Archív za 1987 rok

Strana 43

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243258

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hamman Karel, Bureš Milan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby

Text:

...1 hmot. až 90 procent hmot. a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo vícestupňově, případně je možno provést současně i ředění nebo mísení s recyklem roz 4toku amonně soli. Teplota srážení závisí na požadovaném složení produktu a pohybuje se od 0 °C až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243257

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sochor Ludvík, Hason Stanislav

MPK: C01B 25/32

Značky: dihydrátu, způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, výroby

Text:

...až 90 hmotnosti a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo ricestupňově, případně je možno provést současně i ředěiíí. Teplota se pohybuje v závislostí na pozadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu. Vznikla sraženiíia se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyjc a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání požadovaneho složení produktu. Čžást zbylého roztoku se...

Způsob výroby srážených vápenatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243256

Dátum: 15.11.1987

Autori: Veela Jaroslav, Sotona Jioí

MPK: C01F 11/36

Značky: způsob, vápenatých, výroby, srážených, solí

Text:

...podle vynalezu stává oproti dosud známým srážecím výrobném postupu výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou. těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive taveniny dusičnanu vápenatého, vzniklého rozpuštěním nebo roztavením krystalků tetrahydrátu dusičnantt vápenatého, promytých zředěíiou kyselinou dusičnou, produkovaného při výrobě NP- nebo PNK-hnojiv vymrazovací...

Obvod pro vytváření adresovacích posloupností pro testování pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243255

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Zákravský Josef

MPK: G11C 29/00

Značky: obvod, adresovacích, vytváření, pamětí, posloupností, testování

Text:

...na pátý vstup 75 obvodu 7 přenosu sloupců a na čtvrtý vstup 84 obvodu 8 přenosu adresového registru,přičemž vstup modifikování funkce obvodu pro vytváření adresovacích posloupností je propojen na třetí vstup 33 prvního polnocného obvodu 3, na třetí vstup 62 druhého pomocného obvodu E, na první vstup 71 obvodu 7 přenosu sloupců a na p 1 vní vstup B 1 obvodu 8 přenosu adresového registru, přičemž řídící vstup je propojen na čtvrtý vstup 34...

Zapojení pro číslování žil kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243254

Dátum: 15.11.1987

Autor: Altmann Jioí

MPK: H01B 13/00

Značky: kabelů, zapojení, číslování

Text:

...obvod K 0 pro tvorbu netlumených jaeriodickýclí kmitů, s paralelné připojenou Zenerovou diodou ZD. Mezi druhou elektrodu první diody D 1, D 2 až D., a obvod K 0 pro tvorbu netlumených periodických kmitü je zapojena do série elektroluminiscenční dioda LED 1.Na obr. 2, kde je uvedeno jedno z možných zapojení indentifikačrlího obvodu ZK,je sériově k napájecímu zdroji Z připojeu omezovací odpor R V sérii s druhou elektroluminiscenční diodou...

Zubní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243253

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rakus Jaroslav, Frey Milan, Janeba Boetislav, Fiala Vladimír, Šebela Karel, Konío Vlastimil, Malouch Jioí, Bochníeek Karel, Gatik Zdenik, Šveřepa Otakar, Kindlová Vira, Nimcová Jitka, Švára Karel, Strnadová Vira

MPK: A61D 13/00

Značky: výroby, zubní, protéza, její, způsob

Text:

...vnější vrstvy. V tomto článku zastává roli anody elektronegativnější kov, to je kov ochranné vrstvy. Kov ochranné vrstvy je ale volen tak, že se za podmínek anodické polarizace nechá dostatečně dobře pasivovat. V oblasti defektu de 243253korativní vnější vrstvy je možné pozorovat v důsledku rozdílu elektrických potenciálů kovů přioházejících do styku vždy anodickou polarizaci, což znamená, že ochranná vrstva odpovídá všem podmínkám pro její...

Způsob tepelného zpracování odstředivě odlévaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243252

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Jioí

MPK: C21D 5/00, C21D 9/00

Značky: odstředivé, tepelného, způsob, odlitků, odlévaných, zpracování

Text:

...ohrubovaný odlitek se zahřeje rýchlosti 5 až 30 stupňů Celsia za hodinu na teplotu 400 až 630 °C, na této teplotě zůstane po dobu 1 až 5 hodin, vztaženo na 20 mm tloušťky vrstvy odlitku a pak se ochlazuje.Výhodou řešení podle vynálezu je nízká teplota ohřevu. Odlitek není nutno ohřívatna teplotu 1000 až 1200 °C, ale pouze do 630 °C, důsledkem čehož je dosaženo úspory energie a kapacity žíhacích pecí. Pro tepelné zpracování je nutná jen...

Ovládací zařízení pro přepínání spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243251

Dátum: 15.11.1987

Autori: Elbert Tomáš, Ohnoutka Lubomír, Havránek Milan

MPK: D04B 15/16

Značky: přepínání, zařízení, spojky, ovládací

Text:

...Na čepu 51 je otočné uložená rolnička 53, dosedající na segment 7 rozkazovacího bubnu. Dále je na čepu 6 vedle pá 4ky 5 uložena druhá páka 8, opatřená na ramenu přilehlém k ramenu páky 5 s rolničkou 53 rovněž rolničkou 81 uloženou na excentrickém čepu 82, jež je zajištěn šroubem 83. Rolnička 81 dosedá na segment 7 rozkazovacího bubnu. Na druhém ramenu páky 8 jsou prostřednictvím kolíku 84 pevně uspořädány tři listová pružiny, tvořící pružný...

Klínek na tvarování a přehyb drážkové izolace rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243250

Dátum: 15.11.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Kubát Oldoich

MPK: H02K 15/10

Značky: tvarování, drážkové, přehyb, rotoru, izolace, klínek

Text:

...se docílí přesnější provedení práce při přehybu izolace, dojde k snížení pracnosti a k snížení času potřebného k provedení pracovního úkonu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad řešení tvarovacího klínku podle vy 4nálezu, kde na obr. 1 je znázorněn klínek na tvarování a přehyb drážkove izolace roiorů. Obr. 2 znázorňuje rozhrnovací člen, který je pevně zalepen v drážce na tvarovacím klínku a na obr. 3 je znázorněna planžeta,Která je...

Palivoměr pro vznětové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243249

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brož Václav, Kubín Sáva

MPK: G01F 3/16

Značky: palivoměr, motory, vznětové

Text:

...Na pružné membráně 4 je připevněna pohyblivé část spínačovélío kontaktu 5, jehož pevná část izolovaně prochází nádobkou 3 v její ose.Válcové těleso 1, pohyblivé část kontaktu 6 a pohyblivé část spínačověho kontaktu 5 jsou připojeny na kostru palivoměru.Pevná část kontaktu 6 je připojena na jeden vstup logického obvodu 8, na jehož druhý vstup je připojena pevná část spínačového kontaktu 5. Výstup logického obvodu 8 je připojen na...

Zapojení sběrnicového systému pro přenos zpráv s různou prioritou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243248

Dátum: 15.11.1987

Autori: Odstreil Libor, Foldyna Zdenik

MPK: G08C 19/16

Značky: zpráv, prenos, systému, zapojení, sběrnicového, prioritou, různou

Text:

...37 zdroje 5 taktovacích ímpulsů a blokovací výstup 32 centrálního vysílače 3 G je připojen k blokovacímu vstupu 33 centrálního příjímače 9. Datová brána 36 centrálního vysílače 39 je přípojena k datové bráně 11 centrálního příjímače 9 a sígiíalizační brána 35 centrálního vysílače 3 U je přípojena k výstupu synchronizačniho členu 29. Uvolňovací vstup 31 centrálního výsílače 39 je připojen jednak k výstupu 39 uvolňovaciho členu 38, který je...

Zařízení pro výrobu polotovarů ocelových bezešvýcH lahví za tepla z přířezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243247

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pech Jaroslav, Bilunek Bohumír, Vanieek Václav, Fridrich Ján

MPK: B21D 51/24

Značky: tepla, lahví, přířezu, bezešvých, zařízení, oceľových, výrobu, polotovarů

Text:

...lahví za tepla z přířezů podle vynálezu, tvořená protlačovacím lisem a protahovacím lisem. Podstatou vynalezu je to, že na protlačovací lis naväzuje z jedné strany zakladač a odokujovací zařízení, opatene tlačkou a z druhé strany mezioperační otočný manipulátor, opatřený výsuvným pracovním ramenem, které ve sve druhé pracovní poloze zasahuje do osy protahovacího lisu uspořádaného vedle protlačovacího lisu.Výhodou zařízení podle vynálezu je...

Zařízení k podchlazování odpadu z pryže nebo plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243246

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jeoábek Vladimír, Vanieek Václav

MPK: B02C 11/08

Značky: zařízení, podchlazování, pryže, plastů, odpadů

Text:

...od 4padu z pryže a plastů. Odpad z pryže a plastů se posunuje vlastní tíží chladicím tunelem 5, z něhož je vyhrnovacím ústrojím 19 podchlazená pryž dopravováíía do drtiče. Potrubí 12 pro výstup chladicího média z chladicího tunelu 5 je vedeno přes filtr 7 a výměník 2 na sánĺ kompresoru 1. V potrubí 12 je tlmístěií snímač teploty 13, napojený na převodník 15, který je napojen na regulátor 14 pohonu vyhrnovacího ústrojí 19,případné na...

Způsob výroby drátu z kovů s malou pevností v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243245

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokešová Jana

MPK: B21F 21/00

Značky: výroby, drátu, malou, pevnosti, kovů, způsob

Text:

...tlaku je vizmut částečně tvárný. Pro výrobu se použije průtlačníce s válcovým pracovním prostorem, v jejímž duě je otvor o tvaru a rozměrech potrebných pro výsledný tvar a rozměr drátu. je vhodné, když otvor je tvořen jádrem průvlaku pro běžné tažení drátů, vloženým na dno průtlačnice. Pracovní prostor průtlačnice je nutno zaplnit naprosto dokonale čistým vlzmutem ve formě polykrystalu.To je možné provést dvěma způsobya do...

Zapojení obvodů polohování vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 243244

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hartman Jan, Pína Bohumil, Luda Jaromír, Kueera Karel, May Jan, Ženišek Jioí, Homola Jaroslav

MPK: G05D 3/14, G05D 3/20

Značky: polohování, vřetena, zapojení, obvodů

Text:

...obvodu 14 je rovněž připojen na vstup monostabilního klopného obvodu 17, jehož výstup jepřipojení k řídicínni vstupu obvodu 5 nastavitelného omezení, ýstup obvodu 1 rozlišení smeru je připojon rovněž na vstup paíněti 3 směru otáčeríí, na vstup obvodu 7 zjištění nulových ot šek a na vstup obvodu 1 D zjištění určených otáček, výstup obvodu 1 U, zjištění určených otáček je připojen jednak na prvý vstup třetího hradlovacího obvodu 13, jednak na...

Nástroj na soustružení zápichů v otvorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243243

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zigmund Josef, Kadlas Oldoich

MPK: B23B 29/08

Značky: soustružení, zápichu, nástroj, otvorech

Text:

...čepu 2 je vůči ose kuželového trnu 1 přesazena o tutéž excentricitu e 1,jako je excentricita povrchu a otvoru válcového pouzdra 3. K válcovêmu čepu 2 je připevněn unášecí kolík 13, který prochází drážkou 14 válcového pouzdra 3. Drážka 14 dovoluje pootáčeni válcového pouzdra 3 na válcovém čepu 2 o 180 °. Osy válcového čepu2, válcového pouzdra 3, řezného nože 4,kuželoveho trhu 1 a unášecího kolíku 13,leží v pracovních polohách v téže...

Zařízení na odstraňování větších příměsí ze sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243242

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kadlas Oldoich, Vanik Karel, Ženišek Jioí, Zigmund Josef

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, větších, odstraňování, příměsí, mlátiček, zařízení

Text:

...skluzovou deskou je uspoi-ádán dopravník zrn.Zařízení na odstraňovaní větších příměsí ze sklízecích mlátiček podle vynálezu je schopno spolehlivě zachytit a odstranit nežádoucí větší příměsi jako kameny a hroudy,přičemž zabraňuje sklizňovým ztrátam nazrní, které není s příměsemi odstraňováno ze stroje, nýbrž se spolehlivě dostává do proudu zpracovávané sklízene hmoty.Přĺklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém...

Víceúčelový pracovní stroj, zejména pro svahové pozemky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243241

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gála Jan, Daízal Zdenik, Kubíeek Karel, Šmíd Miroslav

MPK: A01B 73/00

Značky: pozemky, zejména, pracovní, víceúčelový, svahové, stroj

Text:

...vynálezu vykazuje při malé konstrukční složltosti a nízkých pořízovacích i provozních nákladoch velmi dobrou manévrovatelnost na rovině i ve svahu, schopnost práce na svažitých pozemcích a prakticky i pohyblivos v každém žádaiíém směru.Příklady provedení víceúčelového pracovního stroje podle vynálezu jsou znázorněny na pripojenych výkresech, kde obr. 1 před 4stavuje schematický hokorys jednoho provedení stroje, obr. 2 je půdorysem z obr....

Flexibilní sběrací válec pro sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243240

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janeina Otakar, Študent Roman, Truchlik Štefan, Sohler Ervín

MPK: A01D 89/00, A01D 41/14

Značky: sklizňové, sběrací, válec, stroje, flexibilní

Text:

...stroje podle vynálezu umožňuje sběr volně ležíCÍCÍTVTOSÍÍÍH i na nerovném terénu v celé šíři sklízecího stolu, přičemž zlepšuje sběr materiálu i tehdy, není-li sklízecí stůl sám o sobě upraven pro přičné kopírování terénu.Příklady provedení flexibílního sběracíhovąlctàvprtpwskiizňpvé stroje podle rvynálezumjsou schematicky znázorněny na připojenýchvýkresoch, kde obr. 1 představuje bokorys jednoho provedení flexíbilniho sběracího válce, obr. 2...

Zařízení pro snížení ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243239

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tlamsa Jioí, Jeger Dag, Vadkerti Ladislav, Neumajer Václav

MPK: A01D 41/14

Značky: semen, zařízení, mlátičky, vstupu, ztrát, snížení, sklízecí

Text:

...ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky podle vynálezu jednak omežuje vytloukání semen, jednak spolehlivě zabraňuje vyhazování případně vytlučených semen mimo prostor sklízecího stolu, takže uvolněná semena se spolu se slamnatou hmotou dostávají spolehlivě dále do stroje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu1. Zařízení pro snížení ztrát semen ve vstupu sklízecí mlátičky, opatřené sklízeoím stolem se shrnovaoím šnekovým...

Flexibilní sběrací pás pro sklizňové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243238

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vacek Oskar, Štolba Milan, Barták Stanislav, Starý Jaroslav

MPK: A01D 41/100, A01D 89/00

Značky: sklizňové, stroje, flexibilní, sběrací

Text:

...ramenům, přikloubeným ke sklízecímu stolu.Flexibílní sběrací jnás pro skllzñové stroje podle vynálezu umožňuje sběr volně ležících rostlin i na nerevném terénu po celé šíři sklízecího stolu, přičem zlepšuje sběr materiálu i tehdy, není-li sklizecí stůl sám o sobě upraven pro příčné kopírování terénu.Příklád provedení flexibilního sběracíhosběracího pásu pro sklizňové stroje podle vynálezu je ve schematickém bokorýse znázorněn na...

Zařízení pro zlepšení práce sítových čistidel sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243237

Dátum: 15.11.1987

Autori: Drázský Josef, Hurych Jan, Tomek Jindoich

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, zařízení, zlepšení, sítových, svahu, mlátiček, čistidel, práce

Text:

...jedné vodicí dráze výkyvného příčníkíí.Zařízení pro zlepšení práce sítových čistídel sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrnkčně jednoduché a v provozu velml spolehlivá. Vyrovnáním sít do žádané polohy se dosahuje zvýšené kvalíty práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provední zařízení podle vynálezu je schematlcky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 představuje zařízení v bokoryse, obr. 2 v püdoryse a obr. 3...

Ohřívák vody vytápěný párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243236

Dátum: 15.11.1987

Autori: Krause Hans-walter, Fuchs Petr, Eapka Martin

MPK: F28D 7/08

Značky: ohřívák, vytápěný, párou

Text:

...válcového tělesa se zvětšeným průměrem je vytvořena usměrňovací vestavba srážeče přehřátí topné páry. Takto v případě vyššího prehratí se chrání plášť tělesa pred vysokou teplotou páry. Rovněž s výho dou V dolní části svislého válcového tělesa se zvětšeným průměrem je vložen Lisměrñovací plášť podchlazovače topného kondenzátu velmi jednoduché konstrukce.Výše naznačeným usporädáním je jednoznačně definován velmi výhodný směr průtoku topné...

Montážní prstenec pro hadicovou pneumatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243235

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kinting Annegret

MPK: B60B 25/10

Značky: montážní, pneumatiku, hadicovou, prstenec

Text:

...plochého ráfku, a tím přenos krouticího momentu, jednak sevření patek plášte mezi okraje ráfku a okraje segmentů montážniho prstence, a tím upevnění pláště na ráľek.Na výkresech je znázorněn príklad řešení montážního prstence pro hadicovou pneumatiku podle vynálezu, kde na obr.1 je znázorněn montážní prstenec tvořený jednotlivými válcovitými segmenty na obr. 2 jeznázorněn príklad montážního prstence pro hadicovou pneumatiku v příčném řezu na...

Pružná vodicí dráha tvářecích prvků ve tvaru mezikruží určena zejména pro nástroje na válečkování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243234

Dátum: 15.11.1987

Autori: Polanský Ota, Mikala Otto, Mika Václav, Zahradníeek Oldoich

MPK: B21D 39/10

Značky: vodiči, mezikruží, tvářecích, zejména, válečkování, otvorů, určená, dráha, pružná, prvků, tvaru, nástroje

Text:

...tak, že řezy jednotlivých lamel jsou vůči sobě vzájemné pootočeny, aby byly přibližně rovnoměrně rozloženy po obvodu vodicí dráhy.Předností pružné vodicí dráhy podle vynálezu je možnost přesného seřízení válečkovaciho nástroje na požadovaný rozměr a použití optimálního tvářecího elementu. Další prednosti je univerzálnost nástroje, který jevhodný pro hlazení a zpevñování ploch otvorů i výstelkování ložísek pleohovýmí výstelkami. Výroba...

Zařízení pro uchycení plochých proudových přípojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243233

Dátum: 15.11.1987

Autori: Skala Václav, Hanuš Jioí, Kueeoík Oldoich, Doležal Antonín

MPK: H02G 5/00

Značky: uchycení, proudových, zařízení, plochých, přípojnic

Text:

...tom, že při střídavé montáži upevňovacich třmenů odpadají dosud nutné upevňovací protikusy včetně spojovacích prvků. Vzniká úspora pracností, montáže i materiálu, příčemž se sniží celková hmotnost systému.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je na přiloženém výkresu, znázorñujícim třipřípojnice se čtyřmi upevňovacími třmeny s izolačními rozpěrkami.Tři přípojnice 11, 12, 13, hřebenovitého tvaru, uspořádané vertikálne, jsou uchyceny V...

Nátrubek k výstřednému umístění na tlakové nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243232

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štipánková Dana

MPK: B23K 31/02

Značky: výstřednému, umístění, nátrubek, nádobě, tlakově

Text:

...místě jniŕivaření nátrubku, přičemž osa výstředné příruby je totožné s osou tohoto válce.Výhodou nátrubku podle vynálezu je, že k jeho přivaření k tlakové nádobě je možno použít běžných svařovacích automatů, což vede ke snížení nákladů při svařování a dále k zvýšení jakosti svaru, čímž dochází k snížení zmetkovitostí anebo k podstatnémuomezení opravování vad, které je velice pracné a náročné na kvalitu.Na přiloženém výkresu je zlíázorííěno...

Detekční obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243231

Dátum: 15.11.1987

Autori: Franik Jan, Ružieka Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: obvod, detekční

Text:

...generátoru časovacích časovacích impulsů přivedeny vzorkovací ímpulsy 073, jejichž přední strana odpovídá předepsané vybavovací době. Ta je definována jako průchod testované odezvy 070 na vstupní svorce 7 U referenční úrovní 2,4 nebo 0,4 V. Na datovou svorku 74 je z neznázorněného generátoru testovacích vzorků přiveden signál 074, představující očekávanou logickou hodnotu. V prvním znázorněiíěm testovacím cyklu je očekávána hodnota log. 1,...

Adaptér pro testování dynamických paměťových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243230

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krejeí Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: obvodů, testování, dynamických, adaptér, paměťových

Text:

...na druhou programovatelnou hodnotu, například 200. Z uvedeného nulovacího impulsu 0805 vytvorí řadíč 2 na své výstupnínulovací svorce 28 úzký impuls 028 pro vynulování neznäzorněných klopných obvodů uvnitř detekčnílío obvodu 9. Řadič 2 se přitom uvede do stavu s nulovým signálom 023 na své přepínací svorce 23. Tím se oscilátor 6 zablokuje do stavu s kladným signálem 06,2 na sve výstupní svorce 62. Ukončením nulovacího impulsu 0804 se vytvoří...

Zapojení adresového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243229

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hubáeek Vlastimil, Kužel Pavel

MPK: G11C 29/00

Značky: přepínače, adresového, zapojení

Text:

...až na příslušnou adresovou svorku testovaného paměíovébo obvodu, nastavena na stejnou maximální hodnotu tma, jako celkově zpoždění vzniklé prťíchodem sestupně hrany tohoto impulsu na tutéž výstupní svorku 130.je-lí součiííově-stíučtový obvod 1 v integrovaném provedení, například typu 74564, vykazují všechny jeho součtové sekce stejné zpoždění, a tím je zajištěno, že i celkové zpoždění vzniklé průchodem vzestupně a sestupně hrany impulsu z...

Zapojení vícevstupového stavebního bloku se spínanými kapacitory

Načítavanie...

Číslo patentu: 243228

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jureík Václav, Balcárek Jaroslav

MPK: H03K 17/00

Značky: spínanými, zapojení, vícevstupového, stavebního, kapacitory, bloků

Text:

...výstupní prepínač 10 q-teho výstupního ínvertujícího přepínaného kapacitního bloku 4 q je spojen svou společnou svorkou s druhým vývodem q~tého invertu« jícího přepínaneho kapacitoru 11 g, svou první svorkou se zemí a svou druhou svorkou s výstupem q-tého vstupního invertujícího přepínaného kapacitního bloku 411. Každý r-tý vstupní přepínaný kapaoitní blok 51 je tvořen r-tým přepínaným kapacitorem 12 r,spojeným svým prvním vývodem se zemí...

Elektromagnetický kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 243227

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pokorný Jan

MPK: G01N 35/00, F16K 31/02

Značky: kohout, elektromagnetický

Text:

...kohoutů. Svými vlastnostmi se elektromagnetický kohout podle vynálezu hodi především pro kompletaci automatických analyzátorů.Na priložených výkresech je znázorněn jeden příklad provedení elektromagnetického kohoutu podle vynálezu, v němž vratným členem je vratný prstencový elektromagnet. Na obr. 1 je elektromagnetický kohout znázorněn v půdorysu, přičemž pohonná část je v řezu, na obr. 2 je kohout znázorněn v nárysu, na obr. 3 a...

Způsob výroby hrdlové části těles velkých tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 243226

Dátum: 15.11.1987

Autori: Langer Rudolf, Moravec Radoslav

MPK: B23K 31/00

Značky: nádob, způsob, výroby, veľkých, tlakových, částí, těles, hrdlové

Text:

...těles velkých tlakových nádob podle vynálezu je, že umožňuje združení operací svařování a navařováni a navazujících mezioperací proudovým způsobem do jedné velké výrobní etapy, čímž se snižuje celkové tepelné ovlívnění svarových spojů a zakladního materiálu operacemi tepelného zpracování na odstranění pnutí a dále se tímto zkrátí výrobní cyklus a sníží pracnost výroby tělesa tlakové nádoby.Konkrétní použití způsobu výroby hrdlové části těles...

Vnitřní omítkovina pro tenkovrstvou aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 243225

Dátum: 15.11.1987

Autori: Koš?ál Miroslav, Eernobrovkin Jurij, Nálepa Eenik

MPK: C04B 24/40, C04B 24/38

Značky: omítkovina, tenkovrstvou, aplikaci, vnitřní

Text:

...a podobné o velikosti zrn 0 až 1,0 mm v množství 50 až 75 hmotnostních s výhodou doplnené krátkymi celulózovými vlákny o déice 0,1 až 4 mm, která jsou do hmoty vnášena ve formě suspenze o sušině 3 až 15 9/0 hmot. v množství 5 až 20 0/0 hmotnostních, hydrofobizující složky V množství 0,5 až 15 °/o hmotnostních, např. koloidni roztok kysličníku křemičitého, roztoky alkysilanolátü alkalických kovů a modifikující jjřísady, ovlivñující zejména...

Dvouokruhová kompresorová odpařovací a kondenzační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 243224

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lochman Karel

MPK: F25B 29/00

Značky: dvouokruhová, souprava, odpařovací, kompresorová, kondenzační

Text:

...než teplota konclenzátu, kterou je veden výměník 48, bude úsek potrubí 02 plnit í fyzicky funkcí výparníku. Ve výměníku 48 dojde totiž k částečné kondenzaci jímané látky a tato ve formě mlhoviny bude teplonosným plynem transportována do výměníku 46, kde se v úseku 02 znovu odpaří.postupujícím vysoušením tělesa 02 bude obsah par jímané látky v cirkulujícím teplonosném plynu klesat a výměník 4 h bude sloužít pouze pro předběžné ochlazení...

Zapojení tyristorového stejnosměrného pohonu s reverzací v obvodu buzení s řídicí a reverzační logikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243223

Dátum: 15.11.1987

Autori: Boearin Petr, Mánek Oldoich, Dubšek František, Srojelov Valerij, Baj Vjaeeslav, Šrůtek Josef

MPK: H02P 7/06

Značky: logikou, stejnosměrného, řídící, buzení, reverzaci, zapojení, reverzační, obvodů, pohonů, tyristorového

Text:

...ímpulsů pro generátor 13 měniče buzení ĺl ~ reverzační logiky 15. Pátý vstup reverzační logiky 15 je spojen s výstupem bloku 19 předvolby počtu průchodů nulového proudu - signál volby počtu hlášení nulového proudu N. Třetí výstup reverzačnílogiky 15 - signál Y skutečného směru - je spojen s třetím vstupním generátorem 13 zapalovacích pulsů meniče buzení. První vstup reverzační logiky 15 je uvnitř tohoto bloku spojen s prvním vstupem obvodu...

Vysílací anténní soustava, zejména pro čtvrté a páté televizní pásmo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243222

Dátum: 15.11.1987

Autor: Dohnal Jioí

MPK: H01Q 3/44

Značky: soustava, páté, pásmo, vysílací, televizní, anténní, čtvrté, zejména

Text:

...podrobnějl vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojenêm obr. 1 je v půdorysném pohledu schematicky znázorněno dosud známé uspořádání anténní soustavy a na obr. 2 jsou graficky znázornený dobře pokryté ašpatné pokryté oblasi. Na připojeném obr. 3 je v půdorysnem pohledu schematicky znázorněna Vysilací anténní soustava podle vynálezu a na obr. 4 jsou graficky znázornený oblasti dobře a špatné pokryté signálom z...

Zapojení pro testování ovládacího zařízení, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243221

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lacko 1ubomír

MPK: G05B 23/02

Značky: zapojení, stroje, ovládacího, tvářecího, zařízení, testování, zejména

Text:

...s druhým vstupem kontrolního obvodu B a současně přesovládací obvod 4 s prvním vstupem výkonového spínače 5, a jednak s prvním vstupem kontrolního obvodu 8, jehož výstup je spojen s druhým vstupem výkonového spínače 5. Výstup výkonoveho spínače 5 je spojen s brzdou 6 a s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 7, tvořeného čítačem nebo alespoň jedním klopným obvodem. Výstup vyhodnocovacího obvodu 7 je připojen na druhý vstup kontrolního obvodu...

Zapojení obvodů přístroje pro měření frekvence splývání řízeného mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243220

Dátum: 15.11.1987

Autor: Martvoo Augustín Modra

MPK: G06F 15/42, A61B 5/16

Značky: měření, splývání, prístroje, zapojení, frekvence, řízeného, mikropočítačem, obvodů

Text:

...výstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9. Řídicí sběrnice 10 mikropočítače 1 je paralelné připojena jednak k řídicím vstupům a - d převodniku 2, jednak k řídicím vstupům oddělovaoích obvodů 5, jednak k řídicím vstupům zadávacího a indikačního panelu examinátora 12, jednak k řídicím vstupům panelu ovládacích prvků zkoušené osoby 9, a jednak k řídicím vstupům výstupních registrů 7, jejichž výstupy jsou připojeny ke vstupům displeje...

Zařízení pro vyvedení tepla z elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 243219

Dátum: 15.11.1987

Autor: Welward Ladislav

MPK: F28B 9/08

Značky: vyvedení, zařízení, tepla, elektráren

Text:

...prostorově náročný.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvedení tepla z elektráren podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že toto zařízení je tvořeno alespoň jedním ohřívékem síťové vody se samostatným sběračem topného kondenzátu, ve kterém je umístěna od 4bočka potrubí síťové vody, takže sběrač je zároveň podchlazovačem kondenzátu.Uvedené zařízení je oproti současnému uspořádání se samostatným podchlazovačem prostorově méně náročné...