Archív za 1987 rok

Strana 34

Nearomatický technický benzin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241949

Dátum: 01.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Bartoník Petr

MPK: C10G 49/00

Značky: výroby, nearomatický, benzin, způsob, technicky

Text:

...sloučenin, metylcklopentanovými a cyklohexanů, který je podmínkami přípravy posunut na stranu prvně uvedených. Tím se zlepšuje rozpouštěcí účinnost pro některé způsoby použití a také se příznivě ovlivňují hygienické vlastnosti. Totéž platí také o zbylých aromátech, kde zcela chybí nejnižší monojaderné homology, zvláště benzen,a polyaromáty, což zase způsobuje postup výroby a použitý katalyzátor. V postupu výroby vychází nový postup ze...

Způsob získávání čistých aromatických uhlovodíků C .sub.7.n., C .sub.8.n. případně C .sub.9.n. z katalytického reformátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241948

Dátum: 01.12.1987

Autori: Neuman Petr, Michálek Jaroslav, Štulík Karel, Štepita Matej

MPK: C07C 15/02

Značky: katalytického, reformátu, aromatických, sub.8.n, sub.9.n, získavání, sub.7.n, uhlovodíku, čistých, způsob, případně

Text:

...reaktoru se řídí v rozmezí 80 až 200 °C a bromový index perkolovaného extraktu mezi 20 ažZ uvedeného popisu vynálezu vyplývaji nové rysy proti běžnému postupu, v němž se izolační kolony pro aromáty totálně refluxují a perkolace se vede při maximální teplotě okolo 200 °C, aby se získaly prodejné produkty destilačně zbavené olefinů. Při postupu podle vynálezu slouží prvni kolena k oddělení větší části olefinů, ktoré znečiětuji toluen. Jeho...

Zařízení k odstraňování oxidů z pálených plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241947

Dátum: 01.12.1987

Autor: Lexa Jioí

MPK: B21B 47/04

Značky: oxidů, pálených, plechů, zařízení, odstraňování

Text:

...vynálezu je to, že umožňuje odstranit oxidy z libovolného počtu pásů pálených plechň různých šířek v závislosti na délce pracovních válců a současně je odvádět do zásobníkmi.Zařízení k odstraňování oxidů z pálených plechů podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněno na připojeném výkresw, kde na obr. 1 je jeho celkový boční pohled, na obr. 2 řez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 je řez vedený rovinou B~B z obr....

Separační vestavba

Načítavanie...

Číslo patentu: 241946

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stoklásek Bohumil, Klíma Drahoslav

MPK: B01D 46/00

Značky: separační, vestavba

Text:

...anmaturou pro vypouštění.Na výkresoch je na obr. 1 naznačen svislý podélný řez, na obr. 2 vodorovný řez vedený dvěma rovinami Jednak separačními svazky, jednak pomocným svazkem a na obr. 3 je svislý příčný řez separační vestavbou podle tohoto vynálezu.Separační vestavba je zabudována v nádobě l odlučovače. Sestává ze dvou separačních svazku Q, umístěných ve vodorovném řezu navzájem do tvaru písmene V 3 a ze soustavy pomocných přepáe žek, z...

Upevnění tyčí vinutí statoru elektrických strojů točivých na výstupu z drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241945

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mareeek Stanislav, Kubánek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: elektrických, točivých, upevnění, výstupu, drážky, statoru, tyčí, strojů, vinutí

Text:

...opřená o boky rozšířené drážky a z části o korýtko, je vně drážky přes horní radiální vložku apravou a levou tangenciálni vložku převlečeno korýtko, jehož pravý a levý bok je opřen o stahovaci palce. Unevněni tyče vinuti statoru elektrického stroje točivého podle vynálezu umožňuje doknnákñší vyztuženi tyče vinuti v jednom 2 nejvíce ohrožených míst.Přidáním horních příložek se zvyšuje ohybová tuhost tyče vinutí V tangenciálním aměru,a tim se...

Kalibr válců automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241944

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fencl Petr, Madarasz Štefan, Stanik Jaroslav, Kumbálek Karel

MPK: B21B 27/02

Značky: válců, kalibr, automatiku

Text:

...válcování trubky na hladicím stroji a tyto vlivy se pozitivně projevují ve snížené různostěnnosti vyválcovaných trubek.Podstata vynálezu je blíže objasněna V dalším popisu s odkazem na přiložený výkres, který znázorňuje tvar kalibruválců automatiku včetně obecného okőtování jednotlivých geor metrických rozměrů a tvarů kalibru. Kalibr rozděluje dělící rovina Šna dvě stejné poloviny, z nichž horní polovinwq toje vybrání kalibru...

Způsob výroby elastického propletu se strukturálním povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241943

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šigut Jaroslav, Musálek Vladimír

MPK: D04B 21/14

Značky: způsob, elastického, strukturálním, povrchem, propletu, výroby

Text:

...elasticity hotového propletu, neboř propletenim jakěhokoliv neroztaženého- elaotického plošného nitového útvaru se elasticita ruší v dů sledku propletení osnovními nitěmioVýhodou způsobu výroby podle vynálezu je mimo jiné skutečnost, že je možno při použití určitého druhu elastického ploěného niřového útvaru dosáhnout podle stupně jeho roztežení při proplétání rozdílného stupně elasticity hotového propletu. Tento je opatřen zahuštěným...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241942

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kulhavý Miroslav, Bureš Ivo, Mužila Cyril

MPK: F16H 1/10

Značky: harmonická, převodovka

Text:

...Q přes řemenicový pohon lg. Hnací hřídel lg je opatřen nalévkovitým vyhloubením gg a je na něm upevněn generátor lg deformací opatřený kladkami 12, jenž známým způsoe bem vytváří požadovanou deformaci pružného válce lg s vnějším ozubením ll, jež má zabírat s ozubením tuhého pevného věnce lg s vnitřním ozubením. Hnací hřídel 12 lze po uvolnění řemenicového pohonu 19 vysunout spolu s generátorem li deformací ve směru ven z ozubení. Ložisko 1 na...

Elektromagnetický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241941

Dátum: 01.12.1987

Autori: Flander Zoltán, Fiala Booivoj, Kožuch Jioí, Pešek Milan

MPK: F16K 31/02

Značky: regulační, elektromagnetický, ventil

Text:

...a stažena maticí 12. V jádře 2 jsou uloženy střídavě tři kuličky 1 a tři pružné podložky g.správnou funkci ventilu za různých pracovníoh režimů umožňuje přesné vystředění jádra 2 ve vodícím pouzdra 3 pomocí pružného prvku g a kuličky 1, přilehlé k hornímu čelu jádra g, zapadající do zahloubení ve vodícím pouzdru 1. To zabraňuje náhodněmu přilepení jádra 2 ke etěně vodíeího pouzdra g,a tím 1 změně pasivních odporů. Hlavnímčinitelem správneho...

Propojovací svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 241940

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hejda Zdenik, Strakoš Karel, Židek Rudolf

MPK: H01R 4/02, H01R 4/48

Značky: propojovací, svorka

Text:

...konektorových nožů a plochých dutinek,terminálové spoje jsou výrobně nákladné, případně.vyžadují další potřebné mechanické spojení připojovací svorkovnice s tělesem motorku nebo spotřebiče. Uvedené nevýhody odstraňuje řešení propojovací svorky z pružného materiálu podle vynálezu, kde souběžná ramena propojovací svorky mají ukončení ve tvaru zrcadlového obrazu písmene C, přičemž na čele propojovací svorky je vytvořen p oválný otvor a...

Zapojení pro elektronické přepínání měřicích míst s odporovými teploměry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241939

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sůva Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: odporovými, zapojení, měřicích, elektronické, teploměry, míst, přepínání

Text:

...a inverzně připojené křemíkové tranzistory Q KF 16 s předřadnými odpcry 1 typu TR 114 jednak pro napájecí větev § stabilizovaného zdroje 2 etejnosměrného napětí, jednak přes epínaoí prvky-lg, jako kterých bylo použito dvouvstupových positivníchčlenů NAND integrovaného obvodu MH 7400, na budicí větev ll atabilizovaného zdroje 9. atejnoeměrného napětí. Napájecí větev § je propojena přes diody lg, přičemž v popieovaném případěbylo použito...

Zařízení pro zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241938

Dátum: 01.12.1987

Autori: Reissig Ivo, Halamka Petr, Mánek Aleš

MPK: C25D 17/20

Značky: sušce, zatěsnění, bubnu, zařízení, pokovovacího

Text:

...plášte bubnu po celém obvodu, čímž jsou úzoe vymezenymožnosti řešení uzâvěru bubnu. Těsnící lišty se opotŕebovávají.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro zas těsnění pokovovacího bubnu V sušce podle vynálezu, jehož pod~ statou je zatěsnění pokovovacího bubnu v sušce prostřednictvím lištovýeh kartáčů, které jsou příchytkami upevněny ke žlabu, do kterého volně dosedá buben a zatěsňují buben po celé jeho délcea čelních...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241937

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stránský Milan, Nimec Jioí

MPK: F16D 1/06

Značky: tachodynama, točivého, hřídelem, spojení, stroje, elektrického

Text:

...strojem.Hřidel l točivého elektrického stroje je uložen v přednímivalivém ložisku g. Vnější kroužek předního valivého ložiska g je uložen v náboji 2 předniho ložiskového štítu 3 a opírá seje upraven středící důlek s vnitřním kuželem §, ochranným zapuštěním 1 a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru Qje zašroubován závitový konec 3 torzně tuhé a ohybově poddajné spojky gg, středěně ve vnitřním kuželu Q hřídele l.Na volné straně je...

Barbotážně vakuový systém lokalizace havárií jaderných elektráren s vodovodními reaktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 241936

Dátum: 01.12.1987

Autori: Putna Zdenik, Dvooáeek Lubomír

MPK: G21C 15/18

Značky: reaktory, barbotážně, jaderných, elektráren, vodovodními, systém, vakuový, lokalizace, havárií

Text:

...šschtového prostoru kde dochází k náhle změně směru prudkého prouděni bezprostředně po vzniku projektové haverie se ztrátou chlediva. Za sedmé, osazeni prídavných sochycovačů vody představuje celkově velmi účelnou a efektivní, realizačně zcela primitivní a bezprostredne vyuäitelnou inovaci u důležitého .jedemě bezpečnostního systému.Na přiloženém výkresu je znázorněno umístění í príncipielni konstrukční řešení nepohyblivýcrz, prídavných...

Způsob fixace polovodičových prvků na podložku založený na použití nízkoviskozních tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241935

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rambuský Zdinek

MPK: H01L 21/02

Značky: založený, podložku, polovodičových, nízkoviskózních, tmelů, fixace, použití, prvků, způsob

Text:

...prvku se nejprve nanese tmel, ze které ho se otáčaním prvku vytvoří vrstva, jež se dále vysuší a poté následuje fixace polovodičověho prvku na podložku pájecím zařízením při teplotě 12045/250 °C.Nanášením tmelu na část povrchu polovodičového prvku rotací se docílí homogenní vrstvy tmelu, jejíž tlcuštku lze přesně regulovat rychlostí otáčení. Záměrným vysušením tmelu odpadnou problémy se změnou viskozity tmelu a při dalším zpracování...

Zařízení pro vyvažování horního pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241934

Dátum: 01.12.1987

Autor: Eckstein Eenik

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: válce, pracovního, stolice, horního, válcovací, zařízení, vyvažování

Text:

...pro vyvežování horního pracovního válce válcovací stolice podle vynálezu,sestávající z hydraulických válců, uspořádaných v otvorech vytvořených ve stojanu válcovací stolice, kde volný konec pístnice každého hydraulického válce je opatřen hákem pro zavěšení ložiskových těles horního pracovního válce, jehož podstata spočívá v tom, že každé těleso hydraulického válce je opetřeno přírubou, uloženou na horním prstenci, kterýje pružně spojen...

Stěrková izolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 241933

Dátum: 01.12.1987

Autor: Koeí Jaroslav

MPK: C04B 24/24, C04B 24/36

Značky: izolační, stěrková, hmota

Text:

...žádné komponenty-at již z jakéhokoliv důvodu nedostatkové. V mnoha případech tato hmota nahrazuje výrobky z asfaltu, cenově podstatně náročnější a svými vlastnostmi je současně často předčí. APři aplikaci této hmoty nedochází ke kontrakci a to ani po velmi dlouhém časověm období. Vykazuje i mimořádně dobré lepící vlastnostia vysokou přilnavost na veškeré druhy podkladů, včetně betonu, umělých hmot a skla.Tato hmota se dále vyznačuje mimořádně...

Způsob výroby substituovaných benzisothiazolin-3-on-1, 1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241932

Dátum: 01.12.1987

Autori: Fajt Ludvík, Jirsák Oldoich, Ripka Josef, Junek Jan, Voborník Václav, Dídek Stanislav, Lihtarová Ludmila, Šafáo Václav, Jaroš František

MPK: A61K 31/425, C07D 275/06

Značky: 1-dioxidů, substituovaných, benzisothiazolin-3-on-1, způsob, výroby

Text:

...solí, polyetherů zvyšuje podstatným způsobem reakční rychlost a zkracuje výrazně reakční dobu. Jako kvarterních solí se s výhodou používá nexadecyltrimethylamoníumbromid,trioktylmethylamoniumchloríd, benzyldodecyldimethylamoniumbromid,jako polyethery se s výhodou používá cyklických polyetherů, nnpříklad 18-crown-6, dibenzo-18-crown-6, nebo polyethylenglykol 350-monomethylether, polyethylenglykol 600-dimethylether. Jako organické...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krema Radko, Hajíeek Odon

MPK: H02H 7/16

Značky: synchronního, buzení, regulaci, kompenzátoru, provozu, zařízení, napětí, budicího, reverzaci, během

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zařízení pro boční vedení nožových saní hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241930

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ma?átko Jan, Marek Petr

MPK: B23D 15/08

Značky: nůžek, boční, nožových, vedení, strojírenských, zařízení, sání, hutních

Text:

...hutních a strojírenských nůžek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nožové saně jsou dvěma táhly uspořádanýmí V rovině střihu kinematicky spojeny se stojanem nůžek.Hlavní výhodou zařízenídle vynálezu je poměrně jednoduchý mechanísmus zajištující jeden stupeň volnosti nožových saní během241 930 střihu, který zároveň zachycuje boční síly od šíkmého strihu. Podstatné se též sníží ztráty třením od bočních sil, neboř mechanismus je...

Přiváděcí ústrojí předvpichovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241929

Dátum: 01.12.1987

Autor: Marek Oldoich

MPK: D04H 18/00

Značky: přiváděcí, ústrojí, předvpichovacího, stroje

Text:

...délky jejich závěeůo~- 3 241 929 Na připojených výkresoch je na obr. l schemsticky znázorněn boční pohled napříváděcí ústrojí pole vynálezu a jeho umístění na předvpichovecím stroji a na obr. 2 je zobra~ zen čslní pohled směrem s na uchycení vstupních válců příváděcího ústrojí.Příváděcí ústrojí podle znázornění na obr. 1 a 2 je tvořeno horním pásovým dopravníkem l a dolním pásovým dopravníkem g. Horní pásový dopravník l sestává z horního...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku u vpichovacích nebo předvpichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241928

Dátum: 01.12.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: D04H 18/00

Značky: upínání, strojů, vpichovacích, předvpichovacích, zařízení, nosníků, jehelní, desky, jehelnímu

Text:

...rozpěry, která je kloubově spojene s nejméně dvěma dvojremennými pákemi. Každá dvojramenná páka je přitom uložena posuvné s současně otočně ne pevném čepu e spojene svým druhým ramenem pomocí dalšího kloubu s třmenem. Třmen jeuchycen posuvně a současně otočné na opevnený čep e opetřen na svém volném konci bočnim výstupkem, oproti kterému je v jehelni deece zhotoveno vybráni. Pevný a upevněný čep je přitom fixován na držák, který je upevněn na...

Kompletační zařízení pro výrobu prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241927

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zálešák Zdenik, Ordáo Jan, Místecký Vladimír

MPK: B21P 27/20

Značky: výztuže, výrobu, prostorové, kompletační, zařízení

Text:

...umístěno v rámu spodníbo vozíka g.Na příčných nosnících rámů spodního a horního vozíku g, ž jsou přípevněny stojany 3. Tyto stojany 3. jsou přestavitelné v kolmém směrnna dráhu vozíků. Fixace stojanü 5 na předem stanovené místo se provádí pomocí šroubů a matic. Stojany 3 jsou tvořeny spojenými ocelovýmí profilovými nosníky tvaru U, v jejichž dutině prochází šroubová tyč, na které jsou maticová tělesa. Maticová tělesa jsou opatřenn kladkamí,...

Zařízení k víčkování sudů, zejména s radioaktivním odpadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241926

Dátum: 01.12.1987

Autor: Ma?átko Jan

MPK: B65B 7/28

Značky: víčkovaní, radioaktivním, zařízení, odpadem, sudů, zejména

Text:

...ovláda nou tažným elmagnetem lg a držák 9 nesoucí elektrický šroubovák4. Na unašeč elektrického šroubovákug je nasunut otvorem gghlavy ga šroubovací nástavec 3, který je na druhém konci opatřenšroubovací hlavicí gg pro nasunutí hlavy šroubu gg obruče 2 dozáběru. Šroubovací hlavice gg je opatřena vyhazovačem gg Zaří zení je pomocí závěsného šroubu ll zavěšeno na háku nezodžornétného kladkostroje. Kladkostroj je umístěný na drážce lg, která je...

Zařízení pro přenášení a manipulaci s ohradovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241925

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hajíeek Odon

MPK: B66C 1/12

Značky: přenášení, paletami, zařízení, ohradovými, manipulaci

Text:

...si pro svou činnost vyžádá nepatrné úpravy ohradových palet.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné zařízení podle vynálezu, kde obr. l představuje axononetrieký pohled na zařízení s paletou, obr. 2 detail menipulačního úchytu v pracovní a nepracovní poloze. obr. 8 je osový řez středovým pouzdrem a obr. 4 detail středového pouzdra vpůdoryeu. Žařízení ee stává z nosného svařence střed. pouzdra a manipulačních úchytů.à 3 à 241 925 ...

Nosná hlavice detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241924

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kokta Ladislav, Dutková Vladimíra

MPK: A61B 6/00

Značky: detektoru, nosná, hlavice

Text:

...držácích strunové posuvné. Se sbíhajícími se vedeními na rámu jsou detektory spojeny suvně prostřednictvím ramen. Mezi výškově přestavitelné držáky a rám je včleněno pohybové ústrojí,které může být tvořeno pohybovým šroubem. Stoupání pohybového šroubu so zvětšuje ve směru ke spodnímu okraji rámu pro každou z matic spojenou s příslušným držákem.Rám je opatřen ramenními konzolami.Konstrukční řešení nosné hlavice detektorů podle vynálezu...

Směs polypropylenu, EPDM kaučuku a uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241923

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hadobáš František, Karásek Otakar, Jasanovský Pavel, Smilý Zdenik, Maleovský Eugen

MPK: C08L 23/12

Značky: uhličitanu, kaučuku, polypropylénu, směs, vápenatého

Text:

...1-4-piperidinolu s UV-absorbéry typu 2(2- hydroxy 3- terc-buty 1- 5-Amety 1 feny 1)5 - chlorbenztriazolu nebo 2-hydroxy-4-oktoxybenzofenonu. Tyto UV-absorbéry samy o sobě nezajišłují požadovanou odolnost výrobků vůči škodlivému působení světla, ale v kombinaci s estery 2,2,6,6-tetramety 1-4-piperidinolu lze dosáhnout potřebné odolnosti. V případě, že se jako světelný stabilisátor použije směs esterů připravených esterifi ekací 2,2,6,6 -...

Počesávací zařízení zejména na příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 241922

Dátum: 01.12.1987

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: D02J 3/04

Značky: zejména, příze, zařízení, počesávací

Text:

...účinku se dosáhne při monofilním počesávání.Příklad počesávacího zařízení podle vynálezu je uveden na výkrese, kde je schematicky nakreslen princip zařízení.Dva podávecí bubny 5 jsou několikrát opásány počesávanou přízí 2. Mezi podávacími bubny A je umístěn vodicí opěrný můstek g /pro vedení příze 25 Z obou stran podávacích bubnů 1 WJsou kyvně uístěny počeeávací hlavy Q, vybavené stavěcími šrouby 1 pro regulaci přítlaku počesávacich hlav Q...

Horizontální vrtulové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 241921

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hlubueek Ladislav

MPK: F04D 3/02

Značky: horizontální, vrtulové, čerpadlo

Text:

...své obvodové ploše opatřena drážkou pro uložení těsnioího O-kroužku.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zjednodušenou manipulací s rozpěrným prstencem, který současně nahrazuje zcela spojovací díl známých řešení, přičemž výměna rozpěrného prstence je jednoduchá. Novým řešením se navíc dosahuje úspor na materiálu i sní~ žení hmotnosti stetoru čerpadla.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu....

Zařízení k dotahování rybinových komutátorů s centrální matici

Načítavanie...

Číslo patentu: 241920

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Pávek Miloslav

MPK: H01R 39/14

Značky: rybinových, matici, zařízení, centrální, dotahování, komutátorů

Text:

...tramvaja í trottejbusa, Stľo 62 - 63, änergíja, üoskva L 9 ó 4.opsané zachycení zařízení pro dotahování komutátorus centrální matící za žebra na pouzdru komútátoru však není možne u moderních stísněných konstrukcí takovýchkomutátorů,kde se žebra nevyskytují a kde jsou v ptném pouzdře vrtány ventílační otvoryg Aní těchto ventílačních otvorů, napře po upravení zàvítů, nelze použít pro upevnění zařízení k dotahovàní centràtní matice, protože...

Způsob zušlechťování textilních vlákenných materiálů z triacetátových vláken a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241919

Dátum: 01.12.1987

Autori: Halada Pavel, Lucák Otakar

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: zušlechťování, způsob, směsi, materiálů, vlákenných, vláken, triacetátových, textilních, jejich

Text:

...je echopna vázat ee eoučaeně na dvě vhodná ekupiny a tak způeobit eíłování eubetrátu.Touto reakcí ee výrazně zvýií hydrofilita vláken ve srovnání e původnín triacetátovýmvláknem i vláknw upravenýni pouhým povrohovýn zmýdelněním a vlákno vykazuje trvalý antietatioký efekt. Barvitelnoet aniontovýni barvivy ee zlepií netolik, že vlákno je barvitelně i na eytá odetínyvčetně černěho odetínu reektivnímí a aubetantívnímí barvívy. Vlívon...

Zařízení na uzavírání spojů plechových rour, zejména okapových svodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241918

Dátum: 01.12.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: B21D 39/02

Značky: okapových, rour, svodů, uzavírání, zejména, plechových, spojů, zařízení

Text:

...snadná a nenáročná obsluha,vysoce kvalitní provedení spoje, vysoká produktivita práce při podstatném snížení namáhavosti práce.Na výkresu jeznázuhněn V bokorýsu příklad provedení zařízení na uzavírání spojů plechových rour podle tohoto vynálezu.Zařízení sestává z nosného rámu lg, brzdového elektromotorułl a spínacích elementů lg, přičemž v nosném rámu lg je upevněn vodíoí šroub l s maticí gina níž je upevněna stavěcí odpružená...

Židle

Načítavanie...

Číslo patentu: 241917

Dátum: 01.12.1987

Autor: Novák Jaroslav

MPK: A47C 4/00

Značky: židle

Text:

...předního lubu ll je pomocí pantu 2 přišroubován podélný lub l§.K podélněmu lubu lg je přikolíkována zadní noha lg, která je stejně vysoká jako obě přední nohy lg a lž. Do horní části zadní nohy lg je zavrtána a zalepena matka l podélně s osou nohy. Do matky 5 je zašroubován šroub 2, který je napevno zalepen do zámku g. Zámek g má stejný průřez jako zadní noha lg a je do něj vyvrtán otvor l pro klíč ll. Klíč ll je zavrtaný a zalepený do...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: dusitanů, uhličitanových, chladičů, dusičnanu, způsob, inkrustací, směsi, tavenín, alkalických, odstranění

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241915

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bakoš Pavel, Witzany Jioí

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...tělísky ve tvaru kqpek, kuliček,destiček nebo podobných těles majících větší příčný průřez nežl konce těchto pružných prutů.Hlavni přednosti kýčelní endoprotézy podle vynálezu je to, «že je velice adaptabílní tvarudřeňového kanálu femuru. Další je jí výhodou je mimořádná schopnost přenášet zatižení z hlavice endoprotézy prostřednictvím pružného dříku, vytvořeného dle vynálezu, do kosti. Vzájemně nevázané pružné pruty maji možnost...

Kyčelní endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241914

Dátum: 01.12.1987

Autori: Procházka Pavel, Volný Karel, Horský Jioa, Tesao Václav

MPK: A61F 2/32

Značky: endoprotéza, kyčelní

Text:

...účinky jsou blíže vysvětleny popisem příkladů jeho provedení pomocí připojenýoh výkresů, na nichž jsou znázorněny àdaptabílní kyčelní ągdoprotézy podle vynálezu. Na obr. 1 je znézorněna kyčelní endopŕotéza, jejíž pružný dřík je vytvořen jedním spirálovitě vytvořeným pružným prutem kruhového prúřezu a na obr. 2 je pružný dřík vytvořen spírálovítě vytvořeným plochým pružným prutem. Ne obr. 3 a 4 je pružný dřík tvořen dvojici spirálovitě...

Zařízení pro snímání výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241913

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tůma Václav

MPK: G01F 23/36

Značky: snímání, výšky, zařízení, hladiny

Text:

...jednoduchost indikace či záznamu této polohy je vhodné elektrické snímaní a jako snimače použít otoöného potenciometru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je nakreslen na přiloženém výkrese, na němž obr. 1 a obr. 2 ukazují vzájemnou polohu jednotlivých prvků při dvou různých pracovních polohách plováku.Zařízení sestává z plochého segmentu l, z nějž vybíhá obloukovité rameno g, na jehož konci je prvním úchytom 1 přichycen plovák i. Tvar...

Zařízení pro řízení směšování několika tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241912

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hurník Jioí, Miklenda Jioí, Pražák Josef, Hurník Aleš

MPK: B01F 15/04

Značky: zařízení, směšování, tekutin, řízení, několika

Text:

...průtoku, jejichž výstupy jsou zavedeny do řídícího člen dávkování, jehož výstupy jsou zavedeny do regulačních členů, vřazených v jednotlivých potrubích pro vedení tekutín, přičemž na řídící člen dávkování je napojen programový blok dávkování.Velikost průtoku nebo množství složek směsi se nastavuje regulačními orgány ovládanými signály z řídícího členu podle údajů uložených do paměti programového bloku a údajů jednotlivých čidel průtoku nebo...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241911

Dátum: 01.12.1987

Autori: Páv Bohdan, Bile Josef, Fojt Vojtich

MPK: H02K 51/00

Značky: spojení, hřídelem, stroje, tachodynama, točivého, elektrického

Text:

...částečný podélný řez točivým elektrickým strojem.Hřídel l elektrického stroje je uložen ve středním ložisku g. vnější kroužek středního ložiska 3 je uložen v náboji l ložiskového štítu 5 acpírá se o pojistný kroužek §. V hřídeli l elektrického stroje je upraven střeoicí důlek s vnitřním kuželem Q, ochranným zapuštěním Z a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru § je zašroubován závitový konec 2 nástavce lg s vnějším kuželem ll, který...

Systém plynového chlazení aktivního železa statoru turboalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241910

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sobotka Vladimír

MPK: H02K 1/20

Značky: chlazení, statoru, plynového, aktivního, železa, systém, turboalternátoru

Text:

...je poměrně obtížný způsob přívodu chladicího plynu ke krajům železa. Známé řešení bud užívá jako napájecí komory celý čelní prostor statoru, přičemž je nutné vyřešit montážně komplikované utěsnění prostoru plynové mezery, nebo se studený plyn přivádí mezi stahovací deskou a krajem železa, což opět přináší nevýhodu, že je nutné omezit odstupňování konců stato~ rových zubů, které je žádoucí z hlediska snížení přídavných ztrát od čelního...