Archív za 1987 rok

Strana 45

Panel, zejména pro stěny pecních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243078

Dátum: 15.11.1987

Autori: Michal, Cích Vojtech

MPK: F27D 1/04

Značky: panel, stěny, zejména, pecních, agregátu

Text:

...krotevního trnu.Vnější nosná konstrukce uvedeného panelu vytváří současně i vnější plášť pece a kotevni systém kotví jak vláknité izolační materiály, tak i vrstvu žárobetonu.kolmo na převážný směr dodatočných a dilatačních změn rozměru bloku, pružností umožní průběh všech těchto změn bez poškození bloku žárobetonu, ale systém může zabezpečit tuto funkci jen v případě, že pod vrstvou vnitřniho žánobetonu je vrstva o nízké pevnosti, umožňující...

Způsob zajištění konstantní viskozity tekutých lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243077

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nedilka Gabriel

MPK: G01N 11/00

Značky: viskozity, zajištění, konstantní, způsob, lepidel, tekutých

Text:

...jehož podstata spočivá v tom, že na tekuté lepidlo se působí tlakem, který způsobuje jeho vytékání z trysky, přičemž Stálý výtok lepidla z trysky zabraňuje jeho zasychání na ústí trysky, čímž je dosahována klonstantní viskozita lepidladuchým způsobem je zaručena konstantnívískozita i u lepidel rychle zasychajících. Další výhodou je ta skutečnost, že z ústí Výtokové trysky lze jednoduchým způsobem,vždy reprodukovatelne množství lepidla...

Pojezdové zařízení obslužného automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243076

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: D01H 9/10

Značky: automatu, pojezdové, zařízení, obslužného

Text:

...místu stroje čelně.Příklad provedení pojezdového zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje příčný řez a obr. 2 pohled shore na schematícky zobrazené pojezdové zařízení s obslužným- automatem na textllním stroji.P-ojezdaové zařízení obslužného automatu 1 (obr. 2 sestává z nosné kolejníce 5, která probíhâ nad strojem jako dva paralelní přímé úseky spojene na konci stroje kruhovým vratným úsekem....

Způsob výroby tepelněizolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243075

Dátum: 15.11.1987

Autor: Beoa Vojtech

MPK: D04H 13/00

Značky: textilie, způsob, tepelněizolační, výroby

Text:

...než je teplota Ilěkľllltí použitého termoplastického vlákna s nejnižší teplotou tání. Doba působení se může pohybovat v poměrně širokém rozmczí 0,5 s . m až 12 s . m. e ovlívněna druhém termoplastíckého vlákna, jeho parametry,koeficientom zaplnění plošné textílie a druhém a výkonem tepelného zdroje. Vždy musí dojít k natavení pouze povrchové vrstvy vláken, která jsou ve styku s hliníkovou fólií. Nesmí dojít k protavení vlákenné...

Způsob rekonstrukce studiových jímacích objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243074

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hoffmann Ján, Faix Alexej, Roth Ján, Šimko Július

MPK: E03B 3/15

Značky: jímacích, studiových, rekonstrukce, způsob, objektu

Text:

...provedení regenerace. iVýše uvedené problémy řeší způsob rekonstrukce studňových jímacích objektů podle vynálezu, jehož podstatou je takový postup, že do původní výstroje objektu se vloží nová výstroj menšího průměru a do vznik lého prostoru mezi původní-a novou výstro- vjí se vloží trhavina. Trhavina se přivede k explozi, čímž dojde k destrukci původní výstroje, k uvolnění vtokových otvorů, popřĺpadě .k destrukci nepropustné části zaplášj...

Zařízení pro automatickou kontrolu průběhu výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243073

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mockoveiak Pavel

MPK: H03K 21/40

Značky: kontrolu, výrobního, zařízení, průběhu, procesu, automatickou

Text:

...atd. Všechny prvky zařízení pro automatickou kontrolu jsou běžné na našem trhu a mohou používat k svému pohonu energií elektrickou, pneumatickou či mechanickou.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněnno zařízení pro automatickou kontrolu průběhu výrobníh-o procesu v technologickém zařízení, opatřeném snímačem měřené veličiny.Zařízení podle výkresu je tvořeno tech 243073nologickým výnohním zařízením 1, opatřeným spouštěcím prvkem 2 tohoto...

Zařízení k detekci útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243072

Dátum: 15.11.1987

Autori: Holáeik Štefan, Marek Štipán, Skokánek Peter

MPK: D03D 49/50, D03D 51/18

Značky: dopravovaného, detekci, útku, prošlupem, tkacího, stroje, zařízení

Text:

...záření a přijímač soustavou fotocitlivých prvků, například fototranzístorů.Výhody zařízení k detekcí útku dopravovaného prošlupem tkacího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že v zařízení nedochází k žádným světelným ztratam, není nebezpečí nárazu útku do některého prvku za 4řízení, přičemž výrobné je toto zařízení velmi nenáročné. Další výhodou je, že zařízení podle vynálezu lze snadno seřídit ještě před připevněním zařízení...

Zařízení pro třífázový ohřev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243071

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kopecký Václav

MPK: H05B 3/78

Značky: ohrev, třifázový, zařízení

Text:

...žádnou spotřebu proudu,a nemůže proto ani dojít k poškození elektrod, jako se to stává v obdohném případě u odporových ohřívačů, které se okamžitě přetaví a zničí.Příklad provedení zařízení pro třífázový ohřev vody je znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na řez zařízení z obr. 2, obr. 2 představuje pohled shora na zařízení v řezu z obr. 1, obr. 3 představuje čelní pohled na řez zařízení s přídavnými...

Zařízení pro plynulou regulaci průtoku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243070

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baranec Ladislav, Gajdieiar František, Kocúr Jozef

MPK: A61B 17/36, G05D 7/06

Značky: plynulou, průtoku, regulaci, plynů, zařízení

Text:

...pružina, dále ovládač líneárniho motoru, který tvoří výkonový Zesilovač, regulátor, který podle žádané a skutečně hodnoty teploty snímané čidlem teploty umístěného do prostoru výstupu zplyněného chladiva, ovláda pohyb lineárniho motoru nebo rotačního motoru, a tím i průtok plynu. Regulovaní je plynulé, což zaručuje, že průtok chladiva je úměrný cdebiranému tepelnému výkonu z aktivní části operačního nástroje, zejména v případě, že čidlo...

Způsob tepelného zpracování pásů z hlubokotažných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243069

Dátum: 15.11.1987

Autori: Charvát Marián, Petrík Juraj, Kastel Pavel, Hladík Rastislav

MPK: C21D 9/52, C21D 9/48

Značky: hlubokotažných, tepelného, oceli, pásu, způsob, zpracování

Text:

...až 2,50 manganu, 0,1 až 2,0 fkřemíku, max. 0,04 0/0 síry, max. 0,05 fosforu a max. 0,1 °/1 hliníku. Mohou být obsaženy i další legující prvky, a to jednotlivé nebo ve skupinách, chrom max. 1,5 hmot.,molybden max. 0,8 9/0 hmot., vanad max. 0,2 hmot., niob max. 0,2 0/0 hmot., nikl max. 1,5 hmot. Teplota ACl je v rozmezí 700 až 1 100 °C.ąPři způsobu tepelného zpracování podle vynálezu lze jednoduše dodržet konstantní rychlost...

Spojovací rameno, zvláště ojnice spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243068

Dátum: 15.11.1987

Autor: Simonová Viera

MPK: F16C 7/08

Značky: rameno, spalovacích, zvláště, spojovací, ojnice, motorů

Text:

...ojnice podle vynálezu je znáziorněn schematlcky na přiložených obrázcích, kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na o~jnici, obr. 2 znázorňuje řez I-I z obr. 1, obr. 3 znázorňuje řez II~II z obr. 1,obr. d znázorňuje čelní pohled na horní koncové oko ojnice, obr. 5 a 6 znazorňují alternativní provedení hc-rního koncového oka a obr. 7 znázorňuje řez III-III z obr. 6.Ojnice je vytvořena z tvarovaného výlisku, který ve své střední části tvoří...

Zapojení obvodů pro regulaci zkrácení reakční doby elektromagnetických brzd a spojek u strojů, zejména u tkacích strojů víceprošlupních

Načítavanie...

Číslo patentu: 243067

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špieka Jaroslav, Branderský Marian, Jurica Ján

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacích, elektromagnetických, reakční, regulaci, spojek, zapojení, zkrácení, zejména, obvodů, víceprošlupních, strojů

Text:

...zastavit v požadované úhlové poloze. Když je zapotřebí zastavit stav v různých úhlových polohách, podle příčin,které vyvolaly signál k zastavení, například v závislosti na přetrhu útkové nebo osnovní nitě, musí známá elektrická soustava obsahovat tolik generátorů synchronízačního signálu, kolik je počet příčin vedoucích k zastavení stavu. Navíc známá elektrická soustava má nezbytné zpoždění, které je delší, než předem nastavená doba...

Kompozice pro ochranné povlaky žárovzdorných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243066

Dátum: 15.11.1987

Autori: Snopek Pavol, Jurec Ladislav

MPK: C04B 35/10

Značky: ochranné, žárovzdorných, kompozice, povlaky, materiálů

Text:

...né vrstvy lze regulo-vat způsobem nanášení a počtem cyklů nanášení. Výhodou je schopnost tvorby pevné a hutné vrstvy sušením již při 20 °C, přičemž zvýšením teploty do 60 °C se zkracuje doba sušení beze změn fyzikálních vlastností nanesené vrstvy.Po vypálení dochází k vytvoření ochranné vrstvy tvořené převážně elektrokorundem pojeného alumosilikáty, která zabraňuje atakování u žaruvzdorného výrobku zrn karbidu křemíku a některých druhů vazeb...

Zařízení na kontinuální odstraňování ropných produktů z odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243065

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klimek Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: ropných, odpadní, kontinuální, odstraňování, zařízení, produktů

Text:

...nát-okovou komorou 4, přilehlou stenou sběrného prostoru olejů 5 a vnějším pláštěm nádoby 1 je umístěn prostor pracích V-od 12 a pod ním je prostor mechanického filtru 13 s plovoucí filtrační vrstvou 14,která je držena děrovaným mezidnem 15. K nádobě 1 v místě prostoru mechanického filtru 13 je připevněno hrdlo 23 pro odvod pracích vod a přítdkové hrdlo 25, na které je napojen výtlajk čerpadla 24. Na protilehlé straně mezi stěnotí sběrného...

Způsob vyhodnocování výstupních signálů chemických analyzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243064

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vavrovie Ján, Školník Juraj, Piatro Jozef

MPK: G01R 11/00, G01R 13/00

Značky: tohoto, vyhodnocování, provádění, zařízení, způsob, chemických, analyzátorů, způsobu, výstupních, signálu

Text:

...analyzátoru se převádí na digitální tak, aby hodnotě analogového signálu byla přímo úměrná frekvence digitálního signálu, která se pak načíta a ukladá do paměti, přičemž se do paměti ukládají informace jak srovnávacího nulovaciho tak i celkového signálu, načež se od celkového signálu odečitá hodnota srovnávacího nulovacího signálu.Zařízení podl-e vynálezu může být sestaveno buď z jednotlivých elektronických prvků, jako je čítač, pamäťová...

Základ tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243063

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nedilka Gabriel

MPK: E02D 27/32

Značky: tunelové, základ

Text:

...popsaně způsoby vyžadovaly provádění výkopů do větších hloubek.Podstatou základu tunelové pece je, že V základové desce se provede systém příčných dutín, které jsou vyůstěny do podélných kanálů po obou stranách pece. Tyto kanály jsou překryty podlahovými prvky z roštů či mřižoviny.Hlavní výhody spočívají v jednoduchostiřešení, které zajišťuje odvádění tepla ktere by jinak pronikalo» pod základ z příčných dutín do podélných kanálů a skrz...

Přístroj pro vrtání otvorů v jedné přímce více vřeteny současně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243062

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: B23B 47/30

Značky: současné, otvorů, vrtání, jedné, vřeteny, přímce, prístroj, více

Text:

...jednoúčelových vyvrtávacích strojich.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázorněn na Výkresech, kde na obr. 1 je částečný nárysný řez přístnoje pro vrtání souosýoh otvorů více vřeteny s plynule měnitelnou polohou na požadlovanou rozteč vrtaných otvorů a na obr. 2 je bokorys téhož přístroje.Přístroj pro vrtání otvorů umistěných V jediné přímce Více vřeteny současně do .rozměrových rotačních i nerotačniclh sou-částí,je přídavným zařízením...

Spojka elektricky řazená třecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243061

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nedilka Gabriel

MPK: F16D 27/10

Značky: třecí, spojka, řazená, elektricky

Text:

...je spojen s plochou pružinou a pružina s unášečem. Vnější a vnitřní díl třecí desky je difuzněsírován. l.Zařízením podle vynálezu se zlepší funkce spojky a sníží se výrobní náklady.Vynález je zřejmý z výkresu, na němž obr. 2 znázorňuje spojku v částečném příč 4něm řezu a obr. 2 znázorñující pohled P na čelní stěnu spojky s vnitřním a vnějším dílem, táhly a plochou pružinou připevněnou na náboj unášeče.spojku tvoří nerotující magnetové těleso...

Dvoudílné vazební zařízení s dvěma póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 243060

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lapka Milan, Eechmánek Miroslav, Baran 1uboš

MPK: H01R 19/00

Značky: póly, dvoudílné, dvěma, vazební, zařízení

Text:

...uspořádání umožňuje snadnou opravu a výmenu jednotlivých částí programovatelného pamětoxrého modulu a snadnou změnu programu. Výroba programovací matice je nenáročná, nebot využívá běžně užívané nepříme konekto-ry, které se pouze spojují spolu distančnímí vložkamí V jediný celek.Příklad provedení dvoudílnéhovazebniho zařízení s dvěma poly je znázorněn napřiložených výkresech,kde obr. 1 bokorysný pohled na dvoudílné vazební zařízení,obr. 2...

Úchytka tvarovací planžety u stroje na lepení ramenních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243059

Dátum: 15.11.1987

Autor: Iurec Ján

MPK: A41D 27/26

Značky: vložek, lepení, stroje, tvarovací, ramenních, planžety, úchytka

Text:

...konců drátu vůči jejich spojnici o úhel v hodnotě 70 až 80, přičemž každý takto tvarovaný drat prochází vždy dvojici otvorů v ploché podložce, kdy spojnioe střodů těchto otvoril svírá se směrem působící tahové síly úhel V rozmezí 30 až 50 ° a rovina procházející oběma volnými kolíci Lirátu je skloněna k ro-vině ploché podložky pod úhlem ležícím v rozmezí 70 až 80 ° a slněřujícím proti smyslu píisro-beííi tahové síly.ještě dalším znakom...

Přípravek na odizolování páskového kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243058

Dátum: 15.11.1987

Autori: Katana Vladimír, Štefan Blažej, Nedilka Gabriel

MPK: H02G 1/12

Značky: kabelů, páskového, přípravek, odizolování

Text:

...spřažena se stahovacím mechanismem. Podstata spočíva V tom, že ostří nožů svírá se směrem pohybu stahovaciho mechanismu vnitřní úhel 45 až 50 ° a vnější úhel 75 až 80 °.Povrchová přímka wostří nožů je kolmá ke směru pohybu stahovacího mechanismu.Uvedeným nabroušením nožů je zaručeneodizolovánl páskového kabelu bez poškození jader a nedochází k noztřepení izolace.Vynález je popsán pomocí příkladu přípravku na odizolování páskového...

Obvod pro generování signálu na obnovování dat v dynamických pamětech v systémech s mikroprocesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243057

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ivaneák Alojz

MPK: G06F 12/02

Značky: obnovování, mikroprocesorem, pamětech, generování, dynamických, signálu, obvod, systémech

Text:

...je paměť vždy v nečinnosti a je tedy možné provést obnovu dat a není tím brzděna rychlost vlastního mikroprocesoru.Příkladné a konkrétní provedení vynálezu je znázorněno na výkrese. iVlastní obvod je tvořen třemi klopnými obvody A, B, C. První klopný obvod A je připojen takto Datový vstup D na datovou sběrnici mikroprocesoru D 5. Hodinový vstup CH na výstup Status Strobe pomocného obvodu mikroprocesoru, obvykle přes oddělevací obvod,...

Způsob třískového opracování ploch strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243056

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrška Milan

MPK: B24B 1/00

Značky: způsob, opracování, ploch, součástí, třískového, strojních

Text:

...ploch provede brousicími lamelovými kotouči brousicím zrnem 150 až 320, přítlakem 2 až B N na cm šířky.k-oxtquěa, úběrem 0.0002 až 0,002 mm na p 10 chu na jeden průchrod brousicí rychlostí 30 až 50 m/s, posuvovou rychlostí 10 až 30 m za minutu.Výhodou způsobu třísk-ového obrábění ploch str-ojních součástí podle vynálezu je to, že se dosáhne požadované drsností povrchu jednoduchým přídavným zařízením pro dokončovací opracování nebo suportovou...

Zařízení pro výrobu kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243055

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bezuch Bohuslav, Hruška Jaroslav, Hyža Gustáv

MPK: B29C 41/04

Značky: výrobu, zařízení, čoček, kontaktních

Text:

...látky jako npaříklad amoniak, sodík a peroxo-síran draselný.Polymerace Inonomerů a prepolynierů lze též vyvolat například použitím zářenívjultrafialového, X-paprskfi, mikrovlnného . nebo jiný-ch známých druhů zäřeni v přítomnosti nebo neříto-mnosti dobře známých iniciátorů a/nebo katalyzát-orů.je třeba zdůraznit, že výraz trubice V tomto popisu je použit V druhovém smyslu a zahrnuje jakoukoliv kolonu vhodnou pro uvedené účely.Tvar čočky...

Způsob a zařízení k selektivnímu vypouštění předem stanovené délky útku do prošlupu u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243054

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hueková Eva, Nedilka Gabriel, Ružanský Jozef, Benická Eva

MPK: D03D 47/36

Značky: selektivnímu, délky, způsob, bezčlunkových, prošlupu, útku, zařízení, strojů, vypouštění, předem, tkacích, stanovené

Text:

...28. Do mezery 69 mezi ovládací prostředky 59 je ukládána odměřená prohozní délka útku 16 a ovládacím prostředkem 59 je přesouvána a uvolñována na kuželove 52. pevného segmentní 49. Pohon rozřazovaciho kolečka 56 je napřjkjad pmveden pomoci neznáz-orląěąíéhr) šnekoveho převodu v prevodom/ce 37 na jejímž hnacím hřídelí B 1 je upevněno hnané ozubené kolo B 2, které je V záberu. s onwcím ozubeným kolem en, upevněným na, ćiutêm hřídeli 28....

Spoj vloženého víka nebo vložené přepážky s nádobou nebo potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 243053

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tomšak Jozef, Ivaneák Alojz

MPK: F16J 13/00

Značky: vložené, nádobou, přepážky, vloženého, potrubím, víka

Text:

...k ose nádoby,přičemž na obrázku 5 je znázorněn půdorys spoje podle obrázku 4, obrázky 6 a 7 znázorňují půdorys a řez detaílem možného uspořádání přichycení klínu k víku, obrázek Bznázorňuje v příčném řezu vloženo-u přepážku do nádoby nebo potrubí.Spoj podle obr. 1 představuje stěnu tí jako rozšířený konec nádoby 1, v níž je na vnitřní straně Vytvořeno vybraní 11, na jeh-ož jedné straně je dosedací a těsnicí plocha 12,zatímco na druhé...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vieska Ján, Formánek Ivan, Hyža Gustáv

MPK: H02P 7/42

Značky: elektromotorů, zapojení, třífázového, regulaci, asynchronního

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Přípravek pro odchyt ptáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243051

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mangera Jozef

MPK: A01N 43/54

Značky: přípravek, ptáků, odchyt

Text:

...s quajanesinem dochází k vzájemné potenciaci až synergismu obou látek.K přímému utracení ptáků je možno použít uvedených látek ve vyšší dávce. Přípravek je chutově korigován, a proto jej ptáci požívají jako běžné zrní. Účinná látka pevně lpí na zrnu, neopadává a nezanecháva na místě rezidua. Uvedený způsob oclchytu je pro ptáky humánní, akce se nedotýká etického cítění obyvatel. je použito dávky prípravku, která se okamžitě spotře buje...

Zapojenie pre interpoláciu krivky v obecnej rovine trojrozmerného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242550

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vymital Jan, Chvátal Ivan, Smreka Jindoich, Eada Ladislav

MPK: G05D 1/10

Značky: interpoláciu, krivky, priestoru, rovině, trojrozměrného, obecnej, zapojenie

Text:

...výstupy 25, 26, 27 zložiek XV,Yu, ZV a frekvenčné výstupy 35, 36, 37 zložiek XV, YV, ZV sú pripojené na odpovedajúce vstupy bloku 4 súčtových členov a prepínačov. Na ďalších vstupoch 41, 42, 43, 44,45 a 46 bloku 4 sú znamienka zložky XU sign XV, zložky XV m sign XV, zložky Yu-sign Yu, zložky YV- sign YV, zložky Zu, ~ sign Zu, zložky ZV - sign ZV.Výstupmi bloku 4 sú frekvenčne výstupy 401 a 402 pre pohyb v kladne-m a zápornom smere osi X,...

Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242549

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špaldonová Radmila, Danik Jaroslav, Nimcová Dagmar

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/02

Značky: kuželových, konci, súčiastok, orientáciu, válcových, zariadenie, jednom

Text:

...vibračného zásobníka v pôdoryse so správne orientovanýml súčiastkami, na obr. 2 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1, na o-br. 3 je nakreslenä časť bokorysu so správne zorientovanou súčiastkou, na obr. 4 je nakreslená časť vibračné 4ho zásobníka v pôdoryse s nesprávne zorientovanými süčiastkaml a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na orientáciu valcových súčiastok na jednom konci kužeľovývch, v konkrétnom prípade...

Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka pri elektrooblúkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 242548

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zikán Viktor, Špaldonová Radmila, Danik Jaroslav

MPK: B23K 9/32

Značky: mechanickú, zváracieho, zváraní, elektrooblúkovom, ochranu, zariadenie, horáka

Text:

...V prírube sú zasunuté svojími koncami do otvorov v telese horáka, pritom je výhodne, ked sa strižne kolíky dajú v smere svojej osi prestavovať.Zariadenie pre mechanickú ochranu zváracieho horáka podľa vynälezu má viaceré výhody. Chráni zvárací horák proti poškodeniu vo všetkých smeroch mechanického nárazu na zváraní horák. Zváraci horák savýmenou srlarižných kolíkov s opnkovatemou presnosť-ou ustaví do pôvodnej poiohy, nastavenej pred...

Unášacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242547

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová Dagmar, Zikán Viktor, Danik Jaroslav

MPK: A24C 5/39

Značky: unášacie, zariadenie

Text:

...s kolmými kuželovými hrotmi, pričom výška hrotov, rozostup hrotov na lište a rozostup líšt na dopravníkovom pase je v rovnakej vzdialenosti.Výhodou unášacieho zariadenia listovéhoDosial známe šikmé pásové 7 dopravníko- V , l vé zariadenia listového tabakusüułybavené kovovými junášacími hrebeňovými lištamiatabaku podľa vynäiezu je .to žezníženímhmotnosti unášacej hrebeňovej lišty možno zmenšiť rozostup líšt na dopravníkovom-pá se až na...

Čalúnnická ihla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242546

Dátum: 15.11.1987

Autor: Nimcová Dagmar

MPK: B68G 15/00

Značky: čalúnnická

Text:

...určený k čalúneniu, obr. 6 použitie čalúnnickej ihly V čalúnnickom stroji, kedy čalúnnická ihla, ktorá má vo svojom záreze zavesený slučkový záves s navlečeným gombíkom s očkom a zaveseným gombíkom s háčkom, je V hornej polohe a prítlačne krúžky čalúnnického stroja stláčajú vankúš a obr. 7 použitie čalúnnickej ihly V čalúnnickom stroji, kedy čalúnnické ihla je V dolnej polohe a medzi rozovrenými prítlačnými krúžkami čalúnnického stroja je...

Vypínacia západková voľnobežná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242545

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 41/06

Značky: vypínacia, západková, voľnobežná, spojka

Text:

...Predpokladom prestavenia spojky je však jej kľudový stav.Príklad vyhotovenia vypínacej západkovej spojky podľa vynâlezu je znázornený na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na spojku so zapnutými obidvomi zápacikami, obr. 2 nárysný pohľad na spojku so zapnutou prvou zálpadkou, obrázok 3 nárysný pohľad na spojku so za 4pnutou druhou západkou, obr. 4 nárysný pohľad na spojku s vypnutými obidvomi západkami, obr. 5...

Spôsob výroby leštiacej hmoty so zvýšenou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242544

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nimcová, Danik Jaroslav

MPK: C09G 1/14, C09G 1/16

Značky: tvrdosťou, hmoty, spôsob, výroby, zvýšenou, leštiacej

Text:

...1 énglykol-4 DO 0 L polykaprolaktón Niax 2025, polytetrahydrofurán a pod.Z dilzokyanátov je vhodný najmä 4,4-metándifenyldiizokyanát Desmodur 44 a 1,5-naftyldiizokyanát, ďalej toluéndiizokyanát a hexametyléndiizokyanát. Reakcia sa uskutočňuje spravidla bez prítomnosti katalyzátora pri teplote 90 °C V inertnej dusíkovej atmosfére za miešania počas 0,5 až 2 hodín.Ako predlžovače reťazca sa používajú nízkomolekulárne glykoly, diamíny a amíno...

Odstredivá lamelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242543

Dátum: 15.11.1987

Autor: Zikán Viktor

MPK: F16D 13/52

Značky: lamelová, spojka, odstredivá

Text:

...plôch.Všetky stykové i vodiace plochy na rozpern-om teliesku, prítlačnej lamele, dne bubna i závažiach sú geometrický a výrobne jednoduché a sú vytvorené ako rovinné, alebo rotačné plochy.Odstredivá lamelova spojka dvojstupňového samočínneho prevodu znázornená na obr. 1 až 3. Obr. 1 znázorňuje pozdlžnŕjr rez planétovým prevodom opatreným ods redivou lamelovou spojkou podľa vynñlezu, obrázok 2 priečny rez odstredivou lamelovou spojkou...

Odstredivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242542

Dátum: 15.11.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: F16D 13/52

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...na obrázku v pozdľžnom reze na príklade unášania odstredívých závaží hnanou a hnacou časťouodstredivej spojky a prepojenie hnanej časti s nábojom hnanej časti prostredníctvom pružín.Hnacia časť 1 je tvorená zotrvačníkom B motora, k nemu pevne prichyteným bubnom 8, prítlačnou lamelou 7, otočne vedenou zotrvačníkom B a závažiami 10, účinkami odstredivých sil vkliňovaných pomedzi prítlačnü lamelu 7 a bubon 8. Hnanä časť je tvorená unášačom...

Vyraďovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242541

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kreidl Ivan

MPK: F16D 13/52

Značky: vyraďovacie, zariadenie

Text:

....priemerom do zavádzacieho otvoru dna bubna a valcovou časťou je zasunutý jednak do otvoru v závažiach a jednak do valcového otvoru vonkajšej steny bubna,čiže silové účinky zachytáva obojstranne podopretý kolik priamo do dna a vonkajšej steny bubna v smere, v ktorom sú odolné voči silovým účinkom, pričom vlastný kotúč nie je silovými účinkami závaží vôbec zaťažený, nie je potrebný neúnosne vysoký zdvih kotúče k zovretiu závaží, nakoľko v prvej...

Posuvný kryt hlavice snímača rýchlosti prúdenia vzduchu mobilných prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242540

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novák Ludvík Rdd, Norek Petr, Mandel Martin

MPK: G01P 1/02

Značky: rychlostí, mobilných, posuvný, vzduchu, prostriedkov, prúdenia, hlavice, snímača

Text:

...je vsunutá spona -sódovkového uzáveru z jednej strany štrbiny plášta, z druhej strany štrbiny plášte je pribodovaný ku pláštu spodný plech sódovkového uzaveru. Podstatou vynálezu je tiež to,že štrbina plášte je zakrytá pásikom pribodovaným ku jednej strane plašta pozdĺž celej štrbiny plášte z jeho vonkajšej strany.Výhodou posuvného krytu hlavice snímača podľa vynálezu je zlepšenie funkcie posuvného krytu pri zvýšenom mechanickom namáhaní...

Zariadenie na vybaľovanie sifónových bombičiek a podobných nerozbitných telies z kartónových krabíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 242539

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sidóová Eva, Odlerová Želmíra

MPK: B65B 69/00

Značky: sifónových, krabíc, vybaľovanie, telies, podobných, bombičiek, kartónových, nerozbitných, zariadenie

Text:

...pod sklonom 45 °, pričom na vnútornej strane bubna je pod miernym sklonom uchytených šesť vynášačov krabíc. Vynálezom sa znižuje fyzická námaha a značne zvyšuje produktivita práce. Fyzická námaha sa znižuje a produktivita práce zvyšuje tým, že obsluha nemusí chytiť každú krabicu do ruky, otvorit príklop, vysypatvovat vysypané bombičky a prázdne krabice na skládku. ej úkon bude len vysypat plné krabice do bubna a Ostatné úkony sabudú vykonávať...