Archív za 1987 rok

Strana 46

Zariadenie pre ručné ovládanie elektrického pákového a otočného servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242538

Dátum: 15.11.1987

Autor: Orlický Jozef

MPK: H02P 1/04, F16K 31/05

Značky: ovládanie, otočného, elektrického, zariadenie, ručné, pákového, servomotora

Text:

...a spája ich na pevno. Názorné usporiadanie ručného ovládania podľa vynálezu je nakreslená na prlpojenom výkrese. Na hriadeli 7 na jeho vrchnej časti je u 4ložený otočne pastorok 4, ktorý s hriadelom 7 sa pevne spojí s unášačom B, ktorý je posuvne uložený V pozdlžnom valcovom otvore V drážkach hriadela 7. Prečnievajúce. krížové ramená unášača B cez hriadeľ 7 zapadajú do zárezov pastorka 4. Polohu unášača pre záber zaisťuje pružina B,...

Spôsob regulácie hrúbky stenyvytláčaných výrobkov z plastov v priereze a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242535

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fiala Zdenik, Eupka Pavol, Boeek Vladimír, Gheorghiu Mihnea

MPK: B29C 47/90

Značky: priereze, zariadenie, výrobkov, hrúbky, regulácie, stenyvytláčaných, spôsob, plastov

Text:

...výrobkov z plastov V priereze a zariadenie pre tento spôsob, ktorého podstata spočíva v tom, že regulácia hrúbky sa vykonáva zmenou teploty prislučnej zóny hubice a/alebo tŕňa vytláčacieho nástroja, pričom sa pri konštantnej odťahovej rýchlosti zmeni hodnota hrúbky steny vytláčaného výrobku v priečnom profile na požadovanú hodnotu. Celé zariadenie je realizované tak, že v hubici alebo tŕni vytláčacieho nástroja sú v smere toku taveniny...

Ukazovateľ stavu polohy otočných elektrických spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242534

Dátum: 15.11.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Handlío Karel

MPK: H01H 9/16

Značky: ukazovateľ, spínačov, otočných, stavu, polohy, elektrických

Text:

...zostavy polohového štitku a čelnej dosky v reze AA.Ukazovateľ stavu polohy podľa vynárlezu pozostáva z .kruhového polohového štítku 1 a z čelnej dosky 2. Kruhový polohový štítok 1 je z eloxovaneho hliníkového ple chu so znlačkalmi G, 7 spinecích polôh. V strede polohového štítku 1 je vytvorený kruhový otvor 10, ktorého obvod prechádza do dvoch kruhových výsečí 12, 21 z ktorých horoá výseč 21 má na svojom kruhovom obvode obdĺžnikové...

Kombinovaný nožný spínač pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242533

Dátum: 15.11.1987

Autor: Košalko Rudolf

MPK: A61B 17/32

Značky: vysokofrekvenčné, kombinovaný, prístroje, nožný, chirurgické, spínač

Text:

...spíanani vysokofrekvenčných režimov može owbsluhujúci stlačiť obidva. nožné spínač-e, t. j. koaguláciu a rezanie. Pri použiü dvoch rukoväti na bokoch základne, resp. bokoch Zákiĺtädne s prepážkou vysokoirekvemčuných režimov je nevýhodou zložitosť riešenia, keď pre každú činnosť, funkciu musí byt vytvorený nový diel, alebo upravený tvar základne. Uvedené nedostatky odstraňuje. kombinovaný nožnný spínač pre vysokoirekvenč-nte chirurgické...

Spôsob prípravy hydrátovaných semipermeabilných membrán na báze polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242532

Dátum: 15.11.1987

Autori: Martvoo Augustín, Janda 1ubomar, Šipoš Ján, Múeková Marta

MPK: B01D 39/04, C08F 114/06

Značky: spôsob, semipermeabilných, báze, polyvinylchloridu, hydrátovaných, přípravy, membrán

Text:

...Odskúšairré dostal bolí zosieťovamé, vo vode rozpusitlne polyimévry, hyvdrofilno-hy-dr-ofóhmąe kopolyméry, homopolyméry z polárnych rnooornerov, asnomaticke a helterocylçlicke kondenzačné piolvméry.Podstatou vynálezu je príprava hydráitovej semipermeabilnej Imembrámy z polyvínylcheloridu. Tato membräna má široké využitie hlavne pri uult-nafiltrávcií a dialýze, pričom jej výhodou je, že je použitelná pri teplotách až do 60 °C, pri...

Dvojný kapacitor so spínaným kapacitorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242531

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín

MPK: H03H 11/12

Značky: kapacitor, spínaným, kapacitorom, dvojný

Text:

...v tom, že obsahujú dva operačné zosilňovače a vysoký počet kapacitorov a spínačov.Uvedený nedostatok je odst-re-neuný zapojením dvojnénho kapaoitoru podľa. vynálezu. Podstatou zapojenia je využitie jediného z-osilňorvač-a. so zosilnením dva, čo umožňuje, že nexoabitý k~axpaocit.or pripojený k vstupnej bráne odobiera zo zdroje vstupného napätia ur-čiutý náboj a po prepxnu-.tí kapacit-oru medzi vstup a výstup zosilňovače sa vracia do zdroja...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Múeková Marta, Marková Dagmar, Janda 1ubomír, Šipoš Ján

MPK: B23Q 5/34

Značky: matica, dvojitá, pohybovej, skrutky

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Spôsob prípravy priamych alebo rohových spojov pásov plechov pre stykové odtavovacie zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242529

Dátum: 15.11.1987

Autori: Marek Jan, Thorovský Zdenik

MPK: B23K 11/34

Značky: plechov, přípravy, priamych, zváranie, rohových, pásov, spôsob, odtavovacie, stykové, spojov

Text:

...je väčšia vnaajmenej o 1 mm a plrídavok na oditavenie a -stiačernie, načo sa zvarria stykłovým nodatavovaoím Zvâlľälľľĺvm. Dieice spojené spôsobom pod-ia vynnrálezu majú stykově plochy vhodne tvarov-aloe pred zvárainímpa io tak, že vznikajúci výrornok sa formuje do miest, k-dne funkčne neprekáža a netreba ho praone odstraňovai. Kooce .stykových plôch sa pred zvere-oím tvarujú zohunurtírm o určitý uhol v (POZsahu od 2 U do 75 °, čím vznikne...

Zapojenie pre simulovanie dynamickej záťaže skúšaných hydromotorov s jedným pohyblivým piestom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242528

Dátum: 15.11.1987

Autor: Halomi Milan

MPK: F15B 19/00

Značky: pohyblivým, jedným, zapojenie, dynamickej, simulovanie, skúšaných, piestom, záťaže, hydromotorov

Text:

...s jedným pohybiivým pviesriom pojdlla výnálezu, kde je na obr. 1 zapojenie pre hydmomoriory s posuvhým pohybom piesta a- na obr. 2 zapojenie pre hydrvomot-ory s kývnvým pohybom piesta.je pomocou mechanického spojenia 2 spojený so zatažolvacím piestom 31 zaťažovacieho hyd-romotjora 3. Na prívodové kianäz-le 32 zatazonvacieno hydromotora 3 je cez spojovacie konala 33 pripojený hydrosoatt-ický prevodník 4 s rotačným výstupným hriadeľvom...

Zariadenie pre vertikálny a rotačný pobyb u naparovacej figuríny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242527

Dátum: 15.11.1987

Autor: Janík Ivan

MPK: D06F 71/16

Značky: figuríny, vertikálny, naparovacej, pobyb, rotačný, zariadenie

Text:

...možného výrobku.Uvedené nevýhody zamedzujú navrholvané riešenie zariadenia pre vertikailiny -a ro,4tačný pohyb u napuarovvacej fignríny. podľa vyxnálezu. jeho podstata spočíva v tom, že nie otočne ulloženej vodiacej rúre je upevnenä objímlkia, s kiiedkami., prechádzajúcimi cen. pozdĺžne otvoury vo vodiaicej-rüre do dotyku. normou rúrou oparreunou jednak pozdlžnym-i drážk-ami, do ktorých zapadajú predĺžené čapy osadené vo vodiacej rúr-e,...

Ultrazvuková kmitavá sústava, najmä pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242526

Dátum: 15.11.1987

Autori: Doležel Pavel, Waradzin Walter

MPK: B23H 7/38

Značky: najmä, kmitavá, obrábanie, sústava, ultrazvuková

Text:

...tvorený podložkou.Ultrazvukovou kmitavou sústavou podľa vynálezu sa docieli zníženie energetických strát jednoduchou konštrukciou zabezpečujúcou súosost, tuhosť a presnosť. .Na pripojenom výkrese sú prí-klady zná 4zornené dve riešenia, kde na obr. 1 je nakreslený osový rez radiálne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy a na obr. 2 je nakreslený osový rez axiälne uchytenej ultrazvukovej kmitavej sústavy.Ultrazvuková kmitavá sústava pre...

Rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242525

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pašek Josef, Uhlár Ján

MPK: D02J 13/00

Značky: rozvodné, zvlákňovacie, zariadenie, kvapalín, zvlákňovanie, viskóznych

Text:

...hubice»vé bloky zo spodu a na obr. za, Zb je znázornené zvlákñovacie zariadenie, do ktorého sa ukladajú. hubicové bloky z hora.Na obr. la je vo zvislom priečnom reze znázornená štvormiestne rozvodné zvlákňovacie zariadenie pre zvlákňovanie viskóznych kvapalín vo dvojprúde a na obr. 1 b je v bokoryse znázornený pozdĺžny rez toho istého zvlákňovacieho zariadenia, ktoré pozostáva z rozvodného bloku lll a vymenitelných čerpadlových blokov 20,...

Nádobka na meranie viskozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 242524

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jarý Jioí, Eapková Jidda

MPK: G01N 11/00

Značky: meranie, nádobka, viskozity

Text:

...chladu, lebo skúška trvá viac než 16 hod.Typické sú dva spôsoby usporiadania meracej aparatúryV Dewardovej nádoba sa v chladivej kvapaline temperuje len vzorka, zatial čo kapilára nie je temperovaná. Tento spôsob je použiteľný len pri nehlbokých teplotách,približne do -10 G a pri málo viskóznych kvapalinách, kde čas potrebný na naplneniekapiláry je pomerne krátky, približne do 60 sek. Pri viskóznejších kvapalinách, alebo pri teplotách...

Zariadenie na prenos sily zo zdroja pomocou tlakového média do pracovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 242523

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eapek Karel

MPK: F15B 9/02

Značky: pracovného, prenos, zdroja, pomocou, zariadenia, tlakového, media, zariadenie

Text:

...namáhaniu na skrut a malé prierezy hydraulických. valeov ovládané PÍBSÍHÍCEMIÍVSLIĽÍÝIH zdvihomnpomocou pretlaku v SYBÉĚIBBMĽIOŽñujú prenášať značné silý vo velinânmalých časových intervaloch pri minmütmimcíi strojných zariadenLZariadenie na prenos sily zo zdroja -pomocou ttakuvéľro média do pracovného zariadenia je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde nac obr. 1 je nakresllena časť, ktora sa upevní nad zdrojsily a na...

Zariadenie na upínanie a napínanie spodného okraja odevného výrobku na naparovacej figuríne

Načítavanie...

Číslo patentu: 242522

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pacha František

MPK: D06F 73/00

Značky: figuríne, napínanie, výrobků, spodného, okraja, zariadenie, odevného, upínanie, naparovacej

Text:

...vedenia vodiacich tyčí, vonkajšie rozmery upínacieho a napínacieho systému sú pomerne menšie, takže obsluha získava väčší priestor pre manipulaciu.Riešenie zariadenia na upínanie a napí nanie spodného okraja odevných výrobkov na naparovacej figuríne podľa vynálezu je schématicky zobrazené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje usporiadanie upínacich a napinacich prvkov v pôdoryse, obr. 2 bežec upínacieho telesa v náryse s...

Silnoprúdový ohybný prívod, hlavne pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242521

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hrušková Vira

MPK: B23K 11/36

Značky: hlavne, odporové, zváracie, silnoprúdový, ohybný, stroje, přívod

Text:

...na pomerne malú hrúbku plechov 0,1 mm, frézovanie je časovo náročná operacia.Uvedené nevýhody v súčasnosti známeho konštrukčného riešenia silnoprúdových o 4hybných privodov sú v podstatnej miere odstránené silnoprúdovým ohybným prívodom podľa predloženého vynálezu.Podstatou vynálezu je, že silnoprúdový ohybný prívod pozostáva z jedného pása plechu, u ktorého začiatok je vyhotovený v tvare stredovej čiary chybného prívodu a okolo...

Zariadenie na riadenú oxygenoterápiu kontinuálne pozitívným tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 242520

Dátum: 15.11.1987

Autor: Biluša Jindoich

MPK: A61N 1/08, A61G 11/00, A61N 1/00...

Značky: tlakom, zariadenie, riadenú, kontinuálně, oxygenoterápiu, pozitívnym

Text:

...tlakom. Výhody navrhovaného zariadenia spočívajú v presnom automatickom riadení pomeru dýchacích plynov mikropočítačom, na základe analýzy stavu acidobázickej rovnováhy určenej p 02, pCO 2, pH, Hboz.Na priloženom výkrese je bloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Zariadenie na riadenü oxygenoterápiukontinuálne pozitívnym tlakom pozostáva z dvoch transkutanných elektród, a to p 02 elektrody 1 a pCO 2 elektródy 2. Tieto elektródy 1, 2 sú...

Podávacie zariadenie bielizne korytových žehličov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242519

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sekerka Vladimír

MPK: D06F 67/04

Značky: bielizne, zariadenie, korytových, podávacie, žehličov

Text:

...valca a je možné naraz vkladať viacero kusov bielizne rôznej hrúbky.Podávacími valčekmi je bielizeň zároveň predrovnávaná pri vstupe medzi žehliaci valec a žehliace koryto. Uvedené zariadenie zvyšuje výkon a kvalitu žehlenia a znižuje namáhavost práce.Na pripojených výkresoch je schematic 4ky znázornený príklad prevedenia podávacieho zariadenia bielizne korytových žehličov podľa vynálezu, kde na obr. 1 je toto zariadenie spolu so žehliacim...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gvozdjaková Anna, Bahidský Karol, Vavrík Milan, Jantovie Jozef

MPK: F03C 1/06

Značky: tlakovej, kombinovaný, regulačný, regulácie, obvod, hydromotora

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Mikroelektronický stereofonendoskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 242517

Dátum: 15.11.1987

Autor: Loveeek Zdenik

MPK: A61B 5/02

Značky: mikroelektronický, stereofonendoskop

Text:

...nedajú urč-ovat smery šírenia sa rôznych šelestov, napr. u srdcových vad atd.Tieto nevýhody odstraňuje uvedený vynález, ktorého podstata spočíva v tom, že mikrostereo-zosilovač je do série zapo-jený s monočlánkom, v obvode so spínačom a do paralely má zapojené dva reostaty na dva mikroreproduktuory.Výhody navrhovaného vynálezu sú v množ 4nosti plastlckého posluchu danej patollogický zmenenej oblasti, z ktorej zvukové feno-mény patrične...

Čalúnnická ihla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242516

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krajíeek Štefan

MPK: B68G 15/00

Značky: čalúnnická

Text:

...ktorá tento odlahčcovací Výrez nemá.Použitie čalúnnickej ihly s odľahč-ovacim výrezom je možné u Všetkých strojných zariadení, kde sa používajú čalúnnické ihly bez odlahčovacieho výrezu.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, na ktorom znázorňuje obrázok 1 začiatok prenikania čalúnnickej ihly poťahrovou látkou po jej prepichnuti V smere od výplňovej hmoty, obr. 2 polohučalúnnickej ihly pri prenikaní potahovnou látkou, ked je...

Zapojenie na časové oneskorenie impulzu s nezávislým oneskorením jeho čela a tylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242515

Dátum: 15.11.1987

Autor: Runa Alfréd

MPK: H03K 3/027

Značky: časově, čela, oneskorením, zapojenie, nezávislým, oneskorenie, impulzů

Text:

...impulzu.Zapojenie pozostáva z operačného zosilňovača 1, ktorý je zapojený ako komparátor a kde na jeho invertujúci vstup je zapojený kladný pól časovacieho kondenzátora 2 a katóda obmedzovacej Zenerovej diódy 3, ktorej anoda je pripojená na nulový potenciál.Ďalej na invertujúci vstup operačného zosilňovače 1 sú zapojené dve vetvy V 1, V 2,z ktorých jedna vetva V 1 je vytvorená sériovým spojením nabíjacieho potenciometra 4, zapojeného ako...

Prídavné zariadenie pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalného chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242514

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wiesner Ivo, Ježek František, Hampl Petr, Sekera Miroslav

MPK: H01F 27/12

Značky: zariadenie, chladiva, prirodzeného, oběhu, přídavné, kvapalného, zlepšenie

Text:

...zariadením pre zlepšenie prirodzeného obehu kvapalnéh-o chladiva podľa vynálezu. jeho podstata spočíva v tom, že zariadenie tvorí plášť tvaru otvorenej rúry,obopinacej aktívnu časť, pričom horný okraj plášta je pooorený pod hiladmou chladiva vo vzdialenosti, zuovnateľnej so vzdialenosťou spodného okraja plášťa od dna nádoby.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je lepšie využitie chladiva jeho zlepšenou cirkuláciou.Príklad prevedenia prídavného...

Spôsob výroby jednostranne pokovovaného oceľového pása plechu, najmä zinkom v kontinuálnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 242513

Dátum: 15.11.1987

Autori: Švec František, Hradil Jioí, Tesao Václav, Hetflejš Jioí, Vašátko Josef, Reiss Jioí

MPK: C23C 2/40, C23C 2/06

Značky: jednostranně, pokovovaného, zinkom, najmä, kontinuálnej, pása, plechů, linke, spôsob, výroby, ocelového

Text:

...po ustálení a zrovnomernení najmä vrstvy trvalého pokovenia,sa najprv ochladí na 40 až 80 °C a potom sa pomocou nanášacieho valca najmenej na jeho jednu stranu nanesie maskovanie médium nerozpustné v kyselinách a ľahko snímateľné. Po ďalšom ochlaclení nanesenej vrstvy média a pása plechu na teplotu 20 až 30 °C sa pás ponorí do roztoku kyseliny napríklad soľnej po dobu 2 až 7 sekúnd vo vztahu k hrúbke plechu a rýchlosti pása.Po vyžmýkaní...

Zariadenie pre úpravu jednostranného pokovovania oceľového pása plechu, najmä zinkom v kontinuálnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 242512

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbík Josef, Lašák Karel, Albín Milan, Zemanová Dana, Eermák Jioí, Vraná Vira

MPK: C23C 2/06, C23C 2/40

Značky: jednostranného, zinkom, zariadenie, pása, kontinuálnej, úpravu, najmä, plechů, ocelového, linke, pokovovania

Text:

...žmýkacích valcov kyseliny umiestnenými za pracovnou nádržou nad zbernou nádržou.Ďalej je umiestnený oplachovací úsek vybavený uobojstrannými postrekovačml a párom žmýkacích valcov oplachovacieho média, ďalej sušiaca komora a nakoniec stie 242512rač snimateľného maskovacieho média. RozpúštacI a oplachovací úsek sú vybavené odsávačmi výparov Pre účely ponechania obojstranného pokovovania zvolených úsekov pása plechu je zariadenie s výhodou...

Zapojenie akustického indikátora úniku tekutín z uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242511

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kroupa Jan, Kruliš Jan

MPK: G08B 3/10

Značky: uzatvorených, zapojenie, akustického, indikátora, tekutin, úniku, priestorov

Text:

...z uzatvorených priestorov pozostáva zo širokopásmového zosilňovače 5, ktorý je striedavo spojený prostredníctvom prepojky 15 so sondou 16 pre plyn a so sondou17 pre kvapalinu. Sonda 16 pre plyn pozostáva z nízkošumového vysokofrekvenčného zosilňovača 2 s pripojeným ultrazvukovým mikrofónom 1. Sonda 17 pre kvapalinu pozostáva z nízkošumivého nízkofrekvenčného zosilňovače 3 s pripojeným geofónom 4. Výstup širokopásmového zosilňovače 5 je...

Zariadenie pre vertikálnu manipuláciu s paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242510

Dátum: 15.11.1987

Autori: Paska Igor, Paska František

MPK: B65G 57/24

Značky: manipuláciu, paletami, zariadenie, vertikálnu

Text:

...a brzdiaceho agregátu opatreného reťazovým kolesom a upevnenom na pevnom ráme zariadenia, pričom nosič bremena je pevne spojený s vodiacim stĺpom posuvne vedenom vo vodítkach reťazou cez reťazové kolesá otočné upevnené k držiaku.Zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje vyšším účinkom v porovnaní so známym stavom techniky spočívajúcim v náhrade4 priamočiarych pohonov pohonom rotačným,s následným znížením náročnosti na pohonný agregát, pri...

Manipulačné zariadenie na skladanie dyhových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242509

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skala Václav, Sůsa Jaroslav

MPK: B65G 59/04

Značky: manipulačné, súborov, zariadenie, skladanie, dýhových

Text:

...jednotka.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že usporiadanie jednotlivých častí zariadenia umožňuje úplnú automatizáciu skladania dyhových súborov a plnenia poskladaných dyhových súborov do prislušného zariadenia.Výhody vynálezu sú v tom, že sa odstraňuje monotónna ručná práca v zdravíuškodlivom prostredi a ušetria sa pracovné sily na Skladanie dyhových súborov.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornený nárys...

Spôsob prípravy vzoriek polyetylénu k stanoveniu nadmolekulovej štruktúrny metalografickými svetelnooptickými a elektrónovými mikroskopmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242508

Dátum: 15.11.1987

Autori: Podkolzin Sergej Vladimirovie, Nikolajenko Anatolij Vladimirovie

MPK: G01N 1/32

Značky: přípravy, spôsob, elektronovými, vzoriek, stanoveniu, polyetylénu, mikroskopmi, štruktúrny, nadmolekulovej, metalografickými, svetelnooptickými

Text:

...procesy, v ktorých dôsledku sa zviditelnia makromolekulové útvary.Pri leptani sa osvedčili iony kyslíka. Repliky z povrchu polymérov, odobrané po iónovom leptaní sú vhodné pre výskum morfologických osobitostí polymérov. Iónovéleptanie sa používa aj na leptanie mikroienkých rezcv polymérov.V poslednom obdobi sú zaznamenané viaceré pokusy o prípravu povrchu skúšobných vzoriek leptaním v rozpúšťadlách. O túto metodu sa opiera aj predmet...

Piest pneumatickej hustilky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242507

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kozlov Mstislav Valentinovie

MPK: F04B 33/00

Značky: piest, pneumatickej, hustilky

Text:

...priskrutkro-vanou spolu s telesom piesta na ukončenie piestnice. Po obvode telesa piesta je upravené kruhové tesnenie. w f .Výhody piesta podľa vynälezu sú v predlžení jeho životnosti.Piest pneumatickej hustilky vyznačený tým, že v telese 2 piesta sú vytvorené osadené diery 9, ktorými. .je prepojený nasávaoi priestor 10 valca 1 s kompresným priestorom 11 valca 1, prič-cm v každej širšej časti diery 9 s kužeľovým dnom, je zo strany od...

Matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242506

Dátum: 15.11.1987

Autori: Goganov Dmitrij Alexejevie, Oveinnikov Jevgenij Konstantinovie, Ždanovskij Nikolaj Stipanovie

MPK: B23Q 5/34

Značky: pohybovej, skrutky, matica

Text:

...puzdrom je zaskrutkovaný v pevnej matici.Výhody matice pohybovej skrutky podľa vynálezu spočívajú predovšetkým V jednoduchej konštrukcii, V priestorovej nenáročnosti, V jednoduchosti vymedzovanía závitovej vôle a taktiež vo využiteľnosti nielen V konštrukciách nových mechanizmov, ale aj pri renovácii dostal používaných pohybových mechanizmov, napr. pri opravách posuvových zariadeni suprortov obrábacích strojov, ako sú sústruhy s...

Ultrazvukový indikátor prítomnosti kvapaliny v potrubí a jeho zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242505

Dátum: 15.11.1987

Autor: Seidel Günter

MPK: G01F 23/28

Značky: přítomnosti, kvapaliny, indikátor, ultrazvukový, zapojenie, potrubí

Text:

...výseč 3 je spojená so zosilňovačom Lektoré~ho~ prvý výstup je spojený s vysielačovou piezokeramiokou prstencovou výsečou 2. Druhý výstup zosilňovače je spojený so vstu pom detekčlného a tvarovacieho obvodu 5Druhé riešenie ultrazvukového- indikátora je odlišné V tom, že vysielačová piezokeramická prsteneová výseč 2 je spojená s budiacim obvodom 7, ktorý je pripojený na taktovaci generátor B. Prijimačová piezoke ramioká prstenoová výseč 3 je...

Zariadenie na stanovanie kvality kvapalného argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242504

Dátum: 15.11.1987

Autor: Müller Martin

MPK: B01D 8/00

Značky: stanovanie, kvapalného, zariadenie, argonu, kvality

Text:

...podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z odmernej priesvitnej nádoby »objemu vzorky kvapalného argónu vloženej do izolovaného priesvitného zásobníka chladiaceho~ kvapalného dusíka vybaveného uzáve- rom, lievikom, vedením prívc-du chladiace ho kvapalného dusíka a vedením prívoduvzorky kvapalného argónu, pričom v odmernej priesvitnej nádobe je odčítateľný objem stuhnutého argónu a objem kvapalného kyslíka a kvapalného...

Prenášacie polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242503

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mühlblberg Jörg

MPK: B23Q 7/04

Značky: prenášacie, zariadenie, polohovacie

Text:

...5 čeluste 1 je ku hriadeľu 3, resp. ku styčnému puzdru 4 uchytené pomocou pera li a drážky 8 kladiek 9 súoso uložených na hriadeli 3, resp. na styčnom puzdre 4. Kladky 9 sú na svojom obvode opatrené prítlačnými brzdnými telieskami 10, dotlača 4nými pomocou pružin 11, s predpätím nastaviteľným pomocou dutých skrutiek 12 Celné plochy 8 na kladkách 9 sú opatreně výbežkami 13 tvaru skrutkovice, ktoré zapadajú do vybraní v čelných plochách...

Spôsob prípravy 8, 8′-dichlórderivátov metalokarboranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242502

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kröhl Manfred, May Gotthold

MPK: C01D 17/00

Značky: metalokarboranov, přípravy, spôsob, 8'-dichlórderivátov

Text:

...soli je východisková látka pre prípravu kyseliny uvedenej soli, ktorá sa pripraví pomocou meničov iónov-katexov.Výhodou spôsobu podľa vynalezu je, že tieto látky sú vhodné ako selektívne extrakčné člnidlo na rádioaktívne cézium a stroncium z vysokoaktívnych roztokov vznikajúcich pri spracovaní jadrového paliva a dajú sa spôsobom podľa vynálezu pripraviť tak, že sa splňajú podmienky pre vlastnostiextrakčného činidla určeného pre uvedené...

Spôsob prípravy 8, 8′-dichlórderivátov metalokarboranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242501

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hernichel Herbert, Koch Wolfgang

MPK: C01D 17/00

Značky: spôsob, 8'-dichlórderivátov, přípravy, metalokarboranov

Text:

...vlastnostiach sa nové činidlo vyznačené aj vysokou radiačnou a chemickou stabilitou, extrahuje z kyslých roztok-ov a možno ho regenerovat. jeho príprava je jednoduchá a v technologickej aplikácii slúži tiež ako vychytávač chlóru, pričom sa neznižujú jeho extrakčné vlastnosti. je doposial jediným známym činidl-om, ktoré sa popri extrakčných vlastnostiach vyznačuje vysokou radiačnou a chemickou stabilitou, znižuje výťažky chlóru, resp....

Tesnenie dverí komôr koksových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 242350

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pecivál Ivan

MPK: C10B 25/16

Značky: batérií, koksových, komor, dveří, tesnenie

Text:

...ploche podľa stavu a tvaru jej nerovnosti. Aj v prípade ich kombinácie alebo kombinácie s účinnejšími prítlačnými prvkami, nezaisti sa požadovaná tesnosť, a to najmä preto, že rovná dosadacie plochy kovových prvkov nedokážu prekryt každú nerovnost. Delenie líšt na úseky by len zvýšilo netesnosť v spojoch.Uvedené nedostatky odstraňuje a problémíeši tesnenie dverí komôr koksových baFérii podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,...

Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Engelthaler Zdenik, Ludaeka Jan, Bartuška Miroslav, Šošško Juraraj, Kolman Josef, Mikyška Stanislav

MPK: C01G 55/00

Značky: katalytickej, hydrogenácii, odpadových, paládia, izolácie, spôsob

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje spôsob získavania paládia z odpadových vôd podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadové vody chemicky upravené na hodnotu pH 6 sa pôsobí vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu za prítomnosti koagulačného činidla, pričom vzniknutá zrazenina obsahujúca paládium sa separuje známymi spôsobmi. Na separáciu zrazeniny je výhodné použiť filtráciu alebo flotácitl,s výhodou kombinovania s filtráciou,...

Zariadenie na montáž, najmä úplných súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242348

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novotný Jioí, Kaeín Jan, Bareš Miroslav

MPK: H01L 21/70

Značky: výkonových, súborov, tranzistorov, zariadenie, najmä, úplných, montáž

Text:

...Nad nosičom 3 je umiestnený index B súboru prívodov. Nad dráhou 10 pre základne tranzistorov je umiestnený razník 19. Medzi dráhou 1 l pre základne a noslčom 3 je uložený ohybník 7. Dráha 10 pre základne je ukončena odklopeným dorazom 20 spojeným pákou 22 s magnetom 21.Funkcia zariadenia na montáž úplných súborov je nasledovnáNosič 3 je v zadnej polohe a ohybník 7 v hornej polohe. Súbor prívodov 14 a súbor základní 15 sú automaticky...

Spôsob kontinuálneho čistenia, najmä integrovaných obvodov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242347

Dátum: 15.11.1987

Autor: Šlesinger Jioí

MPK: H01L 21/70

Značky: obvodov, spôsob, čistenia, integrovaných, vykonávaniu, najmä, kontinuálneho, zariadenie

Text:

...je schematicky nakreslený nárys a na obr. 2 je nakreslený bokorys v pohľade.Spôsob kontinuálneho čistenia integrovaných obvodov sa vykonáva nasledovne integrované obvody 6 sú upnuté na dopravnom pase 3, ktorý ich unáša v priamočiarom smere nad čistiacou vaňou 1. Kontinuálna vlna čistiacej kvapaliny pôsobí na integrované obvody i svojimi čistiacimi účinkami a zároveň sa spolupôsobi na integrované obvody (i ultrazvukovou energiou cez čistiacu...