Archív za 1987 rok

Strana 39

Kompozitní materiál na bázi polyprolenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246639

Dátum: 16.11.1987

Autori: Havlu Václav, Špieka Jaroslav, Franzová Eva, Benetka Václav, Jilich Josef, Práchenský Jioí, Bula Lumír, Brož Teofil, Vítek Karel, Franz Milan

MPK: C08L 23/26, C08L 23/10

Značky: kompozitní, bázi, polyprolenu, materiál

Text:

...polýmarem ve rormö franuletd s tím, ie k homogenizaci dojde a va vstřikovaoím stroji.Podmínkou dosožení optimálních vlastností ternárníoh kompozitů polypropylen-»keućuk-plnivo je dosažsní dokonalé dispergace kaučuku i plnive v polypropylenu. Při použití odbourenáho polypropylenu charekterizovenáho indexem toku taveniny vetším než 10 je doeažení požadované dispergace kaučuku i plniva velmi obtížné, protože v málo viskozní tevenině je...

Způsob výroby forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246638

Dátum: 16.11.1987

Autori: Frey Milan, Jakschová Miroslava

MPK: A43D 3/00

Značky: forem, způsob, výroby

Text:

...e tlnito formaai ručal aenipulujíoíUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby forum podle vynálesu, jehož podstata spočívá v tom, ie do tvsrovscí dutiny jsderníku se centrálnä umístí vložka ve tvaru zmensená formy z nízkotavitelnáho materiálu a upevní ae na kotevní dehku, jíž je opatřeno dno tvarovací dutiny, načež se do prostoru mezi vloäkou o stenou tvar-ovocí dutiny vleje odlávací hmota a po jejím ztuhnutí se takto vzniklé forma a vloäkou...

Způsob výroby kompozitu na bázi polypropylenu, mikromletého vápence a amorfního kopolymeru etylenu s propylenem a případně dienem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246637

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šika Jioí, Khol Miroslav, Pineík Karel, Stanik Jaroslav, Beran Zdenik, Texl Petr, Jaromioský Jaroslav, Vašák Pavel Ing, Míchal Václav, Fousek Milan

MPK: C08L 23/10, C08L 23/16

Značky: výroby, amorfního, propylenem, kompozitů, polypropylénu, dienem, kopolymerů, bázi, vápence, mikromletého, etylénu, případně, způsob

Text:

...mají při stejném modulu pružnoati vyšší houževnatost 52. ľlêplnčný komerční kompozit polypropylen-EPDN nebo při stejně houžovnatosti vyšší tuhoŕt než má tento komerční kompozit.Vlastní technologický proces výroby nového typu kompositnich materiálů se s výhod» provádí v kontinuálních amäěovacich extruderech. vhodnými typy zařízení ,jsou například KO-hnětić fy Buss nebo dvojänekový extruder ty wernerařfleiderer. V prvni fázi procesu je třeba...

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Saveenko Jevgenij, Š?astný Miloš, Eapoun Tomáš, Tenygl Jioí, Pastuszek František, Richtar Jioí, Tušarová Ivana, Rajdl Josef, Novák Jioí, Hampel Jioí

MPK: C08L 23/10, C08L 23/26, C08L 23/04...

Značky: kompozitního, způsob, výroby, materiálů

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Svařovací hubice pro svařování automatem pod tavidlem dvěma přídavnými dráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246635

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krejsa Jan

MPK: B23K 25/00

Značky: hubice, přídavnými, tavidlem, automatem, dráty, svařování, dvěma, svařovací

Text:

...svařovací hubice je to, ie je umožnán přímočarý pruäný přítlsk přítlećných čelistí v celá jejich délce ns prídavné dráty, což umožňuje vyrovnávání prípadných nerovnosti prídavných drátú ve dvou prostorových osách.Přímočarý pružný styk s přídavným dráten v celé délce pŕítlečných čelistí zaručí dokonalý přenos svařovscího proudu i při vyšší proudové hustotö. Hmotnost celé svařovecí hubice a její tverová členení umožní dokonslejěí odvod teple z...

Zařízení pro výrobu plošných rastrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246634

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kadleeek František

MPK: B23C 3/13

Značky: rastrů, plošných, zařízení, výrobu

Text:

...než leptací zařízení.Souhrnně lze stav techniky cherakterizovat tak, že není znamo jednoduché ručně ovladané jednoúčelové zařízení, kterým by bylo možno zhotovit rastry o požadovaná přesností s náklady až řadovä nižšími v porovnání s popsaným stavom techniky.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení pro výrobu ploíných rastrů zhotovené podle tohoto vynálezu. Jeho podstate spočívá v tom, že je tvořeno základní doskou, která je upevnené v...

Vícesložková nemrznoucí kapalina pro tepelná čerpadla a solární systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246633

Dátum: 16.11.1987

Autori: Chládek Milan, Bezemek Vladislav, Stránský Ivo, Minaoík

MPK: C09K 5/00

Značky: čerpadla, vícesložková, solární, kapalina, systémy, tepelná, nemrznoucí

Text:

...typy nemrznoucích kapelin jsou v podstatě vodná roztoky pouze jedná účinná látky, vyjínečnl v konoentrovenám stavu. Tyto látky ovlivñují nejen teplotu tuhnutí, nýbrž mají vliv i na další specifické vlastnosti kapaliny, jako viskozitu,účinnou tepelnou kapacitu, semomaznost, tepelnou vodivost, hořlavost, jedovatoat spod. a proto obvykle plnč nevyhovují náročným požadavku na univerzální použitelnost.l( tomu jeltl pristupuje závałná otázka...

Zajišťovací ústrojí zejména ramen výkyvného držáku navíjecího zařízení textilní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 246632

Dátum: 16.11.1987

Autor: Dosedlová Alena

MPK: B65H 54/553

Značky: zajišťovací, navíjecího, ramen, příze, textilní, výkyvného, zejména, ústrojí, držáku, zařízení

Text:

...konzol â je epetřena pevnč pŕipojenou kulieou 32 e prvním tverovým otvorom 3, obryeu trojúhelníkovitého listu se svisle orientovanou dráškovou částí 33 tvořící listový řapík, jejíž šířka odpovídá průměru zejiäłovaoí balíčky 33,pohyblivé uložená polovinou svého průměru v prvním tverovém otvoru 31. Zejiäłovecí kulička g současně zasahuje druhou polovinou svého průměru do druhého tverového otvoru a podlouhláho obr-you orientovaného příčně k...

Jednovláknový katarometr s konstantní teplotou vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246631

Dátum: 16.11.1987

Autori: Juráeek František, Piller Bohumil

MPK: G01N 30/66

Značky: vlákna, konstantní, teplotou, jednovláknový, katarometr

Text:

...a termočlánek. Uvnit tělesa katarometrického snímače je umistěno vyhřívací tělísko. Regulátor konstantní teploty je zapojen na registrační přístroj.Výhodou jednovláknového katarometru s konstantní teplotou vlákna je jeho jednoduchoet a s tím spojená minimální poruchovost a nízke pořizovací náklady. Protože je v přístroji udržovaná konstatní teplota i při výpadku průtoku nosného plynu, nedochází k přelápení vlákna.Přístroj může být...

Samosvorně upínací zařízení nástrojového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246630

Dátum: 16.11.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Euka Bohumír

MPK: B23Q 3/155

Značky: držáku, samosvorné, zařízení, upínací, nástrojového

Text:

...plochou upínacího nástavce, pevně spojeného s nástrojovým držákem.Samoevorné upínací zařízení nástrojového držáku, prevedené podle vynálezu, je výrobné jednoduché a využívá jediné soustavy kuliěkového mechnismu pro všechny funkce, čímž se podstatně zkracuje nezbytná délka vřetena.Příkladné provedení samosvorného upínacího zařízení nástrojového držáku podle vynálezu je schématicky znázorněno na přiloženém výkresu v podélném řezu.V dutině...

Pohon žacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246629

Dátum: 16.11.1987

Autor: Forejt Antonín

MPK: A01D 34/30

Značky: žacího, zařízení, pohon

Text:

...rychlostí a zrychlení kos. Také při přetížení kosy zůstane kosa v horní poloze, neboč síla pružiny je menší než odpor. Výhodou je také jednoduchost zařízení a pohonu vzhledem k tomu, že posuvného pohybu je vždy obtížné dosáhnout.vynález je blíže vysvětlen v popise pfíkladu jeho provedení podle přiloženého vyýkresu. kde obr. 1 znázorňuje nárys a obr. 2 znázorňuje půdorys pohonu žacího zařízení podle vynálezu.Pohon žacího zařízení,...

Stavitelná klínová řemenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246628

Dátum: 16.11.1987

Autor: Šlapák Václav

MPK: F16H 55/52

Značky: klínová, stavitelná, řemenice

Text:

...jlného například kruhověho tvaru /není zobrazeno/. Kotouče §, g jsou opatřeny otvory lg kruhového tvaru.Obr. 3 znázorňuje V částečném podélném řezu jedno konkrétní provedení stavitelnéklínové řemenice složené z krajních axiálně stabilních kotoučů Q s jednou klínovou plochou ll a z vnitřních axiálně stavitelných kotoučů 7 se dvěma klínovými plochami ll a vnitřníchaxiálně stabilních kotoučů § se dvěma klínovými plochami ll.Kotouče Q, 1. § jsou...

Obousměrné krokovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246627

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vobooil Jioí

MPK: F16H 29/00

Značky: krokovací, obousměrné, zařízení

Text:

...s výsuvnou částí pracovního hydraulického válce lg, který je svým tělesem výkyvně upevněn na rámu 39, na kterém je též výkyvně na pevném čepu lg upevněna ovládací páka § tvaru tříramenné hvězdice, otočná kolem svého přibližného středu.První rameno ovládací páky § je na konci opatřeno plochým nosem 5. druhé rameno odjištovacím nosem gg a třetí rameno ovládacím čepem gg, prostřednictvím kterého je výkyvně spojeno s výsuvnou částí ovládacího...

Zařízení na vysoušení a třídění sypkých, vlhkých a lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246626

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krojidlo Milan, Kolínský Jioí

MPK: B07B 1/14

Značky: materiálů, třídění, zařízení, sypkých, vysoušení, lepivých, vlhkých

Text:

...válce jsou podélnä připevnčny rovné čeohraci lišty,která nohou být táä ve tvaru šroubovioe. Rotočni válee, ktorý jo radiálnč ve své ose otáčen unáiecini rolnatni je na jednon konci osszon násypkou, ne druhém konci je pod ocelovýni nity výeypka vytřidčného materiálu ktorá je připevnčno k vyahylovacinu rám a a tá se vytřidčný nateriál ukládá pŕino do přoprevnich palet.Hlavni výhody uvedeného vynálosu - zarizeni na vysouáoni a třidčni...

Způsob zjišťování podnávarových trhlin v ocelových tělesech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246625

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krchoák Viktor, Flegel Martin

MPK: G01R 33/025

Značky: zjišťování, zařízení, způsobu, tohoto, provádění, trhlin, podnávarových, způsob, oceľových, tělesech

Text:

...čidla v radiálním 1 axlálním smeru.Mngnetodioda umístěná v neutráiní ose ve vhodné vzdálenosti od povrchu kontrolovaného tělesa meří normálovou složku pole, vyvolanou rozptylovým tokem v oblasti trhliny. Rotací pístu se po šroubovnici prošetří celá povrchová plocha pístu e návarem.Výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom. že trhliny se zjištují objektivně, mechanizovaným způsobem, a to i v případě, že nevycházejí na bok pístu, takže by...

Vsázka pro výrobu legovaných korundů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246624

Dátum: 16.11.1987

Autori: Schwarz Justus, Walz Harry, Bilk Lothar

MPK: C09K 3/14

Značky: vsázka, výrobu, legovaných, korundu

Text:

...materiály či žárovzdorné materiály obsahující oxid chromitý a oxid hlinitý /až 87 hmot./. Po ukončení kampaně ve sklářské vaně jsou tyto žárovzdorné materiály odpadem. U těchto materiálů však V průměru dochází k minimálním změnám v obsahu výchozích oxidů /CĽZO 3,Al 2 O 3/ a proto mohou být využity při výrobě korundů legovaných oxidem chromitým.Výše uvedené materiály se drtí a pak melou na velikost zrn menších než Höćm čímž se získa...

Zařízení pro připojení a ovládání rozhazovacího ústrojí pícnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246623

Dátum: 16.11.1987

Autori: Egler Heinz, Koneený Milan, Kichler Jioí, Eervinka Václav

MPK: A01D 82/00

Značky: rozhazovacího, ústrojí, pícnin, připojení, ovládání, zařízení

Text:

...ł jsou dále upraveny ěepy závěsu l a oko závěsu g jimiž se stroj připojuje na neznäzorněný tříbodový závěs tažného prostředku, od jehož vývodového hřídele se zajišťuje pohon jak žacího ústrojí-g, tak i kloubovým hřídelem lą rozhazovacího ústrojí g.s rozhazovaoím ústrojím g je dále spojene spodní ovládací rameno 14. jehož druhý konec je uchycen ke stojině 2 prostřednictvím čepového držáku ä. Na ovládaoím ramenu g je mezi dotazy 2 o, 2 o...

Zařízení pro sběr zemědělských plodin, zejména bulev

Načítavanie...

Číslo patentu: 246622

Dátum: 16.11.1987

Autori: Beránek Jaroslav, Vácha Jaroslav

MPK: A01D 33/10

Značky: plodin, bulev, sběr, zařízení, zejména, zemědělských

Text:

...ky odstraňuje.Podstata řešení spočívá v tom, že výkyvný sběrací dopravník je uchycen odpruženou vzpěrou na dvouramennou přestavltelnou pákou ovládanou hydraulickým válcem upevněným na ránu stroje.Zařízení pro sběr zemědělských plodín podle vynálezu umožňuje použití sběracího dopravníku s malou hmotností. Při práci je zajištěno dokonalé kopírování povrchu přítlačem pružiny,přičemž přítlačnou sílu lze v závislosti na stavu povrchu pozemku...

Zvukoizolační zařízení pro obrobkové otvory zvukoizolačních krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246621

Dátum: 16.11.1987

Autor: Jílek Jindoich

MPK: B27G 19/00, B27G 21/00

Značky: otvory, zvukoizolační, krytu, zvukoizolačních, obrobkové, zařízení

Text:

...kotoučů různých šířek i průměru dosahuje snížení hlučnosti cca 20 až 30 dB.Zařízení podle vynúlezu je schematicky znázorněné na pripojených výkresech, kde znázorňuje obr. 1 bokorys tlumícího kotouče, obr. 2 nárys z obr. l, obr. 3 čelní pohled na vstupní otvor zvukoizolačního krytu při vkládání obrobku v pozměněném měřítku a obr. 4 příčný řez vstupním otvorem obrobkového otvorus částečným vyznačením zvukoizolačního krytu.zařízení podle...

Zařízení pro regulaci zvláště přeplňování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246620

Dátum: 16.11.1987

Autor: Exnerová Karla

MPK: F02D 23/00

Značky: zvláště, přeplňování, spalovacího, zařízení, motorů, regulaci

Text:

...přeplňování spalovacích motoru, u kterého by se dosáhlo zlepšení provozu plnicího kompresoru zvláště při najnižších otáčkách snížením energetická ztráty vzniklé při směšování přepouštěného vzduchu a vzduchu z atmosféry.Podstata zařízení pro regulaci přeplňování spalovacích motorü podle vynálezu spočívá v tom, že v přívodním potrubí plnicího kompresoru je uspořádán ejektor, do kterého üstí přepouštěcí potrubí. Ejektor je možno uspořádat...

Zařízení pro měření teploty vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246619

Dátum: 16.11.1987

Autori: Nahodil Zdenik, Krejeioík Jioí

MPK: G01W 1/04, G01W 1/171

Značky: teploty, měření, vzduchu, zařízení

Text:

...opatřena tepelné izolační vrstvou 5 a odrazným nátěrem §, nebo je vytvořena z teplně izolačního materiálu opatřeného na vnějším obvodě odrazným nátěrem à. Odrazný nátěr 5 je s výhodou bílý v případě osáläní slunečním zářením. Clona g je kruhového průřezu a je uchycena horní užší částí ke spodní užší části odtahového komínku l. Odtahový kcmínek l je opatřen na vnějších stěnách absorhčnízn nätěrem 6. AVe spodní širší části clony 2 je uchyceno...

Syntetická vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246618

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vojtek Ivan, Caha Jan, Karas Jan, Šindeláo Josef

MPK: B01D 27/04, D04H 1/463

Značky: syntetická, vpichovaná, textilie, filtrační

Text:

...délce 65 ai-110 mm a ze 30 hmot. fixovanýoh vláken o jemnosti 1,3 až 1.7 dtex, zde o jemnosti 1,7 dtex a délce 38 mm. vlákna o délce 57 mm až 110 mm jsou určena jako výztužná vlákna a vlákna dlouhá 38 mm jsou určena jako vazná vlákna.Takto pripravená dvě vláknenná rouna se příčně a jedno za druhým ukládají na postupující dopravník, kde vytvářejí dvouvrstvé rouno. které se předzpevní kolem 40 vpichů/cmz.Předzpevněné rouno se pak oboustranně...

Způsob výroby jehlového drátu pro výrobu kvalitativně nejnáročnějších strojně šicích, plstících a pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246617

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vachuda Jioí, Vrbka Jioí

MPK: B21G 1/04

Značky: výroby, plstících, jehel, pletacích, nejnáročnějších, strojně, jehlového, způsob, drátu, kvalitatívne, šicích, výrobu

Text:

...v roztoku kyseliny chlorové Hcl, povrchově upraveného foafátováním, taženého za sucha, sferoidicky žíhaněho a taženého za mokra, vyznačený tím, že válcovaný drát 0 obsahu uhlíku 0,7 až 1,0 8 hmotnostních 0 chromu 0 obsahu 0,2 až 0,3 0 hmotnostních se v poslední operací taäaní sa marka rekrystalizačně žíhá stočený v kruzích při teplotě od 540 do 570 °c.způsobem podle vynálezu se vyrobí jehlově dráty o vysoké plasticitě a tažnosti.Způsob výroby...

Tvarovaný náběh jádra cihlářského ústí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246616

Dátum: 16.11.1987

Autori: Štícha Jaroslav, Kotrla Jan, Komárek Miroslav, Marcian Václav

MPK: B28B 7/28

Značky: tvarovaný, jádra, náběh, ústí, cihlářského

Text:

...stěn spojujících jednak kratší strany horní obdélníkové podstavy s kratšími stranami spodní lichoběžníkové podstavy a jednak spojených po obou stranách s trojúhelníkovými bočními plochami, spojenými se spodními lichoběžníkovými částmi, jedním koncem kolmo připojenými ke spodní lichoběžníkové podstavě a druhým rovnoběžným koncem spojenými s horními lichoběžníkovými částmi připojenými jednak k trojühelníkovým bočním plochám a...

Zařízení pro rafinaci formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246615

Dátum: 16.11.1987

Autori: Píša Jioí, Voddáeek Jan, Kubina Jioí, Roubal Vladimír, Treala Karel, Gogela Jindoich

MPK: C07C 103/127, C07C 102/02

Značky: rafinaci, zařízení, formamidu

Text:

...o těkavé složky nečistoty. Páry kondenzují v deflegmátoru Q, teplota V deflegmátoru je však udržována na takové výši, že převážný podíl těkavých nečiatot nezkondenzuje a je odváděn až do kondenzätoru 5, který je výhodně proveden jako solanková vymražovací soustava.V kondenzátoru § při teplotě kolem -20 °c tyto nečistoty zkondenzují a separátně se za ze systému odstraní. Patní produkt kapaliny zbavený těkavých nečistot vystupující z...

Zařízení k vypínání a spouštění automobilových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246614

Dátum: 16.11.1987

Autori: Marcian Václav, Hurt Vratislav, Škrobák Josef

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštění, zařízení, vypínání, automobilových, motorů

Text:

...zapalovací soustavy 1 mezikonce přerušenáho kabelu přívodu proudu, vedeného od spínací skříňky g k zapalovací soustavě 1 a startovací spínač g je paralelné zapojen k vývodu proudu ze spínací skříňky g, který je pod napätím při zapnutém klíčku zapalování a na vývod proudu ze spínací skříňkyg ke startéru g, přičemž spínač spalování g je uspořádán jako ručně ovládaný dvoupolohový spínač bez samočinného návratu a startovací spínač g je...

Zařízení pro dvouruční ochranné spouštění hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246613

Dátum: 16.11.1987

Autor: Imrýšek Jan

MPK: B30B 15/14

Značky: ochranné, hydraulického, dvouruční, spouštění, zařízení

Text:

...znázorněn mechanický systém dvouručního ochranného spouštění dle vynálezu. Systém zde je zakreslen ve výchozí poloze. Na obr. 2 je znázorněn systém dle obr. l v poloze spuštění lisu, tj. při eoučasném a souslednem stlačení ovládacích pák. Na obr. 3 je znázorněn systém dle obr. 1 v případě nesprávneho ovládání lieu, je zde kresleno stlačení pouze jedné z ovládacích pák, které neuvede lis do chodu.V rámu ł /obr. 1/ jsou suvně, s aretacííproti...

Tangenciální drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 246612

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tesao Václav, Oezníeek Mojmír, Kueera Vladimír, Helinger Jioí, Mikulecký Jaroslav, Horák Milan, Homolka Dimitrij

MPK: B02C 19/00

Značky: tangenciální, drtič

Text:

...je 0,5 oi 2.Rozlołoní min mix-u toku jí do prostoru ndoypky unołñujo dosáhnout no výstupu z -oltověho oklusu tečnoho unit-u toku materiálu ko snim odtohovćho dopruním, oo níninolizujo datel-noční práci materiálu nn odtohový dopravnú.Prodloužení äívotnootí pon pří jeho pořízovecíoh hodnotách o onílení nou-gotickoho příkon k horíaontdlním urychlovňní nntoríúlu jo nočným ekononícdll přínonn.łło přiloionón výkres je názorom tonąenoídíní drtíě ve...

Řezný nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246611

Dátum: 16.11.1987

Autori: Horáeek Radek, Böhm Vratislav, Gajdoš Vasil

MPK: B23B 29/22

Značky: nástroj, řezný

Text:

...dorane vystupujíoíu proti. břitove deetičce. Břitovi deetička je uetavena na kameni, ui ktorý a břitovou deetíěkou je vytvořen do eebe zapadnjící výstupek a ati-oz. lezi upínacín kaaene a držaken je uspořádan pohybový spoj.Bŕitoví dostička je uatevena na kameni, kde esi kaueno a bříten je vytvořena výstupek a jemu odpovídající zůřeo, pomocí kterého přítlačuje břítovou destičku proti přsvielćuu doraeu, a vyznačuje se vysokou životnosti....

Způsob stanovení chloridů a síranů atomovou absorpční spektrometrií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246610

Dátum: 16.11.1987

Autor: Záhradník Miroslav

MPK: G01N 21/31

Značky: absorpční, spektrometrii, chloridů, síranu, způsob, atomovou, stanovení

Text:

...stanovením chloridů a síranů způsobem podle vynálezu se sníží vliv některých rušících efektů, jako zbarvení roztoku, suspendované látky a podobně. Způsob je pracně nenáročný, používají se běžně dostupné chemikálie a vzhledem k miniaturlzaci přináší jednak úsporu těchto chemikálií a jednak umožňuje stanovit uvedené ionty ve velmi malém objemu vzorku.Do zkumavek o stejné hmotnosti se odměří 1 ml vzorku, například přírodní vody,přidají se 2...

Zařízení pro aktivní využití solární energie ve stavebních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246609

Dátum: 16.11.1987

Autor: Janeš Karel

MPK: F24J 2/42

Značky: zařízení, aktivní, využití, stavebních, objektech, energie, solární

Text:

...l.Ohřívaný prostor g solárního termického panelu 1 je ve své horní části propojen prostřed nistvím alespoň jednoho vzduchového vyhřívacího kanálu 2, např. potrubí, s vnitřním prostorem ł 9 objektu l. vzduchový vyhřívací kanál g je, nejlépe na svém vyustění ll do vnitŕního prostoru lg objektu ł, opatřen zpětným vzduchovým uzávěrem lg, který však může být umístěni jinde, např. uvnitř vzduohového vyhřívacího kanálu 2 /neznázorněno/.Zpětný...

Způsob rafinace surového formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246608

Dátum: 16.11.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Jiruše Jaroslav, Koneený Milan, Drlík Vladimír, Floriánek Jioí

MPK: C07C 103/127

Značky: způsob, formamidu, rafinace, surového

Text:

...fázi. že to dostačuje k tomu, aby destilát vyhověl požadavkům na kvalitu rafinovaného formamidu, které určují maximálně přípustnou koncentraoi metanolu obvykle na hranici 0,1 až 0,2 S hmotnostních.Systém parciální kondenzaoe se dosáhne toho, že složení destilátu na hlavě kolonky může být zhruba na úrovni nástřiku. což příliš snižuje nároky na účinnost rektifikační kolony, nebož při klasickém uspořádání by muselo být na hlavě kolony...

Ultrazvuková sonda s rozšířeným vyzařovacím diagramem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246607

Dátum: 16.11.1987

Autori: Slovík Josef Ing Bratislava, Mikláš Vlad Imír

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvuková, vyzařovacím, rozšířeným, diagramem, sonda

Text:

...elektriclq vázané měniče nebo funkční loaovć plochy optická eoustavy jednoho aěniče jsou upevněny na lonovén klínu a jejich úhel, ktorý odpovídá poklesu vyzařendho výkonu jednoduchého näniěe 5 až 15 dB proti naxinu v oee,je nejvýše 20 °.Na připojenón vyh-eeu je názor-něho provedení ultrazvuková sondy e dvěma aěníěi s jejím vyučovacím diesranen.ultrazvukový sonda s rozšíreným vyzaŕovacíls diagram se sklad( z lonováho klíma 1 z uaaplexu, na...

Způsob úpravy vody pomocí imobilizovaných buněk řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246606

Dátum: 16.11.1987

Autori: Mikláš Vladimír, Eerný Jioí, Plzák Jindoich, Slovík Jozef

MPK: C02F 3/32

Značky: buněk, úpravy, imobilizovaných, pomocí, způsob

Text:

...je dále dlouho uchovúvet před pouñitía.Řasy ve své bionsse koncentrují i. jiné prvky a látky nołli liviny nepř. tülkě kovy/Sterý et. al., Intern. enal. Chou. 14, 161-161 (1983), soeder et al. Int. Ver. Limnol. 21, 575-554 (1978), redionuklidy (Płibil, S. in Nečae, J. et Lhoteký, O. /ede. /Anm Kopp Algolog. Leb. H-eboň for 1970, Třeboň 0973/ str. 155-159 Juetýl, J. Sbomík refemn v. kont. cas, úm n. L., 203-201 (Isvsn polychlorovenć bitenyly...

Zařízení pro současné upínání horního kovadla a držáku u lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246605

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dlauhý Milan, Otýs Václav, Krojzl Lubomír

MPK: B30B 15/08

Značky: upínání, současné, horního, kovadla, držáku, zařízení

Text:

...spočívá jednak v tom. že zařízení slouží současně pro upnutí držáku i horního kovadla a tím je zjednodušene jak v mechanické, tak 1 v hydraulické a řídící části a jednak v tom, že při výměně horního kovodla není třeba manuální manipulace, Příklad možného provedení zařízení pro současné upínání horního kovadla a držáku podle vynálezu je znúzorněn na obr. 1. který představuje částečný řez traversy a upínaoí jednotkou,držákem, upínací čelistí...

Zařízení pro stohování balíků, zejména rolí stonkového lnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246604

Dátum: 16.11.1987

Autori: Turek Bohuslav, Vaculík František, Mazal Vladimír, Rychtrmoc Josef, Kraus Jioí

MPK: A01D 87/00

Značky: balíků, zejména, stohování, zařízení, rolí, stonkového

Text:

...rozsahu zdvihu nosných ramen, přičeml v případě potřeby lze sklon měnit při plném znížení sv jakékoliv poloze výsuvného ústrojí v celém rozsahu zdvihu nosných remen.Příkladne provedení zařízení podle vynilezu je sohemeticky znázoměno no priloženom výkresu v pohledu zo strany.Na rámu j, dopravního prostředku z, například speciálního traktom, je na čepech 3 ctoönä uloiena dvojice nosných rsmen g, ovládané hydrsulickými vdlci j, uprsvenými na...

Způsob vyhlazování keramických obtisků na glazovaných porcelánových výrobcích a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246603

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Egert Gustav

MPK: B44C 1/16

Značky: způsob, způsobu, glazovaných, porcelánových, keramických, vyhlazování, zařízení, výrobcích, obtisků, provádění

Text:

...podtlaku. Každé otočné vřeteno 2 je na dolním konci opatřeno řemenicí L 4, která je v určitých stanicích napojována na pohonnou jednotku L 2 vřeten 2. Eelé zařízení | má osm stanic I až VIII (obr. 2).Ve stanici III a IV jaou na kostře g ustaveny vyhlazovací mechenismy E, u. Každý vyhlazovací mechanismus Já, LZ (obr. 3) zahrnuje stojan lg, neeoucí horizontálne vratně pohyblivý seřizovací suport L 2, k němu je připojena konzola 39 nesoucí...

Zapojení testeru pneumatického membránováho servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246602

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krob Václav, Šmidrkal Jan

MPK: G01D 21/02

Značky: pneumatického, testeru, membránováho, servomotoru, zapojení

Text:

...data pro požadované výpočty zíakúvají. Řadič 3 můše s výhodou i organizovat data a to bud na základě informace, ktarou IA k dispozici na druhém vstupu 3532, nebo na základě své daná vnitřní strukturyBogistrátor j, je blok realizovaný například elektrickým psacím strojem či tiskárnou ervsntuálnä i s grafickým modem, který písomne či graficky zpracovává výsledky testovaní pneumatického membránovćho aervomotoru na základě registrace signálu...

Způsob vytváření dekorací na výrobcích, zejména porcelánových.

Načítavanie...

Číslo patentu: 246601

Dátum: 16.11.1987

Autori: Mikulcová Dagmar, Hromas Josef Chlumec

MPK: C04B 41/86

Značky: dekoraci, porcelánových, vytváření, způsob, výrobcích, zejména

Text:

...od 750 °C do 850 °C, pro křemičitnnové výrobky od 800 °C do 820 °G pro emaily na ocelové plechu n od 530 °C do 550 °G pro emaily nn hliníku.Podle výhodného znaku způoobu se první stupeň ohřevu v rozsdau 50 °C pro dosažení teploty zpracování provádí předehřátím výrobku. ~Podle jiného výhcdného znaku ee dekorační obrázek opatřený barevnými vrstvami odolávející vysokým teplotám, např. z kobaltu, nenáäí ne porcelánově výrobky jako dekorece pod...

Zařízení pro automatické upínání nástrojů s násobičem upínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 244050

Dátum: 16.11.1987

Autori: Štipán Jioí, Eermák Evžen

MPK: B23Q 3/155

Značky: upínací, nástrojů, násobičem, automatické, zařízení, upínání, síly

Text:

...které je suvně ulo ženo ve válcové dutině vřetena e jehož čelo je na straně upínací tyče ve styku s talířo vou pružinou, jejíž druhý konec je ve styku s meticí, naěroubovanou na přilehlých konec upínecí tyče.Zařízení pro automatické upínáni nástrojů s násobičem upínecí síly podle vynálezu umožňuje automatické upínání nástrojů se zvýšenou uoínací silou pomocí kuliček pákového převodu. Mechanismus lze aplikovat i na krátké...