Archív za 1987 rok

Strana 32

Rozpínací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 242430

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šavyrin Vadim Alexejevie, Filatov Oleg Vasiljevie

MPK: B23Q 3/14, B23B 31/40

Značky: rozpínací

Text:

...provedení rozpínacího trnu podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde je na obr. 1 rozpínací trn s ručním ovládáním a na obr. rozpínací trn, ovládaný pracovním válcem.V tělese 1 je uloženo rozpínací pouzdro 3, na jehož vylozeněm konci jsou upraveny šikmo orientované otvory lg. Středem roz. pínacího pouzdra 3 prochází táhlo 2 s rozpínacími kolíky Q ulože nými v jeho radiálních vybráních 11. Rozpínací kolíkyřprocházejí...

Přestavitelná forma pro vakuové vstřikováni

Načítavanie...

Číslo patentu: 242429

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lešcinskij Leonid Kimonovie, Ioffe Vladimír Fedorovie

MPK: B29C 33/40

Značky: vstřikování, prestaviteľná, forma, vákuové

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že spodní díl formy a/nebo horní díl formy je opatřen soustavou vložek, uspoŕádaných do vstřikovacích a/nebo odsávacích kanálů, které jsou vytvoreny nejméně v jedné hraně-budoucího výrobku. V dutině formy jsou uspořádány vymezovací distančníprvky výrobku. Výhoda formy podle vynálezu spočívá především vtom, že lze dilec, jehož rozměry jsou omezeny v podstatě pouze reaktivitcu použité pryskyřice a kapacitou strojního...

Zařízení pro míchání kapalin, suspenzí nebo disperzí s axiálním pulzačním pohybem míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242428

Dátum: 01.12.1987

Autor: Nosovskij Boris Ivanovie

MPK: B01F 11/00

Značky: disperzí, pohybem, míchadla, míchaní, suspenzí, kapalin, zařízení, axiálním, pulzačním

Text:

...pulzačního pohybu. Naspodní část dutého hřídele 2 jsou umístněna tři dutá disková míchad~vla § a dvě pľná disková míchadla 2 s ledvinkovými výřezy 19 tak, že vždy jedno plné diskové míchadlo 3 je umístněno mezi dvěma dutý mi diskovýrrvxi míchadly g. v dutých míchadlech g jsou umístněny elektV 43rické topné spirály ll, spojené vodiči lg se zdrojeŠTelektrické ener gie.vodiče g procházejí dutým hřídelem ž. Dolní část nádoby 1 je opatřena...

Komorové hnojiště pro výrobu slamnatého hnoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242427

Dátum: 01.12.1987

Autor: Gulakov Sergej Vladimirovie

MPK: E04H 5/08

Značky: komorové, výrobu, hnojiště, slamnatého, hnoje

Text:

...se potom používala jako závlahová voda v zemědělství toto řešení však bylo po mnoha stránkáchánevyhovující, a proto ee od něj upouští. Pro závlahové využitíse kejda nejprve čistí například tím, že se nejprve zhomogeni tzuje za aerobníoh podmínek a potom se zpracuje koagulačně pů sobícímí látkami, například síranem hlinitým. načež se zfiltrováním od sebe oddělí pevná a kapalná fáze, které ee dále zpracovávají, přičemž kapalná fáze se používá...

Zařízení k zamezení samovolného zpětného pohybu zásobníkových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242426

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kamburov Svetlosar Petrov, Zarvenkov Alexander Jordanov

MPK: B65G 17/12

Značky: zařízení, dopravníku, zpětného, pohybu, zamezení, zásobníkových, samovolného

Text:

...prvku vloženého V prostoru mezi svislou plochou kruhového segmentu a vnitřní stěnou pojezdového kolečka, čímž se změní smysl volného otáčení pojezdového kolečka i jeho blokování.Zpětným blokováním pojezdových koleček je zamezeno zpětnému pohybu vozíku v jednotlivých technologických pracovištích a tím i zvýšenému opotřebení jak unášečů, tak i težného řetězu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr....

Způsob omezení řezacího pohybu brusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242425

Dátum: 01.12.1987

Autor: Genov Nikolaj Georgiev

MPK: B24B 27/06

Značky: brusky, způsob, způsobu, omezení, pohybu, řezacího, zařízení, provádění, tohoto

Text:

...dřívějším chodem kotouče hhxboko pod spodní hranu qdříznutého málítku. Zařízení podle Vynálezu je konstrukčnč jednoduché a provedene zkoušky prokázaly jeho provozní spolehlívost. Podstatnou výhodou způsobu a zařízení podle vynálezu je.příznívý vlív na zvýšení bezpečnosti a hygieny práce ve slévárenských provozech.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schenatioky znázorněn na připojeném vyobrazení. které představuje pohled...

Otáčkový regulátor pohonu se stejnosměrným elektromotorem s konstantním magnetickým tokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242424

Dátum: 01.12.1987

Autori: Spieler Christoph, Hinkov Dimiter Hinkov, Jentsch Wolfgang, Lasch Günter

MPK: H02P 7/06

Značky: pohonů, stejnosměrným, magnetickým, regulátor, elektromotorem, otáčkový, tokem, konstantním

Text:

...1,spojeněmu s gonorátorem gzapalovacích impulsů pro tyristery,jehož vstup je připojon k výstupu otáčkového regulštoru 1s promčnným zosíloním, připojoným jednak k noznázorněnému zdroji signálu šádaně hodnoty otáčok stojnomärněho elektromotoru í, jednak k výstupu čidla 5 otáčok, poskytujícího signál odpovídající skutočným otáčkám etojnosměrného elektrcotoru 1. Dále je otäčkový rogulätor 1 spojon s čidlem § proudu kotvy stejnosmčrného...

Zařízení k tvoření prošlupu na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 242423

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baumelt Gustav, Haustein Karlheinz

MPK: D03C 5/00, D03D 47/26

Značky: tkacím, tvoření, zařízení, prošlupu, stroji

Text:

...změně vazby, tři seřizováni a podobné. ýUvedené nevýhody a nedostatký známých řešení vazebnieh. ústfojí odstraňuje zařízení k tvořeni prošlupu na tkaoím stŕoji,podle vynálezu, jehož podstatou je, že nosný hřídel vačeksi pevný čep zvedacích pák jsou uloženy ve výklopném rámu, který je svými ložiskovými čepy, uloženými výkývně V konzolách, připojen ke skříni. Je výhodné, když mezi soustavou vaček a nosným hřídelemje us ořádán nosn válec....

Způsob kompletace subminiaturního koaxiálního keramického pouzdra pro mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242422

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mieck Hellfried, Golbeck Siegfried

MPK: H01L 23/02

Značky: součástky, způsob, subminiaturního, kompletace, polovodičové, mikrovlnné, koaxiálního, pouzdra, keramického

Text:

...keremickétrubíčky, jakož i povrch základního kolíku se v chemické niklovací lazni opatří eouvislou vrstvou niklu, na kterou se v galvanické zlaticí lázni nenese souvislá vrstva zlata v rozmezí tlouětěk 2 4210 pon-Note se pod. mikroskopem subminiaturní keramická trubička a základní kolík eestaví do konečného tvaru pouzdra a po-V tom zahřejí na kompletační teplotu v rczmezí teplot 400 až 480 °ca ihned nato ee na eubmíniaturní...

Zapojení řadiče paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242421

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schulze Eckhard, Ludwig Wilfried, Just Horst, Sumin Ivan Fjodorovie, Pyschik Johannes, Ostrovskij Eduard Pimenovie

MPK: G06F 12/00

Značky: zapojení, pamětí, řadiče

Text:

...cyklu paměti v konoovém bodě. Kombinační blok 5 je vytvořen z kombinaöníoh242 421 sítí logických obvodů.Na základě časově posunutýoh signálů na výstupoch posuvných registru g, 2 vytváří-jodnotlivé řídící signály pro ovládání,pamětovýoh bloků. Jednotlivé bloky zapojení řadiče paměti jsou propojony teusto.Vstup g zapojení je spojon s prvním hrodlovooím vstupom l hodinového genorátoru l. Druhý hradlovaoí vstup Lg hodinového generátoru J....

Zařízení k upevnění tiskacích hlavic v teplocitlivé tiskárně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242420

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jichno Vladimír Afanasjevie, Nagornyj Michail Alexaddovie, Dikij Jurij Alexaddovie, Jordanov Nikolaj Vasilev

MPK: B41J 3/20

Značky: upevnění, tiskacích, hlavic, teplocitlivé, zařízení, tiskárně

Text:

...Uvedená zařízení k upevnění tiskacích hlavic neumožňují při použití dvou hlavic samočinné rozdělení přítlačné síly ną obě tishací hlaviceVýše uvedený nedostatek odstraňuje zařízení k upevnění tiskacích hlavic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že tiskací hlavice jsou připevněny k rámu teplocítlivé tiskárny prostřednictvím pružných držáků a k těmto pružným držákům je s vülí připevněna společná přítlačná deska, na kterou dosedá...

Těsnění zejména pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 242419

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lazarov Stojan Rajeev, Balinov Stojmen Stojanov, Christov Christomír Denev, Kozov Boris Petrov, Mineev Pavel Markov

MPK: F16J 15/32, F16C 33/76, B65G 39/09...

Značky: ložiska, těsnění, valivá, zejména

Text:

...mezi vnějším kroužkem těaněného ložiska a jeho lůžkem, jejíž tloušřka je menší, než tlouštka vnitřní těsnicí části, doléhající na vnitřní kroužek těaněného ložiska a vytvořené Jako radiální nákružek. Podstatou vynálezu Je, že k nákružku, který je osazen souměrně na obě strany, Jsou z každé strany připojena alespoň dvě papkovitá žebra, jejichž radiální rozměr je menší, než radiální šířka vnější části a jejichž axiální tloušřka se zmenšuje od...

Způsob výroby kelímků pro tavení oxidů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242418

Dátum: 01.12.1987

Autori: Novik Viktor Grigorijevie, Georgijev Georgi Gavrilov, Savov Svetoslav Alexaddov, Buekov Dimiter Todorov

MPK: C30B 15/10

Značky: tavení, způsob, kovů, výroby, oxidů, kelímků

Text:

...vysuší při teplotě so až 90 °c s. potom provede konečný výpal V etmosféře vodíku při teplotě 1700 až 2300 °C, na níž se udržuje po dobu 2 až 8 hodin.Kelímky se lisují z~prášků o střední zrnitosti 1 až 10 /um isostaticky tlakem 100 až 200 Mľa obvykle o síle stěny 5 až 20 mm, které mají po lisování nebo předsintraci při teplotě 900 až 1100 °C ve vodíkové atmosféře pőrovitost v rozleží 43 až 53 . Postupom podle vynálezu se předkonečnou...

Proplet s plyšovým vlasovým povrchem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242417

Dátum: 01.12.1987

Autori: Eidner Dieter, Mottitschka Wilhelm

MPK: D04B 21/14

Značky: způsob, proplet, výroby, povrchem, vlasovým, plyšovým

Text:

...vzdálenosti mezi dvěma sousedními sloupky oček.Pro zafixování ramen plyšového vlasu proti vytažení je výhodné použít k proplétání nítí se dvěma vlákennými komponenty, u kterých se jedna komponenta tepelnou úpravou nataví azafí×uje ramena plyšového vlasu proti vytaženi.K výrobě popsaného propletu s plošným vlasovým povrchem slouží proplétací stroj, který je kromě běžného vybavení strojey pracovními prostředky doplněn formovatelnými pohyblivými...

Zapojení k hydraulickému ovládání podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242416

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tietze Günther

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulickému, podavače, ovládání, zapojení

Text:

...łâ, gg třetího pracovního válce 2 je zařazen třetí miniaturní rozvaděč âł. Stejně hlavní pracovní válec 3 a pomocný pracovní válec Ž v tandemovém uspořádání v okruhu chapadla II jsou napojeny na hlavní přívodní větev ii a hlavní odváděcí větev łä tak, že na dvojici odbočných.větví łg, gg hlavního pracovního válce 1 je zapojen čtvrtý miniaturní rozvaděč gg, a na dvojici odbočných větví gg, gg pomocněho pracovního válce Ž je zapojen pátý...

Zařízení pro přesný posuv neperforovaného papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242415

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kretschmer Horst, Göhler Peter

MPK: B65H 27/00

Značky: přesný, papíru, zařízení, neperforovaného, posuv

Text:

...Jeho podstatou je, že zařízení, tvořené páry hnacího a přítlačného kolečka, kde hnací kolečka jsou souoaá, má tato hnací kolečka tvořena nepoddajnými korundovými nebo diamantovými brusnými kotouči.Zařízení podle vynálezu zabezpečuje presný posuv neperforo vaného papíru v širokém rozsahu přítlačné síly, působící na příQ tlačná kolečka, a to pro.5 iroký sortiment druhů použitého pepíru.A j Nedochází ani k poškozování poeouvaného papíru e...

Zapojení pro zlepšení výkonového využití zesilovacího klystronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242414

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bachstein Heinz

MPK: H03F 3/56

Značky: zesilovacího, klystronu, výkonového, zlepšení, zapojení, využití

Text:

...impulsů omezující využití dynamické charakteristiky klystronu až do blízkosti výkonové saturace. V .Uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením podle vynálezu,kdeh 1 avní zdroj kolektorového napětí a proudu je trvale připojen mezi katodu a kolektor klystronu a přes diodu svým kladným A pőlem k tělu klystronu. K tomuto zdroji do serie je připojen impulsní vysokonapětový zdroj spouštěný synchronizačními impulsy negativně modulovaného...

Zařízení pro vyřazování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 242413

Dátum: 01.12.1987

Autor: Günter Rolf

MPK: B67C 3/24

Značky: zařízení, vyřazování, lahví

Text:

...stálym tvareą a to bez ohledu na jejích tvar a materíál.Na výkresu je schenatícky znázorněn příklad provedení zařízení pro vyřazování lahví podle vynálezu, kde na obr.1 je nárys a na obr.2 půdorys zařízení.Zdroj tlakové vody je přípojen potrubím lg přes škrtící ventíl 2 a ventíl 1 se servomechenísmem Q na vodnítľYsku Q,jejíž ústí je v otvoru .lg vodícího zábradlí àh-etqľĺůĺľdt/ZOĚ bradlí 5 je v prostoru protí trysce g...

Spřažená konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242412

Dátum: 01.12.1987

Autori: Beck Wolf, Scheidig Klaus, Vogel Manfred

MPK: E04C 3/26

Značky: spřažená, konstrukce

Text:

...u,než jsou mezipodporové momenty, takže dochází ke zmenšení maximální hodnoty mezipodporových momentů, rozhodných pro dímenzování nosníků. VPři vytváření stropní konstrukce ze soustavy těsne vedle sebe kladenýcą prefabrikovených železobetonových nosníků umož ňuje řešení podle vynálezu volný a nerušený pojezd mechanižač 242 412ních a dopravních prostředků ještě před vybetonováním betonové desky. APříklad provedení spřažené konstrukce podle...

Způsob parciální oxidace paliv směsí vzduch – pára nebo kyslík – pára

Načítavanie...

Číslo patentu: 242411

Dátum: 01.12.1987

Autori: Daskalov Christo, Velev Veleo, Michajlov Wenzel, Linhart Jioí, Ilijev Dimiter, Micev Georgi, Švajgl Oldoich, Schingnitz Manfred, Georgiev Veselin Jordanov, Mednikarov Vladimir Stefanov, Pokorný Petr, Georgiev Atanas

MPK: C10J 1/02

Značky: směsi, oxidace, palív, kyslík, pára, způsob, vzduch, parciální

Text:

...množství kyslíku přiváděného k jednotkovým generátorům, které je v normálních případech již realizováno, je nutno měřit také množství surového plynu vyrobeného jednotkovým generátorem a vytvoření poměru těchto hodnot. Přítom je obzvlášt problematícké měření množství surového plynu u jednotkových generátorů, nebot surový plyn mnže ještě obsahovat dehet a prach,jakož í vykazovat vysoké teploty a obsah vodní páry. Proto se v řešení podle...

Násobič kmitočtu pro centimetrová a milimetrová pásma

Načítavanie...

Číslo patentu: 242410

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tomanová Alena

MPK: H03B 19/10

Značky: kmitočtu, násobič, pásma, milimetrová, centimetrová

Text:

...potlačení nežádoucích harmonických na výstupu menší než rozměry náaobičü konetruovanýcä na základě známých řešení. Další výhodou je, že ho lze realizovat v jednom kroku Na rozdíl od známých řešení, která vyžadují experimentování při nastavování násohiče je nastavení násobiče podle vynálezu jednoduché a snadné. Na rozdíl od známých řešení, kde projevy hystereze a výskyt parazitních signálů byly častým jevem, dosahuje se v náeobiči podle...

Zařízení pro kompenzaci teplotní dilatace funkční části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242409

Dátum: 01.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Káni Jioí

MPK: B23Q 11/14

Značky: funkční, zařízení, kompenzaci, částí, teplotní, dilatace, stroje

Text:

...teploty kompenzační Líšty na komparační zařízení, s výhodou elektronické jehož výkonná část je propojena s topným zařízením, umístěným v kompenzační Líště nebo/a v její bezprostřední blízkosti. °Řříkladné provedení zařízení pro kompenzací teplotní dílatace funkční částí stroje podle vynálezu je schematícky znázorněno na přípojeněm výkrese.Ve vřeteníku 6 obráběcího stroje je v bezprostřední blíz «kostírložení vřetena umístěn snímač 3 teploty...

Prohřívárna sauny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242408

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sokolík Pavel, Javůrek Vladimír, Pokorný Petr

MPK: E04H 3/14, F24D 3/16

Značky: sauny, prohřívárna

Text:

...popřípadě mezi hliníkovou főlií a plošnými242 400 sálavými panely přispívá k účinnějšímu ohřevu vzduchu a jeho samovolnému proudění od podlahy ke stropu a automatickému promíchávání vzduchu v celém objemu prohřívárny. Ochranná dřevěná mřížka zabraňuje osobám v prohřívárně náhodnému dotyku s plošnými sálavými panely s povrchovou teplotou do 95 °C. Vybavení prohřívárny pomocným topným agregátem umožňuje dosáhnout optimální teploty v prohřívárně...

Injektorové sprchovací zařízení s přídavnými prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242407

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šebor Václav

MPK: E03C 1/084

Značky: sprchovací, prvky, zařízení, přídavnými, injektorové

Text:

...sprchovacího zařízení podle vynálezu je snížené spotřeba vody při sprchování, kde menší množství vody vytéká ze sprchy zvýšenou rychlostí. Tímto uspořádáním je využí.váno tlaku přiváděné vody k vytváření potřebného smáčecího účin ku přů sprchování. Další výhodou je zde možnost měnit účinek sprchovacího zařízení použitím dalších přídavných prvků jako je přestavitelná objímka, snímatelný prstenec s rozptylovaci přepážkou,případně...

Zařízení pro vyřazování lahví nižších než typových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242406

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sládek Vladimír

MPK: B67C 3/24

Značky: nižších, typových, zařízení, lahví, vyřazování

Text:

...s tvarovým výřezem 2. Funkce zařízení je následující vstupní dopravnío páse 5 jsou příváděny lahve 1, 3 do prostoru křívkové odvàděcí kulísy 11. Lahve 3, nižší než typové, i lahve ležící, procházejí pod odvàděcí kulísou 11 po dopravní pásu 3. Typově lahve 1 se přesunují na odvàděcí dopravní pes 5 působení odvůdůcí kulísy 11 na hrdla těchto lahví. Akcelereční čàet g e retardační část 5 křívkové odvàděcí kulísy 11 jí tvar odpovídající...

Zařízení na vyřazování lahví s větším průměrem dna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242405

Dátum: 01.12.1987

Autor: Stauber Jioí

MPK: B67C 3/24

Značky: průměrem, zařízení, vyřazování, větším, lahví

Text:

...připojenéa výkresu je znazorněn příklad provedení zařízení pro vyřazovàní lahví s včtšín průaěrem dne podle vynálezu, kde na obr.1 je nàrys, na obr.Z je půdorys řezu A - A aNa protilehlé straně opěrného zábradlí 3 je přestavitelně uchycena zvedaci lišta 3, jejíž náběh 3 je ukončen hranou 3 uaístěnou v úrovní dna dopravovených lahví 1, 3. Na sloupcích lg je aaticení 1 uchycene vyklàněci lište 13 s křívkovýa vyřazen 11. jehož počàtek je...

Zařízení pro napájení pneumatické brzdy lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242404

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sehnal Vlastimil

MPK: B60T 17/04

Značky: pneumatické, napájení, zařízení, lokomotívy, brzdy

Text:

...uzavíracího kohoutu napájecího a kuželka uzavíracího kohoutu hlavního ustavených na potrubích vzájemně souose, směřují proti sobě svými čtyřhrany do společného ovládacího klíče, přičemž kuželky jsou vůči sobě přetočeny o 90 °.Při normálnímprovozu je brzda napájena z napájecího potrubí. Při nouzovém provozu, je-li lokomotiva dopravována jako vagon v soupravě,pysvede se ovládacím klíčem přestavení kohoutů a pneumatické brzda je napájena...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242403

Dátum: 01.12.1987

Autor: Paoík Bohuslav

MPK: H04M 3/00

Značky: zapojení, spojovacím, prevodových, telefonní, polí, stupni, ústředny

Text:

...dosavadních převodových polí spočívejí v tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet 3 242 403rů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K zajištění dobré provozní propustnosti převodového pole měly být při návrhu respektovány rámcové zásady ohledně stupňování a rovnoměrnosti ve vzájemném spojeníjednotlivých atojanů...

Zapojení převodových polí na spojovacím stupni telefonní ústředny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242402

Dátum: 01.12.1987

Autor: Bár Josef

MPK: H04M 3/00

Značky: telefonní, stupni, prevodových, spojovacím, polí, zapojení, ústředny

Text:

...propustnost. Uvedené poža- j davky ne převodové pole si částečně odporují, proto je návrh ipřevodového pole vždy kompromisem.Hlavní nevýhody dosavadních převodových polí spočívají V tom, že byla navrhována individuálně jen podle svých paramet irů - podle počtu stojanů a počtu vedení odchozího svazku. Převodová pole podobných či dokonce shodných parametrů často měla výrazně odlišné zapojení. K.zajištění dobré provozní propustnosti převodového...

Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242400

Dátum: 01.12.1987

Autori: Faulhaber Ervín, Dürrer Jan

MPK: B65D 88/66

Značky: materiálů, sypkých, vibrační, vynášení, zařízení, zásobníku

Text:

...to prostřed druhého vibračního podávače 1 se shodným směrem podávání sypkého materiálu Q, k jehož skříni Q je upevnčn žlab Qz ocelového plechu a dále vibrátor 19. Každý vibrační podávač 1 a 1 je zavěšen na čtyřech odpružených závěsech 11,kde dva z těchto závěsů u prvního vibračního podávače 1 jsou svými horními konci uchyceny k zásobníku 5 a ostatní jsou uchyceny k nosné konstrukcí lg, připevněné k tomuto zásobníku, přičemž dva odpružené...

Víceřadé vibrační podávací a směrovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242399

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krnáe Pavel

MPK: B23Q 7/08

Značky: víceřadé, vibrační, směrovací, zařízení, podávací

Text:

...tohoto víceŕadého vibračního podávacího a směrovaeího zařízení je velký výkon při podávání polotovarů ve tvaru kalíšků, nasměrovaných dnem dolů, do stroje, např. 1 500 kusůza minutu. Vlastní zařízení je přitom zcela jednoduché a nenáročné na údržbu a obsluhu.na pripojená výkresu je znázorněne příkladne provedení zařízení podle vynálozu. kdo na obra l je víceřadó vibrační pedàvací a směrovací zařízení v bočním pohledu v částečně řeza a...

Zařízení k nakrápění sypkého materiálu s poměrovým dávkovačem kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242398

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hrneío Zbynik

MPK: A21C 1/00, G01F 1/00

Značky: poměrovým, zařízení, materiálů, sypkého, dávkovačem, kapaliny, nakrápění

Text:

...bez nároku na energií, jeho součásti jsou jednoduché.Na připojených výkresech je znázorněn jeden příklad provede~ ní zařízení k nakrápění sypkého materiálu dle vynálezu, kde na obr. l.je zařízení nakreslené v řezu z bočního pohledu, na obr. 2 je zařízení nakreslené v řezu z čelního pohledu a na obr. 3 je znázorněn detail silonového kotouče, nakreslený na levé polovině obr. 3 z horního pohledu a na právě polovině obr. 3 v řezu z...

Zařízení pro přípravu menšího množství pogumovaného ocelového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242397

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slezák Stanislav, Holub Leo

MPK: B29C 63/02

Značky: pogumovaného, kordu, množství, zařízení, menšího, ocelového, přípravu

Text:

...pojíždí po dráze 15. V rámu vozíku llje na trnu 15 pevně uchycena cívka s kordem lg. Trn je otoč~ ně uložen v rámu vozíku a je opatřen brzdou s možností nashvení potřebného tehu V kordovém vleknu při navíjení na bubenV rámu vozíku 11 je umístěno vyrovnávecí ústrojí tahu kordu, které tvoří přiváděcí kladka 11 a rameno 1 § nesoucí dvojici kladek lg kyvně zavěšené na rámu vozíku. Výkyvný pohyb ramene lg je oboustranněomezen dvěma pružinemi gg....

Rozdružovací suspenze pro úpravu černého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242396

Dátum: 01.12.1987

Autori: Slezák Jioí, Bálek Bohumír, Matijíeek Zdenik

MPK: B03B 5/34, B03B 5/32

Značky: úpravu, černého, suspenze, uhlí, rozdružovací

Text:

...ze směsi loužence z laterické feroniklové rudy po její redukci a vylouženi niklu v množství 10 až 90 hmotnostnioh a 10 až 90 hmotnostnich magnełitu Fe 304. Při kolisavém chemickém složení loužence a vyšším obsahu nemagnetických podilů dávkuja se loužonec přímo do magnatického saparačniho okruhu.Podla chemických analýz vykazuje louženec následující chemické složeníByla připravena suspenze jen z magnetitu Fe 304 hustoty 1,9 a 1,4 kg.1 l a...

Způsob výroby bipolárních integrovaných obvodů v pevné fázi s ochranou proti svodovým proudům způsobeným inverzními vrstvami typu P na povrchu epitaxních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 242395

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štirba Bohumír, Akerman Vnislav, Pazdera Jan, Doležal Jan, Šrubao Eestmír

MPK: H01L 21/70

Značky: svodovým, proudům, vrstev, obvodů, způsob, povrchu, epitaxních, ochranou, výroby, bipolárních, integrovaných, proti, inverzními, fázi, vrstvami, způsobeným, pevně

Text:

...záporných schodků. Je zvýšen počet schodků ve vrstvě kysličníku křemičitého Si 02 a tedy i pravděpodobnost přerušení hliníkového spoje.Při zmenšení kapacity dielektrických vrstev zvětšením tlouštěk vrstev kysličníku křemičitého S 102 dochází ke změně rozměrů motivů při všech fotolitografických operacích prováděných do tlustých vrstev kysličníku křemíčitého SiO 2 a k zúžení až přerušení hliníkových spojů vedoucích přes vysoké schodky ve...

Zařízení pro přepravu svitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242394

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fiala Josef

MPK: B21C 47/24

Značky: svitku, zařízení, prepravu

Text:

...svitkem je sklopeno do vodorovné polohy a svitek spo-ą čívá na plošinovém příčníku.Základní částí zařízení pro přepravu svitků je housenicový podvozek l s plošinovým příčníkem g. Na přední části lg plošinového příčníku Q je pomocí vodorovných čepů Q výkyvně ve směru pddélné osy housenicového podvozku l upevněno lože 5. V prostoru nad vodorovnými čepy Q je lože gspojeno s naklápěcími pístními tyčemi ll předních silových válců-glzakotvených na...

Zařízení pro automatické generování zadané hodnoty tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242393

Dátum: 01.12.1987

Autori: Laštovica Milan, Ordáo Jan, Sýkorová Ilon

MPK: G05D 16/00

Značky: tlaku, hodnoty, generování, automatické, žádané, zařízení

Text:

...měnícím se podle skutočného trenduv případě, že je ve funkcí předtlaková regulace. Jestlíže trend tlaku je větší než nulový a menší než maximálně přípustný, regulační ventily zůstávají konstatně otevřeny a zadané hodnota tlaku sleduje skutočný tlak. Jestliže Je trend tlaku záporný, zadané hodnota zůstává konstatní a ventily turbiny zavírají jestliže je trend skutočného tlaku kladý a větší než maximálně přípustný,mění se zadaná hodnota pouze...

Spoj kuželky a vřetena ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242392

Dátum: 01.12.1987

Autori: Euraj Jan, Sýkora Dalibor

MPK: F16K 1/34

Značky: ventilu, kuželky, vřetena

Text:

...dosedací plochu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že dosedací plocha hlavy vřetena je tvořena komolým kuželem,jehož menší základna má průměr, který odpovídá vztahu 49 f/áľb kde Fe s F 1 F 2 F 3, přičemž F 1 je síla určená tlakem média, F 2 je třecí síla v sedle ventilu, F 3 je třecí síla v ucpávce vřetena ventilu aćěł je mez pevnosti v tahu materiálu hlavyVyšší účinek vynálezu se projevuje zejména zjednodušením výroby dosedací plochy...

Způsob izolace cystatinů, přirozených inhibitorů cysteinových proteináz, z roztoku získaných z přírodních materiálů pomocí imobilizovaných cysteinových proteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242391

Dátum: 01.12.1987

Autori: Votava Vladimír, Popelka Milan, Hájek Petr

MPK: C12N 11/08

Značky: proteináz, inhibitorů, materiálů, imobilizovaných, roztoku, přirozených, izolace, přírodních, způsob, cystatinů, získaných, pomocí, cysteinových

Text:

...o nízke koncentraci cystatinů, v dovozní nenáročnosti a nízké cene polymerního nosiče pro imobilizaci proteináz. Nevýhodou předmětu tohoto vynálezu je nutnost používat pro zajištění dobré čistoty výsledného preparátu cystatinu větších objemů promývecich roztoků, jejichž cena je ovšem nízká a dostupnost dobrá.Podstatnou přednosti předmětu tohoto vynálezu je možnost použití proteinázy imobilizované na polyetylentereftalát pro izolaci...

Automaticky ovládána hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242390

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stanik Jan, Hampl František

MPK: B23Q 1/28

Značky: hydraulicko-mechanická, bezpečnostní, automatický, ovládaná, západka

Text:

...že v tělese, které je uloženo v loži posuvové jednotky je vytvořen hydraulický válec s pístem, jehož pístnice je ve styku s jedním ramenem dvojzvratnépáky a druhé rameno, které je vs styku s čepem pouzdra ulože ného na tlačné pružině v tělese, je opatřeno ozubem, který veFunkční poloze zapadá do odpovídajícího ozubení stolu posuvové jednotky.Automaticky ovládané hydraulicko-mechanická bezpečnostní západka prevedená podle vynálezu se uvádí v...