Archív za 1987 rok

Strana 6

Způsob kontinuální výroby N-nitrosodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253850

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doležel Pavel, Bicek Dušan, Petrisko Miroslav, Jaroš Alois, Halomi Milan, Pašek Josef, Škrada Dušan

MPK: C07C 111/00

Značky: výroby, kontinuální, n-nitrosodifenylaminu, způsob

Text:

...dopad. Kromě tono s rostoucím přebytkem dusitanu vzrůstá nebezpečí tvorby nitro- a dinitrodifenylaminů, které i v malé koncentraoi vadí při dalším zpracování roztoku N-nitroscdifenylaminu na 4-aminodifenylamin.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby N-nitrosodifenylaminu nitrosací difenylaminu dusitanem alkalickým a kyselinou sírovouyv prostředí vody a nepolárnich rozpouštéäel, jJhO jsou aromatické uhlovodíky, chloruhlovodíky a jiné při 20...

Způsob čištění monoazobarviva kyselina anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 253849

Dátum: 17.12.1987

Autor: Myšička Zdeněk

MPK: C09B 67/54, C09C 29/036, C09B 67/48...

Značky: čištění, kyselina, monoazobarviva, anthranilová-1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, způsob

Text:

...současné době se toto barvivo vyrábí pro účely barvení, kde není požadovaná vysoká čistota a způsob čištění není v dostupné literatuře popsán.Efektivní způsob čištění mononatriové soli monoazobarviva kyseliny anthranilová ~l-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon, podle vynálezu, spočívá ve změně krystalické modifikace v průběhu zahřívání ve vodném prostředí (pH 9 až 9,5) na teplotu 80 až 90 DC. V průběhu zahřívání přechází hrhbě...

Způsob výroby hexahydrátu trojsodné soli kyseliny fosfonomravenčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253848

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zikán Viktor, Roubínek František

MPK: C07F 9/38

Značky: způsob, fosfonomravenčí, kyseliny, trojsodné, výroby, hexahydrátu

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že zmýdelnění triethylesteru kyseliny fosfonomravenčí se provede tak, že 1 mol jmenovaného triethylesteru se přikape během 10 minut k roztoku 6 mol hydroxidu sodného V 1 litru vody při teplotě 38 až 45 °C. Pak se reakční směs postupně, během 50 minut, vyhřeje až k bodu varu a po dobu 2 h se vaří pod zpětným chladičem. Po odstavení při teplotě 5 °C se odsaje chladné reakční směs a získá se...

Řídící rozvaděč pro dvoupotrubní mazací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253847

Dátum: 17.12.1987

Autori: Benža Dušan, Kopal Ladislav

MPK: F16N 25/02

Značky: mazací, systémy, dvoupotrubní, rozvaděč, řídící

Text:

...zápich gg je v závislosti na poloze řídícího šoupátka 3 prostřednictvím středního odlehčení gł řídicího šoupátka g propojen bučv horní poloze řídicího šoupátka §spojovacím kanálem lg s dutinou 33, nebo V dolní poloze řídícího šoupátka 5 spojovacím kanálem ll s dutinou já. Paralelně k výstupním kanálüm łł, lg jsou připojeny dutiny gg, gg.Dutiny okolo krajních odlehčení gg, gg rozváděcího šoupátka 3 i dutiny okolo krajních odlehčení gg,...

Zařízení šicího stroje s dopředným a zpětným stehem pro regulaci délky stehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253846

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kubín Eduard, Strya Josef, Prudil František

MPK: D05B 27/02, D05B 27/22

Značky: stroje, šicího, stehem, regulaci, stehu, zpětným, dopředným, délky, zařízení

Text:

...za provozu, zejména však rázy vznikající při přesouvání dvouramenné páky lg pro přechod z dopředného šití na zpětné a naopak, za následek tendenci k pootáčení otočného knoflíku 3 a tím i k samovolnému zvětšovaní délky stehu.Podle jednoho provedení předkládaného vynálezu je do dutého čepu 2 vsunuta tyč ŽE, která je na obou svých koncích ggg, ggp, vyčnívajících z dutého čepu g, opatřena závitem. Na konec ggg tyče gg je našroubována příložka...

Způsob přípravy injekčního roztoku 18-I-oktadekanové kyseliny značené radioaktivním izotopem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253845

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kronrád Leo, Pereszlényiová Eva, Hradilek Pavel, Kasalický Jan

MPK: C07C 53/19

Značky: izotopem, značené, radioaktivním, 18-i-oktadekanové, přípravy, roztoku, kyseliny, injekčního, způsob

Text:

...propyl-ketonu. Je též možné využít výměnné reakce v prostředí směsi kyseliny octové a sírová apa» tent NSR 2 947 500). Izotopová výměna může též probíhat v pevné fázi. Podle patentu NSR číslo 2 914 089 je vytvořen odpařováním roztoku. Mastné kyseliny na povrchu skelných částic filmu. stejným způsobem je přidán radioaktivní jöd 1231. Zahřátím na 80 °C proběhne reakce a produktje ze skla vymyt.Společnou nevýhodou všech těchto postupu je...

Armatura, zejména uzavírací vlnovcový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253844

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 31/60

Značky: ventil, vlnovcový, armatura, zejména, uzavírací

Text:

...kroužek, opřený o spodní radiální plochu obvodové drážky, vytvořené ve středovém průchozím otvoru ručního ovládacího kola armatury.Vyšší účinek řešení armatury podle vynálezu spočíva ve značném snížení stavební výšky armatury, v dosažení větší kompaktnosti celé konstrukce při zajištění spolehlivého uložení ručního kola, ktere přebírá funkci pohybového závitu vřetena, v úspoře materiálu a snížení hmotnosti armatury.Příklad konkrétního...

Manipulační zařízení pro usměrnění deskových nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253843

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pálenský Zdeněk

MPK: B65G 13/00

Značky: deskových, zařízení, nábytkových, dílců, manipulační, usměrnění

Text:

...Q je kyvně uloženo v horizontální rovině nad nosnou rovinou válečkového dopravníku Ž na portálové konstrukcí 7 s kruhovou dráhou g, pod níž jsouumístěny uvnitř válečkového dopravníku Ž přestavitelné v kolmém směru na podélnou osu 4 usměrñovací kladky 2, lg s přímočarými motory ll pro vertikální posuv. Usměrñovací rameno ł je opatřeno řetězkami lg, 53 a válečkovým řetězem li, na kterém je upevněn tlačný čep gg, který zasahuje do dráhy pohybu...

Modifikované polysiloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253842

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vozka Stanislav, Čapka Martin

MPK: C08L 83/06

Značky: polysiloxany, modifikované

Text:

...požadavky na stupeň konverze si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost některých si-H vazeb i po prevedené adici, nehoř tyto vazby při aplikaci umožňují dokonalé zakotvení modifikovaných olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace zase nepřítomnost Si-H vazeh zvyšuje stabilitu a životnost modifikovaných olejů.Dále uvedené příklady ilustrují látky podle vynálezu, aniž by jej vymezovaly nebo omezovaly.K 72 g...

Způsob výroby tvarovaných pryžových výrobků z telechelických kapalných kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253841

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Šlesingerová Marie, Baleja Miroslav, Bobovský Jaroslav

MPK: B29B 7/00, B29K 19/00

Značky: pryžových, tvarovaných, kapalných, telechelických, kaučuku, způsob, výroby, výrobků

Text:

...přísady. Složky jednotlivých směsí jsou vzájemně inaktivní nebo spolu reagují na definované a dále reaktivní meziprodukty. Proces chemícké reakce je v případě inaktivních složek jednostadiový, tzn., že chemickä reakce začne probíhat teprve po smíchání základních směsi, nebo se jedná o proces dvoustadiový.V tomto případě začne chemická reakce probíhat již po smíchání vstupních složek v některé nebo ve všech základních směsích a pokračuje...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Míčková Růžena, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Kakáč Bohumil, Šturc Antonín, Trojánek Jan, Jančik Fedir, Lukáč Juraj, Hrubý Milan, Chromík Jindřich, Pospíšek Jan, Novák Pavel, Bláha Karel, Michalský Jiří, Borovička Miloš, Pospíšil Josef

MPK: C07C 69/96

Značky: kyseliny, solí, výroby, způsob, uhličité, mono(1,1-dimethylethyl)esterů

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Licí pánev se šoupátkovým uzávěrem a spojovacím mezikusem pro vakuové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253839

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08

Značky: mezikusem, šoupátkovým, lití, pánev, licí, uzávěrem, spojovacím, vákuové

Text:

...osazení je zasunuto do posuvného dílu § a je zespodu uchyceno přírubou ll, upevněnou k tomuto posuvnému dílu g a jejíž dolní část je umístěna nad kanálem ll šikmeho odváděcího žlabu.l§, který je zhotoven ze šamotové čtvercové trubky vsazené do ocelověho rámu, k němuž jsou připevněna závěsná oka lg, nasunutá na vodorovnou tyč ll, připevněnou k nástavci lg posuvného dílu §, v němž je umístěna dolní keramická výlevka lg, jejíž otvor je shodného...

Rotor asynchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253838

Dátum: 17.12.1987

Autori: Peliš Josef, Benda Břetislav, Ondruška Emil

MPK: H02K 1/26, H02K 17/16

Značky: asynchronního, stroje, rotor

Text:

...částí s různými úkosy. přičemž prüřez dolní částí tyče klece nakrátko, která je přivrácena k ose rotoru, má Konstantní šířku a šířky líchoběžníkových průřezů střední části a horní části tyče klece nakrátkose zmenšují směrem ke vzduchové mezeře.Výhodnost řešení podle vynálezu spočívá v tom, že je v maximální možné míře zvětšena plocha průřezu tyče klece nakrátko při nevyjádřeném krčku rotorové drážky, avšak s minimâlním otevřením, přičemž...

Konzervační roztok na bázi formaldehydu pro bílé historické vazební usně a pergameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253837

Dátum: 17.12.1987

Autori: Höge Bruno, Řehák Petr, Hanzlová Jiřina, Orlita Alois

MPK: C14C 9/00

Značky: konzervační, usně, vazební, historické, roztok, bázi, bíle, formaldehydu, pergameny

Text:

...právě slepotis kem.Pro konzervaci historických bílých vazebních usní a pergamenů byl proto vypracován způsob,při němž se tyto materiály fyzikalně a chemicky čistí, posoudí se jejich stav a dále se dočišřují, neutralizují a dočiñují jedinou konzervační směsí. Tou je konzervační roztok podle vynálezu, který obsahuje 0,1 až 0,5 hmotnostního dílu hydrogenuhličitanu sodného, 10 až 20 hmotnostních dílů 37 formaldehydu, 10 až 20 hmotnostních dílů...

Tuková směs pro ošetření historických bílých vazebních usní nebo/a pergamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253836

Dátum: 17.12.1987

Autori: Höge Bruno, Orlita Alois, Řehák Petr, Hanzlová Jiřina

MPK: C14C 9/02

Značky: usní, vazebních, směs, pergamenů, bílých, tuková, historických, ošetření

Text:

...antimikrobní ochrana, aniž by docházelo k výraznějším změnám bílého odstínu při aplikaci, ale zejména V průběhu dalšího uchovávání.Aplikace tukovací směsi podle vynálezu se prakticky provádí tak, že historické bílé vazební uauě a pergameny se po fyzikálním a chemickěm vyčištění a po případněm dočinění ošetří tukovacími látkami, které dodají poškozeným materíálům chybějící tuk a tím i požadovanou vláčwTukovací smě~ oodle vynállzu obsahuje...

Strop tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253835

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Kňura Jaromír

MPK: F27D 1/02

Značky: zařízení, strop, tepelných

Text:

...životnost je malá vlivem nízke odolnosti vůči chemickému narušování, například kysličníky manganu sodíku, draslíku atd., a to proto, že nejsou vypáleny na teplotu,podmiíující vznik keramické vazby.Uvedené nevýhody dosavadních stropu tepelných zařízení se odstraní stropem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z plynonepropustné kovové desky, ke které jsou na její vnitřní plošr v řadách připevněna nosná táhla s otvory,...

Zařízení pro vyvození tvářecího odporu v hydraulických obvodech strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253834

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kucharčík Leoš, Brzák Stanislav

MPK: B30B 15/20

Značky: tvářecího, strojů, hydraulických, odporu, vyvození, obvodech, zařízení

Text:

...za prvním odpouštěcím ventilem ll do odpadního potrubí ll, zapojeného do nezakreslené odpadní nádrže. Regulační prvek g je opatřen ovládacím prvkem 1, jehož vstup je elektrickým vedením É připojen na výstupy prvního ěidla l polohy a druhého čidla l polohy pohyblivé traverzy l, vstup elektrohydrauliokého rozváděče lg a výstup čidla § tlaku,přiřazeného paralelné k přívodnímu potrubí g pracovního prostoru lgll ovládacího hydraulického válce lg....

Zařízení pro stanovení celkového organického uhlíku ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253833

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: C02F 1/26, C02F 1/00

Značky: uhlíku, stanovení, vodě, celkového, organického, zařízení

Text:

...větví. větev kapalné fáze sestava ze dvou peristaltíckých čerpadel 1, 3,spojených přes extraktor 3 se sifonem §. Extrakční okruh sestává z extraktoru 1, jehož horní část je spojena s membránovým čerpadlem 1, tlakovou pojistkou § a přes nbsorbér 5 se spodní částí extraktoru 3. Absorpční okruh sestává z absorbéru g, jehož horní část je přes třetí peristaltické čerpadlo 1 propojena se zásobníkem vodného roztoku hydroxídu soduáñbałg ve spodní...

Analyzátor úrovně znečištění vody organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253832

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kameníková Irena, Rezl Vlastimil

MPK: C02F 1/00, C02F 1/26

Značky: látkami, organickými, znečištění, úrovně, analyzátor

Text:

...zařízení je, že při zachování požadované přesností a cítlivosti stanovení umožňuje autometízovaný provoz a jednoduchou obsluhu z jednoho řídicího místa, přičemž umožňuje přímá stanovení celkového organického uhlíku ve vodě.zařízení a jeho funkci blíže objasní přiložený výkres funkčního schéma.Zsřízení se skládá z větve kapalně fáze, extrakčního a absorpčního okruhu. větev kepalné fáze sestávd ze dvou peristaltických čerpadel ł, 3...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z jemnozrnných konstrukčních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253831

Dátum: 17.12.1987

Autori: Borák František, Strakoš Martin, Líška Miroslav, Kurečka Petr

MPK: C21D 1/00

Značky: ohřevu, polotovarů, oceli, jemnozrnných, konstrukčních, způsob, hutních

Text:

...se dále řídí podle vztahuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že stupňovitým ohřevem se zamezí výskytu trhlin na předvalcíoh při tváření za tepla, kde při prodlevě v rozmezí teplot 1 265 až 1 280 °C se dosáhne rychlého vyrovnání teplot po průřezu ohřívaného polotovaru a při další prodlevě V roz~ mezi teplot 1 285 až 1 360 QC dojde k odstranění míst lokálního přesycení škodlivými přĺměsemi, zejména fosforem, jejichž existence je důsledkem...

Strukturální rentgenka s vysokou pronikavostí záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253830

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pokorný Petr, Hudeček Miroslav, Smělý Vladimír

MPK: H01J 35/00

Značky: záření, rentgenka, vysokou, strukturální, pronikavostí

Text:

...tvrdou Ag pájkou na blok 1 anody, ve kterém je na vnější straně proti anodovému terčíku vytvořeno vyhrání ll, které s kalíškem Z ohraničuje chladící prostor, do něhož jsou zaústěny transportní trubky Q, g sloužící jako přívod a odvod chladící kapaliny, což je většinou voda. Anodový terčík § může být zhotoven z různých kovů podle určení rentgenky, například z Cu, Fe, Co, Cr, Mo, W, Ag, Ni, popřípadě Ti. Terčík á může být navařen na...

Kapacitní rotační snímač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253829

Dátum: 17.12.1987

Autori: Frank Helmar, Rejlič Jakša

MPK: G01P 3/48

Značky: kapacitní, polohy, rotační, snímač

Text:

...snímače do vyhodnocovacího obvodu.Na hřídeli l motoru je upevněn rotor 3 z ízolačního materiálu. Na něm je upevněna kruhová elektroda 1 s radiálními zuby. Šířka zubů je s výhodou rovna nebo menší než mezera mezi zuby. Proti rotoru g je umístěn stator 5 rovněž z izolačního materiálu. Na statoru je přesně proti elektrodě 3 rotoru 3 umístěne elektroda statoru 1, která je rozdělena nejméně na dva segmenty gł, 53. Elektroda statoru A je...

Křížový díl

Načítavanie...

Číslo patentu: 253828

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vracovský Josef

MPK: B60M 1/14

Značky: křížový

Text:

...dílu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje křížový díl podle vynálezu, který je vhodný zejména pro trolejbusovou trolej. Je tvořený deskou, se kterou jsou spojeny troleje. V prüniku trajektorií trolejí z desky vystupuje střed, který je s deskou spcjen prostřednictvím šroubu. Mezi střed a desku jsou vložitelné podložky.spojením středu prostřednictvím šroubu je umožněna především cpravitelnost křížového dílu podle vynálezu bez celkové demontáže z...

Pletená cévní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 253827

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajíček Milan, Kramplová Milada, Procházka Rostislav, Hamerský Jiří

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06

Značky: cévní, pletená, protéza

Text:

...této dvojité hadice upraveny alespoň dva vzájemné od sebe a přitom axiálně oddělené dutiny v podobě kapes, ve kterých jsou uloženy stabilizační prstence, s výhodou ohraničené šitím nebo v jiném provedení přímo pletařskou vazbou. Na základě požadavků kardiochirurqických pracovišť je vhodné ukládat sousedící stabilizační prstence v dutinách, vzdálených mezi sebou v rozpětí 3 až 30 mm, přičemž vhodnou délku určí chirurg při operací odstřižením...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z austenitických chromniklových nerezavějících ocelí stabilizovaných titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253826

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kurečka Petr, Borák František, Žídek Milan, Líška Miroslav

MPK: C21D 1/34

Značky: hutních, stabilizovaných, ohřevu, nerezavějících, způsob, chrómniklových, titanem, polotovarů, oceli, austenitických

Text:

...1 240 OC a kde doba prodlevy se řídí podle vztahutp 90,069 .J 0,064 . c 0,23, načež se provede dohřev na teplotu v rozmezí 1 220 až 1 250 °C s vydrží 0,5 ař 1 hodiny, přičemž teplota dohřevu při obsahu feritické strukturní složky V oceli hutnich polotovarů před ohřevem do 15 E hmot. se řídí podle vztahua nad 15 hmot. je rovna 1 250 °C, kde jednotlivé znaky ve vztazfch značíar - obsah feritické strukturní složky V oceli hutních polotovarů...

Zařízení pro ovládání plynulého zatlumení provozní rychlosti hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253825

Dátum: 17.12.1987

Autori: Greill Antonín, Vozandych Josef

MPK: F15B 15/22

Značky: zatlumení, plynulého, provozní, hydromotoru, rychlostí, ovládání, zařízení

Text:

...g, který je ve stálém záběru s ozubeným rotačním šoupátkem Q. Ozubené rotační šoupátko l je otočně uloženo jednak v tělese l a jednak na čepu A opatřeném na jednom konci seřizovacím šroubem á. Čep 3 a ozubené rotační šoupátko l jsou vůči sobě axiálně zajištěny. seřizovací šroub § je zašroubován do víčka §, které je pevně uspořádáno v tělese l a zajištěn maticí lg. Ozubené rotační šoupátko l je na části svého obvodu opatřeno radiálním vybráním...

Zařízení pro detekci pohybujících se objektů ve vymezeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253824

Dátum: 17.12.1987

Autor: Glanc Antonín

MPK: G08G 3/00

Značky: pohybujících, prostoru, zařízení, objektu, detekci, vymezeném

Text:

...přerušovače infračerveného záření. Zesílený signál vybudí pouze jediný, této sekci příslušející, vyhodnocovací člen. Z toho pak obsluha plavební komory pozná, jak dlouhé plavidla seke komoře blíží a patřičně na to zareaguje.Na obr. 1 je schematicky znázorněn celkový pohled na situaci, kdy pohybující se objekt míjí pyroelektrický detektor, na obr. 2 je Zobrazeno blokové schéma základního zapojení, na obr. 3 pyroelektrický detektor doplněný...

Servomotor pro pohon uzavíracích klapek a kulových kohoutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253823

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krejčí Jiří, Zemský Antonín, Fiala Jiří, Tesařík Rudolf

MPK: F16K 31/163

Značky: servomotor, klapek, pohon, kohoutů, uzavíracích, kulových

Text:

...prostoru nad pístem 1, a umožňuje tak plné využití pracovního prostoru § válce l. Spodní příruba l je opatřena na vnitřní čelní ploše nábojem Ž, který je opatřen vývrtem lg pro prüchod ovládacího čepu ll, jehož vyčnívající konec pod spodní pŕírubou l je opatřen souosými ploškami ll pro zasunutí do otočného čepu neznázorněného závěrného prvku armatury, přičemž tyto plošky lg slouží zároveň k možnému ručnímu ovládání ovládacího čepu ll...

Poháněcí mechanismus výsuvné zarážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253822

Dátum: 17.12.1987

Autor: Smolík Zdeněk

MPK: B21B 39/02

Značky: mechanismus, poháněcí, zarážky, výsuvné

Text:

...desky, která je vyvážena protizávažím.Řešení poháněcího mechanismu výsuvné zarážky podle vynálezu umožňuje ustavit pohon elektromotorem, případně hydraulickým nebo pneumatickým válcem přímo na nosný rám zarážky. Zjednodušene uspořádání poháněcího mechanismu zabezpečuje vyšší spolehlivost posuvu desky při nižších nákladech na výrobu a údržbu a menších nárocích na prostor, což je obzvlášč vhodné pro různé varianty umístění výsuvné zarážky...

Nouzové uložení vozové skříně na podvozcích kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253821

Dátum: 17.12.1987

Autori: Koula Jiří, Maruna Zdeněk

MPK: B61F 5/00

Značky: nouzové, kolejového, vozové, uložení, podvozcích, skříně, vozidla

Text:

...může být vytvořeno dvoubodové nebo jednobodové podepření. Ve skříni Q je uložen klín Ě, který se může podélně pohybovat mezi stěnami skříně É, která je shodná pro vyšší stavitelnou opěru 4 a nižší 5. Otvorem se závitem V klímu § aotvory v čelech skříně §prochází šroub 1, který se na straně ostří klínu § rozšířenou hlavou opírá o čelo skříně Q, zatímco na druhém konci je zakončen plochami umožñujícími zasunutí klíče nebo kliky a příp....

Zařízení ke skladování tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253820

Dátum: 17.12.1987

Autor: Filipec Jaromír

MPK: B65G 57/18

Značky: materiálů, zařízení, skladování, tyčového

Text:

...je to, že je značně náročné na prostor a dále konstrukčně složité.Uvedené nevýhody dosud známých zařízení ke skladování tyčověho materiálu se odstraní zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze dvou bočních stěn pevně spojených se základem, jehož podstata spočíva v tom, že jedna z bočních stěn je šikmá a že u svislé boční stěny jsou uspořádány svislé otočné čepy, ke kterým jsou na horním a dolním konci připevněna kolmo ramena,svými...

Způsob konzervace pylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253819

Dátum: 17.12.1987

Autor: Titěra Dalibor

MPK: A01N 3/00

Značky: konzervace, způsob

Text:

...aktivita některých přítomných enzymü, např. invertázy. Průběh odkysličení lze v případě použití skleněných nádob sledovat na vloženém indikâtoru. Při použití spolehlivých těsných uzávěrů a pokud byl pyldo nádoby uzavřen nejpozději osmý den po odběru z rostlin, není indikátoru třeba, proces je obligátní.Oproti dosavadním způsobüm konzervace pylu je výhodné, že pro navržený způsob není nutné používat žádná další zařízení, např. sušárny,...

Vodorovné zařízení na výrobu absorpčních vrstev obsahujících bor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253818

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brožek Vlastimil, Matušek Miroslav, Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš, Šlár Ivo

MPK: G21C 19/32

Značky: zařízení, výrobu, vrstev, vodorovné, obsahujících, absorpčních

Text:

...topný systém.Vodorovné zařízení je tvořeno vanou l s galvanickou lázní, do které je zavěšen ve vodorovné poloze substrát g, který je tvořen ocelovou skladovací jednotkou, například válcového tvaru a je zanořen pod hladinu niklovací galvanické lázně 2/3 svého poloměr. Substrát g je zavěšen na hřídeli 3 závěsného zařízení A, které je spojeno s motorem 5. Rovnoběžně s osou substrátu 3 je umístěn uvnitř substrâtu 3 a pod hladinou lázně anodový...

Zařízení ke zpěňování, zejména granulátu polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253817

Dátum: 17.12.1987

Autori: Motyčka Jiří, Šafek Miroslav, Polanský Alois

MPK: C08J 9/00

Značky: zpěňování, granulátu, zejména, zařízení, polystyrenu

Text:

...umístěn plnicí otvor s uzávěrem a odváděoí potrubí s uzavírací klapkou pro odvod proudícího horkého vzduchu zpět do dolní části nádoby přes čerpadlo a ohřívač, přičemž k tomuto potrubí je připojeno přívodni potrubíVýhody zařízení k zpěňování granulátu polystyrenu nespočívají jenom V odstranění výše uvedených nevýhod, ale i V podstatné úspoře investičních nákladů a ve snížení spotřeby energie, nebot příkon topení hradí pouze tepelné ztráty...

Způsob přípravy chlorovaných 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253816

Dátum: 17.12.1987

Autori: Matoulek Jaroslav, Žaloudek Josef

MPK: C07C 43/275, C07C 43/295

Značky: chlorovaných, způsob, 2-chlormetansulfonylaminodifenyleterů, přípravy

Text:

...sodného na mimoea pozitivní reakci apa oddělení se vodná fáze, obsahující roztok sodné soli 2-chlormetansulfonylamino-4.4-dichlordifenyléteru přefiltruje s 5,0 g karborafinu. Čirý roztok se vykyselí kyselinou chlorovodíkovou na pH 3. Vyloučený amid se odfiltruje, promyje vodou do neutrální reakce a usuší. Získa se 27,8 g 100 E 2-chlormetansulfonylamino-4,4-dichlordífenyléteru, to je 75,8 teorie na nasazený amin. 3.2 g nezreagovaného...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kafka Václav, Georgiev Jakim

MPK: H02K 15/16, H02K 15/00

Značky: lepení, strojů, svazků, výlisků, plechových, elektrických, točivých, způsob

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Způsob výroby odlévaných hraček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253814

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mikula Jaroslav, Šalát Ladislav, Drag Jiří, Gajda Josef, Kaločová Sylvie

MPK: B29C 41/04

Značky: výroby, odlévaných, hraček, způsob

Text:

...v tom, že do formy se naleje pastisol polyvinylchloridu obsahující 40-70 2 hmot. pastotvorného polyvinylchloridu nebo směsi pastotvorněho a nepastotvorného polyvinylchloridu, přičemž obsah nepastotvorného polyvinylchloridu činí maximálně 40 hmot.z celkového množství polyvinylchlorídu, dále 30-60 hmot. změkčovadel, 0,2-4 hmot. vnitřního mazlva na bázi silikonového oleje 0 molekulární hmnrnost 1 000-20 U 00 Ľ 5-15 Ä nmot. dalších přísad ze...

Zařízení pro čištění buněk výškových sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253813

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vrba Viktor, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/16, B08B 9/08

Značky: buněk, čištění, výškových, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je na schematickém osovém řezu znázorněn naSilová buňka 1 s válcovým nebo vícsúhelníkovým průřezem svého vnitřního povrchu 1 je opatřena nahoře vstupním otvorem 3 a dole centrickým výpustným otvorem 3, provedeným uprostředkuželového dna 5. Uvnitř silové buñky l je případně zavěšena na záchytném laně Q teploměrnásoustava 1, tzv. silotherm. Silové buňka l je nahoře opatřena centrálním otvorem g pro průchod nosného...

Zařízení na ukládání prokladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253812

Dátum: 17.12.1987

Autori: Trčka Milan, Konopčík Vratislav

MPK: B65G 57/26

Značky: prokladů, ukládání, zařízení

Text:

...elementy, na obr. 3 detail ukládacího nosiče prekladu a na obr. 4 jednotlivé fáze funkce ukládacího nosiče prokladů a pohyblivého rámu (fáze jsou Uznačeny římskými číslicemi).Zařízení tvoří pevný rám l, v němž je na příčkách 3 za kluznými lištami 3 uchycena sada zásobníku 3 prokladů sestávajících z usměrñovače Q a náběhového dorazu 5 přecházejících ve vymezovací část zásobníku l prokladú, kde jejich vzájemné vzdálenost je menší než...

Filtrační zařízení s automatickým šaržovitým odstraňováním filtračního koláče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253811

Dátum: 17.12.1987

Autori: Furmanová Jana, Vosátka Jaroslav, Hrabák Petr, Furman Jaroslav

MPK: B01D 29/36

Značky: koláče, filtrační, automatickým, šaržovitým, filtračního, odstraňováním, zařízení

Text:

...této kapaliny do filtrátu.Při dalším zpracování se kapalina snadno oddělí od tuhé fáze koláče sedimentací. destilací apod. a lze ji poté cirkulovat zpět na další vymývání, čímž je zajištén bezodpadový prcvoz fiícru. Hydromechanický princip odstraňovaní filtračniho koláče a dokonalé čištění filt» račni přepážky vede k delší životnosti filtrační piepážky nebo plachetky pri zachovaní účinnosti filtrace.Filtrační ylepážka můž být běžného...