Archív za 1987 rok

Strana 48

Presúvateľný krytý košiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 242304

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hradil Jaroslav

MPK: E04H 5/08, A01K 1/03

Značky: krytý, košiar, presúvateľný

Text:

...alebo rozmontovat a znovu namontovať v poľnohospodárskom podniku v zimnom období pre garážovanie alebo pre skladovacie účely.Vplyvom budovania presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu umožní sa rozšírenie takýchto košiarov pre budovanie areálov - lúčnopasienkových líospodárstiev pre živočíšnu veľkovýrobu.Príkladné prevedenie presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu je znázornené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený košiar...

Upínacie zariadenie so samočinným vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242303

Dátum: 15.11.1987

Autori: Štichauer Josef, Hlaváeek Jan

MPK: B23Q 3/12

Značky: vyhadzovačom, samočinným, upínacie, zariadenie

Text:

...je V tom, že pri odopnutí obrobku sa vysunie vyhadzovač a vyhodí obrobok z upínača, zároveň sa. okamžite pri poklese tlaku vzduchu vráti do východzej polohy stroja. Podstata vynálezu spočíva v tom, že upínacie zariadenie so samočinným vratným vyhadzovačom umožňuje spoľahlivú činnost celého zariadenia a vylučuje haväriu.Príklad riešenia upínacieho zariadenia so samočinným vratným vyhadzovačom podľa vynálezu je znázornený na...

Pojazdná oblúková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 242302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eernohorský Vladimar

MPK: E04B 1/343

Značky: oblúková, pojazdná

Text:

...výkresoch, kde na obr. 1 je bočný pohlad na podvozok s pojazclnými valcami, na obr. 2 je priečny rez podvozkom,na obr. 3 je pohlad na pôdorys samostatného modulu, na obr. 4 je priečny rez pojazdnej oblúkovej haly, na obr. 5 je bokorys pojazdnej oblúkovej haly s rúrkovou konštrukciou a s oblúkom vytvoreným z vlnitej kovovej krytiny, na obr. 6 je celkový pohlad na pojazdnú oblúkovú halu, na obr. 7 je detailný pohlad na pojazdný valec a na...

Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

MPK: E02B 7/20, E02B 5/08

Značky: tlmenie, plavebných, papršleku, zhlavím, komor, zariadenie, vodného, energie, kinetickej, horným

Text:

...hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi...

Krokovacie a indexovacie zariadenie otočných stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245000

Dátum: 15.11.1987

Autori: Adenin Roman Michajlovie, Stefanov Oleg Alexaddovie

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/84

Značky: otočných, krokovacie, indexovacie, stolov, zariadenie

Text:

...pružine 8. Tlačná pružina 8 je uložená na stavacej skrutke 9. Vo vodiacom člene 24 je priečne opatrený pevne vodiacim čap-om 7 zasahujúcim cez vodiace drážky 25 nosného puzdra 5 do dráhy ovládacích nabehcv 2 D, ktorými sú opatrené vnútorné plochy vidlice 23 ovládacieho ramena 1. Oproti ovládacích nábehov 2 D na vnútorných plochách vidlice 23 ovládaciehc ramena 1 sú vytvorené podpery 26.Funkcia krokovacieho a indexovacieho zariadenia otočného...

Náplň pre biologický reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244999

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marten Heinz, Neubahrth Walter, Lavrininko Alexadd Ivanovie, Tichomirov Jurij Pavlovie, Šitov Igor Konstantinovie, Kojazev Vladimir Serafimovie, Minov Oleg Nikolajevie

MPK: C02F 3/10

Značky: biologicky, náplň, reaktor

Text:

...V reakto-re pozdĺžne dutiny.Príklady prevedenia náplne podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch. Prvé tri obrázky sú kreslené v axonometrickom pohľade, kde na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia prvku náplne, na obr. 2 iný priklad a na obr. 3 detail Vrubkovanie. Obr. 3 V reze demonštruje Ikombináciu dvoch prvkov ďalšieho typu a obr. 5 ukazuje schematicky pôdorys kladenia jednotlivých prvkov.Na obr. 1 je nakreslená tvarovka 1,...

Dotykové vzduchové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244998

Dátum: 15.11.1987

Autori: Königs Wusterhausen, Wieck Jürgen

MPK: G01B 5/28, G01B 3/22

Značky: čidlo, dotykové, vzduchové

Text:

...10 mm,pričom dotykový Valček má presné a spoľahlivé Vedenie, čo zabezpečuje kvalitné odmeriavanie. Pri p-ohybe pevne opevneného čidla po meranej ploche dotylkový Valček prostredníctvom stáleho pritlaku pružiin dokonale sleduje meraný povrch a stiera pripadné malé nečistoty, čo priamym n-asadením trysky nad povrch meranej plochy ubezdotykového vzduchového čidla nie je možné. Dotykové Vzduchové čidlo podla vynálezu je vhodné pre odmeriavanie...

Mechanizmus posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244997

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reiner Israel

MPK: G04D 3/02

Značky: hodinárskych, mechanizmus, sústruhov, pinoly, přesných, posuvu

Text:

...je znázornený príklad prevedenia mechanizmu posuvu pinoly presných hodinárskych sústruhov, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus v náryse a v reze, na obr. 2 v ľavom bolkoryse a na obr. 3 v pravom bokoryse.V koníku 6 je v klzných ložiskách 7 posuvne uložená pinola 4, ktorá je proti otočeniu poistené perom B. Presná skrutka 2 je otočne uložená v otvore konika 6, v ktorom sú vymedzené axiálne vôle pomocoutrecích krúžkov 9, 1 U a vložkou...

Trecia lamelová uzávierka diferenciálu radená pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244996

Dátum: 15.11.1987

Autor: Weiss Siegfried

MPK: F16H 1/44

Značky: zaťažením, diferenciálu, radená, lamelová, trecia, uzávierka

Text:

...cez piestne krúžky a odvádza sa potrubím na odpadový systém stroja.Nevýhodou takéhoto riešenia je technicky náročné a nespoľahlivé utesnenie prívodu tlakového o-leja, čo zapríčiňuje zníženie účinnosti uzávierky a vyžaduje si napojenie priestoru presakovania na odpadový systém stroja.Podstata riešenia trecej lamelovej uzá 4vierky podľa vynálezu spočíva v~tomy~že piest uzávierky je súčasťou pevného telesa nápravy a je delený na rotačná...

Ohýbacia čeľusť hýbacieho stroja na plech so zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244995

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stalerajtis Kastitis Kestutovie, Höhne Friedrich, Šilalnikas Vitautas Jonovie

MPK: B21D 11/20

Značky: stroja, čeľusť, hýbacieho, plech, proti, preťaženiu, ohýbacia, zariadením

Text:

...ohýhacej sily sa na kulise vytvára krútiaci moment. Kulisa je opatrená výrezom,do ktorého zasahuje koniec výkyvne uloženej páky držanej v rovno-váhe predpätým pružným silovým členom.Zariadenie podľa vynálezu zabraňuje pretaženiu pri malých výrobných nákladoch.Príklad vyhotovenia čeluste ohýbaciehuo stroja na plech so zariadením proti preta 4ženiu podla predmetu vynálezu je znázornený na pripojených obrázkoch, kde obr. 1 predstavuje...

Prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244993

Dátum: 15.11.1987

Autori: Simin Solomon Chanonovie, Džermakjan Karen Jurjevie, Citovie Ippolit Georgijevie, Hüler Karl-heinz

MPK: C11D 1/83

Značky: zlepšujúca, chlorovaných, uhľovodíkoch, prísada, čistenie, povrchov, kovových

Text:

...spôsobom rieši prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov V chlörovaných uhľovodíkoch podľa vynálezu vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 90 hmotnostných 0/0 anionaktívneho tenzidu, najmä sodných alebo trietanolamin-ových soli zmesi mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87 hmotnostných 0/Q nei-onogenných tenzidov, najmä oxyetylovaných mastných alkohol-ov a 3 až 1 D hmotnostných 0/0 reałkčného...

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/03, H01S 3/096

Značky: výbojové, výkonového, lasera, plynového, zariadenie

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Spôsob prípravy sulfoetylderivátu bemicelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 244990

Dátum: 15.11.1987

Autori: Elman Vladimir Iljie, Jost Gunter

MPK: C08B 37/14

Značky: sulfoetylderivátu, bemicelulóz, spôsob, přípravy

Text:

...Postup je možné aplikovat na hemicelulózy, získané z rôznych odpadov mechanického spracovania dreva pilíny, drevná múčkaj, z odpadových lúhov z prevádzky viskózy a odpadu polnohospodárskych rastlín kukuričné okláslky a palice, slama a pod..1 kg vzduch-osuchých hemicelulóz, izolovaných z bukových pilín sa zmieša s 1,3 l 26 hmot. vodného roztoku hydroxidu amönneho a mieša pri teplote 20 °C po dobu 2 hod. Potom sa k reakčnej zmesi pridá za...

Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244989

Dátum: 15.11.1987

Autori: Borejšo Vladimir Jevgenivie, Kustanovie Semen Lvovie, Gorštejn Viktor Arkadivie, Rabe Gerhard

MPK: C09J 3/14

Značky: spôsob, tavného, lepidla, obuvnického, výroby

Text:

...pri tlaku do 0,.25 MPa po do-bu 3 až 5 hodín, V treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3 až 5 hodin, potom sa odstráni reakčná voda.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pripraví tavné lepidlo, ktoré má krátku otvorenú dobu, maximálne 10 sekúnd, počas ktorej sa dosiahne konečná pevnost spoja zlepovaných materiálov. Týmto sa skráti doba lepenla.Spôsob výroby...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Galuskin Vadim Borisovie, Döbler Hermann, Volekov Jevgenij Addejevie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Maslov Viktor Efimovie, Kandyba Leonid Fedorovie

MPK: C07C 31/135, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Hydrodynamický indikátor naplnenosti a vyprázdnenosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244984

Dátum: 15.11.1987

Autor: Slepov Timofej Nikolajevie

MPK: G01F 19/00, G01F 23/00

Značky: uzavretých, vyprázdnenosti, hydrodynamický, nádob, naplnenosti, indikátor

Text:

...plocha a pre dolnú časť 9 piesta 10, v ktorej je svojim dolným koncom upevnené ťahadlo 11. Horný koniec ťahadla 11 je vyvedený hornou zátkou 5, osou valcovej tlačnej pružiny 12, ako aj vodiacim čapom 13 do valčeka 14, v ktorom je ukotvený. Pritom samostatný valček 14 je opretý o horný koniec vodiaceho čapu 13, suvne uloženého v krytke 15 pružiny 12 a opatreného na boku narážkou 15 pre ovládacie rameno 17 spinača 18. Piest 10 je vo svojej...

Vstupno-výstupné dopravné zariadenie, najmä pre automatické výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244983

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lebediv Valentin Nikolajevie

MPK: B65G 47/22

Značky: zariadenie, systémy, výrobné, automatické, dopravné, vstupno-výstupné, najmä

Text:

...zariadenia. Všetky valčekové trate 4, 2 U, 21 sú na ich čelách 3, t. j. na ich prilahlých miestach ku koľajnicovej dráhe 1 opatrené čelnými blokovacimi zarážkami 5, ktoré zabraňujú prípadnému nežiadúcemu vysunutiu bremena do koľajnicovej dráhy 1. Obslužný vozík 2 je na svojich boko-ch 6 opatrený bočnými blokovacími zarážkami 7, obdobnej Ikonštrukcie ako sú čelné blokovacie zarážky 5. Obidva druhy blokovacích zarážok 5, 7 sú v-yhotovené...

Spôsob ohýbania rúrok, hlavne kruhového prierezu a zariadenie na prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244982

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nesterenko Tichon Tichonovie, Arcikov Alexadd Danilovie, Krasavcev Igor Nikolajevie

MPK: B21D 7/06

Značky: hlavne, prevádzanie, ohýbania, kruhového, spôsobu, zariadenie, tohoto, rúrok, spôsob, prierezu

Text:

...nakrucovania prierezu rúrky po celej dlžke ohybu, do požadovaného tvaru, pričom ohybník je opatrený vodiacou plochou, ktorá prechází do tväriacej plochy, ktora tvori zrcadlový obraz k tváriacej ploche v ohybnici.Spôsob a zariadenie na ohýbanie rúrok podľa vynálezu sa vyznačuje jednoduchostou kinematiky ohýbanie a samotnej konštrukcie nástroja. Pôsobenim jednej dvojicesil dochádza k ohýbaniu a súčasne ik nakrucovaniu prierezu rúrky po...

Kľukové ústrojenstvo na ručnú reguláciu závesnej súpravy náradia traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 244981

Dátum: 15.11.1987

Autor: Svinarenko Nikolaj Michajlovie

MPK: A01B 63/16

Značky: náradia, ručnú, traktora, kľukové, reguláciu, závesnej, ústrojenstvo, súpravy

Text:

...obr. 1 je schematicky znázornená kluk-ové ústro 4jenstvo na pozadí zadného kolesa traktora a na obr. 2 je časť ústrojenstva s doplnkovou klukou.Kľukové ústrojenstvo sa skladá z ovládacieho kolieska 1 s klukou 2, ktoré je uložené V gulovom čape 3 pripevnenom na zajdnú stenu 4 kabíny traktora. ovládacie -kvoliesko 1 s klukou 2 tvori trubka s mn-ohouholníkovým lôžkom, vnútri ktorej je uložená rnnohouholnílková tyč 5 spojená prostrednictvom...

Spodné závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244980

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fomin Vitalij Borisovie

MPK: B60D 1/00

Značky: spodné, závesné, zariadenie

Text:

...1 je svojou prednou časťou pripevnený kĺbom ku spodnej stene traktora a zadnou častou je zavesený na západkách 3 pripevnených otočne k zadnej stene traktora pomocou svornilku 4. Na spodku háku 1 je pripevnená sklopné Závesná tyč 2 pomocou svorníku 6, zaisteného svornikom 7 s lpľuŽným prvkom. V zadnej časti háku 1 sú k jeho ramenam 8 s otv-ormi 17,rovnobežnými s osou traktora, prlpevnené pomocou svorníka 16 dva závesy 1 D, pridržiavajúce...

Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244979

Dátum: 15.11.1987

Autor: Novikov Boris Grigorjevie

MPK: F16K 31/44

Značky: nastaviteľných, pružný, otočný, ovladač, prvkov, ovládanie

Text:

...jeho vzdialenosti od rukoväti ovládača. Otočný pružný ovládač je lacnejší a výrobne jednoduchší a pri správnej voľbe počtu vinutí pružiny účinne zabŕäñüjepöškoděniu nastavitelných prvkov pri výskyte veľkých bočných síl.Otočný pružný ovládač podľa vynálezuje znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je otočný pružný ovladač v osovom reze, na obr. 2 v reze A a A podľa obr. l.Otočný pružný ovládač na ovládanie nastavitelných prvlkov sa skladá zo...

Spôsob výroby veľmi rýchlej výkonovej diódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244978

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pliskanovskij Stanislav Tichonovie

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, výkonovej, diody, výroby, rýchlej, velmi

Text:

...výstupné napätia napájacích zdrojov len do maximalne 10 V.Uvedené nevýhody stávajúceho stavu techniky je možné v značnej miere znížiť použitím spôsobu výroby velmilrýchlej výkonovej diody s nízkym übytkom napätia v pred 4nom smere podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kremíková epitaxná doska o štruktúre NNP sa zo sp-odnej strany zbrúsi k zaisteniu vysokého getračného účinku pre vysokoteplotné operácie. Po následnom nadifundovaní...

Prísada proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244977

Dátum: 15.11.1987

Autori: Loch Igor Addejevie, Jürgen Winckler, Ivanov Anatolij Josifovie, Fischer Brigitte

MPK: C08K 13/00

Značky: prísada, stárnutiu, účinnosťou, zvýšenou, proti

Text:

...proti starnutiu pripravenej podľa predmetu vynálezu, vykazujú suro-vé zmesi hodnoty Spracovateľskej bezpečnosti o 20 0/0 vyššie.Nová prisada proti starnutiu v sledovanej koncentrácii neovplyvňuje fyzikálne-mechanické vlastnosti vulkanizátu. V priebehu teplovzdušného starnutia po dobu 1 až 10 dní pri teplote 13000 dochádza k spomaleniu degradâcie namáhaného vulkanizátu. Úroveň pevnosti v ťahu a ťažnosti starnúceho vulkanizátu s novou prísadou...

Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244976

Dátum: 15.11.1987

Autori: Müller Liesbet, Oehm Werner

MPK: G01N 25/32

Značky: materiálov, zariadenie, skúšanie, opotrebenia, laboratórne

Text:

...s nalepenými tenzometrami spojeného s telesom zariadenia upevnenom na stole hnacieho zariadenia.Na výkrese je v čiastočnom oso-vom reze znázornený priklad usporiadania zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov strojných častí.Na kuželovú stopku 1 umožňujúca upnutie do pinoly vhodného obrábacieho stroja,prípadne vlastného- hnacieho zariadenia atým 1 zmenu frekvencie otáčania, je upevnený trecí kotúč 2 a rozstrekovač 3 mazacej náplne. Duté...

Spôsob analýzy leštiarenských kúpeľov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244975

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lindner Heinz, Georgi Wolfgang, Stopp Fritz

MPK: G01N 27/26

Značky: leštiarenských, kúpeľov, spôsob, analýzy

Text:

...že signal vysielaný identifikačným vodivostným článkom je elektricky spracovatelný, čo umožní napr. i automatické ovládanie procesu leštenia.Príklad vykonania analýzy leštirenského kúpeľa podľa vynálezu.Pri analýze leštiarenského kúpeľa sa stanovuje množstvo- kyseliny sírovej, Ikyseliny fluorovodíkovej a kyseliny fluorokremičitej V leštiarenskom kúpeli. Vzorka leštiarenskébo kúpeľa sa zriedi redestilovanou vodou a zneutralizuje roztokom...

Zariadenie na veľkoplošný zber rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244974

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ragauskas Alvidas Juozo, Perfilov Viktor Vladimírovie

MPK: A01D 45/00

Značky: veľkoplošný, zariadenie, pravého, rumančeka

Text:

...zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je schéma zariadenia V bočnom pohľade a na obr. 2 je čelný pohľad na česacie ústrojenstvo.Na nosiči 35 je na hnacom hriadeli 24 uložený priebežný česaci valec 1, ktorý má tvar pätcípeho valca a na vrcholoch, ktorého sü po celej dĺžke upevnené česacie hrebene 2 s trhacimi prstami 15. Trhacie prsty 15 zvierajúce s osou česacich hrebeňov. 2 uhol 85 ° sú orientované v smere otáčania priebežného...

Tlmič hluku a tlaku pri streľbe z veľkorážových zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244973

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kasparajtis Albinas Juozo

MPK: F41F 17/12

Značky: hluku, streľbe, zbraní, veľkorážových, tlmič, tlaku

Text:

...pohltivým obkladom, výstuhami sú medzi sebou oddelené kanály medzi expanznou rúrou a plášťom, pričom expanzná rúra je opatrená prietokovými otvormi a podstavec, na ktorom je uložený celý tlmič, je opatrený gumovými podložkami..Príklad tlmiče hluku a tlaku z vellkorážových zbraní- je znázornený na výkrese, kde na obr. l je tlmič znázornený v náryse a na obr. 2 jerez rovinou A-A z obr. 1.Obsah i prierez expanznej rúry 1 je podstatne väčší...

Zariadenie na optické čerpanie laserových tyčí aktivovaných iontami neodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244972

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gapšis Algis Adolfo, Bansevieus Ramutis-petras Juozo

MPK: H01S 3/139, H01S 3/09, H01S 4/00...

Značky: zariadenie, aktivovaných, iontami, tyčí, čerpanie, neodymu, optické, laserových

Text:

...čerpaciehou svetla celkom odiiltrovaný alebo je odfiltrovaný nedostatočne.Laserová tyč z yttritohliniteho granátu aktivovaného iontami neodymu, ktorá má priemer 5 mm a dĺžku 70 mm, je umiestnená rovnobežne s kryptonovou výbojkou s rozmermi výbojkovej dráhy odpovedajúcimi rozmerom tyče vo valcovo-m pozlátenom reflektore s priemerom 50 mm a dĺžkou 75 milimetrov. Laserová tyč je pritom uložená v trubici o hrúbke steny 1,5 mm z...

Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 244971

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tolkmitt Uwe, Kuznicov Dmitrij Dmitrijevie, Herold Frank

MPK: A61D 1/00

Značky: otváranie, zariadenie, uzatváranie, priesvitu, artérií

Text:

...spočívajú v tom, že toto zariadenie nevyžaduje pre polohovanie malého laboratórneho zvieraťa nad podložku inak nutný a drahý stereotaxický aparát, pričom náklady na zhotovenie zariadenia podľa vynálezu sú veľmi nízke. Použitie navrhovaného zariadenia zvyšuje úspešnosť operácií, pretože uzáver artérií je vždy presný a jednoznačný. Navyše i opakovaný uzáver použitím tohto zariadenia neznemožňuje opätovnú plnú priechodnosť artérií, čím...

Zapojenie pre meranie koncentrácie a polarity iónov vo vzduchu a v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244970

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fritzsche Werner, Fiedler Gerhard

MPK: G01N 27/00

Značky: meranie, zapojenie, plynoch, vzduchu, koncentrácie, iónov, polarity

Text:

...elektródového kondenzátorového systému je pripojená jednak cez prvý odpor na prvú vstupnú elektrádu operačného zosiiňovača so vstupným odporom väčším ako 1014 Ohmu a jednak cez sériovú väzbu druhého odporu a štvrtého odporu na zdvojený prepínač. Druhá vstupná elektróda operačného zosilňovača je uzemnena. Zdv-ojený prepínač je priamo spojený s výstupnou elektródou operačného zosilňovače a s jedným pálom vyhodnocovacieho prístroja. Ďalej...

Zapojenie analyzátora prechodovej kapacity

Načítavanie...

Číslo patentu: 244969

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wille Lothar

MPK: G01R 27/00, G01R 31/26, G01R 27/26...

Značky: prechodovej, zapojenie, kapacity, analyzátora

Text:

...preohodovej kapacity.Na obr. 1 je výstup vysokofrekvenčného generátora 1 spojený so vstupom a excitačného blolku 2, s referenčným vstupom b lock-in zosilňovače 3, použitého ako .merača kapacity a so vstupom c riadiaceho bloku 4. Na svorky d a e excitačného bloku 2 sa pripojí vyšetrovaný objekt a výstup ľ je spojený s lock-in zosilňovačom 3, na výstup g, kt-orého je pripojený vyhodnocovací blok 5 a v prípade potreby aj osciloskop. Na výstup m...

Kontinuálny spôsob farbenia polymérov v hmote a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244968

Dátum: 15.11.1987

Autori: Günther Ralf, Kunzmann Klaus, Bröchler Gerd, Kuznecov Vsevolod Viktorovie

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: kontinuálny, hmotě, spôsob, zariadenie, polymérov, farbenia

Text:

...Vypínacou pákou dávkovacieho čerpadla, otačkomerom a pod. Pracovný valec zariadenia 10 sa skladá z vyhrievaného pléšfa 15 pracovného valca a závitovky 16 pracovného valca a pozostáva z tavnej a tlačnej zony a zo zóny zmešovacej, tvorene bud vretenom s prerušovanými závitmi alebo Vretenom s vačšou vôlou, alebo vretenom opatreným roztieracími alebo brzdnými elementaml.Dávkovanie jednotlivých koncentrátov alebo zmesi koncentrátov sa...

Zapojenie pre vyhodnocovanie velkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244967

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rysin Nikolaj Ivanovie, Tchaj Vitalij Sergejevie

MPK: H02P 5/50

Značky: závěsu, vyhodnocovanie, pomocou, meniča, uhlovej, fázového, rotora, rychlostí, otáčania, veľkosti, zapojenie

Text:

...zapojenia podľa predmetu vynálezu je, že súčasne sa získa informáciao rýchlosti V tvare šínkovo modulovaného,čísiicového, impulzneho a analógového signálu. Prevodová charakteristika je lineárna.Na pripojenom výkrese je príklad zapojenia obvodu pre vyhodn-ocovanie veľkosti uhlovej rýchlosti otáčania rotora fázového meniča pomocou fázového závesu zo signálu fazového meniča podľa vynálezu.Zapojenie obvodu pre vyhodnocovanie veľkosti uhlovej...

Rozprašovacia tryska, najmä pre stomatologické striekačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244966

Dátum: 15.11.1987

Autori: Veselov Alexadd Vladimírovie, Abramov Vsevolod Vasiljevie, Stepurjenko Ivan Romanovie

MPK: A61C 17/02

Značky: rozprašovacia, striekačky, stomatologické, tryska, najmä

Text:

...sa do niektorého z pretekajúcich médiidostane nečistota, stava sa tryska nepoužitelnou.Uvedené nedostatky odstraňuje rozprašovacia tryska podľa vynálezu, vytvorená z vonkajšej a vnútornej trubky, ktorého podstata spočíva v tom, že vnútorná trubka je vedená vo vonkajšej trubke prelismi, ktoré vytvárajú vodiace kanáliky, pričom vonikajšia trubka je .opatrená posuvnou regulačnou spojkou.Výhodou rozprašovacej trysky podľa vynálezu je, že prellsy...

Držiak vodiaceho očka pre osový odvin nite z predlohového návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244965

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mertvjaeenko Petr Ksenofontovie, Goljak Leontij Anisimovie

MPK: D01H 13/04

Značky: odvin, předlohového, držiak, osový, očka, návinů, vodiaceho

Text:

...Druhá čast kontaktu 8 je pripevnená na kocku 9 z elektricky nevodivého materiálu a pomocou vodiča 10 pripojená na ovládacie elektrické napätie. V inom príkladnom vyhotovení je elektrický kontakt vytvorený ako mikrospínač ovládaný pomocným ramienkom 5.P-omocné ramienko 5 je pritláčané k pevněmu dorazu 6 pružinou 11 vedenou na skrutke 12. Skrutka je u prikladného vyhotovenia opretá hrotom v otv-ore uholníka 14 a druhým koncom vedená s veľkou...

Poloautomatické zariadenie pre vyslanie informácie v binárnom kóde v agresívnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244964

Dátum: 15.11.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G08C 19/02

Značky: prostředí, vyslanie, poloautomatické, zariadenie, binárnom, informácie, kóde, agresívnom

Text:

...Spojenými kontaktami K 1, (12 s napä tím Ug. Odpor R 4 je súčasne zapojený do, bázi tranzistora T 2. Kolektor tranzistora Tz je cez odpor R 7 pripojený na napájacie napätie UB a jednako cez odpor Re s bázou tranzistora T 1. Emitor tranzistora T 2 je spojený s bázou tranzistora T 3. V k-olektorovom obvode tranzistora Ta sú pripojené kontakty K 2, K 3,až K 11. Emitor tranzistora T 5 a kolektor tranzistora T 1 sú spojené s napätím -UB. Anóda...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dušanov Ivan Dimitrov, Ivanov Vadim Ivanovie, Mintov Michail Grigorov, Tonev Toneo Petrov, Cvetkov Krum Kostov, Grigorjan Vladimír Grantovie, Klotsch Wilfried, Belov Petr Stipanovie, Obuchov Vladimir Alexejevie, Korotkov Vladimir Alexejevie, Iakonov Alexadd Juljevie, Raatz Winfried, Verch Hartmut, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Filipov Petko Antonov, Hanf Reinhard

MPK: C12N 1/14

Značky: voči, fágovej, odolný, chlórtetracyklín, produkujúci, infekcii, aureofaciens, streptomyces, kmeň

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Zariadenie na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244962

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nizova Svetlana Alexejevna, Epperlein Joachim, Stycenko Valentin Dmitrijevie, Möckel Peter, Rozovskij Alexadd Jakovlevie

MPK: D04H 13/00, B29C 85/08

Značky: zariadenie, protiprašných, zváraním, ultrazvukovým, výrobu, respirátorov

Text:

...1,ktorá pri roztvorení má lodičkovitý tvar.Z inej netkanej syntetickej textílie, napr. PES/POP, sa v-ystrihnú štvorce cca 2 D x 20 centimetrov, a z nich sa tlako-vo-tepelným spracovaním na tvarovacom stroji pri teplote 150 až 220 °C a pritlakom po dobu 5P-o tejto prípravnej etape nasleduje kompletovanie respirátora. Do zváracieho prípravku na zváranie skelet-ovjobr. 3 v podobe matrice, formou zodpovedajúcej tvaru skeleiu 4, 5, sa vloží...

Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

MPK: B60P 3/22

Značky: cisternový, neupravenom, automobil, určený, teréne, prácu

Text:

...napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k...

Súdržná protéza kolenného kľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244960

Dátum: 15.11.1987

Autori: Weissflog Wolfgang, Rauh Wolgang, Marx Jörg

MPK: A61F 2/38

Značky: protéza, kĺbu, súdržná, kolenného

Text:

...umiestnená na hornej časti tibiovej hlavice2. V strede tibiovej excentrickej drahy 6 je drážka 10, cez ktorú prechádza krček 19 väz-obnej spojky 3, zako-nčený na hornej časti valcovou časťou 18, pohyblivo vloženou vo vnútri femurovej hlavice 1, dolná časť krčka 19 je zakončená guľovou časťou 20, pohyblivo vloženou vo vnútri tibiovej hlavice 2.Na obr. 2 je znázornená protéza kolennéh-o kĺbu pri pohľade spredu. Femurová hlavica 1, zakončená...