Archív za 1987 rok

Strana 31

Zařízení pro seřizování kolmosti mostů, zejména seřizovacích a měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238571

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/00, G01B 21/00

Značky: mostů, seřizování, zejména, přístrojů, seřizovacích, měřicích, zařízení, kolmosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje pro délková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem řešení je přesné a rychlé nastavení kolmostí mostu s vrchní plochou pracovní desky. Podstatou řešení je, že most je uložen na válcových čepech, kolem nichž je možno most natáčet. Rozsah natáčení mostu je dán délkou drážek pro zajišťovací šrouby,...

Generátor schodovité funkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238570

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homola Pavel

MPK: H03J 5/02

Značky: funkce, schodovité, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Generátor schodovité funkce je určen pro měření elektrických veličin, přičemž každou elektrickou veličinu je třeba vyjádřit v digitální formě. Součástí generátoru schodovité funkce je generátor obdélníkové funkce, na jehož výstup je zapojen integrovaný čitač, na jehož výstupy v BCD kódu je zapojen integrovaný převodník BCD kódu na kód 1 z n, na jehož výstupy jsou zapojeny přes invertory a omezovací odpory báze spínacích tranzistorů, jejichž...

Zariadenie na triedenie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238569

Dátum: 01.12.1987

Autor: Olejár Martin

MPK: B07B 1/10

Značky: sypkých, materiálov, triedenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre triedenie materiálov v úpravniach rúd, uhlia, v lomoch a pod. Pozostáva z nekonečného pásu tvoreného dvojicou Gallových reťazí 3, pričom v protiľahlých okách reťazí sú otočne uložené konce hriadelok 4. Kolmo k pozdĺžnej osi hriadelok 4 sú k nim pripevnené tyče 5. S výhodou sú hriadeľky 4 na jednom konci opatrené vačkou 6. Postupnou zmenou polohy tyčí 5 dochádza k samočisteniu roštu.

Způsob sklizně zrnin, zejména obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238568

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pavlica Ivo, Fídler Jiří, Novotný Vladimír

MPK: A01D 91/04

Značky: sklizně, způsob, zrnin, zejména, obilovin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je určen pro provedení rychlé a ekonomicky výhodné sklizně zrnin, zejména obilovin. Plodina se seče na poli a ihned řeže, přičemž dochází k částečnému oddělení zrna. Nařezaný materiál se dopravuje do meziskladu a odtud se kontinuálně odebírá k následné separaci zrna od slámy.

Zapojení obvodu proudového čidla impulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238567

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: G01R 17/02

Značky: obvodů, zapojení, čidla, zdrojů, impulsních, proudového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšit přesnost nastavení proudové pojistky a odstranit vliv rušení spínacího zdroje. Účelu se dosáhne zapojením obvodu, vyznačujícího se tím, že k výstupu generátoru (1) impulsů je připojen vstup obvodu (2) pro řízení šířky impulsů a současně zpožďující obvod (3), jehož druhý vstup je připojen k výstupu obvodu (2) pro řízení šířky impulsů, který je připojen k impulsnímu stabilizátoru (4), jehož výstup je spojen s proudovým čidlem...

Zařízení pro aktivní ořezávání řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238566

Dátum: 01.12.1987

Autor: Souček Josef

MPK: A01D 23/02

Značky: aktivní, ořezávání, zařízení, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke stejnosměrnému aktivnímu ořezávání řepných bulev. Před zvedacími křídly řepných bulev, uchycenými k držáku je uspořádán rotační cepový ořezávač chrástu. Za ním je nad zvedacími křídly uložen omezovací dorazový kotouč řepných bulev. Za ním je pak uspořádán rotační ořezávací nůž.

Zařízení pro uvolňování čelisťové brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238565

Dátum: 01.12.1987

Autori: Baroš Lubomír, Kopec Svatopluk

MPK: F16D 49/16

Značky: čelisťové, brzdy, zařízení, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je umožnění velmi jednoduchého a rychlého uvolnění brzdy při bezrizikové manipulaci. Uvedeného účelu se dosáhne uložením otočné napínací páky (1) na nosný čep (2), jenž je upevněn v oku horního konce pák (3) brzdy. Na otočné napínací páce (l) je nasunut kyvný vidlicový konec prvního spojovacího táhla (4), který je spojen s krajní částí napínací páky (1) čepem (5). Druhý konec prvního spojovacího táhla (4) je upevněn v...

Zapojení zdroje konstantního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238564

Dátum: 01.12.1987

Autor: Karlovský Jaroslav

MPK: H02J 1/04

Značky: konstantního, proudu, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení zdroje konstantního proudu, jehož podstatou je, že zátěž je zapojen mezi výstup prvního operačního zesilovače a invertující vstup druhého operačního zesilovače, jehož neinvertující vstup je připojen na konstantní potenciál, například na zem, přičemž výstup druhého operačního zesilovače je spojen přes normální odpor případně odporovou siť s jeho invertujícím vstupem a současně s neinvertujícím vstupem prvního operačního...

Matrice pro nepřímé lisování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238563

Dátum: 01.12.1987

Autori: Šperlink Karel, Plaček Karel, Očenášek Vladivoj, Opat Jaromír

MPK: B30B 15/02

Značky: nepřímé, lisování, matrice

Zhrnutie / Anotácia:

Matrice pro nepřímé lisování polotovarů neželezných kovů řeší maximální možný počet lisovacích otvorů. Čep je vložen do recipientu, jehož plocha je rozdélena pomocí delicí kružnice. Velikost plochy každého lisovaného otvoru je stejnou částí plochy otvoru recipientu. Průměr dělicí kružnice je menší než průměr roztečné kružnice vnější řady lisovacích otvorů snížený o průměr těchto otvorů.

Spojka třecí lamelová, nebo brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 238561

Dátum: 01.12.1987

Autor: Kosmák Josef

MPK: F16D 13/00

Značky: spojka, třecí, brzda, lamelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odlepování vnitřních a vnějších lamel od sebe při vypnuti spojky uspořádáním pružin unášeče nebo vývrtu pláště a příruby, zasahujícími svými závity mezi vnitřní lamely nebo vnější lamely. Ve vývrtu unášeče nebo vývrtu pláště a příruby je alespoň jedna pružina, jejíž závity jsou uloženy mezi vnitřními lamelami unášeče nebo vnějšími lamelami pláště a tloušťka drátu je menší než tloušťka vnitřní lamely nebo vnější lamely na...

Zařízení pro automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238560

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zeman Svatopluk

MPK: B23B 33/00

Značky: čelním, unášečem, automatickou, výměnu, zařízení, hrotu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení umožňuje automatickou výměnu hrotu s čelním unášečem u obráběcích strojů na hřídelové obrobky, upínané do hrotů za středicí důlky. Podstatou je umístění hrotu s čelním unášečem v držáku, který umožňuje automatické upínání do vřetene stroje a automatickou výměnu mezi vřetemen stroje a zásobníkem. Obráběcí stroj je vybaven zařízením pro automatické upínání držáku s hrotem ve vřeteni, zásobníkem pro skladování hrotů s unášečem různých...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238559

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: obvodů, zapojení, zařízení, vícefázových, elektrických, fázového, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky. Zapojení řeší technický problém zrychlení fázového řízení tam, kde časová konstanta regulátoru vnější zpětnovazební smyčky není dostatečné dlouhá vzhledem k časové konstantě fázového závěsu. Podstata spočívá v zapojení pomocného komparátoru, napájeného pomocným komparačním napětím Url, na výstup napětí pilového průběhu generátoru pulsů, na jehož výstup pulsního napětí obdelníkového průběhu je...

Zapojení obvodu fázového řízení vícefázových elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238558

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hofman Vojtěch, Štěpař Vratislav

MPK: H03K 19/02

Značky: vícefázových, řízení, obvodů, zapojení, zařízení, elektrických, fázového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oblasti silnoproudé elektrotechniky a jeho podstata spočívá v tom, že na druhý vstup regulátoru generátoru pilotních pulzů je zapojen zdroj vnějšího řídicího signálu Ur pro určení rozdílu pulzů na prvním a druhém vstupu fázového detektoru. Funkci převodníku napětí-fáze plní regulační smyčka fázového závěsu, která je systematicky rozlaďována vnějším řídicím signálem Ur. V ustáleném stavu tím vzniká na vstupech fázového detektoru...

Čeřič jiker tvořený nádobou pro horní přívod vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 238557

Dátum: 01.12.1987

Autor: Váša Josef

MPK: A01K 61/00

Značky: jiker, nádobou, čeřič, tvořený, přívod, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Čeřič jiker tvořený nádobou pro horní přívod vody, řeší problematiku rovnoměrného a plynulého míchání jiker v líhňařských nádobách typu Chasseovy a podobného tvaru a funkce. Sestává z nádoby (1), trychtýře (2), odvzdušňovací trubky (3) s opěrou (4), trubky (5) přívodu vody se středícím nákružkem a z přítlačné gumy (6). Do odvzdušňovací trubky (3) je zahrnuta trubka (5) přívodu vody, zasahující spodním koncem do prostoru pod zužující se konec...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238556

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 2/28

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, opatrenej žlábom a vnútornou sústavou rebier, na ktorých je položený šikmý vláknitý absorber, prikrytý transparentným krytom, opatreným aspoň na jeho vnútornej strane vertikálnymi rebrami. Riešeným problémom je vytvorenie transparentného krytu, ako aj absorbéra s lepšími pevnostnými vlastnosťami bez vyššej spotreby materiálu. To sa dosahuje tým, že vnútorné časti vertikálnych rebier 6...

Ílo-kremičité gély pre stavebnú injektáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 238555

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rak Rudolf

MPK: C01B 33/26, E02D 3/12

Značky: gély, ílo-kremičité, stavebnú, injektáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru vodného staviteľstva. Rieši problém výroby injekčných hmot pre utesňovanie hornín a zemín injekčnou technológiou. Podstatou vynálezu je sposob koagulácie vodného skla rozpustnými soľami dvoj- a viacmocných prvkov. Táto reakcia prebieha bez i za prítomnosti ílov, ktoré spolu s gélom kyseliny kremiřitej tvoria a koloidný tesniaci prvok. Vynález može byť použitý pri budování tesniacich clon na vodných dielach, budování...

Zařízení pro vyhledání a určení polohy a tvaru geopatogenních zón a anomálií v pevném a tekutém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238554

Dátum: 01.12.1987

Autori: Chlubna Karel, Rejdák Zdeněk, Flegr Jaroslav, Štill František

MPK: G01V 1/16

Značky: anomálií, pevném, vyhledání, geopatogenních, zařízení, tvaru, určení, prostředí, tekutém, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro vyhledání a určení polohy a tvaru geopatogenních zón a anomálií v pevném a tekutém prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří mechanická rezonance v objektu a to buď rezonance v materiále objektu nebo vzduchového sloupce uvnitř objektu. Vně objektu je pak snímána intenzita vibrací. Zařízení podle vynálezu lze využít v archeologii, geofyzice, geologii, geodezii, stavebnictví, energetice, pří údržbě a...

Způsob montáže nosných dílců úložných skladových konstrukcí, zejména skladových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238553

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ritter Dieter, Pehnelt Heinz

MPK: B65G 1/04

Značky: zejména, dílců, konstrukcí, nosných, montáže, skladových, regálu, způsob, úložných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyřešení montážního postupu pro osazování vodorovných nosných dílců skladových regálových konstrukcí, kterým bylo dosaženo takové přesností osazení pří co nejnižších nárocích na měřičské práce, že bylo ve skladu možno nasadit automatická oblužná zařízení s dvoukódovým ovládáním. Podstata spočívá v tom, že rektifikovatelné vodorovné nosné dílce se osazují do přesné polohy zvedací a vysouvací části regálového obsluhovacího zařízení, zejména...

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí textilních strojů, zejména soukacích, tvarovacích, bezvřetenových dopřádacích a jiných podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238552

Dátum: 01.12.1987

Autori: Němec Jiří, Soukup Jiří, Kubata Milan, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/02

Značky: dopřádacích, textilních, strojů, zejména, cívky, bezvřetenových, tvarovacich, ústrojí, navíjecího, navinuté, příze, přestřížení, podobných, jiných, snímání, soukacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí obsahuje pevný a pohyblivý nůž uchycené na transportním ramenu zařízení pro snímání navinutých cívek, přičemž pohyblivý nůž je opatřen ostruhou zabezpečující bodový styk břitů nožů. Na ostruze je zakotvena pružina, jejíž opačný konec je uchycen na transportním rameni spojeném s táhlem volným koncem opřeným o vačku uloženou nehybně na rámu stroje.

Způsob úpravy odpadních spalin pro pěstování vegetace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238551

Dátum: 01.12.1987

Autori: Petrů Jan, Matys Jindřich

MPK: A01G 7/02

Značky: pěstování, vegetace, úpravy, spalin, odpadních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy odpadních spalin, zejména z průmyslových velkospotřebičů, pro pěstování vegetace. Podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se odpadní spaliny ochladí na teplotu 70 až 90 °C, která dostačuje k odpaření množství vody potřebného k obohacení spalin vodní párou na hodnotu C02 : H20 rovnající se 1 : 5 a k jejich ochlazení na teplotu 18 až 40 °C. Tento způsob lze použít pro pěstování vegetace ve sklenících nebo jiných uzavřených...

Zařízení k prohřívání dílů parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242450

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krišeukajtis Valentinas Antanovie

MPK: F01D 25/10

Značky: dílů, regulovaným, turbin, odběrem, zařízení, prohřívání, parních

Text:

...ventilů, z elektrohydraulického převodniku 21 přepouštěcioh ventilů, z výběrového členu 31 minima, z funkčniho měniěe 35 a z přepinače 22. Obvod 1 regulace regulač.nioh ventilů zajištuje ve všech provoznioh stavoch správnou po lohu regulačnieh ventilů lg, odpovídající potřebám regulované veličiny. Do nafâzováni jsou regulovanou veličinou otáčky, po nafázováni např. elektriekývýkon nebo jiná veličina. Obvody 3 prohřiváni kovu turbiny zajištují...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Minceris Boris Iljie, Kulis Lioneinas Jonovie

MPK: C02F 11/00, C02F 11/02

Značky: způsob, likvidace, broušení, odpadů

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Zařízení pro vybírání hmot, zejména senáže ze skladovacích věží

Načítavanie...

Číslo patentu: 242448

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schneider Manfred, Otto Herbert

MPK: B65G 65/34

Značky: věží, senáže, skladovacích, hmot, zařízení, zejména, vybírání

Text:

...skríň je opatřena víkem s nosníky, upevněnými k nosné konstrukcí, a dále hnací jednotkou, kde k vstupnímu hrdlu ventilátoru je připevněno sací potrubí, které ve své spodní části má vytvořena vybránípro průchod horizontálního pracovního šneku, uloženého svými konci v držáoích, upevněnýoh k dolním vodorovným ramenům,připevněných k otočně uloženému náboji.Výhodou zařízení pro vybírání hmot ze skladovacích věží podle vynálezu je, že připojením...

Zařízení pro výrobu tenkých křemíkových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242447

Dátum: 01.12.1987

Autori: Heinschke Fred Dipl, Rack Peter, Hemmann-hans-joachim, Jung Kurt, Liesenberg Otto, Peukert Klaus, Buchwalder Joachim

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, křemíkových, tyčí, výrobu, tenkých

Text:

...vzájemné vykovávají pouze posuvný pohyb, což zabraňuje poruchám funkce těsnění vlivem nerovnosti povrchu tenké kře~ míkové tyče a tím nežádoucímu vniknutí vzduchu do komory zařízení.Na přiloženýoh výkreseoh je znázorněn příklad zařízení pro tažení tenkýoh křemíkových tyčí podle předloženého vynálezu. Na obr. 1 je schematicky znázorněno celé zařízení pro výrobu tenkých křemíkových tyčí s jedním tažícím meohanismem. Na obr. 2 je zázorněn nárys...

Absorpční zařízení pro mikrostanovení těkavých látek s fotometrickou indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242446

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rodionov Boris, Schingnitz Manfred, Avraamov Jevgenij

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, látek, indikaci, absorpční, fotometrickou, mikrostanovení, těkavých

Text:

...na obr. 1, do vhodného absorpčního prostředí, které je upraveno tak, aby vykazovalo absorpoi v oblasti víditelného záření. Učinkem stenovované látkydojde ke změně zabarvení absorpčního roztoku, která je sledovánaujdvoupaprskovým fotoelektrickým čidlem Ž, jehož rozdílový signál j po překročení předem stanovené hodnoty uvede do chodu automatic- 3 h 242 446 kou mikrobyretu, která dávkuje titrační čínidlo až do obnovenípůvodního zbarvení...

Zapojení k hmotnostnímu měření spotřeby nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242445

Dátum: 01.12.1987

Autori: Achmatov Igor, Fedotov Vasilij, Semenov Vladimír

MPK: G01F 3/36

Značky: nafty, zapojení, měření, spotřeby, hmotnostnímu

Text:

...bloku 1, když se něří spotřeba. Nádrž 1 je hlavní nádrž nafty naitovêho motoru nebo naftovêho agregâtu,která dodává naftu přes přepínačový blok 2 do motorového bloku 1 a do ktoré se vrací nafta z přepadu indikaěního bloku 1. Logický blok Ž je vytvořen z obvodu pro realizoväní funkce logickěho souětu a logickêho souěinu. Zpracovâvâ impulsy snímaěů z indikačního bloku 1 na signály pro řídíeí a vyhodnocovací blok 3,dává povely do výkonověho...

Způsob výroby stabilních tablet s obsahem hydrochloridu N-/2-diethylaminoethyl/-4-amino-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242444

Dátum: 01.12.1987

Autori: Gudymov Ernest, Reuther Christian

MPK: A61K 31/165, A61K 9/20

Značky: výroby, obsahem, stabilních, způsob, hydrochloridu, tablet

Text:

...potížemi. Vzhledem k rozdílně velikosti částic účinné látky a laktosového granulátu probíhárhomogenizace velmi nesnedno a dále vyrobené tablety jsou mechanicky málo pevné. Navíc jejich chemická stabilita není vyhovující.inalší známý způsob výroby tablet a obsahem hydrochloridut N-(2-diethylaminoethylĺ-4-aminobenzamidu epočívá v přímém li V 3 242 444aování účinné látky se směsi mikrokryetalické celulosy a přímo tabletovatelného mléčnéhd...

Zařízení pro uložení a vedení listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242443

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fuhrmann Wolfgang

MPK: D03C 9/06

Značky: listů, zařízení, uložení, vedení

Text:

...obr. 3 čelní pohled na krajní rámeček zařízení podle obr. 1. IZařízení pro uložení listů na tkacím stroji sestává, a to pro každý jednotlivý list 1, z dvojice rámečků g, 1, uložených suvně na vodicích kanenech Q, Ž, Q, Z, uspořädaných vedle listů 1. Rámečky g, 1 jsou vytvořeny z dvojice stojin §, 2 a dvojice příček lg, 11, navzájom pevně spojených např. šrouby lg nebo jakkoliv jinak vhodně. Podle provedení neznázorněněho tažněho zařízení je k...

Zařízení k přenosu elektrické energie do kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242442

Dátum: 01.12.1987

Autori: Berger Friedrich, Kretschmer Horst

MPK: C21D 1/40, F27D 11/04

Značky: zařízení, elektrické, materiálů, energie, kovových, přenosu

Text:

...na níž je uloženo přívodní těleso s připevněným prstencem dosedajícím na čelo kontaktních kladek, dle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontaktní kladky jsou na vnitřní ploše opatřeny zápiohy, přičemž nosné těleso každé kontaktní kladky je opstřeno žehry a nosné tělesohorní dvojice kontaktních kladek je s výhodou upraveno výškově stavitelně.Výhody řešení podle výnálezu spočívají v tom, že při chlazení proudem axiálně přiváděné...

Indukční průtokoměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242441

Dátum: 01.12.1987

Autor: Schingnitz Manfred

MPK: G01F 1/56

Značky: průtokoměr, indukční

Text:

...se zabezpečí spolehlivé zatěsnění snímacích elektrod.Příklad provedení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je axonometricky znázorněn pohled do indukčního průtokoměru s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je schematicky znázorněn příčný řez indukčním průtokoměrem rovinou kolmou k podélné ose měřicí trubice procházející podélnou osou snímacích elektrod, obr. 3 schematicky znázorňuje nárysný řez indukčním...

Prostředek na bázi kyseliny křemičité pro vytváření povlaku na ochranu ocelových a litinových povrchů proti vzniku rzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242440

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rodionov Boris, Avraamov Jevgenij

MPK: C23F 15/00, C23C 22/06

Značky: vzniku, litinových, vytváření, povlaků, kyseliny, proti, povrchu, bázi, oceľových, ochranu, prostředek, křemičité

Text:

...surovinové základný.známé prostředky na ochranu ocelových a litinovýoh povrchů proti koroznímu působení atmosféry zdokonaluje prostředek na bázi kyseliny křemičité pro vytváření povlaku na ochranu ocelových a litinovýchpovrchů proti vzniku rzi působením atmosféry podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje v 1 litru od 50 do 300 g oxidu křemičitého ve formě solu kyseliny křemičité, od 6 do 20 5 kyseliny ortofosforečné, od...

Zařízení pro zpracování plošných textilií kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242439

Dátum: 01.12.1987

Autor: Fedotov Vasilij

MPK: D06B 15/09

Značky: kapalným, čpavkem, plošných, zpracování, textilií, zařízení

Text:

...jejím stoupnutí v důsledku snížení tažnoeti textílie zpomalí tažné válce lg přes neznázorněné regulační zařízení. při poklesu napínací síly je naopak zrychlí. Žádaná napínací síla je nastavitelná. Z komory lg prochází tex tílie těsněným prostupam lg do protíproudného parního odčpavko-vaoího oddílu ll. kde postupuje přes vodící válečky kanálem pro ti proudu páry příváděné tryskamí lg umístěnými před těsněným- . r 242 439 výetupem textílie lg....

Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242438

Dátum: 01.12.1987

Autori: Semenov Vladimír, Gudymov Ernest

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, oběhové, směsný, systémy, inhibitor, vodní, uzavřené, kovů

Text:

...se má pohybovat v rozmezí 9 až 12. VSměsný innibitor koroze podle vynálezu má vysokou účinnost,zejména ve vodách s nízkým obsahom solí, se sníženým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů. Zvláště významný je jeho účinek při potlačování koroze na rozhraní voda - pára a.v parním prostoru, přičemž ve vodách s obsahem.vápenatých iontů omezuje i tvorbu vrstev nerozpustného uhličitanu vápenatého.Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační...

Způsob likvidace odpadních nátěrových hmot pigmentovaných kovovými sloučeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242437

Dátum: 01.12.1987

Autori: Wenzel Winfried, Preise Helmut

MPK: C09D 5/38

Značky: pigmentovaných, likvidace, kovovými, nátěrových, způsob, sloučeninami, odpadních

Text:

...redukčním prostředí se za přítomnosti železných pilin tvoří značné množství sirníků, zejména sirník železnatý, kte rý má příznivý Vliv na redukci chromanů FeS 04 2 G FeS 3002242 437 Železnaté ionty redukuji chroman podle reakceKbvy obsažené většinou ve.formě oxidú přecházeàí na kře~ mičitanyNad teplotou 1000 °C až do 1200 °C nastává tvorba skel a rozpouětění oxidu křemičitého v silikátech.Ve směsném systému se uplatňují prakticky...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242436

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucas Klaus, Movean Nikolaj Ivanovie, Berger Friedrich

MPK: H03B 5/04

Značky: generátoru, výkonového, polovodičového, zapojení, vysokofrekvenčního

Text:

...zjištění tohoto stavu a přes výstup signalizace proudového omezení zabezpečí snížení napájecího napätí generâtoru. Použitím galvanického oddělení v obvodech zatčžovaoí impedanoe a budíoího oscilátoru může být generátor napájený přímo usmčrněným sítovým napätím, čím se odstraní nutnost rozměrného sítového transformâtoru a galvanioká oddělení Je možná zabezpečiť například vysokofrekvenčními transformátory podstatne menších rozměrů,Na...

Mechanismus výsuvné koncovky dolního táhla tříbodového závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242435

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mertvjaeenko Petr Xenofontovie, Stepurenko Ivan Romanovie

MPK: A01B 63/102

Značky: výsuvné, táhla, koncovky, závěsu, tříbodového, dolního, mechanismus

Text:

...složítost zástavby mechanísmu.Na příloženém výkrese je.znázorněn mechanísmus výsuvné koncovky dolního táhla tříbodového závěsu podle vynálezu, kde na obr. l je znázorněna nová konstrukce aretace a.na obr. 2 je znázorněno vytvarování lístové pružiny do konkávní křívky v nezamontova ném stavu.A Výsuvná koncovka 1 je euvně žasunuta do vybrání ll, které je Vytvořeno v dolním táhlu Q třibodového závěsu. Na obou bocíchdolního táhla Q...

Zapojení dvoustupňového korektoru impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242434

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stepurenko Ivan Romanovie, Goljak Oleg Leontjevie, Goljak Leontij Anisimovie

MPK: G01P 3/481

Značky: zapojení, dvoustupňového, impulsů, korektoru

Text:

...nulu, kdežto spoločný bod mezi kondenzátorem a nulovecím odporom je připojen na nulovací vstup druhého čtyřdekédového čítače a současně na nu 1 o~ vací vstup třetího čtyyřdekšdového čítače. Výstupy jednotlivých dekád jsou apojeny přes katody a anody programovacích diod výstupy programovacího pole. Výstup poslední dekády druhého čtyřdekádového čítače je epojen e impulsním vstupom třetího čtyřdekédovóho čítače a výstup programového pole...

Povlak na bázi kyseliny křemičité pro povrchovou ochranu oceli a litiny a způsob vytvoření tohoto povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242433

Dátum: 01.12.1987

Autori: Goljak Leontij Anisimovie, Mertvjaeenko Petr Xenofontovie

MPK: C23C 22/06, C23F 15/00

Značky: oceli, křemičité, litiny, tohoto, povrchovou, vytvoření, povlak, ochranu, kyseliny, bázi, způsob, povlaků

Text:

...do 10 g.m 2 kysličníku křemičitého, od 0,01 do 1 g.m 3 kysličníkuj fosforečného a do 1 g.m 2 železa. Předmětem vynálezu je i způ sob vytvoření tohoto povlaku. Povlak se podle vynálezu vytvořítak, že smáčivý povlak oceli nebo litiny se uvede do styku s vodným prostředím, obsahujicim ionty Há 0 a složky, převádějíoí ionty Fe 2 Ť a Fe 8 na nerozpustné sloučeniny, jako jsou například ionty POŽÍ Fe(cN)7 Fe(CN)ĚÍ chelatotvorné látky nabázi...

Chemisorpční objemový nebo průtočný chromatografický přístroj s volitelnou funkcí na měření disperze kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242432

Dátum: 01.12.1987

Autor: Goljak Oleg Leontjevie

MPK: G01N 31/00

Značky: objemový, kovů, volitelnou, prístroj, chromatografický, průtočný, funkcí, disperze, měření, chemisorpční

Text:

...adsorpční nádobky.j Tento způsob spočívá v dávkování adsorbátu do nosného plynu s tím í proměření celkového adsorbovaného množství. Přístroj pro tento typ měření lze pro případ namíchání směsného nosného plynu použít i pro termoredukcí, případně i termooxidaci a v neposlední řadě i pro termodesorpci. výhodou tohoto typu přístroje je jednoduchost konstrukce, operativnost a jednoduchost měření. Nevýhodou pak obtížně, nebo ne zcela rigorózně...

Způsob odlévání separační kapiláry s dávkovacím kohoutem a detekční celou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242431

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rybalko Alexadd Ivanovie, Targonja Oleg Fedorovie, Addianov Vitalij Vasiljevie

MPK: B29C 39/36, B29C 39/00

Značky: celou, detekční, separační, kapiláry, dávkovacím, způsob, odlévání, kohoutem

Text:

...Uvnitř rámu 1 jsou uspořádány formy pro požadované součástky, například jádro g pro dávkdvací kohout,jádro 1 pro uzavírací kohouty. Forma požadované kapiláry je tvořena vláknem 1. Toto vlákno o průměru například 0,5 mm vytváří bud jemný ocelový drátek nebo teflonové vlákno, nebo sílonový vlasec. V místě určeném na vytvoření dávkovacího kohoutu je na vlákno 5 navlečeno jádro g pro dávkovací kohout. V místě určeném pro vytvoření detektoru jsou...