Archív za 1987 rok

Strana 53

Vícesložkový katalyzátorový prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253592

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Laurence, Noshay Allen

MPK: C08F 4/64

Značky: způsob, výroby, prostředek, katalyzátorový, vícesložkový

Text:

...nosičového materiálu.Podle tohoto vynálezu nyní bylo zjištěno, že prekurzory pevných katalyzátorů tvořené sloučeninou na bázi přechodného kovu ze skupiny Iva, Va nebo Vla periodické soustavy prvků,o vysoké aktivitě pro nízkotlakou polymeraci olefinů, se mohou snadno upravit k použití při polymeračnim postupu v plynné fázi pro účely významného zlepšení při použití takových katalyzátorů prodloužením časového intervalu v reaktorech při mícháni...

Polyvinylbutyralová fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253591

Dátum: 12.11.1987

Autor: Gomez Ildefonso Luis

MPK: C08L 29/14

Značky: fólie, polyvinylbutyralová

Text:

...a nenasycené mastné kyseliny o 16 až 20 atomech uhliku obsahující na molekulekyseliny hydroxylovou skupinu. Výhodným jednosytným esterem je propylenglykol-1,2-monoriconoleát. I když to neni prokázané, zdá se, že nezreagovaná hydroxylova skupina bezprostředně sousedící s funkční vazbou kyseliny v monoesteru hraje düležitou roli ve změkčovací směsi V tom, že zlepšuje adhezi mezivrstvy PVB měkčeného touto směsi k polykarbonátu nebo...

Způsob tavení sklářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253590

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kunkle Gerald, Demarest Henry, Matesa Joseph

MPK: C03B 5/14

Značky: sklářských, tavení, způsob, surovin

Text:

...když se vsázka zahřívá podle vynálezu spalováním paliva s kyslíkem a zejména tehdy, když vrstva vsázky obklopuje zdroj tepla s vysokou teplotou. Spalováním se samotným kyslíkem V takových zařízeních vzniká ve srovnání s běžnými tavicími sklářskými pecemi poměrně malý objem kouřových plynů s vysokou teplotou, jejichž proud se velice dobře hodí pro účely vynálezu, totiž pro requlaci rekuperace tepla a emise kouřových plynů. K provádění...

Způsob zjišťování vysoké olejnatosti slunečnicových semenných linií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253589

Dátum: 12.11.1987

Autor: Everett Nicholas

MPK: A01G 31/00

Značky: způsob, vysoké, zjišťování, olejnatosti, linií, slunečnicových, semenných

Text:

...H 2 O heptahydrát sulfátu železnatého Fe S 04.7 H 2 Osodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové NaEDTAPřesná koncentrace solí se obecně může pohyhovat V určitých mezích. Pro standardisaci přípravy prostředí však byla zvolena tato koncentrace základních solíK prostředí se přidávají následující vitaminy v uvedeném množstvíinositol až asi 500 mg/1 thiaminhydrochlorid až asi 40 mg/1 kyselina nikotinová až asi 0,20 mg/lvitaminy jsou přítomny obecně...

Způsob ochrany vysazovaných rostlin proti škodlivému hmyzu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253588

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lövqvist Bo

MPK: A01G 13/02

Značky: ochrany, způsobu, provádění, způsob, rostlin, vysazovaných, zařízení, škodlivému, proti, tohoto, hmyzu

Text:

...oddelených, s výhodou diametrálně protilehlých místech na dolním konci hadicovitého chránítka ll, jak je také patrno naobr. 2 a 3. S výhodou lze na každém hadicovitém chránítku ll pro rastlinu umístit více než jedno enímací ohebné poutko. Snímací ohebné poutko lg na nejnižším hadicovitém chránítku llg probíhá přibližně napříč vnitřního průchodu Q uklâdací trubky l. .Když je rostlina vedena dolů průchodem 3 ukládací trubky l, stáhne...

Prostředek pro sterilaci prašníků rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253587

Dátum: 12.11.1987

Autor: Orr Alexander

MPK: A01N 43/34

Značky: účinné, látky, prostředek, rostlin, způsob, sterilaci, prašníků, výroby

Text:

...oleje, chlorované uhlovodíky, například chlorid uhličitý, perchloretylen a trichloretan. Často jsou vhodné směsi různých kapalin.Prostředky se často vyrábějí a dopravují V koncentrované formě, kterou potom ředí uživatel před použitím. Přítomnost malého množství nosiče, kterým je povrchové aktivní látka, usnadñuje tento postup ředění. Tak s výhodou je alespoň jedním nosičem v prostředku podle vynálezu povrchově aktivní látka. Prostředek...

Spojka pro modulové systémy nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253586

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dudás Ferenc, Lévárdy Iván

MPK: B23B 27/00

Značky: modulové, spojka, nástrojů, systémy

Text:

...vřetena obráběcího stroje. Zlepšené uspořádání spojky podle vynálezu umožňuje vyhovění těmto různým požadavkům tím, že jednak zajiščovací kolík stanovuje obecně použĺvanou polohu a že dále může být v odlišném případě zajištovací kolík zasunut do protikusu v požadované poloze a to s využitím toho, že diferenciální šroub zajišťuje svými závitovými částmio stejnosměrných stoupáních možnost vzájomného natočení jím spojených částí ve směru...

Tableta pro konzervaci vzorků mléka pro rozbor mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253585

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brunt Keith, Highton Frederick

MPK: G01N 33/04

Značky: rozbor, konzervaci, tableta, vzorků, mléka

Text:

...do určité míry na určité použité kyselině, zjístilo se však, že koncentrace do 1 miliekvivalentu na 100 ml mléka je zpravidla dostačující. obecně se dává přednost přípravě tablety, která nezpůsobuje koncentraci organické kyseliny ve vzorku mléka vyšší než 0,5 miliekvivalentů na 100 ml mléka, například ne větší než 0,43 miliekvivalentů a především ne větší než 0,16 miliekvivalentů na 100 g mléka. Z důvodů zvyklosti při tabletování a zvyklostí...

Zařízení na teplý a/nebo látkový přenos

Načítavanie...

Číslo patentu: 253584

Dátum: 12.11.1987

Autori: Horváth Férenc, Boross Lászlo

MPK: F23C 11/02

Značky: teplý, látkový, prenos, zařízení

Text:

...zařízení,i přednosti neočekávané a přitom odstraňuje nedostatky známých zařízení. Vzhledem k tomu,že k oddělování prachu dochází ve spalovacím prostoru, je zatíženĺ ploch výměníků tepla,které jsou instalovány za zařízením podle vynálezu, prachem podstatně sníženo a zařízení může být instalováno jako první stupeň bezprostředně před stupněm následujícím.Do zařízení může být dokonce podávána uhelná drž, protože při provozu dochází k...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253583

Dátum: 12.11.1987

Autori: Goetz Dieter, Gaysert Gerhard, Gerwin Reinhard

MPK: F23D 11/34

Značky: topná, prostorách, rozprašovací, menší, pohyblivých, zařízení, horák, ultrazvukový

Text:

...ponořeno v proudu spalovacího vzduchu. Z nemeckých zveřejňovacích spisu č. 2 743 863 a č. 2 749 859 je známo uspořádání, při němž generátor ultrazvuku je uspořádán ve vzdálenosti od spalovací komory a je upevněn na dílech vzdálených od spalovací komory, přičemž je ze všech stran chlazen spalovacím vzduchem. Tato řešení neumožñují, aby při výkonech pod 10 kW byla vytvořena kompaktní a prostorově úsporné jednotka pro vytápění vozidla s...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253582

Dátum: 12.11.1987

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/94

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...na spodku přimona spojovací tyčí, aniž by bylo zapotřebí použit uspořádání na způsob kloubového paraleloqramu.Další znaky a výhody vynálezu vyplynou z následujicího popisu jeho výhodného, i kdyžne výlučného provedení, které je zde podáváno pouze jako přĺklad v souvislosti s výkresy.Obr. 1 je v částečném řezu schematický pohled na stroj podle vynálezu.Obr. 2 je ve zvětšeném měřítku pohled na osový řez jehelním válcem a taliřem na tomtéžObr. 3...

Zařízení na kontrolu přítomnosti zbožového pasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253581

Dátum: 12.11.1987

Autori: Knecht Siegfried, Wiesejahn Jürgen

MPK: B65H 26/02

Značky: zbožového, kontrolu, zařízení, přítomnosti

Text:

...značkováním, které je snímáno fotobuňkou. Zařízení může být dále opatřeno druhou fotobuňkou ke snímání značkování. Zařízení k předání hlášení chyby se spouští pouze tehdy, když obě fotobuñky reagují na stav pohybu kladky. Konečně podle posledního význaku vynálezu může být výkyvná páka dotlačována proti zbožovému pásu pružinou.vynález je blíže popsán podle příkladu výhodného provedení na připojených výkresech,kde značí obr. 1 bokorys...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253580

Dátum: 12.11.1987

Autori: Cornils Boy, Much Joachim, Wiebus Ernst, Lieder Bernhard, Schmidt Volkmar, Hibbel Josef, Konkol Werner

MPK: C07C 47/02

Značky: způsob, aldehydů, výroby

Text:

...výhodou fenylový zbytek a naftylový zbytek. Není nutné, aby na všechny tři arylove zbytky byly vázány zbytky sulfonové kyseliny nebo karboxylové skupiny. Ukázalo se, že již jeden zbytek sulfonové kyseliny nebo jedna karboxylová skupina V molekule fosfinu uděluje komplexní sloučenině dostatečnou vodorozpustnost.Katalyzátor se může přidávat do reakční směsi předem vyrobený. Je však též možno vytvořit jej in situ. Obvykle se rhodium přidává v...

Způsob přípravy vodných, nesedimentujících disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253579

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sümegi Mihály, Homonnai József, Horváth Piroska

MPK: B01F 17/00

Značky: způsob, disperzí, nesedimentujících, přípravy, vodných

Text:

...systém ze směsi látek různěho látkového složení, které jsou ve vodě různě rozpustné a sestavají z anorganických a/nebo organických sloučenin. Takto se podařilo postupem podle uvedeného vynálezu vyřešit současně několik úkolů- podařilo se stabilizovat suspenze takovýmí látkami, které nejsou cizorodě půdě a živým orqanismům,- postup se neomezuje na úzkou skupinu různých látek, nýbrž je možno pomocí tohoto postupu zajistit potřebnou stabilitu...

Způsob nakládání surových plášťů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lisu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253578

Dátum: 12.11.1987

Autor: Irie Nobuhiko

MPK: B29D 30/08

Značky: způsob, provádění, zařízení, vozidel, plastů, pneumatik, surových, vulkanizačního, nakládání

Text:

...přivedení horního patkového kroužku surovému plášti a dosednutí horní patky surového pláště do horního patkověho kroužku, dojde k poruše tvářeníJakmile totiž je závěsné uchopení nakládacím ústrojím uvolněno, surový p 1 áštse vyboulí,jak znázorněno na obr. 4.Úkolem vynálezu je návrh způsobu nakládání surových pláščů pneumatik kol vozidel do vulkanizačního lísu a zařízení k jeho provádění, který by stávající nahoře uvedené závady...

Jednonožový výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 253577

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kress Dieter

MPK: B23D 77/02

Značky: jednonožový, výstružník

Text:

...kolmou na osu otáčení, ve které je uložena hlava šroubu pro upevněni vodících lišt na nožové hlavě. Vodicí lišty jsou na své vnější ploše opatřeny vrstvou tvrdé hmoty.Vodici lišty podle vynálezu dosedají na stěnu díry svou válcovou obvodovou plochou,takže se snižuje měrný tlak na jejich povrch, který může být povrstven tvrdou hmotou a u této povrchové vrstvy nevzniká vylomení nebo předčasného oděru, takže se dosahuje značného prodloužení...

Uzávěr ohebné nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253576

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kronenberg Kurt

MPK: B65D 33/16

Značky: ohebné, nádrže, uzáver

Text:

...ale je možno nasouvat pouze dvě menší pouzdra, která se nasunou na dva konce navijecí tyče. To je výhodné zejména při značných šířkach otvoru nádrže, kdy vznikají V důsledku značné délky pouzdra při jeho nasouvání značné třecí síly.V dalším provedení vynálezu má pouzdro v příčném řezu písmene U a je posuvné ve směrukolměm na podélnou osu navíjecí tyče, přičemž na obou koncích pouzdra je uspořádáno zajištěníproti posunutí. Toto zajištění...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253575

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gerwin Reinhard, Goetz Dieter, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: ultrazvukový, menší, horák, pohyblivých, rozprašovací, prostorách, topná, zařízení

Text:

...dóruvaná trubka Eg zasahuje poněkud do výstupniho difuzoru § pro Žhavé plyny, ho na zadní čelni stěně válcovćho tělesa 7.Na wh 0 ďu válcového tělesa 1 jsou vytvoŕeny vstupy Q pro sekundárw ukklnpuno pláštěm lg pro zásobování spalovacím vzduchom. Na vnítrni prostor~ 1 u napojený vstupní otvory 35 pro primárnĺ vzduch v ednĺ části obvodu válcovňhuJakoñ 1 vstupy § pro sekundární vzduch. Pozprásené pêllVO, které je vm nrrh otvoru Ě do prímárnĺho...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253574

Dátum: 12.11.1987

Autori: Ten Haken, Appleton Robert, Webb Shirley

MPK: A01N 43/653

Značky: látky, výroby, způsob, účinné, fungicidní, prostředek

Text:

...vzorce -CH.0 H~.Vhodná redukční činida zahrnují plynný vodik V přítomnosti katalyzátoru, například katalyzâtoru na bázi paladia nebo platiny a zejména hydridová redukční činidla. K tomu jsou zvláště vhodné hydridy kovů a borohydridy, například natriumborohydrid.Ziskanou volnou bázi obecného vzorce I je možné převést na adiční sůl s kyselinou nebo na komplex se solí kovu reakoí s požadovanou kyselinou nebo solí kovu, nebo zíekanou adiční...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rose Gérard, Boutonnat Maurice

MPK: G01N 27/16

Značky: zjišťování, plynů, hořlavého, zařízení, způsob, obsahu, detektorem, pretržité, ovzduší

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Způsob přípravy 1-sulfo-2-oxoazetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253572

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kishimoto Shoji, Matsuo Taisuke, Tomimoto Mitsumi, Sendai Michiyuki, Ochiai Michihiko

MPK: C07D 205/06

Značky: 1-sulfo-2-oxoazetidinu, způsob, přípravy

Text:

...substituovanou arylovou skupinou, popřípadě substituovanou heterocyklickou skupinou, sulfoskupinou, alkylsulfonylovou skupinou,aralkylsulfonylovou skupinou s popřípadě substituovaným alkylovým podílem, arylsulfonylovou skupinou s popřípadě substituovaným arylovým podílem, alkoxykarbonylovou skupinou, aralkyloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným alkylovým podílem, aryloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným arylovým...

Zařízení pro ochranu kovových předmětů, uložených v okolí velkého magnetického pole, vytvářeného rotorem alternátoru bez statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253571

Dátum: 12.11.1987

Autori: Comensoli Jean-claude, Gey Michel, Delassus Jean, Pouger Paul

MPK: H02K 15/16, G01R 31/34, H05K 7/20...

Značky: pole, vytvářeného, předmětů, alternátoru, velkého, okolí, kovových, statoru, zařízení, ochranu, magnetického, uložených, rotorem

Text:

...kde se zařízení,tvořené rotorem, jeho ložisky a nosíči a klecemi s příslušnými nosiči sestavuje dohromady. Poté se vozíky lg zavezou dovnitř tunelu, kde uloží nosiče lg ložisek na kluzná vedení llpomocí zvedáků, kterými jsou vozíky lg opatřeny. Vozíky ll, používané pro nosiče lg, 15dolních polovin li, ll klecí lg, lg, jsou opatřeny zvedáky gg, které po spuštění dovolují uložení nosičü lg, lg na kluzná vedení ll.Každá polovina klece, jak...

Přísada do krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253570

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pais István, Nagy Bálint, Szabó Zoltán, Fehér Magda, Bokori Jószef

MPK: A23K 1/16, A23K 1/175

Značky: krmiva, prísada

Text:

...další skupina zvířat, které nebyl v krmivu podáván titan, nýbrž sloučenina, vytvářející komplex s titanem.V jednotlivých případech bylo možno pozorovat i u této skupiny malý pozitivní účinek,který však nebylo možno srovnávat s pozitivním účinkem komplexu titanu.Protože dávka, která má být užita na jednotku živé váhy zvířete, to jest 1 až 10 mg titanu na kg živé váhy a den je velmi malá, je zapotřebí promísit komplex titanu s krmivem velmi...

Přejímací skřipec pro bezčlunkové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253569

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/23

Značky: skřipec, tkací, stroje, bezčlunkové, přejímací

Text:

...celkový pohled na přejĺmacĺ skřipec, obr. 2 nárys části konce přejímacího skřipoe a obr. 3 náryscelého konce přejimacího skřipce.Přejímací skřipec zahrnuje základní těleso A s koncovou částí g opatřenou hákem § a pohyhlivý přidržovač 3 kyvně uložený na čepu A uspořádaném ve středové části základního ťělesa 1. Pohyblivý přidržovač Ä je určen ke spolupráci s vnitřní částí háku § při zadrženíHâk Ě je uspořádán svisle a je otevřen směrem...

Způsob sterilizování fluidních hmot, zejména kakaových, a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253568

Dátum: 12.11.1987

Autor: Schmitt Armin

MPK: A23G 1/02, A23L 3/00

Značky: provádění, zařízení, kakaových, způsob, zejména, hmot, fluidních, sterilizování

Text:

...135 OC, vzniklé vnitřním třením v nadržené hmotě, kterážto teplota se udržuje přiváděním tepla z vnějšku nebo jeho odváděním načež se hmota, odváděná z mezistupně obsahujícího nadrženou hmotu,ochladí za zpětné kondenzace parní fáze na teplotu dosahující nanejvýš na teplotu 100 C.Bezprostředně po odvodu hmoty nebo před ní se z nadržené hmoty oddělí tak velký dílčí proud vracený zpět do nadržené hmoty, že hmota prejde mezistupněm osmkrát až...

Kolona pro kapalinovou chromatografii a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253567

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noguchi Kohji, Kasai Masao

MPK: G01N 30/60

Značky: kolona, chromatografii, způsob, přípravy, její, kapalinovou

Text:

...záření, kterýžto chromatogram se vztahuje na směs komerčniho thyroglobulinu, albuminu, myoglobinu a fenylalaninu (detekce absorpcí ultrafialového záření při 254 nm) byl získán použitím kolony pro kapalinovou rozdělovací chromatografii, jakpopsáno v dále uvedeném přikladu 1,- na obr. 3 (a) a lb) jsou znázorněny chromatogramy, kde na ose X je vynesena retenční doba a na ose Y absorbance ultrafialového záření byly získány rozdělenim lidského...

Dávkovač útku pro bezčlunkový stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253566

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sakabe Takao, Chiba Yoshibaru, Arai Ryuji

MPK: D04B 15/48, D03D 47/34

Značky: útku, bezčlunkový, dávkovač

Text:

...průměr než prstencová část lgp a tvoří spojovací částí lgg jeden kus.Otočný hřídel lg je opatřen v ose osovou dutinou gg (obr. 2), která je otevřena směrem k jeho zadnímu konci a na přední straně je vyústěna do vytahovacího otvoru zl, který je otevřen na obvodu otočného hřídele lg. Vytahovací otvor gl a osová dutina gg slouží k vedení útkové nitě É.K obvodové ploše otočného hřídele lg je přitužnou maticí gg připevněno vodicí raměnko zl,...

Způsob přípravy 1-sulfo-2-oxoazetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253565

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matsuo Taisuke, Kishimoto Shoji, Sendai Michiyuki, Ochiai Michihiko, Tomimoto Mitsumi

MPK: C07D 205/06

Značky: 1-sulfo-2-oxoazetidinu, způsob, přípravy

Text:

...s popřĺpadě substituovaným alkylovým podilem, arylsulfonylovou skupinou s popřipadě substituovaným arylovým podilem, alkoxykarbonylovou skupinou, aralkyloxykarbonylovou skupinou s popřipadě substituovaným alkylovým podĺlem, aryloxykarbonylovou skupinou s popřípadě substituovaným arylovým podílem a aminokarbonylovou skupinou, přičemž případné substituenty jsoushora vymezeny, aralkylovou skupinou se vždy rozumi skupina benzylová,...

Vaginální kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253564

Dátum: 12.11.1987

Autori: Reck Hans-jürgen, Zimmermann Ingfried, Windt Fred

MPK: A61F 5/46

Značky: kroužek, vaginální

Text:

...jako například tensídy, solubilozátory a barviva pokud jsou netečná k celkovému systému.vrstva 3 obsahující účinnou látku sestává z LTV-silikonového elastomeru následujícíhoJako účinné látky přicházejd V úvahu zejména takové, které mají neionogenní charakter a jsou rozpustné v tucích, zejména steroidní hormony s gestagenním a esterogenním účinkom. Uvedeny mohou být například ethinylestradiol, ethisteron, norethisteronacetát,...

Zařízení pro napínání postranních částí svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253563

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sanderson Alan, Berger Jean, Flanders James

MPK: A43D 21/00

Značky: napínání, částí, postranních, obuvi, svršku, zařízení

Text:

...v sestavách na každé straně kopyta mezi první, zataženou polohou a druhou polohou, ve které je napínací pás přitlačen svěrkami přes mezilehlou postranní část svršku obuvi ke kopytu, přičemž Ve druhé poloze je vzájemná poloha napínacích prostředků a svěrek stejná jako v první poloze, přičemž napínací prostředky jsou dále pohyblivé uloženy mezi první polohou, druhou polohou a třetí polohou, v níž jsou oproti postaví ve druhé polozedále...

Zařízení k nanášení pájky na desky s plošnými spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253562

Dátum: 12.11.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: B23K 3/06

Značky: desky, spoji, pájky, zařízení, plošnými, nanášení

Text:

...se zúžením li. Jak je podrobně popsáno v německém spise DOS čís. 2 411 854, jsou dmychací trysky gg,gł spojeny se zdrojem horkého vzduchu. Rovnoběžně s oběma dmychacími tryskami gg, 3 jsou umístěny dvě půlkruhové vany g, 13, které jsou s výhodou stejně dlouhé jako nádoba A a ve kterých se zachycuje přebytečná pájka odstraněná z desek paprsky teplého vzduchu. V půlkruhových vanách gg, Q je umístěn neznázorněný šnek, který odstraňuje s výhodou...

Způsob výroby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253561

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brotzmann Karl, Von Bogdandy Ludwig

MPK: C10J 3/00

Značky: výroby, plynů, způsob

Text:

...železem. Struskotvorné látky, zejména kysličník vápenatý se do reaktoru přivádějí bud spolu s palivem, nebo s oxidačním plynem. Vytvořená struska se bud odpouští, nebo se v tekutém stavu zbavuje síry a tekutá se přivádí zpět do reàktoru.Způsob podle vynálezu lze použít i k souběžné výrobě plynu a železa, případně oceli,tím že se může přímo redukovat například železná ruda a to velmi ekonomicky při malé spotřeběZpůsob podle vynálezu lze...

Způsob výroby chemicky upravených fosfátovaných osinkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 253560

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lalancette Jean-marc, Dunnigan Jacques

MPK: C04B 35/82

Značky: osinkových, chemicky, způsob, fosfátovaných, upravených, výroby, vláken

Text:

...vynálezu.Podle vynálezu se osinková vlákna zpracují tak, aby na nich ulpěly fosforečnanové skupinyv hmotnostním množství 0,5 až 5 . Vynález bude blíže objasněn s přihlédnutím k připojeným výkresům, kde- obr. 1 představuje schematický diagram vzájemně spojených jednotlivých částí zařízení,používaného při praktickém provádění způsobu podle vynálezu,- na obr. 2 jsou zakresleny křivky, z nichž A představuje infračervené spektrum osinkových vláken,...

Zobrazovací zařízení pro barevnou televizi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253559

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gross Josef, Barkow William

MPK: H01J 29/76

Značky: televizi, barevnou, zařízení, zobrazovací

Text:

...opouštějících sestavu elektronové trysky.Cívka dává vychylovací pole V oblasti uvnitř jádra a vytváří vnější pole v oblasti vněPodstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že obsahuje první a druhý magneticky prostupný tvarovač pole, umístěné na vzájemné protilehlých stranách vychylovacího systému,přičemž každý z tvarovačů zasahuje jedním svým koncem do zadní části vstupní strany vychylovacího systému V sousedství hrdla obrazovky pro...

Křídlový průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253558

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dwojak Stanislaw, Kolodziejski Stanislaw, Grabowski Andrzej

MPK: F15B 1/00, G01F 9/00

Značky: průtokoměr, křídlový

Text:

...ustavení předkomory na přívodním potrubí komory křídlového kola může být přívodní potrubí komory opatřeno stavěcím prstencem, jehožvnější průměr je shodný s vnitřním prúměrem předkomory, přičemž v oblasti styku vnější plochy stavěcího prstence s vnitřní plochou předkomory jsou vybräní pro průtok paliva.Je také výhodné, když komora a její přívodhí potrubí jsou vytvořeny z jednoho kusu.Výhodou křídlového průtokoměru podle vynálezu je, jak...

Topné zařízení pro spalování kusového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253557

Dátum: 12.11.1987

Autor: Biró Ernö

MPK: F24B 13/02, F23H 9/02

Značky: kusového, zařízení, topné, paliva, spalování

Text:

...pro přívod vzduchu a obr. 4 řez v rovině B-B na obr 3.Na znázorněném provedení topného zařízení má konstrukce roštu tvar vodorovného válce,umístěného V prostoru obklopeném bočními stěnami g. Konstrukce roštu sestává z trubkových prvků A uspořádaných ve směru tvořící přímky z desek Ž bubnu, tvořících čela konstrukce roštu, z prstenců lg a z hřídele Q. Hřídel É je připojen k hnacímu mechanismu pro pohánění roštu (není znázorněn). Obvykle se...

Vodicí hřeben útkové příze pro tryskový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253556

Dátum: 12.11.1987

Autori: Arakawa Hiroshi, Mitsuya Kinpei

MPK: D03D 47/30

Značky: vodiči, tkalcovský, útkové, tryskový, příze, hřeben

Text:

...příze X zanášena 5 pomocí neznázorněného obvyklého ústrojí. Každý vodič łł má patní část lg pevně nesenou neznázorněným bidlenem vykonávajícím přirážení, v podstatě rovnou část lg protaženou směrem vzhůru od patní části łg, a zakřivenou část łg odbočující od rovné části łł s dolní částí ohnutou, jak znázorněno na obr. 3, a s horní částí protaženou v podstatě rovně přes volný konec rovné části łâ k vytváření úzké štěrbiny łá mezi...

Předsunuté vyztužovací zařízení pro předsunutou vyztužovací stropnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253555

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kirchbrücher Rüdiger, Elsner Burckhardt

MPK: E21D 23/00

Značky: zařízení, stropnicí, předsunutou, vyztužovací, předsunuté

Text:

...výztuže, která je vybavena zařízením pro předsunuté vyztužování podle vynálezu, obr.2 až 4 zařízení pro předsunuté vyztužování, znázorněné na obr. 1 avšak ve větším měřítku a opět v bokorysu ve třech různých pracovních polohách předsunuté vyztužovací stropnice, obr. 5 až 7 druhý příklad provedení vynálezu v bokorysu ve znázornění podleNa výkresu je stropnice l, kterou je obecně stropnice kráčející rámové výztuže, podepřenástojkou, zde...

Způsob přípravy 2-alkoxy-4,6-dichlor-s-triazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253554

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hentschel Klaus, Bittner Friedrich

MPK: C07D 251/26

Značky: 2-alkoxy-4,6-dichlor-s-triazinů, způsob, přípravy

Text:

...g jednosložkovou nebo dvojsložkovou tryskou á do mísící komory Ž, tj. do trubkovitéKapaliny, které se mají přivést do styku s roztřikovaným kyanurchloridem, proudi oddělenými přívody 1 do rozdělovaciho kroužku s různými komorovými segmenty 2, viz. také obr. 2.Z těchto komorových segmentu se kapaliny tangenciálně rozstříkajĺ přes rozstřikovacíútvary § řízené mírně nahoru do mísící komory E. Při použití jen jednoho prívodu 1 a jen jednoho...

Způsob přemísťování usměrněně tuhnoucího kovového odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253553

Dátum: 12.11.1987

Autor: Giamei Anthony

MPK: B22D 27/04

Značky: kovového, tuhnoucího, odlitků, usměrněné, způsob, přemísťování

Text:

...podle obecného vztahu G/R.Někdy se postupuje tak, že po vlití kovu do kokily se podmínky nemění nebo se mění pouze pomalu, aby se kov mohl stabilizovat uvnitř kokily a aby se dosáhlo dobrého počátečního růstu zrn nebo krystalů, počínaje od dna kokily nebo od zárodečneho monokrystalu. Třebaže je znám vzájemný vztah parametrů závislých na zařízení a parametrů závislých na materiálua jejich vliv na odlitek, neprováděla se dosud výroba...