Archív za 1987 rok

Strana 35

Zařízení k tepelnému formování polyamidových a polyetylénových hadic do šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241909

Dátum: 01.12.1987

Autori: Širokorad Jurij, Liška Jioí, Hahn Alexadd

MPK: B65H 55/02, B65H 81/08

Značky: formování, polyetylénových, šroubovice, tepelnému, hadíc, polyamidových, zařízení

Text:

...brzdou seřízenou na tahovénapětí 0.4 Í 0,2 MPa. Navíjecí válec je přitom z materiálu-2 241 809 o dobré tepelné vodivosti a odolávající teplotním rázům od 250 ° C do 3 ° C bez zkřehnutí, praskání a deformací.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je jeho jednoduchost a spolehlivost při provozu. Tvarovaná hadice je na začátku navíjení na navíjecím válci upevněna příchytkou a při dalším navíjení je předepínána jednak tahovým napětím vytvářeným...

Průmyslové hnojivo z částic rostlinného původu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241908

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ptáeek Jaroslav, Kartous Vladimír, Kaše Oldoich

MPK: C05P 11/02

Značky: výroby, rostlinného, částic, způsob, průmyslové, hnojivo, původu

Text:

...biogenníoh prvků, protože tyto prvky jsou uměle vázány na částice rostlinného původu, které v podstatě vytvářejí uměle vyrobený humus, ze kterého jsou biogenní prvkyuvolňovány jen velmi pomalu a přitom především působením kořín 3 241 908kůrost 1 in. Tím je prakticky zabráněno pronikání iontů z hnojiva do spodních vod i do povrchových vod. Hnojivo se po odčerpání biogenních prvků dále rozkládá püsobením pýdních mikroorganismů,e jejichž pomocí...

Přimazávací pasta pro válcování legovaných ocelových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241907

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hajíeek Odon, Tatíeek Jaroslav, Marek Oldoich, Tomšej Zdenik, Dostalík Jioí, Marek Petr, Frimlová Blanka

MPK: C10M 105/50

Značky: materiálů, oceľových, legovaných, přimazávací, pasta, válcování

Text:

...koeflcíent tření mezi nástroji a trubkami v oblasti mszneno tření, Jednak neutralízují nežádoucí zplodiny destrukcs kapelné Částl maziva, ke které v těchto extrémích podmínkách dochází. Aby mohly splňovat tuto funkcí, musí anorganícké složky mít zvláště vysoký specifický povrch a usí být vzájemné zastoupený ve vhodných poměrech.složení mazacích směsí podle vynálezu a jejich vlastnosti lze ukázat na následujících příkladecn provedení a vyšší...

Disková brzda se zvýšenou životností obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241906

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav

MPK: F16D 55/00

Značky: zvýšenou, obložení, disková, životnosti, brzda

Text:

...tlačných disků co největší.Výhody diskové brzdy se zvýšenou životnosti obloženípodle vynálezu spočívají v tom, že umožňují uspořádáním ovládacího mechanismu podstatně větší funkční zdvih Jtäčných disků při současném snížení ovládací síly a tím zajištují možnost větší životnosti obložení lamely dískové brzdy. Na.zvýšení žíw votnosti obložení lamely diskové brzdy se současně podílí také podstatné zvýšení hmotnosti tlačných disků, které...

Kombinované zařízení na dopravu a dávkování látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241905

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: B65G 33/14, B65G 53/10

Značky: kombinované, dopravu, dávkování, zařízení, látek

Text:

...dopravované látky. Proti ústí pouzdra dále působí pěchovací a uzavírací klap ka. Klapka je ovládána pružinou, kterou je přítlačována do úetípouzdra. Předpětí pružiny může být měněno. čímž se mění přítlačná eíla klapky a tím 1 stupeň pěchování doprsvovené látky.Výhodou kombínovaného zařízení dle vynálezu je vysoké objemová přesnoet dopravovaného množství s možností dávkovat látky do několika míst. Přeenost dopravovaného objemu se...

Zapojení pro měření odporu, indukčnosti, kapacity a činitele jakosti pomocí vektorvoltmetru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241904

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bocek Karel

MPK: G01R 27/00

Značky: jakosti, měření, činitele, odporu, kapacity, pomocí, zapojení, indukčnosti, vektorvoltmetru

Text:

...bez dostavování v celém kmitočtovém pásmu, takže je možné vyhledávání maxim,minim, rezonancí a podobné.Další výhodou vynálezu je, že zapojení umožňuje měřit současně i napětí na měřeném objektu bez použití vnějšího vysokofrekvsnčního milivoltmetru, jehož připojení na měřený objekt by ovlivnilo přesnost měření.vynález blíže objasní přiložsný výkres, kde je blokově znázorněno zapojení pro měření odporu. índukčností, kapacity a činitele jakosti...

Automatická omračovací past

Načítavanie...

Číslo patentu: 241902

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krupanský Josef, Šrámek Oldoich, Hlava Jaroslav

MPK: A22B 3/02, A22B 3/00

Značky: automatická, omračovací

Text:

...roviny. j Žlab automatické pasti je uložen spádem V protisměru Sbhybu prasat v dopravnících tvaru V a jeho nejníže položené část s omračovacími elektrodami zasahuje pod ústí dopravníků,čímž dochází při přechodu prasat z dopravníků k prohnutí trupů směrem dolů s následným přetočením do protisměru. Po úplném uvolnění zadní části těla phasete z dopravníků dolehne omračované zvíře celou délkou zad na dno žlabu, a tím se posune ve směru spádu tak,...

Zařízení pro odlehčení a regulaci výkonu pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241901

Dátum: 01.12.1987

Autor: Havlín Dušan

MPK: F04B 49/02

Značky: zařízení, regulaci, kompresoru, pístového, výkonu, odlehčení

Text:

...polovině obr.1 pak zavřený sací ventil.Ve vývrtu skříně 1 kompresoru je uloĺena vložka g vâleĚ,v jejínš zâpichu je navlečen pojistný krouček 2, který dosedâ na spodní opracovanou čâst skříně 1. V horní části skříně 1 je po vnčjšín obvodu vložky g válce vytvořen souosý vâlcový prostor uzavřený shora ventilovou deskou 5, která tvoří současně náraz ník Ž pro těsnící desku Q sacího ventilu. Vlošks g válce jevnitřní korunkovou částí ventilovê...

Šnek šnekového vytlačovacího stroje s proměnnou geometrií závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241900

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rychlý Josef, Weidinger Mojmír

MPK: B65G 33/00

Značky: geometrií, vytlačovacího, šnek, stroje, proměnnou, závitů, šnekového

Text:

...má v intervalu mezi hŕbeten profilu a čelom profilu neklesající charakter.Hlavní prínos konstrukce šneku podle vynálezu epočívň při srovnání s doposud znňmými řeěeními v ton, že umožňuje plynulý přechod tuhé fáze do taveniny, bez lokálního naruiování tuhého lože průnikem tsveniny. Tato skutečnost se pak přímo odráží v podstatném zlepšení stability celého vytlačevacího procesu a následně pak ve zvýšení výkonu vytlačovacího stroje a zlepšení...

Aktivátor vodních roztoků a homogenních vodních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241898

Dátum: 01.12.1987

Autori: Chmelík Milan, Fenik Milan

MPK: C02F 1/48

Značky: aktivátor, homogenních, vodních, roztoku, směsi

Text:

...elektromechanickým měničem je připrevenapro následnou aktivaci magnetickým polem, kterou se stane energeticky aktivní a působí zejména na rozpuštění solí, tedy změnu jejich kryetalizace, a takto aktivovanou vodu nebo vodní agěš lze využít jak v humánní, tak v průmyslové praxi. Zařízení je navícVynález a jeho účinky jsou dále popeány V popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schema aktivátoru vodních...

Mykaná příze a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241897

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tošnár Pavel, Brychta František, Adam Radoslav, Vyskup František, Podrábský Antonín, Vališ Václav

MPK: D02G 3/04

Značky: příze, mykaná, způsob, její, výroby

Text:

...na bubnových pilkových agregátech. Před enzymatickým získává,ním králičích nebo zaječích chlupů .se z kožek mechanicky oddělují ohonky a pacičky. Mechanické oddělení, například odříznutí. paciček a ohonků musí být provedeno do té míry, aby v získané241 897 srsti nepřevýšil hmotnostní podíl ohonků a paciček 3 z celkové hmotnosti kréličích nebo zaječích chlupů. Po ohemickémprocesu získávání králičích nebo zajeöích chlupů se další čištění...

Váleček dopravníku pro přepravu studených i žhavých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241896

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vanik František

MPK: B21B 39/00, B21B 39/06

Značky: prepravu, žhavých, váleček, materiálů, studených, dopravníku

Text:

...hluku zde není podstatnýg protože hluk se netlumí bezprostředně v místě jeho největšího zdroje,4 to je v místě nárazu materiálu na jednotlivé válečky.Uvedené nevýhody odstraňuje váleček-dopravníku pro přepravu studených i žhavých materiálů podle vynálezu,ve kterém je vytvořena dutina, jehož podstata spočíva v tom, že dutina je vyplněna tlumící zvukovou vložkou,jejíž součinitel zvukové pohltivosti je v rozmezí 0,7 až l.Výhodou válečku...

Zařízení k rovnoměrnému vyvozování vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241895

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tláskal Zdenik

MPK: B21B 37/08

Značky: vyvozování, rovnoměrnému, zařízení, tlaku, vysokých

Text:

...svěrné síly pro jednotlivé samosvorné obvody jsou stejné, propojí-li se paralelnéI ł I f I samosvorne hydraulicke obvody se stejnym zesilenim. 241595Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynáłezu, kde-na obr. 1 je jeho schématický nárys, na obr. 2 bokorys, na obr. 3 principielní schéma samosvornćho hydraulického obvodu před zatížením a na obr. 4 po zatížení. AZařízení k rovnoměrnému vyvozování vysokých tlaků...

Forma k odstředivému lití dutých skleněných výrobků s členitou spodní částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241894

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eermák Jan, Heyberger Aleš, Ezr Karel, Sedláeek Pavel

MPK: C03B 19/04

Značky: sklenených, členitou, dutých, forma, výrobků, spodní, lití, odstředivému, částí

Text:

...lze obměňovat a vyrébět tak široký sortiment výrobků, např. nádoby s dýnkem, nožkou či nąkojetí, osvětlovací tělesa s nákružkem pro uchycení a montáž elektrických součástí a pod.Příkladné provedení vynálezu .je popsáno dále a schematícky znázorněno na připojených výkresech, z nichž představujeobr. l osový řez formou v sevřené tvarovací poloze aobr. 2 osový řez formou v otevřené poloze po skončení tvarování. íFormu l / obr. l / tvoří...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rozprim Jan, Havlín Vladimír, Procházka Jaroslav

MPK: D04B 21/00

Značky: soustav, jednolícní, nití, osnovní, pletenina, nejméně, osnovních, sestávající

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Ramenový nakládač nesený podvozkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241892

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pejšek Zdenik, Roubíeek Ota

MPK: B60P 1/50

Značky: podvozkem, nesený, nakladač, ramenový

Text:

...břemene g. Aleepoň.na jednom boku podvozku g je v místě gg uložení vyrovnávacího člepu łł otočně upevněn jedním svýmkoncem vyrovnávací člen łł, který může být tvořen pevnou sou 241 892částí, například táhlem, nebo s výhodou ohebným členem, například řetězem nebo lanem. Volný konec vyrovnávacího členu łł je upevnitelný na vyvažovaný dílec v místě gg zachyceni. Osa 5 uložení zvedacího ramene §, osa 3 otáčení vahadla Q,místo gg uložení...

Nosič dialyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241891

Dátum: 01.12.1987

Autori: Cichra Vladimír, Havlíeek Miroslav, Musil Jioí

MPK: G21F 9/04

Značky: dialyzéru, nosič

Text:

...jednotky.Na přiloženych výkresoch je schenaticky znázorněno příkladnć uspořádání nosiče dialyzeru podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn boční pohled na nosič ve sklopená pracovní poloze,na obr. 2 je v těle poloze nosiče nárysny pohled, na obr. 3 boční pohled s nosičem v montážní poloze a na obr. 4 opět v těže poloze nosiče nárysny pohled.Dialyzační jednotka sestává z množiny dialyzačních prvků - nenbrán, rozvádčcích bloků, elektrod a...

Přídavné chlazení spalovacího motoru vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241890

Dátum: 01.12.1987

Autori: Alexa Jioí, Borkovec Jaroslav

MPK: F01P 3/12

Značky: motorů, vysokozdvižného, přídavné, vozíků, spalovacího, chlazení

Text:

...Na A pracovištích s mimořádnou prašností, jako jsou cementárny a mlýny,dochází k častému zanášení voštinového chladiče a tím ke ztrátě chladícího účinku.Tyto nedostatky v chlazení-spalovacího motoru v extrémně prašných podmínkách řeší vynález přídavná 7 Éhlazení, jehož podstata spočíva v tom, že tvoří mříž ochranného rámu a sestává ze dvou řad trubek střídavě uložených nad sebou a dále z bočnic ochranného rámu, přičemž jedna z bočnic...

Filtrační přepážka pro objemovou filtraci jemně dispersních suspensí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241889

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eapek Karel, Vaněk Josef, Kotek Bohuslav, Vitvar Milan, Procházka Vladimír, Stanik Vladimír

MPK: B32B 13/02

Značky: jemné, dispersních, filtrací, objemovou, filtrační, suspensí, přepážka

Text:

...zrn, ale umožňující prostup tuhých částí ze suspenze do střední vrstvy, na níž uskutečnuje objemová filtrace. Zpraccvání do formy archů nebo nekonečného pásu umožnuje aplikaci jak diskontinuálních, tak i kontinuálních filtračních zařízeních, V nichž je možnost nepřetržitě obnovovat filtrační povrch a objem odvíjením nasycené filtrační přepážky.Konkrétní provedení podle vynálezu je schematicky znázor~ něno na přiloženém výkresu, kde je...

Tlumící vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241888

Dátum: 01.12.1987

Autori: Landa Václav, Ježek Karel, Sladký Jan

MPK: F02M 55/04

Značky: tlumící, vložka

Text:

...nedostatky jsou odstrančny tlumící vloškou přívodního nízkotlakêho potrubního systému vstřikovacích čerpadel naftových motorů podle vynâlezu, sestâvající ze vetupního a výstupnfho čŕoubení, prušnê hadice e dvoudílnêho utčsnčnêho pouzdra. Jeho podstata spočívâ V tom, še uvnitř dvoudílnêho utčenčněho pouzdra opatřenêho vstupníh a výstupníi čroubením je uspo 2 241 saařâdâna pružná hadice epojující obě tato šroubení a ve etěnš pouzdra je...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F16L 53/00, F28G 13/00, F17D 5/00...

Značky: tepla, zařízení, zbytků, odstraňování, alkalického, výměníku

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Pohon zejména rychločinné armatury pro jadernou energetiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241886

Dátum: 01.12.1987

Autor: Roeek František

MPK: F16K 31/14

Značky: jadernou, rychločinné, energetiku, armatury, zejména, pohon

Text:

...ovládací pružný prvek li je tažný, jsou pístnice gg spolu s rozpěrným kloubovým mechanizmem 5 uspořádány do tvaru šípky podobně jako je tomu na obr. 3.V případě, že pohon podle vynálezudoplňuje běžně známé ovládání armatury je například v tělese l podle obr. 2 upevněna mezistěna li, v níž je uloženo táhlo g. Na táhle g je mezi tělesem la mezistěnou li upevněn hlavní opěrný talíř łá. Mezi hlavním opěr ným talířem gg a mezistěnou li je uložen...

Průtočné odběrové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241885

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štirba Jaromír, Kueera Antonín, Soukup Jaroslav, Krueková Jitka, Dvooák Pavel

MPK: B01D 11/00

Značky: průtočné, zařízení, odběrové

Text:

...nádoby a vnější stěnou tef plonového kelímku.Je známo, že uvedené extrakční techniky a známá zařízení bývají používány k separaci a zvyšovaní koncentrace sledovaných latek před jejich chemickou čí instrumentální analýzou tak, že poža-Ádovaný objem vzorku kapaliny je laboratorně extrahován a extraktsledovaných složek, případně dále upravený, je následovně analyzován. Dále je známa, že při velmi malých obsazíoh řady látek v kapalínách...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241884

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kunka Miloš, Hopjan Josef

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...k příčníku łg zadní náprevy. Tažné lano g probíhá přibližně rovnoběžně e podélnou oeou gmotorového vozidla e je vedeno peune v krátké části bowdenem 1,upevněným pomocí koncovky łł na příčník gg brzděné zádní nápravy. Další dvě ramena łg trojramenné páky 2 jsou spojene prostřednictvím brzdových lan Q e brzdovými mechaniemy zadních kol.Jak je patrno z obr. 2 a obr. 3 ,je trojremenná páka Q otočná kolem čepu Q, který je pevně epojen s...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241883

Dátum: 01.12.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...uložení kladky v drážkách klece ve zvětšeném měřítku, znázorněný na obr. 4, obr. 3 představujepohled směrem P na uložení vidlice brzdového lane s částeč ným řezem, vedeným podél roviny symetrie klece, obr. 4 před- stavuje podélný řez vedený podél lomené roviny A-Aznázorněné na obr. 3 a obr. 5 představuje pohled na alternativní provedení klece posuvného čepu.Ruční brzda, znázorněná na obr. 1 je tvořena ovládací pákou lg, která je spojene...

Způsob zvýšení výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241882

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Zdenik, Kvapil Jan, Fojtu Blahoslav, Molek Antonín, Vácha Jaroslav, Vleek Jan, Levý Kamil

MPK: C01B 3/32

Značky: vodíku, zvýšení, způsob, výroby

Text:

...mohlo být sníženo při zachování přibližně stejného hydrodynamického zatížení absorbérů í při zvýšené výrobě vodíku.Při výběru vhodných aktivátorů byla odzkoušena řada látek,především aminy, které obsahují v molekule nejměně jednu aminoskupinu primární a/nebo sekundární a/nebo terciární. Lze použít např. tyto aminy, jejich deriváty a nebo jejich směsiPro praxi jsou důležité především ty aminy, které jsou k disposici na trhu a mají přiměřenou...

Revolverový nástrojový držák plánovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241881

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vodáková Olga, Zikmund Zdenik

MPK: B23B 29/32

Značky: hlavy, plánovací, nástrojový, revolverový, držák

Text:

...kroužku a polohovacího čepu upevněna hlavice s řeznými destičkami, v jejímž osovém zahloubení je uložena hlava přítužného äroubu, jehož dřík je zašroubován v závitovém otvoru nosného čepu, uloženého v kalibrickém otvoru základníndesky.Nástrojový držák plánovací hlavy provedený podle vynálezu,umožňuje nastavit několik shodných pracovních břitů na stejnou rozteč, takže po otupení jednoho břitu lze během krátké přes~távky při obrábění nastavit...

Ruční brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 241880

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eckstein Eenik, Vodák Zdenik

MPK: B60T 11/04

Značky: ruční, brzda

Text:

...provedení výkyvné páky, kde jsou konvexní vodící plochy tvořeny obvodovými plochami kladek.Ruční brzda znázorněná na obr. l je tvořena ovládací pákou l, která je situována ve vnitřním prostoru motorového vozidla vedle sedadla řidiče a opatřena ručně ovládanýmaretačním mechanismem. Ovládací páka l je spojene tažným lanem g s výkyvnou pákou 1, připevněnou prostřednictvím držáku lg na příčník lg zadní nápravy. Výkyvná páka 1 je na svých...

Zubové čerpadlo pro vodní roztoky elektrolytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241879

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hovorka Jaromír Karviná

MPK: F04C 27/00

Značky: zubové, vodní, čerpadlo, roztoky, elektrolytu

Text:

...je znázorněno provedení čerpadla podle vynálezu. Na obr. 1 je podélný řez čerpadlem a na obr. 2 přičný řez čerpadlem.Ozubená kola 3,3 čerpadla jsou provedene z plastické hmoty a jsou nalísována na hřídelích 3,1 z nerezavící oceli. Hřídele se otáčejí v prvních a druhých ložiskových pouzdrech § a §. První ložieková pouzdra § jsou zalíeována v čele Zfa druhá ložisková pouzdra Q v rozvodné desce 3. Z čele Z je prostor čerpadla uzavřen viken...

Fixace feritového magnetu na unášecím náboji nagnetické spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241878

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tuma Otakar

MPK: F16D 27/01

Značky: spojky, magnetů, unášecím, nagnetické, feritového, fixace, náboji

Text:

...řešení však rovněž nevyhovuje do agresivního prostředí seVýše uvedené nedostatky jsou odetreněny fixeei feritovóho magnetu neunášec 1 m náboj magnetické epojky podle vynálezu,jehož podstatou je to. že vnitřní magnet má na jednou čele provedenu mělkou drážku náboje, který je do vnitřniho eegnetu uložen euvně. Dále je podstatou takú to. že vnitřní magnet je na náboji fixován zelisovánim unáäeciho opêrného čepu do náboje přee přiložku....

Vodorozpustný tekutý minerální doplněk – liz pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 241877

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petzold Miroslav

MPK: A23K 1/16

Značky: tekutý, zvířata, vodorozpustný, minerální, doplněk

Text:

...pridá 8,00 až 12,00 hnotnostních cukrovarekě mn 1 asy,dop 1 ní ee do 1009 00 S hnotnoetních pitnou nebo destilovanou vodou,zhnIogeni|uje se a zfiltruje. .3 Způsobam výroby vodorozpustnóho tekutého ninerálnihodoplšku- lizu pro zvířata 3 obaahen nakroprvků a nikroprvků- váoníku, Iosforu,hořčíku,železa,nědi,nanganu,drac 1 íku,oodíku,zínku a kobaltu podle vynálezu je dosažen vodorozpuatný tekutý minerální doplněk,který zabezpečuje...

Zařízení pro připojování tažených nebo návěsných strojů nebo vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241876

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eech Jioí, Jahoda Václav, Šebela Jioí

MPK: B60D 1/00

Značky: návěsných, připojování, tažených, vozů, strojů, zařízení

Text:

...spodních táhel tříbodového hydraulického systému traktoru, je v daném případě kruhového průřezu.a je opatřena stykovými plochami ll, lg pro stykse spojovací vidlicí g, stroje l, a to horní stykovou plochou lla dolní stykovou plochou lg. V místě stykových ploch ll,lg je tažná lišta g opatřena svislým propojovacím otvorom lg o průměru Q. Tento propojovací otvor lg je určen pro průchod spojovacího čepu §. mezi stykovými plochami ll, lg tažné...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241875

Dátum: 01.12.1987

Autor: Adámek Ivo

MPK: D04B 15/94

Značky: stroj, pletací, okrouhlý

Text:

...hnacího elektromotoru.Na základové desce 1 neznázorněného okrouhlého pletacího stroje jsou upevněna ložiska g, v nichž je uložen nosný hřídel 1. Na tomto nosném hřídeli 1 je nad základovou deskou 1 upevněn jehelní válec Q, v jehož drážkäch jsou uloženy neznázorněné pletací prostředky. Jehelnímu válci Q je přiřazen rovněž platínový kruh. Nad jehelním válcem 5 je v jeho ose umístěn přístroj 11 s přenášecímí prostředky pro vytváření lemu nebo...

Způsob vytváření propojovací metalizační sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 241874

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ruml Milan, Rumlová Lubomíra

MPK: H01L 21/02

Značky: vytváření, sítě, způsob, propojovací, metalizační

Text:

...i bariérová vrstva titanwolframu. Po naprášení dvouvrstvy titanwolfram - slitina AlSiCu a jejím vytvarování přes masku je blok operací vytváření metalizační sítě ukončen.Výhodou způsobu podle vynálezu je zabránění vytvoření silicidu platiny Ptsí v emitorech a tím i odstranění problémů souvisejících s nereprodukovatelnou velikosti proudového zesilovacího činitele. Uvedený způsob je produktivní, reprodukovatelný a dále umožňuje vytvoření...

Ventil pro řízení hlavního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241873

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Zdenik, Maloch Josef

MPK: F16K 3/24

Značky: řízení, ventil, hlavního, tlaku

Text:

...odpouitěoí uakruiok ioupatka kanal ŕízondko tlaku akanal nčnieoveho okruhu právě takovou iterbinou. aby přebyteene nnožetvi oleje nohlo uniknout do kanálu nůničoveho okruhu. Za velni nlzkýeh teplot a při vyiiieh dodávkach čerpadla eo tato itörbina dalo zvčtšuje, až zahloubeni v odpouitčeln nikružku propojí kanal niničoveho okruhu I odpadnin kanálem. Tim ae aníží abeolutni hodnota tlaku v kanálu nčniěoveho okruhu a zvčtiený tlakový pad ve...

Systém chlazení polovodičových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241872

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bryja Josef, Faran Antonín

MPK: H01L 23/34

Značky: systém, polovodičových, chlazení, měničů

Text:

...komora 8 opetřenâ víkem Ž, v němš jsou ventilátory 5 pro nuceně chlacení výkonqŕvých polovodičových prvků1. Chladící vzduch vstupuje mezi chladiče 4 ve směru první šípkylg a zahřâtý je ventilátory Ž vypuzovân ve eměru druhé šípky ll Vyrovnávací komora § je dále opatřene směrem do vnitřního pros toru skříně g výklopnou stěnou 1, která je spřašena s vyklâpěcím ůstrojím Q, například hydraulickým, znâzorněným plnou ěarouv poloze odpovídající...

Vrtací stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 241871

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hodináo Václav

MPK: B23B 41/00, B28D 1/14

Značky: vrtací, stojan

Text:

...nesunuté na obou, vodicích trubkách jsou vzáj emně spoj eny suportovou apojkou. Přední sloupek a/nebo zadní sloupky mohou být opatřeny pojezdovým kolem s brzdoü a mohou být výškově nastaveny zašroubovaným sloupkovým nástavcem.Výhodou vrtacího stojanu podle vynálezu je jeho skladnost. Po skončení práce lze sklopením předního sloupku i zadních sloupků k lafetě docílit velmi skladného kompaktního ňtvan o malé hmotnosti, který může pojíždět...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pokorný Antonín, Cenek Miroslav

MPK: H02K 5/04

Značky: elektricky, točivý, závěru, pevném, stroj, zejména

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Systém kapalinového chlazení měničové sestavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241869

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lyer Pavel, Kyllar Evžen, Reitermann Jan

MPK: H01L 23/34

Značky: sestavy, chlazení, systém, měničové, kapalinového

Text:

...tak, že první přívodní odbočnice je na vnšj 4 äín okraji první krajní sekce a druhá přívodníodbočnice na rozą hraní mezi prostřední sekcí a druhou krajní sekcí, první odvodní odbočnice je na rozhraní mezi první krajní sekcí a prostřední W sekcí, kdeíto druhá odvodní odbočnice je na vnšjäfn okraji druhê krajní sekce.S ohledem na potřebu tlumení vibrací vznikajíbích při provozu anodovêho reaktoru je výhodné, jestliže první 1 druhá pří vodní...

Pilkový potah pro vyčesávací válečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241868

Dátum: 01.12.1987

Autor: Addä Werner

MPK: D01G 15/88, D01H 7/895

Značky: potah, pilkový, vyčesávací, válečky

Text:

...potahu. izpracování vláken při použití pilkových potahů s rozdílnou.výškou zubů je velmi šetrné, což je důležité z hlediska přetrhovosti příze.Problémem však zůstává výroba vyčesávacích válečků s rozdílnou výškou zubů pilkového potahu vytvářeného navíjením pilkového pásu ve šroubovici. Cílem vynálezu je vyřešení tahoto problému, což je v podstatě dosaženo tím, že část jeľo hrotů je prohnutím pilkového potàhu oproti ostatním hrotům...