Archív za 1987 rok

Strana 58

Víceúčelová podlážka pro odchov prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253392

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kotrbáček Václav, Vrbka František

MPK: A01K 1/02

Značky: víceúčelová, podlážka, prasat, odchov

Text:

...poškození účinkom tlaku, tehu a chybu, vzdoruje působení chemikálií a vlivům atájového mikroklimatu. Další jeho přednosti spočívají v tom, že je nenasákavý,dobře tvarovatelný za tepla a svařovotelný. Je také méně hořlan vy, než polystyren.vrstva tepelné izolační a tepelné vodivá, mezi nimiž je u loženo ploěñé elektrické topne těleso, jsou například ebdélrtíkového tvaru, navzájom se kryjí a jsou obvodové pevně a nerozebiratelně...

Upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253391

Dátum: 12.11.1987

Autori: Holubář Igor, Hromčík Josef

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínka

Text:

...vynůlezu, je varíabílní a umožňuje obrábět, po jednoduche výměně několika prvků, součástí různoho průměru í délky.V základním tělese 1 je upreven pracovní valec 3, jehož přírubou 5, opatřenou omezovscím kolíkem 1 prochází pístní tyč É pístu í pracovního válce 3, zekončenà nástavcem lg. Na pístní tyčí Q je uložena rozpěrná pružína g, která se opírà jednímlg je na otočném čepu ll uložena oboustrannà páka lg, na obou koncích opatřenà dalšími...

Pohon dvounápravového podvozku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253390

Dátum: 12.11.1987

Autori: Suchý Jaromír, Eichinger Miroslav, Vícha Ladislav, Palík František

MPK: B23Q 1/06

Značky: vozidel, dvounápravového, kolejových, pohon, podvozku

Text:

...v nárysném řezu a na obr. 4 je schema zapojení přímočarého hydromotoru pro náhon satelitního dělicího stolu.Otočný polohovací stůl má ve své otočné části 1 zabudovanéotočné dělicí stoly 5, z nichž každý je radiálně uložen ve dvouřadém válečkovém Iožisku gâ a axiálně na kluzné ploše 9 a axiál ním ložisku lg, zajištěném přes kroužek ll maticí lg na středovémzhřídeli lg, který je pomocí šroubů lg jedním čelem pevně spojen s otočnou deskou 8 a...

Způsob zvyšování detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detektory nízkoenergetického beta-záření a elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253389

Dátum: 12.11.1987

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: G01T 1/20

Značky: způsob, krystalických, účinnosti, beta-záření, zvyšování, detektory, detekční, elektronů, luminiscenční, materiálů, nízkoenergetického

Text:

...lze odstraňovat známým postupem odleptáváním 10 ním hydroxidem sodným, ale tento způsob vykazuje špatnou reprodukovatelnost a zvýšení luminiscenční účinnosti nejvýše o 10 .Dobré reprodukovatelnoàti a podstatného zvýšení luminiscenční účinnosti umožňuje způsob zvyšoiání detekční a luminiscenční účinnosti krystalických materiálů pro detekci nízkoenergetického A-záření a elektronů na bázi yttritohlinitého granátu a yttritohlinitého perovskitu...

Pružící prvek z vysokoelastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253388

Dátum: 12.11.1987

Autori: Berka Ladislav, Čásenský Bohuslav, Mařík Jiří

MPK: F16F 1/36

Značky: pružicí, vysokoelastického, prvek, polymerů

Text:

...pérovou konstantu. Zmenšováním úhlu sklonu a zvětšováním tlouščky stěn se pérová konstanta zvětšuje. Další možnosti vytvoření změn odpružovacich charakteristík jsou v zařazováni jednotlivých prvků do sérií.Nový pružíci prvek je znázorněn na obrázku 1. Prvek sestává ze dvou zrcadlově umístěnýçh konickýchtkroužků l, mezi něž je vložen dvojstrenne kuželový prstenec g. Rozměry al, 52, Q,3, hl a h jsou u navrženého pružicího prvku v poměru253 saa...

Zhášecí komora maloolejového vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253387

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zelenka Milan, Ulč Miloslav, Vostracký Zdeněk, Kraft Jaroslav

MPK: H01H 33/99, H01H 33/75

Značky: komora, vypínače, maloolejového, zhášecí

Text:

...přepážky i,§§, distanční vložka Lg , vložka 13 a dietanční kroužky u, tak, že první izolační přepážka 4 je umístvěna pod pevným kontaktem . Má axiální osový otvor § tvaru komolého kužele, jehož základna je přivrácena k pevnému kontaktu ł .- 3 253 387 Mezi ní a druhou izolační přepážkou 5 je distanční vložka lg . Druhá izolační přepážka 2 má axiální osovýotvor 2 tvaru komolého kužele, jehož základna je odvrácena od pevného kontaktu...

Injektorový středotlaký hořák na zemní plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 253386

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hartman Karel, Dvořák Jan, Plodík Václav, Čermák Jaroslav

MPK: F23D 11/40

Značky: středotlaký, injektorový, zemní, horák

Text:

...na trysku upevněnou na vstupní straně směšovací komory, která je opatřena zúženÁ)AVdzšířenu~| kdça na výstupní gñggpě směšovací komory je upevněna vložka hořáku, podle vynálezuáőpodstataspočíva v tom, že zúžení tvoří středníčást směšovací komory a rozšíření je umístěno za vložkou hořáku, přičemž na těleso směšovací komory je nasunuta přídavná trubka upevněná držáky a stabili zovanâ středícíni křidélky.Výhodou hořáku podle vynálezu je zajištění...

Zařízení pro kompletaci koncových návleků s blokem skla a jeho ustavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253385

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pek Alexander, Holík Jiří, Perný Pavel

MPK: B65B 23/20

Značky: koncových, zařízení, návleků, kompletaci, blokem, ustavení

Text:

...ejeho ustevení je nepř. vytvořeno tak, že na pevném stojanu 1 připevnčným kotevními šroby 15 do nevyznsčeně podlahy je na čepech g otočně uloženstecionární rám g, který je ovládán dvěma stevěcími a dvěma vretnými hydromotory 11 uohycenými čepy g ko stojanu 1 a stecionárnímu rámu g .Steoinární rámné čepy á mají tverosezeného kužele seříznutého ze dvou stran v rovinách rovnovbčžnýoh s osou kužele, päčemi qodní válcová. 253 aus část má průměr...

Kombinovaný samočinný destičkový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253384

Dátum: 12.11.1987

Autori: Slavík Stanislav, Držmíšek Jaroslav

MPK: F04B 39/10, F16K 15/16

Značky: kombinovaný, ventil, samočinný, destičkový

Text:

...Obr. 2 znázorňuje tvar samopružící sacítěsnící desky a obr. 3 tvar výtlačně těsnící desky v půdorysnêmpohledu a současně její prostorovou orientaci vůči sací těsnící desce v kombinovaněm samočinnêm destičkovêm ventilu. Kombinovaný samočinný destičkový ventil sestává z tělesa 1. ventilu, ke kterému je hlavou šroubu g upnuta samopružící sací těsnící deska Ž, která dosedá na průtokovê kanály 5 sedla sacího ventilu, vytvořenê po obvodu...

Sonda pro měření vysokých fluktuací tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253383

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neruda Josef, Klaboch Ladislav

MPK: G01L 11/00

Značky: tlaku, vysokých, sonda, měření, fluktuací

Text:

...představuje obr. 1 sondu s pneumatickými odpory tvořenými otvory zakrytými prodyšným materiálem,obr. 2 sondu, u níž část trubky s otvory je uzavřena v dutině pomocného pouzdra, obr. 3 a 4 sondu, u níž pneumatické odpory jsou vyrobeny z prodyšného materiálu.Počátek trubky g.která ústí do převodníku tlaku žijeopatřen děličem tlaku, tvořeným prvním pneumatickým odporemv čele trubky g a druhým pneumatickým odporem vestěně trubky g v těsné...

Snímací systém měřicí sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253382

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/04

Značky: sondy, snímací, systém, měřicí

Text:

...celeho snínacího systemu,protože snímací systém není staticky přeurčen.Na priložených výkresech je na obr. 1 znázernen příklad snínacího systemu měřicí sondy podle vynálezu a uspořádání pre kontaktní nřření, na obr. 2, 3, 4 je znàzorneno uspořádáníe upevnení kontaktních teles v základním teleseiresp. v dotykovém čídle.Možné konstrukční uspořádání snínacího systemu měřicí sondy je znázorněno na obr. 1, kde základní těleso Q je spojeno s...

Zařízení pro automatické řízení výpusti kalového koryta pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253381

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klejch Vlastimil, Longin Jan, Müller Jiří

MPK: D06F 33/06, G05D 9/00

Značky: zařízení, výpustí, koryta, řízení, kalového, strojů, automatické, pracích

Text:

...lázně se vrací přepadem zpět do vany stroje a snižuje tak účinnost oplachování ve stroji.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení pro automatické řízení výpusti kalového korýta pracíoh strojů podle vynálezu, jehož podstatou je, že v kalověm korytu je upraven přepad ústíoí mimo prostor praoího stroje a výpust, ústíoí do vany praoího stroje. Uzávěr této výpusti je spojen s plovákem, takže poloha uzšvšru koresponduje s výškou hladiny lázně ve vanä...

Zapojení pro nepřerušované stejnosměrné napájení s dělenou baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253380

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/04, H02J 7/02

Značky: zapojení, batérií, stejnosměrné, dělenou, nepřerušované, napájení

Text:

...se zemním potenciálem, jednak přes první výkonový spínač 3 prvního usměrňovače l k výkonovému výstupu gprvního usměrňovače l, jednak přes první výkonový spínač g druhého usměrňovače l k výkonovému výstupu Q druhého usměrňovačev ł a jednak přes výkonový spínač lg baterie 1 k zápornému výstupu§baterie 1, jejíž kladný výstup je spojem se zemním potenciálem, 253 380a k prvnímu vývodu dobíječe łł, jehož.druhý vývod je spojen se zemním...

Zařízení pro zjišťování obsahu náplně v lahvích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253379

Dátum: 12.11.1987

Autor: Křivánek Milan

MPK: B67C 1/14

Značky: zjišťování, lahvích, náplne, obsahu, zařízení

Text:

...prochází hrdlo kontrolované láhve g. Vnitřní prostor zvukovodu 3 je vyplněn zvukové tlumicí látkou gz a oddělen od prostoru trychtýře gg děrovanou přepážkou łg, například sítkem nebo přepàžkou s labyríntovými průchody. Středem zvukovodu 3 a trych. týře 33 prochází tryska 39, napojená na přívod 33 vzduchu. Oea435 trysky gg je rovnoběžná e osou kontrolované láhveg a ústi trysky 39 je obráceno k místu průchodu hrdla kontrolované láhve g...

Měnič toku piva, nebo jiných nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253378

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fencl Petr, Šavel Jan

MPK: B67D 1/12

Značky: měnič, piva, jiných, nápojů

Text:

...piva a jeho zpomalení.Měniče toku, tvořené rovinnou deskou, způsobují rozstřiko- V vání piva do stran a sycení piva kyslíkem před zaplavením měniče,složitějěí typy měničů se obtížně eanitují a jsou výrobně nákladné. , ..Tyto nevýhody odstraňuje kloboukovitý měnič toku. Těleso měniče, kloboukovitého tvaru, je spojene jednou nebo více vzpěrami s objímkou, opatřenou závitem nebo bajonetcvým závěrem. Objímka umožňuje upevnit měnič toku do tanku,...

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253377

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fučík Milan, Gross Lumír

MPK: D04B 15/88

Značky: odtahování, zařízení, úpletu

Text:

...ložiska lg je pevné ulozen na svislé trubce l 2-, jejíž horní konec je pevně uspořádán, např. zašroubován do neznázorněného stojánku upevněného na horní přírubu stroje. V horní části pouzdra zje obvodové drážka, v níž je uložena kruhové pružina l , která dostředně působí na horní konce odtahových elementů l. íKaždý odtahový element 1 L má vytvořeno na homím konci kolen ko u, které spolupracuje s pevnou ovládací vačkou 1 upevněnou na...

Zařízení pro odtahování úpletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253376

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Lumír, Fučík Milan

MPK: D04B 15/88

Značky: odtahování, zařízení, úpletu

Text:

...g stejně jako äikmé i kolíky 2, které navíc procházejí ještě drážkami LO pouzdra E. Šik mé kolíky g jsou pak pevné uloženy v dalším pouzdře lg. 253 37 °Pouzdra lg je uloženo navnějším kroužku ložiska lg, jehož vnitřní vkroužek je pevné uložen na axiálně posuvné trubce L 4, přičemž pouzdro 9 je vedeno vnitřním průměrem pouzdra 1. Pouzdro g je uloženo na vnějším kroužku ložiska 3.2, jehož vnitřní kroužek je pevně uložen na axiálně posuvné trubce...

Zařízení k průběžnému řezání minerálně vláknitých koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253375

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kucharský Zdeněk, Mach Lumír

MPK: B26D 1/06

Značky: koberců, zařízení, minerálně, vláknitých, průběžnému, řezání

Text:

...nasunut na výstředníku hřídele. Hřídel je uložen v ložisku držáku a je na jednom svém konci opatřen řemenicí. Unášeč s oválným otvorem je dále opatřen dvěma drážkamí s podélnými ose~ mi kolmými na podélnou osu oválného otvoru a těmito dvěma drážkami uložen na čepech, které jsou jedním koncem spojený s držákem.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že je schopno řezat koberce a desky z minerálně vláknitého materiálu různé tuhosti,přičemž v...

Prohozní mechanismus skřipcových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253374

Dátum: 12.11.1987

Autor: Škeřík Jaroslav

MPK: D03D 49/26

Značky: strojů, mechanismus, prohozní, skřipcových, tkacích

Text:

...vynálezu je dále popsán v náoledujícím popisu a znázorněn ve formě dvou příkladných provedení na priložených výkresoch, kde značí obr.1 kinenetickě schéma jednoho provedení prohozního mechanismu podle vyná 1 ezu,kde ponocná pružná eoučáet je tvořeno druhou torzní tyčí, uloženou vedle první torzní tyče, obr.2 kinemotickě schéma jiného provedení nechaniomu podle vynálezu, kde pomocná pružná součást je tvřene zkrutnou pružinou, uloženou okolo...

Způsob tepelně mechanického zpracování ocelí se zvýšeným obsahem křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253373

Dátum: 12.11.1987

Autori: Neuhöfer Lubomír, Urik Josef

MPK: C21D 8/06

Značky: oceli, zpracování, obsahem, mechanického, zvýšeným, křemíku, způsob, tepelně

Text:

...nezbytně nutné míry tvárnosti. Tytoznámé způsobý tepelně mechanického zpracování ovšem neodstra~ ňují výše uvedené nevýhody a nezajišřují požadavky maximální tvárnosti při současném poklesu pevnosti a jemnozrnné struktury koagulovaného perlitu, t.ja jemných globulí perlitického a sekundárního cementitu rovnoměrně rozptýlenéhov základní plastické hmotě feritu.Nevýhody stávajícího stavu techniky jsou odstraněny způsobem tepelně mechanického...

Zařízení pro řízení změn rychlosti mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253372

Dátum: 12.11.1987

Autori: Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Blaha Miroslav

MPK: B21B 37/00, H02P 5/00

Značky: rychlostí, mechanismu, zařízení, řízení, změn

Text:

...ze zadávacího bloku 1, korekčního bloku 3 řídíoího bloku Q a upravovacího bloku 5, realizovaných operečními zesilovači, integrovanými násobičkemi, spíneoími prvky e posivními elektronickými prvky. Jednotlivé bloky 1 až 3 jsou zapojeny.tak, že první zadávací vstup g zadávacího bloku L je spojeu e ovladačem v nezakresleném ovládacím pultu, druhý zadávecí vstup 3 s výstupom nezakresleného mikropočítače a logický.vstup g.s...

Způsob nedestruktivního zjišťování zbytkové životnosti kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253371

Dátum: 12.11.1987

Autori: Otevřel Ivan, Sklenička Václav

MPK: G01N 19/08

Značky: kovových, materiálů, zjišťování, způsob, zbytkové, životnosti, nedestruktivního

Text:

...odstupy mezi jednotlivými kontrolními měřeními. Pouhé, na empirií založené kvalítativní posouzení stavu poškození bez návaznosti výsledků na jeho časový rozvoj, nedáva nadto možnost predikovat zbytkovouPbpsané nedostaky dosud užívaných nedestruktivních zkušebních metod jsou naproti tomu odstraněny u způsobu nedestruktivního zjištování zbytkové životnosti kovových materiálů udílcůdlouhodobě nsmáhenýoh vysokoteplotním creepem podle vynálezu,...

Zapojení vstřikovacího čerpadla víceválcového vznětového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253370

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čutka Miloslav

MPK: F02M 55/00

Značky: vznětového, čerpadla, motorů, víceválcového, zapojení, vstřikovacího

Text:

...k tomu, že se palivo při průtoku tělesem vstřikova~ cího čerpadla ohřívá,je při uspořádání podle obr. 1 do válců vzdálenějších od čističe vzduchu přiváděno chladnější palivo a do válců, které jsou blíže k čističi vzduchu teplejší palivo. Následkem objemové roztažnosti paliva e dalších vlivů(změna kinematické viskozity, stlačitelnosti) je do těch iválců, které jsou nejlépe plněny vzduchem dopravováno nejmen vší množství paliva a...

Konzervační prostředek pro dočasnou ochranu kovů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253369

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil, Tulka Jaromír

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: proti, konzervační, ochranu, prostředek, kovů, korozi, dočasnou

Text:

...a/nebo dibutyladipátu. 57 až 96 hmotnostnich dilů benzínové frakce destilačniho rozmezí 90/150 až 140/210 OC, petroleje, nafty,trichlorethylenu, perchlorethylenu a/nebo alifatického alkoholu o délce alkylu C 3 až C 8, jednotlive nebo ve směsi.W Rsakčním produktem se podle vynálezu rozumí zreagovaná směs aminů a kyselin s příměsí doprovodných složek, obsaženych zejména v oxidovanych parafinech, při teplotách až l 20 °C.Oktadecylaminem se...

Inhibitor koroze kovů pro prostředky dočasné ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253368

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/02, C23F 11/10

Značky: ochrany, koroze, inhibitor, kovů, prostředky, dočasné

Text:

...kyselín čis tých, tak ze směsi prítomných v živočišných nebo rostlinných tucích. Nejvhodnější jsou mastné kyseliny z loje, hydrogenovaného sádla ap., případně jejich kombinace nebo synthetickémastné kyseliny s rozvětveným uhlíkatým řetězcem, takže u technických typů může být délka uhlíkatého řetězce alkyluOxidované parafiny, vhodné podle vynálezu, obsahují vedle hlavního produktu ještě další produkty oxidace jako alkoholy, aldehydy ap....

Směsný vypařovací inhibitor koroze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253367

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Tulka Jaromír, Svoboda Bohumil

MPK: C23F 11/10, C23F 11/02

Značky: vypařovací, kovů, směsný, koroze, inhibitor

Text:

...a jeho deriváty, zejména methyl-,l-hydroxy a tolyl- jsou vhodné podle vynálezu jak chemicky čisté, tak i technické produkty,a to jednotlivé nebo ve směełch.Inhibitor koroze podle vynálezu vykazuje velmi dobrou inhibiční účinnost proti korozi železa, niklu, mědi, hliníku a jejich slitin, je dobře rozpustny a těkavý i za nizných teplot. S výhodou se aplikuje veformě vodného nebo alkoholického roztoku, případně jako impregnaco...

Zapojení hladinového a časového analyzátoru elektrického napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253366

Dátum: 12.11.1987

Autor: Brok Vladimír

MPK: G01R 29/00, G01R 19/00

Značky: hladinového, napětí, analyzátorů, zapojení, elektrického, časového

Text:

...svoroe l je dále püpojene společné vstupní shěrnice 2, ktoré je součurě. přlpojena na invertující vstup třetího komparátoru lg s neinvertující vstup prvního- komperátoru g. Druhá vstupní svorka g je propojena se svorkou I 5. obvodové země. Výstup prvního komperátoru § je. připojen na. invertují ~ 3 - 253 366cí vstup druhé-ho komparátoru 9, ,jehož neínvermjící vstup je. spojenv s obvodovou zemí. Výstup druhého komparátom g je připo,jen...

Zařízení k prohlížení stěn kontinuálně se pohybujících lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 253365

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klíma Jiří, Jindra Jan

MPK: B67C 1/14

Značky: lahví, prohlížení, pohybujících, stěn, zařízení, kontinuálně

Text:

...připojeny na společný zatěžovací rezistor 1, který je připojen na vstup impendačního převodníku 19, vytvořeného jako operační zesilovač s totální zápornou zpětnou vazbou a s jednotkovým zesílením. Výstup impendačního převodníku lg je připojen jednak přes potenciometr ll a integrační člen lg na první vstup JQ rychlého diferenčního komparátoru li,jednak přes invertující zesilovač 1 se střídavou vazbou na druhý vstup 11 komparátoru 15. Výstup...

Kanál rozvodu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253364

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dolák Roman, Horák Vlastimil

MPK: B60H 1/26

Značky: rozvodu, kanál, vzduchu

Text:

...V rozmezí 15 až 30 ° vůä. sklu umožní rozvod teplého vzduchu V několika zőnách, čímž se zlepší omývání skla teplým vzduchom. Tímto dojde k podstatné rychlejšímu. 253 304 odmlženígpřípadně odmrazení skla v celé plcěe. Vzduch vyw cházející ze štěrbin nejvíce vzdálených od okna, zabraňuje přístuphstudeného a vlhkého vzduchu z vnitřního prostoru vozu k vnitřní etěně čelního skla.Na přiloženém výkresq je znázorněn příklad provedení kanálu...

Způsob měření středního chladicího výkonu zařízení na chlazení mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253363

Dátum: 12.11.1987

Autori: Valošek Petr, Groda Bořivoj

MPK: G05D 23/30

Značky: chlazení, zařízení, středního, chladicího, měření, způsob, mléka, výkonu

Text:

...tepelný výkon,čímž se ádojochlazuje na požadovanou teplotu cca 5 OC, V případě nutnosti měření středního chladícíno výkonu chladící kompresorové jednotky Q, za účelem zjištění její Vsprávné funkce, popř. nutnosti seřízení, opravy nebo výměny, se po vych 1 azenínádoje na-požadovanou teplotu vloží do nádrže Q čidlo 2 a elektrický topný systém 3.Má-li být měřen střední chladící výkon chladícíkom. presorové jednotky Qu nádrže Q s tzv. akumulací...

Zapojení anemometru nebo průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253362

Dátum: 12.11.1987

Autori: Markes Rudolf, Holec Jaroslav

MPK: G01F 1/68

Značky: průtokoměru, zapojení, anemometru

Text:

...a índikační obvod, věleněn do procesoru s pamätí. Procesor s paměti můžebýt přes obvody pro řízené dodávání příkonu a přes převodníky. p V 253 362 odpor - napětí nebo odpor - proud a případně pes analogovč číslicové převodníky připojen ke dvěma či více odporovýn čidlůn teploty..I zapojení podle vynálezu dává možnost vytvořit snímač anenometru či průtokoněru o malých rozněrech a pri tom velmi dobře pot 1 ačit.v 1 iv změn teploty na...

Bezpečnostní spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253361

Dátum: 12.11.1987

Autor: Špalek Petr

MPK: A62B 35/00

Značky: spona, bezpečnostní

Text:

...manípulaco se sponou se provádí jednou rukou a druhá ruka je volná pro provizorní jištění pracovníkar Dále se zvyšuje akční ŕádiuaĺmontéra při stejné (dané) déloe jístícího lane - není třeba lanem opásat konstrukcí. Rovněž se rozšířují možností použití jisticího lana í na případy, kdy ho nebylo možno použít samostatné, jako například u noaníků velkých rozměrů, kdy délka lana nestačí na opáeání, jíštění nad hlavou montéra- 2 253 301 Jedinou...

Porovnávací měřič proměnných kapacit

Načítavanie...

Číslo patentu: 253360

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mikulajský Miroslav

MPK: G01R 27/02, G01R 27/26

Značky: kapacít, měřič, proměnných, porovnávací

Text:

...zařízení 4, 0 Normâlový kondenzátor Cn s volítelnou velikosti kapacityje zapojen do obvodu normálového zdroje l konstantního proudu,který v podstatě pracuje jako Míllerův íntegrátor. Z výstupu normálového zdroje lkonstantního proudu je signál zaveden zpět do budiciho generátoru 1 střídavého napětí obdélníkového průběhu. Na normálovém kbndenzátoru Cn tedy líneárně narůstá napětí až do hodnoty, která je určena Évolenými hodnotami součástek...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: vzniku, snižování, důlního, díla, nebezpečí, řazení, způsob, plynů, dlouhého, zjišťování, průtrží, uhlí

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Obvod automatického vypínání napájení, zejména kalkulačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253358

Dátum: 12.11.1987

Autor: Šouba Milan

MPK: H03K 17/296

Značky: kalkulačky, obvod, napájení, vypínání, automatického, zejména

Text:

...g v 3propustnćm směru se zemí, svou bází přes první rezistors výstupom HIT mikroprocesoru 3 a svým kolektorem přes dru Ahý rezistor 5 se svorkou 6 napájecího napětí, přes startoávací tlačítko 7 se zemí a přes třetí rezistor § s bázi druhého tranzístoru g, jehož emítor je spojen se svorkou Qnapájecího napětí a jehož kolektor je spojen se svorkoułg napájení kalkulačky., v činnosti obvodu automatickéholvvypínání napájení, zejména kalkulačky...

Kombinovaný nástroj pro zhotovování přesných otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253357

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dostál Jiří, Soldát Aleš, Vehovský Miroslav, Koudelka Karel

MPK: B23B 41/00

Značky: otvorů, přesných, nástroj, zhotovování, kombinovaný

Text:

...rovinu břitu hrubovaciho nože.Hlavní předností kombinovaného nástroje podle vynálezu je vyšší provozní spolehlivost, zejména při opracováni polotovarů z oceli vyšších pevnosti, Dojde-li k destrukci břitové destičky hrubovaciho nože, vstoupi do záběru pojistný hrubovau ci nůž. Obdobně při porušení břitové destičky dokončovaciho nože vstoupí do záběru pojistný dokončovaoí nůž. Porucha je přitom indikována akusticky, popřípadě ampérmetrem. To...

Zařízení k postupnému zastavování rotorového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253356

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bače Jiří, Šilar Zdeněk, Buryšek František, Jiskra Miloslav, Bouček Miroslav

MPK: D01H 15/02

Značky: zastavování, zařízení, dopřádacího, stroje, postupnému, rotorového

Text:

...s příslušnými ovládacími-prostředky umožňuje, že před zastavením strojelze postupně snížit rýchlost otáčení spřádaoíoh rotorů a v závislosti na nám úärně i ryeh 1 ost.podávání vlákennáho materiálu, jskoä i rychlost odtahování e nevíjení vypredané příze, přičemž při poklesu těchto rychlostí alespoň ne 70 Prpvozníoh hodnot se nejprve zastaví na vieoh preoovníeä místech podávání vlákenného na teriálu e potá odtahování e navíjení příze.V...

Nipkowův kotouč pro mnohonásobně proložené řádkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253355

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hadravský Milan, Beneš Jiří, Petráň Mojmír

MPK: H04N 3/04

Značky: proložené, mnohonásobné, řádkování, kotouč, nipkowův

Text:

...spřaženě V rovině osvětlovací i obrazové s presnou koresponden cí obou řádkujících bodů.Výše uvedené nedostatky odstraňuje Nipkowův kotuč pro mnohonásobně proložené řádkování, jehož skupiny otvorů jsou uspořádány v rovině kotouče na křivkách, nejlépe na Archimedových spirálách. Křivky jsou dvouchodé nebo vícechodé. Každý z otvorů na jedné křivce je vůči otvoru ležícímu na sousední křivce na témžepoloměru posunut o týž úhel.Uspořádáním...

Způsob chlazení promíchávacího a/nebo rozrušovacího zařízení ve zplyňovacích generátorech se sesuvným ložem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253354

Dátum: 12.11.1987

Autori: Straka František, Melichar Bohuslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: F25B 19/04

Značky: zařízení, chlazení, zplyňovacích, způsob, ložem, rozrušovacího, tohoto, způsobu, provádění, promíchávacího, sesuvným, generátorech

Text:

...zařízení podle vynálezua Další vyšší účinek navrhovaného řešení spočívá v tom, že se páry z chladicího média mohou stát bud přídavným zplynovacím činidlom zvyšujicím účinek plynu, nebo se mohou stát činidlem omezujícím fyzikální a chemické působení způsobující spékavost paliva V pří ípadě, kdy je přiváděno do promíchávaných vrstev paliva. Oteplenéchladící médium může také napoméhat k odstranění odpadních nebo5-3 vedlejšich produktů...

Zapojení výkonových obvodů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253353

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rychtera Josef, Koubek Prokop, Plíva Jiří, Štěpař Vratislav, Hurych Arnošt, Pellant Michal

MPK: H02M 7/17

Značky: usměrňovače, obvodů, zapojení, výkonových

Text:

...proudů mezi závity,a tím 1 ke zvýšenému zatěžování vinutí transformátorů a k vyšším ztrátám v transformátorech. Nestejné úbytky ventilů, přechodové a dráhové odpory pole způsobují nerovnoměrné zatěžování diod usměrňovače. . V Uvedené nevýhody b odstraňuje vynález zapojení výkonových obvodů usměrňovače, jehož podstata spočíva v tom, že každý usměrňovací prvek paralelně zapojené skupiny je samostatné připojen wní elektrodou na...