Archív za 1987 rok

Strana 56

Způsob rozvádění základního vzoru a dílů svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253472

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Hanulík František, Viktora Jan, Kraváček Antonín, Románek Josef

MPK: A43B 23/02

Značky: obuvi, základního, svršku, způsob, vzoru, dílů, rozvádění

Text:

...svrškové částiiPříklad provádění způsobu je schématicky zobrazen na přiloženém výkrese, kde jsou znázorněny vzory velikostních čísel jednéSortiment dámské mokasínové obuvi metrického číslování, u něhož dálkový rozdíl dvou následujíctćh čísel činí 5 mm, zahrnuje velikostní čísla 210, 215, 220, 225, 230,~ 235, 240, 245, 250, 255,260, 265 a 270, kde je střední velikostní číslo 230. Tento sortiment velikostních čísel je rozdělen do těchto skupin...

Způsob vztyčování tělesa a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253471

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jordánek Vladislav, Kokeš Jan, Hrabovský Miroslav

MPK: B66F 11/02

Značky: vztyčování, tohoto, způsobu, tělesa, zařízení, provádění, způsob

Text:

...V tom, že oba patní klouby jsou vzájemně spojeny táhlem, přičemž vzpěra je na obou koncích opatřene kladkami, přes které je vedeno zdvihové lano.Výhodou tohoto způsobu vztyčování je jeho jednoduchost vyplývající z použité trajektorie pohybu vzpěry a z toho, že není třeba velký počet pomocných kotevních patek. Další Výhodou jsou i příznivé silové poměry při vztyčování, což umožňuje použít tens to způsob i pro vztyčování velmi vysokých stožárů....

Kapalinný topný/chladicí systém pro velkokapacitní kovová sila

Načítavanie...

Číslo patentu: 253470

Dátum: 12.11.1987

Autor: Mucha František

MPK: F28D 1/06

Značky: kapalinný, systém, kovová, velkokapacitní

Text:

...nísteu styku topnýchlohladicichtrubek se stenou a střednicí nezi sousednínitrubkani nepřekročil zvolenou bezpečnostní hodnotu, například 5 °c. Průsečík ranen trubkovýcb nvězdic střešní soustavy leží na ponyslné kružnící o průněru rovnén polovině průněru vàlcového pláštč. Tříranenná hvězdice střešní soustavy, napojená jedním ranenem nejblíže vtoku do nespojitého prstencověho rozvaděčestřechy,navazuje na vertikální trubky plášte situované ve...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuna Václav, Sladký Josef, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 3/24, H02H 7/06

Značky: zařízení, nepřípustnou, proudu, velikostí, synchronního, před, statorového, ochranu, stroje, stavu, podbuzeném

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Mechanická jednoobrátková spojka pro automatické úkony pracovních jednotek textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253468

Dátum: 12.11.1987

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

MPK: D01H 15/00, B65H 69/04

Značky: pracovních, jednotek, úkony, jednoobrátková, mechanická, spojka, automatické, textilních, strojů

Text:

...částí zarážky 33(jejímí kolíky § 33, § 13, m) a pohyblivou částí zarážky g(jejímí kolíky al la 34 g) postupuje v době soukání pŕíze gg například ve smeru šípky I.otáčaním hřídele l se stále otáčí vícezdvihová vačka g s výstupky § 31 a současně objímka g se zářezy 1() odpovídajícími výstupkům § 31. Páka l kopíruje-svou kladiüouä vícezdvihovou vačku 8 v případě, že je příze g vedena v zarážce gg. Kopírování povrchu vícezdvihové vačky g...

Zapojení měřicího převodníku se signalizací poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253467

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmejkalová Marie, Jonáš Zdeněk

MPK: G01D 3/08, G01D 5/12, G01D 5/00...

Značky: měřicího, poruchy, převodníku, zapojení, signalizaci

Text:

...podle výnálézu je, že zvyšuje spo~ lehlivost měřících převodníků. Kromě indikace měřené veličiny signalizuje poruchu spojovacího vedení mezi snímačem a výhodnocovacím zařízením. Spolehlivě signalizuje přeruäení i zkrat tohoto vedení a zamezí tak okamžitě vzniku následných poruch v technologickém provozu, které by mohl vyvolat nesprávný údaj na výstupu měřícího převodníku v důsledku poruchý spojovacího vedení. Tato signalizace má mimořádný...

Zapojení řídicích obvodů číslicového ukazetele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253466

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bojanovský Josef, Balcar Jiří, Rod Petr

MPK: G06K 9/20

Značky: řídících, číslicového, zapojení, obvodů, ukazetele

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že zhášecí vstup dekodéru datových signálů je spojen s výstu 3 253 466 pem prvního součinového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem prvního invertoru. Vstup prvního invertoru je spojen s prvním vstupem druhého součinového obvodu s s prvním datovým výstupom analogově číslicového převodníku. Druhý datový výstup analogově číslicového převodníku je spojen se druhým vstupom druhého součinového obvodu...

Odstředivka pro hromadné jednostranné těsnění čel hemodialyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253465

Dátum: 12.11.1987

Autori: Odehanal Ervín, Hanák Vítězslav, Krejčí Jan, Krejčí Ilja

MPK: A61M 1/14

Značky: těsnění, hromadné, odstředivka, hemodialyzátorů, jednostranně

Text:

...odstředivky.pro hromadné jednostranné těsnění öel hemodialyzátorů Je provedona tak, že na hnaoí jednotku ł realizovanou elektronotcrem, je napojen disk 3 odstředivky z kovová desky. Disk 3 odstředivky Je opatřsn osmi kovovými držáky á pro upnutí dialyzátorů, nnístěnýoh souněrně ve vroholeoh pravidelného osmiúhelníka pro zachování těžiětě v ose disku 3 odstředivky. Disk 3 odstředivky Je ve svou středu opatřen vâloovitou rozdělovací...

Upínací zařízení patních kotev, opatřených středovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253464

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: patních, zařízení, otvorem, kotev, středovým, opatřených, upínací

Text:

...je echenaticky znázorněno na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jeho řez v podélné oee. Na obr. 2 je příčný řez A-A, na obr. 3 příčný řez B-B e na obr. 3 příčný řez C-C.Upínecí zařízení petních kotev ee etředovým otvoree v provedení pro uchycení dvou kotev e odlišnými etřsdovými otvory seetává ze středového táhle lg, která je Jedním koncom upevněno ve stojanu nebo předpínacín zařízení. Druhý konec středového táhle lg...

Zařízení pro přivádění textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253463

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mánek Aleš, Dufek Stanislav, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/18

Značky: textilních, zařízení, dutinek, přivádění

Text:

...otáčeníjejich spojovacích příček se nachází blíze k výše položené vodící tyčí. V důsledku toho je po uvolnění prostoru mezi vodícími tyčemi jeětě během počáteční fáze pohybu kontrolována poloha dutinek v rediálním eměru.A konečně výhodne podle vynálezu je, že směr axiální složky uvolňovacího pohybu níže položené vodící tyče je opačný ke směru pohybu težného proetředku. Tím je každá dutinka během počáteční fáze uvolňovacího pohybu vodících...

Zařízení pro stimulaci bodů akupunktury pomocí infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253462

Dátum: 12.11.1987

Autori: Houser Bohumil, Fridrichovský Jan

MPK: A61H 39/00

Značky: stimulaci, bodů, infračerveného, pomocí, zařízení, akupunktury, záření

Text:

...leukoplasti. Rovněž je možno uložitvyústěným v kabel 3 do vodicího pouzdra 1 a přísavného telesa 8pomocí středicích výstupků Q a u horní části přísavného tělesa 8napojeněho na vzduchový ventil g. Ochranný oba 1 g může být vyroben ze speciálního izolačního materiálu schopného sterilízace, zdroj l infračervenéno záření V ocnranném obalukterý umožňuje použití zařízení pro stimulaci bodů akupunkturyl pomocí infračerveného záření i u vnitřních...

Ústrojí tlakového mazání přímých vodicích ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 253461

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hron Karel, Majer Jiří

MPK: B24B 41/02

Značky: vodicích, ploch, ústrojí, mazání, tlakového, přímých

Text:

...tak umožňuje vytvořit bezetrátovýmazací systém e libovolným počtom mazacíoh míst, potrebných k dokonalému mazání kluzných plech, přičemž je ve všechmazaoích místech zaručene konstantní tlakové hladina maza~ cího média.Příkladné provddení ústrojí tlakového mazání podle vyná-alezu je uvedeno na výkresoch, kde je na obr. 1 sohematické znázornění celého zařízení.a na obr. 2 je příkladné prave.daní rozvodu mazacího oleje na jednotlivé mazací...

Soustava jednokolových radiálních turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253460

Dátum: 12.11.1987

Autori: Beran Jaromír, Rérych Zdeněk, Nácovský Miroslav, Šídlo Pavel, Plavnický Jan

MPK: F04D 29/30

Značky: turbokompresoru, radiálních, jednokolových, soustava

Text:

...kola a velikost převodové skříně, nikoliv však převodový poměr. Přitom tvar lopatky je volitelný v rozsahu typízace.Nevýhodou tohoto systému je velké množství různých šířek oběžných kol a obecně libovolnà množství obvodových rychlostí a tím i převodcvých poměrů.Uvedené nedostatky odstraňuje soustava jednokolových turbokompresorů podle vynàlezu. Podstatou řešení je, že každému průměru oběžného kola radiálního turbokompresoru je...

Převodový modul naháněného příslušenství hnacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253459

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Krnáč Pavel

MPK: F16H 37/06

Značky: převodový, příslušenství, hnacího, naháněného, stroje, modul

Text:

...hnaoího hřídele od prvního stroje a pohom druhého vývodu hnacího hřídele od druhého stroje je uspořâdân přes výsuvnou spojku a první stroj má opačný smysl otáěení, než druhý stroj. Převodovê ústrojí a alespoň jeden z prvků naháněnêho příslušenství jsou umístěny pod rovinou lože strojů a jsou opatřeny protihlukovým krytem a alespoň jeden prvek nahâněnêho příslušenství je tvořen vodním čerpadlem s osou umístěnou pod úrovnívodní hladiny vnější...

Tavidlo pro navařování slitin na bázi kobaltu trubičkovou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253458

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dytrt Jan, Rydval Karel

MPK: B23K 35/34, B23K 35/36

Značky: tavidlo, slitin, trubičkovou, elektródou, kobaltu, navařování, bázi

Text:

...tom, že obsahuje hmotnostně 31 až 35 oxidu křemičitého, 0,2 až 0,8 oxidu železitého, 17 až 21 oxidu hlinitého, 4,5 až 9 oxidu vápenatého, 20 až 24 oxidu hořečnatého, 13,5 až 17,5 fluoridu vápenatého, 1,0 až 2,5 směsi oxidu sodného a oxidu draselného, 1,4 až 3,0 oxidu barnatého, 1,0 až 2,5 karbidu titanu.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššiho účinku tím, že dochází k úspoře deficitnich ochranných plynů, dále k úspoře přídavných...

Forma pro výrobu betonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253457

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vondráček Jaroslav, Studnička Jiří

MPK: B28B 7/08

Značky: forma, dílců, betonových, výrobu

Text:

...3 e druhý je uchycen na přičnáe prahu ł. Pohyb nosných rána 3 je znázornän na obrázku 2.Na nosných ráeoch 3 jsou ne čepoch g zavěšeny bočnico 3, ktoré jsou epojeny e noonýei ráey 3 pomoci pákových sschaniseo łg. ovlidených hydcauliokýei válci łł. Při odforeováni je vpuštöne tlakové kepalina nad piaty hydraulických velcn, čisž je bočnice od vyrobeného dilce jednie koncee cdklopena. Konce bočnic g jsou dotlau čovány na dno forey łg pomoci...

Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253456

Dátum: 12.11.1987

Autori: Juza Josef, Doušek Karel, Vitáček Jiří

MPK: B01J 19/00

Značky: topná, trubice, generátory, tepelnou, izolaci, aerosolů, aktivní, zejména

Text:

...vznikající teplo zvyšuje její teplotu nad teplotu okolí e snižuje tak ztrátu tepla sáláním z vnějšího povrchu vnitřní trubky i bez vyplnění přilehlých povrchů mezi oběma trubkami izolační hmotou. Umístěním druhé svorky v určité vzdálenosti od konce vnější trubky se ovlivní její podélný gradient teplotyia tím i její účinek aktivní tepelné izolace. I při konstantním průřezu vnitřní trubky se tak proměnnou teplotou po délce vnější trubky ovlivní...

Zařízení pro měření vlhkosti plynů a spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253455

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ondrouch Vlastimil, Široký Karel, Hes Luboš, Fexa Josef

MPK: D06C 7/00

Značky: měření, spalin, plynů, zařízení, vlhkosti

Text:

...konstanty těchto kapalin. Mění se však elektrická vodivost těchto kapalin, a tím i výsledná admitace měřícího kondenzátoru protékaného měřicí kapalinou. Pro jednoznačné vyhodnocení množství absorbované vlhkosti dosažené v rovnovážném stavu je proto nutno měřit nejen celkovou admitaci kondenzátoru protékaněho uvedenými kapalinami, ale též ohmickou složku admitace, případně tangentu ztrátového činitele. Tyto dvě hodnoty lze však zjistit...

Zařízení pro stahování máčených rukavic z formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253454

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zedka Milan, Pekárek Miroslav

MPK: B29C 41/42

Značky: zařízení, rukavic, máčených, formy, stahování

Text:

...svěrné~dvojíce žgg, 233 zápěstních kleštin ŽQ. Jednotlivé svěrné dvojice žłg, ŽAQ jsou dělené na dvě části, jež jsou společně uloženy na táhlech žžg, 52 g,přičemž vždy jedne jejích část je k táhlu žžg, 22 upevněna, zatúmco druhá je uložene posuvně. Táhla § 53, § 59 jsou připojena k pistnicím 6 e, ggg druhých vodorovných tlakových válců 7 a, § 1. K jedné lištové kulise žg je upevněna rozvodné trubka 3 s tryskami ąg,pro něž jsou na formách 3,...

Zařízení pro navíjení slunečnicové cívky při konstantní rychlosti podávané příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253453

Dátum: 12.11.1987

Autor: Růžičková Miroslava

MPK: B65H 54/06

Značky: zařízení, rychlostí, cívky, navíjení, slunečnicové, podávané, konstantní, příze

Text:

...přitlaku civky na válec náhonu s rostoucím průměrem cívky.Dosavadní zařízení pro pohon slunečnioové cívky při kon stantní rychlosti podávané příze sestává z navíjecího válces konstantnim převodem mezi podávacím ústrojím a navíjecím válcem a z držáku cívky, který zajištuje správné vedení a odval cívky. Držák civky může být tvořen na příklad navíjecími rameny nebo vodící dràžkou.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro navíjení slunečnicové...

Chlazená vstřikovací tryska pro motory s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253452

Dátum: 12.11.1987

Autori: Macek Jan, Miffek Karel, Lacina Vladek

MPK: F02M 53/04

Značky: vstřikovací, vstřikem, paliva, motory, chlazená, tryska, přímým

Text:

...na něj kolmou propojovací dražku spojen s prostorem pružiny v tělese držáku trysky. Podélné drážky v tě~ lewe trysky mohou být s výhodou vytvořeny zkosením úsečíkruhového průřezu tělesa trysky. Další zdokonalení řešení spočívá v tom, že těleso trysky je pod oblastí přechodů vstupníhq a současně chladicího kanálu a výstupniho a současně chladicího kanálu do oirkulaöníno kanálu opatŕeno chladicími žebry, přičemž tato chladící žebra mohou býtV...

Potrubní spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253451

Dátum: 12.11.1987

Autori: Froemmel Albín, Žákovský Jiří, Sedláček Vladimír

MPK: F16L 27/00, F16L 37/00

Značky: potrubní, spojka

Text:

...je vnější průměr vnitřní části g potrubní spojky. Protilehlá část lg vstupního otvoru jpg vnější části l potrubní spojky je upravena pro připojení na konec jedn o spojovaného potrubí 1, například přivařením, nalepeníma. podobně. Alternativně může být vnější .část ł potrubní spojky vytverovaná přímo na konci jednoho spojoveného potrubí 1. Ve vnitřním prostoru Lili prstencového tělesa E, vnější části l potrubní spojky je umístěn těsnící element...

Zariadenie pre čistenie odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 253450

Dátum: 12.11.1987

Autor: Varchola Michal

MPK: C02F 1/52

Značky: čistenie, odpadových, zariadenie

Text:

...priestoru 2,kde prebieha prvý stupeň aerobného čistenia. Okysličovanie je zabezpečené zariadenim 3 pre stabilizáciu kalu, ktorým môže byť skrutkovica, prevzdušňovacle koleso,alebo obidve zariadenia. Výhoda tohoto opatrenia je tá, že môže slúžiť .pre denitrifikáciu. Druhý stupeň čistenia prebieha v aktivačnom priestore 5, kam kal z prvého stupňa sa dostáva štrbinami 12 vytvorenými v deliacej stene 4. Okysličovaním a prečerpávajúcim...

Zariadenie pre čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: 253449

Dátum: 12.11.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/12

Značky: čistenie, čistiacej, energiou, ultrazvukovou, zariadenie, sústredenou

Text:

...na povrch čistených predmetov.Na pripojenom výkrese sú znázornené dve príkladné zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v reze s akustickou ko 4môrkou s jednou aktívnou stenou a na obr. 2 je nakreslené zariadenie V reze s akustickou komôrkou s troma aktívnymi stenami.Zariadenie na čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani pozostáva z čistiacej vane 6 (obr. 1, v ktorej je umiestnený stojan 3. Na stojane 3 je...

Plazmový rezák na rezanie ťažko rezatelných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253448

Dátum: 12.11.1987

Autor: Čietek Mojmír

MPK: B23K 9/16

Značky: rezák, materiálov, plazmový, ťažko, rezanie, rezatelných

Text:

...velmi malom rozsahu, čo vylučuje deformáciu teplom a znižuje presnost vyrobeného rezáka. Taktiež počet tesniacich plôch pri rezáku podľa vy 4nálezu je obmedzený, čo zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť. Celá montáž rezáka a prípadná výmena pri poruche alebo poškodení je jednoduchá a nevyžaduje špeciálne prípravky. Dýza rezáka je priamo chladená vodou, čo umožňuje zvýšiť produktivitu práce. Z hladiska prevádzky je výhodná celková kompaktnost a...

(1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253447

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gregáň Fridrich, Borovanský Alois, Ďurinda Ján, Tůmová Ingrid

MPK: C07C 125/065

Značky: 1-(2-alkoxykarbaniloyloxy)cyklohexylmetyl)dimetylamóniumchloridy, spôsob, přípravy

Text:

...látky a štandardu. Index lokálne ane~ stetickej aktivity pri povrchovej aplikácii sa zisťoval na rohovke králika, štandard kokaíniumchlorid, c 10 mól. dm a index lokálne anestetickej aktivity pri lnfiltračnej aplikácii sa zistoval na koži chrbta morčiat, štandard prokaíniumchlorid c 2.10 mó 1.dm 5. Akútna toxiclta LDso v mg . kg 1 sa stanovila na myšíach pri subkutánnej aplikácii. Podstata spôsobu prípravy...

1-(dimetylaminometylcyklohexyl)-2-alkoxykarbaniláty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253446

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gregáň Fridrich, Ďurinda Ján, Novomeský Pavol, Heger Jozef

MPK: C07C 125/065

Značky: 1-(dimetylaminometylcyklohexyl)-2-alkoxykarbaniláty, přípravy, spôsob

Text:

...sú východiskové látky k príprave solí, najčastejšie s kyselinou chlorovodíkovou,ktorá sa vyznačuje lokálne anestetickými a v niektorých prípadoch aj antiarytmickými účinkami. Príklady ilustrujú, ale neobmedzujú použitie metódy prípravy zlúčenín podľa vynálezu a charakterizujú ich vlastnosti. Okrem výťažkov, výsledkov elementárnej a~ nalýzy, R hodnôt Silufol, sústava cyklohexán benzén dietylamín 45 11 3, detekcia pod UF žiarením sú...

Spôsob izolácie pentaerytritolu a/alebo mravčanu vápenatého z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253445

Dátum: 12.11.1987

Autori: Chocholáček Ľudovít, Kováč Jozef, Vajda Jozef, Vanko Milan, Komora Ladislav, Bindas Ján, Paľo Ondrej, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, izolácie, mravčanu, vápenatého, spôsob, roztokov

Text:

...alebo s odrel-tifikovczníni nezreagovaneho fornialdehydu.V prvom prípade, ked vedľajším produktom reakcii sú kondenzáty Íormaldehydu,hydroxyaldehydy -~ sirupi, vzhľadom k ich viskozite a vzhľadom k viazaniu časti vápnika je potrebné pracovať s vyšším »obsahom vody v odťahu pentazsiríipov. V prípade, že kondenzáiy forínaldehydu nie sú v roztoku prítomné, je stupeň zahusteniči vyšší.Kontrolu obsahu kondenzátov iormaldehydu je možné robil na...

Spôsob prípravy metyl-3,4-0-izopropylidán-alfa-L-fukopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253444

Dátum: 12.11.1987

Autori: Capek Peter, Toman Rudolf, Rosík Jozef, Kardošová Alžběta

MPK: C07H 15/04

Značky: metyl-3,4-0-izopropylidán-alfa-l-fukopyranozidu, přípravy, spôsob

Text:

...cínatého s pyridinom V roztoku. výťažok je 1,1 g, t. j. 89 0/0. Mety 1-3,4-0-izopropylidén-u-L-fukopyranozíd má optickú otáčavost M 072 -163 ° c 1,2 V 0 da.Postupuje sa ako V príklade 1 s tým rozdielom, že ľeäkčłlá zmes sa zahrieva V zatavenej sklenej banke pri teplote 60 °C po dobu 48 h pri 4 mmól.l 1 koncentrácii aduktu chloridu cínatého s pyridínom V roztoku, výťažok je 1,0 g, t. j. 83 0/0....

Spôsob prípravy metyl-3,4-0-izopropylidén-alfa-D-galaktopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253443

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rosík Jozef, Capek Peter, Toman Rudolf

MPK: C07H 15/04

Značky: spôsob, přípravy, metyl-3,4-0-izopropylidén-alfa-d-galaktopyranozidu

Text:

...je 1,9 g, t. j. 31 . Metyl-3,4-O-izr-opropylidén-a-D-galaktopyranozid má teplotu topenia 102 až 103 °C, »optickü otáčavosť ÍZJDŽG 162,5 ° (c 1,5 voda).Východzí metyl-oz-D-galalkt-opyranozid pre prípravu metyl-3,4-O-izopropylidén-oz-D-galalktopynanozidu sa zízslka nasledujúcim spôsobom (j. K. Dale, C. S. Hudson j. Aamer. Chem. Soc. 52, 2534 19301D-galaktóza 10 g sa suspenduje v 4 °/o hmot. bezvodej metanolickej kyselina chloľÚlvĺĺdĺlkoVej...

Spôsob úpravy depresantu do ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253442

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šimko Karol, Révus Miloš, Kopernický Ivan, Trubač Karol, Baxa Jozef

MPK: C10M 119/02

Značky: úpravy, ropných, frakcií, depresantu, spôsob

Text:

...ako depresaantu do .ropných produktov sú zrejmé z nasledujúcich prikladov bez toho, že by sa iba na tieto priklady vztĺahovali.Nízkomvoleikulový polyetylén o limitu-om visvkozitno-m čísle 0,120 rozpustený v techniokoin hexáne alko 10 Ú/o-ný roztok sa »v lasbowratárny-oh podmienkach owdwstreďotval na odsttredivrke typu Wyroxkía MPW-Z pri 3000 otáčkach za minútu ,po dobu 15 min. Odstreďovaním sa vytvorili 2 vrstvyzhornáčíra a spodná -...

Suportové upínacie zariadenie pre obmedzené ustavenie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253441

Dátum: 12.11.1987

Autori: Turanský Štefan, Drahoš Martin

MPK: G01N 3/02

Značky: zariadenie, obmedzene, upínacie, ustavenie, predmetov, suportové

Text:

...Vodítika 3, na iktorýoh sú nasunuté domčeky 4, sú svojimi »konca jmi pevne uložené do kociek 2. Dva .proti ľahlé domčeky 4 sú navzájom prepojené priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7. Prepojené protilĺathlé »domčeky 4. priečnou tyčou 5 a priečnou skrutkou 6 s pohonom 7 tvoria jeden celok tzv. priečnicu 8, na »ktorú je gpripevneiná posuvná dosłka 15 s lôžkami 16. Medzniiky 9, uložené na priečnici 6 sú ňou unášené ipo vodítkach 3...

Klimatizovaná kabína pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253440

Dátum: 12.11.1987

Autori: Oravec Vladimír, Polák Vladimír, Bruncko Milan, Pernecký Gustáv

MPK: B05B 15/12

Značky: klimatizovaná, kabina, elektrostatickú, nanášaciu, smaltov, linku, práškových

Text:

...Tým sa účelne využije vonkajší schodkovitý priestor kabíny a dosiahnu sa najkratšie potrubné spoje, čo má priaznivý vplyv na účinnosť ventilátora.Príklad vyhotovenita klimatizovane kabiny podľa vynálezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný rez kabíny a obr. 2 bokorysný rez v ľavejKlimatizačná kabina pre elektrostatickú nanášaciu linku práškových smaltov pozostáva z obvodového plášte 1, opatreného na čelných stenách...

Nosič dýh so samočinným sklápaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253439

Dátum: 12.11.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Werner Peter, Jentner Pavel

MPK: B05C 3/02

Značky: sklápaním, nosič, samočinným

Text:

...proces farbenia a zabráni sa úniku tepla z dýh. Ďalšou výhodou vynálezu je rýchlejšie a jednoduchšie a tým aj menej prácne plnenenie nosiča dýh.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 zná 4zornený nosič dýh »so samočinným sklápaňím v ŕoztiahnutôrñ ,stave pri vkladaní do farbiacêjďnádoxbý, naiobr. 2 je znázornený nosičnýhvzovretqm stave pri vyberani z fàřbitfčěj-ďáüčlñyĺa néa obr. 3 je rez nosiče-m dýh v otvorenom stave.Do nosiča dýh so...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Všetečková Marta, Hodul Pavel, Mataš Ján, Markušovská Elena, Antoš Kamil, Strečanský Michal

MPK: D06M 15/233

Značky: nití, mastiaci, prostriedok, doúpravu, báze, polyalkylbenzénu, mazací, šijacích

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....

Tenzid s nízkou penivosťou a príjemnou voňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253437

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kráľ Bohumil, Čamaj Vladimír, Radosa Ján, Paulovič Milan, Špacír Jozef

MPK: C11D 1/72

Značky: tenzid, nízkou, voňou, penivosťou, príjemnou

Text:

...alebo kombinovať s inými tenzidmi, potažne prídavnýmí látkami podľa toho, na aké aplikačné použitíe sa s nimi uvažuje. Produkty sa vyznačujú príjemnou vôňou a povrchovoaktivnymi vlastnosťami v koncentrovanej forme, ako aj v ich vodnom roztoku.i Ďalšou výhodou tenzídu s nízkou penivostou a príjemnou vôňou je, že okrem znižovania povrchového napätia vody vykazujú zmáčaciu schopnost a tenzidy s obsahom metyloxiránu majú dobrú odpeňovaciu...

Spôsob výroby alkénov, alkadianov a ich derivátov hydrogenáciou alkínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253436

Dátum: 12.11.1987

Autori: Uhlár Ladislav, Polievka Milan, Kavala Miroslav

MPK: C07C 33/02

Značky: alkadianov, alkénov, výroby, spôsob, alkínov, hydrogenáciou, derivátov

Text:

...prostredia. Optimálne je používat C 6 až C 12 uhľovodíky ako rozpušťadlá pri hydrogenácii.Výhodou hydrovgenacie podľa tohto vyná A lezu je vysoká selektivita, pri vysokej selek tivite katalyzátora v procese hydrogenacie trojitej väzby alkínuov, alkadlénalkénu a ďalších derivátov. Dôležitou výhod-ou tohto spôsobu hydro-genäcie je jednoduchá príprava katalyzátora, ktorý vzniká in situ v reakčnom systéme bez použitia redukvujúcich zložiek v 4...

Spôsob prípravy 2-chlórakrylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253435

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Dandárová Miloslava, Végh Daniel

MPK: C07C 57/54

Značky: spôsob, 2-chlórakrylových, kyselin, přípravy

Text:

...a vo vode alebo v ich zmesiach pri teplote 5 až 150 °C.Reakcia prebieha podľa nasledujúcej schémypričom Ar má hore uvedený význam.,Uvedený spôsob prípravy je energeticky nenáročný, pričom vznikajú produkty o vysokej čistote a vysokých výťažkoch prakticky kvantitativnych.Veclľajšími produktami reakcie sú oxid uhličitý a chlorovodík, ktoré sú za daných podmienok v- plynnom stave.25 g 4-nĺtrobenzilidén malonovej kyseliny sa rozpustilo v...

Kvapalné dusíkato-sírne alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík a síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253434

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gabčo Milan, Bábek Radoslav, Teren Ján, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila

MPK: C05C 11/00

Značky: obsahujúce, dusíkato-sírne, kvapalné, síru, dusík, hnojiva, viaczložkové

Text:

...ako i chemické metódy. K chemickým metódam patrí používanie iinojív so zníženou rozpustnosťou rôzne povrchovo upravené napr. obalené hnojivá), pomaly pôsobiace hnojivá močoviinové kondenzáty, guanylmcčovina, izobutyliděn močovina, oxamid, glykoluril, krotolylidén dimočovina, dusíkaté vápno a pod.) a tiež aplikácia chemických zlúčenin, ktoré bránia nitrifikačným pochodom, t. j. premene amóniových iónov až na dusičnanové účinkom...

Dezén bežnej plochy plášťa pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 253433

Dátum: 12.11.1987

Autori: Drábik Jaroslav, Molitor Ľuboslav

MPK: B60C 11/04

Značky: bežnej, osobné, automobily, dezén, plochy, plášťa

Text:

...14 plášte a dezén bežnej plochy 15 plášťa.Dezén bežnej plochy 15 plášta je tvorený stredovou asymetricky lomenou obvodovovu drážkou 1 prechádzajúcou osou plášťa x a.neprepojenou s ostatnými drážkami. súbež ne s ňou prebiehajú dve výraznejšie krajné obvodové drážky 2 umiestnené po oboch stranách stredovej obvodovej drážky 1. Z krajných obvodových drážok 2 vybiehajú smerom k stredovej obvodovej dražke 1 nepriechodné drážky 3. Tieto vytvárajú...