Archív za 1987 rok

Strana 400

Spínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247746

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hloušek Miroslav, Žbírka Pavel, Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/54

Značky: spínací, zařízení

Text:

...plodéllných ramen odlehčovacího otvoru.Výhodou tohoto uspořádání je jednoduCÍIIOSÍ seřizování kontaktního tlaku, kterýse seřizuje stejným způsobem jako u spínacích systémů s nanýtovanlou kontaktní pružinou na svoirku elektrického proudu, a přitom zde nejsou nároky na speciální materiály typu CuBe apod. odpadá zde nutnost zvláštního vedení buď kolíku od vbĺmBľłâllCkě membrány, nebo kontaktní lamely. Další výtnodotl je volba průřezu...

Zapojení obvodu omezujícího překmit výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247745

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: obvodů, překmit, omezujícího, napětí, výstupního, zapojení

Text:

...vytnálezu.Zdroj I stejnosměraneho napětí je spojen s prvním a druhým vstupem 11 a 12 primárního spínače 1, přičemž první výstup 13 primárníhio spínače 1 je spojen s prvním vývodem primáruního vinutí trainsíormátoru 2, jeľuož druhý vývod je splojen s druhým Výstupem 14 prímárního spínače 1. Řídicí vstup 15 primanníno spínače 1 je spojen s výstupem 82 budicího obvodu 8, jeľnož vstup81 je spojen s výstupem 94 převodníku 9. První výstup 102...

Zařízení pro řízení proudu cívky od polohy kotvy pohybových elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247744

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hason Stanislav

MPK: H01F 7/16

Značky: cívky, elektromagnetů, polohy, zařízení, kotvy, řízení, pohybových, proudu

Text:

...na připojeném výkrese, představujícím jeho uspořádání v náiryse.jho 1, v němž je umístěna příslušna cívka 2, je »opatřena vedením 3, v němž je suvně uložena kotva 4. Proti kotvě 4 je na vnitřní straně jha 1 vytvořena diorazová plo 4cha 5. V místech dor-azové plochy 5 je ve jhu 1 vytv-ořen průchozí otvor B, V němž je suvně uložen přestavovací prve-k 7, například tyč upevněiná ve vybraní 8 kotvy 4. Kotva 4 je odpružena pružnýní...

Elektronicky ovládaný pohon hřídele míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247743

Dátum: 15.01.1987

Autori: Prax Pavel, Němec Miloslav, Němec Jindřich, Lichtenberg František, Nejedlý Josef, Šiška Miloslav, Chlebný Jan

MPK: B01F 15/00

Značky: hřídele, pohon, míchadla, elektronický, ovládaný

Text:

...spínačem impulsů.Podstata elektronicky ovládaného pohonu hřídele míohadla spočíva podle vynálezu v tom, že je tviořen permanentnim magnetem ve funkci rotoru, a vinutím indukčního motoru ve funkci statioru, přičemž Inla vinutí indukčního motoru je napoljein elektronický přepínač, ovlädající napájecí vinutí a delší elektronický přepínač, který snímá indukovaná napětí .a který je dále propojen s měřicím přístrojem.Buzení cívek se...

Zanašeč útku pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 247742

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tenora Pavel, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/26

Značky: stroj, zanašeč, víceprošlupní, útku, tkací

Text:

...řez zaoašečem V nárysu v provedení s tlačnou pružlnou a o 4brázek 2 svislý osový řez zanašečem v nárysu v provedení s permanentlním magnetem.Zanašeč útku podle obr. 1 je tvořen jedIním plochým taalířąovitým tělesem 1 s osově pevně uspvořádanýim dutým lľlábCljeľll 2. Na dutêm náboji 2 je pevně uložena cívka 3. Dutý náboj 2 je uvnitř na jednom konci opatření nákružkem 4, o nějž se opírá jeden konec tlačné pružiny 5, jejíž opačný konec se opírá...

Modulární závěsná rampa pro jednotku intenzívní péče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247741

Dátum: 15.01.1987

Autori: Soukup Pavel, Řehák Jaroslav, Urych Jaroslav, Mašín Jaroslav

MPK: A61G 7/04, A61G 7/00, F21V 7/12...

Značky: intenzívní, závěsná, pece, rampa, modulární, jednotku

Text:

...extenních modulů tvořených podle potřeby např. elektronickými sbopkami, pulstachometrem, apod., což zvyšuje komfort obsluhy a ošetrení nemocného.Příklad konkrétního uspořádání modulární závěsné rampy podle vylnálezeu je sche 4nraticky znazorněn včetně jeho prostorového umístění v jnemooničním pokoji na přiložených výkresech. Na obr. 1 je nárys komstrukce, na obr. 2 její bokorys a na obr. 3 půdorys.Modulární závěsná rampa se skládá z levého...

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petrovský Ivan, Šídlo Pavel, Havelka Zdeněk, Anderle František, Nepejchal Jan, Svoboda Vlastimil, Michalička Ladislav, Fleischmann Jaroslav

MPK: F25B 29/00

Značky: topnou, přeměnu, technologickou, horké, zapojení, okruhu, páru

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Dávkovací šnek s plynulou změnou dávkování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247739

Dátum: 15.01.1987

Autor: Linhart Miroslav

MPK: B65G 33/00

Značky: dávkování, změnou, šnek, plynulou, dávkovací

Text:

...převodovehvoą 1 měru mezi půháiněĺšĺlłl motorem a vlastním dávkovecím šnekeni. Oba uvedené způeoiby regulace mtnuožství dávklovaných hmot u dávkrovacíłno šneku vyžadují poměrně složité a finančné nákladné zařízení.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny podle výnálezu, jehož podstatou je těleso šneku tvtořené pružinou nasazenrou na 0 táčející se trn.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednooduchost, provozníjspolehlivtost a nízká vý 4robní...

Vysokoúčinná filtrační netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247738

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mrština Václav, Kolouchová Dagmar, Smutný Josef

MPK: D04H 1/46

Značky: netkaná, vysokoúčinná, filtrační, textilie

Text:

...však je ve formě jemného vodního aenosloulu. Vyšší hustotou vnitřníhuo pásma se značné zvyšuje jeho odlučovaci schopnost. vnější vlasové pásmo. na výstupní straně filtrační textílie zajišťuje rovnoměnné Dozdělení pro-udu vzduchu při jeho výstupu z odlučovače vlody, čímž se dosahuje požadované tlakové ztráty 5 kPa při průtočném množství 635 kg vzduchu za hodinu.Vysokjoúčinná filtrační netkaná textílie podle vynálezu se zhotoví takto...

Frita pro vitrifikaci kapalných radioaktivních odpadů obsahujících chrom v rozpuštěné i pevné formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 247737

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vojtěch Otakar, Süssmilch Josef

MPK: G21F 9/04, G21F 9/16, C03C 3/14...

Značky: kapalných, frita, obsahujících, radioaktivních, formě, chróm, rozpuštěné, odpadů, vitrifikací, pevně

Text:

...jsjoxu vyvinuty a je známa řada sklzntvuorných směsi pro tyto účely. Běžné nadheaktivní odpady lze pomocí těchto směsi bez oxbtĺží vítrifikłovat. Potíže vzniknowu tehdy,jestliže se v radioaktivním odpadu vyskytne prvek, který vytváří skla jen Inenclmotně a jen v nllalé konoentraci. Takovým pľvkem je např. chrom. estliže vzniknou kapalné radio-aktivní odpady, jejichž Iněnná radiozaktivita je tlaknovâ, že je nutno je vítrifiklouvat...

Pružné uložení rámu odstředivky na podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 247736

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zajíc Bohuslav, Krejčír Oldřich, Šaroun Pavel

MPK: B04B 9/00

Značky: uložení, podloží, rámu, pružné, odstředivky

Text:

...seřízení vzdálenosti rámu odstředivky nad prxvdlložím. Při funkční činností odstředivky s nerovnoměrlně obvodové rozloženou náplní působí na rám vodorovné a svislé dynamické síly. Elnergii kmitávélrol pohybu rámu absorłbují šikmlo uchycené tlumiče kmitů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvět 4leny na popisu příkladu jeho provedení pomocí připojenéhcr výkresu, na němž je znázoarnněn jeden z možných příkladů provedení pružnéhow pneumatického...

Spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247735

Dátum: 15.01.1987

Autor: Netoušek Rudolf

MPK: D01H 13/28, D01H 1/12

Značky: stroje, dopřádacího, bezvřetenového, spřádací, jednotka

Text:

...dále nutnost úpravy chladicíhio vzduchu dochlazovälní a fíltrace, což je riovněž náročné na sprotřebrovnnou energií.Další nevýhodou je hlučnost celého systému vzduchového chlazení.vynález si klade za úkol vyřešení prídavnélio chlazení spřádacích jednotek s individuálně poháněnýml spřádacími komoraml tak, aby .nebyl ovlivněrn technologický pro ces a aby chlazení bylo dostatečně účinné při minimální sp-ortřebě energie a hlu-čnosti,přičemž...

Způsob výroby kontaktních čoček odstředivým litím a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247734

Dátum: 15.01.1987

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: tohoto, kontaktních, přípravek, způsob, výroby, litím, odstředivým, způsobu, provádění, čoček

Text:

...vizmut, nikl nebo měd a jejich slitiny jako například bronz, masaz,Monelova slitina., olJovIo-awntimon, chrom-nikl apod. Dobrou službu poiskynnou však i válce z legovainých oceli, nebo též formy naplnené kovem příp. slitiooíu.jelikož hmotnost jedné odlévací polypropylemové formy je zpravidla kolem 0,3 g asloupec cca 25 forem váží tedy 7,5 g, znamená zatižení tiohoto- Sloupce jediným kovovým valcem o hmotnosti 15 g ztrojnásicibe ni jeho...

Chromoniklmolybdénová austenitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247733

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čech Oldřich, Beznoska Stanislav, Loebl Karel, Dlouhý Miloslav

MPK: C22C 38/44

Značky: austenitická, chromoniklmolybdénová

Text:

...12,80 hmot. niklu, 2,53 0/0 hmot. molybděou, 0,09 0/0 hmot. dusíku, 0,2 proc. hmot. vanadu a 0,0015 hmot. bóru,v níž ani nitrid chromu CrzN lBJHÍ karbidy nebyly i po izotermickêm ohřevu 100 h při 650 stupních Celsia identifikolvány. Vysoká vrubovä houževnaftost typická pro austenítłicke oceli se snížila teprve po 3000 h ohřevu při zmíněné teploitě a to o 14 původní hrmdnnoty výchozĺhio stavu. Za těchto podmínek tepelného namáhání bylyv...

Zařízení pro střídavou nebo současnou výrobu etanolu a isopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247732

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kubička Rudolf

MPK: C07C 29/04

Značky: současnou, isopropanolu, zařízení, etanolu, výrobu, střídavou

Text:

...a recirkulaci prlopylenu. ak bylo zjlštěnvo, je výhodné instalovat kompresor, který by střídavě cirkulloval etylén a propylen.Při výrobě 50 000 t/r etanolu a 25 000 t/r isoproptamolu je církulaění tuirbokoxmjíresxor vybaven znáhonem umožüujícím měnit otáčky a má např. tyto parametrysací tlak 5,9 MPa tlak na výstupu 9 MPa teplota na sání 50 C teplota na výstupu 84 C otáčky 880 za minutuprosazení 105 000 kg/ h sací tlak 3 MPa tlak na...

Způsob přípravy amonných solí tetrasulfonových ftalocyaninů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247731

Dátum: 15.01.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Holub Miroslav, Mach Karel

MPK: C09B 47/24

Značky: ftalocyaninů, způsob, tetrasulfonových, přípravy, amónnych, solí

Text:

...antimounu, arsenu, zinku, olova, titanu a celou řadu dalších známých katalyzátorů Moser F. H. Thomas A. L. Phthalvícyanine Coinpnoivnds, Reinhold Publ. Corp. NY, Chapman 8 Hall Ltd., London, 1963.Pro přípravu tetrasulfonovainých ft-alocyaninů poedle tohoto vynálezu jsou vhodné reakčni teploty 170 ~ 240 °C. Při práci s vodnými roztoky komponent je výhodné první fázi postupsu tj. jejich zahušťování na pevnou hmotu, provést při teplotách 90 C...

Polarizátor monochromatického světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247730

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kvapil Josef, Fišera Oldřich, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01S 3/08, G02B 27/26

Značky: polarizátor, světla, monochromatického

Text:

...reflexní vrstvou pro světlo o vlnové délce A, polarizátor světlo odráží, přičemž v »odraženém světle jsou svazky s »opačnou polarizací opět úhlově rozlišeny.Polarizátíoíry mooochnomatíckého světla podle vynálezu tak plně odstraňují nevýhody poílarizátonrů založených na principu lomu světla na plochách »orientovaných šikmok dopadajícímu svazku a zároveň při využítí v laserech mohou být zhotoveny z krystalů o nízkém dvojlomu.V dalším je...

Mechanismus k bezložiskovému uložení natáčeného elementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247729

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kalivoda Petr

MPK: G01G 3/08

Značky: uložení, bezložiskovému, mechanismus, natáčeného, elementů

Text:

...je radiálně fixován bez poiužití ložisek, čímž se vyloučí jejich třecí odpory.Na výkresu jsou znázorněna dvě základni provedení mechianismů, obr. 1 a obr. 2,lišicí se tvarem odvalovaciho elementu. Na obr. 3 je zakresleno zdvojení základního mechanismu.Základní provedení mechanismu podle obrázku 1 a obr. 2, jehož odvalovací rovina leží ve svislém směru, umožňuje fixaci natáčeného elementu 1 ve svislém směru a je možno na něj působit jen...

Způsob zpracování lnářských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247728

Dátum: 15.01.1987

Autor: Schůrek Petr Biofyzik

MPK: C12P 5/02

Značky: lnářských, způsob, zpracování, odpadů

Text:

...zpracování lnářských odpadů podle vynálezu se získá značné množství energie v podobě bioplynu o výhřevnosti vyšší než 5000 kcal/Normz. Zbytky termentativního kv-ašení, při zněmž bioplyn vzniká, lze přidávat do krmiva pro dobytek. jeho výživná hodnota se rovná výživné hodnotě sena střední kvality.zpracování lnářských odpadů probíhá tak,že se oavážka odpadů ttmístí ve vh-odném kvasném reaktoru. Z reaktoru se odčerpá kyslík a přidají se...

Způsob ovládání střídavě zanášených útků u tryskového tkacího stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247727

Dátum: 15.01.1987

Autori: Směták Vincenc, Plička Ladislav, Kalina Jaroslav, Vykydal František, Vašíček Vladimír, Bartoněk Antonín

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: zařízení, způsob, zanášených, způsobu, střídavé, útku, tryskového, stroje, tohoto, ovládání, tkacího, provádění

Text:

...například elektricky, pneumatický,hydraulický nebo mechanicky. Vrchol 29 pevné čelistí 19 je s Výhodou skosen ve směru k prohozní trysce 7, přičemž nejvýhodnější je úhel a 0 ° až 75 °. S výhodou je možno umístit osy octáčení čepů 27 do prodloužeuné roviny protilehlých ploch 21 A,218, klínlovité čelisti 2 U. Na obr. 4 je znázorněno ovládací ústrojí 6 dříve popsané, k jehož tělesu 15 je pomocí čtvrtých šroubů 30 upevněn zaváděcí element 31....

Zařízení pro napínání útkových nití v prošlupu bezčlunkového tkacího stroje s mísicím zařízením útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 247726

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Chalupa Pavel, Směták Vincenc, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: prošlupu, mísicím, útkových, bezčlunkového, zařízení, tkacího, zařízením, stroje, nití, napínání

Text:

...do prošlupu mísicím zařízením ve střídě 1 1. Další vačka 6, znázornená na obr. 3, je op-atřena dvěma prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 120 a je určena pro napínání útkových nití 15,16 zanesených ve střídě 1 2. Vačkía 6 na obr. 4 je pak opatřena třemi prohlubněmi 23 a jedním výstupkem 24 uspořádanými v úhlech 90 ° a je určena pro napínání útkových nití 15, 16 za.nesených ve střídě 1 3. Hloubka prohlubní 23 a...

Zařízení pro zanášení po sobě jdoucích různých útků v tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plička Ladislav, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: různých, tryskovém, stroji, jdoucích, sobě, tkacím, zanášení, útku, zařízení

Text:

...vloženy trysky 7, 7. K tělesu 5 trysek 7, 7 jsou připojeny přívody 8, 8 zanášecího média pro trysky 7, 7. Dolní strana tělesa 5 trysek 7, 7 přechází do ramene 28, v jehož doliní části je Vytvořeno oko pro ložisko 9. Těleso 5 trysek 7, 7 je přes rameno 28 a ložisko 9 spojene prostřednictvím třetího čepu 1 D s jedním koncern horní páky 11, jejíž druhý konec je kyvně spojen prostřednictvím čtvrtého. čepu 13 s rámem 12 neznázorněnêľro tkacího...

Způsob úpravy zbytků reakční směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247724

Dátum: 15.01.1987

Autori: Střešinka Jozef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk

MPK: C08G 18/82, C08J 11/04

Značky: úpravy, reakční, zbytků, způsob, směsi

Text:

...výrobního zařízení, při kterém se na 1 díl bin-ot. reakční směsi působí 0,1 až 10 hmot. díly látky a/nebo směsi látek -o-bsahujícícli v molekule aktivní vodik s prüměrnou hmotnosti 1 až 2, s výhodou jed-nonrooneho alkoholu s 1 až 12 atomy uhlíku a/neb-o jejich směsí s vo~dou a chlorovanými uhlovodíky s teplotou varu do 130 °C v množství 0,1 až 10 hmot. dílů. ąMnožství přídávaného reakčníhr činidla závisí na složení receptury reakční směsi a...

Způsob a zařízení k rozprostírání monomerních směsí ve formách k odstředivému odlévání kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 247723

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: monomerních, odlévání, kontaktních, formách, směsi, zařízení, odstředivému, rozprostírání, způsob, čoček

Text:

...jedna nebo dvě periody náklonu. Přlhom však je možno s uvedenými kombínovanými pohyby pokračovat prakticky bez omezení, takže sada zasobníků s formami obsahujícími moncćmerní směs může tvořit pružnou rezervu vyrovnávající případné kolísání mezi přístrojem k dávkování monomerní směsi do torem a mezi polymerizační kolovnou.Periodické naklánění forem může mít různý přůběh. Bopsané funkci velmi dobře vyhovuje harmonický .nebo přibližně harmonický...

Tepelný motor s klikovým mechanismem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247722

Dátum: 15.01.1987

Autori: Švihla Petr, Ptáček Lumír

MPK: F01B 7/02, F02B 75/28

Značky: motor, tepelný, mechanismem, klikovým

Text:

...znázorlněna vzájemné poloha pístu 3 a prontipístu 4 při otáčení klíkovéhto hřídele do polohy určené úhlem ga. Na obr. 3 je graficky znázorněn účinek vynálezu. Príklad provedení a výklad činnosti je uveden pro čtyřdlolbý zážehový cyklus spalowvacího motoru.V pevném válcí 1 jsou umístěny píst 3 a protipíst el. Píst 3 je spojen ojnicí 5 s klikovým hřídelem 2. Pohyb protipístu 4 je ki nematicky vázán s pohybem pístu 3.Grafické...

Způsob přípravy zpěňovatelných polystyrenových perliček vhodných zejména pro výrobu lehčených žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247721

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pavlíček Jiří, Krofta Karel, Kovařík Jan, Svoboda František, Očenášek Vojen, Zach Jiří, Dušek Stanislav, Lorenz Jindřich

MPK: C08J 9/00

Značky: výrobků, vhodných, perliček, přípravy, zpěňovatelných, zejména, lehčených, žáruvzdorných, polystyrenových, způsob, výrobu

Text:

...anton V množství 0,003 až 00015 hmobnostnĺho dílu tohoto loontu na 100 hm. dílů monomeirního styrenu, po zahájení polymeračníhlo procesu se v druhém stupni pri dosažení konverze 30475 0/0 hm., s výhodou 50 hm., přidává 00003 až 00015 hm. »dílu sodné soli dinaftylmetandístílfokyseliny na 100 hm. dílů původního množství styrenu.Při suspenzní polymeraci se používají jako inicřátcry organické peroxídy rozpustné v základním moąnomeru...

Univerzální vířivá lázeň na končetiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247720

Dátum: 15.01.1987

Autor: Novák Petr

MPK: A61H 33/00, A61H 9/00

Značky: končetiny, univerzální, lázeň, vířivá

Text:

...z trysek stříká na končatiny pacienta, které má pomořené ve vodě, a tak vytváří masážní účinek tlakem Vloldyl pod vodou.Nevýhodou dosud vyráběných vířivých lázní je uvedený princip, který nezabezpečuje vytvoření jemného vířívého masážního účinku vody ve vaně tak, jak to vyžaduje lékařská praxe.Uvedené nedostatky odstraňuje univerzální vířívá lázeň na končetiny paodle vynálezu, jehož podstata spovčívä v tom, že vestěně vnitřní části vany je...

Způsob redukce kasiteritu v koncentrátech těžkých minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247719

Dátum: 15.01.1987

Autor: Luna Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: kasiteritu, redukce, minerálů, koncentrátech, způsob, těžkých

Text:

...nádoby,zaleje elektr-olytem tvtořeným 1 až 2 voodným roztokom kyseliny sírová a na kasite-rit se působí vodíkem ve stavu zhodu, vznikajícím průchodem stejtnosměrného elektrickéh-o proudu ele-ktrolytem za vzniku povlaků kovového cínu na povrchu kasiteritových zrn.Hlavní výhodou tohoto postupu je mini 4 mál.ní narušení minerální asociace ve vzorku a velmi nizký stupeň kontaminace.U rudních mirnerálů nedochází k žádnému nnarušení, u...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247718

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šlof Alois, Svoboda Vladimír, Nestrojil Ladislav

MPK: B65H 54/32, B65H 54/06

Značky: cívek, zařízení, kuželových, navíjení

Text:

...na plno-u cívku 5, kdy je vodič 12 jen málo zvednut a prohnut a tim vzniká v levé krajni úvraii vodiče n menší záloha příze 9 V tomto úseku a při pohybu vodiče 8 vpravo se záloha příze 9 v tomto úseku a p~ři pohybu vodiče 8 vpravo se záloha příze 9 zmenšuje až na mini-mum.nebo nulu v pravé krajní úvrati vodiče 8. Při pohybu vodiče B vlavo se pomalu postupně zvětšuje záloha příze 9 V opačnom sledu do potřehného maxima.Na obr. 1 a 2 je...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247717

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nestrojil Ladislav, Šlof Alois, Svoboda Vladimír

MPK: B65H 54/32, B65H 54/06

Značky: zařízení, cívek, navíjení, kuželových

Text:

...25, vidlicí 26, V níž je pevně uchycena a suvně ulložena řídící tyč 27 ve dvou Vedeních 28. Nahloře je řídící tyč 27 opatřena hlavou 29, kde je V ní pevně vetknut pružný prutový vtodič 12.Obr. 2 znázorňuje pružný vodič 12 v nižší poloze při navíjení na plnou cívku 5, kdy je vodič 12 jen málo zvednut .a prohnut va tím vzniká v levé lrrajní úvrati vodiče B menší záloha příze 9 v tomo úseku a při pohybu vodiče B vpravo se záloha příze 9 zmenšuje...

Zapojení pro potlačení nežádoucího signálu vznikajícího zdvihem snímače při zkoušení feromagnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247716

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/90, G01N 27/86

Značky: zdvihem, signálu, vznikajícího, materiálů, zkoušení, zapojení, feromagnetických, nežádoucího, snímače, potlačení

Text:

...vynálezu umožňuje funkci zařízení i při extrémne nízká impedanci snímače. Z toho plyne výhoda spočívající v možnosti propojení snímače s elektronickou částí dlouhým kabelem. Další výhodIoIu je snadná záměiía snímačů s větším rbozptyleííi jejich parametrů.Příkladané prjovedení zapojení podle vynálezu je znázor-něno na příložených vyo Ial.brazeních, kde na obr 1 je schéma» Zčlj 1 mj 8 ~ní, a na obr. 2 je veküooový diagram objas ňujícĺ funkci...

Způsob odběru vzorku plynu ze zpracování tuhých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247715

Dátum: 15.01.1987

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/22

Značky: tuhých, plynů, způsobu, způsob, tohoto, zařízení, provádění, zpracování, palív, vzorků, odběru

Text:

...hrdlo 15 do jímky 16 je uskutečněnąo přes samločlnný ventil 17 kapaliny. Vařák 7 je opatřen prvními hladinovými čí-dly 18, jímka 18 je opatřena druhýmí hladilnovými čidly 19. jímka 16 je opatřena samločínným odpouštěcím ventilem 20 kondenzátu. K horní části 12 expandéru10 je přes regulátor 21 tlaku připvojeno. po trubí 22 pro odvod vzorkovaného plynu a odtahovací psotrubí 23 do plyoojenííí expanzních topných plylnů. Topné těles-o 8 je opat...

Krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247714

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: kryštalizátor, lití, víceproudé, horizontální, kovů, plynule

Text:

...vody vzhledem k jednotlivým licím proudům bylo udosaženo potřehného ochllazyolvacího účinku po celém obvodu o-dlévaných protilů. Podlobně postupovat lze i při použití rozvětveného. potrubí.Výhodou krystalízátoru podle vynálezu je možnost dosažení lepší tepelné vyváženosti aodlévaných profilu a tím í zvýšení licích výkonů a dále pak lepší využití přípojovaCích .rozmeru licí pece a zdvoj-, ztří- až ZVĺCBlIláSvDbGlllĺ počtu licích proudů...

Skládaný krystalizátor pro víceproudé horizontální plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247713

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 11/22

Značky: lití, skládaný, kryštalizátor, horizontální, kovů, víceproudé, plynule

Text:

...NľVlĺĺĺhloh/ýĺĺh teplot po ~obvodu plynule litehío odluku. Délka vlvoženého chladiče je shodná s délkou všech obvodových chladlčü a zbývající dutina mezi kokilami V místěpod a za přírubou se vyplní vrstvou vlákniÍéhłů azbestu a Lízavře dusací žáruvzdornícuu hznotou s IHUÍOUIVÝHIÍ, případně malými negativními Tneárnimi zmenami po pálení při licích teplotách, nepřevyšujícími -077 0/0.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je lepší využití...

Ochranná vložka do kokil pro odstředivé lití krátkým vtokem nebo žlábkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247712

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koudela Václav

MPK: B22D 13/10, B22D 7/06

Značky: žlábkem, vložka, lití, odstředivé, ochranná, vtokem, kokil, krátkým

Text:

...být těsně uzaVřen-a, čehož se dosáhne Vytvořením Vůle zámku na ostatních jeho styčných plochách. Samločinněho uzavírání zámku při provozních teplotách kokil se dosáhne vytvořením přesnhu ochranné vložky proti čelu kokily a tlakem hradicího knoužku na ochrannou vložku. Tento přesah nesmí být tak Veliký, aby do spáry mezi čelo ochranné vložky a h-radicí kroužek Vnikal te-kutý kov, který by brzdil smvršťování odlitku a způsoąboval potiže při...

Montážní podpěra pro stabilizaci svislých silikátových plošných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 247711

Dátum: 15.01.1987

Autor: Koutský Rudolf

MPK: E04G 21/14, E04G 25/02

Značky: svislých, silikátových, dílců, stabilizaci, plošných, podpera, montážní

Text:

...pro stabilzaci silikátových plošných dílců je znázorněn v bočním pohledu na obr. 1.Príklad provedení montážní podpery užité ve dvojici je znázorněn V bočním pohledu na obr. Z.K šikmé vzpěře 1 iopatřené na horním konci opěrnýlm prvkem 3 deskové konstrukce je otočně jedním koncem připojena poIHIOCIIĚI vodorovné vzpěra 2 na druhém konci opatřená opěrným prvkem 3 deskové konstrukce. Opěrný prvek 3 šikmé vzpěry 1.a pomocné vodorovné vzpěry 2...

Zařízení na spojitou výrobu kotoučků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247710

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frýdecký Břetislav, Jarmar Vratislav, Říman Ladislav, Marek Miloslav, Kappel Vilém, Ďurinda Ján, Jašek Ondřej, Koutecký Josef, Kubíček Ladislav, Štěrba Richard, Křapa Jaroslav

MPK: B65H 75/00

Značky: kotoučku, spojitou, zařízení, výrobu

Text:

...pásovéhro materiálu rozvdělováním p~ásového materiáe lu na zařízení podle vynálezu důsâhlljć tahem rotující dutinky na pásový materiál,který je větší než tah prostředku pro old-víjení na pásový materiál a menší než pevncst pásového materiálu v tahu, se zabez~ pečí jednalç o-dstranění možností tvorby smyček, respektive zauzlení pásovéhlo materiálu a následný výskyt přĺčných pásků ve výsledném kotoxučku, jednak odstranění množnao-stí tvorby...

Zařízení k vylučování a odvodu nečistot při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247709

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, vylučování, odvodu, bezvřetenovém, předení, nečistot

Text:

...dopřádacím stroji 3 sestávají v příkladném provedení z roivorového telesa 1, ve kterém je uložen spřádací rotor lt poháněný hnaicím řemenem 24, a z ojednocIo-vacího telesa 2, v jehož dutině uzavřené víkem 14 je uspořádán hnaný podávací váleček 17 pro podávání vlákenlnéhro níateríálu 4 k přířazenému rozvolňlovacímu válečku 5, jehož pracovní plocha je orpotřena ojehleným potahem 18. Rozvolňovací váleček poháněuný hnaeím řemenem 34...

Regulační čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247708

Dátum: 15.01.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: F04D 29/22

Značky: regulační, čerpadlo

Text:

...směrem k sobě. V dosavadních hydraulických systémech je možno docílit jakoukoliv rychlost pístu, avšak je nutné, aby formy na sebe dosedaly co nejplomaleji a vlastní zpracování lisovacích hmlot probíhalo pozvolně. inak se formy ploškozují nebo mají velké upotrebení. je proto potreba, aby počátek pohybu forem byl velmi zrýchlený a preddosednutím na sebe co nejpiomalejší. U wodorouvného pohybu pĺstů jejích pawhybovou energií s upínací částí s...

Způsob zkoušení únosnosti vyztužené skořepiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: G01N 3/08

Značky: skořepiny, únosnosti, vyztužené, zkoušení, způsob

Text:

...při o 4věřovánĺ vlastností modelového nástnoje. Zkouška se provádí na vzorku, jehož průměr je Větší než pětinásobek průměru použité zatěž-ovrací koule a jehož výška včetně galvanoplastické skovřepiny je větší než dvaapůlnásabek průměru koule. Průměr koule D se volí v rozmezí D 5 až 10 t, kde t je tlouštkra galmanoplastícky na-neseué vrstvy. Použitý vzorek má tvar válce, přičemž jedno čelo tohoto válce tvoří vrstva galvalnoplasticky...