Archív za 1987 rok

Strana 57

Tenzidy so stabilizačnými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253432

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrus Teodor, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/66

Značky: tenzidy, účinkami, stabilizačnými

Text:

...katalyzátorov, najčastejšie alkalických, pod atmosférou inertného plynu.Pri príprave produktov podľa tohoto vynálezu sa postupuje tak, že na reakciu s alkylenoxidom sa do reakčného systému nadávkuje zmes fenylalkylfenolu s druhou hydroťóbnou zložkou, ako na.pr. vyššie mastné alkoholy, alkylfenoly, vyššie mastné kyseliny, vyššie mastné amíny, polypropylénglykoly.Ako alkylfenoly sa doporučujú predovšetkým priemyselne vyrábané produkty, ako sú...

Dostrekovacia, či predstrekovacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 253431

Dátum: 12.11.1987

Autori: Oravec Vladimír, Bruncko Milan

MPK: B05B 15/12

Značky: dostrekovacia, kabina, predstrekovacia

Text:

...sa jednoduchými technickými prostriedkami zabezpečí rozoberatelný prachotesný spoj, ktorý takisto prispieva k bezprašnosti prostredia.Príklad vyhotovenia dostrekovacej, či predstrekovacej kabiny je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje bokorysný pohlad na zariadenie, obr. 2 čelný pohlad, obr. 3 pôdorysný pohľad a obr. 4 detailný rez tesniaceho a spojovacieho hrdla v mieste A z obr. 2.Dostrekovacia, či predstrekovacia...

Povrchové kalenie rotačne symetrických ploch kovových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253430

Dátum: 12.11.1987

Autori: Horyna Jiří, Škuta František, Dominik Jozef

MPK: C21D 1/09

Značky: kalenie, symetrických, rotačné, ploch, kovových, súčiastok, povrchové

Text:

...pravidelným stríedaním oblasti o vysokej a nízkej tvrdosti a pri oscilačnom alebo rotačnom pohybe lúča úzkym pásom o nízkej tvrdosti V mieste ukončenia procesu. Tento úzky pás sa z hladiska životnosti súčiastok namáhaných na kontaktnú únavu prejavuje v tej najškodlivejše podobe, pretože geometricky je stotožnený s kontaktnou plôškou.Uvedené nevýhody súčasného stavu techniky sa odstránia povrchovým kalením pomocou zdroja koncentrovanej...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Hauskrecht Peter, Poór Robert, Markusek Július, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: výroby, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Laková kompozícia pre povrchovú úpravu usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253428

Dátum: 12.11.1987

Autori: Piskla Štefan, Vacval Jozef, Ďurišová Júlia, Ďuriš Jozef, Gajdoš František

MPK: C14C 11/00

Značky: laková, kompozícia, povrchovú, usní, úpravu

Text:

...0 J 5 až 20 Pa . s pri 25 °C, 0,5 až 2,5 hmot. neiónového produktu znižujúceho povrch-ové napätie pripraveněho polyadíciou etylěnoxidu s ricínovým olejom, s povrchovým napätím 35 až 38 nM/m, jódovým číslom 22 až 28, rozpustených v zmesi organických rozpúštadiel.Technický účinok vynálezu spočíva v tom,že sa výhodne optimallzujú hodnoty pevnos 4ti a ťažnosti nánosu laku vytvoreného striekaním na povrchu usne. Laková ltompozícia zabezpečuje...

Spôsob odkladania volne kovaných výkovkov z dokovacej teploty do pece pred žíhaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253427

Dátum: 12.11.1987

Autori: Růžička Jozef, Krušinský Jozef, Palacký Peter

MPK: C21D 1/84

Značky: odkladania, volně, dokovacej, výkovkov, kovaných, teploty, spôsob, žíhaním

Text:

...voľne kovaných výkovkov z konštrukčných a nástrojových oceli z dokovacej teploty do pece pred žihanim podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že volne kované výkovky z dokovacej teploty sa vkladajú do pece, ktorá je až do začiatku žihacieho režimu vyhrievaná na teplotu 250 až 450 °C s výdržou na nej po dobu úplného rozpadu austenita na bainit.Výhodou tohto spôsobu odkladarnla výkovkov je, že k prekryštalizácii austenitu.dochádza pri...

Konfekčný bubon pre jednostupňovú technológiu radiálnych autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253426

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukáč Vladimír, Urban Šimon, Hajský Milan

MPK: B29D 30/24

Značky: bubon, jednostupňovú, autoplášťov, konfekčný, radiálnych, technológiu

Text:

...autopiášťa.Pravoľavá skrutkovnica 10 umiestnená vo vnútri dutého hriadela 11, pričom tento je opatrený na obidvoch stranách pozdĺžnymi drážkami, v- ktorých sa pohybujú unášače 240, 340 unášané maticami 241, 341, opatrené držiakmi 242, 342 a priložkami 243,343. Unášače 240, 340 sú spojené s pravým a ľavým čelom 20, 30 a tieto s protikusmi 210, 310, vo vnútri ktorých sú umiestnené kužeľové kotúče 230, 330, opatrené tlačnými pružinami...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gabčo Milan, Teren Ján, Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard

MPK: C05D 9/00, C05C 11/00

Značky: priemyselné, obsahom, síry, fosforu, spôsob, hnojivo, tuhé, dusíkaté, přípravy

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Prípravok na regeneráciu poškodeného tkaniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253424

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hrušovská Zuzana, Kravárik Dušan, Spišák Michal, Dubajová Daniela, Széchenyi Štefan, Orság Andrej, Kováč Štefan, Dubaj Július, Dubajová Justína Phmr

MPK: A61K 35/64

Značky: poškodeného, regeneráciu, tkaniva, prípravok

Text:

...286). V experimentoch na krysách Rahmat a kol. The effect »of zinc deticiencý on wound healing. Brit. . Surg. 61, 1974, 271- 273 zistili, že je signifikantný rozdiel v dĺžke hojenie experimentálnych rán. pri zinok deticientných zvieratách, pričom však histologicky neboli zistené rozdiely ,medzi pokusnými a kontrolnými skilpinami. Autori v súhlase s inými, napr. Oberlaes a kol. Effect of zinc deticiency on wound. healing in rats. Ani. I....

Antielekrostaticky upravené olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253423

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jambrich Martin, Ondrejmiška Koloman, Beniska Jozef, Svitek Justín, Marcinčin Antón, Jambrich Pavel

MPK: C09K 3/16, C08L 23/12, D01F 1/10...

Značky: olefiny, antielekrostaticky, upravené

Text:

...antielektrostatická účinost modifikátora podla vynálezu spočíva v synergickom účinku zložiek I a II.Antistatické úprava podľa vynálezu sa vyznačuje stálostou v- praní, čisteni a pri ošetrovani aj za drastických podmienok.Využitie zmesného modifikátora pri antistatickej úprave polyolefínov podľa vynálezu oproti doterajšemu stavu znižuje celkovü materiálovú náročnosť úprav.y a zvyšuje spracovateľskü istotu, najmä pri výrobe vlákien a...

Spôsob na dezinfekciu nekovových častí v mechanizácii živočíšnej výroby a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253422

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janíček Jozef, Jakub Jozef, Lavčák František

MPK: A61L 2/12, A01J 7/00

Značky: zariadenie, dezinfekciu, prevedenie, nekovových, spôsob, živočíšnej, výroby, mechanizácii, částí

Text:

...chemickych prostriedkov- na báze aktívneho chlóru alebo jódu, ktorá sa v súčasnosti používa, je u mikroorganizma v trhlinách a póroch nedosiahnutelná.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob dezinfekcie a zariadenie podľa vynälezu,ktorého podstata tkvie v tom, že u-myté a osušené časti zariadení v. mechanizácii živočíšnej výroby sa po dobu 1 až 2 D min. vystavia pôsobeniu mikrovlnového žiarenia s frekvenciou 2 až 10 Gl-lz v uzavretom priestore....

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253421

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Hulík Milan, Missbach Viktor, Belko Dušan, Markuš Stanislav, Turianiková Helena, Kabátová Viera

MPK: C08F 220/10, C08F 214/06

Značky: všívaných, elastickú, podlahových, textilií, úpravu, rubovú, kompozícia

Text:

...nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovne prostredie. Rubové úpravy na báze tavenín termoplast-ov majú obmedzenia pri použití podkladoviek z POP pások a zvyšujú energetické- nároky úpravy. Použitie špeciálnych plnidiel, napr. oxidu hlinitého, síranu vápenatého, bóraxu, škrobu, naráža na ťažkosti z titulu ich vysokých sorpčných schopností, čo znižuje plnitelnosť zmesí bežnými lacnými plnivami a tým zvyšuje ekonomickú náročnosť...

Prípravok na superfinišovanie toroidných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253420

Dátum: 12.11.1987

Autor: Ďurina Pavel

MPK: B24B 35/00

Značky: ploch, superfinišovanie, toroidných, prípravok

Text:

...do stredu oscilácie i rozmernosti uhla výbehu su-perfiniš-ovacieho kameňa pomocou orptic~ kého prístroja, čo je značne -prácneHoreuvedené nedostatky sú odstránené prípravkom pre superfiniš-ovanie toroidných plôch i obežných dráh krúžkov guľkových ložísk, ktorého podstatou je, že superfinišovací kameň kruhovitého prierezu je upnutý v kruhovom otvore držiaka telesa tvarov-ým segmentom upínacou skrutkou, pričom dr 4žiak je prestaviteľný pomocou...

Zariadenie na kontinuálne obalovanie flexibilných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253419

Dátum: 12.11.1987

Autori: Konč Juraj, Brath Jozef, Kúlka Michal, Húska Dušan, Klepanec Peter, Kabina Pavol

MPK: B29C 53/56

Značky: zariadenie, rúrok, obaľovanie, flexibilných, kontinuálně

Text:

...zariadenia, a to pomocou vedenia, z ktorého rúrka ide do obalovacieho zariadenia, kde je obalovana pásom filtračnej textílie obsahujúcej vlákna z plastov tak, že po spotrebovani textílie z jedného zásobného bubna nie je nutné prerušovat o-baľovanie,ale automatickým zabezpečením je možné pokračovať v kontinualnom .obalovaní pásom filtračnej textílie z ďalšieho zásobného bubna.Vlastné obaľovanie sa robí rovnakou rýchlosťou ako je rýchlosť...

Spôsob regenerácie strieborného katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 253418

Dátum: 12.11.1987

Autori: Révus Miloš, Dérer Tibor, Juščík Mikuláś, Melník Milan, Krivulka Ivan, Dunaj-jurčo Michal, Irová Magda

MPK: B01J 23/50, B01J 23/96

Značky: strieborného, oxidácie, etylénoxid, etylénu, regenerácie, katalyzátora, spôsob

Text:

...spôsobu regenerácie strieborného katalyzátora podla vynálezu spočíva V tom, že na opotrebovainý katalyzátor sa pôsobí zmesou pár oxidu uhličitého a acetónu v molársnom pomere 11 pri teplote 220 až 270 °C, výhodne 240 až 260 °C, tlaku 0,1 až 0,3 MPa počas 7 až 9 hodín.Proces regenerácia môže prebiehať kon 4tinuálne alebo polokontinuálne, pričom na regeneráciu 1 g katalyzátora sa použije maximálne 1,2 g acetónu.Výhodou spôsobu regenerácia...

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253417

Dátum: 12.11.1987

Autor: Poór Robert

MPK: A01N 47/36, A01N 25/04

Značky: prostriedok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...prášku s vysokou jemnostou a stabilitou. Má podstatne širší účinok ako atrazin samotný.Vysoká stálosť a jemnost kombinovaného herbicídneho prostriedku je dokumentovvaná tým, že jeho 1 -ná suspenzia po 30 min.obsahuje minimálne 70 prostriedku v suspenzii, zvyšok na site 0,04 mm maximálne 1,5 . .Kombinovaný herbicídny prostriedok podľa vynálezu je možné pripraviť z technického atrazínu, technického thiazflur-onu alebo z technického atrazinu...

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Maťaš Michal, Klucho Pavol, Svitok Alojz

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, bielych, sulfonátov, výroby, ropných, olejov

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kováč Gabriel, Šňupárek Jaromír, Hudák Pavol, Ďurinda Ján, Bárta Jozef, Ember Karol, Nichta Jozef, Chamko Dušan, Pánek Antonín

MPK: C09J 3/14

Značky: univerzálne, disperzné, syntetické, lepidla

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Deliaci uzol manipulačných liniek na výrobu sortimentov dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253414

Dátum: 12.11.1987

Autor: Regina Ivan

MPK: B27B 29/00

Značky: liniek, sortimentov, dřeva, manipulačných, deliaci, výrobu

Text:

...vedľajšie .produkty deie-nia materiálu .majú možnost voľne padať z .priestoru delenie .k zariadeniu na ioh odsun. Súčasne sa zabráni zagnášaniu uohopovaoieho zariadenia .a delia-neho zariadenia. Umiestnením uchopovacieho a deliaceho zariadenia do voľného priestoru nad rovinou pohybu deleného .Inateriájlu sa zmenši na »mirxiimum vzdialenosť medzi prísunovým dopravnikom a meraním odsunovýłm dopravnikom a tým aj dĺžka manipulačnej linky od...

Spôsob výroby rebrovaného plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253413

Dátum: 12.11.1987

Autori: Reiter Juraj, Jakeš Jiří, Hamrla Jiří, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: B21D 11/20

Značky: rebrovaného, spôsob, plechového, plášťa, výroby

Text:

...zväzku do plášťa a tým aj chladenie elektrického stroja točivého. vUvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby podľa vynálezu, ktorého podst-ata spočíva v tom, že časť rebrovaného plechovéłro plášťa medzi susednými rebramisa pretvární do oblého ohybu, a potom sa zakružuje alebo nabaluje na tŕň s polomerom väčším ako je jedna štvrtina priemeru statoro-vého zväzku a menším ako 0,499 .násobok priemeru statoronvého zväzku, pričom kolmá...

Demontovatelné spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253412

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čunderlík Oto, Neuschwandtner Tibor

MPK: A47B 57/18

Značky: demontovatelné, kovanie, spojovacie

Text:

...pričom cez puzdro a puzdro s dorazmi prechádza spojovacia skrutka s maticou, nad ktorou je krytka.Účinok nového spojovacieho kovania na suchú montáž sa prejavuje nižšou präcnostou pri príprave spojovaných prvkov, jednoduchosťcu súčastí a spôsobu montáže a demontáže užívateľom bez nároku na odbornéznalosti a zvyšuje sa aj spoľahlivosť funkcie kovania.Príklad prevedenia demontovateľnéh-o spojovacieho kovania podľa vynálezu je zobrazený na...

Zariadenie pre preklápanie skupín tehál o 90 stupňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253411

Dátum: 12.11.1987

Autori: Popluhár Karol, Fekete Michal, Guštafík Stanislav, Belan Vladimír

MPK: B65G 57/08

Značky: zariadenie, skupin, tehál, stupňov, preklápanie

Text:

...čo umožňuje u liniek,do ktorých je zariadenie podla vynálezu zaradené značne zvýšiť výkony. Zariadenie podľa vynálezu je jednoduché, spoľahlivé a výrobne nenáročné.Na výkrese je na obr. 1 schematicky na 4značené v náryse prevedenie zariadenia podla ,tohto vynálezu vo východiskovej polohe po prisunuti radov tehál, na obr. 2 je v náryse toto zariadenie zobrazené po zrovnaní prisunutých radov tehál, pričom na obr. 3 je to isté zariadenie...

Spôsob rafinácie ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253410

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šilhár Stanislav, Baxa Jozef

MPK: C10G 21/02

Značky: spôsob, rafinácie, ropných, olejov

Text:

...stupňa 1. Vzniklý roztok aromatickejšieho extraktu 6 sa vedie do regeneračnej časti zariadenia, kde sa z neho odstráni rozpúšťadlo. Roztok rafinátu 5 z predraiinácie sa privádza do extraktora 2, kde sa k nemu protlprúdne privedie rozpúšťadlo 3. Vzniklý roztok ratinátu 7 a menej aromatického extraktu 8 sa v ďalšom destilačne zbavia rozpúšťadla.Ako predraiinačný stupeň môže byť použité protiprúdne zariadenie napr. typu RDC alebo typu...

Výkyvná reverzačná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253409

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krško Ján, Kovalík Marián

MPK: F16H 57/02

Značky: reverzačná, výkyvná, převodovka

Text:

...životnosti. Výhodou je tiež univerzálnost použitia na závesné lokomotivy, tahače a bez hnacej kladky aj na iné zariadenia.Na výkresoch je prikladné vyhotovenie výkyvnej reverzačnej podľa vynálezu. Na obr. 1 je rez prevodovkou a na obr. 2 pôdorys.V telese prevodovej skrine 1 je uložený kužeľový prevod tvorený kužeľovým pastorkom 5 a tanierovým kolesom 6 naklinovanom na pastorku 7 uloženom kolmo na os kužeľového pastorka 5. Pastorok 7 zaberá...

Komutačná tlmivka s feritovou presycovacou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253408

Dátum: 12.11.1987

Autori: Triebušník Milan, Janiš František, Zlatoš Anton, Kamarýt Milan

MPK: H01F 3/14, H01F 37/00

Značky: tlmivka, feritovou, vložkou, komutačná, presycovacou

Text:

...prúdy. Dnes používané presytky bývajú však obyčajne konštrukčne riešené ako prievlek vodiča cez niekoľko feritových krúžkov. Ne,výhodou je, že pre dosiahnutie veľkej počiatočnej indukčnosti je potrebné značne zväčšiť počet feritových krúžkov, alebo počet prievlekov vodiča cez krúžky, čo jedno i druhé je konštrukčne nevýhodné.Uvedené nedostatky odstraňuje komutačná tlmivka s feritovou presycovacou vložkou podľa vynálezu, ktorého podstata...

Zariadenie pre určenie polohy raziaceho štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253407

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krčík Marián, Gebrlín Dušan

MPK: E21D 9/06

Značky: určenie, štítu, raziaceho, zariadenie, polohy

Text:

...v ktorej leží i axíálna os štítu v jeho základnej polohe. Konštrukciu posuvného podvesného terču tvoria dva závesné háky 5, olovnica. B s niťou 7, hrotový ukazovateľ it a vlastný terč 9 so súradnicovou sieťou 10. Na ukazovateli 11 a nosnej tyčí 12 je vyznačenä pomocné stupnica 13 pre pomocné meračské práce. Zariadenie je doplnené štr 4binovou zarážkou 14, ktorá vymedzuje pohyb olovnice 6.Axiálne natočenie štítu sa merí tým, že z pôvodnej...

Počítačový analyzátor acidobázických parametrov krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253406

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/14

Značky: analyzátor, acidobázických, parametrov, počítačový

Text:

...5. Pacientovi sú pripojené transkutanna elektroda 1 pre snímanie p.arciálného tlaku kyslíka a transkutanná elektroda 2pre snímanie parciálného tlaku oxidu uhličitého, ktorých hodnoty rädíometer 3 zosiluje a prenáša do mikropočítača 4, kde sú spracované matematickým modelom stabilného programu s klávesnicovou korekciou hemoglobínu a teploty pacienta a tak vyhodnocovaně parametre acidobazy na displeji 5 v podobe hodnôt parciálny tlak...

Zariadenie na ochranu kovových materiálov pred oxidáciou pri ich ohreve, prenose a tvárnení za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253405

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kopina Michal

MPK: B23K 9/16

Značky: materiálov, tvárnení, kovových, ohreve, ochranu, oxidáciou, prenose, zariadenie, tepla

Text:

...zariadenie podľa vynálezu. Podstatou zariadenie je, že pozostáva z vonkajšieho dutého prstence,ktorý má trysky osadené voči stredovej vertikálnej osi pod uhlom 20 ° až 80 °. K nemu je upevnený vnútorný dutý prstenec, ktorého trysky sú osadené kolmo na stredovú vertikálnu os prstenca. Tvarové duté prstence majú prívodné koncovky média.Výhody tohto zariadenia sú, že sa zabra 4ňuje tvorbe okuji, objemovej oxidácii v pripade jeho...

Spôsob odstránenia sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253404

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bizmár Jozef, Kardoš Ladislav, Németh Imrich, Marek Tibor, Klausmann Vojtech, Škubla Pavol

MPK: C10H 23/00

Značky: odstránenia, spôsob, sírovodíka, acetylénu

Text:

...spracoovania, či už na acetaldehyd, vinylacetát, alebo iným spôsobom. Prejavuje sa to zníženou životnosťou používaných katalyzátorov, menšími výťažkami, zvýšenými normami spotreby a teda zhoršenou ekonomikou celej výroby.Známy je postup odstraňovanie sírovodíka z plynov, založený na jeho reakcií s oxidom zinočnatýmTeplota reagujúceho plynu býva 250 až400 °C a objemové prietoky plynnej zmesi 400 až-BOO m 3 . h 1 na 1 m 5 oxidu...

Zapojenie trojfázového rezonančného striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 253403

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hrabovec Ladislav, Vrabec Dominik, Bareš Milan

MPK: H02M 7/48

Značky: zapojenie, striedača, rezonančného, trojfázového

Text:

...strana komutačného kondenzátora 19 a záťaže 23. Katóda tyrist-ora 3 s anódou diódy 9 sú cez ko amutačnú tlmivku 14 a anódu tyristora 4 s katódou diódy 1,0 cez komutačnú itlmivku 17 pripojené na .svěŕku z~v,. käeiâje pripojená aj je,dnastrana komutačného kondenzátora 20 a záťaže ĺgłfŤKatödálftyristovra 5 s anödou diódy 11 sú cez ko-mutačnú tlmivku 15 a anóda tyristoradřš lľatödou diódy 12 cez komutačnú tlmivku 18 pripojené na svorku W,kde je...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kodčík Vincent, Gajdoš Ivan

MPK: B23B 31/20, B23B 31/24

Značky: zariadenie, súčiastok, upínanie, vonkajšiju, rotačných, vnútornú, plochu, valcovú

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Zariadenie na ohrev a pohyb kvapalného média slnečnou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253401

Dátum: 12.11.1987

Autori: Merc Jozef, Roman Emil

MPK: F03G 7/04

Značky: zariadenie, energiou, media, ohrev, kvapalného, slnečnou, pohyb

Text:

...dosiahne značných úspor na mater.iále. Oproti plnostenným, vysokopevnostným Inateriálom klasických zariadení postačia na zhotovenie prvkov podľa vynálezu iba fólie kovové, alebo z umelých hmôt). Takt-o v prepočte na jednotku hmotnosti zariadenia pozostávajúceho z prvkov podľa vynálezu sa umožní zvýšiť hmotnost kvapalného média aj absorbovaného tepla oproti zariadeniam doteraz použivaným.Vo výkresovej prílohe sú znázornená v schematickom...

Způsob spojování hliníkových slitin a pozinkované oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253400

Dátum: 12.11.1987

Autor: Wagner Jan

MPK: B23K 20/12

Značky: hliníkových, oceli, způsob, pozinkované, spojování, slitin

Text:

...ocelový nátrubek a celá sestava se po dosažení tavící teploty v místě svaru v rozmezí 660 až 730 °C a délky přesahu v rozmezí 12 až 20 mm prudce zastaví a ponechá v klidu po dobu 8 až 15 sec. až do vychladnutí na teplotu spoje v rozsahu 60 až 250 °C.Vyssiho účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že dochází k podstatnému zvýšení produktivity práce, snížení spotřeby materiálu, větší těsnosti spoje a tím možnosti čerpatýžozsah médií než doposud....

Výstroj kabelové šachty spojující mimoběžné kabelové trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253399

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Vladimír, Kaďourková Božena, Vykypěl Jan

MPK: H02G 9/04

Značky: mimoběžné, trasy, šachty, výstroj, kabelové, spojující

Text:

...kabelové trasy podle vynálezu, je na připojených výkresech. Na obr. l je znázorněn svislý řez podél stěny kabelové šachty pro mimoběžné, půdorysně kolmé spojení kabelových tras, přičemž opláštění šachty není zakresleno. Obr. 2 představuje svislý řez přilehlým kabelovým mostem, vedený podle čaryA-A z obr. l. Obr. 3 znázorňuje vodorovný řez horní částí šachty vedený dle čáry B-B z obr. l e na obr. 4 je znázorněn ve zvětšení vodorovný řez...

Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253398

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: H02G 1/14

Značky: vodiče, nalisování, ukončovacích, zařízení, elektrické, prvků

Text:

...2 - V 253 395 Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče podle vynálezu lze s výhodou používat v podmínkách sériové i kusové výroby a s ohledem na malé rozměry a hmotnost i uvnitř stísněných prostorů rozvaděčů a ostatních elektrických zařízení. Na připojemém vyobrazení je schematicky v podélném řezu znázorněno zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče podle vynálezu. Pracovní čelisti 1 jsou...

Optoelektronický zobrazovač na principu LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 253397

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krejčí Vladimír, Kudrna Stanislav

MPK: H01L 31/00

Značky: zobrazovač, optoelektronický, princípu

Text:

...barvive typu Zaponeoht, na přiklad Zaponecht BE, Zaponechtoranž 3 GI, nebo typu Neozapon,na příklad Neozupongrün 3 GI. Konkrétní hodnota.maximá 1 ni spektrální emise jednbtlivých druhů LED závisí na technologii přĺpravy jejich struktur a nemůže být přesně zadána předem. Proto při konstrukcí zobrazovàče je vždy nutné nejprve konkrétně stanovit změřením maximum vyzařovaného světla v závislosti od vlnové délky a zjištěná hodnotě přizpůsobit...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 55/04, E05B 65/12

Značky: zařízení, posuvných, dveří, železničních, zejména, vozů, nákladních, uzamykací

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...

Způsob průběhu komprese plynu i páry s minimální spotřebou mechanické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253395

Dátum: 12.11.1987

Autori: Havelka Zdeněk, Petrovský Ivan

MPK: F28C 3/08, F04D 29/58

Značky: mechanické, způsob, spotřebou, páry, energie, průběhu, minimální, plynů, komprese

Text:

...s mírnou vlhkostí plynu a/nebo u páry v blízkosti křivky sytosti, za vnitřního chlazení průběžným vstřikováním s následným odpařovánímpřehřátého kapalného mědia, jehož teplota je vyšší než teplota sytosti v daném místě stroje. Vstřikování se provádí do protisěru proudění plynu a/neho páry. Vstřikované kapalné médium je současně vstřikováno do turbulentní mezní vrstvy a/nebo na povrch průtočného kanálu.Uvedeným způsobem podle vynálezu se...

Měřicí zařízení pro zjišťování povrchových trhlin rotačních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253394

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krejči Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: povrchových, výrobků, zařízení, rotačních, měřicí, zjišťování, trhlin

Text:

...k nabíjecí hlavě gg. Výlqvný suport 2 je pevné spojen s plochý remenem 3, ktoré je mozno posunout a zajistit v těloss gg. Držákâl otočného čepu g je posuvně uložen ve vedení g 1,kterým je možno pohybovat v ose vřeten a ustavovat jej v požadované vzdálenosti od čela soudečku. Na horní desce gg je samostatné pro svislé výškové seřízení upevněno automatické podávací ústrojí Q soudečků s nabíjeoí hlavou gg a nabíjecí prízmou gg. Vysokofrekvenční...

Plovákový odvaděč tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253393

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zima František, Šimunek Václav, Kadrle Jaroslav, Fleischmann Jaroslav

MPK: F16K 31/24

Značky: tlakově, odváděč, kapaliny, plovákový

Text:

...kapaliny podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojených výkresech. Na-obr. 1 je pohled na plovákový odvaděč uložený v tlakové nádobě. Část mechanismu je nakreslena ve svislém řezu. Na obr2 je znázorněn funkční princip mechanismu s působením jednotlivých momentu sil, působících v plovákovém odvadéči, V tlakové nádobě lvje uložen plovákový odvaděč g, který sestává ze základové desky Ž, na níž je umístěno pevně ventilově sedlo 1 v...