Archív za 1987 rok

Strana 33

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Didek Václav, Drahooovský Jan, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B01D 11/04

Značky: alkalických, kovů, separace, podskupiny, vzájemné, extrakční, zemin, způsob

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Prostředek pro odmašťování a čištění skleněných a keramických předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242388

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Jioí, Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: C11D 3/10

Značky: keramických, sklenených, čištění, prostředek, odmašťování, předmětů

Text:

...nebo amfolytického typu.ři použití proatředku podle vynálezu je předmět ze skla i keramiky velmi dobře odmaštěn a vyčištěn, přičemž vzhledem k nižší alkalitě nedochází k napadení ani k zešednutí odmaštěného předmětu, nebot odmaštěný předmět je také dokonale smáčivý. Další výhodou prostředku podle vynálezu je skutečnost, že je možno jej použít jak pro aplikaci ponorem, tak i poetřikem v odmaštovacím a mycím zařízení ve strojírenském,...

Pákový aretační mechanismus pro pojízdný kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 242387

Dátum: 01.12.1987

Autor: Holý Vladimír

MPK: B65D 90/00, B65G 67/02

Značky: pákový, aretační, pojízdný, mechanismus, kontejner

Text:

...svislé táhlo §, přičemž unášecí čep 1 je v dolní páce Q uložen tak, že jeho vzdálenost od spojovacího čepu Q je menší než vzdálenost nosného čepu Q. Na kontejneru 2 je V blízkosti horního konce horní páky l upevněna horní uzamykací západka g a v blízkosti dolního konce dolní páky g pak dolní uzamykací západka lg. Pod horní uzamykací západkou 3 je na horní páce l dále umístěna gpojovací objímka ll s odpruženou západkou lg. Na dolním konci...

Jemně vrtací tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 242386

Dátum: 01.12.1987

Autori: Habal Ivan, Bouchner Bohuslav

MPK: B23B 29/02

Značky: vrtací, jemné

Text:

...kterém jsou pomocí šroubů ll uchyceny pružné prvky 3, na-přík 1 ad listové pružiny. V pružných prvcích 3 je na obou svých koncích uchy cen nástrojovýí Hržák l, V exiálním otvoru gg tělesa 1 vrtací tyče je uložen axiálně suvně ťunkční člen g nezakresleného etavěcího zařízení. Nâstrojový držák l je opatřen převodovou plochou Q, která je ve styku s odpovídající plochou Z funkčního členu g, U alternativního provedení, znázorněného na obr. 2 je...

Teleskopické vysouvací zařízení desky vedení nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242385

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hrabal Ivan

MPK: B23B 49/02

Značky: zařízení, vedení, vysouvací, desky, nástrojů, teleskopické

Text:

...tak, že se opírà jednímkoncem o dno axiáLni dutiny lg a druhým koncem o opěrný čep 3,upravený na přiLehLém konci vymezovaciho šroubu 2, Axiátni dutina lg je na vyloženém konci opatřena našroubovaným uzávěrem Ž, v jehož závitovém otvoru je vymezovaci šroub g uložen. Druhý konec vymezovaciho šroubu 2 procházi vikem Q výsuvného pouzdra É které je axiáLně suvně nasazeno na vodici tyči 3. Poloha vymezovaciho šroubu 2 je zajištěna matici lg....

Zařízení pro průběžnou tepelnou úpravu potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242384

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jankásek Jan, Kraus Karel

MPK: A47J 37/12

Značky: průběžnou, úpravu, potravinářských, tepelnou, výrobků, zařízení

Text:

...ozubených kol E žE5 do zařízení. Prvnídrojioe ozu otočně uložených u vstupu benýoh kol, 5 gje pomocí dvou nekonečných článkovýoh řetězůŠ éa spojena s druhou dvojicí ozubených kol Z, Zgąotočně uložených u výstupu§zařízení. Každý z obou článkových řetězů Š ga prochází po jedné vnější straně vany 2 umístěné mezi oběma dvojicemi ozubených kol E 3 EE, Ž 2 E 5 ľąje opatřena konzolami 19 na kterých jsou pomocí závěsných zařízení 11 uloženy...

Přístrojová stavebnicová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 242383

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šindeláo Ladislav

MPK: H05K 5/00

Značky: skříň, stavebnicová, přístrojová

Text:

...sestává z kostry, která jet tvořena předním l a zadním g rovným čelem z plechu, která jsou spojene podélnými vyztužnými nosníky 2, které jsou na svých dovnitř přivrácenych častech opatřeny vodítky 1 pro příčné zasunutí desek § s plošnymi spojí, přičemž alespoň některé podélné výz~tužné nosníky 1 jsou ve své části blíže k přednímu čelu l opatřeny otvorem Lg s pružným jazykom 2 pro zasunutí galvanícky vodivych příchytek Šâł umístěných...

Zařízení na dvoustupňové odlučování kapalných aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242382

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šmerda Jaromír, Zubal Boetislav

MPK: B01D 50/00

Značky: kapalných, odlučování, zařízení, aerosolů, dvoustupňové

Text:

...zařízení, čímž se pouze minimá 1 ně.zvětšují rozměry zařízení. Tlakový spád zařízení je 20 50 Pa. hNa připojených výkresech je schematícky znázorněno zařízení na odlučovárxí kapalných aerosolů ze vzduěin podle vynálezu v alternativách podle obr. 1 s vírníkovým odlučovačem a podle obr. 2s pletivovým nebo lamelovým odlučovačem.Vzdušina obsahující kapalné aerosoly a shluknutá kapalina unášená po stěně potrubí vstupuje do zařízení potrubím....

Způsob provádění hydrogenačních procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242381

Dátum: 01.12.1987

Autori: Trejbal Lumír, Boeeka Ludik, Ryšavý Drahomír, Kratochvíl František, Šimeeek Cyril, Kohout Jan, Petrůj Jaroslav, Blažek Oldoich, Douda Vlastimil

MPK: C10G 45/00

Značky: způsob, procesu, provádění, hydrogenačních

Text:

...spotřebou vodíku významné projeví. Výhodné je využití odpadního vodíku zejména tam, kde je k dispozici stávající kompresor na kompresi od padního vodíku, např. ze sacího tlaku 2, MPa.Dosud se obvykle používal vodík z reformování jen pro hydrogenační rafinaci ropných destilátů, jako benzínu, petroleje, motorové nafty, probíhající při tlaku do 5 MPa, kde tepelné zabarvení je malé.- 3 242 331 Nyní bylo propracováno použití tohoto odpadniho...

Zařízení pro odlučování prachu a chlazení plynu z generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242380

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ordáo Jan, Ludka Oldoich, Dvorský Drahomír, Nimeík Stanislav, Eeoovský Karel, Bagar Bronislav

MPK: C10J 3/82

Značky: chlazení, plynů, generátoru, prachu, zařízení, odlučování

Text:

...nosnýminádobami s dvojitými plášti, tvořícími vodou chlazené meziprostory propojené s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče. Propojeni chladicich meziprostorů cyklonů,horkéhoplynového potrubí a sprchového chladiče s potrubim pro nástřik vody do sprchového chladiče je provedeno sěriově, paralelně či kombinované. Výhoda řešení podle vynálezu spočivá v tom, že nosné stěny jsou méně tepelné namáhány, což umožňuje použití méně...

Zařízení pro stohování textilních, zejména pletených, dlouhých a splývavých přístřihů a dílů do hraničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242379

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kraiczy Roman, Sláma Ivo, Slavík Miroslav

MPK: B65H 29/38, D05B 41/00, D05B 39/00...

Značky: stohování, splývavých, zařízení, přístřihů, hraničky, zejména, textilních, pletených, dílů, dlouhých

Text:

...provedení sestává zařízení pro stohování textílních přistřihů a dílů v odváděcí jednotce ze stohovací plošiny, opatřené zespodu závěsem, v němž je otočně uložena dvouramenná páka. Jeden konec této dvouramenná páky je~spojen s pístem, který se pohybuje v pracovním válci, zatímcok druhému konci dvouramenná páky je přípevněn odvalovací elementv podobě přítlačné kladky. která je spojene s hřídelí hnacího moůpru. Zařízení je doplněno...

Zapojení doběhoměru pro měření doby doběhu strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242378

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petrtýl Miroslav

MPK: G01P 3/64

Značky: strojů, měření, doběhoměru, doběhu, zapojení

Text:

...měření doby doběhu, zejména při nižších ryohlostooh pohybu stroje. Kromě toho zapojení umožnuje měřit dobu doběhu strojů nsjenoms přímočsrým pohybom pracovního nástroje e. zjednodušuje instalaci na měřený stroj.Další výhody a význaky příkladneho provedení předmětu vynálezu vyplývají z popisu a výkresu, na nämž jevznázorněno blokovć sohema zapojení dobčhoměru.Doběhoměr obsahuje ovládací obvod 1 startu měření, ktorý je upovnän stavitelně...

Zařízení pro kontrolu základní polohy kluzné kostky hlubokovrtacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242377

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: B23Q 16/00

Značky: zařízení, kontrolu, kluzné, hlubokovrtacího, kostky, polohy, základní

Text:

...Loží 1 a osazena koncovým spínačem 16 zàkLadní poLohy, koncovým spínačem li pracovního posuvu a datšímí koncovými spínačí ll přísLušejícímí k naräžkám 9. Zaràžka ll ktuzné kostky je rovněž umístěna na Loží 1. Ve výchozí poLo 6 zàkLdní poLohy. Ostat 3ze stoLu Ě je sepnutý koncový spínač ní koncové spínače 12 ll jsou uvolněny. Narážky Z Ž různých funkcí stroje se nastaví a seřídí v narážkové Líště 4. Pří zapnutí pracovního cyktu výjede stuL 2...

Zařízení pro měření teploty proudicího vzduchu v cejchovní trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242376

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slavík Miroslav, Jakl Ladislav

MPK: G01K 15/00

Značky: měření, proudícího, vzduchu, zařízení, cejchovní, teploty, tratí

Text:

...nosiče vyústuje do prostoru za expanzní dýzou.K dalšímu zvýšení účinku přispfvá provedení takové, že na výstupní části nosiče teplotnfch čidel je upraven regulační ventil a průtokoměrTímto uepořâdâním zařízení pro měření teploty proudícího vzduchu v oejchovní trati se podstatně zvýší přesnost mčření teploty vzduchu ve vyrovnàvací komořą a to v celém průřezu. Zařízení je výrobně jednoduché a provoznč spolehlivê a nevyžaduje žádné další...

Zařízení k ochraně jezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242375

Dátum: 01.12.1987

Autor: Pavlanský Rudolf

MPK: E02B 8/00

Značky: ochraně, zařízení

Text:

...na jeą tak i jejich přiblížení k jeho přelivné hraně, takže jekékoliv haváriea hmotné škodą jakož i ztráty na lidských životech z výše zmíně-ných příčin jsou zcela vyloučenyoPříklad realizace zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresq, přičemž obr. 1 zndzorňuje uspořádání brzdícího ústrojía obr. 2 upevnění volného konce lane u zařízení s jedním brzdícím üstrojím.Z výkresu~ je zřejmě, že u zařízení podle vynálezu tvoří zmíněné...

Automatický podávač obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242374

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pospíšil František, Petrtýl Miroslav

MPK: B65G 25/00, B23B 15/00

Značky: obrobků, automatický, podávač

Text:

...je uložen ve vedení suvně. Na tělese pomocného pracovního válce ll je umístěno nosné rameno lg výkyvného elektromagnetického chapedla gg, ovládaného kulisou gł jejíž jeden konec je uchycen na volném konci pístnice gg pomocného pracovního válce ll a dru~ hý konec kulisy gl je uchycen na tělese elektromagnetického cha padla gg.určených k opracování tak, že se poslední obrobek Q ve slou pci opírá o vidlici lg druhého pracovního válce §. Uvedenŕn...

Převodová skříň pro pohon hutních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242373

Dátum: 01.12.1987

Autori: Král Jan, Kára Jan, Preisler Vlastimil

MPK: F16H 57/02

Značky: skříň, hutních, pohon, válců, převodová

Text:

...využití převodových skříní.Jedno z možných provedení převodové skříně podle vynálezu je znázorněno na výkreaech, kde na obr. 1 je zobrazen boční pohled na pohon běhounu hutnlcího válce. na obr. 2 boční pohled na pohon pneumatikového kola hutnícího válce. Na obr. 3 je půdorysný pohled na převodovou skříň pro pohon pneumatíkováho kola. přičemž jedno z možných řešení přírubověho spojení částí skříní je znázorněno v částečnám řszu....

Diferenční planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242372

Dátum: 01.12.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Ordáo Jan, Laštovica Milan, Sousedík Jaroslav

MPK: F16H 1/34

Značky: diferenční, planetová, převodovka

Text:

...opatřená vstupním hřídelem, na němž je uchycen excentr s ozubeným satelitem, zabírající zároveň do dvou korunových kol převodovky. Jeho podstata spočívá v tom, že excentr,nesoucí ozubený satelit, je opatřen nejméně dvěma přídavnýmí excentrý,-na nichž jsou volně otočně uložený vyvažovací kotouče,přičemž exoentricita přídavnýoh excentrů leží na protilehlé straně excentricitý excentru. 7Základní výhoda diferenční planetové převodovky...

Zařízení pro přístup řídicího mikroprocesoru do pamětí pro základní barvy barevného grafického displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242371

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zeman Miloš, Vavroch Vladimír, Hlaváe Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: grafického, zařízení, displeje, základní, barvy, barevného, mikroprocesoru, přístup, řídicího, pamětí

Text:

...zařízení podle vynálezu je uveden jako blokové schéma. ~ Toto scháma znázorňuje zařízení podle vynálezu s požadovaným počtem pamětových A rovin 1 pro základní barvy, registrg baŕěv pro nastavení požadované kombinace základních barev a rozhraní pro připojení datové sběrnice DB řídícího mikroproceeoru. Počet výstupů registru g barev odpovídá počtu použitých- 3 242 371 pamětových rovin 1. Každá pamětová rovina 1 obsahuje vlastní pamět 2 a...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Langer Ivan, Bareš Richard, Kubánek Vladimír

MPK: H04N 5/14, G06F 9/00

Značky: obrazů, synchronizaci, mikroprocesorem, pamětí, jejím, čtením, obnovování, přístupu, zařízení, displeje, řídicím

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Přístrojová tlačítková klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242369

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vašieek Alois, Mostecký Jioí Akademik

MPK: G06C 7/02

Značky: klávesnice, přístrojová, tlačítková

Text:

...z celkového počtu těchto částí podle počtu použitých informačních znaků, jak je uve-V deno na přiloženém vyobrazení, eestává z krycího panelu l, opatřeněho na vnitřní straně montážními trny ll pro nasunutí jednotlivých dílů přístrojové tlačítkové klávesnice a zajištění jejich stabilní polohy tepelným roznýtováním těchto montážních trnů ll pod tlakem,čímž se dosáhne utěsnění celé sestavy. Pod krycím panelem l je umístěna krycí část ga s...

Zapojení převodníku nesymetrických logických úrovní na symetrické logické úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242368

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krušina Robert, Jelínková Jana

MPK: H03K 5/00

Značky: úrovní, úrovně, logických, zapojení, logické, nesymetrických, symetrické, převodníku

Text:

...npn je připojen nazápornou svorku Q zdroje a jeho kolektor je též připojen na výstupní svorkú Q převodníku.Na vstupní svorku l převodníku, který je dále funkčné popsán bez zátěže tvořené obvykle vstupem navazujícího obvodu CMOS, při. cházejí vstupní logické úrovně v logice TTL. Je-li na vstupní svor ce l úroveň log O, je na výstupní svorce g zesilovače QQ napětí blízké nulovému napětí a proud z výstupní svorky g zesilovače QQV se uzavírá přes...

Zařízení pro řízení spřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242367

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pačák Jan, Kubelka Vladislav

MPK: D01H 1/12

Značky: spřádacího, stroje, zařízení, řízení

Text:

...3 individuálním elektropohonem pracovních orgánů u každé spřádací jednotky, na obro 4 je schema řídícího ústrojí s blokoa vě znázorněnými prvky pro řízení pracovních orgánůo Na obr. 1 je znázorněn skupinový pohon pracovních orgánůo Každá spřádací jednotka § zahrnuje následující pracovní orgány navíjecí válec l pro navíjení hotové příze 53 na cívku gg, uložený na společném hřídeli g 1 procházejícím podél stroje, který je přes převodové...

Vyhřívací pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242366

Dátum: 01.12.1987

Autori: Junek Jioí, Stejskal Michal, Kozák Petr

MPK: H05B 3/14

Značky: pojivo, vyhřívací

Text:

...Vyhř-ivecí pojivo podle vynálezu .je určeno pro vyhŕívání ste- v vebních deeek vyráběných na bázi. směsi zrnitýoh a vláknitých anergeniciąýoh materiálů e pojiv. obsahuje 50 až 55 hmotnostních 95 tekutěho křemičitanu draeelného o hustote 1,532 3/1115 az 1,4 o 9 o e/m 5. 50 až 35 hmotnoetních aš minerální červené do cemsntu ne bázi kys líčníln železitého, 2 až 3 hmotnostni as kysličníh křemičitěhe e s až 40 hmotnostních z grefitu.Pojivo podle...

Pracovní jednotka tekutinových komorových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242365

Dátum: 01.12.1987

Autor: Stejskal Jioí

MPK: F04B 9/04

Značky: pracovní, jednotka, komorových, strojů, tekutinových

Text:

...a působit nejen jako mechanická bariéra mezi komorou mazacího média a komorou pracovní tekutiny, ale též jako tlaková bariéra. Tímto uspořádáním lze s užitím vhodného ucpávkového média~vzduch, voda, olej ~ snížit. tlakový spád na ucpávce pracovního media a docílit tak vyš~ ších parametrů stroje. Jiné využití ucpávkového prostoru je v podobě sekundárního zdroje tlakové kapaliny - u kompresorů ~ nebo tlakového plynu a u čerpadel -, pro...

Zařízení k posunu ofukovací šroubovice ofukovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242364

Dátum: 01.12.1987

Autori: Nimec Bohumil, Blaha Eduard

MPK: F23J 3/00

Značky: šroubovice, ofukovače, zařízení, ofukovací, posunu

Text:

...je s hřídelem spojen pevně.Toto uspořádání umožňuje, že se ozubené kolo může pootočit na hřídeli o úhelcx. Při změně smyslu rotece pohonu se ozubené kolo nejdříve pootočí o úheltt a teprve potom začne otáčet hřídelem rotační komory. Protože otáčení hřídele rotační komory je svázáno s jejím posuvným pohybem, nejsou výsledné dráhy ofukovacíh šroubovic totožné, ale jsou nevzájem posunuty o část rozteče, odpovídající pootočení ozubeného kola o...

Antistatický přípravek pro výrobu antistatických utěrek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242363

Dátum: 01.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C09K 3/16

Značky: přípravek, antistatických, utěrek, antistaticky, výrobu

Text:

...benzimidazolovaný derivát.US pat. spis 4 265 772 popisuje antistatické detergenční aditivum změkčující textilií na bázi anionaktivní kompou nenty, tvořené například mýdly a kvarterní amonné sloučeniny.e změkčovací proetředek pro textílie produkt obsahující kon donzát stearové kyseliny a dietanolaminu kvarternizovaného dimetylsulfátem ve směsiĚlithiumchloridem v hmotnostním poměru 1,0/10 až 10/1,0.Podle GB pat. spisu 1 483 627 antistatické a...

Pozorovací rozpěrka pro měření posunu zemin a hornin ve vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242362

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vejdilek Zdenik

MPK: G01B 5/00, F161 3/06

Značky: měření, hornín, pozorovací, posunu, zemin, rozpěrka

Text:

...Pozorovací rozpěrka je proto způsobilá k upnutí i ve vrtu, jehož stěny jsou rozrušené a který je vyhlouben v měkkých, snadno deformovątelných horninách a zeminách.Příklad provedení pozorovací rozpěrky podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je pozorovecí rozpěrka ve stavu uvolněném, v podélném řezu a na obr. 2 tatáž pozorovací rozpěrka ve stavu rozepřeném, rovněž v podél ném řezu.Na dutém válcovém tělese §...

Perleťové barevné laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242361

Dátum: 01.12.1987

Autori: Machálek Jakub, Brestie Jaroslav, Hlavinka Jioí, Stoítezský Oldoich, Sáha Petr, Tomis František

MPK: C09D 5/36

Značky: barevné, perleťové

Text:

...tolik pigmentu, jako pojiva, může se zbývající kapalné pojivo přidat najednou nebo se zahuštěná suspenze přidá do kapalného pojiva a jéě se nějakou dobu míchá. stejně dobrých výsledků bylo docíleno obráceným postupem, když se k části pojiva přidává postupně zamícháním pigment perlečový. Až se dosáhne homogenní směs, přidá seBarva perlečového laku je dána jednak použitím barevného perého pigmentu a-jednak přídavkem čirého laku s...

Zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242360

Dátum: 01.12.1987

Autori: Macek František, Jarkovský Jioí

MPK: B65G 57/24

Značky: rovnání, přesouvání, zařízení, usměrňování, stohu, výlisků

Text:

...se směrem přesunu stohu výliskůoZařízením podle vynálezu se dosahuje přesně definované polohy stohu výlisků, přičemž návazně již nedojde k haváriím ústrojí pro odebírání výlisků ze stohu výlisků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno zařízení v půdorysq a na obr. 2 je znázorněno zařízení podle obr. 1 jv řezu svislou...

Skříň obzvlášť pro přenosné svařování zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242359

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rejdák Zdenik Phdr, Brettl Josef

MPK: H05K 5/00

Značky: prenosné, svařování, zdroje, skříň, obzvlášť

Text:

...podle při loženého vynálezu. Podstatou vynálezu je, že boční stěny skříně Qpřečnívají přes její čelní stěny a konce přečnívajících částíbočních stěn jsou vyhnuté směrem k sobě, přičemž mezi vyhnuté konce přečnívejících částí bočních stěn a čelní stěny jsouumístěne nosné ramena přenáěejících rukojetí, které prostřednictvím v nosných ramenech vyhotovených podélných otvorů jsou pohyblivé připevněná dvojicí čepů o přečnívející části bočních...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242358

Dátum: 01.12.1987

Autori: Veselý Jaroslav, Javorská Jana, Vídrmert Jan

MPK: B43K 1/12, B43K 8/02

Značky: tekutiny, zásobník, vláknový, psací

Text:

...ke zhoršení průtoku psacích tekutin zásobníkem a k dalšímu zvýšení podílu psací tekutiny,která se při psaní nespotřebuje. Zvětšení průměru vláknového zásobníku při stejných paremetrech použitých vláken je technicky neproveditelné, jelikož vnější průměr vláknového zásobníku je závislý na vnitřním průměru pláště popisovače nebo značkovače.Dalším možným řešením je zlepšení průtoku psací tekutiny snížením edhezních sil mezi vlákny a...

Ovládací mechanismus membrány vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242357

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rybao Oto, Hadrava Václav

MPK: B29C 35/00

Značky: membrány, mechanismus, vulkanizačního, ovládací

Text:

...vodícím pouzdrem lg a příčkou 11. Uvnitř výsuvné trubky g je utěsněna manžetami lg hlava 1 upevněná nosnými trubkami 15 a matioemi li ve vodicí trubce g. Na horním okraji výsuvné trubky 2 je prostřednictvím upínacího kroužku lg, patkového kroužku 11 a matice 1 § upevněn širší okraj membrány 13, Na hlavě lg je pomocí šroubů gg přes těsnění gl upevněno vedení gg uzpůsobené pro posuvné uložení táhla g opatřeného vačkou ggy. Táhlo g je do...

Hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242356

Dátum: 01.12.1987

Autori: Boenek Ladislav, Pustijovský Aleš

MPK: G08B 19/00, G08B 17/06

Značky: požáru, hlásič

Text:

...význakem je, že na horní hrané dolního krytu je uspořádán nejméně jeden výstupek zapadající do drážky vytvo řené v desce elektronikm osazené alespoň jedním kontaktním kolíkem se zápichem.Hlásič požáru podle vynálezu je po výrobní stránce jednoduchy, protože deska elektroniky je spojene s horním krytem drážkou ve vnitřním žebru. Deska elektroniky je přes pevně Osazené kontaktní kolíky spojene s dolním krytem pojistným kroužkem...

Tepelný hlásič požáru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242355

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zegzulka Jioí, Gruner Petr

MPK: G08B 19/00, G08B 17/06

Značky: tepelný, požáru, hlásič

Text:

...v tom, že kryt tepelného hlásiče požáru je opatřen žebry umístěnými radiálně k měřicímu termistoru. Žebra umístěná radiálně k měřicímutermistoru soustředují a zrychlují proudění měřeného vzduchu na měřicí termistor.Jiným význakem vynálezu je to, že žebra mají horní hranu umístěnou nad měřicím termistorem tak, že je zajištěna spolehlivá ochrana měřicího termistoru před poškozením.Dalším význakem je. že mezi žebra a měřicí termistor je umístěna...

Pohon vibračních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242354

Dátum: 01.12.1987

Autor: Medek Vladimír

MPK: B06B 1/16

Značky: vibračních, strojů, pohon

Text:

...se dosáhne buzení eliptickěho knitání pomocí dvou nevývyžkových budičů s nestejnou budicí silou, rotujících V opačnán smyslu bez vzájemné nuceně vazby a tím zjeñnodušení pohonu, čímž dojdd ke snížení výrobních nákladů, ke snížení nákladů na opravy a údržbu a dále ke zvýšení spolehlivosti poháněných vi bračníoh strojů.Podstata vynálezu je zřejmá z přiložených výkresů, kde obr. l znázorňuje uspořádání nevývažkových budičů vzhledem k těžišti...

Zařízení pro čítání impulsů s exponenciálním formátem výstupního slova

Načítavanie...

Číslo patentu: 242353

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tesao Jaroslav, Bartunik Antonín, Šifalda Miroslav, Skoepek Jan, Kern Jan

MPK: H03K 23/00

Značky: zařízení, formátem, exponenciálním, impulsů, výstupního, čítání, slova

Text:

...výstupy první skupiny/.Získaný formát výstupní informace umožňuje přovádět základní,matematické operace /sčítání, odečítání, násobení, dělení/ v mnohých případech bez výpočetní techniky, pouze využitím základníchobvodových prvku - hradel, posuvných registrů iàpbd. V případě použití výpočetní techniky se počet nezbytných operací rapidně snižuje, což zmenšuje nároky na programování.Na připojeném výkresu je ukázáno principiální schéma...

Způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242352

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ježek Miroslav, Otíhel Miroslav, Novák Petr

MPK: G21F 9/04

Značky: kapalných, prostředků, odpadů, obsahem, způsob, radioaktivních, pracích, zneškodňování

Text:

...vápenatým na hodnotu pH vyšší než 10,5 a vznikla sraženina se odstraní. VZpůsob zneškodňovaní kapalných radíoaktivních odpadů s obsahem pracích prostředků podle vynálezu není energeticky náročný a jeho použitím se dosáhne významné úspory energie. Přispívá rovněž značnou měrou ke zlepšení životního prostředí zejména tím, že ve vodách vypouštěných do vodoteče je snížena radioaktivita o jeden až dva řády Bq/1 a je v nich současně snížen obsah...

Zapojení širokopásmové základové antény s vertikální polarizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242351

Dátum: 01.12.1987

Autor: Herold Ervín

MPK: H01Q 9/04

Značky: vertikální, základové, polarizací, širokopásmové, zapojení, antény

Text:

...ráhnu ve stále větších vzdélenostech od izolačního krytu.Takťü vytvorená anténa má velmi dobré širokopásmové vlastnosti. Tak například při celkové délce antényoAn 1 omR, kde 1 celková délka antény H vlnová délkaje šířka pásma 15 pro napětový činitel stojatých vln 11,5. Vyzařovací vlastnosti vykazují ještě mnohem větší širokopásmovost. Anténa při velmi dobrých elektrických vlastnostech má jednoduchou konstrukcí beznároků na hutní materiály....

Simulátor hydraulického zatížení letadlového motoru na létající zkušebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 241950

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bureš Zdenik

MPK: F15B 19/00

Značky: simulátor, zatížení, létající, hydraulického, zkušebně, letadlového, motorů

Text:

...ventil g, lg, gg a zpětný ventil 2, lg, gg připojen na hydraulický akumulátor Ž,lg, gâ, a jehož výstupní otvor je připojen na nádrž 1, ll pracovní kapaliny, připojenou na vstup hydrogenerátoru Q, lg. Ovládací elektrický vstup elektrohydraulického rozvaděče l,ll, gl je připcjen.na signální výstup tlakového signalizátoru 5, li, gg, připojeného svým tlakovým vstupem na hydraulický akumulátor 5, l§,g§. Zpětný ventil gg alespoň v jednom z více...