Archív za 1987 rok

Strana 36

Zařízení pro objemové měření a vyhodnocování spotřeby nafty v palivovém okruhu lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241867

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eilert Günter, Flegel Kuno, Lipowsky Helmut

MPK: B60K 15/00, G01F 1/00

Značky: měření, spotřeby, okruhu, objemové, vyhodnocování, nafty, palivovém, zařízení, lokomotívy

Text:

...nâdobou a pod ní je snímač výšky hladiny. Objem odmčrně nádoby meži horní a spodní hladinou je možno nastavit kalibrovacímšroubemĺ V odmšřovacím bloku 1 gsou,vývody dâlkověho teploměru pro měření teploty nafty v odměnnogcnbloku 1. Součástí odměřovacího bloku 1 je i hladinomčr a pomocné snímače, které dávají informaci o maximální či minimâlní výšce hladiny a zajištují přepojovâní jednotlivých režimu na normální provoz z hlavní nádrže nebo...

Zapojení pro indikaci zpětného otáčení zejména rotoru čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241866

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tupý Miloslav

MPK: F22D 5/32

Značky: indikaci, zapojení, zpětného, otáčení, zejména, rotoru, čerpadla

Text:

...§ tak, že první vstup §ł součinového hradla § je připojen na výstup ll bistabilního klopného obvodu l, druhý vstup ggŠdčinového hradla § je připojen prostřednictvím invertoru 2 na výstup Qgprvního monostabilního klopného obvodu Qa výstup Qâ součinového hradla Q je zapojen na vstup il releového bloku A. VV případě klidu měřeného rotoru lg nevznikají taktovací impulsy a na všech výstupech je neaktivní úroveň signálu, dle elektrického návrhu...

Spojka elektricky řazená třecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241864

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kraus Günter

MPK: F16D 27/10

Značky: elektricky, spojka, třecí, řazená

Text:

...spojku v částečném příčném řezu a pohledu, obr. 2 pohled P na čelní stěny spojky s umístěním pružiny ve tvaru čtverce podle obr. 1,obr. 3 v pohledu na plochou pružinu ve tvaru čtverce s vybráními na jejím vnitřním a vnějěím obvodu, obr. 4 uspořádání přídavného elementu ve vybrání pláště při běžném provozu spojky a obr. 5 uspořádání přídavného elementu ve vybrání v plášti a třecím kotouči. Spojka (obr. 1,2) sestává 2 nerotujícího...

Modifikovaný polyolefin s vyšší odolností proti uhlovodíkovému prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241863

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bayer Artúr, Soják Ladislav

MPK: G08L 23/02

Značky: vyšší, modifikovaný, polyolefin, prostředí, proti, uhlovodíkovému, odolností

Text:

...či jinou tvářecí technologií. Na rozdíl od nemodifikovaného polymeru umožňuje modifikovaný polyolefin výrobu nádob s výrazně širším upletněním pro skladování chemikálií, organic~ kých produktů - zemědělskä a živočišná výroba ~, léčiv a medi~ ciálních substrátů - zdravotnictví, sanitárni technika ~, nafty a motorových paliv ~ nádrže -, plynové rezervoáry apod. Dle tohotovynálezu se vytváří nový termoplastický materiál, u kterého se...

Paleta pro svislé skladování silných plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241862

Dátum: 01.12.1987

Autor: Garaj Ján

MPK: B65D 19/00, B65D 19/22

Značky: paleta, svisle, plechů, silných, skladování

Text:

...v paletě. Výškové skladování silných plechů pomocí regálových zakladačů a stohovacích jeřábů je omezeno na plechy menších ýozměrů, především šířky.Uvedené nedostatky odstraňuje paleta pro svislé skladování silných plechú tvorená rámem se stohovacimi sloupky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tdm, že má na čelech rámu svislé trny, ve spodní části opatřené úkosy. Tento způsob skladování silných plechůlépe využívá výšky skladu již při...

Přístrojový podstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 241861

Dátum: 01.12.1987

Autor: Novák Ivan

MPK: F16M 11/20

Značky: přístrojový, podstavec

Text:

...drážkou do ktere zspadsjí s vůlí nejméně tři kolíky, případně jiné výstupky uchycené na opěrné patoe pod její kulovou dosedací plochou.Provedením podstavce podle vynálezu je zaručeno doeednutí opěrné patky v celé ploše na podlahu či pojížděoí plochu, bez působení nežádoucího ohybového momentu na konstrukcí podstavce, který by způeobovel kroucení nebo jiné deformaco konstrukce. Podstavec je výrobné jednoduchý, hmotnoetně i proetorově...

Vodicí bandáže pro ocelová lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 241860

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pavlína Jozef, Ealkovský Marián, Buszewski Boguslaw, Berek Dušan

MPK: C08L 77/02, C08J 5/00, B66C 11/26...

Značky: ocelová, bandáže, vodiči

Text:

...jako modifikační přísady.Bandáže připravené z tohoto modifíkovanáho typu polyamidu mají velmi dobré kluzné vlastnosti a ve srovnání s dosud běžně používanými polyamidovými materiály vynikají zvýšenou houževnatoetí a pevností. Prozüustraci jsou v připojené Tabulce I srovnány mechanické vlastnosti základního a modifiko,vaného typu polyamidu. Další důležitou vlastností těchto ban dáží je skutečnost, že si zachovávají své vlastnosti i při nízkých...

Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ferianec Ivan, Kolník Anton

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, výměník, vinutý, vysokotlaký

Text:

...vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý...

Lisovací nástroj pro výrobu rozměrných dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 241857

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tupý Miloslav, Štrba Jozef, Kosa Pavol, Eelko Alexander

MPK: B21J 9/00

Značky: výrobu, těles, dutých, lisovací, nástroj, rozměrných

Text:

...konci lisování a obr. 3 je axonometrický pohled na uspořádání jednotlivých částí nástroje na počátku stehování výlisku z jeho horní tvářecí části, kreslený ve svislém řezu.příčníku lisu na horní tvářecí část 1 se vyrobí výlisek 3,načež po vyjetí pohyblivého příčníku do své výchozí horní polohy se výsuvný stůl vysune mimo pracovní prostor iisu. Horní tvářecí část 1, na které vlivem smrštčvání při chladnutí pevně ulpívá výlisek 1, se jeřábem...

Těleso elektromotoru monoblokového soustrojí, zejména ponorného kalového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241856

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ferianec Ivan

MPK: F04D 13/06

Značky: ponorného, těleso, elektromotorů, soustrojí, kalového, monoblokového, čerpadla, zejména

Text:

...nálitkem je vytvořen ve dnu současně s vněj. ším druhým dutým válcem, přičemž je dutý válec se dnem, mezi kružným nálitkem a s vnějěím druhým dutým válcem vytvořen jako jednolitý celek.Vyšší účinek vynálezu epočívá v tom, že vytvořením tělesa elektromotoru tak, že jeho válcová část tvoří se spodním ložiekovým víkem a mezikružným nálitkem, tvořícím vnější obvodový plášt olejové nádrže jeden celek, se odstraní lebilní uchycení spodního...

Způsob výroby trans- a cis-1, 5, 5 ,5-tetrachlor-2- pentenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241855

Dátum: 01.12.1987

Autori: Markovie Oskar, Mislovieová Danica, Biely Peter

MPK: C07C 19/02

Značky: pentenu, trans, 5-tetrachlor-2, výroby, cis-1, způsob

Text:

...vzorce je např. aziridin, pyrolidin, piperidin, diethylamin nebo morfolin.Výtěžky trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu jsou v reakcich katalyzovaných práškovou kovovou mědi v prítomnosti uvedených aminů srovnatelné nebo vyšší ve srovnání s dřiva popsanými katalytickými systémy, a to při podstatné kratší reakčni době. Dále uvedené příklady bliže popisuji způsob připravy trans- a cis-1,5,5,5-tetrachlor-2-pentenu, aniž by vymezovaly nebo...

Způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 241854

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kordoš Peter

MPK: H02K 3/38

Značky: vyztužení, izolování, točivých, způsob, statoru, vinutí, strojů, elektrických

Text:

...pro zalévání je nákladné a pro malý počet strojů se instalace nevyplácí.Tyto nevýhody odstraňuje způsob izolování a vyztužení čel vinutí statorů elektrických strojů točívých, zvláště zxratových generátorů, jehož podstata spočívá v tom, že čelní spojky se vloží mezi první a druhou desku tvaru mezikruží tak, že konce čelních spojek prochází drážkami v izolační trubce, která tvoří vnitřní plášť prstence, jehož vnější plášť tvoří bandáž a...

Omezovač výchylek kormidel příčného řízení letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241853

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dubecký František, Podhradský Ján, Novák Jozef

MPK: B64C 13/04

Značky: řízení, výchylek, letadla, omezovač, kormidel, příčného

Text:

...a vytvářejícím v něm nad svým dnem malou komoru, hydraulicky spojenou s velkou komorou.Podle druhé po stgtnc alternatívy jsou velká komora a/nebo malá komora s odpa 1 négtžísgeššěispojenyptes jednosměrný ventil, uzavírající se nevem kädůdní nádrži.,- 3 241 553 Výhodou omezovače podle vynálezu je jeho spolehlivost,dosažená jednoduchým prinoipem omezování výchylek, malým počtem dílů a snadnou kontrolovatelností jeho činnosti. Malé rozměry...

Způsob zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241851

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fodor Rudolf, Štipánek Jaroslav, Miklós Zoltán

MPK: C04B 7/36

Značky: suroviny, zvýšené, obsahující, míře, zpracování, škodliviny, způsob, cementářské

Text:

...linek až 1 Aĺl,5 kg na l kg slínku, což by při teplotě plynů 100045 ll 50 °C při úplném odtahu pecních plynů představovalo 125 oaí 1350 kJ na kg slínku.Podstata způsobu zpracování cementářské suroviny obsahující ve zvýšené míře škodlivíny v zařízení,tvořeném chladíčem slínku, rotační pecí, kalcínátorem a disparzním předehřívačem, kde do kelcinátoru je vedle prívodu části z celkového množství paliva přiváděn spalovací vzduch samostatným...

Rozširovač kabelů vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 236198

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kazda Ota, Humplík Antonín, Kopal Jaroslav

MPK: D04H 1/00, B65H 57/16

Značky: vláken, kabelů, rozšiřovač

Zhrnutie / Anotácia:

Rozšiřovač rozvinuje pramen vláken na plošný vlákenný útvar o dané šířce a tloušťce. Tvoří jej dvě dvojíce (4, 10) nekonečných nosných elementů (11), z nichž vždy dva nekonečné nosné elementy (11) vytvářející dvojici (4, 10) jsou uspořádány nad sebou a vzdálenost takto uspořádané dvojice (4, 10) k druhé shodně uspořádané dvojici (4, 10) nekonečných nosných elementů (11) je nekonstantní, zvětšující se ve směru pohybu nekonečných nosných elementů...

Zařízení k odvíjení plechů ze svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236197

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rychtrmoc Josef, Král Jiří, Spinka Josef, Voděra Václav

MPK: B21C 47/18

Značky: odvíjení, plechů, svitku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odvíjení plechů ze svitku, který je uložen na nosném trnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na obou koncích nosného trnu (2) jsou otočně uloženy odvalovací kladky (6), které dosedají na šikmé vodicí lišty (20). Povrch svitku plechu je opřen o hnací válec (18) s pohonným ústrojím (19). Je výhodné, aby na nosném trnu (2) byl vyměnitelně a přestavitelně uspořádán přítlačný disk (3) a opěrný disk (4) a aby šikmé vodici lišty (20) byly...

Zapojení vstupního obvodu s optoelektronickým spojovacím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236196

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tauš Viktor, Průcha Josef

MPK: H03K 17/66, G06K 11/00

Značky: zapojení, spojovacím, obvodů, členem, vstupního, optoelektronickým

Zhrnutie / Anotácia:

Na vstupní svorky přichází řídicí proud. Při jedné jeho polaritě svítí první elektroluminiscenční dioda a uzavírá se proud v obvodu první fotodiody. Na prvním odporu vzniká úbytek napětí, který je přiveden na invertující vstup diferenciálního zesilovače. Na neinvertujícím vstupu deferenciálního zesilovače je poteciál země. Na výstupu diferenciálního zesilovače je úroveň 10 g 0. Přichází-li na vstupní svorky řídicí proud opačné polarity, pracuje...

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236195

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajnová Ludmila, Bartoš Pavel, Pilz Josef

MPK: C07C 43/225

Značky: 2,5-dialkoxychlorbenzenů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,5-dialkoxychlorbenzenů, kde alkoxyl obsahuje 1 až 5 atomů uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu chloridem sulfurylu v tavenině příslušného 1,4-dialkoxybenzenu za přítomnosti síry jako katalyzátoru chlorace. 2,5-dialkoxychlorbenzeny jsou významné meziprodukty pro přípravu diazotypických matriálů.

Profilové žíně a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236194

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kubíček Jaroslav, Budín Jiří

MPK: D02G 3/22, A46D 1/00

Značky: žíně, profilové, způsob, přípravy, její

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová žíně ze syntetických materiálů, u níž se řeší geometrie jejího příčného průřezu za účelem zlepšení užitných vlastnosti kartáčnických výrobků vyrobených z této žíně. Příčný průřez žíně tvoří symetrická čtyřcípá hvězda, u které podíl průměru d1 kružnice profilu opsané a průměru d2 kružnice do profilu vepsané se pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,3, přičemž podíl vnějšího rádiusu r1 oblouku, který tvoří přechod z jednoho cípu profilu na druhý,...

Zapojení emulzní soustavy technologického mazání a chlazení výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236193

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šůla Ladislav, Skrziszowski Amandus, Bednář Václav, Sedláček Alois

MPK: F16N 39/06

Značky: výrobních, emulzní, mazání, chlazení, strojů, soustavy, zapojení, technologického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení obsahu cizích olejů v emulzi, přiváděné na hlavní filtr, na minimální množství. Za tím účelem je k dolní části vstupní komory a pomocné komory vícekomorové nádrže sacím potrubím připojeno paralelně filtrační čerpadlo, propojené výtlačným potrubím s hlavním filtrem. Výstup hlavního filtru je odpadním potrubím spojen s vnějším vstupem kolektoru, k jehož výstupu je připojeno sacím potrubím oběhové čerpadlo. Kolektor je...

Zařízení na prořezávání mezilamelových izolací a válcování hran lamel komutátorů elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236192

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šochovský Josef, Šochovský Ladislav

MPK: H01R 43/06

Značky: točivých, lamel, mezilamelových, prořezávání, elektrických, válcování, izolaci, zařízení, komutátorů, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby elektrických točivých strojů a řeší problém proškrabování mezilamelové izolace komutátorů. Zařízení sestáva ze stojanů a nosných sloupů, na kterých je umístěn příčník se zadním a předním suportem, z hnacího motoru a z převodové skříně zakončené axiálně posuvným vřetemen. Na axiálně posuvném vretení jsou uchyceny a distanční vložkou rozepřeny hrubovací prořezávací nástroj a kalibrovací nástroj. Na předním suportu je otočně...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Heyberger Aleš, Černý Miloslav, Procházka Jaroslav, Čermák Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: zařízení, trichloretylenem, extrakci, reextrakci, kaprolaktamu, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Impregnační pojivová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236190

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Bartušek Tomáš, Dobáš Ivan, Marek Vojtěch, Ambrož Vladimír

MPK: B43K 8/02

Značky: kompozice, impregnační, pojivová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení kompozice, určené pro impregnaci svazku textilních vláken při výrobě psacích vláknových hrotů do popisovačů. Kompozice sestává z reaktivního pojiva, obsahujícího epoxidovou pryskyřici dianového typu o epoxidovém ekvivalentu 0,40 až 0,59 a trvdidlo na bázi produktu kondenzace fenolu a/nebo jeho ortho,- substituovaných alkylderivátu s formaldehydem a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyamidy. Jako rozpouštědlo...

Zařízení k mazání ozubení ozubených kol a pastorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236189

Dátum: 01.12.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16N 7/18

Značky: pastorků, mazání, ozubení, zařízení, ozubených

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit dokonalé mazání ozubení ozubených kol a pastorků, se svislou osou otáčení, kde mazivo je umístěno ve vaně pod úrovní mazaného ozubení. Vynález řeší tento úkol tím, že mezi vanou s mazivem a mazaným ozubením je šikmo k mazanému ozubení ustaven nejméně jeden ozubený kotouč, který je otočně uložen na pevně uchycené konzole. Ozubený kotouč zasahuje svým ozubením na své spodní částí do maziva a svou protilehlou horní...

Zapojení pro úsporné řízení rotačních svářeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 236188

Dátum: 01.12.1987

Autori: Huser Josef, Kop Jiří

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojení, řízení, úsporné, svářeček, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapojení se týká oboru elektrického odporového svařování. Řeší zapojení pro úsporné řízení rotačních svářeček při zapínání dotekem svařovací elektrody o materiál. Jeho podstata spočívá v tom, že používá integrovaných obvodů a zdvojení funkcí při zapínání a přepínání motoru rotační svářečky z hvězdy do trojúhelníku. Vynález je možno použít u rotačních svářeček typu K 220 nebo obdobných typů jak ve všech využívajících organizacích s...

Spôsob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236187

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bahno Jozef

MPK: B29H 7/22

Značky: výroby, gumových, vystužených, spôsob, dopravných, pásov, tkaninou, ocelovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zposob výroby gumových dopravných pásov vystužených oceľovou tkaninou týkajúci sa výroba dopravných pásov riešiaci zvyšovanie produktivity, technologický postup a kvalitu vyrábaných výrobkov. Podstatou vynálezu je, že gumové adhezívne a krycie vrstvy sa na oceľovu tkaninu nanesú z oboch strán súčasne prechodom cez dvojicu dublovacích valcov a až takto zhotovený pás sa pomocou ťažných valcov a navíjacieho zariadenia vťahuje do vulkanizačného...

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236186

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pola Josef, Chvalovský Václav

MPK: C07C 4/08, C07C 11/04, C07C 11/167...

Značky: způsob, výroby, 1,3-butadienu, rozkladem, současné, cyklohexanu, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby ethylénu a 1,3-butadienu rozkladem cyklohexanu, při němž se rozklad cyklohexanu indukuje fokusovaným infračerveným zářením kontinuálního C0? laseru o vlnové délce 10,5 až 10,8 ?m v přítomnosti fluoridu sírového jako senzibilátoru infračerveného záření. Popsaný způsob je významný především tím, že může byt alternativou středně teplotní pyrolýzy této sloučeniny a může se uplatnit v petrochemickém průmyslu.

Linka pro dopravu špalků do karuselové pece a z ní k děrovacímu lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236185

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lukáš Josef, Sklenár Josef, Vank Miroslav

MPK: F27B 9/38

Značky: špalků, děrovacímu, dopravu, linka, karuselové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení podstatného ulehčení práce obsluhy linky. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním dávkovacího zařízení (4) mezi řetězovým dopravníkem (3) a sázecím manipulátorem (6). Mezi sázecím manipulátorem (6) a vytahovacím manipulátorem (9) je uspořádáno vyhrabovací zařízení (16) okují. Mezi vytahovacím manipulátorem (9) a děrovacím lisem (15) je ustavena mechanická odokujovací stanice (12) a hydraulická odokujovací stanice (13).

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236184

Dátum: 01.12.1987

Autori: Voslář Jaroslav, Rosol Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: B01D 15/08

Značky: kolona, chromatografii, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro kapalinovou chromatografii sestává ze skleněné trubice vložené do kovové trubky, která má na vnitřní straně na obou koncích vybrání, do nichž jsou spolu s kuželovými kovovými stahovacími kroužky vsazena kuželová obvodová těsnění z plastu, s výhodou z polytetrafluorethylenu, a čelních těsnění z plastu, s výhodou polytetrafluorethylenu, v jejichž vybráních jsou nalisovány síťky nebo frity a tato těsnění jsou stažena kovovými koncovkami...

Zařízení pro odstraňování volných ropných látek s hladin nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 236183

Dátum: 01.12.1987

Autori: Marek Miroslav, Bunešová Stanislava

MPK: C02F 1/40

Značky: volných, odstraňování, zařízení, látek, ropných, hladin, nádrží

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší odstraňování volných ropných látek z přečerpávacích, usazovacích, akumulačních či jiných i obtížněji přístupných nádrží. Podstatou zařízení je stahování olejů s hladiny výškově stavitelným vtokem s uzávěrem a po úrovní vody ponořeným monžíkem. Z monžíku je směs oleje a příp. stržené vody vytlačena stlačeným vzduchem trubkou zavedenou ke dnu monžíku, např. do separátoru oleje. Při čerpání nevznikají emulze, zařízení nemá rotujících...

Svazek elektrických rozbušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236182

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šebela Bedřich, Čunek Richard, Koňařík Jaroslav

MPK: B65D 69/00

Značky: elektrických, svazek, rozbušek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká balení elektrických rozbušek, zejména do přepravních obalů. Účelem vynálezu je snížení rizika hromadné exploze balíku elektrických rozbušek zejména v přepravním obalu, kdy podle dosavadního stavu techniky jsou jednotlivá pouzdra elektrických rozbušek v vzájemném těsném kontaktu. Současně je cílem vytvořit podmínky umožňující mechanizaci balení. Je to dosaženo uspořádáním dílčích svazků s výhodou po pěti elektrických rozbuškách,...

Zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236181

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hlaváček Jaroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: vlastností, měření, mechanických, spárových, tmelů, zařízení, těsnicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů pro stavební konstrukce. Jedna část upínacího zařízení je suvně uložená na vertikálním vedení a je spojena s táhlem servopohonu. Druhá část je připojená k jednomu rameni dvouramenné páky na které doléhá siloměrný člen. Upínací zařízení je vytvořeno jako souměrné držáky opatřené radiální drážkou v které je suvně uložen vodicí segment pevně spojený s přilehlou...

Pružné prolamované sítové patro

Načítavanie...

Číslo patentu: 236180

Dátum: 01.12.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/22

Značky: pružné, prolamované, síťové, patro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší patra kolon pro difúzní pochody, při kterých se na patrech stýkají dvě fáze plynná a kapalná, jako například destilace a absorbce. Zařízení zjednodušeným konstrukčním provedením záklopkového patra snižuje hmotnost této konstrukce. Výhodou je velký pracovní rozsah a velký výkon.

Zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236179

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kacálek Josef, Horníček František

MPK: B65H 67/06, B65H 67/00

Značky: cívek, prepravu, zařízení, ukládání, přízových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek přiváděných pomocí transportního zařízení s výškově uspořádaným výstupem zejména z textilního stroje, které pozůstává z manipulačního vozíku opatřeného úložnými prostředky pro cívky. Zařízení se vyznačuje tím, že úložné prostředky jsou vytvořeny jako alespoň jedna okolo vertikální středové osy probíhající transportní dráha. Další význaky vynálezu jsou uvedeny v podružných bodech...

Způsob izomerace D-glukozy mikroorganismem s glukosoisomerasovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236178

Dátum: 01.12.1987

Autori: Valentová Olga, Marek Miroslav, Králová Blanka, Demnerová Kateřina, Vodrážka Zdeněk

MPK: C12P 19/02

Značky: glukosoisomerasovou, d-glukózy, mikroorganismem, aktivitou, způsob, izomerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se D-glukosa isomeruje mikroorganismem v peletové formě. Po ošetření pelet tepelným šokem dochází k dalšímu zvýšení glukosoisomerásové aktivity a současně k její stabilizaci. Další zvýšení glukosoisomerásové aktivity je možno dosáhnout parciální destrukcí buněčných stěn jodistanovým oxidačním štěpením vicinálních diolů v buněčné stěně obsažených polysacharidů. Stabilitu glukosoisomerásy v takto upravených paletách je...

Zapojení pro samočinné nastavování clony pro vybírání ultrazvukových ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236177

Dátum: 01.12.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: clony, nastavování, ultrazvukových, zapojení, samočinně, vybírání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavování trvání hradlového impulsu podle skutečné tloušťky předmetu. Uvedeného účelu je dosaženo elektronickým zapojením, v němž číslicový střádač (2) je vstupy zapojen na ultrazvukový měřič (l) tloušťky. Hodinový vstup číslicového střadače (2) je zapojen přes první spožďovací obvod (3) na synchronizační výstup ultrazvukového měriče (l) tloušťky. Výstupy číslicového střádače (2) jsou propojeny se vstupy předvolby...

Transportní zařízení pro přepravu těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 236176

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kraus Ivan, Drba Jaroslav, Střelec Miloš, Beneš Jiří, Táborský Jiří, Peterka František, Štěpánek Jan, Podrázský Bohumír, Barták Jiří, Svoboda Arnošt

MPK: B65G 41/02, E02F 9/02

Značky: těžkých, zařízení, břemen, transportní, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je umožnit ekonomické nakládání, přepravy a skládání celků pásové dopravy na povrchových lomech bez nutnosti jejich demontáže na lehčí díly, a to buď jejich najetím na transportní zařízení, nebo spuštěním na transportní zařízení po jejich předchozím vyzvednutí a podjetí transportního zařízení. Zařízení je tvořeno rámem (l) spojujícím housenicové podvozky (2) opatřeným v horní části rovinnou plošinou (3), jejíž délka v podélném...

Klouzavý zachycovač pro výtahy a jiná zdvihadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236175

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jaroš František, Moc Jan

MPK: B66B 5/16

Značky: výtahy, zachycovač, jiná, klouzavý, zdvihadla

Zhrnutie / Anotácia:

Klouzavý zachycovač pro výtahy a jiná zdvihadla uváděný v činnost omezovačem rychlosti má první brzdicí kuličku (14) uloženou v kuželovém otvoru (15) táhla (16), které jí při zachycení pohybuje v polokruhové drážce (11) do prvního kulového sedla (10). Druhá brzdicí kulička (23) je uložena v druhém kulovém sedle (13) seřizovacího šroubu. Klouzavý zachycovač je uložen výkyvně na svislém čepu (7). Vynálezu může být využito v zařízeních pro...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 5/00

Značky: vyústění, snižující, trubky, kapek, plynů, únos, zpětného, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Způsob analýzy indolu a indolylalkylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236173

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kellner Josef, Přikryl František, Souček Jan, Halámek Emil, Kremlička Antonín

MPK: G01N 21/25

Značky: indolu, indolylalkylaminů, způsob, analýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení stávajících metod stanovení indolu a indolylalkylaminu způsobem analýzy, který zabezpečuje vyšší selektivitu a dovoluje stanovit desetiny mikrogramů účinné složky ve vzorku. Uvedeného účelu se dosáhne působením tetrajodfluoresceinu v tlumivém roztoku o pH 2 až 4 na vzorek indolu a indolylalkylaminu, například indolu a N, N, -diethyllysergamidu, až se objeví červenofialové zbarvení nebo fluorescence, odlišné od...