Archív za 1987 rok

Strana 61

Způsob chromočinění koží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238523

Dátum: 01.11.1987

Autori: Müllerová Anna, Blažej Anton, Galatík Antonín

MPK: C14C 3/06

Značky: koží, způsob, chromočinení, kožešin

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení je v tom, že holina po odvápnění, moření a piklování se činí chromitými sloučeninami při teplotě vyšší než je teplota skelného přechodu, ale o 3 až 5 °C nižší než je teplota smrštění kožného kolagenu v daném prostředí. Uvedenou teplotu lze dosáhnout ohřátím kapaliny použité při přípravě piklující a/nebo činicí lázně nebo během činění pomocí přiváděné páry, respektive čerpáním činicí lázně přes tepel výměník.

Mechanismus pro ovládání barevníku u přídavného zařízení tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238522

Dátum: 01.11.1987

Autori: Luner Václav, Sedlák Václav, Jurný Josef

MPK: B41F 13/14

Značky: mechanismus, barevníků, zařízení, tiskového, ovládání, přídavného, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tiskových strojů. Vynález řeší automatické ovládání barevníku přídavného zařízení s možností ruční obsluhy a odstavení barevníku do mimopracovní polohy, aby byl vytvoren výhodný pracovní prostor v oblasti číslovacího válce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v bořnicích tiskového stroje je uložena excentrická hřídel číslovacího válce, na jejichž koncích jsou protilehle uchyceny spojovací páky, kluzně uložené na nosné...

Zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238521

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janík Rudolf, Janik Štefan

MPK: H05K 13/04

Značky: zariadenie, elektronických, súčiastok, vývodov, ohýbanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru zefektívněnia práce v elektrotechnickom priemysle a rieši zariadenie na ohýbanie vývodov elektronických súčiastok umožňujúce jednou rukou podľa potreby plynule meniť vzdialenoť ohybu a prevádzať ohyb súčiastok. Zariadenie pozostáva zo základovej dosky a pohyblivej dosky opatrenej tlačítkom ako aj z dvoch pohyblivo usporiadaných ramien spojených s vačkami a s ohýbacími ramenami, ktoré sú v pozdľžnom smere vysunuteľné...

Zařízení k úpravě, zplynování a spalování tuhých netříděných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238520

Dátum: 01.11.1987

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F23B 5/00

Značky: netříděných, zařízení, tuhých, zplyňování, spalování, úpravě, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spalování tuhých paliv zejména netříděného uhlí a řeší problém jeho třídění a spalování v jednom zařízení. Podstata řešení spočívá v rotačním pohybu paliva vyvozovaném proudem vzduchu přiváděným do reakční komory na jejím obvodu s přívodem paliva v jednom jejím čele s výstupním hrdlem v druhém protilehlém čele s výpustí vytříděného paliva v její spodní části, přičemž přívod vzduchu je řízen klapkou a uzávěrem v závislosti na...

Zapojenie digitálneho komparátora s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238519

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lichtenberg Ladislav, Halmo Stanislav

MPK: H03K 5/04

Značky: zapojenie, digitálneho, pamäťou, komparátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektronických regulačných obvodov. Predmet vynálezu rieši technický problém vyhodnotenia veľkosti dvoch n-bitových digitálnych údajov. Podstatou zapojenia je, že na vstupy prvého strádača je pripojený prvý digitálny údaj, výstupy sú pripojené na prvé vstupy prvého binárneho sumátora, negované výstupy sú pripojené na druhé vstupy druhého binárného sumátora. Druhý digitálny údaj je pripojený na vstupy druhého strádača a...

Zařízení pro upínání špiček bot při pevnostních zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238518

Dátum: 01.11.1987

Autor: Vašíček Miroslav

MPK: B25B 5/14

Značky: špiček, zařízení, zkouškách, upínání, pevnostních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání špiček bot při pevnostních zkouškách v padostroji, které sestává ze základové desky a rovnoběžné přítlačné desky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přítlačná deska je ve směru kolmém k základové desce posuvně uložena na vodicím čepu, který je upevněn kolmo v základové desce a je opatřen nad přítlačnou deskou tlačnou pružinou a stavěcí maticí, přičemž k základové desce je dále připevněna konzola s čepem, na...

Vodivý elektrogel použitelný k léčení a k diagnostice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238517

Dátum: 01.11.1987

Autori: Marek Jiří, Bocková Hana, Pfefferová Hana

MPK: G01N 29/00

Značky: léčení, diagnostice, elektrogel, vodivý, použitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodivého elektrogelu použitelného k léčení a k diagnostice, který přenáší stejnosměrný a impulsní proud mikroelektroforézy, elektroiontoforézy, zvuku a ultrazvuku. Vodivý elektrogel podle vynálezu se vyznačuje absolutní nedráždivostí na pokožku, dlouhodobou stabilitou a vyšší vodivostí než doposud vyráběné elektrogely. Do základu vodivého elektrogelu, sestávající se z 1 až 5 % hmot. kyseliny citronové, 1 až 5 % hmot. citronanu...

Usmerňovač pohybu registračného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238516

Dátum: 01.11.1987

Autori: Simonová Viera, Branderský Marian

MPK: B41J 15/00

Značky: papiera, registračného, pohybu, usmerňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usmerňovač, ktorý riadi pohyb registračného papieru prechádzajúceho medzi ťažným a prítlačným valcom zapisovačov u elektrokardiografov. Podstata funkcie usmerňovača spočíva v tom, že ťažný, prípadne prítlačný valec je opatreny vybraním, vytvoreným vonkajšou plochou ohraničenou zľava i sprava čelnou plochou, do ktorého je vložená stieracia plocha vytvorena vo vedení papiera. Vynález e možné s výhodou použiť pri konštruovaní...

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Chvatík Jiří, Vejvoda Josef, Hegner Pavel, Prokleška František, Najmr Stanislav, Markalous František, Čermák Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, způsob, technologii, magnezitovou, odsířování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Zařízení pro čištění průtahových válců, zejména textilních posukovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238514

Dátum: 01.11.1987

Autor: Mikuš Ján

MPK: D01H 5/62

Značky: čištění, zařízení, posukovacích, průtahových, válců, textilních, strojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění průtahových válců zejména textilních posukovacích strojů, které obsahuje stěrací člen uložený ve stojanu prútahového válce, v němž jsou upevněny držáky pro otočné uložení ramen. Mezi rameny je upevněn stěrací člen a v držáku je mezi ramenem a tělesem držáku uložen pružný člen, sloužící k přitlačování stěracího členu k povrchu průtahového válce.

Zařízení pro přetváření vlákenné pavučiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238513

Dátum: 01.11.1987

Autor: Mikuš Ján

MPK: B65H 57/12, D01H 5/72

Značky: zařízení, vlákenné, pavučiny, přetváření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přetváření vlákenné pavučiny na pramen meziprůtahovým ústrojím a nálevkovým zhušťovačem zejména u dosukovacích strojů. Ve vstupním tělese zařízení je vytvořena skluzová plocha, skládající se z anuloidu a válcových ploch svírajících navzájem úhel 120° < ? < 160°. Uprostřed skluzové plochy je ve vstupním tělese vytvořen válcový otvor, ústící do kuželového otvoru prostředku pro odvádění pramene.

Zařízení k tvorbě zeslabující se vrstvy stonkového lnu, zejména z rozvázaných lněných otepí nebo lisovaných balíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238512

Dátum: 01.11.1987

Autor: Henyš Václav

MPK: D01B 1/24

Značky: zařízení, lisovaných, zejména, rozvázaných, tvorbě, stonkového, balíků, vrstvy, zeslabující, otepí, lněných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozvolňování a zeslabování vrstvy lněného stonku, které zahrnuje ústrojí k uvolňování lněné vrstvy, umístěné nad soustavou dopravníků dopravujících lněnou vrstvu k dalšímu zpracování, pracovními prvky s vpichovacími bodci, které mají krouživý pohyb ve svislé rovině rovnoběžné se směrem postupu lněné vrstvy, v jehož dolní části vpichovací bodce zasahují do vrstvy lněných stonků. Zařízení zahrnuje dále soustavu omezovacích lišt, jakož...

Zariadenie na elektroerozívne obrábanie, najmä členitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238511

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pikály Štefan, Križák Jozef

MPK: B23H 1/00

Značky: členitých, najmä, obrobkov, elektroerozívne, zariadenie, obrábanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie pracovného procesu a dosiahnutie vyššej kvality oborobenej plochy. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením na elektroerozívne obrábanie, u ktorého na bočnej ploche pracovného nástroja je vytvorená alespoň jadna tlaková komora dielektrickej kvapaliny, ktorá vyúsťuje do iskrišťa.

Zariadenie na skúšanie abrazívneho opotrebenia pri spolupôsobení rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238510

Dátum: 01.11.1987

Autori: Tolnai Rudolf, Jablonický Maximilián

MPK: G01N 3/56

Značky: skúšanie, rázov, zariadenie, spolupôsobení, opotrebenia, abrazívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti skúšobných zariadení abrazívneho opotrebenia v kombinácii s rázom. Účelom vynálezu je modelovať špecifické opotrebovacie procesy, pri ktorých je štuktura materiálov vplyvom rázov rozrušená tvorením trhlín a prasklin, vylamováním krehkých štrukturálnych zložiek uložených v plastickej matrici a dosledkami transformačných procesov vplyvom vyšších tlakov, ktoré v konečnom dosledku ovplyvňujú tvorbu korózných procesov a tým...

Tenkostenné potrubie s ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238509

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kabina Pavol, Húska Dušan, Olbertz Manfred

MPK: A01G 25/06, F16L 1/02

Značky: potrubie, tenkostěnné, ochrannou, vrstvou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavebníctva a slúži pre tlakový rozvod vody najmä v závlahách a vo vodnom hospodárstve. Rieši konštrukciu potrubia, ktorá pozostáva z rúry z fólie, ktorá je obalená vrstvou z ochrannéj textílie vzájomne cez seba preloženou. Vrstva ochrannéj textilie može byť na okrajoch spojená a v časti nad fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu, alebo v časti nad i pod fóliou poskladaná z oboch strán ku stredu. Vrstva ochrannéj...

Zařízení na skladování a rozpouštění chemikálie a na samočinné řízení odběru nasyceného roztoku chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238508

Dátum: 01.11.1987

Autor: Zechovský Miloslav

MPK: B01F 1/00

Značky: roztoku, zařízení, samočinně, řízení, odběru, rozpouštění, nasyceného, skladování, chemikálie

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je určeno ke skladování a rozpouštění zrnité chemikálie v otevřené nádrži při využití tlakové energie rozpouštěcí kapaliny a k samočinnému řízení periodických odběrů předvolených objemů nasyceného roztoku chemikálie pro provozní potřebu technologického zařízení, například pro regeneraci pracovní náplně ionexové kolony. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na dně otevřené nádrže je scezovací prvek uložený v podložné...

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238507

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: D04H 1/54

Značky: výroby, tepelně, způsob, vrstvené, zvukové, textilie, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen nový způsob výroby tepelně a zvukově izolačních vrstvených textilií, jejichž základní tepelně a zvukově izolační vrstvou je polypropylenové rouno vyrobené fibrilací fólií. Toto rouno se naklade na různé typy nosných textilií, kterými můžou být tkaniny, pleteniny, pletotkaniny či netkané textilie podle účelu použití. Textilie mohou být po obou stranách spodku i vrchu stejné nebo odlišné. Kromě textilií jako nosné i funkční vrstvy je...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 238506

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kliment Jozef, Kavala Miroslav, Ivanko Ivan, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: F28F 23/00, C09K 5/00

Značky: termooxidačne, termicky, stabilizovaná, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina, zvlášť vhodná ako teplonosné médium kvapaliny so zvýšenou teplotou vznietenia, na báze uhľovodíkov, ale aj ich derivátov, obsahu 1 až 50 % aspoň jedného organického stabilizátora, ktorý výrazne zvyšuje teplotu vznietenia. K takým stabilizátorom patria aromatické amíny a ich deriváty /difenylamín, N-fenyl-N'-izopropil-p-fenyléndiamín, destilačné zvyšky z jeho výroby a medziprodukty, naftylamín,...

Kombinovaný filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238505

Dátum: 01.11.1987

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B01D 29/26

Značky: kombinovaný, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku filtrace nátěrových hmot a jiných kapalin. Kombinovaný filtr pro filtraci nátěrových hmot a jiných kapalin se skládá z válcového tělesa opatřeného přírubami, do kterých jsou uchycené horní a spodní víko se vstupním a výstupním hrdlem. Do tělesa jsou vloženy filtrační svíčky osazené do spodní desky a v horní části do vybrání horní desky a prstence, do kterých je současně připevněný koš a osazené kroužky filtračního...

Prísada na urýchlenie nárastu pevností cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238504

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/08, C04B 22/06

Značky: urýchlenie, zmesí, nárastu, pevnosti, cementových, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Zvýšenie pevností u cementových zmesí, napríklad betónov vyrobených z portlandského alebo troskoportlandského cementu sa dosiahne prísadou, pozostávajúcou uvedené v dieloch hmotnostných, z 2 až 10 dielov najmenej jednej látky, podstatnou zložkou ktorej je oxid a/alebo hydroxid hlinitý a/alebo hlinitan vápenatý, ako je napríklad technický hydroxid hlinitý A10. OH, bauxit, trikalciumaluminát alebo hlinitanový cement, a/alebo sádry a 0,25 až 2...

Způsob přípravy a stabilizace infúzních a injekčních roztoků hydrogenuhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 238503

Dátum: 01.11.1987

Autori: Půček Vladimír, Hejlek Jan, Jindra Lumír

MPK: A61K 31/265

Značky: přípravy, způsob, roztoku, hydrogenuhličitanu, sodného, stabilizace, infúzních, injekčních

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy a stabilizace infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoků hydrogenuhličitanu sodného a infúzních, injekčních a dalších sterilních roztoku, obsahujících jako jednu ze složek hydrogenuhličitan sodný.

Zapojení obvodu pro řízení ovládacích prvků stroje, zejména zemědělského

Načítavanie...

Číslo patentu: 238502

Dátum: 01.11.1987

Autori: Švejnoha Josef, Janáček Karel

MPK: F15B 21/02

Značky: stroje, zemědělského, obvodů, ovládacích, řízení, zejména, prvků, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém řízení ovládacích prvků stroje programovým obvodem s využitím například časovacího a blokovacího obvodu s případnou signalizací zapojené funkce. Podstata zapojení spočívá v tom, že tlačítko je jedním pólem připojeno na zdroj kladného napětí a druhým pólem na onodu diody a cívku, zatímco katoda diody je spojena s alespoň jednou katodou diod a současně na cívku a alespoň jedna z dalších anod diod je spojena s dalšími...

Zapojení dvou asynchronních kroužkových motorů, pracujících do mechanického uzlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238501

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vodička Jaroslav, Tuček Levín, Král Vladimír

MPK: H02P 5/46

Značky: zapojení, pracujících, asynchronních, motorů, mechanického, kroužkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spouštění dvou asynchronních kroužkových motorů, které pracují do mechanického uzlu. Řeší novým způsobem zapojení dvou asynchronních kroužkových motorů a rovnoměrné rozdělení momentů na oba motory. Podstata spočívá v tom, že kroužky prvního motoru jsou spojeny v sérii s kroužky druhého motoru přes společné spouštěcí zařízení, přičemž rotory obou motorů jsou vzájemně trvale natočeny o takový úhel že vektorový rozdíl fázových...

Pojivo slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236400

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ornst Jiří, Králík Josef, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: B22C 1/16, B22C 1/22

Značky: slévárenské, pojivo, jádrové, formovací, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo obsahuje kromě močovino-formaldehydového kondenzátu modifikátor průběhu vytvrzování a modifikátor rychlosti tepelné degradace. Jako modifikátor průběhu vytvrzování je možno použít polysacharidickou složku, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě pentaeritritolu. Polysacharidická složka je vodný roztok kondenzátů a autokondenzátů formaldehydu a acetaldehydu, s obsahem části neizolovaného pentaeritritolu a mravenčanů alkalických...

Nátěr slevárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 236399

Dátum: 01.11.1987

Autori: Ornst Jiří, Králík Josef, Šimon Ernest, Chmelíček Jaroslav

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěr, jader, slévárenských, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rychleschnoucího nátěru slévárenských forem a jader, obsahujícího plavený kaolin, amorfní grafit a vodu. Plavený kaolin od 89 do 94 hmotnostních dílů, amorfní grafit od 5 do 8 hmotnostních dílů a vodu od 80 do 120 hmotnostních dílů. Dále obsahuje od 1 do 3 hmotnostních dílů sodné soli humnové kyseliny nebo sodné soli akrylátového kolopymeru.

Zdvojené těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 236398

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jízdný Oldřich, Závodný Jan, Dvořáková Miroslava

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, samotěsnicích, dveří, těsnění, komory, zdvojené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru strojního zařízení koksárenských pecí. Týká se zdvojeného těsnění samotěsnicích dveří koksovací komory k odstranění výronů karbonizačních plynů a par během koksovací doby. Podstata spočívá v těsnicím lemu vytvořeném na venkovní části zárubně a druhým těsnicím uzlu vytvořeným dotloukací těsnicí lištou na tělese samotěsnicích dveří. Při uzavřené koksovací komoře je těsnicí lem opřen o těsnicí plochu na tělese dveří a těsnicí...

Indukční míchač zařízení pro plynulé lití oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236397

Dátum: 01.11.1987

Autori: Říha Břetislav, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/10

Značky: míchač, indukční, zařízení, oceli, plynule, lití

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uchycení indukčního míchače pod krystalizátorem v chladicí komoře na zařízení plynulého lití radiálního typu, používaného zejména pro lití sochoru a bloků. Uvedeného účelu se dosáhne připevněním indukčního míchače (3) k jednomu konci dvojramenné páky, (4), kyvně uložené na nosném čepu (5) upevněném v konzole (6), jež je připevněna na konstrukci (l) chladicí komory, uspořádané v prostoru vymezeném vnitřním poloměrem...

Paměťový a ovládací obvod časovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236396

Dátum: 01.11.1987

Autor: Koč Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: obvod, ovládací, paměťový, časovače

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je umožnit levnou výrobu paměťového a ovládacího obvodu časovače. Toho se dosáhne sloučením funkce pamětí a ovládacího obvodu časovače, za použití jednoho klopného obvodu a jednoho tranzistoru. Klopný obvod, napájený z pomocného, na síti nezávislého zdroje, například baterie, akumulátoru, uchovává informaci o tom, že zátěž, zpravidla relé připojující spotřebiče o vyšším výkonu, má být připojena, i když dojde k výpadku síťového...

Hlava koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 236395

Dátum: 01.11.1987

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Noga Zdeněk

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hlavy koksovací pece, vyzděné ze základního zdiva a opatřené obkládací deskou, zárubní, dveřmi a kleštinou. V základním zdivu hlavy pece je ze strany topného kanálku uchycena vložka ze žáruvzdorného materiálu a tepelné vodivosti menší než je tepelná vodivost základního zdiva hlavy pece.

Způsob preparativní izolace methioninu značeného radioaktivním izotopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236394

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Vratislav, Kleinmann Imrich

MPK: C07B 23/00

Značky: izotopem, methioninu, preparativní, způsob, radioaktivním, značeného, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativní isolace methioninu značeného radioaktivním isotopem eluční kapalinou sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že se směs látek vznikající při přípravě radioaktivního methioninu dělí na sloupci porézního hydrofilního iontoměniče na bázi ethylenglykolmethakrylátového kopolyméru s fosfátovými výměnnými skupinami za použití eluentu, tvořeného kyselinou mravenčí, ethylalkoholem, thiodiglykolem a vodou, přičemž...

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5´-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236393

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vočková Jana, Svoboda Vratislav, Uhlířová Alena, Kleinmann Imrich

MPK: C07B 23/00

Značky: stabilními, radioaktivními, derivátů, způsob, nukleosid-5´-difosfátů, značených, dělení, preparativního, izotopy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob preparativního dělení derivátů nukleosid-5'-difosfátů značených radioaktivními nebo stabilními izotopy eluční kapalinou a sloupcovou chromatografií, jehož podstata spočívá v tom, že směs látek, vznikajících při přípravě isotopicky značených derivátů nukleosid-5'-difosfátů se dělí na sloupci hydrofobního sorbentu za použití eluentu tvořeného alifatickými aminy, kyselinou mravenčí nebo kyselinou octovou, alkylalkoholem s celkovým počtem...

Skládací pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 236392

Dátum: 01.11.1987

Autor: Mazný Václav

MPK: A47B 3/00

Značky: pracovní, stůl, skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skládacího pracovního stolu, sestávajícího z dělené pracovní desky, suvně uložené na nosné konstrukci. Ke každé užší straně dělené pracovní desky je připevněn úhelník, k němuž je prostřednictvím prvního čepu otočně uchycena noha a prostřednictvím druhého čepu je k němu otočně uchycena stojná noha. Noha je se stojnou nohou spojena jednak vzpěrou, která je k noze otočně připojena třetím čepem a ke stojné noze je otočně připojena...

Způsob regenerace silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236391

Dátum: 01.11.1987

Autori: Müller Stanislav, Schätz Miroslav, Trejbal Jiří

MPK: C08J 11/04

Značky: směsi, jejich, kaučuku, vulkanizátů, silikonových, způsob, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Drť silikonových kaučuků, jejich směsí a vulkanizátů se vystaví působení přihřáté vodní páry, výhodně za tlaku 0,5 až 8 MPa po dobu 10 až 360 minut, načež se regenerát vysuší a zhomogenizuje. K regenerátu je možno přidávat změkčovadla na bázi metylfenylpolysiloxanu nebo silikonových olejů, případně kysličník hořečnatý. Způsob je možno využit v gumárenských a kabelářských závodech a k výrobě tmelů.

Způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236390

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bořuta Josef, Dědek Vladimír, Hebda Břetislav

MPK: B21B 3/00, B21B 1/34

Značky: niobem, pásu, oceli, nerezavějící, výroby, stabilizované, válcovaných, tepla, způsob, dvoufázové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli. Bramy se ohřejí na teplotu v rozmezí od 1100 do 1280 °C v prostředí oxidační pecní atmosféry, s celkovou výdrží v tomto rozmezí teplot ad 1 do 10 hodin, kde doba výdrže na teplotě ohřevu od 1200 do 1250°C nepřesahuje dobu od 0,5 do 5 hodin, dále tím, že válcování bram na pásy za tepla se provádí v rozmezí tvářecích...

Luminiscenční látka emitující červené světlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236389

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sysala Otmar, Hájek Bohumil, Šrank Zlatko

MPK: C09K 11/465, C09K 11/20

Značky: luminiscenční, látka, červeně, světlo, emitující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká luminiscenční látky definované složením (Y1-x.EUE)203.y SiO2, kde x = 0,01 až 0,30 a y = 1 až 6. Výše uvedený luminofor emituje červené světlo s maximem mezi 610 až 620 nm a je určen zejména pro nízkotlaké i vysokotlaké rtuťové světelné výbojové zdroje a televizní obrazovky. Vynález řeší problém náhrady červeně emitujícího luminoforu na bázi oxidu ytritého aktivovaného europiem (Y203: Eu3+) a dalších ytritých sloučenin...

Způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizové dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236388

Dátum: 01.11.1987

Autori: Koutník Ladislav, Dědek Vladimír, Bořuta Josef

MPK: B21B 3/00, B21J 5/00

Značky: stabilizové, niobem, výroby, oceli, kovaných, nerezavějící, způsob, dvoufázové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli o chemickém složení v procentech hmotnostních uhlík od 0, 005 do 0, 030 %, křemík od 0, 02 do 1 %, mangan od 1 do 2,5 %, chrom od 20,0 do 26 %, nikl od 10 do 15 %, niob od 0,3 do 1,5 %, fosfor od 0,005 do 0,030 %, síra od 0,001 do 0,020 %, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky s obsahem objemového podílu feritu v astenické struktuře...

Lazurová barva

Načítavanie...

Číslo patentu: 236387

Dátum: 01.11.1987

Autor: Janovský Petr

MPK: C09D 11/02

Značky: lazurová, barva

Zhrnutie / Anotácia:

Lazurová barva slouží pro nanášení na plastické hmoty, papír sklo a pod. Lazurová barva na bázi polyvinylmetyléteru nebo na bázi vinylchloridu a vinylacetátu nebo na bázi vysýchaných alkydů a epoxyesterů nebo na bázi nitrocelulózy se skládá z jednoho hmotnostního dílu pojidla pro sítotiskové barvy, 0,01 až jednoho hmotnostního dílu barvy pro ofset a knihtisk a až tří hmotnostních dílů ředidla obsahujícího butylglykol a aromatické uhlovodíky...

Způsob výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,1/heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236386

Dátum: 01.11.1987

Autori: Veselý Ivan, Ruth Miloslav, Stibor Ivan, Štros František, Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk

Značky: způsob, opticky, kyseliny, alkylesterů, výroby, aktivních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,l/heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II z jejich racemické směsi stereospecifickou redukcí pomocí dehydrogenáz z mikroorganismů rodu Saccharomyces, Candida a Torulopsis a spočívá v tom, že se redukce provádí v kultivačním médiu, které jako zdroj uhlíku obsahuje alkohol s 2 až 4 atomy uhlíku nebo organickou kyselinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při...

Zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236385

Dátum: 01.11.1987

Autor: Fornůsek Antonín

MPK: B27G 13/04, B27G 17/08

Značky: zařízení, kruhových, strany, otvorů, opracování, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro opracování vnitřní strany kruhových otvorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nůž (l) s vyhnutým ostřím (3) je suvně uložen v trubce (2), na jejímž dolním konci je vytvořeno vybrání pro vyhnutí ostří (3), zatímco na jejím opačném konci je vytvořeno osazení (5), na které dosedá svým jedním koncem pružina (4), jejíž druhý konec je pevně uchycen na horní válcové části nože (l), přičemž v pracovní poloze je trubka (2)...

Polychlorované 9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny, jejich solí a jejich způsob přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236384

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bártl Václav, Šedivý Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 335/20

Značky: 9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxantheny, solí, způsob, jejich, přípravy, polychlorované

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem jsou polychlorované 9-(dimethylaminopropyliden)thioxantheny obecného vzorce I, ve kterém Rl, R2 a R3 jsou stejné nebo různé a značí atom vodíku nebo atom chloru,jejich soli s farmaceuticky nezávadnými kyselinami, jakož i způsob jejich přípravy. Látky vzorce I a jejich soli vykazují vysoký stupeň inhibiční účinnosti vůči mikroorganismům, zejména proti kokům, takže je možné je považovat za potenciální chemotherapeutika infekčních...