Archív za 1987 rok

Strana 44

Obvod pro vyhodnocení fázově modulovaného a modifikovaně fázově modulovaného záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243218

Dátum: 15.11.1987

Autor: Rolko Pavel

MPK: H03M 9/00

Značky: fázové, záznamu, obvod, modulovaného, modifikované, vyhodnocení

Text:

...nastavení obou K-klopných obvodů 2 a 3 do H nastavuje D-klopný obvod 1 do H, čímž je až do příchodu dalšího pulsu po vodiči 000 blokována činnost detektoru fázové odchýlky nulováním K-klopných obvodů 2 a 3 a zároveň ukončena generace signálů na vodičích 520 a 630. signály na vodičích 520 a 030 jsou v oscilätoru 7 s proměnným kmitočtem upravovany a působí na změny kmitočtu tak,aby se fázové odchýlky přechodů H-L na vodičích 010 a 730...

Způsob výroby diesteru kyseliny sebakové s 2-ethylhexanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243217

Dátum: 15.11.1987

Autori: Frimm Richard, Rakyta Ján

MPK: C07C 69/50, C10M 105/36

Značky: kyseliny, způsob, výroby, diesterů, sebakové, 2-ethylhexanolem

Text:

...se odtdestiluje, jeho zbytky se oudstraní destilací s vodní párou o teplotě 110 až 240 °C za tlaku 0,001 až 0,1 MPa, ester se za tlaku 0,001 až 0,1 MPa vysuší a oddělí se kaltalyzetor. Vhodný je přídavek 0,2 až 2 0/0 hníotnostních křemeliiíy a aktivního- uhlí, vztaženvo na esterifikační násadu a rovněž přídavelk 40 tvori-ného roztoku hydroxidu sodného v množství do 0,1 0/0 hmot-nsosítních,vztaženo na množství surového esteru, v průběhu...

Způsob přípravy esterů trimethyloipropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243216

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stržínek Pavel, Košalko Rudolf

MPK: C10M 105/34, C07C 69/30

Značky: způsob, esterů, přípravy, trimethyloipropanu

Text:

...a rovněž aktivní uhlí a křemelinu V množství 0,2 až 2 U/o hmotnostních, vztaženo na celkově množství esterifikační násady.Využitím způsobu připravy esterů trímethylolpropanu a lineárních monokarboxylových kyselín podle vynálezu lze zajistit výrobu syntetických mazacích olejů požadovaných vlastností, tj. s vysokou čistotou a velmi dobrou stabilitou při tepelné expozicí. Vzhledem k navržené technologii je výrobní zařízení poměrně jednoduché a...

Budicí obvod pro impulsní výkonové stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243215

Dátum: 15.11.1987

Autor: Procházka Oldoich

MPK: H02M 1/08

Značky: stupně, obvod, výkonové, budicí, impulsní

Text:

...pracující v režimu sepnuto-rozepnuto, jehož výstupní obvod může být tvořen například hradlem s otevřeným kolektorem, je svou zemní svorkou12 spojen se zemí celého obvodu a aktivní svorkou 11 je připojen k omezovacímu odporu R 2 budicího trazístoru T 1. Druhý vývod odpor R 2 je spojen se zaviracím odporem R 1 a s bází budicího tranzistoru T 1, jehož emitor je spojen s druhým koncem zavíracího odporu R 1 a je připojen k pomocnemu budicímu...

Způsob ostření rovných břitů nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243214

Dátum: 15.11.1987

Autor: Fík Josef

MPK: B24B 3/34

Značky: rovných, břitů, ostření, nástrojů, způsob

Text:

...pracovníka při dokončováxií obou ploch klínu, protínajicích se v přímce.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstráni způsobem strojního ostření rovných hřitů nástrojů podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že se provádí posouváním broušeného nástroje mezi krajními polohami danými šiřkou brusného nástroje.Brusný nástroj přitom kmitá ve směru kolmém k pohybu broušeného nástroje.Výhodou způsobu ošetření podle vynálezu je...

Lamelová klenbová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243213

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macháeek Metodij, Pajerek Zdenik

MPK: E04B 1/32

Značky: klenbová, konstrukce, lamelová

Text:

...prvků konstrukce,které je na obr. 5 znázorněno v řezu.Vnitřní lamela 1 (obr. 1 má tři otvory jeden otvor .2 pro podélný prut 1 D a dva otovory 3, 4 pro šrouby 11. Vzhledem ke statickému působení sil je účelne umístit středy všech tří otvorů 2, 3, 4 mimo podélnou osu vnitřní lamely 1. Podélné vzdálenosti mezi otvory 2, 3, 4 a příčná vzdálenost mezi otvorem 3 a spojnicí otvorů 2, 4 určují míru zakřívení oblouku. Hřeby 5 zachycují...

Zapojení k automatickému řízení elektronických hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243212

Dátum: 15.11.1987

Autori: Singerová Hana, Tintira Milan

MPK: G04G 7/02

Značky: automatickému, hodin, elektronických, řízení, zapojení

Text:

...ovládaných vzorkovacími impulsy časově vzájemně posunutými o délku časové značky a ve vyhodnocování relativních úrovní signálů na výstupech detektorů. Tento způsob zajištuje mnohem vyšší šumovou imunitu zapojení v porovnání s klasickou detekcí s pevnou rozhodovací úrovní.Příklad zapojení k automatickému řízení elektronických hodin je uveden na obrázku,který představuje blokové schéma zapojem.Na obrázku je vysokofrekvenční výstup 22...

Zapojení pro přesnou regeneraci dvoustavového impulsového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243211

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jakubínský Stanislav

MPK: H03K 5/00

Značky: impulsového, dvoustavového, přesnou, signálu, zapojení, regeneraci

Text:

...sledovače 4 je připojen na invertující vstup prvního komparátoru 5. V bázi prvního emitorového sledovače 2 je zapojen odporový trimr 8. V emitoru druhého emitorovéhosled ovače 3, připojeného na odbočku zpožďovacĺ linky 1, je zapojena dioda 13 v propustném směru, ktera je dále spojene jednak se zatěžovacím odporem 10 a jednak s neinvertujícími vstupy prvního komparátoru 5 a druhého komparátoru G. Výstup prvního komparátoru 5 je spojen s...

Zařízení na čistění magnetických pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243210

Dátum: 15.11.1987

Autor: Koubík Milan

MPK: G11B 23/50

Značky: pásek, čištění, zařízení, magnetických

Text:

...magnetické páska 1 a pravou navíjecí cívku magnetické pásky 3, na kterou se bude při čištění magnetická páska 1 navijet. Průvlekem magnetické pásky 1 mezi čísticímí členy 6 v neaktivním stavu a přes vodicí kladky magnetické pásky 24 upravíme prepojením obou navíjecích cívek magnetické pásky a to levé 4 a pravé 3. K čísticímu zařízení upravíme navíjecí cívky čistící textílie 5 s navínutou čísticí textilií 2. Pohon otáčení cívek magnetické...

Uspořádání silové kompenzace křidélkového regulátoru průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243209

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sedláeek Miroslav

MPK: G05D 7/00

Značky: uspořádání, kompenzace, průtoku, silové, regulátoru, křidélkového

Text:

...podle vynálezu je kompenzačni síla, působící proti pohybu měřiciho křidélka, vytvořena podtlakem vzniklým ve vzduchovém kanálu a působícím na kompenzačni křidélko umístěné na stejné ose jako křidélko měřicí, lim se docílí rovnoměrného působení síly V celém rozsahu rychlosti prouděni a tím i přesností regulace.Na přiloženém výkresu je v řezu schema 4ticky znázorněno příkladné uspořádání sílové kompenzace křidélkověho regulátoru průtoku podle...

Způsob hodnocení stability pasivního stavu a odolnosti proti lokalizované korozi u korozivzdorných ocelí a slitin potenciálovou polarizační metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243208

Dátum: 15.11.1987

Autori: Strnadel Karel, Nešpor Ivo, Chvála Alois

MPK: G01N 17/00

Značky: korozivzdorných, pasivního, způsob, slitin, odolností, metodou, stavu, lokalizované, potenciálovou, polarizační, oceli, korozi, stability, proti, hodnocení

Text:

...řízeném posuvu potenciálů rychlosti 10 mV. s prošly stavem aktivity, tj. proudovým maximem, a stavem pasivity, tj. proudovým minimem, načež u těchto oceli došlo k rozdilnemu porušení stavu při dosaženi proudovê hustoty 1 A . m při odpovídajícim potenciálu. Posuv potenciálu byl zastaven a nadále při právě dosaženém potenciálujkterý byl u každé z obou oceli jiný, probíhala potenciostatická expozice po dobu 100 min. Na oceli Cr 17 Ni 12 Mo 2...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: mezikrystalové, koroznímu, kontrolovaného, korozi, odolností, praskání, proti, složení, austenitických, vyváženého, způsob, stanovení, oceli, určení, korozivzdorných, mezikrystalovému

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Totální endoprotéza kolenního kloubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243206

Dátum: 15.11.1987

Autori: Smilý Josef, Sobotka Zdenik, Pázral Emil, Mikulec Jindoich

MPK: A61F 2/38

Značky: kloubu, kolenního, totální, endoprotéza

Text:

...z časti bércové s lůžkem, rozebíratelně spojeným s držákem dříku, přičemž jak držák dříku časti stehenní, tak držák dříku části bércové jsou opatřeny elastickým dříkem, sestávajíCĺIIl nejméně z dvou prutů.Výhodou předmětné endoprotézy je zejména skutečnost, že kontaktní plochy stehenní a bércové komponenty jsou několikrát větší než u kloubu přírodního, což znamená, že vdůsledku sférického tlaku kontaktních ploch je i při valgozním či...

Zařízení pohonu nůžek tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243205

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mrštin Václav

MPK: D03D 49/70

Značky: pohonů, stroje, zařízení, nůžek, tkacího

Text:

...obr. 1 v bokoryse s částečnými řezy. Obr. 2 představuje spoj dílčích částí hřídele s uložením V ložisku v bokoryse s částečnými řezy a na obr. 3 je dílčí část hřídele opatřená na obou stranách průchozí dräžkou a osovými otvory.K rozpínce 1 je šroubem 2 upevněno těleso 3 vedení 4 jenž je v tělese 3 suvně uloženo a zajištěno aretačním šroubem 5. Dolní konec vedení 4 je opatřen držákem B svislého pevného nože 7 upevněného v držaku 8 připevňovacím...

Podzemní těleso kotvené proti vztlaku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243204

Dátum: 15.11.1987

Autor: Albrecht Jioí

MPK: E02D 31/12

Značky: vztlaku, podzemní, těleso, proti, kotvené

Text:

...že flexibilní membrána se po částečném zasypaní přehne přes kotvené těleso do výkopu a vytvoří uzavřený vak vyplněný zeminou, který se pak zatíží dalším zásypem. Tím vznikají v membráně uzavřeného vaku přídatné síly, které se přenášejí na konstrukcí a působí proti vztlaku vody.Příklad provedení předmětu přihlášky je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 je řez kotveným tělesempo částečném zasypaní, obr. 2 je řez tělesem...

Zapojení šesti fázového referenčního zdroje kvazisinusového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243203

Dátum: 15.11.1987

Autor: Peška Jan

MPK: H02M 5/04

Značky: šesti, kvazisinusového, zdroje, fázového, napětí, referenčního, zapojení

Text:

...tomto zapojení je výstup řídicího zesilovače 2 spojen se vstupem 17 pro řízení amplitudy řízených děličů, se vstupem zdroje 11 předpětí,neinvertujícími vstupy zesilovačů 10, 2 U, 31 fází X, Y, Z se vstupem 1 G pro řízení amplitudý spínačů a řídicím vstupem geiíerátoru 3 impulsů. Výstup generátoru 3 impulsů je spojen se vstupem reverzačního zdroje 4 krokových impulsü, jehož výstupy jsou blok(i přes řízených spínačü spojený se Vstupy bloku 7...

Kruhový generátor kroků s volitelnou rychlostí a reverzací směru chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243202

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štamberg Jioí

MPK: H02M 5/22

Značky: chodu, volitelnou, směru, kruhový, rychlostí, reverzaci, kroku, generátor

Text:

...Výstup 7 přenosu dolů binárního vratného čítače 11 je spojen přes nastavovací obvod 11 se vstupem B pro nastavení čítače. Vstupy B pro předvolbu jsou při 4pojeny k jednotkovým nebo nulovým napětím, odpovídajícím napětí na binárních výstupech ll čítače při impulsu na poslednímvýstupu 22 krokových impulsů. Napětí na,vstupech 9 pro předvolbu jsou odpovídající,V pořadí dvanáctém impulsu, tedy 1, l, O,1.zapojení pracuje nasledovné je-li...

Zapojení pro řízení brzdného režimu elektrického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243201

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ristau Otto, Kühn Manfred, Pommerening Klaus

MPK: H02P 7/00

Značky: zapojení, pohonů, řízení, režimu, elektrického, brzdného

Text:

...Í 5 délky brzdné dráhy je zajištěno zaujímání požadované polohy. Rušivé vlivy během brzdného pochodu, jako změna pasivních odporů, kolísaní napětí sítě a jiné, jsou automaticky e 4liminovány. Na přesné zaujetí polohy má vlív správný okamžik signálu pro započetí brzdění, funkce snímače rychlosti a integračního obvodu.Príklad zapojení podle vynálezu je dále popsán a vyznačen na obr. l regulátor R rychlosti motoru M, zjlštované snímačem T...

Elektrolyzér pro získávání a regeneraci kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243100

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kosteeka Richard, Janok Jan, Hradský Ernest, Banak Jozef

MPK: C25C 1/12

Značky: regeneraci, kovů, získavání, elektrolyzér

Text:

...atmosféry buď přímo, nebo přes absorbér. Tím se zamezí znečišťování atmosféry ve výrobní hale. Během elektrolýzy lze katody bez demontáže vysouvat. Při vysouvání se pomocí přiléhajících břitů nožů uchycených do víka elektrolyzéru vyloučený kov oškrabává a padá ke dnu elektrolyzéru. Kónický tvar dna umožňuje snadné odstraňovaní práškovitého kovu při vypouštěni elektrolyzéru. Vibrování katod při elektrolýze vede k uvolnění kovu z povrchu...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kosteeka Richard, Prokop Jaroslav, Baník Jozef, Jasovský František

MPK: B21K 1/08

Značky: způsob, zejména, vznětové, klikových, rozměrných, automobilů, výroby, těžkých, hřídelů, motory, nákladních

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradský Ernest, Janok Jan

MPK: G01J 5/10

Značky: čidlem, teplotním, elektromagnetickou, aplikátor, hypertermii

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...

Nosná deska pro přesně opracování tenkých vysoce planparalelních elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243097

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jasovský František

MPK: B28D 5/00

Značky: vysoce, deska, přesné, tenkých, opracování, planparalelních, nosná, elementů

Text:

...nikterak kriticke, je však výhodné,.blíží-li se .šířce, rýhy. Ani tvar, rýhy není ni. jak rozhodující, výhodné jsou rýhy pravoúhlého průřezu.Výhoda nosné desky podle vynálezu tkví v tomgže na. ní vznikají tmelící plošky, na nichž tahy tuhnoucího tmele jsou minimální a i vrstva tmele se pohybuje jen kolem 0,5 m a navíc je umožněno i přesné natmelení opracovávaných elementů co do planparalelity pod 1 um, čehož u plné nosné desky nelze...

Mobilní kontinuální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 243096

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pavlak Samuel

MPK: B30B 1/34

Značky: kontinuální, mobilní

Text:

...22. Účinkem dvojice prvních hydraulických válců 8, pístů 9 a pístních tyčí 10, jejichž pohyb je přenášen pomocí prvních a druhých pák 13 a 11 uložených na prvních otočných hřídelích 12 na táhla 14 a první třmeny 15,je čelist 4, na níž jsou pripojeny první třmeny 15, tlačena k šíkmému dnu 2. Oba první hydraulické válce 8 jsou uchyceny výkyvně na vnější straně jedné rovnoběžné stěny 1. První otočné hřídele 12 jsou uložený otočné V cbou...

Zapojení vícevstupového stavebního bloku s kapacitory, spínanými minimálním počtem přepínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243095

Dátum: 15.11.1987

Autori: Figura Zdenko, Tyukos Jozef

MPK: H03K 17/00

Značky: vícevstupového, spínanými, minimálním, kapacitory, zapojení, bloků, přepínačů, počtem, stavebního

Text:

...p-tého přímo vybíjeného spínaného- kapacitoru Sp je spojen se společnou svorkou vstupního přepínače 3 p-tého přímo vybíjeného spínaného kapacitoru Sp. Společná svorka vstupního přepínače 3 každého r-téh-o přepínaného kapacitoru 4 r je přes r-tý přepínaný kapacitor 41- uzemněna. Druhý vývod prvního zpětnovazebního kapacít-era 10 je spojen s druhým vývodem druhého zpětnovazebního kapacitoru 7, se společnou svorkou výstupního přepínače 11 a s...

Nedestruktivní indikátor poruch v polovodičových součástkách s přechodem PN nebo přechodem kov-polovodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 243094

Dátum: 15.11.1987

Autori: Oroszlán Tibor, Martincová 1ubica, Pálenský Zdenik, Bohuš Vojtech

MPK: G01R 31/26

Značky: nedestruktivní, polovodičových, součástkách, kov-polovodič, přechodem, poruch, indikátor

Text:

...dvou komparatorů, logickéhuo členu a indikačního zařízení.Schéma indikatoru poruch v polovodičových součästkách je na obr., kde 1 značí zdroj stejnosměrného proudu, 2 - měřič stejnosměrnéhow napětí, 3 - druhý komparábor, 4 - logický člen, 5 zesilovač šumového signálu, 6 - první komparátor, 7Zesilovač 5 šumového signálu je připojen vstupem na měřenou součástku D a výstupem na první komparátor 6, měřič 2 stejnosměrného napětí je vstupem...

Kotevní diamantový brousek pro bezvrubovou preparaci zubních tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243093

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kollár Ladislav, Martinec 1ubomar, Máriássy Gustáv

MPK: A61C 3/02

Značky: preparaci, kotevní, tkání, brousek, zubních, diamantový, bezvrubovou

Text:

...přístup, obrys, retence s tím, že uvedená preparace má i antivrubový charakter, to znamená, že stěny kavity jsou relativně hladké, čisté a přech-odové hrany mezi jednotlivými stěnami a mezi stěnami a dnem kavity jsou zaoblené.Kotevní diamantovaný brousek podle vy 4nálezu je tvnořen hlavičkou 1, která je kuželovým krčkem 2 spojene s válcovou. stopkou 3. Hlavička 1 je kyj-ovltého tvaru s čelní kulov-ou částí o průměru 1.104 m, na kterou plynule...

Zařízení pro míchání a dávkování hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243092

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mojžiš Jozef, Figura Zdenko, Antala 1ubom3r

MPK: B01F 3/18

Značky: míchaní, dávkování, zařízení

Text:

...vynález umožňuje využití většího příčného profilu oproti šnekovým za 4řízením podobného zařízení, které musí mít korbu zužujícího se profilu. Odstraňuje též jakoukoliv možnost vzniku vzpěrné klenby. Lze jej použít jak u mobilních, tak u stabilních míchacích a dávkovacích zařízení,což většina jiných konstrukcí neumožňuje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje podelný...

Konektor se zamačkáváním přípojné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 243091

Dátum: 15.11.1987

Autori: Alina Ján, Gajdoš Ivan

MPK: H01R 9/05

Značky: částí, zamačkáváním, konektor, přípojné

Text:

...která je opatřena první izolační vložkou na jedné straně a má na svém dříku otvor pro pájeni,z druhé izolační vložky s vnitřním průměrem větším než průměr dříku zdířky odpovidajicím průměrem zásuvky, a z pouzdra zásuvky s vnitřním závitem pro našroub-o 4vání přípojnéh-o pouzdra a vnějším závitem pro upevnění konektoru.Konektor podle vynálezu je jednoduchý. Plášť kabelu v přípojné časti konektoru jehermetizaci a zajišťuje po-třebnou...

Samočinný přestavitelný upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243090

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macášek Fedor, Mátel 1ubomar

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínač, přestavitelný, samočinný

Text:

...66, ložiskovy držák 72 a vyvažovací válec 78. Píst 74 sklápěcího vál ce 68 je pevně spojen se skläpěcí pístnicí 75, navazující na ozubený hřeben 76, který je ve stálém záberu s ozubeným kolem 77 sklopného ramene 62, které je pevně spojeno s hřídelí 78, na obou koncích uloženou v ložískových skříních 61. Píst 79 aretačního válce 63 je pevně spojen s oboustrannou pístnicí 89, ovpatřenou na jedné straně aretačními narážkami 81 pro ovládání...

Zapojení schodišťového osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243089

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eupka Dušan, Mátel 1ubomír

MPK: H05B 39/06

Značky: zapojení, osvětlení, schodišťového

Text:

...jeden je spo-jen s časovým spínačem napájení 2, tzv. schodišťovým automatem a současně se vstupem obvodu časové a impulsové koincidence 1. Druhý výstup oddělovacího obvodu 4 je spojen s jedním vstupem spínače s pamäťovým -obvodem 5 který je dále spojen se svítidlem B Výstup obvodu časové a impulsové koincidence 1 je veden na společný vodič, na který je připojen druhý vstup spínače s paměťovým obvodem 5Při sepnutí tlačítkového spínače 3 v...

Zařízení pro vykládání a vkládání lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 243088

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zoo Vincent, Flimmel Jozef

MPK: B65G 47/74

Značky: vykládání, lahví, vkládání, zařízení

Text:

...rámem je pomocí čepů kyvně uchycena dvojice paralelních ramen stejné délky, na jejichž druhých koncích je pomocí čepů kyvně zavěšen manipulační rám s uchopovacími hlavicemi lahví a vodicím čepem, přičemž osy ramen leží ve společné vertikální rovině. Podstatou je dále to, že horní závěsy kyvných ramen mají tvar vidlic, které obepínají horizontální příčku nosného rámu, přičemž osy čepů dolních závěsů kyvných ramen a vodicího čepu jsou upravený...

Zařízení k ovládání šoupátkových uzávěrů zásobníků řádkových secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243087

Dátum: 15.11.1987

Autori: Špánik Jozef, Maslonka František, Špaeek František

MPK: A01C 7/10

Značky: ovládání, strojů, zařízení, secích, zásobníku, řádkových, šoupátkových, uzávěru

Text:

...p-ohled na zařízení V jednom provedení a obr. 2 sho-dny pohled na zařízení v druhém provedení.Zařízení je tvořeno zásobníkem 1, opatřeným ve své Spodní části otvorem. Šoupátkovy uzávěr 2 je uchycen jedním svým koncem k jednočinnému silovému válci 3 a druhým koncem k pružině 4 4Na obr. 2 je šoupátkový uzävěr z uchycen jedním koncem k pružině 4. Druhý konec šoupátkového uzávěru 2 je k jednočinnému silovému ,válci 3 uchycen soustavou...

Zapojení pro měření vrcholových hodnot na polarizační křivce potenciostatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243086

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kohútová Eva, Waradzin Walter

MPK: G01D 1/00

Značky: hodnot, vrcholových, křivce, zapojení, polarizační, potenciostatu, měření

Text:

...integrátoru 7 rampového generátoruUs - kladna hnodnota výstupníh-o napětí za přepínačem 12 polarity-j-U - kladná hodnota výstupního napětí operačního zesilovače 1U 1 - libovolný externí vstupní signal při měření jeho špičkových hodnot obojí polarityzapojení (obr. l pro měření vrcholových hodnćzt na jaolarizační křivce potenciostatu je provedeno tak, že vstupní napětí na vstupní svorce U., odbočené z některého bodu zesilovacího řetězce...

Obvod pro měření střídavého proudu stejnosměrným měřidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243085

Dátum: 15.11.1987

Autor: Klausmann Vojtech

MPK: G01R 19/22, G01R 19/06

Značky: střídavého, obvod, měření, proudu, měřidlem, stejnosměrným

Text:

...7, jehož druhý krajní vývod je spojen s emitorem tranzistoru 6. Emitvor tranzistoru 6 je dále spojen s prvním vývvodem třetího odporu 8,jehož druhý vývod je připojen k vodiči spojujícímu druhou svorku B zdroje měřeného proudu s druhou svorkou Y spotřebiče 1. Stejn-osměrně měřidlo je připojeno prvním vývodem na kolektor tranzistoru 6 a druhým vývodem na střední vývod potenciometru 7, a snímač ll elektrického neb-o magnetického pole...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243084

Dátum: 15.11.1987

Autor: Bizmár Jozef

MPK: B25J 3/00

Značky: manipulátor

Text:

...je uzpůssbeno i ke kopírování a zesilování pohybu nohou, což na rozdíl například od pásového podvozku umožňuje například i vystoupání po schodišti stavěné budovy a vnitřní práce ve vyšších patrech,například ukládání stropních překladů a podobné. Může ovšem take sloužit ke skládání převezených stavebních prvků z přepravních vozidel a celému spektru jiných stavebních prací. Stavební prvky, se kterými se při práci manipuluje, jsou podobne...

Rozebíratelné spojení plechového profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243083

Dátum: 15.11.1987

Autor: Németh Imrich

MPK: F16B 17/00

Značky: profilů, rozebíratelné, plechového, spojení

Text:

...tlouštka materiálu U-pro-filu, který je opatřen -obdélníkovými otvory určenými pro nasunutí na výstupky a dále záseky, s hloubkou větší,než je tloušťka vložky, určenými pro nasa 4zení do obou k-oncůotvorů protilehlých k výstupku. vložka je posléze zajištěná proti samovolnému vysunutí.Spojení profilů p-odle vynálezu je možno použít u nejrůznějších stavebnicových konstrukcí z plechových protilů, např. skladacích žebříků, regálů, rozvaděčů,...

Zařízení pro uložení prací jednotky bubnových praček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243082

Dátum: 15.11.1987

Autori: Škubla Pavol, Ettler Petr, Kvetková Mária

MPK: D08F 37/20

Značky: prací, bubnových, zařízení, praček, uložení, jednotky

Text:

...pro uložení prací jednotky je jednoduché, bez jakěh-okoliv seřizování pružinových tlumičů.Na výkresech je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde .značí obr. 1 nárysný pohled v řezu na celkově uspořádání pračky, obr. 2 bokorysný řez pračkuou a obr. 3 znázorňuje řez A-A z obr. 2 třecím tlumičem včetně jeho uchycení.Tlumení odstředivé síly pracích strojů s rotujícím vnitřním bubnem sestává ze dvou tlumičů 3 uložených na pryžových...

Diagnostické zařízení pro zjišťování správné funkce frekvenčně analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243081

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: G01R 31/28

Značky: funkce, převodníku, zjišťování, frekvenčne, analogového, diagnostické, správné, zařízení

Text:

...2 je připojen na báze tranzistorů 23, jejichž kolektory jsou připojeny na vstupy převodníku 24 úrovně. Výstupy převodníků 24 úrovně jsou pot-om výstupem 22 směrového impedančniho obvodu 2, který je propojen jedním nebo více kanály se vstupem 31 frekvenčně anal-ogového převodníku 3, který má výstup 32. Vstup 41. vstupy liąladinovýcłrklopných obvodů 43 je jichž výstupy jsou připojeny na vstupy součinovéhD- obvodu 44., jehož výstup je...

Těsnicí protipožární ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243080

Dátum: 15.11.1987

Autori: Žigová Evelína, Bárta Miroslav, Martineek 1ubomír

MPK: C09K 21/00, A62C 3/16

Značky: protipožární, těsnicí, ucpávka

Text:

...směsi zrnitých minerälních plniv a aditivních retardérů s intumescentním účinkem se při působení zvýšené teploty vložkavypálí a sintruje a vytvoří poměrně pevnou nepropustnou stěnu, která odoláva dlouhodobě účinkům plamene. Mimo to zvětší vložky při tomto procesu mírně svůj objem, což má za následok, že po určité době zabráni vznikla přepážka i průchodtí t-oxických dýmů, vznikajících při tepelné degradaci kabelové izolace PVC. Zajímavá je...

Způsob zvýšení životnosti jemnobublinných aeračních elementů textilní nebo plastovou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243079

Dátum: 15.11.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír, Zelený Karel, Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

MPK: C02F 3/00

Značky: aeračních, textilní, elementů, životnosti, mřížkou, zvýšení, jemnobublinných, způsob, plastovou

Text:

...však ukázalo, že z této doby životnosti je dosahovano jen 15 až 25 0/0. Krátka životnost polyuretanu, pracná demontáž aeračních roštů a výměna polyuretanu na nich do značné míry znehodnocují prínos jemnobublinné aerace tohoto typu.Zjištěiío-u príčinou krátké životnosti pěnového polyuretanu na aeračních roštech je nadměriíé rozpínání polyuretanu, a při jeho nedostatočné mechanické pevnosti následné roztrhání.Podstata způsobu zvýšení životnosti...