Archív za 1987 rok

Strana 42

Sklopná korba nákladního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243298

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kichler Jioí, Macháeek Metodij

MPK: B60P 1/28

Značky: sklopná, nákladního, korba, vozidla

Text:

...buď s bočnicí, nebo se stojinou. Mimo středovou opěru jsou obě dvojramenne páky spojeny tažným ústrojím. Mezi některou z dvojramenných pák a bočnicí je včleněn silový prvek. Silový prvek může být včleněntaké mezi tažné ústrojí a bočnící nebo stojinu.Uspořádánim páru posuvných čepů v osách rovnoběžných s osou sklápění sklopné bočnice po obou jejích koncích na dvojramenných pákách vzájemné propojených tažným ústrojím, vzniklo zařízení, které...

Zařízení pro otevírání bočnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243297

Dátum: 15.11.1987

Autori: Korostenský Aleš, Auffahrt Mirko

MPK: B60P 1/28

Značky: zařízení, bočníc, otevírání

Text:

...bočnicí a rámem V odlehlé ose sklopitelnosti sklopné korby je vkloubeno tažné ústrojí tvorené horním táhlem přikloubenym k bočnicl a dolním táhlem přikloubeným k rámu. Obě táhla jsou přikloubena k protilehlým koncům clvojramenné páky, otočné připevněné k sklopné páce.Takto řešené zařízení pro otevírání bočnic oboustranně sklopné korby nepotřebuje vnější zásah obsluhy pro otevření 1 odjištění bočnice, protože k odklopení bočnice clojde...

Prací prostředek s oxidačně-bělicí účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243296

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hubieka Václav, Nováeek Alois, Zendulka Jioí, Pidra Egon, Kubíeek Karel

MPK: C11D 7/54, C11D 3/395

Značky: účinnosti, oxidačně-bělicí, prací, prostředek

Text:

...působí tato V roztoku dále jako povrchové aktivní látka. Tato kyselina funguje také V roztoku jako dispergator vápenatých mýdel. Výhodou prostředku obsahujícího aktivátoi podle vynálezu je, že z aktivátoru zůstávají v pracím roztoku sloučeniny dobře biologicky odbouratelné. Výhodou pracího prostředku podle vynálezu také je, že vykazuje oxidačně-bělici efekt již od teplot 25 °C a tyto efekty jsou dosahovány několikanásobně...

Zvedací zařízení pro balíky textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243295

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: B65H 29/38

Značky: balíky, materiálů, zvedací, zařízení, textilního

Text:

...hydraulický válec 12.Ve výchozí poloze je zvedací mechanismus zcela zasunut pod desku stolu 2 D pokladací linky na obr. 1. Vpuštěním tlakové-ho média do hydraulického válce 19 se jeho působením uvede do pohybu tahlo 1 tříkloubového mechanismu. jeho pohybem je taženo i spojovací táhlo 2 směrem k čelu stolu 29 a s sebou táhne i rameno 3, které je uloženo na rolnách 16, pojíždějících po podlaze, k níž je pár rolen 16, nacházející se blíže...

Zařízení pro drobení hrud

Načítavanie...

Číslo patentu: 243294

Dátum: 15.11.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01B 29/04

Značky: drobení, zařízení

Text:

...k drobení hrudiuvnitř drobicího válce volnými válci. Dochází tak k dvoustupňovému drcení, kterým je dosažena čistota drobicího válce, a tím je neustále zajištěná jeho funkční schopnost. Použitím vložených válců se energetická náročnost zařízení prakticky nezvýší. Zařízení je velmi jedno 4Zařízení pro drobení hrud se samočisticim účinkem je schematicky znázorněno na výkresu, kde obr. 1 značí celkový pohled na zařízení shora a obr. 2 pohled...

Zařízení pro vymezení krajních poloh, zejména přímočarého hydraulického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243293

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vleek Pavel, Hanel Ivo, Loukota Antonín, Kubata Milan

MPK: F15B 9/03

Značky: poloh, motorů, vymezení, zejména, krajních, hydraulického, přímočarého, zařízení

Text:

...nastavené polohy není závislá na pracovním prostředí a seřízení dorazů je jednodušší než u stávajících systémů.Příklad konkrétního provedení podle vy 4nálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese zobrazujícím podélný řez přímočarým hydraulickým motorem se zabudovaným zařízením.Podle vynálezu je válec 1 hydraulického motoru ukončen předním víkem 2 a zadním víkem 3, kterými prochází pohyblivé duté. pístnice 4, opatřená pístem...

Univerzální zalomená klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 243292

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ludvíeek Josef

MPK: B25B 13/48

Značky: klika, univerzální, zalomená

Text:

...jakéhokoliv- přechycování nástroje v průběhu montážní operace. Využití univerzální montážní kliky podle vynálezu přináší proti dosud známým a používaným montážním pomůckám především zvýšení bezpečnosti práce a zkrácení doby montážních prací. Zvýšení bezpečnosti práce plyne z toho, že vyšroubování a zašroubování zámkových šroubů u svítidel nebo dalšího elektrozařízení, montáž a demontáž šroubových spojů pro šrouby do M 8, šroubování...

Univerzální způsob konfekce koster nekonečných pásových útvarů a horizontální konfekční stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243291

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eret Václav, Hynek Zdenik, Konopík Bohumil, Jarošík Karel

MPK: B29D 30/20

Značky: nekonečných, pásových, útvaru, způsob, horizontální, koster, univerzální, tohoto, konfekční, stroj, konfekce, provádění, způsobu

Text:

...polotovar se potom přímo na konfekčním stroji řeže na indivinuální kostry klínových řemenů o průřezu 16 X 13 mm a obvodové délce 4000 milimetrů.Tento přiklad představuje aplikaci způsobu podle vynálezu na hromadnou konfekci koster víceklínových řemenů. Při této modifikaci způsobu podle vynálezu se nejprve postupným vínutím cementovaného výztužného provazce 19 o průměru 0,82 mm v-ytvořeného z polyesterových vláken, kolem konfekčního bubnu 1 a...

Plnivo pro slévárenské nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243290

Dátum: 15.11.1987

Autori: Miklas Zdenik, Brynda Václav

MPK: B22C 3/00

Značky: nátěrové, hmoty, plnivo, slévárenské

Text:

...vrstva obsahuje aktivní oxidy, pocházející z plniva náteru. Proto může být obsah oxidü železa v povlaku nízky, v množství potřebnem pro iniciaci vzniku ochranné strusky. Pro získání výše uvedených účinků je nutné, aby přiznivě působicí reakce oxidů byly co najrýchlejší. Tomu napomůže použití směsi oxidů v homogenním stavu, kdy se dosáhne co největší styčně reakční plochy částic oxidů v plnivu. Homogenizaci kladne ovlivňuje společné mletí...

Nesouměrné dvouproudové těleso parní turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243289

Dátum: 15.11.1987

Autori: Petrů Pavel, Voddáeek Josef

MPK: F011 0/2

Značky: dvouproudové, turbiny, nesouměrné, parní, těleso

Text:

...tělesa jsou umístěny nosiče rozváděoích kol s rozváděcímí koly a další stupně turbínového dílu parní turbiny. To znamená, že alespoň prvá kola vnitřního tělesa jsou provedena v jednoproudovem uspořádání Za vnitřním tělesem je proud páry dělen na dvě části tak, že jedna polovina páry se obrací.Takto uspořádáným nesouměrným dvouproudovým tělesem parní turbiny se dosahu je při stejněm objemovém průtoku dvojnásobné délky lopatek na prvých, v...

Zařízení na elektromagnetickou separaci kaolinu Vynález se týká zařízení na bělení kaolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243288

Dátum: 15.11.1987

Autori: Žídek Artur, Moravec Zdenik, Krátký Lubomír, Maixner Václav, Voddášek Otakar

MPK: B03C 1/02

Značky: týká, elektromagnetickou, vynález, zařízení, bělění, separaci, kaolinu

Text:

...sběrná hlava s otvory končícími V otvorech sběrné desky. Mezi přírubou horního víka a přírubou spodního víka, těsněnou v nákružku tělesa elektromagnetu, je těsnění.Zařízením podle vynálezu se zmenší hluché prostory a současně i ztráty užitečné frakce při vypírání. Zmenší se celková výška elektromagnetu a zlepší se jeho utěsně 4ní jak při provozu, tak i při čištění zařízení,a zvýši se životnost cívky elektromagnetu.Praktické provedení předmětu...

Zařízení pro ovládání motorků dálkového nastavování stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243287

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hasil František

MPK: H02P 6/28

Značky: zařízení, změkčení, motorku, vibračních, ovládání, nastavování, dálkového, koželužských, měkčicích, stupně, strojů

Text:

...posunovat, spojka začne znovu prokluzovat. Po ukončení nastavování je nutno nastavovací motorek vypnout. Pokud jej obsluha zapomene vypnout, všechny spojky prokluzují. Doba nastavovaní je relativně krátka, řádově minuty, a opotřebení spojek velmi malé.Zapomene-li však obsluha motorek vypnout,spojky se protáčí nekontrolovatelně dlouho,zbytečně se opotřebovávají a může dojít k jejích předčasnému zničení.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: neplánovanému, ochraně, armatur, přetížení, vřetenem, motorického, proti, pohonů, stoupajícím, zařízení, netočivým

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Zařízení na ochranu čelně nesených strojů nebo nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243285

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pastroák Josef, Srovnal Jioí, Kos?ál Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: strojů, nářadí, nesených, ochranu, zařízení, čelně

Text:

...uchyceno horní přední Výkyvné nosné táhlo 2 a dvě spodni přední výkyvnánosná táhla 3. Horní přední Výkyvné nosné táhlo 2 je opatřeno stavěcím závitem 4 se stavěcí maticí 5. K traktoru 1 je přiklouben též alespoň jeden lineární motor B, skloubený s alespoň jedním spodním předním výkyvným nosným táhlem 3. K předním výkyvným nosným táhlům 2, 3 je přiklouben rám 7, který je vpředu opatřen úchytným kloubem 8 kyvného ramene 9, k němuž je přiklouben...

Zapojení rychlého reverzačního koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 243284

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kubín Sáva, Bicánek Bedoich, Bilunek Bohumil

MPK: H02P 7/28

Značky: zapojení, rychlého, koncového, reverzačního, stupně

Text:

...108 a katodou druhé ochranné diody 200. Katoda první ochranné diody 108 je spojena s kolektorem prvního ochranného tranzistoru 112, který je typu NPN. s prvním vývodem prvního blokovacího kondenzátoru 107 a s prvním vývodem prvního až n-tého bázového odporu 109.1 až 109.11 kladné větve. Anoda druhé ochranné diody 200 je spojena s kolektorem druhého ochranného tranzistoru 212, který je typu PNP, s prvním vývodem druhého blokovacího...

Zařízení pro rozevírání pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243283

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ovsjannikov Vladimír, Koláo Karel

MPK: B65B 43/26

Značky: pytlů, zařízení, rozevírání

Text:

...na obr. 2 je v bokorysu.Pytle 1 jsou do komory 5 dopravovány posunovacím zařízením 2 plných pytlů ze strany uzavíracího víka 3. Roštový sklopný stůl 4 tvoří dno komory 5, pod kterým jsou u 4pevněny trny 6 a síto 7, které je Limístěno nad výsypkou 8. Pytle 1 jsou rozřezávány nožem 1 ll uloženým na otočné hřídeli 15 upevnené v těle 15 pod roštovým sklopným stolem 4. Prázdne pytle 1 jsou odstraňovany pomocí posunovacího zařízení El prázdných...

Způsob zhotovení detekčního pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243282

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hruš Ladislav, Štícha Jioí, Hác Jaroslav, Hochmanová Sooa

MPK: A81B 6/00, G01T 1/20

Značky: jednotky, způsob, detekční, detekčního, diagnostiku, zhotovení

Text:

...než jaké je možnopředepsat pro sestavy scintilátór 4- optickývlnovod. Potrebné tvarování prohlubní je zvlášť složité V případě použití většího počtu scintilačních jednotek, jejichž optické vlnovody se vzájemné kříží.Tyto nedostatky odstraňuje způsob zhotovení detekčniho pole detekční jednotky pro rtg diagnostiku podle vynálezu, jehož podstatou je, že detekční scintilační elementy s optickými vlnovody, které jsou rozmístěny do formy desky a...

Obvod pro automatické předečítání instrukce do instrukčního registru operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243281

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urban Jioí, Dolejš Václav, Novotný Pavel

MPK: G06F 9/00, G06F 9/32

Značky: předečítaní, instrukce, instrukčního, obvod, registru, automatické, operačního, procesoru

Text:

...adresy, jejíž vstup je spojen s výstupem 81 prepínače 8 nove adresy. První datový vstup prepínače 8 nové adresy je pripojen jak k výstupu 101 sčítačky 10, tak k prvnímu datovému vstupu prepínače 11 adresy, jehož výstup 111 je pripojen na vstup paměti 9 adresy. Na druhý datový vstup prepínače 11 adresy je pripojen nejen adresový vstup 13 celeho obvodu,ale také první datový vstup prepínače 3 degradace. Na tretí ovládací vstup prepínače 11 adresy...

Zapojení paměti přeložených adres operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243280

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kessner Karel

MPK: G06F 12/02

Značky: pamětí, zapojení, procesoru, operačního, přeložených, adres

Text:

...adresy 1 je spojen jak s adresovým vstupem adresáre 3,to jest adresní části paměti TLB, tak s adre 4sovým vstupem datové části 6 paměti TLB. Horní výstup 11 registru adresy 1 je spojen s datov-ým vstupem adresáre 3 paměti TLB a sprvním vstupem komparátoru 4. Bitový výstup 21 ridicího registru 2 je pripojen na bitový adresový vstup adresáre 3 paměti TLB a bitový adresový vstup datové části B paměti TLB. Výstup 31 adresáre 3 paměti TLB je...

Elektrické zapojení motoru stěrače skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243279

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eížek Karel, Plaeková Daniela, Dráždil Josef, Smíšek Josef

MPK: B60S 1/08

Značky: zapojení, elektrické, motorů, stěrače

Text:

...zapojena dále do elektrického obvodu přes vinutí spínacího relé, čímž je umožnéno ovládání elektrického zařízení s vyšším příkonem. Takto se dociluje pravidelného spínacího intervalu se zvýšenou životnosti a provozní spolehlivostí celého systému. Magnetická indukce v kombinaci s pohyblivou kotvou bimetalového členu a kontaktní dvojice umožňuje mžikové spínání dvojice kontaktů, čímž je zabráněno jejich opalu.Další výhodou je, že navržené řešení...

Zapojení pro kompenzaci balanční ochrany vazební kondenzátorové baterie vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243278

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vrbenský Václav

MPK: H01G 9/14

Značky: vazební, baterie, zapojení, kondenzátorové, vysokého, kompenzaci, ochrany, napětí, velmi, balanční

Text:

...vykompenzovat běžný proud nesymetrie prakticky nanulu, čímž je možno nastavit ochranu na vypínání při minimálním rozsahu poruchy podle přání, například na průraz jednoho nebo několika málo svitků V jediném konvdenzátoru. Pritom se při výměně některého kondenzátoru po jeho poruše vyloučí možnost roztržení kondenzátor-ü v důsledku včasného a selektivního odhalení poruchyv libovolném kondenzátora celé baterie.Příklad zapojení pro kompenzaci...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uhlío Josef, Klinecký Ladislav, Hranieka Jan

MPK: E21C 41/04, E21C 41/00

Značky: trhací, hornín, malou, prací, mocnosti, uhelné, řazení, průvodních, důlních, sloje, vysokou, pevnosti, způsob, děl

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Samouzavírací výtokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 243276

Dátum: 15.11.1987

Autor: Baee Jaroslav

MPK: F16K 1/02

Značky: ventil, výtokový, samouzavírací

Text:

...4. Nad pružnou těsnicí kuličkou 4 je umístěno těsnicí pružné vřeteno 7, které je svým čelem o tuto kuličku 4 opřeno. Ve svéhorní části je pružné těsnicí vřeteno 7 opatřeno vlnovcem 9 a těsnicími manžetami 11. V ose pružného těsnicího vřetena 7 je vytvořeno vybraní, V němž je uloženo posuvné vřeteno 8, které prochází vřetenovou matici 19, jež je nasazena na horním konci základního tělesa (i a svými zahnutými konci je uchycena ve vodicí drážce...

Rozbuška se zvýšenou bezpečností proti hromadné explozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243275

Dátum: 15.11.1987

Autori: Slavíeek Vladimír, Ráfl Jan, Eadina Jioí

MPK: F42C 11/00

Značky: bezpečností, explozí, proti, zvýšenou, rozbuška, hromadné

Text:

...zážehu tvořen nejprve užší válcovou dutinou přecházejicí následující kuželovou dutinou do širší válcové dutiny, kde je umístěna zhutněná inlciální náplň zaplñujíci i kuželovou dutinu.Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení konstrukce dutin V licích formách, což umožnilo Zvýšit až desateronásobně násobnost formy pro tlakové lití, což podstatně zvyšuje ekonomii. jiná, další výhoda Vznikla řešením podle vynálezu v tom,...

Způsob odstranění šestimocného chromu Cr .sup.6+.n. při likvidaci odpadu popouštěcích solí alkalicko-oxidačního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243274

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ševeík Pavel

MPK: C01G 37/14

Značky: chromu, odpadů, způsob, alkalicko-oxidačního, likvidaci, solí, šestimocného, sup.6+.n, odstranění, popouštěcích

Text:

...vodným roztokem hydrazinového odpadního produktu z jaderné energetiky, a to ve stechiometrickém poměru chromu Crö hydrazinu N 2 H 4 při hodnotě pH 11 až 14 za teploty místnosti a atmosférickěho tlaku a reakci vysrážený hydroxid chromitý CrOH 5 se oddělí, například filtrací a po zneutralizování, například chloridem vápenatým CaCl 2 se likviduje v koncentracích odpovídajících normám.Výhodou řešení podle vynálezu je jedno duchost průběhu,...

Závěs, zejména pro důlní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243273

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hochman Vladislav

MPK: E21F 13/02, E21F 17/02

Značky: zejména, zařízení, závěs, důlní

Text:

...úchyt je vytvořen z vidlice s dvojici ramen, jejichž volné konce jsou protisměrně vyhnuty z roviny ramen a upinací prostředelç, umístěný mezi rameny, je opatřen dvojici protilehlých vodicích ploch,mezi nimiž je uložen upínací prvek.1. Závěs, zejména pro důlní zařízení, sesávající z úchytu a z upinacího prostředku,vyznačený tím, že úchyt 1 je vytvořen z vidlice 10 s dvojici ramen 11, 12, jejichž volné konce 110, 120 jsou protisměrně vyhnuty z...

Zapojení číslicově nastavitelného regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243272

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filippov

MPK: G05D 23/19

Značky: zapojení, regulátoru, číslicové, nastavitelného

Text:

...odporového vysílače 5 a jedním vstupem kompenzačního zesilovače 7. Neinvertující vstup měřícího zesilovače 3je připojen jednak k invertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8, a jednak k výstupu říditelného zdroje 6 napětí. Výstup měřicího zesilovače 3 je připojen jednak k neinvertujícímu vstupu odečítaciho zesilovače 8 a jednak přes potenciometr 4 k zemí. Běžec potenciometru 4 je pak spojen s druhým koncern odporového vysílače 5 a...

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243271

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eejka Jioí, Blažík Otakar

MPK: F28F 27/00

Značky: přetlaku, jištění, zařízení, proti, zapojení, předehřevu, plynů

Text:

...a seřízení pojistného ventilu 13 za provozu instalována uzavírací armatura 14. Dále je regulační stanice I plynu vybavena pomocnou regulační řadou B určenou pro zásobování kotelny II plynným palivem, ve které jsou instalovány vstupní uzavírací armatura 9, bezpečnostní rychlouzävěr 10 vybavený mikrospínačem 101, redukční ventil 11 pro redukci výstupního přetlaku z regulační řady A na přetlak určený pro hořáky kotlů 21 umístěných v...

Díl formy pro výrobu betonových stožárů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243270

Dátum: 15.11.1987

Autori: Futera Miroslav, Oihák Vladimír

MPK: B28B 7/02

Značky: formy, výrobu, betonových, způsob, výroby, stožárů

Text:

...že je sestaven ze zvoleného počtu tvarovaných odlitků, které jsou navzájem spojený V svarem. Tvarované odlitky mohou být z temperované litiny. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že po odlití tvarovaných 0 dlitků se tyto sestaví do tvaru dílů, ve stycích se po celém obvodu svaří V svarem a na konec se na vnějším i vnitřním povrchu opracují.Výhody dílu formy pro výrobu betonových stožarů podle vynálezu jsou jednak materiálové, jednak...

Plastová nádrž s roštovým dnem pro propad pevných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243269

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bartoo Petr, Šídlo Pavel

MPK: C05F 9/02

Značky: nádrž, roštovým, pevných, částí, plastová, propad

Text:

...žádoucí humus. Vypleté natě plevelů vesměs nejsou kompostovány, protože hrozí nebezpečí následného rozsetí plevelů, a ostatního vhodného odpadu nebýva tolik, aby stačil pokrýt spotřebu kompostu vyráběného tradičním způsobem. Pokusy o výrobu rychlokompostü využívajících v převážně míře účinek termofilních mikroorganismů se nesetkaly s příznivým výsledkem. Dřevěná zařízení se za krátkou dobu rozpadla vlivem působení zplodin roz 4kladu...

Zařízení pro přesné dávkování tekutých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243268

Dátum: 15.11.1987

Autori: Škalud Vladimír, Pavlík Vladislav, Jasan Leoš

MPK: G01F 11/00

Značky: materiálů, tekutých, přesné, zařízení, dávkování

Text:

...plunžrem v zásobníku. Upínací hlava 14 je pevně spojena se suvnou hlavou 12, kteráje opatřena kolíky 15 zapadajícími do drážek pouzdra 2. Druhý konec unášeče 7 je uložen v tělese spojky 3 a je opatřen čtyřmi drážkami, do nichž zapadají hroty aretovacích koliků ü pľClCháZejÍCĺCh otvory v tělese spojky 3. Aretovací kolíky (í jsou tlačený do drážek unašeče 7 pružinami 5, jejichž předpětí se nastavuje červíky 4. spojka 3 je upevněíía na hřídelí...

Stříhací ústrojí plyšových kliček dvojitě vázaného plyše

Načítavanie...

Číslo patentu: 243267

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kašparová Marcela, Pavlík Vladislav, Sůva Milan, Jasan Leoa

MPK: D04B 9/12

Značky: vázaného, plyšových, plyše, dvojité, ústrojí, kliček, střihací

Text:

...s dvojici plyšových platin v jednotlivých fázich výroby plyše při spolupráci s pletací jehlou, obr. 5 částečný pohled na pomocné platinové lůžko s jednou z každédvojíc plyšových plrêtín s VYIHGZOVüCÍID výstupkem V půdorysu, obr. 6 schematický pohled na část okroulííého pletacího stroje s dvojici plyšových platin a s pletací jehlou V zatahovací poloze a obr. 7 scheínatícký pohled na část pomocného platinového lůžka a na část talířového lůžka...

Dvoučinný dekodér unipoiaritního kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243266

Dátum: 15.11.1987

Autor: Reissig Ivo

MPK: B61L 3/20

Značky: dekóder, kódu, dvoučinný, unipoiaritního

Text:

...jednočinně, čímž se opět sníží úroveň přenášeného signálu, takže i tato porucha je převedena bezpečnějším směrem. Obdobne je převedena bezpečnějším směrem destrukce spínacího prvku a pomocné diody, jejichž destrukce vedou bud na jednočinný způsob činnosti, nebo ke snížení úrovně přenášeného signálu při dvojčinné způsobu činnosti dekodéru.Na výkresu je uveden princip zapojení dvoučinného dekodéru unipolaritnílío kódu.Na výkresu je zdroj...

Vrstvená drenážní rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 243265

Dátum: 15.11.1987

Autori: Valsa Juraj, Slezák Karel

MPK: E02D 31/02

Značky: drenážní, rohož, vrstvená

Text:

...5 až 35 0/0 tvořenou soustavou neuspořádaných průlin průměru 0,04 až 0,25 mm,a geometrický uspořádaných průlin plochy 0,2 až 15 mm 2 mezi osnovou a dostavou tkaniny, přičemž tkanina je po jedné nebo obou stranach netkané soustavy vláken. Podstatou vynalezu dále je, že tkanina vrstvené drenažní rohože je z jedné strany doplněna hydroizolační vrstvou.Výhodou vrstvené drenažní rohože je nízka spotřeba jadrového materialu netkané...

Zapojení skupinové signalizace poruchových hlášení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243264

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tlustý Josef, Vodda Josef, Nimcová Jitka, Šírová Anna

MPK: H02B 15/00, G08B 1/08

Značky: hlášení, skupinové, zapojení, signalizace, poruchových

Text:

...schématu na obr. č. 7 a lze jej stručně charakterizovat takto Obsahuje nejméně jedenkvitovací blok 5.1, realizovaný například tlačítkem se spínacím kontaktem, jeden přepínací blok 5.2, realizovaný například s jedním spínacím a jedním rozpínacím kontaktem, jeden volicí blok 5.3, realizovaný například vícemístným přepínačem s tolika polobami, kolik činí součet skupin, zvětšený o dvě polohy, jednu nulovou a jednu kontrolní, pro d.aný případ...

Ocel pro výrobu součástí odolávajících agresivnímu prostředí roztavených solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243263

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nádeníeek Alois, Petržela Jan

MPK: C22C 38/40, G01K 1/10

Značky: agresivnímu, solí, výrobu, odolávajících, roztavených, prostředí, součástí

Text:

...této době je ochranné pouzdro zcela znehodnoceno, a to zároveň s vestavěným termočlánkem. Hlavní nevýhodou však je skutečnost, že ani tato zvýšená životnost nepokryje celou kampaň pece, která trvá 200 hodin.Nevýhody dosavadního stavu techniky odstraňuje ocel pro výrobu součástí odolávajících agresivnímu prostředí roztavených solí při teplotách 1 200 °C a více, zejména pro výrobu ochranných pouzder termočlánků,podle vynálezu, jehož podstata...

Táhlové spojení hnacích pák s kosami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243262

Dátum: 15.11.1987

Autor: Feddich Aleš

MPK: A01D 55/00

Značky: hnacích, spojení, kosami, táhlové

Text:

...je, že u hnacích pák umístěných nad žací lištou umožňuje jejích jednoduché a spolelílivé spojení s kosamí.Předmět vynálezu je znázorněn na výkrese, v němž obr. 1 představuje uspořádání zařízení s hnacímí pákamí uprostřed lišty,obr. 2 je uspořádání zařízení s hnacími pákami na krajích líšty, obr. 3 je půdorysnýpohled na zařízení a obr. 4 je příčný řez žací lištou v. místě připojení táhla na držák spodní kosy.Zařízení tvoří táhla 10, 20,...

Směs k úpravě povrchu betonových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 243261

Dátum: 15.11.1987

Autori: Matheisl Jioí, Krmencík Václav

MPK: E01C 5/12, E01C 15/00

Značky: směs, betonových, povrchu, úpravě, ploch

Text:

...proti polymercementovým směsím, vykazuje nižší Zdravotní závadnost. je to dáno jinou technologií mletí hydraulického vápna a nepřítomnosti vysokopecní granulované strusky, která je v cementech). Směs lze použít i jako samonivelizační. Může se ukládat i ve vyšších vrstvách a po zatuhnutí je povrch hladký a bezprašný. Oproti běžným cementovým potěrťlm má přítomnosti disperze větší odolnost vůči nepříznivým účlnkům povčtrnostních vlivů jako...

Uložení seřizovacího šroubu Zařízení řeší způsob uložení seřizovacích šroubů, zejména pro světlomety pro motorová vozidla.

Načítavanie...

Číslo patentu: 243260

Dátum: 15.11.1987

Autori: Brezovský Josef, Neumanová Milada

MPK: B60Q 1/06

Značky: řeší, seřizovacího, zejména, seřizovacích, šroubu, způsob, zařízení, motorová, vozidla, světlomety, uložení

Text:

...což spolu s nutnými montážnĺmi součástmi zvyšuje počet použitých dílců.Tyto nedostatky řeší mechanismus uložení seřizovacího šroubu podle vynálezu, jehož hlavní částí je závitova aretační vložka, která je na svém válcovém povrchu opatřena unášecím výstupkem, zasahujícím do výřezu otvorü lůžka v tělese světlometu vylučujícího její pootočení.. její hmotnost je v porovnání s těleseín světlometu zanedbatehíá, což umožňuje pro její výrobu...

Předsazený díl obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243259

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baea Ladislav, Lancová Jarmila

MPK: E04B 2/96

Značky: předsazený, budov, obvodového, pláště

Text:

...dvojici ramen druhé profilové tyče, mající větší rozteč, při 4čemž zasklívací lišta tabule je vložena mezi stojinami profilových tyčí obvodového rámu.Předsazený díl obvodového pláště budov podle tohoto vynálczu je možno použít jak u lehkých, tak i u těžkýcl) obvodovýchplášťü. .Použití tohoto řešení zvyšuje tepelný odpor dílce obvodového pláště budov a současně zamezuje zašpinění vnější povrchové úpravy.Příklad provedení předsazeného dílu...