opírající se spodní plochou o páku hmatadla a kuželovou horní částí...

Zařízení pro usazování kalů v bubnových parních kotlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243119

Dátum: 15.10.1987

Autor: Olejník Juraj

MPK: F22B 5/04

Značky: zařízení, kotlech, bubnových, parních, usazování, kalů

Text:

...nárazovém odkalovúní. Množství usazených kam ve vytvořenýoh usasovacích prostor-ach v bubna bude v časové jednotce pravidla podstatne větší po prvním majetí kotle než v pozdějšímp 1070341 OVĚEN V té 5055 bývá také kotol čeitěji odstavován, takže lze čaetěji podle potřeby zaradit otevření bubna e mechanické odstranění kalů usazovacích prostoru hubou.Regulece obsahu roepuštěnych solí v oběhová vodě nepŕetržitým odluhováním eolemi nejzahuitěnější...

Ventilová hlava plynového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243118

Dátum: 15.10.1987

Autor: Jeneak Imrich

MPK: B01D 53/02

Značky: ventilová, hlava, plynového, čerpadla

Text:

...ventilovou hlavou, tvořenou základnou so vstupním e výstupním otvorom pro procházející plyn podle vynálezu. jehož podstatou Je, že na vstupní otvor v základne navazuje pouzdro pro sorpční filtr se spoločným topným tělískem, jak pro ákladnu tak pro pouzdro pro sorpční filtr.Novým konstrukčním řešením ventilové hlavy s pouzdrem pro sorpční filtr se odstraní možnost vzniku netěsnoeti ve spojení plynového čerpadla a pouzdrem pro sorpční...

Maznice těžkých řetězových čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pilát Jozef, Klempa Štefan

MPK: F16N 11/10

Značky: maznice, těžkých, řetězových, čepu

Text:

...místo. Výhodou je take to, že vysouvací mazací hlavy místo posuvu celá maznice snižuje podstatne setrvačne hmoty a usnadňuje tak funkci meznioe.Na přiloženém výkrese je znázorneno příklednć provedení maznice v rezu.Maznice těžldch řetězovych čepd v příkladném provedení podle vynálezu sestava z mazací hlavy IJ, která je suvně uložena ve vybraní vytvořeném v jednom konci telesa 1 a uzavřeném víkem § s otvorom, kterým je prostrčen pracovní...

Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Páva Pavol, Višacký Viliam

MPK: F16N 25/00

Značky: zejména, maznice, těžkých, mazacím, čepu, řetězů, místům, zařízení, zavádění

Text:

...koncový spínač a druhý koncový spínač, pro vymezení rozsahu pohybu lcyvněho ramene, k němu je připevněne výsuvna maznice, její střed leží na rotační kružnici čepu řetězu, přičemž oba koncové spínače jsou propojeny s ovlćdacím ústrojím výsuvného unáěecího trnu a msznice.Výhodou zařízení podle vynálszu je to, že umožňuje dokonale promazení čepd i u řetězd s neklidným chodem. - Na přilošeněm výkresu je schamaticky znázoměno příkladné provedení...

Zapojení pro pneumatické řízení mazacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 243115

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mikula Ján, Brokeš Peter

MPK: F16N 25/00

Značky: řízení, mazacího, pneumatické, zapojení, systému

Text:

...oběma koncovými spínači 1 § a u. Ventilem | 2 je veden vzduch k maznici j, ventilem 1 § prochází vzduch do potrubí k pneumatickámu válci unéäeče l . 0 d koncového spínače 16 je proveden potrubní rozvod ovládacího vzduchu k jedné straně impulsních ventilů ł 8, 12 a 2 , od koncového spínače 1 Z k- jejich druhé straně. iPři uvedení odvzduěněné soustavy do provozu prochází tlskový vzduch přepínacíl ventilem 1 g pod vzduchovou část píetu a...

Impulsní zapalovací transformátor paralelně řazených výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243114

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šatka Augustan, Mojžiš Jozef, Antala 1ubomar

MPK: H01F 27/26, H01F 27/00, H01F 27/06...

Značky: zapalovací, paralelně, tyristorů, výkonových, ražených, impulsní, transformátor

Text:

...júdrem.Výhodou uspořádání impulsního nepelovecího trsneformitom podle vynilesu je, že pro každé sekunddrní vinutí je vytvoŕen scels ,uzevřený isolovený prostor, včetne vyústění vývodů. co semčuje vysokou spolehlivost galvenickćho oddelení od eetetních vinntí trenstormdtoru. Delií jeho výhodou je dosełení shodnosti výkonu zepelovscích impuleů pro všechny tyristor-y, jejich vysoká str-most je menlí ne 1 nec bes vsdjqsneho posunutí del....

Zásypová hmota pro zaplňování licího otvoru horní výlevky šoupátkového uzávěru ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243113

Dátum: 15.10.1987

Autori: Minárik Roman, Máriássy Gustáv, Vleek Jan

MPK: C04B 35/54, C04B 35/66

Značky: licího, výlevky, hmota, zásypová, šoupátkového, horní, uzávěru, zaplňování, otvorů, ocelářské, pánve

Text:

...chrommagnezitu, lupku, šamotu o různých zrnitoatech, ve směsi s mletýmkoksem. Při použití těchto zásypových hmot se často stává. že v horní části výtokového otvoru utvoří s ocelí kompaktní vrstvu, která při otevření šoupátkového uzávěru brání výtoku oceli a proto musí být vznikla vrstva propalována. Při propalování této vrstvy dochází často k poškození výlevky. kterou je nutno vyměňovat.Výše uvedený nedostatek odstraňuje zásypová hmota podle...

Zapojení pro řízení tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243112

Dátum: 15.10.1987

Autor: Galba Vladimar

MPK: G05B 15/02

Značky: řízení, tyristorového, zapojení, měniče

Text:

...překročení teoretické meze pŕlrozené komutaoe generuje blok synchronizace pažadavek na přerušení, čítače generují požadavek na přerušení při dočítání k nule. Vlastní řídící algoritmus je zajištěn programově.zapojení mikropočítače pro řízení tyrietorového měnlče podle vynálezu je na obr. 1,konkrétní schémarpro realizaci uvedeného zapdjení s využitím techniky běžné v mikropočítačových systémech je na obr. 2.Jak je patrno z obr. 1 jsou na...

Montážní stůl kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243111

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kutiš Vladim3r

MPK: E01B 29/02

Značky: montážní, kolejových, stůl, polí

Text:

...plochu zvedacích vozíků 3, jejichž vodicí kladky lg jsou uloženy ve vedení ll podstavců lg. Zvedací vozíky 1 jsou vzájemně propojeny táhly 1 a připojeny k zdvihovým hydromotorům Q. Žvedací rám i je spojen s podstavcem lg spjkouł§. Posuvný rám g je připojen ojnicí łg k posunovacímumechanismu 2 a lanem li k pohonu lg. Lanołi je vedeno přes vodícíjtlądku lg a napínací kladku lg. Napínací kladka lg je připojena k napínacímu hydromotoru gg. Mimo...

Víceúčelové zařízení k výrobě plošných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 243110

Dátum: 15.10.1987

Autori: Miklánek Ladislav, Ciferský Jozef

MPK: B28B 15/00, B28B 5/00

Značky: dílců, plošných, výrobe, zařízení, stavebních, víceučelové

Text:

...uloženy na třmenech gg, spojených se zvedacím rámem 2. Pístnice přímočarých hydromotorů Q jsou upevněny v úchytech na středních portálových nosnících go. Prostřednictvím těchto přímočarých hydromotorů Q je zajištěnpohyb zvedaoího rámu 2 ve vertikálním směru.Ve třmenech gg jsou na čepech uloženy zvedací háky lg, ovládané tlakovými válci.Na každé podélné straně zvedacího rámu 2 jsou umístěny čtyři objímky gg, ve kterých jsouna čepeoh usazeny...

Chladítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 243109

Dátum: 15.10.1987

Autori: Náter Pavel, Kutiš Vladim3r, Šimo Rudolf, Tomašovič Milan, Kupko Rudolf, Jánošak Štefan

MPK: B01L 7/00

Značky: chladítko

Text:

...menších objemů. Není třeba používat dalšího teplonositele s nuceným oběhem. Uvedené chladítko má vzhledem k dosavadním zařízením malou hmotnost, může se umístit co nejblíže k k ochlazované lázni a intenzivně odvádí tepelnou energií z chlazené lázně.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení chladítka podle vynálezu, které má tvar lžičky a je určeno pro chlazení nápojů.Chladítko sestává z nejméně jedné tepelné trubice 3, která...

Termočlánková průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243108

Dátum: 15.10.1987

Autori: Straka 1uboš, Zajac Jaroslav, Kováe Anton, Csányi Anton, Dúcky Jozef, Zban Róbert

MPK: G01K 1/14

Značky: termočlánková, průchodka

Text:

...vytváření difuzních a tenkych vrstev.Na přiloženám výkrese je konkrétní provedení termočlánkové prüchodlq dle vynálezu. Termočlánková průchodka sestává z několika součástí, které budou blíže popsány v dsldí části, tyto součástí prdchodlq jsou uloženy v přírubě | 6, pouzdře Q a třmenovám ryohlospoji u. Y plášti vakuová nádoby 18 je uložens trubka 2 Q a k ní je vakuovým svaren j), přivařene přírube 16.V ní je těsnč ustaven etředící kroužek 3,...

Zapojení regulačního obvodu centrálního zdroje napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kleinedler Peter

MPK: G05F 1/10

Značky: obvodů, napětí, centrálního, regulačního, zapojení, zdroje

Text:

...příklad zapojení podle vwnálezu.K regulačnímu obvodu l proudu je svým výstupom připojďn regulátor g napětí. K prvnímu vstupu 3 reguldtoru g napětí je pŕipojan řídící obvod 2 dané hodnoty napětí a k druhému vstupu 31 regulátoru g napětí je pŕipojen výstup 1 obvodu 6 pro výběr marina zvěšených hodnot, jeho dalším výstupom je tvořen signalizační výstup g zapojení. łüavní vstup 2 obvodu 6 pro výběr maxima zvážených hodnot je spojon s prvním čidlem...

Zapojení pro regulaci napětí centrálního zdroje pro napájení odlehlých spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243106

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kováe Anton

MPK: G05F 1/10

Značky: napětí, spotřebičů, centrálního, odlehlých, zdroje, napájení, zapojení, regulaci

Text:

...podle vynálezu.Výstup obvodu 3 pro výběr minima je přes hlavní regulátor gl připojen k regulačnímu obvodu L proudu. K prvnímu vstupu 1 obvodu 3 pro výběr minima je připojen výstup obvodu 5 pro tvorbu rozdílu a k druhému vstupu A obvodu 3 pro výběr minbna je připojen výstup ochranného regulátoru Q. Invertující vstup Q obvodu Ž pro tvorbu rozdílu je spojen s prvním čidlem lg napětí na výstupu centrálního zdroje lg napětí, a k...

Zapojení regulátoru pro centrální zdroj napětí napájející odlehlé spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243105

Dátum: 15.10.1987

Autor: Uhlár Vladimar

MPK: G05F 1/10

Značky: napájející, zapojení, napětí, zdroj, regulátoru, odlehlé, spotřebiče, centrální

Text:

...2 je pŕipojen k regulačnímu obvodu | proudu. K prvnímu vstupu á hlavního regulátor-u 2 je připojen řídící obvod A zadané hodnoty napětí a k druhému vstupu 1 hlavního regulátoru 2 je připojen výstup prvního obvodu g výběru maximmPrvní vstup J, prvního obvodu 3 výběru maxima je epojen o prvním čidlem 1 § napětí na výstupu centrálního zdroja jj napětí. X druhému vstupu g prvního obvodu g výběru maxíma je připojen výstup ochranného regulátoru g....

Zapojení napěťového regulátoru centrálního zdroje pro napájení odlehlých spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243104

Dátum: 15.10.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: G05F 1/10

Značky: regulátoru, napájení, spotřebičů, zdroje, odlehlých, napěťového, centrálního, zapojení

Text:

...znazornän priklad zapojení podle vynälezu.K výstupuvhlavního regulatoru 2 napětí je pŕipojen regulační obvod l proudu. Druhý vstup 1 hlavního regulatoru 2 napětí je epojen s prvním čidlem 1 B napětí na výstupu centralního zdroje ü napětí. K prvnímu vstupu § hlavního reguldtoru 2 napětí je pripojon výstup obvodu 3 výběru minima, přičemž k prvnímu vstupu J obvodu g výběru minima je připojen řídící obvod IJ zadané hodnoty a k druhému vstupu 1...