Archív za 1987 rok

Strana 5

Hydraulický tvarový orovnavač podle šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253890

Dátum: 17.12.1987

Autor: Čermák Petr

MPK: B24B 53/14

Značky: šablony, orovnavač, hydraulický, podle, tvarový

Text:

...provést dostatečně masívní a u brusek menší velikosti nelze na uvedené místo orovnávač vůbec umístit.Uvedené nevýhody odstraňuje hydraulický tvarový orovnávač podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlavní těleso hydraulického orovnávače je tvořeno nosníkem upevněným na horní ploše přední části brousicího vřeteníku a horní ploše pomocné konzoly, přičemž ve své spodní části má Vytvořeno vedení, na němž je zavěšen křížový suport...

Tunelová pec pro výpal keramické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 253889

Dátum: 17.12.1987

Autori: Polách Josef, Batelka Stanislav

MPK: F27B 9/30

Značky: keramické, tunelová, výpal, hmoty

Text:

...ventilátorů rozmístěných po obou stranách pece její přední části, v pásmu odpovídajícím teplotní úrovni 400 až S 00 °C na teplotní křivce pece, jejichž odtahové potrubí je zaústěno do pálicího pásma pece v místě poslednísekce hořáků před začátkem chladicího pásma.Tĺmto řešením se využije energetický potenciál spalitelných podílů v kouřových plynecha zvýší se stupeň využití energetického obsahu paliva zalisovaného do vypalované...

Zařízení pro rozlišování tvaru výrobku v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253888

Dátum: 17.12.1987

Autori: Průšek Jaroslav, Macháček Mirko, Kokoška Ivan, Jirovský Ivan, Hauser Josef

MPK: G06K 9/00, B05B 13/02

Značky: tvaru, zařízení, rozlišování, výrobků, lakovnách

Text:

...hmot a zároveň snižuje náklady na čištění závěsů, kde především při technologii stříkání v elektrickém poli vysokého napětí je nutno průběžně zajištovat spolehlivá uzemnění unašeného výrobku.Na přiloženém výkresu je znázorněno blokové schéma příkladného zařízení podle vynálezu.Na sloupu 13 čtecího rámu 1 jsou umístěny vysílače ll optického signálu a příjímače 1 optického signálu, doplněné soustavou triplexových koutových odrážečů lg,...

Zařízení pro obnovu upínacích kuželů vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253887

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nekoranec Zdeněk, Marek Leopold, Frolek František

MPK: B24B 23/00

Značky: obnovu, zařízení, upínacích, kuželů, vřeten

Text:

...vřeten. Zvýši se i hygienapráce, neboř se odstraní nebezpečí úrazu při manipulaci s těžkými vřeteny.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu a na obr. 2 je bokorys tohoto zařízení.Brousicí vřeteno l orientované vůči podélné ose základního tělesa 2 zařízení pod úhlem alfa je upevněno na suportu Q zároveň s elektromotorem 3, s nímž je spojene řemenicĺ. Suport 5...

Důlní vůz pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253886

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard

MPK: B61D 11/00

Značky: prepravu, důlní, materiálů, sklopeném, stavu

Text:

...pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na sklopný vůz s materiálem v normální poloze, obr. 2 boční pohled na sklopený vůz s materiálem ve sklopené poloze a obr. 3 příčný řez obr. 1.Důlní vůz pro přepravu materiálu ve sklopeném stavu je V příkladnem provedení tvořen dvěma protilehlými konzolami 1, uloženými na rámu 3 podvozku l, blíže sklopnému nárazníku 3,na kterých je letmými čepy É upevněna kolébka 1....

Gravitační napínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253885

Dátum: 17.12.1987

Autor: Stařík Eduard

MPK: B65G 23/44

Značky: napínací, gravitační, zařízení

Text:

...okamžik vyhrnování a současně sešikmenou tyč v horní části stohu a na obr. 2 je znázorněn okamžik těsně před dokončením vyhrnutí stohu, s tečkovaně vyznačenými obrysy krajních poloh možného natáčení společných vedení qravitačních napínacích zařízení horních a spodních.Gravitační napínací zařízení sestává ze samostatných horních gravitačních napínacích mechanismů l horních větví 3 uzavřených vyhrnovaoích řetězú g asamostatných...

Zapojení ovládací logiky koncového stupně pro řízení více krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253884

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: ovládací, motorů, zapojení, řízení, stupně, více, logiky, krokových, koncového

Text:

...krokových motoru podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese na obr. l, na obr. 2 je příklad zapojení elektronické výhybky.Čidlo Ěl-Ěg každého krokového motoru gnł-§ 55 je spojeno se vstupem univerzálního bloku ggł-ggg řídící logiky tohoto krokového motoru ggł-ggg. Informační výstupy El-EE každého univerzálního bloku ggł-ggg jsou přes elektronickou výhybku EE spojeny se vstupy koncového stupně gg krokových motorů 55-ggg....

Zapojení koncového stupně pro řízení krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253883

Dátum: 17.12.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: koncového, řízení, krokových, zapojení, stupně, motorů

Text:

...nejmenší rychlosti, popřípadě Celistvé podíly největšíÚprava takto koncipovaného koncového stupně podle vynálezu je pravedena podle obr. 1 na přiloženém výkresu. Každý koncový vývod bifilárního vinutí głł, ggl, głł, ggł prvního krokového motoru 5 je připojen na silový tranzistor El až ii koncového stupně přes blokovací diodu gł až QA, stejně jako každý koncový vývod bifilárního vinutí êłg, § 23, E 12, ggg druhého krokověho motoru, který...

Těsnění tlakové kapaliny otočných a rotujících částí tekutinových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253882

Dátum: 17.12.1987

Autori: Galantič Kosťa, Procházka Jaroslav, Kasík Václav

MPK: F16J 15/54

Značky: těsnění, kapaliny, mechanismu, tlakově, tekutinových, rotujících, otočných, částí

Text:

...v těsnicím prostoru g, kterýje vytvořen dutinou tělesa ll zařízení, přičemž těsnicí kroužek je opřen o čelo 3 středicí části přiruby A, odkloněné od roviny lg kolmé k ose otočného čepu 5u provedení b) je.jako těsnicí element l použit opět samostatný kroužek, uložený v těsnieím prostoru g, který je vytvořen V tělese ll zařízení v části otočného uložení, v podobědražky, odkloněné od roviny 35 kolmé k ose otočného čepu gu provedení c) je...

Zařízení pro setřásání plodů ze stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253881

Dátum: 17.12.1987

Autor: Lávička Václav

MPK: A01D 46/26

Značky: stromů, zařízení, plodů, setřásání

Text:

...zařízení,které minimálně poškozuje lano. zejména pohyb, kterým by lano se otíralo, je svěrkou a především uchycením lana v jeho ose shodné s osou táhla. vyloučen. Proto je spojení podle vynálezu vhodné 1 pro použití textilních lan z měkkých í tvrdých vláken.Přikladné provedení spojení podle vynálezu lana s táhlem je zobrazeno na přiloženěm výkresu, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení pro setřásání plodů ze stromu ustavené na...

Zařízení pro měření polohy lineárního krokového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253880

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kott Josef, Haniger Ladislav, Kočandrle Ladislav

MPK: H02K 41/02

Značky: lineárního, zařízení, pohonů, měření, polohy, krokového

Text:

...hermetickou prúchodkou §. V horní části suchého kanálu Q pod hermetickou průchodkou g je uvnitř upevněna nosné vložka g, V nížje vytvořen uprostřed otvor se zdvihem,do něhož je našroubována nosné tyč łg, která nese cívky § hlavního ukazatele i cívky 3 rezervního ukazatele.Nosná tyč łg je pevně spojena s cívkou äl hlavního ukazatele a ta je pevně spojena s distanční trubkou Q pevně spojenou dále s cívkou 5 rezervního ukazatele, která je opět...

Keramický plochý výrobek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253879

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vycudilík Pavel, Košťálová Helena, Soukup Jaroslav, Jedlička Pavel

MPK: C04B 33/32

Značky: výrobek, plochy, keramický

Text:

...uvedené nedostatky se odstraní nebo omezí podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že kruhová nožka se po obvodu opatří nejméně třemi výřezy, které jsou provedeny ve tvaru U nebo V a jejichž celková délka je přímo úměrná délce obvodu nožky, což umožní přístup horkých plynů ke středníčásti výrobku a mezi jednotlivými výrobky ve sloupcích nad sebou. Velikost výřezů v nožce je určena podle velikosti plochy výrobku, která je kruhovou...

Způsob přípravy vinylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253878

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pschera Jiří, Čermák Jiří, Lichtenberg František, Vala Jiří, Kaisnerová Dana, Pilz Josef, Bartoš Pavel, Šenkýřová Jarmila, Vraná Věra, Kruliš Jan, Velešovský František

MPK: C07D 213/24

Značky: vinylpyridinů, přípravy, způsob

Text:

...vody se recykluje do reakční směsi.Při dávkování 2-, popřípadě 4-(2-hydroxyetyl)pyridinu se postupuje tak, že se uvedená látka dávkuje s čistou vodou, popřípadě s vodou z předchozí operace, obsahující 2 až 3,5 g//100 g příslušného vinylpyridinu, popřípadě se dávkuje vodný roztok hydroxyetylpyridinů, který se nastřikuje do reaktoru najednou. AMnožství použitých hydroxidů alkalických kovů při jedné operaci lze snížit až na 10 z celkového...

Forma pro odstředivé odlévání válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 253877

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klein Jiří, Kadlec Jiří

MPK: B22D 13/10

Značky: odlévání, odstředivé, válcových, těles, forma

Text:

...komolého kužele,jehož větší základna je, při uložení formy na stroji pro odstředivé lití, výše, než menší základna tohoto komolého kužele.Uspořádáním formy podle vynálezu se docílí pronikavého snížení nebo i plné odstranění výskytu podélných trhlin odstředivě litých rotačních těles, nebot smrštující se odlitek, působením vlastní tíhy, klesá do kuželovité kokily, takže stále znovu získává s kokilou kontakt a tím jak pevnostní oporu, tak také...

Stavitelný nožový držák

Načítavanie...

Číslo patentu: 253876

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pánek Stanislav, Flaška Miloš

MPK: B23B 29/12, B23B 29/18

Značky: držák, nožový, stavitelný

Text:

...tuhý, a to zejména proto, že v rozevřeném stavuje jeho hlava zpevněna vzájemnou interakcí rozpěrky a plooh klínovité rybiny a rybinové drážky.Příklad praktického provedení stavitelného nožového držáku podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez stavitelnou a rozpínaoí částí nožového držáku, obr. 2 představuje kolmý řez zadní částí držáku a obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na nožový držák s horizontálním...

Vyvrtávací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253875

Dátum: 17.12.1987

Autor: Flaška Miloš

MPK: B23B 41/16

Značky: nástroj, vyvrtávací

Text:

...karbidü. Vyvrtávací nástroj podle vynálezu není třeba pracně nastavovat na požadovaný průměr, protože rozměr vyvrtávaného otvoru je vymezen vzdáleností mezi vedlejäím břítem a vodicí částí břitové destičky. Jestliže má břitová destička dva řezné břity,má i dvojnásobnou životnost. Po vyčerpaní této životnosti se břitová destička vymění za novou,a tím ae obnoví nejen všechny její břitové části, ale i vodicí část. Ostatní díly vyvrtávacího...

Zařízení pro automatickou regulaci zvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253874

Dátum: 17.12.1987

Autor: Malínek Miloslav

MPK: H04N 5/222, H03L 5/00

Značky: signálu, automatickou, zvukových, zařízení, regulaci

Text:

...sekund po přepnutí zvukových zdrojů.Regulace působí tak, že přizpůsobuje začátek nového příspěvku závěru minuléhopříspěvku,aby byly zmírněny případně nadměrné skoky v úrovni signálů při navázání příspěvků. využívá se přitom poznatků z fyziologické akustiky, že pamät pro sluchový vjem zahrnuje časové uplynulých 10-15 s a dále že pomalé změny hlasitosti signálu do 5 dB za 10 s züstávají nepczorcvány.zařízení má dva provozní módy měření a...

Elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253873

Dátum: 17.12.1987

Autori: Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk

MPK: G01N 27/28

Značky: elektroanalytické, čidlo

Text:

...a elektrické vývody od jednotlivých elektrod jsou umístěny ve spodní části pouzdra. Případně vlastní pouzdro může být tvořeno válcovým mezikružím, V jehož boční stěně jsou umístěny elektrické vývody jednotlivých elektrod, přitom vlastní prostor čidla je pak z obou stran překryt propustnou membránou, například z teflonu.základní výhodou elektroanalytického čidla podle vynálezu je skutečnost, že nedochází k úbytku kovu, ze kterého je...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat sáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253872

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jelínek Tomáš, Brož Václav

MPK: A01K 7/06

Značky: napájení, zvířat, hospodářských, sáním, zařízení

Text:

...pro obsluhu a tím neomezuje uspořádání stájových zařízení ani provoz ve stáji. Další výhodou je, že jednotlivé napájecí nádoby napojené na společný rozvod vody mohou být umístěny v lihovolné výši v rozmezí od podlahy stáje po úroveň vzduchového uzávěru.Příklady zařízení podle vynálezu jsou na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je příčný řez zařízením se svodem zaústěným do napájecí nádoby vertikálně a na obr. 2 je příčný řez zařízením se...

Zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třídění bankovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253871

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čáp Tomáš, Žabka Lumír

MPK: G06K 9/68, G06K 8/18, G07D 7/00...

Značky: počítání, třídění, bankovek, identifikaci, zapojení, automatizované

Text:

...zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třĺdění bankovek podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení s označením bitů na výstupu z dekődérů písmeny D až A a D až A. Na obr. 2, 3 a 4 je nakreslen princip funkce bodového napěčového komparátoru pro jednu polovinu zapojení identifiksčního zařízení, a to na obr. 2 pro úroveň zacloněného čidla, na obr. 3 pro úroveň odoloněného...

Způsob čištění aktivního uhlí zachycujícím exhaláty s obsahem sirouhlíku a sirovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253870

Dátum: 17.12.1987

Autori: Juda Jiří, Flekal Jan, Hálek Radim, Janů Zdeněk, Hudec Petr

MPK: B01D 53/02

Značky: exhaláty, způsob, zachycujícím, obsahem, aktivního, sirovodíku, uhlí, čištění, sirouhlíku

Text:

...K další extrakci se pak použije čistý destilovaný sirouhlík. Z adsorbéru odchází nejprve roztok s obsahem 250 až 350 g síry na litr, který se odvádí do čištění (např. destilaoí).Když koncentrace síry pokleene na 30 q síry na litr, začne se odcházející roztok jímat do zásobníku a použije se opět na příští čištění. Přibližně polovina extrakce se tedy provádí sirouhlíkem obsahujícím 10 až 30 g síry na litr.způsob čištění aktivního uhlí...

Syntetický latex pro výrobu pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253869

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jabůrková Marie, Jakubcová Anna, Nešpor Ivo, Tesař Petr

MPK: C08J 3/26

Značky: pryže, syntetický, výrobu, pěnové, latex

Text:

...latexy - zejména však s latexy butadienstyrenovými - byly teoreticky i prakticky dostatečně prokázány. Ualšim studiem a experimentovánín však bylo zjištěnc, že je možno prc účely výroby pěnově pryže kombinovatbutadienstyrenový latex C 5 iné vice než 60 5 butadienstyrenovým latexem o nižší sušině a to tehdy, pokud ten Latex vykazuje optimální velikosti častic a odpovídající distribucičástic. samozřejmě, použití takto koncipované latexové...

Zapojení pro vícenásobné zpoždění signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253868

Dátum: 17.12.1987

Autor: Houdek Jan

MPK: H03H 7/30

Značky: zpoždění, signálu, zapojení, vícenásobné

Text:

...blokové principiální schéma.Nejdůležitější bloky zapojení znázorněné na výkresu je možno charakterizovat takto Hlavní paměť l slouží k uchování dat přivedených na vstup zapojení, přičemž vstupními daty je digitalizovaný signál. Digitálně analogový převodník 3 převádí digitalizovaný signál poskytovaný pamětí zpět na nízkofrekvenční signál. První až N-tý vzorkovací zesilovač Ä až A slouží k uchování úrovně signálu mezi jednotlivými intervaly...

Zařízení pro zadávání tažné síly trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253867

Dátum: 17.12.1987

Autori: Raba František, Skala Václav

MPK: B60L 15/10

Značky: zadávání, trakčních, tažné, síly, vozidel, zařízení

Text:

...ggg a druhým výstupem ggg, je realizována rovněž číslicovými obvody. Výstup derivačního členu 1 je realizován operačním zesilovačem a je přes třetí komparátor 2 a čtvrtý komparátor lg připojen ke kontrolní logice ll. Druhý komparátor g s prvním vstupem 801 a druhým vstupom ggg je připojenk výstupu bloku automatického řízení tažné síly lg, který může být realizován například jako regulátor rychlosti.Q je svorka vstupu požadovaného nárůstu...

Způsob výroby vysokooktanové složky nízkoolovnatých nebo bezolovnatých autobenzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253866

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vitvar Milan, Švajgl Oldřich, Soldát Miloslav, Kočvara Luděk, Staněk Vladimír, Pražák Václav

MPK: C10G 69/06

Značky: způsob, autobenzínů, složky, výroby, nízkoolovnatých, bezolovnatých, vysokooktanové

Text:

...isoprenem destilací spojenou s přehříváním a oliqomerizací dienů, zvláště cyklických. Postup podle vynálezu dosahuje vysokého výtěžku lehké olefinické frakce zbavené dienů jen hydrogenací a význačným rysem je zvýšení výtěžku o C 6-alkeny a alkeny vroucí před benzenem, jichž může být v produktu až 10 B na C 5-frakci. To má pozitivní účinek i na zpracování střední frakce na benzen hydrokrakovacími a destilačními postupy, při nichž z...

Elektrická průchodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253865

Dátum: 17.12.1987

Autor: Podracký Jan

MPK: H01B 17/26

Značky: elektrická, průchodka

Text:

...jimi příznivého rozložení elek trického pole na koncích elektrické průchodky.Příklad elektrické prüchodky podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na němž je zobrazena elektrická průchodka v podélném řezu.Torre 1 elektrické prúchodky je zhotoveno z elektricky izolačního materiálu, například z epoxidové pryskyřice. Ve střední části vnějšího obvodu je na tělese l vytvořen nákružek g,který slouží jako prostředek k upevnění elektrické...

Ochranné zařízení pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253864

Dátum: 17.12.1987

Autor: Spazier Jaromír

MPK: B66C 15/00

Značky: jeřáby, zařízení, ochranné

Text:

...zavěšuje neznázorněné břemeno, například smekací traverza s cívečnicí v textilním průmyslu, jsou otočné kolem os g otáčení uloženy krycí plochy 3. Tyto krycí plochy 1, obvykle dvě, jsou vytvořeny zejména jako rámy ze sítí opřené 0 sebe svými hranami protilehlými osám Q otáčení, které jsou v tomto případě vzájemně rovnoběžné. Krycí plochy 1 jsou pákovým ústrojím Q spojeny se závěsným ústrojím Ž tuk, že při pohybu závěsného ústrojí § nahoru se...

Dvoustupňový vršek dvouvětvového šachto-cyklonového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253863

Dátum: 17.12.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: výměníku, dvoustupňový, tepla, šachto-cyklonového, vršek, dvouvětvového

Text:

...tvořících třetí stupeň předehřívání, je v jejich svislé ose umístěn cyklon g, §, tvořící druhý stupeň g předehřívání. Propojení protiprcudé šachty s cyklonem je provedeno tím způsobem, že kanál 1 pro vedení plynů z protiproudé šachty ł předehřívací větve 5 je zaústěn do cyklonu g druhého stupně łł předehřívání, umístěného svisle nad protiproudou šachtou ł, ve větvi 5 předehřívání a obráceně kanál 3 pro vedení plynů spojuje protiproudou šachtu...

Způsob přípravy kyseliny citrazinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253862

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kroupa Jaroslav, Vaněk Vladimír

MPK: C07D 213/79

Značky: způsob, přípravy, kyseliny, citrazinové

Text:

...30 až 45 hmot. vodného roztoku. Vzniklá kyselina citrazinová je izolována běžným způsobem filtrací ve formě vodné pasty a po jejím vykyselení minerální kyselinou z reakčního roztoku.Výhoda tohoto postupu oproti známým spočíva v tom, že se poměrně jednoduchým postupem získá čistá kyselina citrazinová bez přítomnosti nežádoucího amidu této kyseliny a nerozpust~ ných polymerních zbytků, ve výtěžku vyšším, než jakého by mohlo být dosaženo při...

Zařízení ke zvedání a převážení pacientů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253861

Dátum: 17.12.1987

Autori: Olšák Miloň, Hrabánková Vlasta

MPK: A61G 1/00, A61G 7/00

Značky: zařízení, zvedání, převážení, pacientů

Text:

...ä přibližuje tak manipulační plošinu na minimální vzdálenost od pacienta.Na výkrese je znázorněn příklad provedení zařízení ke zvedání a převážení pacientů a to na obr. 1 V náryse, na obr. 2 v püdoryse, na obr. 3 je podélný a na obr. 4 příčný řez zvedacím mechanismem.Zařízení ke zvedání a převážení pacientů podle vynálezu sestává z vozíku tvořeného dvojicí příčných nosníků l opatřených vhodnými stavěči l k zajištění stabilní polohy při...

Pomocná tryska vzduchového tkacího stroje s bezkonfuzorovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253860

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, pomocná, prohozem, stroje, vzduchového, tryska, bezkonfuzorovým

Text:

...odstranění volné expanze v důsledku zajištění výstupu vzduchu z trysky s nadkritickou rychlostí bez přetlaku.Dále řešení umožňuje snadnější technologii při tvarování trubkové části. Requlace optimální rychlosti proudu vzduchu s ohledem na kolísání vnějších podmínek lze snadno řešit natočením pomocné trysky vůči profilovému paprsku.Podrobněji je podstata vynálezu objasněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje těleso trysky před...

Kloubové spojení článků nůžkového pákového mechanismu snovacího segmentového rozpínacího hřebenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253859

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novák Jiří, Voplakal Jiří, Nechanický Jan

MPK: D02H 13/18

Značky: segmentového, článků, snovacího, mechanismu, nůžkového, spojení, rozpínacího, pákového, hřebenu, kloubové

Text:

...jsou odstraněny kloubovým spojením článků nůžkového páko~ vého mechanismu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že do prvního článku tvořícího kloubově spojení je pevně nalisován čep a do druhého článku je nalisováno pouzdro s drážkamí. Pouzdro je z plastické hmoty. Do pouzdra druhého článku je nalisován čep s prvním článkem.Příklad provedení kloubového spojení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech,kde značí obr. 1...

Těsnění lineárních hydromotorů plunžrového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253858

Dátum: 17.12.1987

Autor: Černovský Jiří

MPK: F16J 15/18

Značky: hydromotoru, plunžrového, těsnění, lineárních

Text:

...což příznivé působí tlumícím účinkom.Po poklesu tlaku na původní hodnotu klesá i třecí síla. snížení třecí síly se dosahuje zvýšeným počtem operných kroužků soustředěných na malé ploše s malým přesahem 0,025 až 0,05 mm na stěnu a malým součinitelem tření. Při nízkém tlaku jsou opěrné a O-kroužky volně řazeny za sebou. Při nárůstu tlaku přední stírací krcužek je přitlačen stíracím O-kroužkem k plunžru a je posunut. Opěrný kroužek tedy do...

Automatický velkokapacitní zásobník součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253857

Dátum: 17.12.1987

Autor: Klauz Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: zásobník, součástí, automatický, velkokapacitní

Text:

...Paleta ł je tvořena čtvercovou deskou, na jejíž horní straně je lůžko pro součást a na spodní straně čtyřhranný vodicí kámen. Ve spodní části zásobníku je pod paletami l v první příčné řadě ł uložen přední příčný přesouvač g, ovládaný prvním válcem ył a z druhé strany v poslední příčné řadě 3 zadní příčný přesouvač Q, ovládaný druhým válcem yg, obaopatřené vykyvnými palci lg.Dále je ve spodní části zásobníku pod první podélnou řadou 5...

Zařízení pro snímání, dopravu a ukládání textilních přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253856

Dátum: 17.12.1987

Autori: Horák Alois, Viterna Zdeněk, Kunz Otakar

MPK: B65H 3/22, D05B 39/00

Značky: dopravu, ukládání, textilních, snímání, dílů, zařízení, přístřihů

Text:

...hroty uchytit do nosičů nastavitelné.Podle jiného význaku vynálezu je mezi pístem a horní stěnou pracovního válce umístěnaDalší výhody, detailní uspořádání a princip činnosti zařízení pro snímàní jsou patrné 2 příkladných provedení na výkresech, které znázorňují na obr. 1 základní schematické provedení jednotky V řezu, obr. 2 detailnější provedení jednotky V částečném řezu V klidové poloze, obr. 3 až 7 totéž provedení jednotky v různých...

Zařízení k dvojmontáži kultivačních pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 253855

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B60B 11/02

Značky: pneumatik, dvojmontáži, kultivačních, zařízení

Text:

...při montáži a vzájemným částečným pružením V radiusu ohnutí, vzpěrné tyče, dle nerovnosti půdního reliéfu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení k dvojmontáži kultivačních pneumatik podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez dvojmontáže. Na obr. 2 je nárys zařízení, obr. Za je bokorys rozpěrněho zařízení.Zařízení umožňující dvojmontáž kultivačních pneumatik Ž montovaných na kultivační ráfky l, 3 5 diskem a prolisy je...

Tepelně izolační kryt pro potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253854

Dátum: 17.12.1987

Autor: Struška Ján

MPK: F16L 59/14, F16L 59/00

Značky: tepelně, izolační, potrubí

Text:

...NSR 2 E 48 391 je izolační pouzdro ve tvaru dutého válce s příslušnou tlouštkou stěny z jedné strany podélně rozříznuto, což umožňuje jeho nasunutí na potrubí. Izolační pouzdro je vyrobeno z rovinně vrstvených vláknitých desek, které jsou vzájemné spojeny V soudržný celek a rozděleny na příslušné díly k vyrobení izolačního pouzdra. Nevýhodou těchto řešení je, že izolační pouzdra jsou již při výrobě určena pro určitý rozměr...

Obal pro chirurgický šicí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253853

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čaderský Ivan, Buřič Lubomír, Zouharová Alžběta, Maryška Stanislav, Kolářová Jitka, Fialová Vlasta

MPK: A61B 17/04

Značky: chirurgicky, šicí, materiál

Text:

...po celém svém obvodě spojeny svarem a vnější díl obalu je vytvořen rovněž ze dvou listů. z nichž jeden, představujíoí vrchní plochu obalu, je vytvořen z transparentní fólie, sestávající z vysokotlakého pzlyetylénu nebo z vrstvy vysokotlakého polyetylénu a vrstvy polyamidu, a druhý představujío spodní plochu obalu, je vytvořen z netransparentní vrstvené fólie, sestávající 2 hliníkovť nebo polyetylénové fólie opatřené na jedné své straně...

Způsob desoxidace termicky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 253852

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daněk Ladislav, Cenek Mojmír, Růžička Dalibor

MPK: C23C 4/18

Značky: termicky, vrstev, desoxidace, způsob, nanášených

Text:

...materiálu nízké. Nízke hodnoty pevnosti má i sama nastříkaná vrstva, která může vlivem dilatsčního pnutí praskat nebo se i odlupovat z povrchu základního materiálu.Navržený a laboratorně ověřený způsob desoxidace řeší zvýšení adheze i koheze kovových povlaků stříkaných na kovovou podložku tím, že odstraňuje oxidické pleny na rozhraní nástřik-základní materiál i v nástřiku samotném, vznikající během procesu stříkání. Podle stability...

Způsob regulace odběru energie a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253851

Dátum: 17.12.1987

Autor: Baudisch Miroslav

MPK: G05F 1/66

Značky: způsob, regulace, energie, zapojení, způsobu, provádění, odběru

Text:

...l koordinuje časové činnost celého zapojení a její výstupy jsou napojeny na první hradlo á a simulační generátor ll. Obvod předvolby l času určuje dobu působení zapojení pro regulaci odběru energie a svými výstupy ovládá první hradlo §, druhé hradlo §, třetí hradlo ll, jakož i přepínač lg pracovního režimu. Obvod předvolby l limitu celkového odběru energie v pásmu špiček je napojen na první informační vstup prvního reverzibilního...