Archív za 1987 rok

Strana 55

Uchopovadlo k bezvazačové manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253512

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Josef, Doksanský Vladimír

MPK: B66C 1/10

Značky: manipulaci, uchopovadlo, bezvazačové

Text:

...rám uohopovadla opatřen čtyřmi dvojicemi úchy tných háků a centrální tyč je upevněna v noeníku epojeném s rámom uchopovadla dvojici pak.Podle obr. l a 2 se uchopovadlo l skládá z pevného rámu 2, na němž jsou otočně uloženy úchyty 3 ovládané táhly l Spojenými s lůžky 11 centrální tyče i opatřené závěsnym okem 1. Na obr. 1 je vnitřní doraz lg centrální tyče Q opřen o přírubu 11 ovládače lg a úchyty 3 jeouvykloněny vně vybrání 14 menipulační...

Naklápěcí držák magnetické hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253511

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetické, naklápěcí, držák, hlavy

Text:

...desky. Oba ěrouby jsou v příčné desce umístěny v místě jejího odlehčení. Řeěení umožňuje dobré úhlové nastavení pracovní štěrbiny253 511 magnetické h 1 avy,avšak je nevýhodně z hlediska vysoké prac nosti, spotřeby materiálu a náročné na přesnou technologii výroby dílů i výsledné sestavy.Podobné řešení se používá i pro výškové ustavení. Je ještě slozitější a technologicky náročnější. U elektronických zařízení, kde jsou užity magnetické hlavy a...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: zanašečů, tkacího, víceprošlupního, útku, podávání, stacionární, cívečnice, útkové, zařízení, cívky, stroje

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou modulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253509

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03C 1/52

Značky: signálu, modulací, kvadraturní, čtyřfázovou, zapojení

Text:

...vstupy sumátoru 2. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou připojeny na invertující vstupy sumátoru 3. Výstup sumátoru 2 je připojen na výstupní svorku lg zapojení. Vstupy nosných vln modulátorů Q, Q, 1, § jsou připojeny na jednotlivé výstupy nosných vln časovacího obvodu ll. Na obr. 2 jsou před vstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, g předřazeny invertory §, 5. Výstupy třetího a čtvrtého modulátoru 1, § jsou v tomto případě...

Zapojení pro kvadraturní čtyřfázovou demodulaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253508

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klier Emanuel, Novotný Vladimír

MPK: H03D 1/00

Značky: demodulaci, zapojení, kvadraturní, čtyřfázovou, signálu

Text:

...je dále popsán pomocí výkresu. Vstupní svorka § je přtpojena na signálové vstupy prvního a druhého modulátoru l, g a vstup invertoru 2, jehož výstup je připojen na signálové vstupy třetího a čtvrtého modulátoru Q, 3. Výstupy prvního a třetího modulátoru l, 1 jsou připojeny do prvního součtového uzlu Q, který je spojen s první výstupní svorkou gl. Výstupy druhého a čtvrtého modulátoru g, 1 jsou připojeny do druhého součtového uzlu, který je...

Elektrografický práškový toner

Načítavanie...

Číslo patentu: 253507

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: G03G 9/08

Značky: práškový, toner, elektrografický

Text:

...tomu , že tyto tonery jsou tepelně fixovány při poměrně rychlém průchodu tepelnou zonou kopírovacího stroje , musí být teplota tavení v poměrně stanoveném rozmezí relativně nízkých teplot 90 - 1500 C . Přítomje nutno zabránit lepení nebo hrudkovatění částic při skladování tonerunebo v zásobnících při běžných provozních teplotách . Dále je požadovánodokonalé vybarvení částic toneru , tedy rovnoměrné rozptýlení barvící složky v termoplastické...

Nakládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253506

Dátum: 12.11.1987

Autori: Drlík Vladimír, Konečný Milan, Jiruše Jaroslav

MPK: B65H 5/08

Značky: zařízení, nakládací

Text:

...na obr. 1 je znázorněn nárys nakladacího zařízení v poloze při zvednutí hmetadla v podélném řezu, 253 506vedeném rovinou A-A z obr. 3, na obr. 2 je znázorněn nárys nakládacího zařízení v poloze při dosednutí hmatadla naa na obr. 3 je znázorněn půdorys nakládacího zařízeníUvedené nakládací zařízení sestává z tělesa l, ve kterémje prostřednictvím ložisek g uložena náhonová hřídel l.Na náhonové hřídeli g je upevněna âjdnak první dvojvačka Apro...

Obvod měřiče kapacit pro velmi nízké kmitočty v pásmu 0 až 0,1 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253505

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gabaš Ivan, Brajko Štěpán, Zamastil Jaroslav

MPK: G01R 27/26

Značky: pásmu, velmi, obvod, kapacít, měřiče, kmitočty, nízké

Text:

...jednak připojením stíněného vzorku stíněnými kabely libovolné délky.zapojení obvodu umožňuje o několik řádů potlačit vliv vstupního proudu vstupního zesilovače analogové části měřiče. vhodným časováním pracovního cyklu nulovaného integrátoruezapojení obvodu. umožňuje postihnout i rychlé přechodné děje při nabíjení a vybíjení měřeného kondenzátoru a vylučuje nutnost časové extrapolace. Současně zapojení obvodu podle vynálezu...

Zařízení pro vibrační odlévání hliníkových klecí nakrátko elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 253504

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pavlík Mojmír, Mašínský František, Frček Vojtěch

MPK: B22D 21/04, B22D 27/08

Značky: hliníkových, strojů, odlévání, zařízení, vibrační, klecí, točivých, elektrických, nakrátko

Text:

...s horní licí formou i, nasezenou na horní čelo rotorového svazku 1 plechů.Ve spodní lící formě 3 je vytvořen prostor g pro odlití spodního zkratového kruhu s ventilačnímí lopatksmi. V hornílicí formě í je pak vytvořen prostor Q pro odlití horního zkratového kruhu s ventilačními lopatkami.V ose licího trnu g je vytvořena kuželovitá dutina §, rozšiřující se směrem dolů, která je nahoěe opatřena licím otvo rem lg pro nalévání roztaveného...

Zapojení tranzistorové kaskody ve výkonových zesilovačích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253503

Dátum: 12.11.1987

Autori: Volena Miroslav, Přibyl Pavel

MPK: H03F 3/20

Značky: zapojení, tranzistorové, kaskody, zesilovačích, výkonových

Text:

...polarity diody jej lze užít 1 pro tranzistory PNP. První, druhý a třetí odpor g, ąg a g tvoří předpětový dělič, přičemž ,je k třetímu odporu 31 připojen paralelné kondenzátor Q. Zatěžovací impedance se připojuje na kolektor druhého tranziotoru gg ,přičemž emitor prvního tranzistoru Q je pro střídavý signál uzemněn.Zapojení pracuje tak, že bez buzení střídavým signálom je na obou tranzistorech a na kondenzátoru napětí dané hodnotami odporů...

Hadicovitý úplet a postup k jeho výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253502

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Jan, Uhlíř Pavel

MPK: D04B 9/56

Značky: hadicovitý, úplet, postup, výrobe

Text:

...jehlách jehelního válce v šestém pletacim systému.V další fázi pletení se v prvním pletacím systému plete pouze na neúplném počtu jehel,a to na úseku l 00 ° a vytváří se první částečný řádek El, který navazuje na úplný řádek 5, jak je vidět na obr. 1. Počátek i konec tohoto částečného řádku El je zabezpečen chytovými očky na úsecích 3 a gł. V dalším, druhém pletecim systému se plete na větším oblouku jehe 1,a to na oblouku l 40 ° a plete...

Vícevrstvý obvodový panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253501

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šafek Miroslav, Šlancar Ludvík, Hyman Slavomil, Polanský Alois, Voborský Jiří

MPK: E04C 2/26

Značky: obvodový, způsob, výroby, vícevrstvý, panel

Text:

...teplem.a podstatné se zvyšuje kapacita proteplovacího zařízení.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení vícevrstvého obvodového panelu a způsobu jeho výroby podle vynélezu,kde na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na obvodový panel, na obr. 2 je znázorněn příčný řez formou e betonovými vrstvami a na obr. 3 je znázorněn příčný řez formou s vrstvami při vkládání ní tepelně izolační vrstvy. 4Vícevrstvý obvodový panel /obr.1/ sestává z...

Žáruvzdorná hmota pro výrobu porézních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253500

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pekárek Ladislav, Chovaniec František, Tyrlík Karel, Glos Miroslav, Křibík Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: žáruvzdorná, koncovek, výrobu, porézních, hmota

Text:

...z hmoty podle vynálezu k aamovolnémuvytvrzování na vzduchu akoncovka doaáhne manipulační pevnosti asi za půl hodiny a provoz 253 500 ní pevnost Již za tři dny, aniž by ji bylo nutno dále tepelně zpracovávat, žíhat a vypalovat.Podstatu vynálezu blíže objasňují tři praktické příklady složení hmoty pro porézní koncovku používanou v ponorné trysce pro argonování oceli V licí pánvi.Porézní koncovka ponorné trysky byla vyrobene ze žáruvzdorné směsi...

Pojivo se stabilizovanými vlastnostmi na bázi cementářského slinku prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253499

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hrazdíra Jaroslav, Zadák Zdeněk, Hurníková Jana, Škvára František

MPK: C04B 22/06

Značky: slínku, stabilizovanými, bázi, pojivo, vlastnostmi, cementářského, prosté, sádrovce

Text:

...Měrný povrch pyrogenniho Sioz je ještě větší než měrný povrch úletu sioz a činí až zoo ooo m 2/kg.velikost částic sioz ve formě úletu je ai 100 x menšą než je velikost částic běžného cementu. Úlet Sioz je vzhledem k velikosti částic a fyzikálnimu stavu /amorfni formal vysoce reaktivní a působi v cementu nebo betonu jako vysoce účinná přisada. Reaguje s tvořičem se /nebo za prítomnosti/ ca/OH/2 za vzniku hydrosilikátů a aktivně se zúčastňuje...

Naváděcí hlava jako součást stroje pro navíjení trubek či trubkových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253498

Dátum: 12.11.1987

Autori: Festa Josef, Krása Radomír

MPK: B21C 47/02

Značky: hlava, svazků, navíjení, stroje, trubek, naváděcí, součást, trubkových

Text:

...hlava je v tomto příkladä součástí stroje k navíjsní trubkových svezků při výrobě trubkových výměníku tepla. Sestává 2 tělesa. které je vytvořano ze základní dsskył uložené otočně za účelem možností natáčení a nastavení o úhel Í oc a opatřené upevňovacímí ärouby 3. Dále je těleso tvořeno svíslými bočnicemí Q. které mají na vnitřní straně rybínovítou drážku g mezietěnami 3. které mají rybínovíté drážky 3 po obou stranách v mezietěnách 5...

Přípravek pro manipulaci s břemeny zvedacím či manipulačním zařízením, zejména pro snímání a zakládání výkovků na pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253497

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brendl Ladislav, Čermák Jaromír

MPK: B66C 1/42

Značky: zvedacím, zakládání, zejména, snímání, manipulačním, výkovků, manipulaci, zařízením, přípravek, břemeny, pecní

Text:

...zvedání samotného přípravku na obr. 6 je v náryeu e v částećném řezu prípravok v poloze umožňující aevření břemena.Přípravek pro menipuleoi e bŕemeny zvedecím či manipulačním zařízením, v tomto príklade přípavek pre enímání a zaklá dání výkovků na pecní vůz (obr. 1, 2, 3) eeetávt ze tří pevnýchramen l ukončenyoh dorazy 3 e opetřenýöh opěramí 1 a poeuvnými objímkemi 1 s čelietmí 2. Dále přípravek eeatávú z posuvných táhel Q a öepy 5...

Převodovka pro pohon čerpadel čerpacích stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253496

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lejček Miloslav, Mareš Václav

MPK: F16H 57/02

Značky: čerpadel, pohon, čerpacích, stanic, převodovka

Text:

...je to, že boční stěnyspodní části skříně jsou vytvořeny v rovinné návaznosti na vnější čelní plochy ložiskových třmenů vstupního a výstupního hřídele hnacího a hnaného ozubeněho kola.Výhodou převodovky podle vynálezu je to, že se značně zmenšila při stejném obsahu olejové náplně její stavební výška, což klsdně ovlivňuje jak výrobní náklady na stavbu základů a úpravu břehů, tak i vlastní montáž celého agregátu. Převodovka vlastně nemá...

Zapojení pyroelektrického detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253495

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pernica Aleš, Louda Václav

MPK: G01J 5/10

Značky: pyroelektrického, detektoru, zapojení

Text:

...nenáročnosti a odolnosti vůči naindukování rušívých signálů. Nedochází zde ani k neužitečdému zatěžování pyroelektrického detektoru, ani ke vznikuídalších rušivých signálů. Řešení podle vynálezu umožňuje snadnénastavení pracovního bodu předzesilovače a automatické vyrovnávánívlivu změn teploty okolí a časových změn parametrů použitých sou částí. Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženého výkresu, na něňž je schematícky...

Jazýčkový ventil pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253494

Dátum: 12.11.1987

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

MPK: F04B 21/02, F16K 15/16

Značky: jazýčkový, ventil, kompresoru, pístového

Text:

...jednoduchost daná tím, že nepohyblivâ část jazýčku zůstává rovinna bez složitě tvarovanych üchytů. Další výhodou je, že k upevnění nepohyblívych koncu není třeba žàdných dalších součástí jako např. nýtů, pružin, pomocných kotevních desek apod. Řešení je možno použít universâlně a to jak pro sací, tak vytlačny, případně i kombinovaný ventil, kde na společně ventilovê desce jsou z jedné strany jazyčky výtlačnê časti ventilu a v mezerâch...

Pneumatické pohonné ústrojí sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253493

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Novotný Bohumil

MPK: B60L 5/00

Značky: sběrače, pohonné, elektrických, vozidel, proudu, ústrojí, pneumatické

Text:

...lg. Mezikruží g zasahuje do protitlakověho prostoru 5, vnější konec lg duté pístnice § je opatřen výčnělkem ll s příslušným otvorom ke spojení se sběračem proudu Utěsnění pístu 1, duté pístnice §,víka lg a nástavce 2 jsou naznačena těsnícími gumovými kroužky. Pevná spojení pístu 1 s dutou pístnicí g, válce l s víkem lg a s nástavcem 2 nejsou na připojenám vyobrazení zakreslena.Stlačený vzduch se přivádí ze vzduchojemu stabilizátorem tlaku...

Způsob přípravy vodou ředitelných disperzí olejů, pryskyřic nebo polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253492

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bandžuch Jan, Hájek Karel, Forman Luboš

MPK: B01F 3/08

Značky: způsob, ředitelných, přípravy, olejů, disperzí, polymerů, vodou, pryskyřic

Text:

...je aktuální intenzita elektrického proudu v době t a id je intenzita elektrického proudu protékajícího standardní disperzí typu olej/voda.r 253 § 92 Předností způeobu podle vynálezu je to, že lze podle změny intenzity procházejícího elektrického proudu velmii snadno sledovat jak průběh dispergace, tak i převráoenífáze, což umožňuje okamžitě ručně nebo automaticky enížit otáčky míohadla a zabránit tak znehodnocenídisperze. Ja~ ko standardní...

Zařízení pro volitelné odchýlení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253491

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacím, odchýlení, volitelné, tryskovém, zařízení, útku, stroji

Text:

...253 491 pohyblívého střižníku 3 jvzhůru působením dalšího pohyblivého břitu Lg a horní části kruhového pevného břitu l 4. Při správném tkacím procesu je během prohozu pohyblivý střižník 2 v hornípoloze a neznázorněný útek je prohazován do prošlupu přesválcový otvorí a další otvor lgpevnéčásti stříhacího ústrojí.Na. stříhacím ústrojí podle obr. 3 a l je výkyvný pohyblivý střižník i vedený vnitřním. stěnami odváděcího kanálu § pevné části...

Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253490

Dátum: 12.11.1987

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: E21F 13/00, B61L 25/02

Značky: magnetických, provádění, prostředků, povrchu, dopravních, záznamu, zařízení

Text:

...využití.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro provádění magnetických záznamu podle vynábzu. Na obr. 1 v nérysném pohledu, na obr. 2 v půdorysném pohledu. Na obr. 3, 4 a 5 je detailné znázorněn pružný prvek gg nesoucí magnetickou jednotku lg a to na obr. 3 v bočním pohledu, na obr. 4 v příčném řezu a na obr. 5 v podélném řezu.Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních...

Převod pro přenos otáčivého pohybu mezi dvěma vzájemně šikmými rovinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253489

Dátum: 12.11.1987

Autor: Slavata Bohumil

MPK: F16H 21/12

Značky: šikmými, rovinami, otáčivého, převod, pohybu, prenos, dvěma, vzájemné

Text:

...a bez tření, tedy se jen minimálně opotřebovává. Je schopen v moha případech úspěšně nahra dit tradiční konstrukce. Na výkresoch je na obr. 1 schématicky naznačenpřevod pro přenos otáčivěho pohybu a na obr. 2 pak je v částečném řezu znázorněna konkrétní aplikace tohoto převodu na otočné zrcátko pro pozorovaní expozičního pole kopírovacího zařízení masek.K podložoe g je připevněn náboj g. V něm je otočné uložen čep g nesoucí první otočnou...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: napájecí, zvířat, hospodářských, zařízení, sací

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Způsob výroby deskového hemodialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253487

Dátum: 12.11.1987

Autori: Krásenský Pavel, Krejčí Jan, Obdržálek Ladislav, Majer Ladislav, Willmann Jiří, Bezděk Josef, Hanák Vítězslav, Nemcová Drahoslava, Králík Antonín, Kozelský Aleš, Schweitzer Fero, Odehnal Ervín, Gablech Vlado

MPK: A61M 1/16

Značky: způsob, deskového, hemodialyzátorů, výroby

Text:

...a přičemž se narušuje jednolitá struktura tmelící hmoty a znikají v níK eliminaci pěnění dochází tím, že se Jednak obě komponenty před smícháním vyhřívají na teplotu 55 °C a současně vakuujípři 6 kPa abs, tlaku, jednak se suší jednotlivé tmelící místa v dialyzátoru.Způsob výroby hemodialyzátcrů podle vynálezu uvádí v soulad materiálové nároky s požadovancu úrovní funkčních perametrů dialyzátoru i hromadností a ekononičností celého...

Filtrační lis oboustranný s ručním odtahováním filtračních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253486

Dátum: 12.11.1987

Autori: Klement Miloslav, Pavlík Jan, Pinta Miroslav

MPK: B30B 9/06

Značky: desek, filtrační, oboustranný, filtračních, ručním, odtahováním

Text:

...jsou otočně kolem vodorovných os rovnoběžnych s podélnou osou lisu upevněny odklopné závory lg, které se v uzavřeném stavu lisu opiraji 0 seřiditelné výstupky L 3, připevněná na táhlech Q, spojujicích pevné stojany 3, čímž se tlakové sila od suspense při filtrováni nepřenáši na hydraulický válec 1, ale přenese se přes seřiditelné výstupky 13 na táhla 3. Posuvné závěsné desky g jsou zavěäeny na táhlech 3. Mezi posuvnými závěsnými deskemi g...

Zařízení k volitelnému ovládání přívodu tlakového média do alespoň dvou prohozních trysek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253485

Dátum: 12.11.1987

Autori: Polášek Jiří, Cveček Josef, Fukal Petr, Mundl Jiří

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: zařízení, stroje, prohozních, tkacího, media, ovládání, trysek, alespoň, tlakového, přívodů, volitelnému

Text:

...není tento pod tlakom, což zaručuje jeho spolehlivější funkci. Elektroventily zde již ne odměřování plní dvojí funkci odměřování a současně vyvolování, protožéje pro všechny elektroventily prováděno jedním předřazeným mechanickým ventilem.Uvedené snížení náročnosti na funkci elektroventilů dovoluje paku těchto použít jédnodušäí konstrukcí, čímž se zlevňuje celávy-nálezu ,je schematicky znázorněno na výkrese.Tlakový vzduch je ze svého...

Hmota pro rozmnožovací zařízení pro výrobu provozních forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253484

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Jiří, Scharhag Vilém, Jelínek Ladislav

MPK: C08G 59/50

Značky: výrobu, provozních, zařízení, hmota, forem, rozmnožovací

Text:

...nebo karboxylových oligomerů o střední molekulové hmotnosti 500 až 4000 a tvrdidlo je typu alifatického aminu, jehož funkcionalita je snížena reakcí s alifatickými glycidylétery naJejí rychlost lze ovlivnit běžnými urychlovači i retardéry tvrzení. Reaktivní kompozioe může obsahovat také plniva, pigmenty a přísady regulující mechanické i technologické vlastnosti.Funkcionalita je geometrický průměr počtu reakceschopných míst molekul v...

Průběžná pekařská pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 253483

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lebduška Josef, Limpouch Bohuslav, Vaněček Václav

MPK: A21B 1/00

Značky: průběžná, pekařská

Text:

...což nepříznivě ovlivňuje sdílení tepla a hlavně narůsr tá komínová ztráta v odchàzejících spalínàch 2 pece vlivem zvětšení množství spalín o falošný vzduch.Tyto nedostatky jsou odstraněny novým řešením, jehož podstate spočívá v tom, že horní topné elementy jsou umístěny výhradně v předním úseku počicího prostoru a v prostoru jejích umístění nebo před tímto prostorem je vyústěno výstupní potrubí ventilátoru, jehož sací potrubí vychází z úseku...

Směs pro výrobu slévárenských forem a jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 253482

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šebor Pavel, Veselý Milan, Klátil Karel, Jabůrek Miroslav, Křivánek Jiří

MPK: B22C 1/06

Značky: směs, forem, jader, výrobu, slévárenských

Text:

...prostředi.Při kombinaci polyizokysnátu o kyseliny horitě dojde k zešítováni pryskyřice jak dvojnými vasej bani, tak 1 hydroxilovými skupinami,a tím jsou maximálně využity pojivé účinky.alkydového pojivo. Takto vytvrzená směs dosahuje nejvyšších hodnot pevnosti za studena i po tepelné expozícia Další výhodou směsi dle vynálezu je možnost snadné regulace průběhu vytvrzováni změnou obsahu kyseliny horité neho tetraboritanu sodného.Směs pro...

Zapojení pro simulaci provozního zatížení telefonních svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253481

Dátum: 12.11.1987

Autor: Budín Luděk

MPK: H04M 1/53

Značky: zapojení, svazků, provozního, telefonních, simulaci, zatížení

Text:

...zapojení. Přes tytovýstupy pak navrhované zapojení generuje po dobu testu, to je během jednoho měřícího úseku 15 minut dle doporučení CCITT, vysoký počet signálůobsazení jednotlivých okruhů svazku. Sígnály obsazení před~stavuji jednotkové hovory se známou dobou trváni a se známým rozložením pravděpodohnoetí obsazování jednotlivých okruhů. Početjednotkovýeh hovorů se registruje. Srovnání generovaných hodnot s hodnotami zpracovanými měřičem...

Zařízení pro zjišťování říje u zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253480

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šidak Zdeněk, Lemberk Ladislav, Krejčí Jaroslav, Srb Karel, Hykman Pavel, Červencl Milan

MPK: A61D 7/02

Značky: zařízení, zvířat, říje, zjišťování

Text:

...jiným levnčjší, nebot se neskládá z drahých indikačních přístrojů. Akustická signalizaoe umožňuje rychlejší a přesnější nalezení místa v poohvě s nejvýraznčjší změnou měřené hodnoty, čímž je dosaženo podstatného zkrácení doby mě ření. Zařízení je velmi odolné proti otřesům, dlóhodobč 5 P° 1 °hlivé a umožňuje snadnější vodotěsné provedení.Zařízení podle vynálezu je sohematicky znázorněno na při- .pojenýoh výkresoch, kde obr. 1 pedttavuje...

Kryt pro zařízení s vývinem škodlivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253479

Dátum: 12.11.1987

Autor: Havlas Stanislav

MPK: F16P 3/08

Značky: vývinem, zařízení, škodlivých, látek

Text:

...otvor je překryt jednotlivými těsně na sebe přiléhajícími pružnými poddajnými elementy,které jsou svojí jednou stranou připevněny k obvodu manipulačního otvoru.Výhodou řešení dle vynálezu je, že tento kryt zajišťuje stálé oddělení zdroje škodlivin od okolního prostoru objektu i při nutné manipulaci s materiálem. Pružné poddajné elementy svou ohebností a pružností umožní průchod manipulovaných materiálů do pracovního prostoru zařízení...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Novák Luboš, Polanský Milan, Bernát Vincent, Zubček Ladislav

MPK: G21F 9/04

Značky: těžkých, dezaktivace, odstraňování, odpadů, kapalných, způsob, radioaktivních, kovů

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Variabilní skládací přepravka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253477

Dátum: 12.11.1987

Autor: Šoóš Ján

MPK: B65D 6/00, B65D 19/18

Značky: přepravka, skládací, variabilní

Text:

...dna, lze snadnoprovést náhradu novým prvkom.Příkled provedení variabilní ekládaoí přepravky podle vynále-H zu je zobrazen na výkresoch, které přodstavují na obr.1 nárys čelní stěny. na obr.2.3 řez čelní stěnou z obr.1,na obr.4 nárys dälioístěny, na obr.5 prostorově znázornšný detail zejištovacího rybino- pváho osazení, na obr.6. 7 řez dčlioístěnou. na obr.8 nárys boční stěny, na obr.9 nárys nástavbově boční stěny 5 na obr.10 bokorys obou...

Způsob kontinuální desublimace par ftalanhydridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253476

Dátum: 12.11.1987

Autori: Smolík Jiří, Čermák Ján, Vítovec Jaroslav

MPK: C07D 307/89

Značky: ftalanhydridu, desublimace, kontinuální, způsob

Text:

...Současně se přivádí plynopropnstnýni stěnaai desublinatoru vzduch,s teplotou bliskou plynně směsi na vstupu a pak klesajioi ažna teplotu nižěí nsä je teplota směsi vystupujioi a desublindtoru. Jeho rychlost v místě vstupu plynně směsi se pohybujev rozsahu 10 až 1 on/s, podle koncentrace par ftalanhydriduve směsi a pakpostupně klesá na 1 až 0,2 en/s. Ftalanhydrid desubliaujs ve tvaru malych ohoaačků a je uniěen plynnou směsi do nádoby...

Ovládací zařízení hydraulického bloku pro hydraulické drapáky se zrychleným pohybem v jednom směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253475

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kraus Miloš

MPK: B66C 3/16

Značky: drapáky, ovládací, směru, hydraulické, hydraulického, pohybem, zrychleným, zařízení, bloků, jednom

Text:

...pohybem do jednoho směru. na obr. 2 äegprostorové uspořádání hydraulické-ho bloku se zrychleným pohybem do jednoho směru.Rozvodné těleso spodní g je přlpojeno na vstupní potrubí otevírání ą a na vstupní potrubí zavírání (, tzterými je do celého hydraultckého okruhu přiváděna tlaková kapallna ze zdroje tlaku. V rozvodném tělese spodním g je provedeno dolní potrubí otevírání 26 spolu se škrtícím ventllem otevírápí .1 a Spodní potrubí zavírání...

Bezkontaktní snímač pohybu s prvkem se záporným diferenciálním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253474

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hein Milan

MPK: A61B 5/10

Značky: diferenciálním, odporem, bezkontaktní, prvkem, snímač, záporným, pohybu

Text:

...a L laděného obvodu je umístěn sledovaný objekt.Jednoduchou sondou podle vynálezu lze bezkontaktním způeobem, poze přiblížením sondy ke eledovanému orgánu získat jeho pohybové křivky pro zápis na libovolném zapisovači či monitoru. Zařízení neobtěžuje a nezatěžuje pacienta a je vhodné i jako hlídač důležitých vitálních funkcí zejména dechové křivky, pro účely intenzívní péče. Speciální použití má například jako snímač pohybu stěny levé...

Dielektrický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253473

Dátum: 12.11.1987

Autori: Formánek Jan, Koubková Marie, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/02

Značky: dielektrický, materiál

Text:

...a dalších podobných. látek , jejichž cha rakter umožní dosažení přiměřeně nízkého elektrického odporu . Rovněž253 473 tak pro úpravu papírové podložky mohou být použity různé anorganicke elektrolytyjna příklad NaNOS a podobně . Vlastní díelektrická vrstva je pak tvořena organickým polym.erem . Na příkład to může být pc-lyvinylbutyral , polyvinylacetal , močovinoformaldehydové pryskyřice , melamínformaldehydové pryskyřice , fenolové...