Archív za 1987 rok

Strana 51

Kotviaca vrstva na zvýšenie prídržnosti naftových zmesí ku hladkým podkladom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243924

Dátum: 15.11.1987

Autor: Peleška Josef Kozlovice

MPK: C04B 24/24

Značky: prídržnosti, vrstva, kotviaca, hladkým, naftových, zmesí, podkladom, zvýšenie

Text:

...teplote ovzdušia), vytvorená kotviaca vrstva so zrnitou štruktúrou sa dobre spojí s vlastnou povrchovou úpravou. Prídržnost takto realizovanej omietky presahuje normou požadované hodnoty a spravidla je vyššia ako jej súdržnosť. Okrem toho pri aplikácii na oceľové konštrukcie, hlavne pre fixovanie protipožiarnych omietok eliminuje, napr. pri použití sávdrových, prípadne disperznýnch zmesí ich korózny účinok.Ďalšou prednosťou lcotviacej vrstvy...

Polymérový kapacitný analyzátor vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 243923

Dátum: 15.11.1987

Autori: Schober Reiner, Kajer Stanislav

MPK: G01N 27/60

Značky: analyzátor, vlhkosti, kapacitný, polymerový

Text:

...výhodou je okamžité stanovenie vlhkosti meraného materiálu. V prípade priemyselného použitia je možnost pripojetnia. na zapisovací alebo číslicový prístroj, ktorý môže byť prenosný alebo pevne inštalovaný v blizkosti meraného materiálu.Bližšie objasnenie zapojenia pomerovéhokapacitného analyzátora vlhkosti podla výkresu je objasnene na priloženo-m výkrese. Na tomto výkrese na obr. 1 je konkrétne zapojenie pomerového kapacitného analyzátora...

Matica pohybovej skrutky s vymedziteľnou závitovou vôlou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243921

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mainzer Josef, Bystoický Josef, Kodd Vladislav

MPK: B23Q 5/34

Značky: vôlou, závitovou, skrutky, matica, pohybovej, vymedziteľnou

Text:

...otvore suportu a hlavy upevňovacich skrutiek posuvovej matice sú umiestnené v. drážkach, ktorých os leží v rovinách rovnohežných s osou pohybovej skrutky.Výhody uvedeného riešenia podla vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchosti a tv priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Na vymedzenie závitovej vôle medzi maticou a pohybovou skrutkou nie jewpotrebný žiadny prídavný agregát. Závitovvá vôlfa sa vymedzuje vzájomným osovým posuvom pevnej a...

Spôsob spevňovania kvapalných rádioaktívnych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243920

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kellar Daniel, Hromádka Václav, Drábová Galina

MPK: G21F 9/16

Značky: rádioaktívnych, spevňovania, spôsob, odpadov, kvapalných

Text:

...zabezpečujúcom vodný súčinitel v rozmedzí 0,3 až 0,6 a. .popripade sa pred dávkovaním do obalov pridá aniönalktívna bitúmenová emulzaia. alebo vodná emulzia solí mastných kyselín a voľných mastných kyselín nerozpustných vo vode v množstve 5 0/0 hmot. na suchú zmes.Výhodou postupu je využitelnost lahkodostupných surovín a. výsledný produkt spevňovania má lv porovnaní s uvedenými patentaumi lepšiu hodnotu vyluhovatelñnosti rádionuklidov....

Spôsob difúzie do lesklých polovodičových povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243919

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bláha František, Sládek Milan, Suchodol Rudolf

MPK: H01L 21/02

Značky: difúzie, povrchov, spôsob, lesklých, polovodičových

Text:

...kvapalné difúzanty .použiteľné, pretože členitá štruktúra povrchu znižuje toto povrchové napätie do takej miery, až dôjde k -dostatočnémzu kontaktu medzi difúzantom a povrchom.Podstata navrhovaného spôsobu spočíva v tom, že do difúznelho roztoku tvoriaceho kvapalný difúzant, ako napriklad H 3 PO 4 alebo B 2 O 3 v etylalkohole sa pridá inertný prášok, ktorý po zamiešaní vytvorí s rozt-okomditúznu zmes. Prášok môže byt napríklad kysličník...

Bezvôľová matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243918

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dušek Jan, Skrziszowski Amandus, Sedláeek Alois

MPK: B23Q 5/34

Značky: skrutky, bezvôľová, matica, pohybovej

Text:

...s osou stredového» závitového otvoru, do ktorej je zapustená stabilizačná poistka.Výhody uvedeného riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v jednoduchosti a. v priestorovej nenáročnosti konštrukcie. Vymedzenie závítovej vôle sa. vykonájednoducho dotiahnutím piestu. Pre spoľahlivü funkciu bezvůľovej maaztice nie je potrebný žiadny prídavný agregát. Závitová vôľa medzi vodiacou skrutkou a maticou sa vymedzuje osovým predpätím...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: katalyzátora, vytvorenie, plynov, reaktore, ejektor, syntéznom, cirkulacie, uzáverom, vrstvě, posúvačovým

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Sťahovací mechanizmus vertikálnej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243916

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novotný Zdenik, Prokopec Ladislav

MPK: B28B 5/04

Značky: mechanizmus, baterie, vertikálnej, stahovací

Text:

...výkrese v. schematickom nárySe.Na čele 1 baterie je pevne uchytená konzola 2, do ktorej je prostredníctvom čapu 3 otočne uchytené odklopné rameno 4 opatrené objímkou 5. Tiahlo» 6 je spojené o 4posuvnej tyčeüvedenej vo vodiacich telesách 12, ktoré sú pevne uchytené o» zadné čelo 13 batérie. Druhý koniec posuvnej tyče 8 je spojený korulnovou maticou 9 a závlačkou 10 s vahadlom 11 a priamočiare hydromotory 14 sú uchytené jedným okom...

Zapojenie obvodu na vytvorenie podielu dvoch analógových signálov s číslicovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 243915

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vít Václav, Dostál Josef, Eerník Jaroslav, Vobooil Ivan

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojenie, výstupom, signálov, dvoch, podielu, číslicovým, obvodů, vytvorenie, analogových

Text:

...vstupom pripojeným na výstup násobiaceho čísli-covo-analogového prevodníłka, na ktorého referenčný vstup je pripojený zdroj deliaceho signálu a na číslicový vstup násobiaceho číslicovo-.analógového prevodníka je pripojený čislicový výstup radiče so spúšťacím vstupom, hodinovým vstupom a riadiacim vstupom, ktorý je spojený s výstupom kompa 4rátora, pričom číslicový výstup radiča je súčasne číslicový výstup podielu.Príklad prevedenia...

Kužeľový diferenciál

Načítavanie...

Číslo patentu: 243913

Dátum: 15.11.1987

Autori: Smíšek Václav, Eapek František

MPK: F16H 1/44

Značky: kuželový, diferenciál

Text:

...vyhotovenia kuželového diferenciálu s umele zavedeným vnútorným trenim podľa vynálezu, je znázornený na výkresoch, kde obr 1 predstavuje nárys kuželového diferenciálu so zavedeným. vnútorným trením, obr. 2 detail kameňa čapu satelitov a obr. 3 detail ozubeného taniere..Skriňa kužellového svorného» difereznciáltt znázoruenéiho llílĺrl obr. El je zložená z dvoch častí 1, z, ktoré sú pomocou »ložísk uložené v telesa hnacej ~nápravy. V...

Zariadenie na čistenie stenových výhrevných plôch parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243912

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kment Vítizslav

MPK: F28G 13/00

Značky: zariadenie, výhrevných, stěnových, generátorov, parných, čistenie, ploch

Text:

...výhodou je, že ako čistiace médiu-In je využitý odlúh z kotla, ktorý vo forme parovodnej zmesi je navádzaný .na čistené plo 4chy paralelne s osou trúbkovej steny parneho generátora.Na pripojenom výkrese je znázornená vlastně prevedenie zariadenia na čistenie stenových výhrevných plôch podla vynálezu. Na obr. 1 je znázornená zabudovanie zariadenia na trúbkovú stenu parného generátora V reze a na obr. Z je znázornená rozmiestnenie...

Zariadenie pre snímanie točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243911

Dátum: 15.11.1987

Autor: Urbánek Ludvík

MPK: G01L 3/04

Značky: momentu, snímanie, točivého, zariadenie

Text:

...so vstupným ozubeným kolesom 1. Vstupné ozu-bené koleso 1 zaberá do výstupného ozu-beného kolesa 3 spojeného s výstupným hrtadeľom 7 závitom 12. Točivý moment je prenášaný vstupným hriadeľom 2 cez vstupné ozubené koleso 1 na výstupné ozubené koleso 3 a výstupný hriadel 7. Axiálne sila vznikajúce na závíte 12 vplyvom prenášainého točivého momentu je výstupným ozubeným kolesom 3 prenesené na pružinu 4, ktorá sa pod vplyvom axialnej sily...

Spôsob ohýbania rúr za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243910

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tvrdek Jioí, Charvát Jioí

MPK: B21D 9/15

Značky: studena, ohýbania, spôsob

Text:

...zhotovi slepá diera, ktorá sa naplní kvapalinou a takto pripravená rúra sa zatemovaným koncom vloží do zápustky, v ktorej je vytvorená priebežné dutina takého t-varu do akého potrebujeme ohnút rúru. Tlakom tŕňa na. otvorený koniec rúry, ktorého osadený koniec má priemer menší ako jevnútorný priemer vohýbanej rúry avšak väčší ako je priemer slepej diery, sa rúra vtlačí do zakrivenej časti dutiny zápustky.Výhoda ohýbanie rúr spôsobom podľa...

Spôsob výroby modifikovaných polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 243909

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dolejš Václav, Rytío Zdenik, Paoízek Bedoich

MPK: C08L 31/08, C08L 31/06

Značky: živíc, modifikovaných, polyesterových, výroby, spôsob

Text:

...živicami, ktoré obsahujú karb-oxylonxzé skupiny, .ako je napr. kalatúna.Ako -dioly iaž po-lyoly .na výrobu polyesterových živic jiodlo tohto vynálezu Inožno použit všetky známe dioly až polyoly používané na výrobu klasických valkycloxr, 115.j.mii však glycerol, tríínetylolproujxñn, peniaerytritol, dipentaerytritol, trimetyloletán, dietyléítglylíol, neopentylgglykol, jiropylénglykol, diproxpylénjzlykol, butáií-dioly a iné.Alkydy podľa...

Operačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 243908

Dátum: 15.11.1987

Autori: Müller Karel, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel

MPK: B65G 47/90

Značky: operačný, zásobník

Text:

...horná rámová konštrukcia 2, ktorá pozostáva z odkladacej časti 20, dĺžkovećj časti 21 a pohonnej časti 22, pričom tieto sú prepojené sústavou reťazí II 49, a dvoch signalizačných centier 3 G, 55. Náhonová časť 12 pozostáva z poh-onnej jednotky 32 a z prevodového ústrojenstva 34, ktore sa skladá z hlavného hriadeľa 31, na ktorom sú umiestnené trl spojky 46, z kto-rých dve prenášajú pohyb cez reťazové prevody 47, hriazdele 45,52 na sústavy...

Zariadenie na stohovanie výstrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243907

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zelenka Jan, Schamberger Jioí, Kubieka Rudolf

MPK: B21D 43/20

Značky: výstrižkov, zariadenie, stohovanie

Text:

...sa dosiahne skrátenia doby cyklu návratu dolných častí tŕñorv do hornej polohy, zároveň odpadava potreba použitia dopravného posúivača. Tým sa celé zariadenie zjednodušuje.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je na priloženom obrázku, ktorý pred 4stavuje osový rez stolom vystrihavacieho lisu a pohlad na stohovanie zariadenie.Stojan 1 stohovacieho zariadenia je posuvne uložený na ráme 2, na ktorom je opreitý dopravník 3. V stojane 1...

Liata nástrojová oceľ vhodná najmä pre odliatky zápustiek a zápustkových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243906

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vrzáo Josef, Loukota Jioí, Addus Ludvík

MPK: C22C 38/44

Značky: oceľ, zápustiek, vložiek, najmä, vhodná, nástrojová, zápustkových, liata, odliatky

Text:

...1,6 0/0 hmot. niklu, 0,6 9/0 hmot. wolframu a s podobnými typmi oceli. Tieto ocele však nespĺňajú v plnom rozsahu požiadavky, kladené na ocel pre odliatky zápustiek »ako sú vysoká životnosť, Oteruvzdornosť, tvndosť, odolnosť proti trhlináml, žiarupevnost, zvýšená húževnatosť a tažnosť,atď.Uvedené nedostatky odstraňuje lieta nástrojová ocel vhodná najmä na odliatky zápustiek a zápust-kových vložiek, ktorá obsahuje 0,25 až 0,65 °/o hmot. uhlíka,...

Bubon separátora mosadznej strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243905

Dátum: 15.11.1987

Autori: Linc Rudolf, Marean Miloslav, Cígler Ladislav

MPK: B07B 1/24, C22B 9/02

Značky: bubon, strusky, mosadznej, separátora

Text:

...do jeho hornej časti pádom na siinostenný plášť spoľahlivo rozdrobi tank, že kysličník zinočnatý .a zostat-ky rafinačnej soli prepadnú cez radiálne otvory do ohradovej .palety, alebo na pás transportera. Vysoká životnost separát-ora je zabezpečená použitím. silnostenného plášte, ktorý ordoláva. nárazom i tĺažších,hrudovitých kusov substrátu. Bubon separátora mosadznej strusky podľa vynálezu má samočistiacu schopnost otvorov, čiste...

Aktivátor degradácie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243904

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kueera Jan, Trojan Miroslav, Tympl Milan, Eervenková Jarmila, Faulhaber Ervín, Faltejsek Jioí, Taufer Ivan

MPK: C08K 5/37, C081 10/06

Značky: degradácie, aktivátor, polypropylénu

Text:

...sú odstránené predmetom vvnálezu, ktorého podstatou je použitie bis(o-benzamidofenyldisulfidu domá 4cej výroby .ako valkltiviátora degradácie prášknového polypropylénu, resp. práškového alebo granul-ovanâho .stabilizovaného polypropylénu. Degradácia. zmesi polypropylénu s bis(o-benzamidofenyldisulfidolm z východiskovej hodnoty indexu toku taveniny ploužitêh-o typu polypropylénu do hodnôt lendexu. toku taveniny 250 g/10 minút sa...

Náterová zmes pre natieranie bezdrevných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243903

Dátum: 15.11.1987

Autori: Poláeek Jan, Kosek Jioí Ostrava, Kupeík František, Šperlín Veleslav, Kosek Jioí, Mieulek Jioí

MPK: C09D 3/80

Značky: bezdrevných, papierov, nátěrová, natieranie

Text:

...kyseliny atkrylovej, s výhodou 25 9/0 hmotnostných a 65 až 95 hmotnostných vinylalcetátu, s výhodou 75 Ú/o hmotnostných, emulgovnných vo vodnom prostredí obsahujúcom 1 až 10 hmotnostných zmesi alkylpwolyglykoléteru a sodných esterov kyseliny fosforečnej s alkvlpolyglykolétenmi vo funkcii emwlgátorov v prítomnosti sodných solí kyseliny fosforečnej a 0,1 až 0,25 0/0 hmotnostných kopolyméru piropylénoxidu a etylénoxidu, vztahované na...

Mechanizovaný upínací stôl zvislého sústruha

Načítavanie...

Číslo patentu: 243902

Dátum: 15.11.1987

Autori: Chládek Lubomír, Tesao Josef, Vacek Jan

MPK: B23Q 1/16

Značky: upínací, stôl, sústruha, mechanizovaný, zvislého

Text:

...že .na upínavoom .kotüči pripevnenom k vretenu je otočne uložená na vnútornom ložisku a obvodovom vedeniu upinecia doske, pričom po jej obvode je uložené brzdové zariadenie, slúžiaoe na zabrzdeníe upínaoej dosky počas upíznania alebo odqpinenie olbrobku.Veľkuou výhodou riešenia mecnanizovuauného ulpinaoieho stola podľa vynálezu je .rýchlost upinania obrobkov v určitom rozsahu,závislom od velkosti upinacieho stola zvislélho sústruha, čím odpadá...

Zmiešavací kvapalinový tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243901

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bechný Jan

MPK: F24H 1/18

Značky: tepelný, kvapalinový, akumulátor, zmiešavací

Text:

...dnom. V dolnom zrniešavacom priestore je umiestnený rozdelľovač vratnej ochladeąnej kvapaliny napojený na prívodné birdlo a ríurková vostavba prechá-dzajúca oddeľovacírn vnútorným dnom do horného ohrievacieho priestoru až po jeho vrchné dno a je v hornej časti opatrenia rozdelovacími elementami pre ohlrievanú kvapalinu. Ohrie 243901vecí priestor má prívod vykurovacej pary a odvod ohriatej kvapaliy. Zmiešavaxcí priestor je opatrený...

Přitlačovací zařízení pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253650

Dátum: 12.11.1987

Autor: Berka Miroslav

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: průmyslové, přitlačovací, zařízení

Text:

...poloze zevřeno.Ne obr. 4 je znázorněnn tčnnioí souprava v poloze dot 1 ečeno e. Dotlečoveoí zařízení 1 eetává z pracovního válce 3, uzavřenáho vodicím víkem 3 e upevňovecím víkem 4.ráh 1 o 5 je vedeno vodicím víkn 3, pínt § je v prącovnín vá 1 oi.3. V precovnímválci g je tlačrwívýplň 1, jíž může být pružina, tlakový vzduch nebo kopalina. Dotlačovací zařízeníal IN vřozeno mezi tahotlačnou jednotku § a přitlačovací mechanizmus 3, s nímž je...

Prolamovaná osnovní pletenina s vazebně ohraničeným síťovým vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253649

Dátum: 12.11.1987

Autor: Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina, prolamovaná, vzorem, ohraničeným, vazebně, sítovým

Text:

...na obr. 1 pleteninu ze dvou nitových soustav 3 jednoduchýmí očky ve spojovacich řádcích a v místech spojů. vytvořených z jednoho řádku, na obr. 2 pleteninu rovněž ze dvou nitových soustav a s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích a v místech spojů. které jeou vytvořeny ze dvou řádků nad sebou. na obr. 3 pleteninu ze dvou nitových soustav s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích e se zdvojenýmí očky ve zvolených řádcích v místech...

Prostředek ke zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253648

Dátum: 12.11.1987

Autori: Petrželka Josef, Štepita Matej, Valdštýn František, Sovadina Josef

MPK: C04B 28/26, C04B 28/04

Značky: zvýšení, prostředek, vodotěsnosti, stavebních

Text:

...obsahujícího v řetězci vedle jednotek vinylových monomerů a esterů kyseliny akrylové a nebo metakrylové Blaž 21 hmot.,vytaženo na kopolymer,jednotek nenasycenémonokarboxylové kyseliny,s výhodou kyselinu akrylovou a nebo metakrylovou. Plnivem jsou mleté anorganícké materiá 1 y,zejména křemenné písky, vápence,mastek, subkalciovaný kaolin, živcové pegmatity, aluminosilikáty apod.Prostředek k zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot lze...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bříza Miloslav, Machek Přemysl, Merašický Václav

MPK: F16J 15/00

Značky: zejména, tesnením, prostoru, tvarovaným, ucpávkových, přípravek, plnění, plnicí

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...

Stavitelná hadicová přípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253646

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šedivý Jaromír, Kuklík Vlastimil, Vančura Ivan, Vaňáč Vladimír, Rytzko Petr, Veselý Václav, Kopsová Ivana

MPK: F16L 27/00, F16L 33/00

Značky: přípojka, stavitelná, hadicová

Text:

...podstata spočíva v tom, že v těle stavitelné hadicové přípojky, které je opatřeno tulejkou,je vytvořena rovná průchozí díra. Na vnějším povrchu dříku připojovacího ěroubu je upraveno osazení pro vytvoření dutiny. Na spodním a na horním konci těla je umístěno těsnění.Předností stavitelné hadicové přípojky podle vynálezu je podstatné zhospodárnění výroby.Na přiloženém výkresu je schematicky v částečném řezu zobrazena stavitelné hadicová...

Způsob zhotovení povlaku pro ochranu elektronických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253645

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vank Jaromír, Hanzlíček Dalibor, Bartoň Karel, Kušnierik Ondrej, Zadák Zdeněk

MPK: H01B 3/18, H01B 3/46

Značky: způsob, povlaků, součástek, zhotovení, ochranu, elektronických

Text:

...a naslodnou łąydrolýzouvzniklýoh ostorů s bodom varu větší nož 72 °c, obsažonýchv dostilačnía latku po roktifikaěnía odstranění aothylchlor silauu a s obsahom 35 až 45 S haot. pryskwřios v roztoku. Oba typy pryskyřic lzo jako složky pojiva kombinovat. Plnivovou složkou vlastní vrstvy taolu jsou saěsi v danou syotáv au ohonicky inortních oxidu, kŕoničitanů, hlinitokřoaičitanů o volikosti zrna do 100 /ua. K dosažsní požadovaných...

Navíjecí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 253644

Dátum: 12.11.1987

Autor: Javorský Myron

MPK: G03B 1/14

Značky: navíjecí, mechanismus

Text:

...zakončena šnekem ll, který je ve stálém záběru s ozubeným kolem gg, pevně uchyceným na hnací hřídeli g. Na jednom jejím konci je umíetěn výstupní ozubený váleček gl, kolem něhož prochází filnový pás gg ktorý je dále veden kolem kladky gg a anímací kladky gg na navíjecí cívku JA, Na opačném konci této hnací hřídelelg je pevně uložena řemeniceg§, která je řemínkem gg ve stálém záběru ee vstupní částí lg diferenoiální převodovky 1, 1 3 Ž 253...

Strusková pánev

Načítavanie...

Číslo patentu: 253643

Dátum: 12.11.1987

Autori: Bajger Zbyněk, Němčík Ladislav, Pustka Blažej, Kuchrýk Miroslav

MPK: C21B 3/10

Značky: strusková, pánev

Text:

...prodloužení závěených ok, změna rozmístění ok,posunutí těžiště pánve vůči nosněmu rámu, změna tvaru pánve,využití různých druhů uhlíkatých ocelí k výrobě pánví a podobně.Výše uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu etrueková pánev řešená jako eilnostěnný odlitek z lité oceli e kombinovanou vnitřní funkční plochou, která sestává z dna, vytvořeného jako polokoule s hladkou vnitřní plochou, přecházející kuželou vitě do střední části,...

Pružinová jednosměrná spojka pro krokové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253642

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hartig Andrej

MPK: F16D 41/20, B65H 54/22

Značky: krokové, jednosměrná, spojka, pohony, pružinová

Text:

...k místu upevnění na vahadle drážkou v bočním výstupku.Pružinové jednosměrná spojka podle vynálezu umožňuje svým uchyeenim jediného ramene zkrutně šroubovité pružiny na vahadle minimélní propružení ramene při pracovním i zpětném kyvu vahadla. Tim se docíli í minimální nezáběrový chod vahadla při pracovnim kyvu. Pomocí pružného prstence se docílí optimálního třecího momentu mezi šroubovitou zkrutnou pružinou a poháněným hřídelemo Provedení...

Manipulátor k otryskávání velkorozměrných svařenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 253641

Dátum: 12.11.1987

Autori: Burda Václav, Veselý Stanislav

MPK: B24C 3/06

Značky: manipulátor, otryskávání, velkorozměrných, svařenců

Text:

...podle vynálezu jsou odstraněny všechny nevýhody dosud znýmých tryskacích zařízení. Pnostředníctvím manipulátoru lzedokonaleotryskat i největší tlakové nádoby srčlenitým povrchem,-bez potřeby dalšího ručního dočišřování přenosnou tryskecí hnbicí. Manípulátor umožňuje řízení technologického procesu vo třech režimech. Ručním řízaním, automatické - podle předem stanoveného programu a opakovací režim, při několika stejných kusech,na-pčíklad z...

Zařízení na hydraulické pomalé míchaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253640

Dátum: 12.11.1987

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52

Značky: pomalé, hydraulické, míchaní, zařízení

Text:

.... Důsledkem toho je nižší účinnost těchto horných stěn a v návaznosti na to i celých souborů technologických zařízení úpraven vod. a vyšší náklady na úpravu vody než se předpokládalo. Různé technologické postupy úpravy vody, které se v úpravnách vod využívají sezőnně(na př. úprava vody s dvoustupňovou nebo jednostupňovou separaci suspenze nebo s použitím organických flokulantů) vyžadují pří Zpravu suspenzí vloček za různých hydraulických...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253639

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tesařík Rudolf, Zemský Antonín, Nejeschleba Jan

MPK: F16K 1/18

Značky: zpětná, klapka

Text:

...pro pružné uložení těsnicího kotouče v ramení klapky.Dále je podstatou vynálezu, že rameno klapky je v místě průchodu nosného čepu okem ramene opatřeno závitovým otvorem pro uložení závrtného šroubu pro pevné a rozebíratelné spojení ramene a nosného čepu uzavíracího prvku.Konečné je podstatou vynálezu, že nosný kolík silentbloku- 3 253 639 pružného závěsu těsnicího kotouče je na obou koncích opatřen dírami pro uložení pojistné...

Zesílená pletenina v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253638

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: zesílená, pletenina, efektem, osnovní, plastickým, barevným, vazbě

Text:

...pleteného ~varu, například efektní nitě. Znázorněně vazby pletenin podle obr. l aí 3 představují již konečnou podobu pletenin, to jest finální výrobek po úpravě, při ktoré se očko, spojovací kličky nebo kladení pod jehlami, obsahující anorgickou a pomocnou složku vlivem tepelné úpravy v některých místech pleteniny rozdělí. při čemž se tvoří alespoňčástečně obnažené vyborcené úseky z organické složky efektní soustmvy nití a-zbývající původní...

Jednosměrný nepřímo řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 253637

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hyský Jan

MPK: F16K 15/18

Značky: jednosmerný, řízený, nepřímo, ventil

Text:

...ventilů a prodloužení životnosti jak samotných ventilů tak dalších přístrojů. umístěných za výstupom ventilu.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.V tělese l ventilu jsou vytvoreny jednak axiálně vstupní otvor ll a výstupní otvor lg a bočně vstupní otvor Q. Nad axiálním vstupním otvorem ll je úložen plovoucí píst lg, odpružený pružinou lg, na který dosedá ventil g, opatřený vodícími nákružky 2 a 1...

Hydropneumatický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 253636

Dátum: 12.11.1987

Autori: Andrlík Vladimír, Vávra Miloslav

MPK: F15F 9/04

Značky: tlumič, hydropneumatický

Text:

...čerchovaně pod oeou x.V Přejímání kinetické energie hydraulickým útlumem zůstává prakticky nezměněno v obou případech a není proto zakresleno.Príklad řešení podle vynálezu je znázorněn no obr. 2.Válec 1 má ve střední části vedení lg, ve kterém ee pohybuje pístnice a svým větším průměrem. V této části jsou umíetěna těsnění 2 s n, která odděluáí pracovní prostory Q, 31. e ga oâ proměnného prostoru al. Proetor as má funkci pneumatickéenergie,...

Těsnění aerosolového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253635

Dátum: 12.11.1987

Autor: Svatek Jaroslav

MPK: B65D 83/14

Značky: aerosolového, ventilu, těsnění

Text:

...s ná~ dobkou nemůže vyhnout ze svého místa. Další podstatné výhody spočívají v tom, že nejen dokonale utěsňuje prostor mezi aerosolovým ventílem a nádobkou, avšak také utěsňuje prostor kolem nástavce aerosolového ventilu a tím zabraňuje pronikání obsahu nádobky ke spodnímu povrchu aerosolového ventílu.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. 1 je schematicky znázorněno těsnění...

Koncovka pro vícekanálovou hadici

Načítavanie...

Číslo patentu: 253634

Dátum: 12.11.1987

Autori: Tkáč Ivan, Breitenbacher Josef, Janů Miloš, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk

MPK: F16L 39/00, F16L 33/00

Značky: koncovka, vícekanálovou, hadicí

Text:

...povrchu osazením, v němž jsou vytvořena alespoň dvě vybrání pro výstupky záchytné desky. Objímka je dále opatřena alespoň jedním pojistným prvkem, který je zčásti uložen v základní desce nebo/e v záchytné desce.Koncovka pro víoekanálové hadice podle vynálezu má proti dosud známým konoovkám téhož druhu vyšší účinek, zejména je výrobně jednodušší, její montáž a demontáž je snadnější, Významným účinkom pak je, že umožňuje použít kanálovýph...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Veselý Václav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: kontinuální, rafinace, metakrylové, kyseliny, způsob, 2-hydroxyetylesteru

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...