Archív za 1987 rok

Strana 38

Zařízení pro brzdění a oddálení cívek od hnacího prostředku, zejména na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247382

Dátum: 16.11.1987

Autori: Stark Josef, Thelen Vladimír

MPK: B65H 75/30, D01H 15/02

Značky: strojích, oddálení, zařízení, zejména, prostředků, textilních, brzdění, cívek, hnacího

Text:

...a význaky vynélezu jsou patrny z náaladujícího popisu konutrukčního provodaní příalušného zařízení a výkruu, kde značí obr. 1 boční pohlad na navíjací úatrojí oívek, obr. 2 boční pohled na zařízaní pro brzdění a oddělení cívky od hnacího proatřadku,obr. 3 čelní pohlad na zařízení pro brzdění a oddálaní cívky s návinom od hnacích protředků a obr. 4 boční pohlad na toto zařízení ve výklopná poloza. Cívka L 4, o návinom přímo ja otočně...

Způsob a zařízení k ovládání útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247380

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Petr

MPK: D03D 47/36

Značky: způsob, útkové, neortodoxním, tkacím, stroji, ovládání, zařízení

Text:

...49, 11 uložen kououč g opatřený ozubením 12 a lg. S kotoučem l§ je pomocí šroubu l spojen disk u. Aby bylo umožněno pootočení kotouče 14 a dilku 1 ą, prochází iroub 1 Z drdškou jj kotouči 11. Na disku l§ je k ukládání útkové niti Q nebo fuloien radiálnč pŕeatavitelně odměřovecí buben Q, tvořený otočně uložsnými excemtríckýni klikni .Q, která jsou pevné spojeny a pastorky 31, zabírajícími do ozubení l 6 na kotouči u. lfohon odněřovacího bubnu...

Podtlakový přerušovač dodávky paliva volnoběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247379

Dátum: 16.11.1987

Autor: Pavlica Ladislav

MPK: F02M 3/04

Značky: paliva, podtlakový, přerušovač, dodávky, volnoběhu

Text:

...zařízení se také vyznačuje tím, že při použití sytiče karhurátoru nekolísá dodávka volnoběžného paliva podle počtu obrátek motoru, jako při použití obrátkového spínače,ale palivo určené konstrukcí karburátoru je dodáváno do studeného motoru, bez omezujícího činitele, kterým je u podobných konstrukčních zmiňovaný obrátkový spínač.Tato skutečnost se projevuje kladně zejména při dodatočné montáži zařízení na vozidla,které jsou již v provozu,...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 247378

Dátum: 16.11.1987

Autori: Valuš Josef, Dostál Josef

MPK: A01N 63/00

Značky: řepy, ochraně, cukrové, rostlin, prostředek, spále, proti, vzcházejících

Text:

...působením přípravku podle vynálezu svůj škodlivý vliv na vzcházející řepu cukrovou, i když nebyla ještě houbou Pythium oliqandrum úplně zničena. Přispívá k tomu zvýšení resistance rostlin působením bakterie Agrobacterium radiobacter.Příznivé působení přípravku podle vynálezu je podmíněno tou okolností, že Agrobacterium radiobacter a Pythium oligandrum se vzájemné nenapadají a mohou růst společně. velkou výhodou obou mikroorganismů je naprostá...

Způsob ochrany materiálu obsahujícího grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247377

Dátum: 16.11.1987

Autori: Koeaddlová Vira, Vít Václav, Svitlík Milan

MPK: C09K 15/02

Značky: materiálů, způsob, obsahujícího, ochrany, grafit

Text:

...rázem, odolnost vůči mechanickému namáhání rázem a podobné.Podstata vynálezu je dále objasněna na několika příkladech, charakterizujíoích jednotlivé způsoby vytváření ochranné vrstvy.Na podložním qrafítovém materiálu propalovací elektrody o průměru 120 mm je povrchová vrstva vytvořena téchnologií plazmového stříkání za pomoci plazmového qenerátoru, u něhož je plazma generována z kapaliny obsahující chemicky vázaný uhlík. Bylo použito...

Zapojení pro měření amplitudy harmonického kmitání mechanických částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247376

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrubý Karel, Ulrich Jioí

MPK: G01H 11/06, G01H 1/00

Značky: harmonického, zapojení, částí, amplitudy, kmitání, mechanických, měření

Text:

...tubus a využívající světelné stopy dráhy lesklé plochy kuličky vsazené do vývrtu na čelněm profilu listu lopatky. není zobrazeno, protože je známé.Obr. 2 začíná dvojicí snímačů l, 11 impulsů od kmitající mechanické části. Každý zesnímačů l, 11 je prvním členem řetězceÍjehož dalšími členy jsou postupně za sebou vždy jeden Zesilovač 3, 21 a jeden Schmittův klopný obvod Qr ÍL Výstup z prvého schmittova klopného obvodu Q je propojen s prvým...

Chladicí box

Načítavanie...

Číslo patentu: 247375

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kršek Jioí

MPK: F27D 9/00

Značky: chladicí

Text:

...v této horní části pláště ł otvor 3 pro sání vzduchu z okclního prostoru, ve kterém je zabudována první klapka 1.Druhá klapka Q je zabudována v otvoru pro sání vzduchu z pracovního prostoru 3. obě klapky 1, § jsou mechanicky spřaženy, např. táhlem 2. Ve stěně pláště l je umístěn ventilátor §, zasahující do výtlačné části Q, ústící do prostoru pod systémem klapek 7 Q, Ikteré jsou s výhodou napojeny na jeden servomotor.Druhá klapka g zaujíma...

Farebníkový aparát s pružnoelastickým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247374

Dátum: 16.11.1987

Autor: Soukup Václav

MPK: B41F 31/16

Značky: pružnoelastickým, aparát, farebníkový, pásom

Text:

...formu a jeho podstata spočíva v tom, že nekonečný pružnoelastický pás obopína dutý tenkostenný válec a zónové regulačná prvky spojené s mikropohonmi, pričom k zónovým regulacným prvkom prilieha otočná, pozdĺžna kalibrované os a z vonkajšej strany k dutému tenkostennému válcu prilícha vymeniteľné kazeta 5 navaľovacími váloami a rozotieracímiNavrhovaným farebníkovým aparútom sa dosiahne rovnomerné a stabilné nanášanie farby na tlačovú formu,...

Zařízení pro prohoz dvou útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se středovým tryskovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247373

Dátum: 16.11.1987

Autori: Galaš Jioí, Urban Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: prohoz, tkalcovského, prošlupu, útku, zařízení, středovým, stavu, prohozem, tryskovým

Text:

...trysek 1, §, 107, 108, jejichžvýstupní směr 2, 19 překlápěcího vzduchového proudu 11, 11 je navzájem uspořádán křížem dodvou protilehlých výstupních kanálů 11, 1 g, 111, 112.Na každé výstupové straně jsou dva sousední protilehlé výstupní kanály 11, 111, 13,112 obou trysek 1, 101 vyústěny do společného ústí 12 a 1 §, které obklopuje sekundární tryska 11, 1 § s vlastním přívodem vzduchu.Překlápěcí trysky 1, §, 107, 108 jsou střídavě...

Spojka vodiče, zejména svařovacího vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247372

Dátum: 16.11.1987

Autor: Kohout Jaroslav

MPK: H01R 43/04, H01R 4/20

Značky: spojka, vodiče, zejména, svařovacího

Text:

...ještě upraví rozklepnutím plochou částíAby nepřečnívaly jejich konce přes vnější obvod čelního nákružku §a těchto pouzder 3,musí být délka obnažené části spojovaných vodičů menší než osová délka těchto pouzder 1zvětšená o radiální šířkujejich čelního nákružku ga. Tím se vytvorí styčné plochy, jejichž plošný rozměr je větší.než průřez spojovaných částí vodiče.Aby byl zabezpečen co nejmenší přechodový odpor v těchto styčných plochách obou...

Pokládací a spárovací tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247371

Dátum: 16.11.1987

Autori: Eapek Jan, Slunský Lubomír

MPK: C09D 3/58, C04B 14/04, C09D 5/34...

Značky: spárovací, pokládací

Text:

...částic s rozměry od 0,06 mm do 0,09 mm, 3,4 částic s rozměry od 0,02 mm do 0,06 mm a 82,2 částic menších než 0,02 mm.Spárovací a pokládací tmel vzniklý smíšením 34 hmotnostních dílů epoxidové pryskyřice diandiglycidyleterového typu, jejíž epoxidový hmotnostní ekvivalent činil 200 q/mol, s dibutylftalátem v množství 6 hmotnostních dílů a lupkovým úletem v množství 60 hmotnostních dílü. Je to tmavohnědá pastovitá hmota s výraznou...

Zapojení zdroje stejnosměrného proudu obou polarit

Načítavanie...

Číslo patentu: 247370

Dátum: 16.11.1987

Autor: Pavlica Ivo

MPK: H02M 7/155

Značky: polarit, proudu, stejnosměrného, zapojení, zdroje

Text:

...výkresu je nakreslen příklad zapojení podle vynálezu.K oběma koncům sekundárního vinutí síčového napájeoího transformátoru 3, jehož střední vývod je připojen ke vstupní svorce spotřebiče l, jsou připojeny jednak anody tyristorů §, lg a katody oddělovacích diod 1, ll. Anody oddělovaoích diod 1, ll jsou spojeny přes triaky Q, lg s katodami tyristorů Ž, ä.Triaky 5, lg jsou zapojeny tak, aby jejich druhé anody, které jsou u jejich...

Způsob radiační sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247369

Dátum: 16.11.1987

Autori: Lonský Jloí, Sedláeek Jaroslav, Hrabák Jan

MPK: A61L 2/08

Značky: způsob, radiační, sterilizace

Text:

...dávku při setkání série kontejnerů o nižší hmotnosti čili lehkýoh se sérií kontejnerů o vyšší hmotnosti čili těžkých, anebo naopak, je nutné již při vstupu prvního těžkého kontejneru do prostoru ozařovny při setkání série lehké s těžkou, a až do posledního těžkého kontejneru opouštějícího ozařovnu při opačně kombinaci setkání ozařovat všechny zbývající lehké kontejnery nacházející se v odpovídajících polohách ozařovny časem příslušným pro...

Způsob dohotovení oceli v nístějové ocelářské peci zkujňované plynným kyslíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247368

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hoíšný Josef, Karlík Božek

MPK: C21C 5/04

Značky: zkujňované, plynným, nístějové, dohotovení, oceli, kyslíkem, ocelářské, způsob

Text:

...kyslíkem se ve vzdálenosti 0 až 100 cm nad vyvařenou lázeň dmýchá na taveninu inertní plyn, například argon, dusík a podobně, nebo inertní plynná směs v množství 1,5 až 10 m 3 na tunu oceli, intenzitou 5 000 až 16 000 m 3 za hodinu a teprve po ukončeném dmýchání inertního plynu se provádí obvyklá desaktivace a odpich oceli.Postup při dohotovování tavby v peci podle vynálezu vykazuje řadu výhod technologického i ekonomického významu....

Dynamická podsynchronní brzda asynchronního kroužkového motoru, nezávislá na síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 247367

Dátum: 16.11.1987

Autor: Zachariáš Ladislav

MPK: H02K 49/06

Značky: asynchronního, brzda, nezávislá, kroužkového, sítí, podsynchronní, dynamická, motorů

Text:

...obvod je nakreslen dvoupőlově.Na napájecí síť ł je přes vypínač« g motoru připojeno statorově vinutí 3 asynchronního kroužkového motoru, jehož rotorové vinutí 3 je připojeno na sériovou kombinaci trojfázového brzdového odporu A a primárního vinutí § trojfázového proudového transformátoru, jehož sekundární vinutí Q je připojeno na střídavou stranu trojfázoveho usměrňovacího můstku 1,jehož stejnosměrná strana je přes pöly gg a §§...

Kapalný katalytický komplex chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247366

Dátum: 16.11.1987

Autor: Polanský Václav

MPK: C01F 7/56

Značky: katalytický, kapalný, hlinitého, chloridů, komplex

Text:

...Vyrobené pryskyřice jsou sice kvalitní, ale náklady na ketalyzátor,na likvidaci odpadů, ne epareturní vybavení e celé řízení technologického procesu jsou vzhledem k charakteru používaných substancí neúměrně vysoké.Uvedené nevýhody odstraňuje tepelný ketelýticlqł komplet chloridu hlinitého podle vynálezu. Je tvořen předevlím nákladní smlsí eestćvajíoí s 5 a 90 ü hmotnosti, s výhodou s 4575( WAhmotnosti, bezvodého chloridu hlinitého s z 10 až 95...

Regulátor oběhu topného média v topném systému s nuceným oběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247365

Dátum: 16.11.1987

Autor: Stach Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: topném, nuceným, regulátor, systému, oběhem, topného, media, oběhu

Text:

...a teplotou vytápěných prostoru. Automatiokou regulací chodu oběhového čerpadla podle rozdílu teplot topného media na vstupu vratného media do kotla a výstupu ahŕáté vody z kotle se stav systému s určitou odohylkou blíží výše popsanému optimdlnímu stavu pro dosaiení maximální účinnosti, respektive v důsledku tepelné setrvačnoati použitýcľvtepelných čidel a případné hystorese kcnkrétního elektrického zapojení osciluje kolem tohoto...

Zařizení pro výrobu tvarovaných granulí z nízkotavných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247364

Dátum: 16.11.1987

Autori: Salcman Ivo, Oíha Jan

MPK: C01G 13/00

Značky: granulí, zařízení, nízkotavných, výrobu, tvarovaných, kovů

Text:

...nízkotavných kovů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z krytu a zásobníku pro roztavený amalgam,vytdpěného odporovým topením a opatřeného otvorem, pod ním je pohyblivé Na dvou kladkách soudkovitěho tvaru uložen pružný uzavřený pás z hmoty odolné vůči sodíku, přilěhající těsně pomocí přítlačné desky k otvoru zásobníku a opatření kuželovými důllq pro formovaní granulí, které ztuhĺé se doprevují do dosovaného hořáku výbojky...

Elektrické zapojení krokovací jednotky pro řízení rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247363

Dátum: 16.11.1987

Autori: Hrstka Pavel, Eervinka Jan, Halašta Josef

MPK: G05B 17/02

Značky: rotačního, jednotky, pohybu, krokovací, elektrické, zapojení, řízení

Text:

...čítače časovacích impulsů ll, jehož vzorkovací výstup 2 je spojen s prvním vstupem D-klopného obvodu 2.Další výstupy go, ll až En čítače časovacích impulsů ll jsou jednotlivě spojeny seV vstupy go, gl až gn multiplexeru lg, jehož další vstupy 5, § až Q, jsou jednotlivé spojenyse stejnojmennými výstupy 5, Ě až g posuvného registru lg. První vstup posuvného registru lg je spojen jednak s výstupom multiplexeru lg, také ales druhým vstupem...

Náhon posuvů konzolové frézky s příčným posuvem vřeteníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247362

Dátum: 16.11.1987

Autori: Zavadil Eduard, Kunz Alois

MPK: B23C 1/0

Značky: konzolové, náhon, posuvu, frézky, vřeteníku, příčným, posuvem

Text:

...konzoly lg /obr. 8/ na druhou poháněnou kladku § posuvü. Kladka 5 posuvů je otočně uložená v posnuvaně konzole lg a pohání spojku lg podélného posuvu, spojku lg svislého posuvu, šrpub li podélnéhoAposuvu a šroub li svislého posuvu.Vedle kladky Ž posuvů je otočně v konzole lg upevněná další kladka Ž zvětšující opäsání. Poháněcí pás 3 obepíná jednou stranou poháněnou kladku Ě posuvů a druhou stranou obepání kladku 5 zvětšujíoí opásání. Dále...

Kolejový pražec s klínovým rozebíratelným úchytem kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247361

Dátum: 16.11.1987

Autor: Buksa Jaroslav

MPK: E01B 9/20

Značky: úchytem, klínovým, rozebíratelným, pražec, kolejový, kolejnic

Text:

...případě demontáží koleje.Další výhodou je rovněž dlouhá životnost neporušeného spoje, neboč tento spoj je schopen zachytit boční tlaky pojíždějících vlaků, jakož i tlaky nákolkñ na hlavu kolejnice a tak vzniklého klopného momentu.Pro spolehlivost a trvalou provozuschopnost spoje pražce s kolejnicí poklesnou náklady na údržbu kolejiště na minimum, což proti stávajícímnákladům je jedna z hlavních výhod řešení podle vynálezu.Pro jednoduchost...

Nosný stavební dílec pro stěny a stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247360

Dátum: 16.11.1987

Autori: Halašta Josef, Zavadil Eduard

MPK: E04C 2/46

Značky: nosný, stavební, stěny, dílec, budov, stropy

Text:

...dílců vytváří základní ekonomický predpoklad pro stavbu obytných domů, vytápěných pouze solární energií.Konstrukční uspořádání dílce podle vynálezu umožňuje vytvoření dutiny, zaujímající 70 celkového objemu. Tím se snižuje úměrně množství potřebného materiálu pro stavbu, jeho položka nákupní, položka za dovoz na staveniště a položka zakládání stavby.Příklady provedení dílce podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. l představuje...

Železobetonový podstavec se vstupním otvorem, zejména pro montované komíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247359

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kunz Alois, Ulmann Jioí, Buksa Jaroslav, Lhotáková Miluše

MPK: E04H 12/28

Značky: vstupním, komíny, zejména, železobetonový, otvorem, montované, podstavec

Text:

...zařízení.vytvoření vstupního otvoru do komína různé výškové velikosti lze uskutečnit skládáním několika otvorových prstenců na sebe.Konstrukční provedení železobetonového podstavce umožňuje rychlé provedení požadovaného otvoru por zaüstění a vytváří předpoklady pro optimální celkový vzhled komínové konstrukce. Svařenún zabudovaného kování v jednotlivých částech železobetonového podstavce dochází k vytvoření dokonale tuhého...

Ovládací zařízení pohybového mechanismu poháněného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247358

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šimek Mojmír, Ulmann Jioí, Lhotáková Miluše

MPK: G05F 5/00

Značky: elektromotorem, zařízení, ovládací, pohybového, mechanismu, poháněného

Text:

...obr. 1 je poháněcí asynchronní třífázový elektromotor l napá jený přes stykač g a proudové relé představující člen j, pro signalizaci proudového přetízení. Proudová relé má přes pomocné relé 1 vazbu na stykač g, na ktorý jsou dále připojena tlačítka 2 ručního ovládání.Ovládací zařízení pohybového mechanismu na obr. 2 je tvořeno poháněcím aoynchronním třífázovým elektromotorem 1, připojeným k napájecí síti přes hlavní kontakty 6 stykače 2...

Přípravek pro zhotovení trvalého a přímo viditelného obrazu magnetického záznamu z magnetických nosičů informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 247357

Dátum: 16.11.1987

Autor: Koutný Kvitoslav

MPK: G11B 27/19

Značky: magnetického, obrazů, informaci, přípravek, viditelného, nosičů, trvalého, zhotovení, magnetických, záznamu, přímo

Text:

...mezi více počítači různých konstrukcí, pořizovači dat na mag pásku apod.Zviditelnění magnetického záznamu rovněž usnadňuje a urychluje rozhodnutí při hlubäí analýze toho, zda případnou příčinou nečtení mag. pásku je MP jednotka či nekvalitní médium,případně jiný Vliv. získaním a uchováním obrazu mag. záznamu vzniká taká významný A porovnatelný dokument o technickém stavu MP jednotek.Konkrétní provedení přípravku na zhotovení trvalého a...

Elektrická žárovka pro všeobecné osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247356

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krpeár Pavel

MPK: H01K 9/02

Značky: osvětlení, žárovka, elektrická, všeobecné

Text:

...elektrické energie, které jsou přímo úměrné eníženíintenzityovětleni.Uvedenáregulaoe ncela gachovávâ původní baxvu světla amožnujenozový ppovoznąvhovąnýçhäárovek při jednom přerąšeni,§nąvIçícho vlákna žáxovky.DąläimpřinQsemjei zvýšeníestetickéhoúčinku při současné eglaciekpiny«šár 0 veknapříklad ve vioeramenných lustreoh tim, že při regu 1 aoizů 5 távají všechny tgyale v,grovozu,paVrozdílod klesického zpüsobukdy stejným seriovým přepínačem...

Zařízení na vyvolávání barevného positivního fotomateriálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247355

Dátum: 16.11.1987

Autor: Boeeka Adolf

MPK: G03C 7/30

Značky: positivního, zařízení, barevného, vyvolávání, fotomateriálu

Text:

...A-A s detaily plovákových vík a výpustného ventilu, 3 247355na obr. 5 je axonometricky znázorněno převíjecí zařízení zpracovávaného fotomateriálu s detailem transportního válce v řezu se znázorněním uchycení fotomateriálu pomocí klínové lišty, dále horní a čelní pohled převíjecího zařízení.Zařízení je řešeno stavebnicovým systémem a skládá se z vyvolávací vany l, z převíjecího zařízení g, z výměnných spodních zásobníků 3, pracovních roztoků, z...

Zapojení k měření diference četností impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247354

Dátum: 16.11.1987

Autor: Sedlecký Michal

MPK: H03K 23/00

Značky: diference, měření, zapojení, četnosti, impulsů

Text:

...dobu měření, jehož délka trvání určuje dobu čítání impulsů, odkonce impulsního signálu přivedeného na řídící vstup aapojení lg je odvozen krátký impulsní signál pro vklad informace do paměti, který je přiveden na vkládací vstup zapojení Ek, od konce impulsního signálu přivedeného na vkládací vstup zapojení gk je odvozen krátký impulsní signál nulování, který je přiveden na nulovací vstup zapojení lg, a od impulsního signálu přivedeného na...

Zařízení pro odvodnění výhybek a kolejových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247353

Dátum: 16.11.1987

Autor: Šedivec Jan

MPK: E01B 19/00

Značky: odvodnění, výhybek, polí, kolejových, zařízení

Text:

...ale 1 počtom použitých zařízení, které zůstanou na sobě nezávislé.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení podle yynálezu, na obr. 1 V řezu a na obr. 2 V čelním pohledu.V horní části pístnice 3 je otočně usazeno kolečko Q. Na kolečko Q navazuje vahadlo Q,7 vahadel. Střední část pístnice g obepíná vratná pružina Ž, která se spodní částí opírá o víko 2 válce. Na spodní, osazená části pístnice Q, je umístěn píst g. Píst g...

Způsob řízení technologického procesu v zásobníku na zkapalněný plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 247352

Dátum: 16.11.1987

Autori: Plachý František, Frei Jioí, Král Pavel

MPK: F17C 13/08

Značky: technologického, zkapalněný, řízení, procesu, způsob, zásobníku

Text:

...ze zásobníku odváděného odpařeného plynu, a zásobník má volný prostor nad hladinou, popřípadě i volný prostor v izolací, 0 objemu určeném geometrickými rozměry zásobníku a množství stacionárního odparu Mo vytvářené průnikem tepla do kapalného obsahu z okolí je určeno jakostí tepelné izolace vůči okolí, přičemž obě veličiny, jak volný prostor,tak průnik teple, určují výšku astatioké hladiny, jejíž výška se udržuje mezi maximální a mnimální...

Zařízení na měření emise stochastického ultrazvukového signálu, který vzniká při magnetizaci feromagnetických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247351

Dátum: 16.11.1987

Autor: Strnadel Karel

MPK: G01H 11/02, G01H 11/04, G01H 11/00...

Značky: vzniká, signálu, magnetizaci, který, stochastického, látek, emise, měření, ultrazvukového, feromagnetických, zařízení

Text:

...pro měřicí zařízení, například magnetoron. Na Výstup stejnou smlrhćho zesilovače může být připojsn indikátor střední hodnoty. Výstup. .nízkofrekvenčního zesilovače muie být také připojen na detektor modulace s výstupom pro zspisovsč.Na výstup detsktoru modulsce však může být připojen také indikátor modulace. Detektor modulační obállq může být taká připojen na dali nízkofrekvenční zesiloveč s reproduktor-em. Účinok zařízení podle vynálezu...

Způsob výroby navářecích elektrických plátovaných kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246650

Dátum: 16.11.1987

Autor: Makovský Jioí

MPK: H01R 43/16, H01R 43/24

Značky: způsob, elektrických, navářecích, výroby, kontaktů, plátovaných

Text:

...přestřihne drát, přičemž současně posune přes navařený üstřižek drátu základní materiál o nastavitelný krok k tvarovací jednotce, kde je navařený ústřižek drátu včetně základního materiálu vytvarcván do tvaru navářecího elektrického plátovaného kontaktu a v dalším kroku, nebo jeho násobku k děrovací jednotce, která jej ze základního materiálu vystřihne.Na přiloženém výkrese je schématicky znázorněn příklad výrobního postupu elektrických...

Způsob výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylénem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246649

Dátum: 16.11.1987

Autori: Roeák Jaroslav, Toešoák Radim, Krejeí Miloš, Hotový Milan, Lejsek Lubomír

MPK: CO8J 3/28

Značky: polyetylénem, izolovaných, výroby, zesítěným, radiačně, vodičů, způsob

Text:

...se většinou rozkládají vlivem ionizujícího zäření, a aby se dosáhlo potřebné termomechanické odolnosti je nutno aplikovat vysoké dávky záření.Nevýhody dosavadních uvedených postupů se odstraňují způsobem výroby vodičů izolovaných radiačně zesítěným polyetylěnem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že granulovanývysokotlaký polyetylén se smísí s N,N-bis/3,5-diterc.buty 1-hydroxyfenylpropionyl/hydrazinemv množství 0,2 až 4 díly na...

Způsob výroby polyisobutylenu s reaktivními chlorovými nebo bromovými funkčními skupinami v polymerním řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246647

Dátum: 16.11.1987

Autor: Matheisl Jioí

MPK: C08F 110/10

Značky: reaktivními, funkčními, skupinami, bromovými, řetězci, výroby, způsob, chlorovými, polymerním, polyisobutylenu

Text:

...poměr chloridu boritého k alkylhalogenidu je výhodně v rozsahu 1.l 03 až 5.103. Polymerizace se provádí při teplotě 20 až -140 °C, s výhodou -15 až -30 OC. Polymerizace isobutylenu probíhá po inhibiční periodě, která je závislá na koncentraci chloridu boritého a zkracuje se například přídavkem látek obsahujících chlor vázaný na terciární uhlík.Bez přídavku těchto látek trvá inhibiční perioda například více než 15 minut. Pro...

Převodník telegrafního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246646

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krmeneík Václav

MPK: H04L 25/40

Značky: signálu, převodník, telegrafního

Text:

...výkresuš indikátor łgokladné polarity linkového proudu a indikátor § 99 záporné polarity linkového proudu jsou paralelné napojeny svými vstupy ł 9 ł, ggł k a drátu i dvoudrátového účastnického přípojného vedení, svými výstupy 399, głg jsou paralelné napojeny k jedné ze dvou stŕídavých svorek § 9 ł usměrňovače § 99 linkového proudu v můstkovém zapojení, druhá střidavá svorka § 93 usměrňovače § 99 linkovéhoproudu v můstkovém zapojení je napojena...

Způsob odvodu mikroorganismů z biochemického reaktoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246645

Dátum: 16.11.1987

Autori: Addšt Zdenik, Neumannová Milada, Boezovský Josef, Novák Josef, Uruba Vladimír, Tichý Stanislav

MPK: C12M 1/08

Značky: způsob, biochemického, zařízení, provádění, reaktoru, mikroorganismu, způsobu, odvodu

Text:

...málně průměru cirkulačního válce. přičemž vstupní průřez odtahového potrubí směřuje nahoru.3 246645 Vstupní průřez odtahového potrubí se rovná nejméně průžezu odtahového potrubí součástí vstupního průŕezu je stěna fermentoru. Do odtahového potrubí je zaástěno vstupní potrubíodpěňovacího oleje. Odtahové potrubí může být propojeno se spodním odtahovým potrubím.výhodou způsobu odvodu mikroorganismů v části zápary podle vynálezu je to, že je...

Způsob přípravy (2-chlor-1, 1,2-trifluorethyl)methyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246644

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vacek Antonín, Šebela Arnošt, Dostálík Jaroslav, Figala Zdenik, Vaníeek Jioí, Valdauf Jioí, Štipina Václav, Kadlec Petr

MPK: C07C 43/12

Značky: přípravy, způsob, 2-chlor-1, 1,2-trifluorethyl)methyletheru

Text:

...až se pevná fáze rozpustila /120 ml/. Organická vrstva byla oddělena, promyta 2 x 20 ml ledové vody, vysušena Caclz. Destilací za atmosférického tlaku bylo získáno 54,6 q /0,368 mol/ to je 73,6 teoretického výtěžku /2-chlor-1,1,2-trifluoretyl/metyléteru o t.v. 68 až 70 °C.166 g směsi, která obsahovala 92,7 1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanu a 7,3 1,1,2-trichlortrifluoretanu, což odpovídá 1,0 mol etanu vzorce II, bylo za stáleho míchání...

Ochranná nátěrová hmota pro kovové skelety stavebnicových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246642

Dátum: 16.11.1987

Autor: Formánek Leopold

MPK: C09D 3/38, C09D 3/24, C09D 3/64...

Značky: kovové, hmota, nátěrová, prvků, skelety, stavebnicových, ochranná

Text:

...kovová skelety stavebnioovych prvků hygienických zařízení, zejména bytového jádra a sanitární bunky je, že vzájomná nejvyhodnlji určený poměr obou složek alkyd-chlorkssičuku a koloidního roztoku asraltu v pomáru 2 z 1 nebo 3, 1 a dále 4 t 1 až 5 z l umožnuje vytvořit spektrum různých stupňů odolnosti nanesené ochranné vrstvy na kovovém ekeletu proti mechanickému polkozaní blhem montáže,nanipulsce a při instalaci na stavbách.Príklad ochranná...

Otočná čisticí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 246641

Dátum: 16.11.1987

Autori: Milata Rudolf, Dlasková Marie

MPK: B23Q 7/02

Značky: otočná, čisticí, stanice

Text:

...uložený buben 3. V otočná bubnu 3 Jsou unístlny vodicí lilty j, na nichž da uložen obrobek |Q, ktorý je vo styku s vyprasdůovacín vdlečkovýn dopravníken 5, umístěným rovnči v otočnóm hubou 3. lla vstupní a výstupní straně Jsou v drúškâch tčlesn J. skříně uložený výsuvné zaluzie 2 napojené na nekovou prevodovku 1 a alektronotor á. V tčleso 1 je vytvořena soustava oatřikovaoích trysek s přívoden ,LL oplachovací kapaliny. Ha jedné straně l je...

Zařízení k přibíjení patní části mezipodešve

Načítavanie...

Číslo patentu: 246640

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tuba Ivan, Sochor Jioí, Homola Luboš

MPK: A43D 69/02

Značky: mezipodešve, zařízení, částí, přibíjení, patní

Text:

...ärouby 55,. V patní opět-ce i je vytvořena vybraní já ve tvaru paty zprscovávaná obuvi h. Na pákovám rámu Q je uložen opšmj příčník 51.Zpracovávuná obuv h má svräak g napnut na kopytě La je k němu mimo patní část přiiita mozipodeäov n, jež je opřena o opět-ný příćník 21. Po stranách přibíjecí hlavy LQ jsou upraveny boční urážky ág, k, ješ jsou dříkovou částí § 1 zaároubovány ve thanaoh § 23, ktoré jsou uloäeny vodicí částí Q, v...