Archív za 1987 rok

Strana 40

Ocelový drát plošnými vtisky pro předpjaté betonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244049

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kosek Jioí, Richter Jaroslav

MPK: B21B 1/16

Značky: vtisky, ocelový, betonové, drát, předpjaté, plošnými, konstrukce

Text:

...pontupnost dosáhnout stejnou hloubku vtisku a přepážky mezi vtiaky, ktoré jsou vlastně výronky, jsou nestojné a úchylkn od kruhovítosti je značná. Proto se jeden z párů protilehlých kledek vylučuje a je nehrazen obousteenným eploštěnlm. Takto řešený profil má však nestejnou pevnost v ohybu v jednotlivých rovinách chybu.Výše uvedenélnedoatatky odstraňuje ooelový drát podle vynálczu n ploěnýml vtiaky pro předpjaté bctonové konstrukce. Plošné...

Způsob přípravy polyamidových žíní

Načítavanie...

Číslo patentu: 244048

Dátum: 16.11.1987

Autori: Svoboda Jioí, Šebor Václav, Tobola Milan, Hrdina Miloslav

MPK: D01D 10/02, D02J 1/22

Značky: žíní, přípravy, způsob, polyamidových

Text:

...značné masíwní, aby odolalo vzniklému napětí.Výše uvedené nedostatky při výrobě polyamidových žíní z polyamidu 612 §joou odstruněny použitím způsobu na jejich prípravu podle vynálozu, jehož podstata spočíva v tom, že se na vydloužené monofily s polyamidu 612 působí proudioím vzduohem o rychlosti 5 až 25 m s 1 při teplotě 150 až 210 °C po dobu 0,5 až 4 sekundy, přičemž monotily mají mo 2 noat.se amrštit o 5 až 15 vzhledem k původní délce...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244047

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kašpar Václav, Kašpar Ladislav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, převodovka, vlnovým

Text:

...provedení e tyto jsou nahrnzeny unašeči vstupnínoi výstupniho točivého momentu, které jsou s generátorem vln a pružným ozubeným kolem spojeny jen prostřednictvím čepà. Přiruba převodovky je pak vyvedena z vnitřínho statorováho oldště mezi čely unašečů vstupniho i výstupníno točivého momentu.Vynálezem se dosáhne největšího možného zkrácení celé převodovky až na možné minimum,které je limitováno délkou pružného ozubenéno kola. Nevýhodou řešení...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244046

Dátum: 16.11.1987

Autori: Holub Karel, Podaný Petr

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...těleso převodovky.Vynálezem se dosáhne maxímálního možného zkrácení převodovky, které je limitováno délkou pružného ozubeného kola.Příklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde na obr. 1 je podélný řez převodovkou v náryse a obr. 2 je jeho poloviční půdorys.Základními čéstmi převodovky 3 jsou generátor vln 2, pevné ozubené kolo g a pružné ozubené kolo Q.Generátor vln 2 je nasazen na čepu 1...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244045

Dátum: 16.11.1987

Autori: Troják František, Najmr Stanislav

MPK: F16H 1/10

Značky: reduktorem, vlnovým, převodovka

Text:

...pláěí dále spojený s pružným ozubeným kolem a výstupním hřidelem. Vnějši stetorový plášĺ je opetřen přirubou převodovky.Príklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázoněn na výkrese, kde na obr. | je podélný řez převodovkou v náryse e obr. 2 je jeho poloviční půdorys.Základními částmi převodovky A jsou generátor vln 2, pevné ozubené kolo Q a pružné ozubené kolo Q.Generátor vln 2 je nasunut na vstupním hříůeli 1,...

Způsob dezodorizace plynných emisí po zpracování biologických odpadů živočišného původu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244044

Dátum: 16.11.1987

Autori: Foral Jioí, Kratochvíl František

MPK: B01D 53/02, A22B 7/00

Značky: plynných, zpracování, původu, způsob, živočišného, odpadů, provádění, zařízení, způsobu, dezodorizace, biologických, emisí

Text:

...systém sestava z nejméně jednoho absorbéru s kyselým absorpčním roztokem, jehož výstup plynu je zaústěn do absorbéru s vodním nebo bazickým absorpčním systémem, na který nevazuje odlučovač kapaliny, do něhož je zaústěn vstup vody nebo roztoku enorganickeno hydroxidu, přičemž před vstupem doabsorbéru je případně zařazen výměník, před nímž je případně zařazen filtr.Základní výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje...

Přenosný terminál pro sběr dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244043

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kourek Jioí, Bartušek Tomáš, Florian Jan

MPK: G06F 3/02

Značky: sběr, terminál, prenosný

Text:

...připojení přizpůsobovacího obvodu a zeznamová jednotky, přičemž výstup pmäti je epojen s vyprezdñovacím vstupom obvodu ovládání paměti.Vyhodou zapojení je to, že použitím displeje poředí je uenednlne oriomtoco v pořadí vkládaných dat a dále použitím přizpüsobovacího obvodu je umožněno připojení terminálu k různým zdznamovým jednotkám e tím,přečtení zszneenených dat pro další použití ne prsooviätíoh s odliähým technickým vybavením. V...

Jho statoru velkých synchronních strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 244042

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koneený Milan

MPK: H02K 1/18

Značky: veľkých, synchronních, statoru, strojů, točivých

Text:

...provedení podle vynálezu je, že i při rozdílu teplot do 25 °C mezi jhem statoru a skeletem kostry je zaručene, že jho bude trvale předepnuto vnějšími silami vyvozenými šrouby. Tím nemůže dojít k uvolnění jha statoru na lichoběžníkových previtkách a ani k jeho borcení. Prodlouži se intervaly generálních oprav i životnost stroje.Příkled praktického provedení vynálezu je na pripojených výkreseoh, kde na obr( 1, Z je provedení s otvory v...

Zapojen elektronického regulátoru otáček naftového motoru, zejména kolejových hnacích vozidel s hydromechanickým přenosem výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244041

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kichler Jioí, Beránek Jaroslav, Eervenka Václav, Addle Bedoich

MPK: G05D 13/62

Značky: hydromechanickým, zejména, zapojen, otáček, kolejových, hnacích, regulátoru, vozidel, výkonu, motorů, naftového, přenosem, elektronického

Text:

...2 rychlosti vozu a druhý vstup s výstupom obvodu logického součinu 11, jehož první vstup je připojen na svorku gg odlehčení nnftováho motoru, druhý vstup obvodu logického součinu 11 je připojen přes prvni vstup vyhodnocovncího obvodusynchronizaoe 1 § s výstupom prvního převodníku Q frekvence - napětí přičemž druhý vstup vyhodnocovacího obvodu rychlosti synchronizace lg je spojen se svorkou gl volby vlivnoati výstupu prvního...

Hydraulické vysouvací středící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244040

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kabourek Václav

MPK: B23Q 3/08

Značky: zařízení, vysouvací, hydraulické, středicí

Text:

...pístnice Q. Do zadního víka 1 je přivedena prvni větev 1 § hydraulíckého okruhu, která je na konci pracovního zdvihu osaseného píatd A pz-opojona a procovním véloem g pomocí vodítka L 2, opatřeného propojovo-r cími kenálky 20 a dále odpadním vrtáním 3 L.Druhá vějtev 22 hydraulickáho okruhu je přivedena pod osazoný píst 4, kam je současně příveden zpětný přepouštěcí kanálek 2 . Dopředný přepouštěcí kanálok g je napojen na třetí větev až...

Samočinný patrový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244039

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dragoun Zdenik, Pochobradský Jioí, Tokar Oldoich

MPK: B23Q 3/00

Značky: samočinný, patrový, upínač

Text:

...uložení zajíšřovacíno klínu 6 § i hřídele já a jež je pevně spojene s tělesem 1 upínacče.Horní upínací místo 1 slouží k upínání obrobků 1, částečně opracovaných ve spodním upínacím místě á. Z technologických důvodů je nutno obrobky i upínat obráceně orientované než ve spodním upínacím místě á, čemuž odpovídá rozmístění mechanismu upínací páky 22 a otočné páky Q, jakož i poloha seříznutých polohovecích čepů L 4.K zapolohování obrobků g v...

Víko elektrické obloukové pece s vzduchovou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 244038

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejeová Sooa

MPK: F27B 3/10, F27D 17/00

Značky: clonou, obloukové, elektrické, víko, vzduchovou

Text:

...tak, aby přivedený vzduch mohl být zachycen e odveden odsávacím zákrytem.Směr a velikost proudu vzduchu proudícího z výdechová hubice musí odpovídlt velikosti pece tak, aby kouřové plyny, odcházející netěsnostmi kolem elektrod, byly přiváděným vzduchem strženy do odsávacího zákrytu.Použitím víke elektrická obloukcvé pece se vzduchovou clonou lzs odsávlt kouřove zplodiny s velkou účinnosti při malém výkonu odsávacích ventilátorů,což znamená...

Způsob výroby litých válcových zkušebních tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244037

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kubec Ivan, Scholz Celestýn, Tokar Oldoich

MPK: B22C 9/28, B22D 25/00

Značky: válcových, výroby, zkušebních, způsob, tyčí, litých, způsobu, zařízení, provádění, tohoto

Text:

...licí formy. K delčínu zdokonelení vynálezu přiepívá, pokud je jádro Vytvořeno zo ekořepínove Inisi a pokud je uloženo v dělicí rovině lící formy v prostoru atanovenám známkou na modelupro podélně dělenou licí formu.Hlavní výhody zpdsobu a zařízení podle vynálezu spočívejí v tom, že jej lze použít pro pískové 1 ekpřepinove formy trhecíoh tyčí I čo střední funkční část zkulební tyče budeTím odpadne úprava broušením, pŕípldnč jiná úprave. Dále...

Dekompresní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244036

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šesták Karel, Sochurek Jan

MPK: F01L 13/08

Značky: zařízení, dekompresní

Text:

...možnost snížení kompresního tlaku pouze pro prvá překonání horní úvrati píatu při aavřených vontilsoh. Druhý pracovní obih čtyřdoháho motoru je již při plnám tlaku a správné funkci. Za chodu motoru je dekompresnízařízení zcela mimo činnost.Zařízení podle vyndlsau jo jednoducho, noproato apolahlivd a nula být s výhodou poułtto nejen pro zážehová, ale i pro vznětové motory s ětyřdobým pracovním oběhem. Příklad provedení vynáleau je na...

Prostředek s nízkým požárním nebezpečím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244035

Dátum: 16.11.1987

Autori: Matiju Jaroslav, Valentovie Ernest

MPK: C23G 5/02

Značky: nebezpečím, prostředek, požárním, nízkým

Text:

...proltředku nokleaá pod hodnotu pH 6. Nebezaečí koroze odmašřovených předmětů lze snižit přísadou antioxidantu.vynález výhodné potlečuje negativni stránky dosavadního stavu. Envrloný oduniĺovlci prostředek je hořlavou kapalinou 3. třídy nebezsečnosti, přičemž umožňuje nepřekročit nejvyšší přípustné koncentrace základních složek při eplikaciąPřípravek lze použít k ručnímu odmašíováni a dekonzervsci kovových dílů, na přikled před...

Elektrické zapojení třídičky kovových materiálů podle jejich teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244034

Dátum: 16.11.1987

Autor: Štipánek Jaroslav

MPK: G05D 23/27, H05B 6/06

Značky: podle, elektrické, třídičky, teploty, zapojení, kovových, materiálů, jejich

Text:

...podle jejich teploty je následujícíkaždý kus materiálu teplý nebo studený prejde před čidlem teploty l. Elektrický signál z čidle teploty 1 úměrný teplotě materiálu je zaveden do můstkového zesilovače s předvolbou teploty g, kde je v Jředvolitelném můstku porovnán a kladný rozdíl potom etrlö zoaílen. Zesilovač pracuje v invernní funkci, což předurčuje, že záporná odchylky v rozvážení mústku zeoilovnč prevode na kladný výetuonL signál,...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Oehák Petr, Oehák Václav, Zatloukal Radomír, Kordula Jan, Vácha Jaroslav, Dederle Tomáš, Vodáková Olga, Zikmund Zdenik, Ludvík Jaromír

MPK: C07C 51/23, B01J 23/28, B01J 23/22...

Značky: oxidací, způsob, vícesložkových, aldehydů, výroby, katalyzátoru

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Způsob kontinuálního odstraňování nánosu barevných kompozic s povrchu profilově členěných pryžových obuvnických rámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244032

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vodák Zdenik

MPK: A43D 95/06

Značky: povrchu, odstraňování, rámku, profilové, kompozic, nánosu, kontinuálního, členěných, barevných, způsob, obuvníckych, pryžových

Text:

...pohled na schematické uspořádání funkčních členů zařízení, obr. 2 dctailní řez váloem, opásaným stírecí.pleteninou a obr. 3 deteilni řez týmž válcem, v nim stírncí pletenine je v činném záběru 5 prylovýn rllkl.Funkční ústrojí zařízení podle přiloženáho výkresu k provádění způsobu oodle vynálezu sestává ze dvou protisměrně otočných válců, 2 nichž kovový válec 1 je otočný proti směru hodinových ručiček ve směru šípky.V podélném směru má ne svém...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Frühauf Petr, Krueek Zdenik, Škubna Jan

MPK: C08L 95/00

Značky: přípravy, její, způsob, tixotropní, hydroizolační, suspenze

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Zapojení mikropočítačů pro spolupráci s pomocnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244030

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr, Krueek Zdenik

MPK: G06F 15/16

Značky: zapojení, pomocnou, sběrnicí, spolupráci, mikropočítačů

Text:

...m odpovídající ledrese. V adresovém dekodéru g se adrese vyhodnotí spolu s řídicími signály mikopočítače u, kterými jsou signál zápis dat mu, signál čtení dat. Q o oynchronizlční signál gL.Pomocné sběrnící PS je vyhrazena určitá oblast adres, která je pro všechny mikropočítlče Ligu spoločná. Je-lí z mikropočítače m vysílaná na sdresovou sběrnící A 54 adresa připojených obvodů m pomocné aběrnico 35 o je požedováno čtení nebo zápis...

Kluzně radiální ložisko s naklápěcímí segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244029

Dátum: 16.11.1987

Autori: Škubna Jan, Frühauf Petr

MPK: F16C 25/02, F16C 17/02

Značky: naklápěcími, ložisko, kluzné, segmenty, radiální

Text:

...stnvěcího šroubu, který je svým závitovým koncem uloäen ve stavěcím dorazu.Stevěcí doraz je uohycen vložiskovém tělese. Mezi stevěoí doraz a pouzdro je souose upreven pružný element. Stoupání závitů stavěcího šroubu a závitu etovłciho doruu u liii o 0,05 až 0,3 mm.Nezávislým netáčením stevěcího dorazu a stavěciho šroubu se ne principu diferenciálního ěroubu nastaví základní ložisková vüle, přičemž při vhodné volbl otoupdní obou súvitů není...

Zařízení pro měření průvodnicového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244028

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: G01C 11/02, G01C 7/00

Značky: zařízení, měření, průvodnicového

Text:

...práce V jámě, nabot se měření provádí z etáäe täční kleoe.zařízením se získávejí okamžité výsledky v dálkovjcb jednotkách a noluoí u provádlt aložite matematické či laboratorní vyhodnncení, což umožňuje poouovlt průběžně stav jáw pri provádění její údržby.Výhodou je i to, že rozteč nulových bodů dotykového délkového měřidla lze zvolit například 2 m, což zvyšuje přesnost měření zejména v místech styků dvou průvodnic. vlákno napjaté mezi...

Způsob měření průvodnicového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244027

Dátum: 16.11.1987

Autor: Nimeeek Petr

MPK: G01C 7/00, G01C 11/00

Značky: průvodnicového, způsob, měření

Text:

...jamou. Tento způsob je velmi rychlý I opcrativní, výsledky měření juou vlak pouze orientační a na stav průvodnicového tehu ukezují nepřímo.Známy jsou též různé složite a málo přoonň rotogrlmnatrická zpdaoby mlřoní prdvodnicovtho tabu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob měření prdvodnicováho tehu pomocí mechanickáho dotykového měřidla, uloženého nezávisle v ktorákoli stáli tůžní klooo, jeho podstata vynálezu spočíva v tom, že při...

Poloautomatický čelní širokozáběrový závěs zemědělského nářadí na traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244026

Dátum: 16.11.1987

Autori: Pokorný Jioí, Novotný Josef, Drahoš Jioí

MPK: A01B 59/048

Značky: čelní, poloautomatický, traktory, širokozáběrový, nářadí, zemědělského, závěs

Text:

...nosník 1 je upevněn šrouby k traktoru 19 do pomocného rámu ll připojovacími deskami 13 opnttonyni třmeny lg a objímkami 12 obepínajícími äirokozáběrový pŕíčný nosník 1, jež je opatŕený na obou koncích třecími pouzdry 35 pro dělené čepy 11.Příöník lg rámu je opapřen na obou koncích čepy pro upevnění oka zvedncího hydraulického válce 2 ovládaného z kabiny traktoru 12 rozvaděčem hydraulického oleje. Zamykací válcekleštin poloautomatíckáho...

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244025

Dátum: 16.11.1987

Autori: Meissner Karel, Koloušek Josef, Musil Petr

MPK: B23Q 7/04

Značky: stavebnicový, manipulátor

Text:

...polohy a v prípade potřeby i střední polohe jsou kontrolovúąy nesndsornlnými koncovými spíneči. mdromotor 13 je rísen proporcionàlním býdreulickým roevadlčen m,který umožňuje snadno nastavení plynuláho rosböhu, brsdění i maximální rychlosti otdčení.Pohon vertikálníbo voaíku 1 je odvozenuod býdromotoru u vertikálního pohybu pres osubenú kole m, pohýbový Eroub 39 s msticí ga. Pohybový Broub gg je uložený v ložiacích n. S výhodou lse použít...

Podpůrná membrána bubnu konfekčního stroje pro konfekci plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244024

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kryštof Michael, Babinec Miroslav

MPK: B29D 30/26

Značky: bubnu, stroje, konfekci, pneumatik, konfekčního, plastů, podpůrná, membrána

Text:

...tohoto nedostatku přispívá konstrukce podpdrně membránv podle vynálezu. Jedná se o membránu, která je zhotovena z elestoměrně směsi a je tvořeno centrální částí válcováho tvaru, procházející v okrajových oblastech do sesílených ptsk. Podstata vynálezu spočívá v tom, že centrální část membrárw vyztužená podálně uloženým výztulnými elementy,płedevěím kordy, je opatrenia jedním nebo eoustavou více podólných žeber, vymesujících svými povrchy...

Způsob výroby D-glucitolu s obsahem až 15 % hmot. D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244023

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavoel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: C07H 3/02

Značky: obsahem, d-mannitolu, hmot, výroby, d-glucitolu, způsob

Text:

...produkty so sískdvají chromatogratií roztoku sacharósy, invortního cukru nobo jiných smčsí D-glukősy a D-fmktősy nobo směsí sacharőay a invortního cukru na aloupoi kationtomčnně pryslsyřioa a hydrogsnací aludtu. Podlo naatavaného Ipůsobu jímdní so sískdva sluát o zvolenom složení, t.j. svolonćm obsahu glukôayča frůtkősy.Ľatalytickou hąydrogsnací sa pak pripraví glucitol požadovaná čistoty. Saoharősa, pŕíp.invsrtní cukr, získaný...

Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Sedlák Josef, Peterka Vlastimil, Beran Jaromír

MPK: C07K 5/06, C07K 5/08, C12Q 1/00...

Značky: s-aralkylcysteinovým, c-koncovým, zbytkem, jejich, dipeptidů, způsob, arylamidy, tripaptidů, výroby

Text:

...proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó...

Bitumenová izolace kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244021

Dátum: 16.11.1987

Autor: Haumer Jaroslav

MPK: F16L 9/02, C08L 95/00

Značky: úložných, kovových, izolace, bitumenová, zařízení

Text:

...hmotě podle če. A 0 200 016 je vytvoření eouvislá vrstvy asfeltováho laku na každém vlákně nebo pásku ovinovacího materiálu, coz umožňuje dokonalejší spojení e asfaltovou izolační hmotou. Kvalita tepelné impregnace je závislá na teplote uprncování.Roztavený asralt je nutné udräovet nn taková teplote, aby nedocházelo k dostrukci jednotlivých vláken, event. k jejich emrltování. Předimpregnovaný ovinovecí materiál je teplotná odolhäjäí....

Ochranná vrstva povrchu těla unášecích válců ze žárupevné oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 244020

Dátum: 16.11.1987

Autori: Koželuha Jaroslav, Pawlica Rudolf Csc, Baeák Petr

MPK: C21D 9/56, F27B 9/30

Značky: těla, žárupevné, povrchu, vrstva, unášecích, ochranná, válců, oceli

Text:

...su typu korunou, obsahující 20 až 50 hmot. chromu a 0,5 až 5 hmot. l niklu jednotlivé nebo ve vzájemné kombinaci, přičemž zbytek tvoří železo a kyslík, vytvořena íhaním v oxidačním prostředí.V případě, že pro zlepšení mechanických vlastností je v oceli přítomen molybden, pak ochranné vrstve déle obsahuje 0,1 až 3,0 hmot. 5 molybdenu ve formě kysličníkové. Obdobne lze říci, že další lcgujicí, případné doprovodné prvky, např....

Polohovač podpěry ruky, zejména pro zařízení mikrochirurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244019

Dátum: 16.11.1987

Autor: Podešva Milan

MPK: A61B 19/00

Značky: zařízení, zejména, ruky, mikrochirurgie, podpery, polohovač

Text:

...semostatnä bez ostatních upínacích prvků jako je tomu u dosud známých polohovačů rukou. Je hmotnoetnł lehčí, dobře ovlàdatelný, co umolňuje rychlá a přesné nastavení polohy rukou chírurga při jeho praci.Polohovaö podpiry ruky je přehledně ochranný na přiloženémvýkreae, kde na obr. | je nárys polohovača na obr. 2 je jeho bokorye.Na ěepy g ramene 15 je otodnä uchvceno pousdro 1, v jeho horní časti jsou uloieny svőrná čelistí 1, svírajíoí...

Elektrické zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244018

Dátum: 16.11.1987

Autori: Malý Jan, Richtr Josef, Kueera Vladimír

MPK: B60R 27/00

Značky: pohonem, zabezpečovací, elektrické, vozidel, zařízení, plynovým

Text:

...druhý spínací kontakt samostatného plynového spínače a spínací kontakt spínacího relé se solonoidovým ventilom přívodu plynu. Do zemnicího okruhu zdroje proudu je vřazon nérssový vypínač.Dalším znakom vynélezu je, že néraznvý vypínač je zařazen do proudového okruhu zdroje proudumezi vlastní zdroj a starter.Elektrické zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonom podle vynélezu zabezpeču-ą je, že se v motorovém prostoru nevytvoří výbučné...

Zabezpečovací zařízení vozidel s plynovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244017

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zimmer Jaroslav, Ilberg Vladimír, Heddich Rudolf

MPK: B60R 27/00

Značky: pohonem, zařízení, plynovým, vozidel, zabezpečovací

Text:

...tisnosti nedojde k prdniku plynu do tohoto prostoru. llddrle pelive jsou upevnłny tak, zo snosou čelní ndraz odpovídající minimdlnímu zpoždění 25 3 aniž dojde k jakémukoliv posunu,dostrukci nebo derormeci jak tlakových zdeobníkd, tak vyeokotlekých rozvodů e ermetur. Toto provedení sniłuje na minimum nebezpečí výronu plynu, e tím i poldru nebo výbuchuToto nebezpečí je dílo smíleno instalací nirezoveho vypínače, ktorý vypíni přívod pelive...

Vysouvač raznice na tvoření půdních balíčků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244016

Dátum: 16.11.1987

Autor: Moucha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: půdních, balíčků, vysouvač, raznice, tvoření

Text:

...jeho aktivní plochu, je volně prilolens gunova deetička. Gumovd destiěka je tvarovl ehodní e dolní základnou a v jejím stredu je rovnll vytvorsn otvor, kolem kterého gumoví destičks prochází v manłetu. Prostredníotvím manzety je gunovd destlčka zachyoena za hranu otvoru dolní zakladny.Konetrukční podstatu vysouvače raznice na tvorení púdních halíčků spočívt v ton, le ke spodní straně dolní zikladny je prilołena gunovd destidka se stredovým...

Zařízení k utěsnění vyvažovacího prostoru hydrogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244015

Dátum: 16.11.1987

Autor: Badura Roman

MPK: F16J 15/06

Značky: zařízení, hydrogenerátoru, prostoru, utěsnění, vyvažovacího

Text:

...utěsnäní vyvaiovaeího prostoru łąydrogeneratoru je znazornöno na pripojených výkresoch. lle obr. 1 je v rezu vyobrezen nárys části telesa ąvdrogenerútoru s těsněním e uložené víko lvdrogeneritoru s umístění tlsnicím prvkom, na obr. 2 je vyobrasen půdorys tělesa hydrogenarátoru s vymezeným vyvaiovacím prostorem levým a pravým vyvožovacím elementem s excentrickými průmlry alespoň s jedním těenicím kroulkem. Na obr. 3 je sacłwcen...

Způsob vakuového čištění a plnění sublimovaných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244014

Dátum: 16.11.1987

Autori: Teško Jozef, Šoch Jan, Žáeek Jioí

MPK: B01D 7/00

Značky: provádění, zařízení, tohoto, vakuového, látek, způsob, plnění, čištění, způsobu, sublimovaných

Text:

...molekulovým sítem i a druhá empulke g s prvním rosbíjecío ventilem §.Obr. lb představuje stav po odřezlní vrchní části § výchozí ampulky 3, nasypňní jődu 2 a opltovnám satavení. Na obr. Ic je detail provedení první ampullq 1 a molekulorvým sítem z. Výchosí empulke z pro jőd a první dvojice ampulsk j, g se v dobi vyhřívdní ueavírá do vyhrí vací pícky 1.Ha obr. 2 je andsorndna ultravakuovd cez-pecí operatora m, na kterou je pripojene druhe...

Zapojení k ochraně monokrystalických aktivních součástí proti mžikovým přepětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244013

Dátum: 16.11.1987

Autor: Arcamone Federico

MPK: H02H 9/04

Značky: zapojení, mžikovým, přepětím, součástí, monokrystalických, ochraně, proti, aktivních

Text:

...L, který je přes můstkový usměrňovací člen 2 paralelné napojen na prvek ,1 s charakterom indukčnízátěže. současně je nabíjeoívkondenzátor 1 v sérii s pomocným nabíjecím obvodem A a odpojovačem 2 připojen přes jednu větev můstkového usměrňovecího členu 2 ke zdroji napětí.Před připojením prvku 1 s charakterem indukční zátěže ke zdroji napětí je nsbíjecí kondenzátor 1 přes pomocný nsbíjecí obvod i a odpojovač 2 nabíjen na napětí dle vztahu...

Způsob přípravy pěnotvorného prostředku hydrolýzou keratinů prováděnou v alkalickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244012

Dátum: 16.11.1987

Autori: Angelucci Francesco, Penco Sergio, Vanotti Ermes

MPK: C07K 15/06, C11D 7/46

Značky: keratinů, způsob, alkalickém, hydrolýzou, prováděnou, pěnotvorného, prostředků, prostředí, přípravy

Text:

...ae zvýąuaą mnozstvi produktuo 4 až 15 as a zíaká sa produkt, kterývykaĺzudaněkolikehäaobná zvýäaní etáloati pěny, což umožňuje nížit množství .atabilizaćníhorroçtokuĺ 2.3545 o Jaąm třetintn Obsah lelasa v produktu se tak aníží z I S hmot na 0,61 boot., a no noat Vtvorbyľaekundàrních kalů o cca 35 5.Porovnání napinäní, výtädkĺz 206 g peří a využití dueíku v i pro dvouhodinovou łwdrolýzu za použití Ga(0 łi)2 a.a kotalyzátoraa...

Vícevrstvý proplet se zvýšenou pevností v podélném a/nebo příčném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244011

Dátum: 16.11.1987

Autori: Straub Henner, Breuer Hermann

MPK: D04B 21/14

Značky: podélném, proplet, zvýšenou, směru, pevnosti, příčném, vícevrstvý

Text:

...ploánými vlákennými útvary a spevšudící proplátací vlákennouvazbou, na obr. 4 proplet se základni slołkou, vytvořenou ze tří ploäąých útverů, z nichž dve Jsou vlákenné s Jeden vnäjli nitový, dále vyztuänou elołkcu, uloženou mezi oblms vlákennými útvary e zpevňudicí propláteci nitovou vszbou e na obr. 5 proplet se základni slozkou ze tří ploäxąých vlákenąých útvar-d, mezi nimiž .je oddäleně uloženia výztužní složka v podělnćm s přiönám směru a...

Oboupolaritní programovatelný regulovaný zdroj s omezovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244010

Dátum: 16.11.1987

Autor: Straub Henner

MPK: G05B 19/02

Značky: zdroj, programovatelný, omezovačem, regulovaný, oboupolaritní

Text:

...zesilovačem se zesílením jedna.Výstup zesilovače A napájí přes mčřič 2 proudu a obvod l výstupu zátěž tak, že vlastní výstup zesilovače i je zepojen do vstupu ji měřiče 2 proudu, jehož prvý výstup je veden do vstupu 5 l obvodu l výstupu, z jehož prvého výstupu u, vedeným do výstupu vlastního oboupoleritního programovatelnćho regulovaného zdroje s omezovačem je napájena připojená zátěž.V obvodu L 1 výstupu může být umístěna konečná proudová...