Archív za 1987 rok

Strana 66

Zařízení pro pěstování monokrystalů z roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239023

Dátum: 01.11.1987

Autori: Matěcha Jaromír, Nováková Blanka, Zikmund Jan

MPK: C30B 35/00

Značky: monokrystalů, roztoku, pěstování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pěstování monokrystalů z roztoků, resp. prvek pro přenos točivého momentu hřídele krystalizátoru, na kterém se upevňuje míchadlo nebo nosiče zárodků, zabezpečující naprostou těsnost krystalizační aparatury, kde točivý moment hřídele (9) je přenášen od nízkootáčkového motoru (3) na principu magnetické spojky, která je tvarově souměrná podle oddělující membrány (4), přičemž v horním dílu (l) je ukotven motor (3), na jehož hřídel je...

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů pro výrobu alkylaryleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239022

Dátum: 01.11.1987

Autori: Havlíček Václav, Pospíšil Milan

MPK: B01J 31/22, C07C 43/02

Značky: přenosových, katalyzátoru, výrobu, fázové, alkylaryleterů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fázově přenosových katalyzátorů, vhodných zejména pro výrobu alkylaryletherů. Tyto katalyzátory jsou kvartérní amoniové sloučeniny obecného vzorce R - N+(CH3)3 X-, kde X- představuje anion, halogenidový, zejména chloridový, alkylsíranový, benzen nebo p-toluensulfonanový, R je alkyl nebo aralkyl s počtem atomu uhlíku 1 - 7.

Fixační ohlávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239021

Dátum: 01.11.1987

Autor: Paděra Josef

MPK: A01K 15/04

Značky: ohlávka, fixační

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ohlávka je určena k fixaci hlavy hospodářských zvířat. Je tvořena dvěma ovály, které velikosti odpovídají rozměrům přední a zadní obvodové délce obličejové části hlavy. Tyto ovály jsou pevně spojeny a opatřeny řetězy k upevnění ohlávky k hlavě zvířete přes temporální krajinu a oky k upevnění ohlávky provazy k pevným zábranám při fixaci zvířete.

Elektromechanické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239020

Dátum: 01.11.1987

Autori: Macek Zdeněk, Gold Josef

MPK: H01H 25/04, H01H 25/06

Značky: čidlo, elektromechanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektromechanické čidlo, zejména s tlačítkovým mikrospínačem, které umožňuje například, indikovat předměty na dopravním zařízení a podobně. K tělesu tlačítkového mikrospínače je jedním koncem upevněno trubkové pouzdro, v němž jsou suvně uloženy tlačítko s kuličkou a o něj opřený váleček, o který je opřen talířkem výkyvný kolík, přitlačený k válečku za okraj talířku dutým elementem s vůlí nasazeným na výkyvném kolíku a upevněným ke...

Mikrometrický posuv s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239019

Dátum: 01.11.1987

Autor: Bulka Miroslav

MPK: B41L 17/24, H01J 37/20

Značky: posuv, krokovým, mikrometrický, motorem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že na hřídeli je upevněn rotor krokového motoru, jehož stator je spojený s nosnou konstrukcí stavitelně ve směru kolmém vůči ose hřídele. Hřídel je opatřena snímačem okamžité polohy hřídele. Uspořádání je určeno zejména pro manipulační stolek elektronového litografu.

Organická kapalina pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239018

Dátum: 01.11.1987

Autori: Severa Jan, Bár Jaromír

MPK: D06L 1/02, G21F 9/28

Značky: textilních, organická, odévů, prádla, kapalina, dekontaminaci, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení organické kapaliny pro dekontaminaci oděvů, prádla a textilních výrobků. Podstata vynálezu je, že alespoň 90 % hmotnosti dekontaminační kapaliny tvoří benzin, petrolej nebo chlorované uhlovodíky, tj. trichloretylén nebo tetrachloretylén, a to buď jednotlivě nebo ve směsi. Organická kapalina pro dekontaminaci může být použita všude, kde se pracuje s otevřenými zářiči, tj. hlavně s vodnými roztoky radioaktivních nuklidů,...

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239017

Dátum: 01.11.1987

Autori: Levius Rudolf, Martišík Alojz, Zajac Ján, Blaškovitš Pavol, Turianský Ladislav, Lesňák Štefan, Slavkovský Ján

MPK: B23K 25/00

Značky: válcovacích, stolic, valcov, elektrotroskového, navárania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového navárania valcov valcovacích stolíc, ktorý sa vykonáva pásovými elektródami, ktoré sú usporiadané vedľa seba v kruhu naváraného valca. Pásové elektródy pri naváraní valca vykonávajú pohyb smerom do návarového kúpeľa, ako aj vratný rotačný, najmenej o veľkosti šírky rozostupu dvoch susedných elektród, čím sa dosiahne homogénnejší návar, plynulejší prechod vo vrstve návaru a základného materiálu a odstránia sa vnútorné...

Zařízení k přípravě topného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239016

Dátum: 01.11.1987

Autori: Tryzubský Václav, Dundr Vladimír, Kindl Zdeněk, Mašek Josef, Sedláček Přemysl

MPK: C10K 3/06

Značky: topného, plynů, zařízení, přípravě

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy topného plynu tím, že se z proudu vodíku o tlaku 1 až 150 kPa odvětví část, která se zavádí do proudu svítiplynu o tlaku 0,2 až 20 kPa při objemovém poměru 0,1 až 10 : l.

Kontrolní ústrojí příze u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239015

Dátum: 01.11.1987

Autori: Seidl Pavel, Bartoš Josef, Mládek Miloš

MPK: D01H 13/16

Značky: jednotky, spřádací, bezvřetenové, kontrolní, ústrojí, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o ústrojí, kde jako přízi kontrolující detekční člen slouží odváděcí trubka příze vystupující ze spřádacího rotoru, která je svým kontrolním koncem výkyvná napřič k dráze příze a přitom pneumaticky spojena s vnitřním prostorem spřádacího rotoru hlavně prostřednictvím těsnícího členu, který je ve styku s odváděcí trubkou v ose otáčení závěsu, která je současně osou kývání odváděcí trubky, přičemž uchycení odváděcí trubky na závěs je...

Způsob zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239014

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zouzalík Jiří, Brychta Josef, Straka František, Vodseďálek Jaroslav, Bouška Petr

MPK: C10K 1/04

Značky: plynového, surového, způsob, chlazení, kondenzátu, zpracování, vícestupňového, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeni se týká způsobu zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu odpadajícího při čištění surového plynu ze zplyňování tuhých paliv. Podstata spočívá v tom, že plynový kondenzát z vícestupňového chlazení zůstává rozdělen alespoň na dvě části, přičemž část kondenzátu z l. stupně chlazení surového plynu na teplotu vyšší než 150 °C, ale nižší než je rosný bod vodní páry, se jednak přímo nastřikuje k chlazení do...

Pracovní hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 239013

Dátum: 01.11.1987

Autor: Michalisko Ján

MPK: B23B 29/03

Značky: pracovní, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je usnadnění manipulace při seřizování hlavy, zejména pro vrtání několika rovnoběžných otvorů současně. Pracovní hlava sestává z nosné desky, k niž je svorníky upevněn držák pracovního nástroje, přičemž alespoň jeden svorník je uložen v podélné drážce, upravené v držáku a alespoň jeden v upínací drážce, upravené v nosné desce. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že v drážce (6) a v jeho podélné drážce (10) je umístěn šroub (15) pro...

Montážní opěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239012

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mužík Václav, Dvořák Miloš

MPK: E04G 21/19

Značky: opěrka, montážní

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní opěrka podle vynálezu slouží k podepření stropního stavebního prvku při montáži prefabrikovaných stavebních objektů. Použití opěrky je vázáno na současné použití nosnosti, železobetonových nosných nebo nenosných stěn již smontovaného podlaží, na které se opěrka nasazuje. Opěrka sestává ze šroubu s maticí, na kterou je navařena základní destička opatřená na okraji, kolmo na svou rovinu, destičkovou zarážkou proti otáčení. Základní...

Vrtací přípravek pro hmoždinkové otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239011

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janíček Milan, Janíček Bedřich

MPK: B27C 3/06

Značky: vrtací, hmoždinkové, přípravek, otvory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zkvalitnění spojování vzájemných částí nábytku, skřínek a bytových doplňků při kusové výrobě. Podstata vrtacího přípravku pro hmoždinkové otvory spočívá v tom, že sestává z pravoúhlé třmenové svěrky, opatřené na hřbetní stráně střední spojovací části podélnou drážkou s podélným otvorem ve dně, jakož i příčnou drážkou na vnitřní straně opěrného ramene, z posuvných vrtacích vložek a z přítlačných lišt se šrouby k upevnění zmíněných...

Zařízení k odstranění nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239010

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jedlička Josef, Čech Vladimír, Dittert Ivan

MPK: A01J 7/00

Značky: pracujících, odstranění, nežádoucí, strojů, současné, dojicích, činnosti, synchronní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyloučení, případně potlačení možné nežádoucí synchronní činnosti současně pracujících dojicích strojů se využije v zemědělské živočišné výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z elektronického zdroje řídicích pulsů a elektronických řídicích jednotek jednotlivých dojicích strojů připojených paralelně k hlavnímu společnému dvouvodičovému vedení od elektronického zdroje řídicích pulsů o konstantní frekvenci a různé...

Zařízení pro podávání nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 239009

Dátum: 01.11.1987

Autor: Rác Milan

MPK: B65H 51/12, B65H 51/04

Značky: nití, zařízení, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší podávání nití, zejména na prstencových skacích strojích, obsahujícího v nosné desce uloženou poháněnou podávací galetu a kuželový podávací člen, otočně uložený na hřídeli, který je vzhledem k ose podávací galety uložen uhlově nastavitelně na čepu, umístěném na základové desce.

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem, zejména talířových kol z prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239008

Dátum: 01.11.1987

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21K 1/28

Značky: zejména, talířových, rotačních, větším, výkovků, kovaní, prstenců, způsob, otvorem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem podle vynálezu se provádí v uzavřené zápustce s vnitřní kompenzační dutinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s polotovaru prstencovitého tvaru se vykove výkovek s vnitřním výronkem. V další operaci se vnitřní výronek odstraní vystřižením z otvoru hotového výkovku.

Způsob biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusikatých látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239007

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadních, provádění, aktivačního, dusíkatých, způsob, čištění, tohoto, obsahem, látek, biologického, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusíkatých látek v režimu nízkozatěžovaného kalu se současnou nitrifikací organického dusíku a amoniaku na dusičnany a s použitím fluidní filtrace a dále zařízeni k provádění tohoto způsobu. Vyznačuje se tím, že odpadní voda po aktivačním čištění s přísunem kyslíku nebo po střídavém aktivačním čištění bez přísunu kyslíku a s přísunem kyslíku se dočišťuje v průběhu fluidní...

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239006

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G05B 1/02

Značky: nastavenou, regulátory, buzení, hodnotou, srovnávač, pevně, synchronních, strojů, zadanou, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí, který se skládá z čidla napětí synchronního stroje, čidla napětí sítě, obvodu výkonového vypínače, rozdílového členu, paměťového obvodu, ob- vodu žádané hodnoty napětí a regulačního členu regulátoru buzení. Je určen pro regulátory buzení synchr. strojů malých a středních výkonů pracujících i bez obsluhy. Jeho význam spočívá v tom, že před...

Zařízení pro dálkové ovládání přímočinné pneumatické brzdy lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239005

Dátum: 01.11.1987

Autor: Lupínek Josef

MPK: B60T 13/26

Značky: lokomotívy, pneumatické, přímočinné, ovládání, brzdy, dálkově, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dálkové ovládání přímočinné pneumatické brzdy lokomotivy, za účelem ovládání této brzdy ze stabilního stanoviště mimo lokomotivu. Podstatou vynálezu je, že v okruhu přímočinné brzdy spojuje dvojitý zpětný ventil brzdičů a dvojité zpětné záklopky brzdových válců potrubí do kterého je vložen vypouštěcí ventil řízený dálkově ovládaným elektropneumatickým ventilem.

Dělené upínací pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 239004

Dátum: 01.11.1987

Autori: Štěpánek Jan, Sukup Jaroslav

MPK: B23B 31/20

Značky: pouzdro, upínací, dělené

Zhrnutie / Anotácia:

Dělené upínací pouzdro. Vynález řeší rychlé a snadné upínání při obrábění součástí vyžadujících svým provedením upínání do dělených, nebo kleštinových pouzder s možností použití méně kvalitních materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je pevná polovina pouzdra opatřena držákem s čepem otáčení, na kterém se odklápí odklopný díl děleného upínacího pouzdra, přičemž obě poloviny jsou opatřeny upínacím kulatým, závitovým nebo jinak vhodně...

Zapojení mikropočítačového regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239003

Dátum: 01.11.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02M 5/40

Značky: napájení, regulátoru, synchronního, zapojení, střídače, mikropočítačového, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru střídače pro napájení synchronního motoru s mikropočítačem, sestávající s mikropočítače s řadičem přerušení, dekodéru, bloku čítačů, vyrovnávací paměti a logických obvodů. Podstatou je řízení ochranné doby tyristorů mikropočítačem, a tím zajištění práce střídače na mezi přirozené komutace. Mikropočítač cyklicky zpracovává diagnostický program, ve kterém testuje jednotlivé části měniče kmitočtu. Běh diagnostického programu je...

Zařízení pro měření splývavosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 239002

Dátum: 01.11.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Svoboda Miroslav

MPK: G01N 33/36

Značky: zařízení, textilií, plošných, měření, splývavosti

Text:

...splývavosti, který se zobrazí na displeji. Měřící doba je tu zkrácena prakticky na dobu jedné otáčky vzorku, to je na 16 s. S přičtením času na příprava vzorku, včetně jeho upnutí, trvá měření l min, což je poti klasické metodě měření splývavosti doba lsti násobně kratší. Úspora elektrické energie je zhruba l 5 ti násobná, neboť měření stávající metodou si vyžádá zhruba 25 Wh, kdežto navrhovanou novou metodou 1,6 Wh.Vynález a jeho účinky jsou...

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239001

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rambousek Zdeněk, Zlatohlávek Jiří

MPK: D03C 13/00, D03C 5/00

Značky: zařízení, plátnovou, tvoření, vazbu, prošlupu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k tvoření prošlupu pro plátnovou vazbu, jehož podstata spočívá v tom, že listy jsou spojovacími táhly spojeny s rameny sdružených vahadel a to tak, že liché listy jsou spojeny s jedněmi rameny a sudé listy s druhými rameny, přičemž ramena jsou navzájem protilehlá vzhledem k ose otáčení sdružených vahadel. Zařízení je vhodné jako zvláštní zařízení pro moderní rychloběžné tkací stroje při tkaní plátěné vazby.

Zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované ultrazvukové zkoušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jirk Jindřich, Severýn Josef, Smrčka Michael

MPK: G01N 29/04

Značky: vícesondové, zpracování, signálu, automatizované, zkoušce, zapojení, bloků, elektronických, ultrazvukových, ultrazvukové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované zkoušce. Zapojení sestává z generátoru synchronizačních impulsů, taktovací jednotky, zobrazovací jednotky, výstupní sběrnice, bloku vysílačů, bloku sond, bloku předzesilovačů, hlavního zesilovače, bloku digitalizace polohy vadové indikace a bloku digitalizace velikosti vadové indikace. Oba bloky digitalizace a programovatelná...

Šnekový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238049

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B65G 33/00, B65G 33/32

Značky: podávač, šnekový

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový podavač podle vynálezu se skládá ze šnekové komory a šneku, který je v ve šnekové komoře uložen prostřednictvím ložiskového nástavce, tvořícího samostatnou součást, dosedající čelně na konec šneku. Dutinou šneku prochází hnací hřídel, který zasahuje svým koncem do ložiskového nástavce a je spojen axiálně posuvně se šnekem a ložiskovým nástavcem. V případě zadření ložiska, kterým je ložiskový nástavec uložen ve šnekové komoře, je možné...

Univerzální obracecí chladník sochorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238048

Dátum: 15.10.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B21B 43/00

Značky: chladník, univerzální, obraceči, sochorů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního obracecího chladníku sochorů, sloužícího k vychlazování a příčné dopravě vyválcovaných nebo kontinuálně litých sochorů v celém jejich rozsahu průřezových rozměrů, bez jakéhokoliv seřizovaní při přechodu výroby sochorů na rozměrově jiný průřez. Podstata vynálezu je v provedení pevných roštnic s dvouplošnými strmými ozuby, jejichž zadní plochy jsou konvexního zakřivení, zatímco pohyblivé roštnice s nízkými...

Způsob zamezení vzniku bublin ve sklovině a pec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kašpar Jiří, Pešek Karel

MPK: C03B 5/225

Značky: vzniku, bublin, způsobu, zamezení, způsob, sklovině, tohoto, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší otázku odstranění bublin ve sklovině. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že provazec skloviny, stékající při oddělování dávky nabrané skloviny od hladiny, od skloviny, se přenese dávkovačem mimo pracovní část pece, načež odkápnutá část tohoto provazce skloviny se odvede žlábkem /1/ přes fritovací zařízení /4/ mimo pec. Pec obsahuje žlábek /1/ umístěný pod pracovním otvorem, přičemž tento žlábek /1/ je součástí sestavy...

Perorální kapalný alergenový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238046

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stodola Jiří, Běhounková Lidia

MPK: A61K 39/35

Značky: alergenový, kapalný, perorální, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Perorální kapalný alergenový přípravek, obsahující alergenový extrakt s přísadou glycerolu jako stabilizátoru, který může být popřípadě kombinován s některým dalším o sobě známým stabilizátorem, například sorbitolem, aldopentósami nebo aldohexósami .

Čelní spojky klecového tlumicího vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238045

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vojta Vladimír, Kebhart Miloslav, Argay Vladimír, Peliš Josef

MPK: H02K 3/04

Značky: klecového, spojky, vinutí, tlumicího, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vodivé spojení čelních částí tlumícího vinutí rotorů synchronních motorů s mezní obvodovou rychlostí pomocí čelních spojek z elektricky dobře vodivého materiálu, přibližného tvaru S či Z, které spojují na každé straně rotoru kruh nakrátko s konci jednoduchých nebo složených klínů jedné drážky. Podstatou vynálezu je, že podélné osy obou konců jednotlivé čelní spojky jsou rovnoběžné s axiální osou rotoru, avšak každá z nich je od...

Zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 238044

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Votava Petr

MPK: G01N 3/34, /G01 0/00, G01N 23/00...

Značky: pevnosti, hmotnosti, krychelné, dílců, nedestruktivní, zařízení, objemové, stanovení, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nedestruktivní stanovení objemové hmotnosti a krychelné pevnosti betonových dílců, zejména z pórobetonu, kombinací radiometrického a sklerometrického měření. Účelem vynálezu je vyloučit při měření vliv vlhkosti měřeného dílce spolu s moderačními účinky stínicího materiálu pro použité záření a vyloučit rovněž mechanické vlivy zkreslující výsledky sklerometrického měření. Tohoto účinku je dosaženo zařízením podle...

Stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238043

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krejsa Jan, Kříž Lubomír, Chládek Milan, Koutský Rudolf

MPK: C04B 14/10

Značky: zlepšenými, vlastnostmi, technickými, hmota, stavební

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je stavební hmota se zlepšenými technickými vlastnostmi a její široké použití ve stavebnictví jako připojené omítkoviny, podlahové podložky, speciálních omítek a podlahových vrstev s tepelně, zvuko-, požárně i hydroizolačními vlastnostmi, dále v závislosti na formulaci ke speciálním účelům, např. stínění proti ionizujícímu záření, jejíž podstatou je využití vlastností mechanicky a tepelně aktivovaných jílovin, obsazujících...

Způsob přípravy vysoce čistého 1-naftolu ze surového naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238042

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maxa Milan, Šauli Vladimír

MPK: C07C 37/74

Značky: 1-naftolu, naftolu, čistého, vysoce, přípravy, způsob, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přípravy čistého 1-naftolu ze surového naftolu, který se připraví sulfonací naftalenu kyselinou chlorsulfonovou a následným alkalickým tavením získaného naftalensulfonanu s hydroxidem alkalického kovu a který vedle 1-naftolu obsahuje více než 4 % 2-naftolu. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se 1-naftol od ostatních složek v surovém naftolu oddělí rektifikací na náplni z kovové tkaniny při tlaku 150 až 15 000 Pa. S...

Gravitační chránič kořene sváru pro svařování rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238041

Dátum: 15.10.1987

Autor: Šincl Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: rotačních, chránič, kořene, svařování, součástí, svárů, gravitační

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič slouží k ochraně kořene sváru při svařování rotačních součástí, kde umožňuje přívod ochranného plynu jen do místa svařovacího procesu. Chránič jednoduché konstrukce, nasazený na hřídel přípravku, má hubici s přívodem plynu uchycenou na třmenu s valivým ložiskem a s protizávažím, jež udržuje hubici v místě svařování i při otáčení přípravku.

Zařízení pro navíjení háčků na zavěšování vodicích chmelových drátků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238040

Dátum: 15.10.1987

Autor: Brabec Josef

MPK: A01G 17/08

Značky: drátku, navíjení, zavěšování, chmelových, háčků, zařízení, vodicích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je doplnění potřebného zařízení pro výrobu automatického zavěšovacího a zapichovacího zařízení vodicího chmelového drátku, čímž dojde k odstranění namáhavé ruční práce a ke zvýšení produktivity práce. Podstata spočívá v tom, že těleso navíječe háčků je opatřeno pohonným kolem, na jehož předním konci je umístěna hlavice s navíjecí rolnou, přičemž tělesem navíječe háčků prochází navíjecí jádro, opatřené navíjecími čepy.

Nosič svinovací pružiny kartáčového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238039

Dátum: 15.10.1987

Autor: Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/42

Značky: svinovací, kartáčového, nosič, držáku, pružiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání nosiče svinovací pružiny u kartáčového držáku pro elektrické stroje točivé, u kterého je pomocí vlastní pružnosti zajištěna pracovní poloha svinovací pružiny pro přítlak na kartáč na tělese držáku. Účelem vynálezu je zlepšení dynamických vlastností přítlaku na kartáč, dosažení větší tuhosti kartáčového držáku a usnadnění manipulace s přítlačnou jednotkou. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že rameno nosiče, na kterém je...

Léčebný prostředek s protivirovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238038

Dátum: 15.10.1987

Autori: De Clercq Erik, Holý Antonín

MPK: A61K 31/495, C07D 473/34

Značky: léčebný, protivirovým, prostředek, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nový léčebný prostředek s protivirovým účinkem, jehož aktivní složkou jsou buď racemické estery nebo /S/- nebo /R/-formy 3-/adenin-9-yl/-2-hydroxypropanové kyseliny obecného vzorce I, kde R je lineární nebo rozvětvená alkylskupina s počtem jednoho až pěti uhlíkových atomů, hydroxyethyl nebo furfuryl a uhlíkový atom v poloze 2 má konfiguraci R, S nebo RS, přičemž účinné koncentrace aktivní složky obecného vzorce I jsou 0,1...

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238037

Dátum: 15.10.1987

Autori: Špaček Jindřich, Smrček Václav, Hrdina Jan, Kosek Jiří, Peňáz Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: nástroje, hydraulického, obvod, hydraulický, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu s úsporou energie přídavným zdrojem proudu. Podstatou je, že přídavný regulační hydrogenerátor je mechanicky spojen s motorem hydrogenerátoru, přičemž hydraulicky komunikuje pomocí hydraulické větve nástroje s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes sací zpětný ventil s hydraulickým rozváděčem lisu. Účinky vynálezu se projevují zejména ve zvýšení účinnosti v práci...

Zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238036

Dátum: 15.10.1987

Autori: Špaček Jindřich, Kosek Jiří, Hrdina Jan, Smrček Václav, Peňáz Václav

MPK: B30B 15/16

Značky: zapojení, hydraulický, hydraulického, nástroje, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení hydraulického nástroje na hydraulický obvod lisu tak, aby bylo dosaženo úspory energie pomocí přenosu krouticího momentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační hydromotor je mechanicky spojen a motorem hydrogenerátoru, přičemž je hydraulicky spojen s hydraulickým lisovacím nástrojem a přes zpětný ventil také s odpadní větví. Řídicí větev zmíněného regulačního hydromotoru je propojena na regulátor, který má vstup...

Zařízení pro ořezávání řepných bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238035

Dátum: 15.10.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, bulev, ořezávání, řepných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ořezávání řep a sběr skrojků. Na nosném kyvném rameni je uchycen klecový hmatač, uvnitř něhož je uspořádána pevná vačková přidržovací dráha chrástu. Nad ní je uspořádán u obvodu klecového hmatače stírací svod, směřující k vynášecímu dopravníku, který je uložen vedle klecového hmatače.

Zařízení pro převíjení a reverzaci barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238034

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hűbner Drahomír, Vodehnal Jiří

MPK: B41J 33/40

Značky: pásky, převíjení, barvicí, zařízení, reverzaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší mechanismus pro převíjení a reverzaci barvicí pásky tiskacího mechanismu děrovače a popisovače průkazek z plastické hmoty. Zařízení je vytvořeno pro specifické použití s cílem dosáhnout minimalizace rozměrů, usnadnění výměny barvicí pásky při robustním řešení ke zvýšení spolehlivosti.