Archív za 1987 rok

Strana 41

Způsob krátkodobé konzervace čerstvých surových vepřovic šupinovým ledem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244009

Dátum: 16.11.1987

Autori: Breuer Hermann, Papp Andor, Michel Louis, Dubost Dominigue

MPK: A23B 4/06

Značky: čerstvých, ledem, způsob, šupinovým, surových, krátkodobé, vepřovic, konzervace

Text:

...červsnání.Dalším nedostatkom, na ktorý se dnes klade důraz je znečiätování životního prostředí solí v odpadních vodách.Zanedbateląým aapektem při hodnocení dosavadního způsoba konzervace kůží nejsou ani vysoká náklady na průmyslovoa eůl, manipulsci s ní a náklady na vlastní konzervaci.V okamžiku zabití zvířata dochází v kůži k postmortálním změnám. Jsou způsobeny autolytickoa činností onzymů obeažených v kůži a proteolytickoa činností...

Zařízení k omezení stranového výkyvu spodních táhel traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244008

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kollár János, Lombardino Joseph George Niantic

MPK: A01B 63/04

Značky: spodních, zařízení, stranového, omezení, výkyvu, traktoru, táhel

Text:

...vynálezu kvalitetivnl vyšší uiitnou hodnotu. uZařízení k omezení atranovdho výkyvu spodních táhel je znázornčno na přilołexxych výkreeech, kde na obr. 1 je zakreelena plnou čdrou polohe aemezující výkyv spodníoh tahel vlevo při připojení nářadí a nenlí delkou oey zdväeu a čárkovaně poloha zabraňující výwvu spodních táhel vpravo při připojení nářadí e vłtlí délkou oey zavieu.Na obr. 2 je zekreelene dorazová polohe příčného elementu při...

lntegrovaný teplárenský ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 244007

Dátum: 16.11.1987

Autor: Teach Eugene Gordon

MPK: F28D 7/06

Značky: ohřívák, lntegrovaný, teplárenský

Text:

...pro čtyřproudý, resp. dvouproudý ohřev, přičemž Jednotlivé otápücí okruhy vo společnám parním prostoru, omezeném válcovým pléätěm jsou oddäleny svislým přepsžením psrního prostoru, pro oddělení topných kondenzátd a jejich samostatná odvádéníŘešení podle vynálesu zajistí spolehlivčjlí oddělení topnýoh kondenzétd z jednotlivých vodních okruhd s zamezí znehodnocení kondenzátu v případě netěsnosti na teplosměnném systému topná síłové vody....

Zařízení ke snížení chlupatosti šlichtované příze při šlichtování

Načítavanie...

Číslo patentu: 244006

Dátum: 16.11.1987

Autor: Gaughan Edmund Jeremiah

MPK: D06B 5/06, D02H 5/02

Značky: příze, snížení, chlupatosti, šlichtování, zařízení, šlichtované

Text:

...protože česací jehly svými hroty zachycují vyčnívajíoí vlákna, takže dochází k jejich uvolnování, případně dalšímu rozchlupacení povrchuJe také známe zařízení obsahující dílce s kartáčovým povrchem, kterým se povrch älichtovaných nití uhlazuje. V praxi se však ukázalo, že kertáče povrchová vlákna z příze vyčesá~ vají a jsou málo účinné s ohledem na to, že nepůsobí na celý povrch nitě, ale pouze na její část.Z uvedeného vyplýva, že dosud...

Upínací zařízení pružných disků magnetických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244005

Dátum: 16.11.1987

Autori: Katzenberger Heiner, Fröhlich Walter

MPK: G11B 5/48

Značky: disků, zařízení, magnetických, upínací, pružných, pamětí

Text:

...pružin.V souvislosti s tím bylo odstranění i osazení společného hřídele pro rozpěrný kotouč,sloužíoí Jako dosedací plocha, JeJíž funkci převzale kombinace parelelních, to Je vněJší e vnitřní rozpěrná pružiny.Tím byla odstraněnu nutnost vymezování vzdálenosti mezi přítlečrgvm a rozpěrrüm kotoučema co Je důležité, Je vždy zaJiětěna správné funkce při upínání pružného disku. ra Je zeJiětěna i v případech opotřebení upínacího kotouče, protože...

Mechanické spojení pouzder magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 244004

Dátum: 16.11.1987

Autori: Felix Bernd, Herrmann Hans-ulrich

MPK: G11B 5/127

Značky: spojení, pouzder, magnetických, mechanické

Text:

...a kafixovéní pouzder s/druhotným zajiätěním proti veéjemnému posunutí u pounder s mírně konvexníni stykov-ými plochami. Řešení zaručuje všeobecně menší náchylnost k poškození půsebením néhodrwch vnějäích eil.Velmi dobře lee uvedeným řešením zajistit e řídit poměr přítlaků pólových náatavcd mametických obvodd na vloäkyí tvoŕící pracovní i pomocné štěrhírąy. Předností tohoto řeéení je i snadnějéí výroba polotovanl jednotlivých pouzder, bez...

Zařízení pro ovládání patkové tyče šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244003

Dátum: 16.11.1987

Autori: Bersier Jacques, Piattner Eric

MPK: D05B 29/02, D05B 37/06

Značky: zařízení, tyče, šicího, patkové, stroje, ovládání

Text:

...do základní polohy působením tlačąých pružín.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schámatícky zobrazen na výkrese v axonomatríckám pohledu.Patková tyč je uložena v pouzdreoh z, jež jsou upevnäna k neznázorněnámu rámu šícího stroje. Na patkové tyčí je upevnčn držák l, na jehož nesnázorněnám koncí je uloženo ústrojí pro uvolnění napínání horní nítl.Držák 1 je opatřan dorasovým hranolem 1 L a je opřen o zrážku 31, Jíč je opatřeno...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Dahl Helmut, Bürli Martin, Vorbrüggen Helmut, Loge Olaf

MPK: C07C 69/587, A61K 31/23, C07C 177/00...

Značky: methylesteru, kyseliny, ethylesteru, způsob, výroby, arachidonové

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Zařízení pro řízení předstihu zážehu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244001

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: F02P 9/00

Značky: zážehu, řízení, zařízení, předstihu

Text:

...okamčiku sáäehu.Příklad zařízení .ie schenaticlv snázornčn na připojenám výkreau.Klikový hřídel Ja přodstavován ozubeným včncem 1, jehož polohu snímá snímač 1 polohy . a jeho otáčky snímač 1 rychlosti. Údaje o poloze klikováho hřídolo jsou vedeuv na třetí vstup mikropočítače 1 ze snímače i polohy. První vstup mikropočíteče 1 a jeho první výstup Jsou spoJeny s čítačem z, na .jehož vstup Jo přivedon signál se snímače l rychlosti.Druhy vstup a...

Tvarovacia kompozícia na reliéfnu ražbu papiera a kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243599

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zelenka Miroslav, Eichoo Viktor

MPK: B31F 1/07

Značky: ražbu, papiera, tvarovacia, kompozícia, kartónu, reliéfnu

Text:

...pomeru epichlórhydrínu a najčastejšie používaného bisfenolu A i podľa zvolených reakčných .podmienok sa pripravia polyepoxidové zlúčeniny o rôznej molekulovej hmotnosti 450 až 900, epoxidového hmotnostného ekvivalentu 225 až 400 a viskozite 3 000 až 16 000 mPas/25 °C vzorca I.Epoxidové živice na báze diánu bisfenol A, vytvrdené bežnými tvrdidlami sú tuhé, neohybne až krehké hmoty, ktoré po vytvrdení, V spojeni s materiálmi s inou...

Prostriedok na adsorpciu žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243598

Dátum: 15.11.1987

Autori: Milata Jan, Škuta Rudolf

MPK: B01J 20/22

Značky: žlčových, adsorpciu, kyselin, prostriedok

Text:

...-lignínovej bázy 50 mg pripraveného zo smrekového dreva sa stanoví in vitro po pretrepani počas 18 h s 5 ml 10 0/0 hmot. roztoku sodnej soli kyseliny cholovej v pufri s pH 5,4 pripraveneho zmiešaním 2,1 ml 0,2 mól roztoku hydrogénľosľorečnanu dvojs-odněho s 96,9 m 1 0,1 mól roztoku dihydrogénfosforečnanu sodného spektrofotometricky po pridaní 4 ml 72 9/0 hmot. kyseliny sírovej k 1 ml filtrátu. Adsorpčná kapacita pri pH...

Prostriedok na adsorpciu žlčových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243597

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ottis Jioí, Bureš Stanislav

MPK: B01J 20/22

Značky: kyselin, žlčových, adsorpciu, prostriedok

Text:

...bázy 50 mg pripraveného zo smrekového dreva sa stanoví in vitro po pretrepaní počas 18 h s 5 ml 10 hmot. roztoku sodnej soli kyseliny cholovej v pufri s pH 5,4 pripraveného zmiešaním 3,1 ml 0,2 mól roztoku hydrogénfostorečňanu dvojsodného s 96,9 m 1 0,1 môl roztoku dihydrogéntostorečnanu sodného spektrofotometricky po pridaní 4 ml 72 0/0 hmot. kyseliny sírovej k 1 ml filtrátu.Adsorpčná kapacita pri pH 5,4 bola 98...

Spôsob výroby hexafluórokremičitanu sodného za použitia odpadnej soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243596

Dátum: 15.11.1987

Autori: Blatný Jan, Pospíšil Ladislav, Trampota František, Pololáník Luboš, Pešta Pavel, Karhan Pavel, Šula Karel

MPK: C01B 33/32

Značky: sodného, hexafluórokremičitanu, odpadnej, použitia, soľanky, spôsob, výroby

Text:

...rozpustený voľný chlór a koncentrácia ortuti sa zníži na minimum.Pre odstránenie voľného chlóru je najvhodnejšou metódou stripovanie - preľukovanie roztoku plynom, inertným z technologického hľadiska, najvýhodnejšie vzduchom, z ktoreho potom chlór možno vyprať vo vodných skrúbroch a vypieraciu vodu použiť pri výrobe technického roztoku chlórnanu sodného, event. pri výrobe propylénchlórhydrínu. Obsah ortuti sa zníži adsorpciou na vhodných...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Páník Jaroslav, Hraneík Vladimír, Kotora Jaroslav, Horák Jaroslav

MPK: C01B 21/14

Značky: spôsob, výroby, chloridů, hydroxylamonného

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Způsob důkazu a identifikace 2-hydroxy-6-pyridonového seskupení v azobarvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243592

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sýkora Tomáš Brno, Jízdný Oldoich

MPK: C07D 213/16, C09B 29/036

Značky: identifikace, důkazu, azobarvivech, seskupení, 2-hydroxy-6-pyridonového, způsob

Text:

...a je charakteristické pro z-hydroxy-ô-pyrídonové seskupení. Vyvíjení modře zbarveného produktu probíhá podle schématutakto získaná směs se přenese na filtrační papír za vzniku modrého vyharvení, popřípadě se uvedená reakční směs chromatografuje na papíře V soustavě l-propanol-voda v poměru 21 a porovnáva se odstin a Rf-hodnota se standardem.Výsledky papírové Chromatografia barevných produktů jsou sestaveny v následující tabulceZ tabelovaných...

Způsob přípravy nového 2- (3-fluorfenylthio ) -5-chloracetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243589

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kincl Lubomír, Bruthans Zdenik, Kyncl Zdeněk, Mokoíš Jaroslav Ing

MPK: C07C 49/78

Značky: přípravy, nového, 3-fluorfenylthio, 5-chloracetofenonu, způsob

Text:

...se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g uhličitanu draselného. Směs se za míchání zahřivá v lázni o teplotě 140 až 160 C po dobu 3,5 h. Po ochladnutí na 50 °C se směs extrahuje 100 ml benzenu., nerozpuštěné podíly se odsaji a promyjí benzenem. Odpařením henzenového extraktu se získa 68,1 g odparku, který se rozpustí ve 300 ml horkého ethanolu. Roztok se zíiltruje s aktivním uhlím, filtrát se zahustí za sníženeho tlaku na celkový...

Způsob přípravy nového thiomorfolidu kyseliny [2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243588

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vavoich Zdenik, Zadák Zdenik, Klouda Viktor, Hájek Lubomír

MPK: C07D 295/18

Značky: způsob, 2-(3-fluorfenylthio)-5-chlorfenyl]octové, kyseliny, nového, přípravy, thiomorfolidu

Text:

...se s aktivním uhlím a filtrát se odpaří za sníženého tlaku. Zbytek 68,2 g se rozpustí v 1100 ml etheru a roztok se .postupně vždy několikrát promyje 2 roztokem hydroxidu sodného, vodou, zředěnou kyselinou chlorovotdíkovou a znovu vodou. Vysuší se síranem sodným, zfiltruje se přes vrstvu silikagelu a aktivního uhlí a žlutý filtrát se odpaří. Zbytek 43,2 g se krystaluje ze B 0 m 1 vroucího ethanolu získá se 32,4 g (58 produktu I tajícího při...

Způsob přípravy kyseliny [2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 243587

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor, Šula Jan

MPK: C07C 57/32

Značky: kyseliny, 2-(3-fluorfenyithio)-5-chlorfenyl]octové, přípravy, způsob

Text:

...z cyklohexanu se získa čistá kyselina I tající při 127 až 128 °C.ako výchozí látka použitý thiomorfolid vzorce Il nebyl zatím v llteratuře popsán.ze jej zíslkat z popsaných výchozích látek,např. tímto postupemKe směsi 32,5 g B-fluorthiofexnolu (Rajšner M., Protiva M., collect. Czech. Commun. 32, 2 021, 1957 a 45 g 2,5-díchloracetofenonu Rajšner M. et al., Collect. Czech. Chem. Commun. 42, 1276, 1978 se přidá 1,1 g práškovité mědi a 56 g...

Spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243586

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vybíral Rostislav, Hynek Vladimír

MPK: C07F 7/08

Značky: vodných, 3-metakryloxypropylsilanov, spôsob, přípravy, roztokov

Text:

...EP pat. č. 0049365 zvyčajne oddelovaním katalyzáttorov USA pat. č. 4 395 563.Katalyzátory používané pri týchto postupoch majú hlavne za úlohu urýchliť priebeh hydrolýzy.vynález popisuje spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov,hydrolýzou S-metakryloxypropyltrialkoxysilanov s 1 až 3 atömami uhlíka v alkoxyskupine vo vode V prítomnosti kyslých ka 4talyzátorov, prípadne aj emulgátorov. Podstata vynálezu spočíva V tom, že...

Amínoakrylátové sieťovadlé

Načítavanie...

Číslo patentu: 243585

Dátum: 15.11.1987

Autori: Albrecht Zbynik, Nimec Josef

MPK: C07C 87/24

Značky: sieťovadlé, amínoakrylátové

Text:

...alebo 2-hydroxyetyl a ich soli s vo vode rozpustnými kyselinami.Pripravu týchto zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietyiamínu alebo dietanolamínu na trimetylolpropántriakrylát, v molárnom pomere 1 1.Z dôvodu, že pri príprave lubrikačných kompozícii sa používa voda ako nosné médium, je výhodné aminoakryláty neutralizáciou s vo vode rozpustnými kyselinami previesť na príslušné hydrofilné soli, ktoré poskytujú vo vode emulzie,...

Způsob čištění 2, 4-diamino-5-(3, 4,5-trimetholxybenzyl) pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243583

Dátum: 15.11.1987

Autori: Musil Ivan, Šlof Alois, Veselý Miroslav, Volf Zdenik, Svoboda Vladimír

MPK: C07D 239/49

Značky: 4-diamino-5-(3, pyrimidinu, 4,5-trimetholxybenzyl, způsob, čištění

Text:

...za horka v roztoku. kyseliny chlorovodíkové, připraveného ze 320 ml demíneralizovaiíé vody a 35 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové 385 mmolj. Výsledný roztok má pH cca 5 a ponechá se za chlazení při teplotě 5 °C po dobu 12 h vykrystalovat. Vykrystalovaný hydrochlorid 2,4-diamino-5- 3,4,5-trime thoxybenzyi pyrimidinu t. t. 280 až 285 °C se odsaje a promyje 3 X 20 ml ledové demineralizované vody.ještě vlhký produkt, tj. hydrochlorid...

Způsob výroby 2-metyl-5-chlor-1, 4-diaminobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243581

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlín Vladimír

MPK: C07C 87/28

Značky: 2-metyl-5-chlor-1, způsob, výroby, 4-diaminobenzenu

Text:

...naftalensultonové, příp. i ketenem.Při zpracování N-acylaminochlornitrotoluenů lze je redukovat bud přímo a potom provést desacylaci, nebo se provede nejprve desacylace a potom zredukuje směs vzniklých nitrometylchloranilinů.K 177,0 g směsi, obsahující 116,6 g 2-metyl-5-chloranilinu, 52,4 g Z-chlor-S-metylanilinu a 8,0 g vody směs připravena nitrací 4-chlortoluenu a následující hydrogenací směsi nitroisomerů za katalýzy...

5-Nitro-2-furylvinyltrifenylfosfónium bromid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243580

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jareš Václav, Bednáo Arnošt

MPK: A01N 57/24, C07F 9/54

Značky: přípravy, spôsob, 5-nitro-2-furylvinyltrifenylfosfónium, bromid

Text:

...pre syntézu novych antibakteriálnych zlúčenín,vlnylových monomérov a heterocyklov.5-Nítr 0-2-ľurylvinyltrifenylfosfóníum bromid vykazuje vysokú antimikrobiálnu aktivitu Staphylococcus aureus CCM 885 12,5 y, Streptococcus faecalis CCM 1875 50 y,ako aj antifungálnu aktivitu Aspergillus niger F 300 12,5 rj.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady.K roztoku 2,18 g 0,01 mol 5-nitro-2-furylvinylbromídu v 50 ml benzéne sa...

Spôsob prípravy etylesteru 4-bróm-2- ( metoxyimino ) -3-oxo-butánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243578

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: C07C 131/00, C07D 277/42

Značky: etylesteru, 3-oxo-butánovej, spôsob, přípravy, 4-bróm-2, kyseliny, metoxyimino

Text:

...kyselín.Získaný čistý etylester tl-bróm-Z-metoxyiminol-B-oxobutánove kyseliny na rozdiel od známej zmesi olej kryštalizuje vo tvare kociek, ktoré topia pri 35 až 36,5 CtŠtruktúra čistého brómderivátu bola po»tvrdená elementárnou analýzou, NMR- a IČ spektrom.Nasledujúce príklady vynález bližšie objasňujú, ale žiadnym spôsobom neobmedzujú.K 8,65 g etylesteru-z-metoxyimino-Z-oxobutánovej kyseliny sa pridá 20 ml dichlórmetánu a 1 ml konc....

Spôsob prípravy oxidačného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243575

Dátum: 15.11.1987

Autori: Matal Oldoich, Martoch Josef, Elfmark Jioí, Forman Leo, Jeoábková Jana, Beeváo Josef, Zachrla Frantisek, Bureš Stanislav

MPK: B01J 39/02

Značky: přípravy, spôsob, oxidačného, katalyzátora

Text:

...možno použít nenáročné, vysokoúčinné a efektívne spôsoby regenerácia použitých kovových zložiek.jedným z nich je spôsob prípravy oxidačného katalyzátora na oxidáciu cyklohexánu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Spôsob prípravy katalyzátora na báze kovových s-olí karboxylových kyselín C 3 až C 20, na oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze za zvýšeného tlaku a teploty, pôsobením minerálnych solí kovov na alkalické soli karboxylových...

Spôsob prípravy 1, 4- dinitrózotetrahydroimidazo[4, 5-d]imidazól-2, 5-(1H,3H)-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243573

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kluz Josef, Svaeina František, Kot Boetislav, Matuška Karel, Mikoda Jioí, Fejfar Lubomír, Kocián Jioí

MPK: C07C 111/00

Značky: dinitrózotetrahydroimidazo[4, 5-(1h,3h)-diónu, 5-d]imidazól-2, přípravy, spôsob

Text:

...a navážkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiatok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 123,5 °C so vzduchom pri 101,6 °C u tejto vzorky badat počlatok neprílič výraznej endotermickej zmeny pri 111,2 °C s píkom pri 113,3 °C. Pre porovnanie dinitrózoglykoluril podľa čs. autorského osvedčenia číslo 220 990, kryštalizovaný z dimetylformamidu, má počiatok exotermického rozkladu za uvedených podmienok stanovenia pri 135,5 stupňoch...

Spôsob vytvorenia ľadovej zátky pre zastavenie zbytkového prietoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243569

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kršek Jioí, Petráo Mojmír, Liška Zdenik

MPK: B23K 31/00

Značky: zbytkového, zastavenie, ľadovej, zátky, spôsob, prietoku, vytvorenia

Text:

...s toleranciou i 0,5 mm. Dĺžka ľadovej uzávery je minimálne rovná svetlému priemeru zváraného potrubia a objem dutiny je V rozmedzí 1/4 až 1/5 objemu ľadovej uzávery. Hrúbka dna ľadovej uzávery je v rozmedzí 1/4 až 1/5 svetlého priemeru zváraného potrubia. Nad ľadovou uzáverou sa nachádza ľadový kondenzátor 8 vytvorený z drte kysličníka uhličitého o celkovej hmotnosti G kg určenej zo vzťahuD, - svetlý priemer zváraného potrubia v mm.Vonkajší...

4-X-fenylhydrazóny .alfa.-trichlórmetylsulfonyl-5-nitro-2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243568

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hooica Miloš, Kuchtíeek Jan, Fencl Vratislav

MPK: C07D 307/74, C07C 155/06

Značky: alfa.-trichlórmetylsulfonyl-5-nitro-2-furaldehydu, 4-x-fenylhydrazóny

Text:

...HS-skupín karbonylkyandifenylhydrazónml Heysen P. G., Prickard W. W. Biochem. Biophys. Res. Commun. 7, 272,1962.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledovné príklady prevedenia0,92 g 0,003 molu ä-nitrofurfuryltrichlormetylsulfónu sa rozpustí v 100 m 1 etanolu pri 60 °C, pridá sa 0,54 g 0,006 mólu octanu sodného rozpusteného v 10 m 1 vody. K zmesi vychladenej na 5 °C sa v priebehu 10 až 15 min pridá fenyldiazöniumchlorid...

Konzervačný olej, najmä pre lisovanie a odmasťovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243566

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dostál Jan, Kolouch Jaromír

MPK: C10N 40/20, C10M 169/04

Značky: olej, konzervačný, lisovanie, odmasťovanie, najmä

Text:

...minimálne šesť mesiacov proti atmosférickej korózii a má dobré odmasťovacie vlastnosti, s vodou v ľubovolnom ,pomere emulguje, čím sa znižuje spotreba alkálií a energie pri odmasťovaní, ako napriklad pri spracovaní karosériových plechov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu.Príklady zloženia konzervačného oleja » podľa vynálezuKonzervačný olej s podielom komplexného inhibítora korózie obsahujúcej 3,5 0/0 mahagónsulfonátu sodného o molekulovej...

Urychlovač polymeračních dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243564

Dátum: 15.11.1987

Autori: Plíva Jioí, Laoka Jioí, Kropáeek Jan, Zamastil Jaroslav, Chrpa Josef

MPK: C08F 4/26, C08L 67/06

Značky: polymeračních, urychlovač, dějů

Text:

...lze však použit í vyšších ketonů, acetylacetonu, acetoctanů apod. Z alkoholů se dává přednost zejména etanolu a propanolům, butanolům, příp. jejich směsím s aromáty. Vzhledem k tomu,že urychlovač vzniká iontovou reakcí, je po smísení obou reakčních složek reakce ukončena ve zlomcích sekundy. Podle nepřímých důkazů je predstava ldeálního strukturního vzorce urychlovače následujícíR 1 je alkyl 01-04 a jiné, R 2 je H nebo R 1, Me je alkalický kov...

Čistiaca kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243563

Dátum: 15.11.1987

Autori: Pellant Michal, Valeeko Jaromír

MPK: C23G 6/036, C11D 10/02

Značky: kvapalina, čistiaca

Text:

...nedostatky odstraňuje a problém rieši čistiaca kvapalina pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že čistiaca kvapalina najmä na báze vodného roztoku dusitanu sodného do 10 hmotnostných a glycerínu technického do20 0/0 hmotnostných obsahuje dietanolamin alebo trietanolamín alebo ich zmes v ľubovoľnom pomere v množstve 3,0 až 15,0 °/o hmotnostných, ďalej etylénoxidovaný ricínový olej v množstve 0,5 do 5,0 ...

Polarizační filtr pro optické vlnovody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243562

Dátum: 15.11.1987

Autori: Grau Petr, Sedláeek Miroslav

MPK: G02F 1/03, G02B 6/02, G02B 6/08...

Značky: optické, vlnovody, filtr, polarizační

Text:

...D dané vztahemh. a .Iĺ 1 I D Ä ,in H,-nŠ(h 2 É jng-ím jim QT 2. 2 z z r 2. w li mg nb ng~nb(nà ñg-ćm ,EM ve kterém charakteru výsledné optické vlnovodné se/1 je vlnová délka optického záření v nm, nb je index lomu dielektrika, n je index lomu materiálu vlnovodu aa .T, je reálná část permitivity kovové vrstvy na vlnové délce it a vrstva dielektrika je opatřena vrstvou kovu o základní tloušťce větší než 10 nm.Polarizační filtr podle...

Způsob přípravy pyridyIguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243561

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zábranská Jana, Martan Pavel, Dohányos Michal

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, pyridyiguanaminů, způsob

Text:

...potiže.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy pyridylguanauminů se vyznačuje nový postup technologickou jednoduchosti, vyššími. výtěžky (nad 95 0/0), efektivnějším vy 4tinguanaminu). Pyridylguanarniny lze při pravit obdobné jako arylguanaminy bazic ky katalyzovanou kondenzací vhodného rozpouštědla podle následujícího schématuužitím výchozich surovín, pracuje se s levným rozpouštědlem při nízké teplotě, regenerace rozpouštědla z...

Světlomet pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243557

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vídenský Jan

MPK: B60Q 1/16, B60Q 1/04

Značky: motorová, světlomet, vozidla

Text:

...refraktor 2 s pozitivním úhlem vertikálního sklonu -l-tôv.Před ohniskem F reflektoru 1 o ohniskové vzdálenosti f je v dané vzdálenosti Af uložen axiálně zdroj světla 3, který je přibližně válcového tvaru o mlnimálnlm průměru d. Zdroj světla 3 je zespodu cloněn clonou asymetrického tvaru.Na obr. 2 je ve vertikälním řezu A-A vyobrazen světlomet, jeho refraktor 2 má negativní úhel sklonu -0.Na obr. 3 je v horizontálním řezu B-B znázornén...

Zařízení pro dálkové nastavování plochého potenciometru žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243554

Dátum: 15.11.1987

Autori: Vodieka Jan, Oebík Vladimír

MPK: H01C 10/00

Značky: hodnoty, žádané, zařízení, plochého, potenciometrů, dálkově, nastavování

Text:

...při pohledu dovnitř plochého potenciometru žádané hodnoty. Na obr. 5 je znázorněn otočný vršek při pohledu dovnitř plocheho potenciometru žádané hodnoty.ru 1 žádané hodnoty je přitlačeno kolečko 8 s gumovým obložením, viz obr. 1, 2. Tento přítlak zajišťuje pružina 12. Kolečko 8 je pevně uchyceno na hřídeli 7, která prochá~ zí vodítkem 9, proti axiálnímu pohybu je zajištěna pojistnýmí kroužky 10 a 11 a je spojena s výstupní hřídelí...

Spôsob merania časovej stability záverného prúdu polovodičových diod pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: 243553

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baník Jan, Macho Miloslav

MPK: G01R 19/00

Značky: časovej, záverného, teplotě, polovodičových, spôsob, stability, prúdu, merania, zvýšenej

Text:

...hodín. Z toho dôvodu je tento spôsob nevhodný pre sériovú výrobu.Vyššie uvedený nedostatok odstraňuje spôsob merania podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dióda sa vyhreje na zvýšenú teplotu a dlhodobá časová stabilita sa vyhodnocuje na prirodzene chladnúcej dióde z merania aspoň dvoch hodnôt záverného prúdu meraného pri konštantnom závernom napätí, ktoré sa merajú v krátkom časovom slede za sebou.Spôsob merania podľa vynálezu je možné...

Polokryt k snížení hluku plynové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243552

Dátum: 15.11.1987

Autor: Popelka Kvitoslav

MPK: F27D 23/00

Značky: snížení, plynové, polokryt, hluku

Text:

...clonou.Výhody polokrytu k snížení hluku plynové pece podle vynálezu jsou tyto Snížení šíření hluku i při instalaci v hale bez stavebního oddělení, jednoduchá vovladatelnost bez požadavku na elektrický příkon. Kon 4strukce je jednoduchá a umožňuje snadný přístup k peci. Přístupové jeřábové cesty pro ukládání trubek do pece zůstävají zcela volné. Použité materiály ke konstrukcí polokrytu jsou nehořlavé. Řetízková clona slouží ke zvýšení...

Zapojenie číslicového fázového riadenia pre plynule premennú frekvenciu sieťového napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243551

Dátum: 15.11.1987

Autor: Kováeik Peter

MPK: H02M 7/04

Značky: napätia, premennú, fázového, plynule, zapojenie, riadenia, frekvenciu, číslicového, sieťového

Text:

...uhla je privedená na vstup predvoľby čítača 4. Modulo čitača 4 je zhodný s modulo číslicovej informácie.Na vstup nastavenia predvoľby čítača 4 sú privedené sýnchronizačné impulzy, ktoré sú vytvorené v každej pól-perióda sieťového napätia. Synchronizačným impulzom sa čítač 4 nastaví na stav nachádzajúci sa na jeho vstupe predvoľby a od tohoto stavu sa signálom na výstupe p 4 privedeným na vstup čítania vzad vyprázdňuje. Po vyprázdnení sa...

Kotva točivého elektrického stroje s komutátorem s centrální maticí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243300

Dátum: 15.11.1987

Autori: Galatík Antonín, Havlas Jaroslav

MPK: H01R 39/14

Značky: centrální, elektrického, matici, stroje, kotva, točivého, komutátorem

Text:

...upraven vnější závit za účelem upevnění zařízení pro dotahování centrální matice komutátoru.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, který představuje částečný podélný řez kotvou stejnosměrného stroje s našroubovaným zařízením pro dotahování centrální matice komutátoru.Na hřídell 1 je nasazen rybinový komutátor 2 s centrální maticí 3, která se opírá o stahovací kruh 11. Na hřídeli 1 mezi komu 4tátorem 2 a sedlem 4 pro...

Úsporná lišta kartáčových držáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243299

Dátum: 15.11.1987

Autori: Komorech Vladimír, Eimut Karel, Gondár Viliam

MPK: H02K 5/14

Značky: držáku, lišta, úsporná, kartáčových

Text:

...provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je nárys úsporné lišty v částečném řezu, na obr. 2 je průřez lišty v rovine A~A a na obr. 3 je průřez lišty v rovině B-B.Ocelová lišta 1 obdélníkového prüřezu je na jednom konci ukončena čepem 2, kterýje zdrsněný vroubvováním 3. Čep 2 může být válcový nebo kuželový. Na jedné širší ploše lišty 1 je provedeno rýhování 4 a jsou provedeny otvory 5 pro nastavení a...