Archív za 1987 rok

Strana 49

Lapač na selektívny odchyt a ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244959

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uklonskij Dmitrij Andrejevie, Krstev Cvetan Petrov, Sedova Olga Ivanovna, Grafkin Boris Nikolajevie, Lojev Alexandr Michajlovie, Lavrišeev Lev Petrovie, Gerber Vladimír Davidovie, Severnyj Vadim Vladimirovie

MPK: A01M 1/02

Značky: ničenie, lapač, hmyzu, selektívny, odchyt

Text:

...lievikoveho tvaru so sitom 4 a s vábidl-om B. V dolnej časti pasce 3 je umiestnená zberná nádoba 6 s vymeniteľným dnom 13 z kovovej sieťoviny. Na obr. 2 je na dolnú časť nárazových stien Z prostredníctvom obruče 5 pripevnená pasca 3 rukávového tvaru v dolnej časti s vymeniteľným dnom 12 s vrstvou nevysychavého lepidla. Na obr. 1 aj 2 jedna nárazová stena 2 je po stranách opatrená otvormi 7 na pripevnenie ku k-oliku 1 U.Lapač na selektívny...

Antipyretický box s riadenou oxygenoterápiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244958

Dátum: 15.11.1987

Autor: Matejev Jevgeni Christov

MPK: A61G 11/00, A61B 6/02, A61M 1/14...

Značky: antipyretický, oxygenoterápiou, riadenou

Text:

...acidobázy s automatickým riadením olxygen-oteräpie.Prikladné usporiadanie je na pripojených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje názorný náčrt zariadenia a obr. 2 predstavuje blokovú schému zapojenia ochladzovacieho komplexu antipyretického boxu.Antipyretický box s riadenou ovxygenoterápiou pozostáva z transkutanných elektród p 02 ~ a pC 02 8, zapojených na rádiometer 7, 4ten v sérii na mikropočitač 3 s výstupom na riadenie...

Spôsob prípravy zmesi imunoglobulínov a histamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244957

Dátum: 15.11.1987

Autori: Weber Friedrich, Weber Henrik, Könecke Gero

MPK: A61K 39/395

Značky: zmesí, spôsob, přípravy, imunoglobulínov, histaminu

Text:

...ku vzniku nerozpustných častíc, ktoré determinujú nepoužitelnost takýchto prípravkov.V poslednom období sa poukazuje na možnosti použitia v príprave imunoglobulinových prípravkov pre i. v. podanie maltózy pre jej antiagregačný a stabilizačný účinok A 0 č. 242 313.značný optický výrad pri výrobe prípravRQYIłl§ 3 t§a 1.oblIn 9 vého, typu nás. viedol k navrhovaněmu riešeniu, kde k stabilizáciia tým k zachovania nativity imunoglobulínovej...

Zapojenie digitálneho integrátora s premennou periódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244956

Dátum: 15.11.1987

Autori: Steinert Erhard, Masczyk Dietmar, Hebestreit Gerhard

MPK: H03K 19/00

Značky: digitálneho, zapojenie, integrátora, periódou, premennou

Text:

...zapojenie je pomerne jednoduché,nie sú problémy s oživením a stabilitou. Presnosť integrácie je prakticky obmedzenálen medznými trekvenciami použitých súčiastok. Zmenou irekvencie impulzov možno menit periódu integrácie pri dodržaní rovnakej presnosti.Na priloženom výkrese, obr. 1, je znázornené zaplojennie digitálneho integratora s premennou periódou podľa Vynálezu.Hodinové riadiace impulzy sú vedené do deliaceho obvodu 4 a blokovacieho...

Kanyla s bočným otvorom na odber vzorky tkaniva, tuku a svalu zo živého zvieraťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244955

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kadleeek František, Reich Günter, Fourier Stefan, Wolfram Stephan

MPK: A61D 1/02

Značky: bočným, odber, svalu, tkaniva, živého, otvorom, kanyla, vzorky, zvieratá

Text:

...predovšetkým V tom, že umožňuje rýchly odber vzoriek svalového a tukového tkaniva od zvierat rôznej hmotnost 4nej kategórie, tým, že sa nevyžaduje odskrutkuovávanie kanyly zo strielaoieho prístroja po odbere vzorky. Odber vzorky takýmto spôsobom umožňuje rýchle a rovnomerné zmrazenie vzorky tekutým dusíkom,samotná vzorka zostáva neporušená, pretože nie je potrebné ju z kanyly vytláčať.Na priloženom výkrese je znázornená kanyla s bočným...

Zariadenie na opravu poškodeného potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 244954

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hanzlík Miroslav

MPK: B23K 37/00

Značky: opravu, zariadenie, potrubia, poškodeného

Text:

...nenáročné na obsluhu a úplne spoľahlivé. jednoduchá konštrukcia prístroja dovoľuje jeho výrobu v každej kovoobrábacej dielni. Po vyhľadaní poškodeného miesta na potrubí sa odstráni vonkajšia izolácia potrubia v miest budúceho privarenia skrutiek a kovovej platničky.Kovové platničky privarované k potrubiu sa pripravia z materiálu rovnakej kvality a protilu ako je opravované potrubie, čím sa dosiahne dokonalé dosadnutie a kvalita zvaru....

Izolácia klenieb a spôsob vytvárania izolácie klenieb priemyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244953

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mleziva Josef Prof, Veeeoa Miroslav, Milie Richard, Belda Jaroslav

MPK: C03B 5/00

Značky: spôsob, izolácia, vytvárania, priemyslových, izolácie, pecí, klenieb

Text:

...s najmenej jednou dilatačnau škárou, minimálne jedna tesniace vrstva z obdobných žiaromateriálov a malty ako klenba, na ktorú sa vymuruje jedna alebo viac izolačných vrstiev na suchú maltu a nakoniec uzatváracia vrstva zo sypkej žiaruvzd-ornej malty a po dosiahnutí stacionarnehro tepelného toku v izolácii sa utesnia všetky dilatačné škály v oblasti tesniacich vrstiev plastickou žiaruvzdornou hmotou a v oblasti izolačných vrstiev a...

Mosadz pre drôt na elektroerozívne rezanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244952

Dátum: 15.11.1987

Autori: Burda Karel, Sojka Bohuslav

MPK: C22C 9/04

Značky: mosadz, drôt, rezanie, elektroerozívne

Text:

...elektroerozívneho rezania, nakoľko chemické zloženie materiálonv, výroby a tepelné spracovanie drôtov nezabezpečujü požadovanú tažnost, pevnosť v ťahu a štruktúru materiálu.Dôsledkom toho je, že pri elektroerozívmom rezaní sa nedosahuje požadovaná produktivita ako i kvalita rezu.Uvedené nedostatky odstraňuje mosadz podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom, že mosadz sa skłladá zo 63 až 65 me ďna elektroerozí-vne...

Nosič kelímkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244951

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bielik Ján, Zelko Miroslav, Gergely Pavol

MPK: B65D 69/00, B65B 13/02

Značky: nosič, kelímkov

Text:

...nosné šnúrky. Nosné šnúrky sú v hornej časti spojené s držiakom.Výhodou tohto nosiča je bezpečné uloženie jedného až osem kelímkov, pričom nemôže dôjsť k ich vzájomnému prepichnutiu a znehodnoteniu.Napripojenýeh obrázkech- je znázornená jedno z možných konkrétnych vyhotovenínosiča kelímkov podľa vynálezu. Na obr. 1 je znázornený nosič kelímkov s uloženými šiestimi kelímkami V náryse. Na obr. 2 je nakresiená prepažka nosiča v...

Spôsob prípravy holocelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244350

Dátum: 15.11.1987

Autor: Matijka Josef

MPK: C08B 1/00, C08B 7/00

Značky: přípravy, spôsob, holocelulózy

Text:

...a na delignifikáciu dvakrát 15 l vodného roztoku oxidu chloričitého o koncentrácii 4 g/l vždy po dobu 1 h pri teplote 40 °C. Získa sa 83,1 hmot. hclocelulózy s obsahom zbytkového lignínu 7,0 percent hmot.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa ako východískový materiál použije pšeničná slama a na deligniľikáciu 13 litrov vodného roztoku oxidu chloričitého pri teplote 60 °C po dobu 1 h. Na extrakciu sa použije 0,1 °/o-ný hmot....

Spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 244349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šabata Stanislav, Žák Jioí, Srbek František

MPK: C01B 25/25

Značky: kondenzovaných, přípravy, spôsob, amónnych, fosforečnanov

Text:

...kyseliny fosfo 4rečné s vyšším obsahom kationických nečistôt.Nevýhodné je tiež i použitie močoviny ako kondenzačného činidla, vzhladom na tepelnú bilanciu neutralizačno-dehydratačnej reakcie, pretože jej rozklad má endotermický charakter.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy kondenzovaných fosforečnanov amônnych podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reakcia kyseliny fosforečnej a plynného amoniaku...

Spojka pre rúry z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244348

Dátum: 15.11.1987

Autori: Prokop Zdenik, Dohnal Miroslav, Polášek Lubomír, Tejnora Jan

MPK: F16L 47/00

Značky: rúry, plastov, spojka

Text:

...obr. 3 je bočný pohľad na aretačný krúžok a na obr. 4 je pohlad na aretačný krúžok v- smere šípky K.spojka pre rúry z plastov 1 podľa obr. 1, 244348pozostáva z telesa spojky 2, v ktorom je uložený kužeľový tesniaci krúžok 3, oporný krúžok 4 a aretačný kovový krúžok 5. Spojku uzatvára presuvná matica E. Teleso spojky 2 je vyhotovené z plastickej látky v tvare nátrubku, ktorý obopína rúru 7, vyhotovenú z vhodnej plastickej látky. Teleso spojky...

Odlučovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244346

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vitvar Milan

MPK: B01D 17/02

Značky: odlučovacie, zariadenie

Text:

...súose vytvorené otvory s priemerom po~ stupne sa zväčšujúcim V smere zdola nahor. Závesné tyče 18 sú uchytené na kužeľovaom kryte 11 maticami 2 D a v dolnej časti sú opatrené záchytkami 19. Pod kužeľovým dnom 12 lamelovej nádrže 10 je na vírovú komoru 13 tangenciálne pripojené prívodné potrubie 22 s vtokovým oblúkom 21. Gravitačna nádrž 1 je v dolnej časti opatrená vypúšťacím uzáverom B a vypúštacím potrubím 9 a v hornej časti priepadovým...

Presúvacia vidlica

Načítavanie...

Číslo patentu: 244345

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pražák Václav

MPK: B66F 9/12

Značky: vidlica, presúvacia

Text:

...jej pevného d.ielu s vonkajším horným pohyblivým dielom.Príklad vyhotovenie presúvacej vidlice je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na strednú časť presúvacej vidlice, obr. 2 pohľad smerom P z obr. 1 zospodu na strednú časť vidlice.Presúvacia vidlica pozostáva z pevného dielu 1, v ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel 2. V strednej časti pevného...

Snímač pracovnej plochy brúsneho kotúča pri brúsení ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244344

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Pokorný Petr

MPK: B24B 19/06

Značky: brúsení, krúžkov, kotúča, ložiskových, brusného, plochy, snímač, pracovnej

Text:

...ložiskový krúžok s pripevnenou radiälnou pákou má v priechodzej radiálnej drážke upnutý snimaci element hrúbky 0,1 až 1 mm prevyšujúci jeho priemer smerom k brúsnemu kotúču o 0,05 až 2 mm.Hlavnou výhodou snímača reznej plochy brúsneho kotúča pri brúseni ložiskovýchkrúžkov spočíva v možnosti stanoviť oddelene velkosť vplyvu orovnania a brúsenia na presnosť tvaru brúsenej plochy. Toto umožňuje operativnejšie eliminovať stupeň vplyvu...

Kmeň mikroorganizmu Escherichia coli CCM 3759 produkujúci penicilínacylázu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244343

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mikeš Bohumír, Jannkovie Anton, Hronkovie Ervín, Reznieenko Jevgenij, Gombala Libor, Száraz Július, Setínek Karel

MPK: C12N 1/20

Značky: escherichia, penicilínacylázu, mikroorganizmů, produkujúci, kmeň

Text:

...lyoiilizovaných konzerv.Porovnanie vlastností nového kmeňa s východzím kmeňom E, coli CCM 2843Kmeň Kmeň E. coli E. C 011 CCM 2843 CCM 3759 Hodnotenie špeciiic- 100 120 kej aktivity v 0/0 Konverzla substrátu na produkt za definovaných podmienok v 0/0 70-80 80-90 Citlivosť k tágu Príklady realizácie P r í k l a d 1Z dobre narasteného šikmého agaru naočkujeme klučkou kultúru E. coli CCM 3759 do 150 m 1 tekutej pôdy, ktorá obsahuje 3,0...

Ultrazvuková hlavica, najmä pre zváranie plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 244342

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dederle Tomáš, Blažek Ladislav

MPK: B29C 65/08

Značky: hlavica, najmä, hmot, ultrazvuková, zváranie, plastických

Text:

...priečna drážka 14. Prenosový stĺpik 12 je s posuvnou doskou 4 spojený prostrednictvom snímača 1 l polohy, ktorý je uložený v priečnej drážke 14 Nad základnou doskou 1 je prenosový stlpik 12, opatrený prestaviteľným dorazom 13 zaisteným poistnou skrutkou 28. Snímač 10 polohy je tvorený telesom 15, ktoré je uložené v prenosovom stĺpiku 12 a rozširujúcim koncom zasahuje do priečnej drážky 14. Na čele telesa 15 snímača 10 polohy je pevne...

Zapojenie prahového spínača s časovým oneskorením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244339

Dátum: 15.11.1987

Autor: Chasák Otakar

MPK: H03K 17/30

Značky: oneskorením, spínača, prahového, zapojenie, časovým

Text:

...nasledujúce obvody, aby vykonali požadovanú funkciu. Dosahuje sa časového oneskorenia reakcie prahového spínače.Zapojenie prahového spinača s časovým oneskorením je na priloženom výkrese.Zapojenie prahového spinača s časovým oneskorením tvorí prv-ý vstup 1 zapojenia,ktorý je spojený s bázou prvého tranzistora 3, pričom jeho emitor je spojený s druhým vstupom 2 zapojenia a zároveň s druhým koncom kondenzátora 5, emitorom druhého tranzistora 9...

Prostriedok na liečenie aftóznej stomatitídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244338

Dátum: 15.11.1987

Autori: Landa Václav, Janouš Vladimír, Kutáš Michal

MPK: A61K 35/78

Značky: aftóznej, prostriedok, liečenie, stomatitídy

Text:

...spočívajú v pomerne jednoduchej príprave, využití dostupných a lacných surovín a nízkej toxicite, pričom liečivý účinok je zrovnatelný s vyššie uvedenými známymi prípravkami.Afty sú nepríjemným a recidivujúcim ochorením sliznice dutiny ústnej, kde sa prejavujú ako drobný výsyp 3 až 5 mm velkých,niekedy aj väčších bolestivých povrchovýchvriedkov. U niektorých osôb sa objavujú velmi často, pričom najviac recidív je od 20 do 40 rokov....

Radiaca vidlička pre zaraďovanie prevodových stupňov pomocou synchronizačného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244337

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pechman Miloš Ing

MPK: F18H 5/02

Značky: prevodových, pomocou, mechanizmu, synchronizačného, radiaca, zaraďovanie, vidlička, stupňov

Text:

...prevodovky, v ktorej sú uplatnené je potrebné používat radiace vidličky rozdielnych tvarov a jej zabudovanie do prevodovky je náročné na priestor.Uvedené nevýhody odstraňuje radiaca vidlička podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že polkruhové teleso radiacej vidličky má na svojich koncoch prostredníctvom kolika upravený držiak, v ktorom sú otočne uložené valčeky.Výhody radiacej vidličky podľa vynálezu sú v tom, že kladie nižšie...

Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244336

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Miroslav

MPK: H01S 3/096

Značky: výbojky, lasera, budenie, zdroja, zapojenie, čerpacej, impulzného

Text:

...so zdrojom s tvarovacou linkou.Na pripojenom výkrese je znázornené príkladné zapojenie zdroja pre budenie čerpa 4cej výbojky impulzného lasera, kde je nakreslená bloková schéma.Zapojenie zdroja pre budenie čerpacej výbojky impulzného lasera pozostáva z riadeněho napájacieho zdroja 10, ktorý je pripojený na kondenzátorovú batériu 20, výkonovú prúdový prevodník 30 a na jeden vstup riadiaceho obvodu 50. Výstup Výkonového prúdového...

Prísada do kŕmnych zmesí pre výživu hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244335

Dátum: 15.11.1987

Autori: Burkovie Rostislav, Veselý Karel, Jureeka Pavel, Sekanina Milan, Langer Zdenik, Molínek Jioí, Michna Bohuslav, Fajmon Antonín

MPK: A23K 1/12

Značky: zmesí, zvierat, hospodářských, krmných, prísada, výživu

Text:

...mikrobiálnej biomasy, čim sa rieši aj otazka ekologická a využitie ekonomicky výhodných surovín. Dosiahne sa niekoľkonásobne zhodnotenie premenou glycidového substratu na bielkovinný. Tento substrát nebol využívaný uvedeným kmeňom k príprave mikrobiáinych bielkovín.Pripraví sa kultivačné médium, na 1 liter sa použije 3 g siranu amónneho, 0,5 g kyslého fosforečnanu draselného, 1 g síranu horečnatého a 1 g kvasničného autolyzatu. Do kultivačného...

Hadicová prípojka s ventilovým uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244334

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pecha Jaroslav, Novrocíková Marta

MPK: F17D 3/18

Značky: uzáverom, ventilovým, hadicová, přípojka

Text:

...nákružku a pružného krúžku zapusteného vo vybraní vytvorenú drážku pre zachytenie a uloženie dna presuvnej matice, naskrutkovanej na ovládacom záv-ite ventilového telesa, pričom dorazový krúžok uložený vo výpichu ventilového telesa obmedzuje priamočiary pohyb kuželovej plochy.Výhody nového riešenia podľa vynálezu sú najmä V tom, že sa pomerne jednoduchou konštrukciou pri minimálnom počte jednoduchých súčiastok docieli ventilový uzáver s...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bureš Stanislav, Chládek Ladislav, Procházka Karel, Novrocík Jan, Boháe Jan, Hrivoáková Dáša, Žid Josef, Pavelka Miroslav, Doležal Jioí, . Teršl Vladimír, Novák Lubomír

MPK: C12P 35/06

Značky: limitujúceho, spôsob, substrátů, chrysogenum, fermentačnej, uhlíkatého, kmeňa, cefalosporinu, pomocou, využívajúceho, výroby, acremonium

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Uzatvárací ventil paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Turoa Milan, Tesao Josef

MPK: F23K 5/00, F02M 37/00

Značky: paliva, uzatvárací, ventil

Text:

...napr. pri požiari. Umožnene je tiež jeho napojenie na blokovaciu automatiku lokomotivy.jNa pmąjenom výkrese je 9 j 5 ríkladné vyhotovenie uzàtyáír ciaho ventilu paliva. Na obr. je řtezventil m v uzatvorenej polohe.H Uząt áILaC yentil paliva pozostáva z telesa venti u 1, ktoré je dvojdielne. V hornej čas ti telesa 1 je uložený spätný ventil 2 s kužeľkou 2.1 a pružinou 2.2. V ose telesa ventilu 1 je ďalej uložená ovládaná tyčka 3 majúca...

Zariadenie na prilisovanie zvrškového pásika ku spodku sandálovej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244331

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vacek Jan, Chládek Lubomír

MPK: A43D 25/00

Značky: spodku, zvrškového, pásika, obuvi, prilisovanie, sandálovej, zariadenie

Text:

...je pripevnený zvislý tlakový valec 2. K piestnici 21 zvislého tlakového valca 2 je ručne skrutkou 22 pripevnená lisovacia nôžka 23, ktorá je zaistená vodiacou lištou 24 proti pootočeniu. Ako lisovacej nôžky 23 je možné použit na~ zúvacie kopyto. Pod zvislým tlakovým valcom 2 je upravená Základová doska 3, v ktorej sú vytvorené zadná a predná vodiace drážka 31, 32 obr. 2. Vodiace drážky 31,32 sú usporiadané na spoločnej pozdĺžne osi, ktorá je...

Zapojenie regulačného obvodu pre riadenie geometrického objemu hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Alexa Metodij, Kubinka Jioí, Mosler Robert

MPK: F03C 1/06

Značky: hydromotora, regulačného, objemu, riadenie, zapojenie, geometrického, obvodů

Text:

...spojený s výkyv 4nou doskou 18, s ktorou je nlechanicky spojený tiež druhý servopiest 17 uložený v druhom servovalci 4. Prvý servopiest 16 je opretý o pružinu 5 umiestnenú v prvom servovalci 3, ktorý je cez prvé nízkotlakové vedenie 6 napojený na externý prívod tlaku. Druhý servovalec 4 je cez druhé nizkotlakové vedenie 12 napojený na výstup prvého tlakového ventila 11, ktorého vstup je cez tretie Vysokotlakové vedenie 19 a prvý...

Farbiaci valček pre vytváranie znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244329

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bokisch Václav

MPK: B41F 31/26

Značky: vytváranie, znakov, farbiaci, valček

Text:

...stálym trením znakov na povrchu farbiaceho valčeka pre vytváranie znakov nedochádza k jeho zhutňovaniu. Pri takto vytvorenom farblacom valčeku sa zamedzilje opotrebovávaniu znakov na znakovom valci.Toto riešenie zabezpečuje plynulú a spoľahlivú prevádzku počítacieho stroja, ktorá závisí najmä na rovnomernom a stabilnom prestupe farbíva na povrch farbiaceho valčeka pre vytváranie znakov. je zabezpečená jednoduchosť pri...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244328

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlík František

MPK: F16H 6/40

Značky: ovládacie, zariadenie

Text:

...- A. Na všetkých obrázkoch je znázornená poloha pri predvolbe jazdy vpred. Na näliatku 36 telesa 1 skrine prevodovky je prostrednictvom operky 12, osadeného krúžku 11 a poistného krúžku 12 volne otočne uložená kulisa 2. Pootočením ovládacieho ramena 3, pevne prichyteného na tyč 52, ktorého čap 31 zasahuje do radiálne orientovanej drážky 33 kulisy 2, je vodičom predvolená požadovaná poloha kulisy 2, ktorá jearetovaná aretáciou lil v aretačných...

Zariadenie na rovnanie veľkoplošných výliskov napínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244326

Dátum: 15.11.1987

Autori: Anderle Vladislav, Kalina Jaroslav

MPK: B21D 25/02

Značky: zariadenie, rovnanie, velkoplošných, napínaním, výliskov

Text:

...výstupkami alebo má zdrsnený povrch.Podmienkou rovnania je, aby rovnaný velkoplošný výlisok bol napnutý napätím až za medzu klzu Re tak, aby na ňom vznikla trvalá deformácie a 0,4 . Využíva sa pri tom poznatku, že zdeformovaný plech má na jednej strane skrátené vlákna a dostatočným napínaním za medzu klzu Re vyvolá sa v ňom plastická detormácia, čím sa skratené vlákna plechu predĺžia a plech sa vyrovná.Výhodou napínacieho zariadenia...

Zariadenie pre rozvod výkonu kľbový mi hriadeľmi na traktore s deleným rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244325

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kanderál František, Krump Jioí, Smiták Vincenc

MPK: F16H 21/00

Značky: kĺbový, děleným, výkonu, rámom, rozvod, zariadenie, hriadeľmi, traktore

Text:

...časti prevodovky vedie kĺbový hriadeľ k prednej náprave a další kĺbový hriadeľ,cez dolné ložisko k zadnej náprave.Rozvod výkonu kĺbovými hriadeľmi podľa vynálezu umožňuje súčasný pohon náprav, 4navijaka a vývodového hriadeľa. Pri použití zhodne riešenej prevodovky je možné na vývodovom hriadeli dosiahnut nezávislé a závislé otáčky na rýchlosti jazdy. Kĺbové hriadele sa môžu usporiadať tak, aby uhly zlomenia na oboch koncoch každého...

Zariadenie na automatické ovládanie rozvodu vzduchu u hľbkových kypričov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244324

Dátum: 15.11.1987

Autori: Snížek Jioí, Kováo Josef

MPK: A01C 23/02

Značky: rozvodu, kypričov, automatické, vzduchu, ovládanie, zariadenie, hľbkových

Text:

...nutnosť používat predimenzovaný kompresor a pre kvalitnú prácu stroja postačuje použit pôvodný traktorový kompresor, čím sa znížia náklady na výrobu stroja, hmotnost stroja a nároky na údržbu stroja. Dalšou výhodou zariadenia je, že pri spustení dávkovače hnojiva automaticky otvorí prívod vzduchu k rozfukovacím tryskam, čím sa zjednoduší obsluha stroja.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynáiezu pre hĺbkový kyprič s dávkovačomqháňânýín...

Zapojenie ohýbačky s programovým riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244323

Dátum: 15.11.1987

Autori: Slavíeek Zdenik, Kvapil Josef

MPK: G05B 19/403

Značky: riadením, programovým, zapojenie, ohýbačky

Text:

...8 a druhý výkonový zosilňovač 1 U.Na obrázku 2 je znázornená bloková schéma zapojenia s podrobnejším rozkreslením riadiaceho mikropočítača, pričom riadiaci mikropočítač 1 pozostáva z centrálnej procesorovej jednotky, pevnej pamäti, pamäti pre zápis a čítanie dát, podporných obvodov 2 U, adresnej 21, dátovej 22 a riadiacej 23 zbernice. Výstup z inkrementálneho snímača3 uhla ohybu je vedený na programovateľný časovací obvod 30, napríklad typ...

Zariadenie na odhrocovanie hliníkových výrobkov, najmä chladiacich telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 244322

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kvapil Jioí

MPK: B24B 9/04

Značky: odhrocovanie, hliníkových, chladiacich, najmä, telies, zariadenie, výrobkov

Text:

...oceľové kartáče 4. Oceľové kartáče 4 sú z bezpečnostného hľadiska zakryté krytmi 3. Zostava 2 pre uchytenie chladiaceho telesa pozostáva z vodiacich tyčí vnútorných 21 a vodiacich tyčí vonkajších 22. Na vnútorných vodiacich tyčiach 21 sú umiestnené štyri posuvné puzdra 2 D, na ktorých je uchytená upevňovacia doska 23. Na upevňovacej doske 23 je uchytené vonkajšie medzikružie 9 a rukoväť 6. Na vonkajšom medzikruží 9 je unášacie medzikružie...

Hydromechanická skupina s vysokou priepustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244321

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rychnovský Michael, Perner Bohumil

MPK: F16H 41/00

Značky: skupina, hydromechanická, priepustnosťou, vysokou

Text:

...kolesá, ktoré sú na spoločnom výstupnom hriadeli, okrem posledného ozubeného kolesa, sú na ňom uložené na jednosmerných predstihových spojkách a komplexné hydrodynamioké meniče, okrem posledného hydrodynamického meniča, sú blokované jednosmernými predstihovými spojkami. Základný vynález neurčuje vzájomnú orientáciu hydrodynamických meničov.Pri použití dvoch hydrodynamických meničov optimálne konštrukčné podmienky vy 4tvára uloženie...

Elektronický uzáver s magnetickým kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244320

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Janeeek Pavel, Machová Marta

MPK: G08B 7/06

Značky: uzáver, magnetickým, elektronický, kľúčom

Text:

...z nemagnetického materiálu sú uložené permanentné magnety 11 valčekového tvaru, pomocou ktorých je zakódované 24 miestne dvojkové číslo rôznou orientáciou ich magnetických polí. Toto dvojkové číslo dáva možnost zhotoviť 274 z 16 777 216 tvarovo rovnakých klúčov, odišujücich sa od seba rôznou orientáciou jednotlivých magnetických polí. Za účelom zaistenia jednoznačnej polohy magnetického klúča 1 oproti snímaču 2 elektronického uzáveru je...

Rám zariadenia na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244319

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vašina Petr

MPK: A01G 3/03

Značky: stromov, uniformný, zariadenia

Text:

...sú umiestnené na ráme v tesnej blizkosti spotrebičov, čim sa zníži počet hydraulických hadĺc medzi spotrebičmi a zdrojom iba na privodnú a odpadovú vetvu. Zmenší sa tiež množstvo prečerpávaného oleja i pravdepodobnost znečistenia životného prostredia. Možnostiam vzniku porúch v prestavovacich mechanizmoch, napr. spadnutím odrezaných konarov zamedzujú novotvarované kryty,ktorými je rám vybavený.Na pripojených výkresoch je na obr. 1...

Krycie plávajúce teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 244318

Dátum: 15.11.1987

Autori: Preclík Zdenik, Frank Ludik

MPK: B65D 53/00, B65D 53/04

Značky: těleso, plávajúce, krycie

Text:

...dutých plávajúcich gulí odstraňujü krycie plávajúce telesá podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že kruhová plocha plávajúcich telies je po obidvoch stranách opatrená úkosmi, ktoré postupne prechádzajú do guľových výsečí, vytvárajúcich šošovku.Úkosy po obidvoch stranách kruhových plôch krycieho plávajúceho telesá umožňuje ich zoradenie na hladine kvapaliny vedľa seba tak, že tieto sa úkosmi navzájom pre 4.- krývajú. Prekrytim...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pidermann Bohumil, Hájek Vladimír, Mojžíš Vratislav, Šolc Jaroslav, Javurek Jan, Pokorný František, Žáeek Václav, Krasnický Slavomír, Grössl Jioí

MPK: C07C 59/70, A01N 39/04, C02F 1/66...

Značky: úpravy, výroby, odpadnej, kyseliny, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, chlorovodíkovej

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Vyhrievacie teliesko, najmä pre spájkovačky s automatickou reguláciou teploty hrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244316

Dátum: 15.11.1987

Autori: Viktorin Zbynik, Gondár Viliam

MPK: H05B 3/10

Značky: najmä, spájkovačky, vyhrievacie, reguláciou, teliesko, hrotu, automatickou, teploty

Text:

...určeného pre napájanie vyhrievacieho telieska.Uvedené riešenie prináša nasledovné výhodjednoduchá kůllstľllkíľla vyhrievacieho telieska v podstate odpovedajúca konštrukčnému prevedenia telieska, ale bez regulácie teplotyk napájaniu postačuje dvojžilová šnúra~ jednoduchá a ľahká výmena vyhrievacieho telieska- uvedené konštrukčné prevedenie termočlánku pri svojej jednoduchosti eliminuje vplyv tepelnej zotrvačnosti a s tým spojený problem...