Archív za 1987 rok

Strana 4

Vyorávač školkárskych výpestkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253930

Dátum: 17.12.1987

Autor: Novotný Lubomír

MPK: A01G 1/00

Značky: vyorávač, školkárskych, výpestkov

Text:

...je bočný pohľad na vyorávač skôlkárskvch výpestkov neseným univerzálnym koiesovým traktorom, na obr. 2 je pôdorys vyorávača škôlkárskych výpestkov z obr. l, na obr. 3 je vytriasacie zariadenie v axonometrickom pohľade, na obr. 4 je iný priklad vytvorenia vytriasacieho zariadenia v pôdoryse.K trojbodovému závesu univerzálneho koiesového traktora B je prichytený nosný rám 5, na ktorom je bočne upevnená vyorávacia radlica 3 a vytriasacie...

Zariadenie na vytahovanie podoraných školkárskych výpestkov a polnohospodárskych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253929

Dátum: 17.12.1987

Autor: Novotný Luboš

MPK: A01G 23/06

Značky: zariadenie, školkárskych, poľnohospodárských, podoraných, vyťahovanie, rastlín, výpestkov

Text:

...konštantný po celej dráhe vytahovania v dôsledku čoho sa napríklad u škollkárskych výpestkov nepoškodzuje kôra a podkôrne vrstvy,okrem toho sa vylúči trecí pohon vyťahovacich pásov, čím sa znemožní zlyhanie zariadenia na vyťahovanie podoraných šikolkárských výpestkov a poľnohospodárskych rastlín prerušenia prenosu tahovej sily a zároveň sa zlepší energetická bilancia zariadenia na vytahovanie podoraných školkárských výpestkov a...

Mikrodávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253928

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10, A61D 7/02...

Značky: mikrodávkovač

Text:

...telesa 31,na ktorého podlahe je el. motor 32 s pastorkom 33 zaberajücim s prevodovým lkolülľľl 34 poháňajúcim cez vložená kola páru ozubených kol 16 a, 16 b. Na boku skriňového telesa-31 je flašový zásobník 36 spojený smernou pijpetou 37 prepojenou ohybnou kapilárou nasávania 23 s hlavicou ventilov 2 D,ku ktorej je ohybncu kapílárou nasávaania 24 pripojené držadlo 4 D dávkovacej ihly. Ohybné kapiláry 23, 24 sú prípevnené na skriňovom telese...

Priebojník škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 253927

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: priebojník, škrupín

Text:

...na ktorých volných .koncoch sú kyvne uložené kladivká, na driekoch ktorých sú navlečené tlačné skrutkové pružiny usadené v priehlbinách vodlaceho puzdra.Údąąrląílc le means vedený v žiadąnom smere qtívąrprg v telesa priebojníka do regulačnými skrutkami nastavenej hĺbky prebltia. Proti sebe pôsobiacímechanizmus obojłątrąnąým dopadom kladiviek rovnomerne rozkladá silu úderu na dorazové skrutky a preto neprenáša pohyb, telesa na škrupinu...

Mechanická krokovacia zarážka visutého dvojdráhového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253926

Dátum: 17.12.1987

Autor: Putera Vladimír

MPK: B65G 17/20

Značky: krokovacia, dopravníka, dvojdráhového, zarážka, mechanická, visutého

Text:

...ako aj Výkyvné rameno 3 závesného mechanizmu telesa 4 zarážky sú s vidlicou 29 vzpery 2 prepojené prostredníctvom kĺbového ložiska 3 D uloženého na spojovacom čape 31. Ďalšími súčasťamí výkyvnej západky B sú vratná ťažná pružina 32 zavesená jedným svojím koncom na páčke 33 jej nosného čapu 12 a druhým koncom v závesnom uchu 34 na konzole 13. Ďalšou súčasťou výkyvnej západky 8 je návarok 35 vo funkcii dorazu, ktorý určuje koncovú poohu...

Zariadenie na orientáciu súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253925

Dátum: 17.12.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B23Q 7/10

Značky: orientáciu, zariadenie, súčiastok

Text:

...do zbernice tvaru vidlice obopinajúcej hnacie koleso,pričom vonkajší rozmer zbernice je menší ako vnútorný rozmer súčiastky tvaru zovre 4tého U. Hnacíe a hnané koleso môžu byť vytvorené ako remenice, alebo reťazové kolesá a ťažný prostriedok môže byť vytvorený ako remeň, alebo reťaz.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje orientáciu súčiastok tvaru zovreteho U a ich nasunutie na sklz stroja pri vysokej účinnosti. Zariadenie je konštrukčne...

Vyvrtávacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253924

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B23B 29/03

Značky: hlava, vyvrtávacia

Text:

...pričom sa da použit na menšie priemery vzhľadom na menšiu rozmerovú náročnosť a taktiež je možne použit až tri rezné doštičky rozmiestnené po 120 na obvode, čím sa dosiahnu ešte lepšie rezné parametre.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia vyvrtävacej hlavy podľa vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslená V náryse V čiastočnom reze a na obr. 2 V pôdoryse.Vyvrtávacia hlava podľa vynálezu pozostáva z telesa 1, V ktorom je posuvne...

Zapojenie obvodu riadenia jednosmerných motorov šírkovomodulovaným signálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 253923

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fülöp Tibor

MPK: H02P 7/06

Značky: zapojenie, motorov, riadenia, obvodů, jednosmerných, šírkovomodulovaným, signálom

Text:

...paralelne pripojený na vstup prvého a druheho výkonového spínače 5, li. Výstupy obidvoch výkonov-ých spinačov 5, 6 sú paralelne pripojené na riadený motor 7, ktorý je súčasne pripojený na odpor 8 a na vstupbloku 4 prúdovej ochrany. Výstup bloku 4 prúdovej ochrany je pripojený na druhý vstup spínače 3.Zapojením obvodu riadenia jednosmerných motorov šírkovomodulovaným signálom sa riadenie realizuje tak, že riadiaci signál,ktorý sa privádza na...

Zapojenie relaxačného generátora pre rýchle elektroiskrové spevňovanie povrchov kovových obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253922

Dátum: 17.12.1987

Autori: Blaško Vladimír, Bumbál Rudolf, Vavrinec František

MPK: B23H 1/02

Značky: obrobkov, elektroiskrové, relaxačného, rychle, zapojenie, spevňovanie, povrchov, generátora, kovových

Text:

...tyristora. AnÓdy oboch spínacích tyristorov sú prepojene pomocným zhášacim kondenzátorom,katody oboch spinacíoh tyrlstorov sú pripojené na elektrôdu. Riadiace elektróda prvého spinacieho tyrist-ora je pripojená na prv-ý výstup generätora zapaľovacích impulzov,riadiaca elektróda druhého spínacieho tyristora je pripojená na druhý výstup generátora zapaľovacích impulzov. Druhý výstup jednosmerného zdroja je priamo pripojený na...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Filip Bohumil, Halko Miron, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303

Značky: zmesí, zvyškov, spracovania, destilačných, procesu, spôsob, rektifikačnej, rafinácie, cyklohexanón-cyklohexanolovej

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Sposob prípravy 0-0-dimetyl-S-ftalimidometylditiofosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253920

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paldan Milan, Macko Jozef, Mojík Ivan, Truchlik Štefan, Ďulák Karol

MPK: C07F 9/17, C07D 209/48

Značky: přípravy, spôsob, 0-0-dimetyl-s-ftalimidometylditiofosfátu

Text:

...predmet vynálezu.metylftalimidú (0,5 mólu v 560 C 1113 toluénu sa pridalo 257,2 g 38,53 O/o-ného vodného roztoku sodnej soli 0,0-dimetylditiofosforečnej kyseliny 0,55 mólu a zmes sa potom intenzívne miešala pri 50 až 53 C v priebehu 3,5 h. Po dvoch hodinách miešania sa pH reakčnej zmesi upravilo na hodnotu 6,5 až 7 pridaním 1 g hydrogénuhličitanu sodného. Potom sa zastavilo miešanie, oddelilo sa 197 g spodnej vodnej vrstvy s obsahom...

Vytahovač pripojovacích prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253919

Dátum: 17.12.1987

Autor: Habala Jaroslav

MPK: H05K 13/00

Značky: vytahovač, připojovacích, prvkov

Text:

...drážkach telesa puzdra.Výhody vynalezu sú hlavne v tom, že sa umožňujú jemne oprávarenské práce jednoduchým účelovým prípravkom pri zníženej námahe bez poškodenia súčiastky, čo podstatne zvýši pr-oduktivitu práce. Vytvára sa možnosť stabilizácie súčiastky po vytiahnuti jej pripojovacieho prvku pre meranie elek trických veličín na mieste a podobné náročné úkony. Zariadenie je s úspechom vyskúšané a používa sa v organizácii prihlasovatela,...

Pneumatický vysávač sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253918

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stacho Ivan, Stacho Miloslav, Gaál Štefan

MPK: A47L 9/00, A47L 5/00

Značky: sypkých, vysávač, pneumatický

Text:

...komore zamedzuje priamy únik hluku z ejektorovej komory a prispíva k zníženiu hlučnosti vysávača.Na pripojenom obraze je v pozdlžnom reze schématlcky znázornený pneumatický vysávač sypkých hmôt podľa vynálezu verti »kálneho prevedenia s vrecovým odlučova čom upevneným za prírubu medzi odnímateľné veko so vstupným hrdlom a prírubu nádoby, obsahujúci ejektor umiestnený v ejektorovej komore.Medzi odnímateľné veko 2 so vstupným hrdlom 3 a...

Zapojenie regulačných hydrogenerátorov pre pohon briketovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253917

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fekár Igor, Sorkovský Jozef, Wodzik Pavel, Bicek Ľubomír

MPK: B30B 11/00

Značky: pohon, zapojenie, briketovacieho, hydrogenerátorov, regulačných

Text:

...ventilom 43 a jednak s druhým blokom 2 druhého regulačného hydrogenerátora 21 a tretím blokom 3 tretieho regulačného hydrogenerátora 31. Ďalej je prvý blok 1 prepojený druhým nízkotlakovým vedením 92 so vstupom pomocného hydrogenerátora 51 a nádržou 44, tretím nízkotlakovým vedením 93 s druhým a tretím blokom 2, 3 a nádržou 44, štvrtým nízkotlakovým vedením 94 s druhým a tretím blokom 2, 3 a prvým vysokotlakovým vedením 81 jednak s...

Kopírovací dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním teploty zvarku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253916

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bukový Ivan

MPK: B23K 37/00

Značky: horáka, vedenie, kopírovací, dotyk, zvarku, odmeriavaním, zváracieho, teploty, priebežným

Text:

...signálu, najmä od intenzívneho vyžarovania samotného zváracieho procesu.Kopírovaci dotyk pre vedenie zváracieho horáka s priebežným odmeriavaním tepioty zvarku podľa vynálezu je znázornený na pripojených schématických obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený kopirovací dotyk riešený ako nastaviteľná súčasť zváracieho horáka. Obr. 2 znázorňuje odmerievania teploty zvarku, pri ktorom je kopirovací dotyk riešený ako nastavitelná súčasť mechanizmu...

Tesnenie pracovných priestorov rotačných spalovacích a ostatných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253915

Dátum: 17.12.1987

Autor: Grámer Anton

MPK: F01C 19/00

Značky: priestorov, ostatných, tesnenie, pracovných, motorov, spalovacích, rotačných

Text:

...otočení rotora prebieha vyplachovanie,kompresie., expanzia a vyfuknutie spalín toľko ráz, koľko lopatiek ma motor, čím sa dosiahne rovnomerný chod bez vybrácií. Odpada potreba zotrvačníka a štartovanie môže byť prevádzané stlačeným vzduchom.Na priloženom výkrese je znázornený trojnásobne zmenšený rotačný vznetový spaľovací motor, kde obr. 1 predstavuje bočný rez a na obr. 2 je znázornený rez spodnej časti motora podľa čiary A-A, ktorý...

Vrstvený izolant tepelnej triedy F až H

Načítavanie...

Číslo patentu: 253914

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dohnálek Jiří, Mareš Vratislav, Onderka Ludvík, Lorenc Anton

MPK: H01B 3/30

Značky: tepelnej, triedy, izolant, vrstvený

Text:

...V dôsledku dokonalého presýtenia ceĺého materiálu spojivom, čím sa dosiahne zvýšenie prestupu tepla z vinutia do magnetickěho obvodu o 10 až 20 Ú/o a zlepší sa tak krátkodobá prúdová a výkonová zaťažitelnosť stroja. Pri zachovaní podstatných elektroizolačných a mechanických vlastností tab. č. 1 majú tieto izolanty podla vynálezu zníženú tuhost V pozdIžnom smere po 20 až 25, v smere naprieč n o 15 až 22 0/0, čo sa prejaví V jednoduchom spôsobe...

Bytová podnožka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253913

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šalamounková Miriam, Šalamounek-jelínek Jan

MPK: A47B 13/00

Značky: podnožka, bytová

Text:

...využitia je väčší. Hlavnou výhodou bytovej podnožky podľa vynálezu je jej ďalšie použitie v stave zvislom, ked je rohová časť vyklopená a bytová podnožka slúži ako dvojstupňový schodĺk. Stätie na prvomschodíku je výhodné, napr. pri umývaní okien, pričom sa druhý vyšší stupeň schodíka využíva pre nádobu s vodou. Státie na druhom schodíku dovoľuje stredne vysokej osobe dosiahnut rukou stropnú výšku v panelovom byte, teda je možná ľahká...

Zapojenie pre automatické prepínanie časovej konštanty synchronizácie televízneho prijímača pri reprodukcii obrazu z videomagnetofónu cez videokonektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253912

Dátum: 17.12.1987

Autor: Bodi Andrej

MPK: H04N 5/782

Značky: obrazů, časovej, zapojenie, prepínanie, automatické, videomagnetofónu, televízneho, konstanty, videokonektor, synchronizácie, prijímača, reprodukcii

Text:

...modulu automatického prepínača pripojené na videokonektor.vynález odstraňuje nutnost obsluhy zapnutého televízneho prijímača pri jeho spolupráci s videomagnetotonom. V režime videomagnetoionu, prehrávanie, budú obvody prijímača prepnuté na príjem signálu z videomagnetofonu cez videokonektor. V ktoromkoľvek inom režime videomagnetofonu a pri jeho vypnutí sa obvody prijímača automaticky prepnú na príjem televízneho sig 4nálu, ktorý bol...

Zariadenie na vykladanie koncov pozdlžnych odstrižkov tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253911

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B23K 9/12

Značky: vykladanie, pozdĺžných, odstrižkov, zariadenie, koncov, tyčí

Text:

...1 medzi horné elektródy 2 a dolné elektrôdy 3 mnohobodového zväracieho stroja pozostáva z valčekových dráh 5, ktoré sú umiestnené oproti dvojiciam zváracích elektrôd 2, 3 a horné okraje 6 valčekov týchto dráh 5 ležia vo vodorovnej rovine o, prechádzajúce medzi hornými elektródami 2 a dolnými elektródami 3.Ďalej zariadenie pozostáva z umiestnených nad valčekovými dráhami 5 aspoň dvoch radov postupne znižujúcich sa stojínj 7, u ktorých horné...

Ručný posuvový mechanizmus s mikroposuvom

Načítavanie...

Číslo patentu: 253910

Dátum: 17.12.1987

Autor: Ogurčák Ján

MPK: B23Q 1/26

Značky: posuvový, mikroposuvom, ručný, mechanizmus

Text:

...je pripevnený ozubený segment s vnútorným ozubením.Výhody ručného posuvového mechanizmu s mikroposuvom podľa vynalezu spočívajú v zjednotení ovládacieho prvku posuvu a mikroposuvu, vo zväčšení priemeru ovládacieho prvku mikroposuvu, v zmenšení ovlá 4dacej sily mikroposuvu, V dosiahnutí jemnejšieho »prísuvu pri re 1 atív.ne jednoduchom riešení prevodu s veľkým prevodovým pomerom, s jednoduchým prepínaním jednotlivých druh-ov posuvov.Príklad...

Tlakový snímač s frekvenčním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253909

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan, Neveselý Miloslav

MPK: G01L 7/08

Značky: frekvenčním, výstupem, snímač, tlakový

Text:

...a na obrázku 2 je příčný řez tohoto uspořádání. Na obr. 5 je příklad provedení tlak-ového snímače s frekvenčním výstupem v uspořádání, kde je pasivní membrána spojene s měřeným médiem, jeho podélný řez. Na obrázku 4 je příčný řez tohoto uspořádání. Na obr. 3 je těleso držáku aktivní membrány s opěrkou a na obr. 6 je znázorněno propojení snímače s vyhodnocovacím zařízením.Tlakový snímač s frekvenčním výstupom se dvěma membránami 14, aktivní...

Zariadenie na indikáciu koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253908

Dátum: 17.12.1987

Autori: Berčík Juraj, Dzurov Ján, Vyskočil Leoš

MPK: G01N 31/16

Značky: indikáciu, zariadenie, titrácie, koncového

Text:

...ovplyvňovanie priebehu titrácie indikačným systémom.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že výstupný signál priamo závisí od koncentračných pomerov v- okolí indikačnej elektródy, čo umožňuje využiť popísané zariadenia ako vysokocitlivý elektrochemický detektor, napríklad v kvapalinovej chromatografii a pod.Na pripojených výkresoch sú uvedené dva príklady zapojenia indikačného zariadenia podľa vynalezu, kde na obr. 1 je zapojenie s priamym...

Dvojdielné vodítko injekčnej ihly

Načítavanie...

Číslo patentu: 253907

Dátum: 17.12.1987

Autori: Greksák Miloslav, Pechan Zdeněk, Šmigáň Peter

MPK: A61M 5/32

Značky: vodítko, injekčnej, dvojdielné

Text:

...tvorené dvoma pozdĺžnymi telesami, opatrenými pozdĺžnou drážkou tvoriacou vedenie ihly, pričom najmenej na jednom telese sú vytvorené spojovacie mechanizmy, ktorého podstatou je, že pozdĺžne telesá sú spojené k sebe privrátenými pozdlžnymi stenami, v ktorých je vytvorená pozdlžna drážka prechádzajúca na oboch koncoch do kužeľovitého rozšírenia, pričom spojovacie mechanizmy, napríklad tesne priliehajúce výstupy, pérová západka alebomagnetické...

Sposob izolácie paládia z roztokov z výroby a regenerácie paládiových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253906

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brezovocký Ján, Gála Marián, Kovács Ľudovít, Doležal Pavel

MPK: C01G 55/00

Značky: spôsob, paládiových, katalyzátorov, regenerácie, izolácie, výroby, paládia, roztokov

Text:

...ich selektivitou.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob izolácie paládia z odpadových vôd podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že paládium sa kontinuálne vyzráža vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu pri pH menšom ako 2,5 a vzniknutá zrazenina sa následne separuje známymi spôsobmi. Na separaciu je výhodné použiť tlotáciu kombinovaná s filtráciou,resp. odstreďovaním flotačnej peny. Po odflltrovaní sa...

Kvapalné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253905

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vážny Emil, Bábek Radoslav, Meszároš Peter, Chromický Karol, Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05D 9/02

Značky: kvapalné, viaczložkové, pastovité, hnojivo

Text:

...a zlepšili technologické vlastnosti pestovaných obilnín,Z publikovaných poznatkov, ako i z agrochemicko-agronomickej praxe je známe, že čím skôr a čím zretelnejšie sa objavia príznaky nedostatku akéhokoľvek biogenneho prvku, tým významnejšie a vo väčšej miere sa znižuje úroda a aj jej nutričná a aj technologická hodnota.Ako je vidieť z popisu príznakov vyvolaných nedostatkom živín u obilovín, viaceré z nich je možno určiť vizuálnou...

Sposob výroby objemných nekonečných zmesných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 253904

Dátum: 17.12.1987

Autori: Diačik Ivan, Lacko Vladimír, Žitňanský Dušan, Šandrej Michal

MPK: D02G 3/28

Značky: objemných, nekonečných, nití, spôsob, zmesných, výroby

Text:

...ktoré pri ustaľovaní potrebuje nižšiu teplotu. Pri zmesi s viskózovým vláknom sa používa rovnaká teplota, ako pri ustalovaní 100 polyesterového vlákna. Pri zmesovani s polypropylénovým vláknom ustalovacie teplota nemá byt vyššia ako 140 stupňov Celsia, pri vyššej teplote by sa polypropylénové vlákno poškodzovalo. Pri tejto kombinácii prispôsobenim ustalovacej teploty polypropylenovému vláknu má polyesterové vlákno vyššiu kontrakciu...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 253903

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich, Nagy Zoltán

MPK: B23Q 3/152

Značky: upínací, systém

Text:

...pero 223 prestavavacieho prvku 220. Blokovacie teleso 320 je otočne uložené na prestavovacom hriadeli 330, ktorý na svojom prednom konci je prispôsobený niektorým zo známych s ôsobov pre pohon kuželového prevodov ho súkolia 250 zabezpečujúceho otáčanie prestavovacích prvkov 220 čeľustí 240. V tomto prípade radiálnych skrutiek, uložených napríklad v základných čelustiach skľučovadia otočné. Blokovacie teleso 320 je opatrené čelným unášacím...

Zapojenie pre impulzný rozbeh elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253902

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jokel Igor, Rényi Marián

MPK: H02P 1/40

Značky: zapojenie, rozbeh, impulzný, elektromotora

Text:

...IOF pre fázové riadenie triakov a tyristorov, v danom prípade typu MAA 436 alebo jeho obdobného ekvivalentu, ktorého výstup ST zdroja napájacieho napätia je cez ovládací prvok P prepojený so záporným pólom A vnútorného zdroja napätia tohoto integrovaného obvodu IDF. Regulačný vývod ovládacieho prvku P je pripojený na vstupný vývod VSS integrovaného obvoduIOF. Spúšťací vývod SV integrovaného obvodu IDF je cez výstunpný odpor RV a spínaci...

Zapojenie horákových súprav pre spalovanie kvapalných palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 253901

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/00

Značky: kvapalných, súprav, spaľovanie, palív, zapojenie, horákových

Text:

...zapojenie horákových súprav podla vynálezu sú v tom, že horáková súpra 4va, pozostávajúca z 3 až 6 horákov je ovládaná jedným rozdelovačom. Rozdelovač je trojpolohový a štvorcestný, ovládaný dvoma elektromagnetml. Zákon výstreku má strmší nárast ako i klesanie tlaku, čo sa prejavuje na palivovom paxpršleku pri v-ý~ streku a kvalite spaľovania. Diferenciálny piest je do horného úvratu tlačený palivom,hydraulickým olejom, ale nie...

Zapojení komunikačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253900

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dvorský Pavel, Staňka Karel, Janů Karel

MPK: G06F 3/100

Značky: procesoru, zapojení, komunikačního

Text:

...slouží ke qeneraci adres paměti a k řízení komunikace s paměti bez zásahu mikroprocesorového bloku l. Přerušovací blok Q je vytvořen jako registr s logickými obvody. slouží ke zpracování pžerušovacích siqnálů a ke zjištování jejich prio~ tit. Časovací blok Q je vytvořen jako programovatelný dělič. slouží pro odměřování programovézadaného časového intervalu na základě hodinové frekvence, kterou si sám vytváří.zapojení jednotlivých bloků...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253899

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H02P 1/26, H01F 27/24

Značky: obvod, magnetický, rotorového, trojfázového, kroužkového, indukčního, asynchronního, spouštěče, motorů

Text:

...má nevýhodu, že výroba magnetických obvodů pláščového typu je pracná, protože jednotlivé plechy obvodu je nutno razit a skládat je do svazků.zminěné nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodem trojfázového indukč~ ního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru. Podstata vynálezu spočívá V tom. že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvořen třemi stejnými magnetickými obvody typu C, které jsou uspořádány vedle...

Způsob čištění 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu připraveného redukcí 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253898

Dátum: 17.12.1987

Autor: Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: připraveného, čištění, 1-nitroso-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, redukci, 1-amino-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...máselná, benzoovávlastní proces reakce se provádí.v prostředí protického rozpouštědla, s výhodou vody, při -10 až 50 DC po dobu 10 až 60 minut ve vodném prostředí a separace l-amino-2,6-dimethylpiperidinu z reakční směsi se provádí organickým rozpouštědlem, s výhodou éterem.Tato metoda separace 1-amino-2,6-ůimethylpiperidinu od 2.6-dimethylpíperidinu je zvlášť vhodná pro provozní účely, neboč je po stránce provedení velmi jednoduchá,...

Zařízení pro výměnu střižné membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 253897

Dátum: 17.12.1987

Autori: Svoboda Milan, Žídek Jaroslav, Hlavinka Stanislav

MPK: B65G 3/04

Značky: výměnu, membrány, střižné, zařízení

Text:

...uchycen rám 3 pojistného ústrojí, ke kterému je pomocí přírubového spoje 3 připevněn výsuvný deflektor odvodního potrubí 3. Mezi pŕírubami deflektoru odvodného potrubí § a rám pojístného ústrojí 2 je umístěna střižná membrána 5. Deflektor odvodníhc potrubí § je svým horním ramenem Q a spodním ramenem 1 suvně a otočné připojen k trubkové konzole Q a dosedá na horní díl g výsuvného zařízení, který je tvořen zkrouženým klínovým prvkem a...

Zapojení pro řízení grafické a alfanumerické tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253896

Dátum: 17.12.1987

Autori: Učen Karel, Marvan Karel

MPK: G06K 15/02

Značky: řízení, alfanumerické, tiskárny, grafické, zapojení

Text:

...grafické a alfanumerickě tiskárny podle vynálezu je znázorněn na připojeněm výkrese V blokovém schématu.Skupina datových vstupu il vyrovnâvací paměti l tvoří současně skupinu datových vstupu Al zapojení pro připojení na neznázorněné výpočetní zařízení. Skupina datových výstupu 011vyrovnávací paměti i tvoří současně skupinu datových výstupu 041 zapojení pro připojení naSkupina stavových vstupu gł sekvenční logické sítě g tvoří současně skupinu...

Vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253895

Dátum: 17.12.1987

Autor: Míča Pavel

MPK: B65G 47/38

Značky: vytahovač, polotovarů

Text:

...utěsnit proti vnikání prachu a okují z ohřívaných polotovarů.Další podstatnou výhodu je, že zařízení podle vynálezu ve spojení s robotem může pracovatPříklad provedení vytahovače polotovarů, zejména ohřátých polotovarů z vodorovného řetězového dopravníku podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených obrázcích, kde na obr. l je znázorněn boční pohled, kdy vytahovač je ve spodní poloze, na obr. 2 půdorys vytahovaěe v poloze podle...

Hřebenové brzdové ústrojí příze pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253894

Dátum: 17.12.1987

Autor: Havlík Jaroslav

MPK: B65H 59/00, B65H 77/00

Značky: brzdové, příze, hřebenové, textilní, stroje, ústrojí

Text:

...přítomnosti příze lj na neznázorněné předlohově cívce,buä po přetrhu příze l§, nebo po dosoukání předlohové cívky nepřítomnost příze lg.Hřebenové brzdové ústrojí dále obsahuje kontrolní páku lg výkyvně uloženou na čepu gg a tvoŕenou jednak přídržným ramenem gg opatřeným na svém volném konci dvojici přidržovačů gg uspořádaných proti dvojici vedle sebe umístěných pevných brzdových trnü l, jednak pružným ramenem Q pro styk s výkyvným brzdovým...

Magnetický obvod trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253893

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zajíc Vladimír, Ledr Zdeněk

MPK: H01F 27/24, H02P 1/26

Značky: kroužkového, rotorového, obvod, magnetický, motorů, indukčního, asynchronního, spouštěče, trojfázového

Text:

...jsou podle vynálezu odstraněny magnetickým obvodom trojfázového indukčního rotorového spouštěče asynohronního kroužkuvéhc motoru. Podstata vynálezu spočíva V tom,že magnetický obvod trojfázové tlumivky je vytvožeñ tŕemi stejnými magnetickými obvody plášEového typu, které jsou uspořádány vedle sebe. Jejich krajni sloupky jsou na každé straně společně obemknuty závitem nakrátko A vnitřní sloupky jsou opatženy vzduchovými mezerami...

Převodník frekvence/číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 253892

Dátum: 17.12.1987

Autor: Štork Milan

MPK: H03M 1/12

Značky: převodník

Text:

...generátoru 3 pulsů, přičemž datové výstupy aproximačního registru jsou připojeny na číslicové vstupy łgł druhého násobícího číslicové analogového pŕevodniku łg a na analogový vstup łgg druhého násobícího číslicově analogového pŕevodníku je pŕipojen druhý zdroj łł referenčního napětí, přičemž analogový výstup łgg druhého násobíciho čislicově analogověho převodníku je připojen na analogový vstup gg prvního násobícího číslicově analogového...

Zařízení pro stříhání útku u tryskových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253891

Dátum: 17.12.1987

Autori: Plesník Jan, Haničák Václav

MPK: D03D 49/70

Značky: tryskových, tkacích, útku, stříhání, strojů, zařízení

Text:

...na priložených výkresech, kde obr. l představuje pohled na zařízení V pohledu obsluhy, na obr, 2 je znázorněn boční řez zařízením, obr. 3 pohled a částečný řez ve směru prohozu útku a obr. 4 představuje pohled na zařízení z pravého boku tkacího stroje.Upevňovací prostředek gg uložený na prsníku gl je tvořen ramenem kyvné páky l, uzpůsobené pro spolupráci se svrcholcem paprsku 3 opatřeným obložením 3 s valivým ložiskem 3. Kyvná páka l je...