Archív za 1987 rok

Strana 52

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: způsob, provádění, kyseliny, zařízení, tohoto, výroby, 2-hydroxyetylesteru, metylmetakrylové, způsobu

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Zásobník tlakového média, zejména pro pneumatické ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253631

Dátum: 12.11.1987

Autori: Řeha Karel, Král Jan, Harazim Alfons

MPK: F17C 13/04, F17C 1/00

Značky: ovládání, zejména, tlakového, armatur, pneumatické, zásobník, media

Text:

...nižší seismická odolnost a tím i možnost porušení potrubí spojujícího zásobník s tlakovým váloem.Shora uvedené nevýhody odstraňujet vynález,kterým je zásobník tlakového media podle autorského osvědčení č. 225 456 a jeho podstata spočívá v tom, že vnější prstenec je na tělese uložen rozebíratelně.Proti dosud uzívanym řešením se dosahuje podle vynálezu v ěšího účinku tím, že zásobník je rozebíratelný a tím i snadno přístupný ke kontrole a k...

Ultrazvukový přístroj pro automatizovaná spektrometrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 253630

Dátum: 12.11.1987

Autori: Jirk Jindřich, Passer Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: měření, automatizovaná, spektrometrická, ultrazvukový, prístroj

Text:

...zrychlení vlastního měření a rovněž se usnadní obsluha ultrazvukovêho přístroje. Zjednoduěení obsluhyzpřístupšuje jeho využití u širšího okruhu pracovníků. Ultra-A zvukový přístroj je univerzálně použitelný pro různé aplikace spektrometrických měření. Ultrazvukový přístroj provádějící automatizovanâ spektrometrická měření je řešen jako kompaktní celek, čímž je uzpůsoben s popsanými výhodami k nasazení v provozních podmínkách nedestruktivní...

Hojivá mast

Načítavanie...

Číslo patentu: 253629

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matesová Dagmar, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 35/78, A61K 9/06

Značky: hojivá

Text:

...slizy, třisloviny a glykosid aukubin. Na lidský organismus účinkuje cely komplex těchto látek. Při externim použití je net pro své hojivě působení s ůspěchem aplikována na rany, a to v lidovém léčitelství. již po velmi dlouhou dobu.Net z mateřidoušky obecné obsahuje 0,2 až 0,6 76 hmot. silice s obsahom p-cymenu, thymolu, karvakrolu a citralu. Má účinky dezinrekčni a derivačni.Kvät z měsičku lákařskóho obsahuje silici s obsahom flavonoidů,...

Zařízení pro posuv pracovních orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253628

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mára Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: B27L 1/00

Značky: orgánů, posuv, zařízení, pracovních

Text:

...kompaktní trojkolo je otočně uloženo v unašeči spojeným s pístnicí přímočarého motoru a svými postranními ozubenými koly shodného poloměru je v záběru s pevnými ozubenými tyčemi spojenými s rámem stroje. Střední ozubené kolo kompaktního trojkola je v záběru s pohybovou ozubenou tyčí spojenou s pracovním orgánom.Poměr poloměrů bočních ozubených kol a středního ozubeného kola kompaktního trojkola umožňuje volbu délky posuvu a síly do» sažené...

Způsob výroby obuvnických tvarovaných dílů z lehčených polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253627

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kuběna Jiří, Štorek Josef, Kovář Vladimír, Křepelka Ladislav

MPK: A43B 17/14

Značky: lehčených, výroby, polyolefinů, způsob, obuvníckych, dílů, tvarovaných

Text:

...je skutečnost, že se zahřáté výseky uzavírají do tvarova- cího prostoru forem pozvolna, uzavírací rychlostí forem, uspořádanou v rozmezí od 0,5 do 10 mm/s.Největším kladem způsobu podle vynálezu je jeho poměrná jedno duchost, při níž se přesto dosahuje vertikálního rozložení poměrné tuhosti s oblastmi zhutnění materiálu v místech, kde plní nenásilnou podpůrnou funkci pro chodidlovou klenbu uživatele obuvi. Výchozí výsek není nutno v žádném...

Emulzní soustava zejména velkého obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253626

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kořan Alfréd, Kneifl Jaroslav, Trnka Josef, Bednář Václav

MPK: B23Q 11/12

Značky: zejména, soustava, emulzní, obraběcího, stroje, velkého

Text:

...hrana 5 sběrné komory 3je uspořádána pod úrovní Q maximální provozní hladiny emulzev nádrži l. Sání horizontálního pomocneho čerpadla A je propojeno sběrným vedením 3 so sběrnou komorou 1. Sběrná sou~ stava 1 je s vnitřním prostorem nádrže l propojena přes přepouštěcí uzavírací prvek 1. Nádrž l se plní a doplňuje emulzí pomocí plníoího vedení zv němž je uspořádán plnící uzavíra-A cí prvek L 3, který spolu s hladinoměremg a přopouštěoím...

Kloub, zejména pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253625

Dátum: 12.11.1987

Autor: Nagy Ludovít

MPK: F16L 27/00, F16L 23/00

Značky: zejména, potrubí, kloub

Text:

...sestává z pevné píruby l přivařeně ke konci první trubky g a z volné příruby 1 připevněné pomocí šroubů 5 a matic 5 k pevné přírubě l. äezi přírubami L, žije uložen volně otočný prstenec Q přivařený ke konci druhé trub~ ky 1 a opatřený na svém vnějším obvodu dvěma směrem od osy § rotace prstence Q navzájem sbíhavými rotačními těsnícími plocha Ami 2, lg. Na První těsníeí ploše 2 je uložena první těsnícímanžeta ll, zatímco na druhé těsnící...

Mechanická orientační a upínací podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253624

Dátum: 12.11.1987

Autor: Prückner Jiří

MPK: H01L 21/68

Značky: podložka, orientační, upínací, mechanická

Text:

...rotace nevýkyvné kladky. Permanentní magnety musí být pevně spojeny 5 tělesem podložky, např. přilepeny k jeho Spodní ploše nebo zapuštěny do tělesa podložky apod. Silové účinky permanentních magnetů na jazýčky lze měnit bud změnou permanentních magnetůlnebo změnou jejich vzdálenosti vůči jazýčkům. Permanentný magnety musí být takové a tak umístěné, aby působily pouze na jazýček vždy jenom jedné nevýkyvné kladky.Výhodou tohoto řešení je,...

Zařízení pro uchopení cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253623

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej, Meduna Jiří

MPK: D01H 7/16

Značky: zařízení, cívky, uchopení

Text:

...uchopení cívky a to soustavou pružin žg a 22. Součástí pružného systému jsou čepy 5, na něž je připevněno vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q.Vlastní těleso Ž zařízení pro uchopení cívky Q se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a zejména nízkou stavební výškou, která.umožňuje maximální využití prostoru u obsluhovaněho skacího nebo dopřádacího stroje. Dále umožňuje jednoduchý tvar tělesa Ž zkrácení roztečí mezi jednotlivými zařízeními...

Obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 253622

Dátum: 12.11.1987

Autori: Macků Vladimír, Štěrba František, Lukovský Leo

MPK: A43B 23/00

Text:

...účinek obuvi podle vynálezu nutno shledávat zejménav tom, že dokonalá soudržnost textilniho svršku ze syntetických vláken, zejména z vláken polyesterových nebo polyamidových, je dosažena přimým nástřikem plastů nebo přimým přivulkanizovánim pryže na tento svršek bez použití jakékoli zprostředkujíci mezivrstvy, at již obsázkové nebo z kotvicich přednátěrů. Tento účinek zaručuje relativně řidká dostava lioové vrstvy na svršku, kde při hmotnosti...

Ohebný plošný útvar sendvičového provedení pro svršky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253621

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lukovský Leo, Macků Vladimír, Štěrba František

MPK: A43B 23/00

Značky: ohebný, svršky, sendvičového, plošný, útvar, provedení, obuvi

Text:

...zejména výhodné sorpčni a nesorpční vlastnosti a dokonalou prodyšnost, tedy propustnost pro vzduch a vodní páry, v kombinaci s dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi- 3 253 521 v případě speciálních požadavků je v alternativním provedení neprodyšný, při zachování ostatních hygienických vlastností.Ohebny plošný útvar podle vynálezu je blíže popsán v následujícím popisu s přihlédnutím k přiloženému výkresu, na němž značí obr. 1 rozložení...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, výroby

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253619

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: D04H 18/00

Značky: zařízení, desky, upínání, nosníků, jehelní, jehelnímu

Text:

...pákou a dorazem, přičemž výrobní nepřesnosti necha níckýoh dílců jeou elininovány použitím pružných pouzder.Io obr. 1 je nakreelen příčný řez jehelním noeníkem e jehelní doskou, obr. 2 znázorňuje v řezu A - A jednu va~ rilntu upnutí jehelní desky e obr. 3 je echemetickým znázorněním delší varianty upnutí jehelní desky.Zařízení dle obr. 1 eeetává z jehelní desky 2, která je upnnta třneny ł k jehelnímu noeníku g. Třmeng A jsou uloženy na...

Zařízení na výrobu proplétané plyšové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253618

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plíštil Jiří, Beneš Milan

MPK: D04B 23/10

Značky: plyšové, zařízení, výrobu, proplétané, textilie

Text:

...do jejichž drážek zasahují rotující nože, které vzniklou smyčku rozřezávajío V tomto případě jsou pouzity kotoučové nože z vysokomolekulárních látek s plnidlyoDalší zařízení na tvorbu řezaného vlasu obsahuje specielní plyšové platiny, na kterých jsou vytvářeny smyčky. Platiny jsou opatřeny ostrou hranou, ke kterým přiléhejí z vnějšku kmitající ostře zbrouěené nože, které smyčky přeřezávají.Dalším zařízením je proplétací stroj, na...

Způsob přípravy opticky aktivních aldofuranosyl-2-(substituovaných aryl)propionátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253617

Dátum: 12.11.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Čapek Karel, Svoboda Jiří

MPK: C07H 15/18

Značky: aktivních, aryl)propionátů, aldofuranosyl-2-(substituovaných, opticky, přípravy, způsob

Text:

...deacetalisaci se reakční směs zpracuje postupem odborníkům známým a pomocí sloupcové chromatografie se získají jednotlivé, opticky čisté diasteroisomerní estery obecného vzorce I.Výhodou způsobu podle vynálezu je ta skutečnost, že obohacená směs o jeden dieeteroisomer se snsdněji dělí, klesá spotřeba práce, nároky na velikost aparstur a objem rozpouštědel.Vynález e jeho účinky je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení,...

Průtokový tlumič pulsací kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253616

Dátum: 12.11.1987

Autor: Senček Jozef

MPK: F16L 55/04

Značky: pulsací, průtokový, kapaliny, tlumič

Text:

...jeho účinkem se dosáhne snížení vibraci. chvění a hlučnoeti.Přiklad provedení průtokového tlumiče pulsaci kapalinypodle vynálezu je znázorněn na výkresu na obr. 1 v osovém řezu.Na obr. 2 je znázorněn pohled na část přepůžky s otvory šesti úhelnikového tvaru. Na obr. 3 je znàzornčn řez přepážkou s otvory kruhového tvaru. V tlakové nádobě Q je umistěn pružný element i navržený tak, že tlouštka stěny směrem k use je zoslabeu na. Při dosaženi...

Zařízení ke svinování za tepla válcovaných kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253615

Dátum: 12.11.1987

Autori: Plchová Anna, Pokorný Arnošt, Velecký Jindřich

MPK: B21C 47/02, B21B 1/26

Značky: zařízení, válcovaných, kovových, svinování, pásu, tepla

Text:

...V ose posuvu stavitelných sami Ž. Kyvný pohyb třetího zakružovacího válečku 2 ne kyvném remeni Q je zajištěn přímočarým motorem 1,Aotočně upevněným na stavitelných saních 2. Zavedení svinovaného pásu do zakružovacích válečků l, g, Ž je provedeno dvojici poháněných podávecích válečků §,g, umístěných na rámu l stroje. Horní poháněné tvarovací válečky lg, ll válečkového kalibru jsou otočné kolem své osy rotace, umistěné na dalších kyvných...

Statický míchač pro směšování tekutin v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253614

Dátum: 12.11.1987

Autori: Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav, Khol Miroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: staticky, směšování, tekutin, míchač, potrubí

Text:

...je jednoduchá a pořizovaoí náklady jsou nízké.Příkladné provedení vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch. Na obr. 1 je nárysný řez stetického míchače pro směšování tekutín v potrubí na obr. 2 je nárys statického míohaoího elementu pravotočivého na obr. 3 je řez A - A a pohled B na prevotočivý element na obr. 4 je nárysstatického michaoího elementu levotočivého na obr. 5 je řez A - A e pohled B na statický element...

Způsob výroby střižných matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 253613

Dátum: 12.11.1987

Autori: Prikner Otakar, Šourek Jindřich, Krejčík Jiří

MPK: C21D 1/18

Značky: matric, střižných, způsob, výroby

Text:

...na teplotu danou intervalem A 01 20 0 Caž kalicí teplota oceli, ochladí v oleji na teplotu 20 až 40 ° 0 a znovu ohřeje na teplotu 550 až 700 °cls následným dochlazením na vzduchu. Finální tepelné zpracování se dále provádí ohřevem střižné matrice na austenitizační teplotu danou intervalem 800 až 1200 OC, ochlazením v proudu inertního plynu, na vzduchu nebo v solné lázni o teplotě 180 až 550 OC a popouštěním při teplotách 200 až 600 00.K...

Elasticko-adhezní pružicí izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253612

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kučínský Josef, Jurčík Alois

MPK: F16F 7/08, F16F 15/00

Značky: pružicí, izolátor, elasticko-adhezní

Text:

...že podstavná část a nosná část nebo boční části jsou opatřeny zapuštěnými plochami, do kterých jsou uloženy dřevěné vložky o tlouštce větší než zepuštěný plochy,přičemž dřevěné vložky jsou vyvařeny v olejové lázni a jejich kluzné plochy jsou pokryty práškem nebo pastou obsahující kysličník molybdeničitý.Opatřením podstavné e nosné části nebo bočních částí elasticko-adhezního pružicího izolátoru dřevšnými vložkemi odpadá broušení a ruční nebo...

Odpojovací hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253611

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hubálek Jan

MPK: B66C 1/14

Značky: odpojovací

Text:

...7 naznačuje příklad zsvěšení břemene jen na jednom páru len s odpojovacími háky. Vlastní odpojovací hák l podle obr. 1 určený k semočinnému odpojování od břemene při jeho uložení má záchytný otvor g pro lano 1 či řetěz, dále má vnitřní prostor 5 háku l, horní vnitřní prostor Ž, Astojnu Q, palec 1 e dolní část § háku se závěsnou špicí Q. Přinasazení odpojovacích háků 1 na výklopnou korbu lg zavěsí se tyto háky L na přední čepy 1 do zářezu v...

Samosvorné kleště pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253610

Dátum: 12.11.1987

Autori: Švancara Rudolf, Adamec Vladimír, Oubrychta Pavel, Jonáš Karel

MPK: B66C 1/18

Značky: kleště, samosvorné, potrubí

Text:

...a vedený plochými táhly a je výkyvný na háku zdvíhacího zařízení pomocí ovládacího provazu.Výhodou řešení podle vynálezu je především to, že po uložení potrubí na požadované místo se otevření a zajištění kleští provede automaticky bez zásahu obsluhovatele pouhým spuětěním závěsněho kruhu. Po nasazení otevřených kleští na další potrubí obsluhovetel táhne za ovládací provaz po krátkou dobu z bezpečně vzdálenosti a z pohodlného místo Další...

Zpožďovací směs milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253609

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čunek Richard, Martínek Jiří

MPK: C06C 7/00

Značky: směs, milisekundového, zpožďovací

Text:

...je příčinou zahoření zpožčovací směsi. Taková zahoření znehodnocuje výrobní zařízení, zvyšuje pracnost výroby obtížným čistěním nářadí a pod.z Zahoření zpožčovací směsi má nepříznivějěí dopad v poslední fázivýroby časovaných rozbušek, kdy může docházet k technologickým výbuchům, které ohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snížit v maximální míře rizikovost při výrobě časovahých rozbušek. Je to dosaženo řešením...

Způsob zhotovení baňky se skleněnou trubicí menšího průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253608

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vejmelka Jiří, Mašek Jiří, Neužil Milan

MPK: C03B 23/207

Značky: menšího, skleněnou, způsob, baňky, trubici, průměru, zhotovení

Text:

...čerpaoí trubičkou. Potom je teprve na dalňím zařízení možno nožku připojit k baňoe.Nevýhody uvedených způaobů odstraňuje vakuově těsné spoje» ní skleněné čerpací trubičky se ekleněnou trubkovou beškou, 9 možností eoučasného zatavení systému katody, etisknutím otevřeného konce baškm,do kterého je částečně zaeunute čerpaoí trubička a případně vložen í systém katody s přívodą,pod 1 e vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v době, kdy...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253607

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štěpán Josef, Dittrich Vladimír, Vaněček Václav, Pech Jaroslav, Semrád Petr

MPK: C10J 3/42

Značky: generátoru, zplyňování, rošt, dřeva

Text:

...ucpàvkou umístěnou v ose válcového tělesa. Na poháněcím hřídeli jsou upevněny lopaty pro vyhrnování tuhých zbytků zplyňovacího procesu.Výhody roštu generátoru podle vynálezu spočívají v kontinuálním odvodu pevných zbytků zplynovaciho procesu, v rovnoměrném technologickém provozu, což představuje zvýšení kvality generátorového plynu i výkonu zařízení, bez škodlivých teplotních vlivů na strojni zařízení, čímž se zvyšuje jeho...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253606

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dittrich Vladimír, Vaněček Václav, Semrád Petr, Štěpán Josef, Pech Jaroslav

MPK: C10J 3/42

Značky: zplyňování, dřeva, rošt, generátoru

Text:

...strojních částí, čímž je zvýšena jejich životnost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn přiktad provedení roštu generátoru na zplyňování dřeva podle vynále zu, na obr.1 je řez roštem a na obr.2 je detail vlnovkovitého okraje opěrného vàtce s nosnou ktadkou.Ve Spodní částí tělesa 5 generátoru, pod spodním okrajem vestavby lg vytvàřejicí šachtu lä je umjstěn rošt sestàvající 2 kruhové desky 1 na spodu suvně spojené s poháněcím...

Rošt tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253605

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vaněček Václav, Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír

MPK: C10J 3/42

Značky: rošt, tlakového, generátoru

Text:

...z neotočného přepadového jízku se svislou válcovou nebo kuželovou plochou,upevněného na dně vnítřního pláště generátoru v prostoru pod otočným hříbem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že neotočný přepadový jízek je na své vnitřní stěně opatřen drtícímí ozuby, vytvářejícímí s válcovou nebo kuželovou částí jízkuzužující se kruhovou mezeru. Drtící zařízení může být vytvořeno ze segmentů a je upevněno na ramenech poháněcího mechanísmu pomocí...

Vrcholová kotva prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253604

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: výztuže, betonových, kotva, stožárů, vrcholová, prostorové

Text:

...vlivem otáčení a s ním spojené nebezpečí úrazu pracovníků obsluhy. Tato demontáž je bezpodminečně nutná při proteplování vháněním teplonosného media do vnitřního prostoru formy. Častým používáním je závit poškozován nešetrným zacházením, ale i vlivem nečístot v podobě betonové směsi, která do něj vniká. Oko pak nelze do kotvy zašroubovat a vznikají časové ztráty nebo 1 možnost jehodrážek a etředovýn průchozím otvorom. Na vnější čelo 4Nevýhody...

Zapojení s regulovatelným zdrojem pracovní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253603

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kubát Tomáš

MPK: G05D 7/00

Značky: regulovatelným, kapaliny, zapojení, zdrojem, pracovní

Text:

...2 je umístěn druhý píst Q s jednostranně vystupujíoí druhou pístnicí lg, se kterou je přes druhé uložení lá propojen první vazebný prvek Q. Pomocí pružného elementu Ž je první važebný prvek Q spojen s druhým vazebným prvkem 1. Uvnitř rozváděcího válce 5 je umístěno šoupátko lg s jednostranně výstu pující třetí pístnicí l 2,se kterou je přes třetí uložení ll pro pojen první vazebný prvek Q. Druhý vazebný prvek 1 je připojen čtvrtým...

Analytické činidlo pro stanovení substrátů oxidační kopulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253602

Dátum: 12.11.1987

Autori: Fischer Jiří, Chromý Vratislav, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 31/22

Značky: analytické, činidlo, oxidační, substrátů, stanovení, kopulací

Text:

...rychlost nekonumlovatelným způsobem.Uvedené interference lze částečně potlačit například výběn ram chemikálií bez interferujících látek, nebo chemikálie speciálně ěiatit. V obou případech narůstají prudce náklady na analysu. Někteří výrobci diagnostik volí ke korigování uvedených pozitivních interferencí projevujících ae žvyšováním nespe~ cifické absorbance samostného činidla jiný postup. Například do reakěního systému pro stanovení...

Zapojení vícestupňové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253601

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Bojan, Choc Miroslav

MPK: F26B 3/04

Značky: vícestupňové, zapojení, sušárny

Text:

...do okolního prpstředí.Zapojením vícestupňové sušárny dle vynálezu, kde výstup sušicího prostředí z předehřívací zóny je zapojen na vstup střední zóny,z níž je sušicí prostředí odváděno ze sušárny do okolí,se dosahuje vyššího účinku, který spočívá v tom, že výstup sušicího prostředí ze sušárny do okolí je umístěn V oblasti, kde vysoušený materiál je ještě vlhký, ale již předehřátý, takže sušicí prostředí dosahuje relativní vlhkosti9 » 1...

Způsob výroby 2-karboxypyrazin-4-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253600

Dátum: 12.11.1987

Autori: Venturello Carlo, D´aloisio Rino

MPK: C07D 241/24

Značky: výroby, 2-karboxypyrazin-4-oxidů, způsob

Text:

...obsahující 1 až 6 atomú uhlíku, a zbývající dva z těchto symbolu znamenají atomy vodiku.Výhodnou alkylovou skupinou je skupina methylová. Jednou z nejvýhodnějších výchozích sloučenin je 2-karboxy-5-methylpyrazin.Jak již bylo uvedene výše, volí se katalyzátor používaný pri práci způsobem podle vynálezu ze skupiny zahrnující wolframovou kyselinu, homopolywolframové kyseliny, heteropolywolframové kyseliny, molybdenovou kyselinu,...

Způsob katalytické polymerace alespoň jednoho olefinového monomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253599

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 2/34

Značky: jednoho, olefinového, katalytické, monomerů, polymerace, alespoň, způsob

Text:

...nebo Ziegler-Natta-ova typu. Výrazem katalyzátor o vysoké aktivitě se rozumí bučZieglerův katalytický systém, který je schopen při polymeračnim postupu v suspenzi tvořené alifatickým uhlovodikovým rozpouštědlem nebo roztokem kapalného monomeru vyrobit etylenové komopolymery a/nebo kopolymery při úrovni produktivity řádově alespoň 200 000,s výhodou alespoň 500 000 g plastu na 1 q přechodného kovu použitého v katalyzátoru,...

Bezmazný pístový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253598

Dátum: 12.11.1987

Autori: Strózyk Wladyslaw, Wieczorek Andrzej

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresor, pístový, bezmazný

Text:

...hřídele,spojeno zhoršení alespoň jedné z jiných žádoucích podmínek.Úkolem vynálezu je zkonstruovat bezmazný pístový kompresor, který by zajištoval snadnou montáž a demontáž ústrojí klikového hřídele a výměnu opotrebovaných částí, měl menší rozměry a udržoval optimální podmínky pro chlazení válců a ústrojí klikového hŕídele.Podstata vynálezu u bezolejového pístového kompresoru, sestávajícího z klikové skříně,v níž je umístěno ústrojí klikového...

Insekticidní nebo/a ektoparasiticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253597

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kristiansen Odd, Gehret Jean-claude

MPK: A01N 43/68

Značky: ektoparasiticidní, látek, výroby, prostředek, způsob, účinných, insekticidní

Text:

...pojmem soli derivâtú acylamino-s-triazinu vzorce I se rozumí adiční solí s anorga nickými a organickými kyselínami.Jako příklady anorganických kyselín lze uvést chlorovodikovou kyselinu, hromovodíkovouJako příklady organických kyselín lze uvést trifluoroctovou kyselinu, trichloroctovou kyselinu, mravenčí kyselinu, šřavelovou kyselinu, jantarovou kyselinu, maleinovou kyselinu,mléčnou kyselinu,...

Frézovací hlava dřevoobráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253596

Dátum: 12.11.1987

Autor: Metner Lajos

MPK: B27G 13/12

Značky: dřevoobráběcího, stroje, frézovací, hlava

Text:

...vyříznout profil znázorněný na prave straně obr. 1. Hloubky tohoto profilu jsou relativně veliké a je možno je Vyříznout jednímProvedeni podle obr. 3 má pouze dva upĺnacĺ kotouče l a g spojené rovněž upínacĺm pouzdrem É a šroubem s maticí 1, segment nože 1 s obloukovým ostřim uspořádaný mezi oběma upínacími kotouči 1 a 3 je veden kruhovým vybráním vytvořeným V upínacím kotouči g, do něhož zasahuje upínací plocha segmentu nože łł s...

Způsob výroby lehčeného zesítěného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253595

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gargani Luciano, Quintavalle Saverio

MPK: C08J 9/06

Značky: zesítěného, výroby, polyetylénu, způsob, lehčeného

Text:

...jsou dikumylperoxid, 1,3-bis(terc.butylperoxy~i 2 opropy 1)benzén, terc.butylkumy 1 peroxid, 2,5-dimetyl-2,5-di(terc.butylperoxy)~hexan a 2,S-dimetyl 253595 4-2,5-diterc.butylperoxy)hexan. Množství peroxidu potřebné pro zesítění polyetylénu se obecně pohybuje v rozmezí od 0,1 do 2,5 2 hmotnostních a ve výhodném provedení od 0,2 do 1,5 hmotnostních, vztaženo na etylénový polymer. Pouze v případě kopolymerů etylén-konjugovanýdiolefin může...

Neotočná závitořezná hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253594

Dátum: 12.11.1987

Autori: Mencel Wojciech, Olszak Wieslaw

MPK: B21H 3/04

Značky: hlava, neotočná, závitořezná

Text:

...vyvést válečky značně přes vnější průměr skříně hlavy.Jádro vynálezu představuje neotočná závitořezná hlava, která sestava ze závitového systému spojeného skříní se spojkovým systémem, ve kterém je hrdlo spojeno vahadlem se zatěžovacím závažím. Skříň hlavy je oproti stopce uložena pevně šroubem. Mezi skříní a stavěcím kroužkemse nachází na řadicím hrdlu tlačná pružina.Předmět vynálezu je dále objasněn na výkresech, kde obr. č. 1 představuje...

Způsob výroby farmaceuticky použitelného 2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(N-2- pyridyl)karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253593

Dátum: 12.11.1987

Autori: Erkki Juhani, Matti Karhu, Pekka Juhani, Magnus Edvard, Ritva Irma, Pentti Tapio, Aino Kyllikki

MPK: C07D 417/12, C07D 279/08

Značky: farmaceutický, použitelného, 2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(n-2, pyridyl)karboxamidu, způsob, výroby

Text:

...rozpouštědla, jako benzen, a dále silná kyselina, jako 32 kyselina bromovodíková, jejímž působením se odštěpuje isopropoxylová skupina. Shora popsaný způsob není gro průmyslovou výrobu vhodný.Vynález si klade za cíl poskytnout způsob, jímž by bylo možno vyrobit piroxicam ve velmi dobrém výtěžku a za použití reakqí, které jsou jednak snadno proveditelné a jednak rychlé. Vynález se rovněž klade za cíl připravu co nejčistšího finálního...