Archív za 1987 rok

Strana 30

Zapojení elektrické instalace nezávislého topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244211

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stejskal Evžen, Sýkora Libor, Richtr Josef, Koziorek Jioí

MPK: H01H 71/50

Značky: nezávislého, topení, instalace, zapojení, elektrické

Text:

...11 a druhým vývodem ke svorce předřadného odporu 2. Předřadný odpor 5 má jeden vývod propojen se žhavící svíčkou 3 a druhá svorka je spojena s anodou diody 1 a svorkou § 1 relé 2.Termostat Q - svorka 1 je propojena se svorkou l svorkovníce ll, svorka g se svorkou 2 svorkovnice ll a svorka 1 se svorkou Q avorkovníce ll. Pojistka přehřátí s mechaníckod paměti 1 - svorka L je propojena ae svorkou 5 svorkovnice ll a svorka 3 bud přímo nebo přes...

Zařízení k mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244210

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koíž Ivan, Routner Petr

MPK: F16N 9/04

Značky: motorových, spojky, vozidel, vysouvací, mazání, zařízení, objímky

Text:

...vodícího pouzdra a vybráním do vysouvací objímky.V místě vylehčení výsouvací objímký je mazací prostor uzavřen zámkom. U altornetivního provedení je mazací prostor ohraničen vybráním ve vodicím pouzdru a povrchem vysouvací objímky.Výhoda mazání vysouvací objímky spojky motorových vozidel podle vynálezu se prejaví v zjednodušení tvaru součástí, odpadají součástky pro prívod oleje na vodicí plochu vysouvací objímky.Dlouhodobou náplní maziva s...

Teplovzdušná jednotka pro místní a vegetativní vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244209

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eílová Vlasta

MPK: F24F 13/02

Značky: jednotka, teplovzdušná, vegetativní, vytápění, místní

Text:

...vytápěného prostoru a jeho dopravou do spodních částí se dosáhne vyrovnanöjěího rozdělení teplot ve vertikálínm profilu e ndstraní se přetápění horních částí prostoru způsobené neizotermičnosti vzduchovýoh proudů u ostatních druhů vytápění.Vhodnou volbou rozmístění vertikálních teplovzduäných jednotek lze taká omezit rychlosti proudění podél obvodových stěn a tím enížit součinitel prestupu teple. Zkrácením vzduchovedu na minimální...

Palivový kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 244208

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Routnerová Blanka, Kubíeek Václav

MPK: F16K 5/08

Značky: palivový, kohout

Text:

...je našroubován do matice, v ktere ja vytvořen souosý rozdílný závit našroubovaný na přírubu nádrže, přičemž mezi horní dosedací plochou palivovqho kohoutu a dolní těsnící plochou příruby nádrže je umístno těsnění.Vnějěí závit vytvořeny na horní části palivového kohoutu může mít opačny smysl stoupání, než závit vytvoreny na přírubě nádrže, anebo při etejném smyslu závitu se podobného účinku dosáhne různou hodnotou stoupání obou...

Způsob výroby porézního materiálu pro jemnobublinně aerační elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244207

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kostiha Jioí

MPK: C04B 35/10

Značky: způsob, materiálů, výroby, porézního, aerační, jemnobublinně, elementy

Text:

...párů, kdy je prokúlúno, že ucpávání probíhá především v profukovaných pórech, dochází k postupnému obsazová ní rezervních pórů, které mají nejblíže vyšší tlakovou ztrátu.Výhodou pri použití porézního materialu vyrobeného způsobem podle vynúlezu pro jemnobublinnć aerační elementy je to, že material vykazuje v průběhu procesu ucpávání rovnoměrny a nízky núrůst tlakové ztráty. procento využití kyslíku téměř neklesá, neboř s postupujícím...

Sklopná paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 244206

Dátum: 15.12.1987

Autori: Visinger Jioí, Mittenhuber Josef, Polák Jan

MPK: B65D 19/12

Značky: sklopná, paleta

Text:

...paleta zabírá miniuální prostor a dá se snadno stohovet.Na výkresu je znázornén příklad provedení sklopné palety podle vynálezu, a to na obr. 1 v zikladní poloze v nárysu, na obr 2 v půdorysu, na obr. 3 sklopená paleta v nárysu, na obr. 4 detail upevnlní výztuh na vnějäím rámu nosné základny, na obr. 5 detail upevnění výotuhy v rámu boční stěny, na obr. 6 detail upevnění vnitřní výztuhy v rámu boční stěny a na obr. 7 řez oboma výztuhami v...

Způsob výroby kationizovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244205

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macháeek Milan, Fanderlik Ivan, Gloser Ivo

MPK: C08B 31/08

Značky: způsob, výroby, škrobu, kationizovaného

Text:

...ve slabe kyselém prostředí podle vynálezu spočíva v tom, že se jako ketionizačni ćinidlo použije roztok formaldehydu a stranu amonného, nebo jine amonné soli, nebo organického aminu v molárním ponůru 1 1 až 1 4. Po 30 až 240 minutách se jeden díl reakční směsi při teplotö 30 až 50 °C pridá k 10 až 15 dilúm bramborového, kukuřičného nebo päoniěné ného škrobu a v misiči zhomogenizuje.Po 15 až 60 minutách se vzniklý produkt bud vysuěí při...

Kmen mikroorganismu Lactobacíllus sp.CCM 3768

Načítavanie...

Číslo patentu: 244204

Dátum: 15.12.1987

Autor: Babák Jan

MPK: C12N 1/20

Značky: sp.ccm, mikroorganismu, lactobacíllus

Text:

...dosud nebyla dyvínuta vhodná mikroflőra. Fermentace neopracovávaných masých výrobků je převážně závislá na mikrobioiogických pocnodech. V dile pro masné výrobky bývá zpravidla nedostačujíci množství technologicky aktivní mikroflóry, což má za následek pomalý nástuo fermentačních oochodů a s tím související nutné dlouhodobé zrání výrobků. Kromě toho dochází i K vadám výrobků, jevícím se šednutím nákroje a netypíckou chutí.Tyto nedostatky...

Tlumivka pro zářivkové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244203

Dátum: 15.12.1987

Autori: Petržela Jan, Vodda Josef

MPK: H01F 27/06

Značky: zářivkové, zdroje, světla, tlumivka

Text:

...hodnot, přičemž použití je vhodné pro více typů zářivek o různých výkonoch. Wattová ztráty jsou podstatné nižší než u srovnatelných typů tlumivek a výrobu je možno provádět na jednoduchých zařizeních při malém odpadu.Na vykresu je znázorněn přikled provedení tlumivky podle vynálezu. Na obr. 1 je sestava tlumivky, na obr. 2 řez tlumivkou rovinou A-A a na obr. 3 nárys nástrčného čelaVnitřní jádro L tvoříci vnitřní magnetický obvod je...

Reiffensteinova diagonální turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 244202

Dátum: 15.12.1987

Autor: Slavík Vlastimil

MPK: F03B 3/12

Značky: diagonální, turbina, reiffensteinova

Text:

...celá plače od vstupníàxhrsny na tlakové straně po výstupní hranu na-secí straně a to na tlakové straně polonłrau R z 0,663 .. DS, kde DS je střední průměr oběžnáho kola, s na sací straně poloněm R 2 z R t. kde j, je tlouäřka lopstky oběžného kola.Výše uvedené zakłivení pevných lopstek oběžněho kola umožňuje vyrábät je s plechu prosn tým a poměrně levným ekružením, přičemž jejich odcłąylky od ídeálního (teeretiokéhoytvam jsou zcela nepatmá...

Míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244201

Dátum: 15.12.1987

Autor: Havlíeková Libuše

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo

Text:

...e teprve tem již rozvinout. Dále, ohebné závesy dolních peter Ipdsobudí při vyuíu bydreulíckdnodporu ssmovolná nadzvednutí dolních peter do nćny nensího ląydreulíckâho odporu, čímž je( hnací ústrojí míchedls chráněno před přetíšenín. Vhodnou konstrukcí s vhodnou Milí ne dolním petře je možno modífíkovat práci míchedle tak, aby se ueueníne budto Ihutňovela,nebo rozrueovela a uvádäls do vznosu.osová poloha nižších peter by měla být udriovene...

Zapojení pro rycjlé měření odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238600

Dátum: 01.12.1987

Autori: Uhlíř Karel, Mattausch Pavel, Kolliner René

MPK: G01R 27/14, H03D 1/04

Značky: zapojení, rycjlé, měření, odporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je použitelné pro měření velkého množství odporů v krátkém čase. Účelem je zkrátit čas pro měření na co nejmenší hodnotu, při současném odstranění aditivních chyb měřicího řetězce a chyb vlivem rušení indukční sítě. Uvedeného účelu se dosáhne měřením pro obě polarity, z jejichž rozdílu je pak stanoven výsledek. Tím se současně sníží i chyby vlivem rušivé indukce sítě rychlým střídáním měření pro obě polarity, kdy přírůstek aditivní...

Zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238599

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: G01N 1/20

Značky: vzorků, radioaktivních, zařízení, tekutých, odber

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem řešení je zařízení pro odběr tekutých radioaktivních vzorků z potrubí. Jeho podstata spočívá v tom, že svislé potrubí je nad úrovní otvoru opatřeno vyhnutím a v krytu je otočně na hřídeli uchycena odběrová miska, která se při odběru překlopí do prostoru svislého potrubí a po naplnění se překlopí do výchozí polohy, odkud vzorek stéká do odběrové misky. Odběrová miska je opatřena přepadem s výtokovým súžením. Ve svislém potrubí jsou...

Bezdotykový bezkontaktní spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238598

Dátum: 01.12.1987

Autor: Neuman Stanislav

MPK: H03K 17/945

Značky: bezdotykový, bezkontaktní, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem spínače je zapojení můstkového usměrňovače s tyristorem, jehož řídicí elektroda je spojena s oscilátorem tvořícím spínací prvek s čidlem reagujícím na elektricky vodivé předměty. Podstatou vynálezu je zapojení oscilátoru se dvěma vazebními vyváženými cívkami v protifázi, mezí nimiž je oscilační cívka s odbočkou spojenou přes vazební kondenzátor s řídící elektrodou tyristoru. Bezdotykový bezkontaktní spínač je určen k různým provozním,...

Zapojení hodinových obvodů s řízenou bodou taktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238597

Dátum: 01.12.1987

Autor: Mirtes Oldřich

MPK: G06F 1/04

Značky: bodou, řízenou, obvodů, taktu, zapojení, hodinových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou taktu se dvěma monostabilními obvody tvořícími hodinový oscilátor. Výstup druhého monostabilního obvodu je spojen se vstupem prvního monostabilního obvodu, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu prvního přepínače, jehož výstup je spojen se vstupem druhého monostabilního obvodu. Další vstupy prvního přepínače jsou spojeny s výstupy synchronizačních obvodů. Zapojení hodinových obvodů s řízenou dobou...

Způsob výroby kapalného hořečnatého nebo dusíkatohořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238596

Dátum: 01.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Hegner Pavel, Šulc Josef, Kadlas Pravdomil

MPK: C05D 5/00

Značky: horečnatého, výroby, hnojiva, dusíkatohořečnatého, kapalného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo nalézt způsob přepracování odpadní štěpné kyseliny sírové z výroby Ti běloby na kapalné hořečnaté hnojivo. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se štěpná kyselina částečně zneutralizuje přídavkem mletého magnezitu do pH max. 2, načež se neutralizace dokončí přídavkem amoniaku nebo kysličníku hořečnatého.

Mechanicky zpevněný zeolit

Načítavanie...

Číslo patentu: 238595

Dátum: 01.12.1987

Autor: Dubský Josef

MPK: C01B 33/28

Značky: zeolit, zpevněný, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanicky zpevněný zeolit podle vynálezu je otěruvzdorný, dobře transportovatelný a porézní struktura tablety zlepšuje přenos hmoty. Mechanicky zpevněný zeolit je založen na tom, že je tvořen nejvýše při teplotě 800 °C slinutou směsí 5 až 40 % hmotnostních zeolitu o velikosti částic 2 až 100 ?m a 60 až 95 % hmotnotnostních částic z křemičitého skla o disperzitě 1 až 100 ?m, z nichž může být až 95 % hmotnostních balotina. Zeolit podle vynálezu...

Způsob vícenásobného přenosu binárních a analogových informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238594

Dátum: 01.12.1987

Autor: Vlk Jiří

MPK: H04J 7/02

Značky: vícenásobného, informaci, způsob, analogových, binárních, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob je založen na principu časového multiplexu binárních a analogových relací. Napáječ vedení, dodávající proud pro vybuzení na jednu logickou úroveň, se spustí krátkodobým zkratováním řídicí jednotky. Ta zahájí binární relací, obsahující adresovou a datovou část. K výměnám jednoho bitu informace mezi řídicí jednotkou a další jednotkou dochází po pozitovním vyhodnocení adresové částí relace. Z doby celkového zkracování vedení vyhodnocují obě...

Zařízení pro vyprazdňování zásobníku sypkého materiálu s lepivými příměsemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238593

Dátum: 01.12.1987

Autor: Homolka Dimitrij

MPK: B65G 65/30

Značky: zásobníku, vyprazdňování, příměsemi, lepivými, zařízení, materiálů, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Nucené vyprazdňování zásobníku s přední a bočními stěnami postavenými s mírným záporným úhlem vzhledem ke svislici je prováděno vyprazdňovacím pístem, který zabírá celou plochu dna a je skloněn od zadní k přední stěně, ve které je u dna podélný výpustný otvor a před ním vodorovná lavice, zabraňující samovolnému vysypávání materiálu při zdvihu pístu. Zadní stěna s kladným úhlem sklonu vykonává periodicky vratný pohyb ve směru spádnice, při...

Zapojení kontrolního obvodu činnosti elektromechanických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238592

Dátum: 01.12.1987

Autori: Labohý Ivan, Stieber Vojtěch

MPK: H03K 5/01

Značky: obvodů, systému, zapojení, činnosti, elektromechanických, kontrolního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru čidel s elektrickým výstupem, obor č. 389. Elektrické zapojení dle vynálezu umožňuje sledování několika mechanických závislostí elektromechanických systémů současně jedním obvodem. Podstata zapojení dle vynálezu spočívá v tom, že výstup elektrického snímače pohybu je zaveden na vstup tvarovacího obvodu. Elektrický signál M uvádějící v činnost elektropohon je připojen na D-vstup D-klopného obvodu a na vstup prvého...

Zapojení osmibitového analogo-digitálního paralelně-sériového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238591

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hejduk Karel, Jirák Martin

MPK: H03M 1/44

Značky: osmibitového, analogo-digitálního, převodníku, zapojení, paralelně-sériového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení osmibitového analogo-digitálního paralelně sériového převodníku, sestávajícího ze dvou paralelních čtyřbitových A/D převodníku. Součtového zesilovače s odporovou sítí a zpožďovacího vedení. U paralelně sériového převodníku podle vynálezu se nejprve získá čtveřice významnějších bitů a po převodu D/A převodníkem a odečtení od vstupní hodnoty se získá druhá čtveřice méně významných bitů. Součtový uzel je realizován s operačním...

Monolitický piezoelektrický frekvenční filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238590

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zelenka Jiří

MPK: H03H 9/46

Značky: piezoelektrický, monolitický, filtr, frekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduchý, vůči otřesům a chvění odolný filtr pro výběr nebo selektivní zpracování analogových signálů ve frekvenčním pásmu 100 až 1 000 kHz. Tohoto cíle se dosáhne filtrem tvořeným úzkou, tenkou destičkou (1) o šířce b a délce l(3b, na níž jsou umístěny dva páry elektrod (2, 20) a (3, 30) o šířce rovné nebo menší než šířka b destičky (1) a délce rovné (0,5 až 2)b. Každá z elektrod je vyvedena na okraj destičky (1)...

Bezdotykový snímač elektricky vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238589

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zubkovský Jiří

MPK: G06M 7/00

Značky: elektricky, vodivých, snímač, předmětů, bezdotykový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro identifikaci předmětů v prostoru snímače bezdotykovou metodou. Podstatou řešení je takové zapojení oscilátoru a jeho zpětných vazeb, ve kterém se při přiblížení elektricky vodivého předmětu do prostoru snímače kmity oscilátoru zatlumí. Vyhodnocení se provádí v obvodech, které snímají obálku vysokofrekvenčních kmitů oscilátoru. Kmitočet průchodu předmětů v prostoru pod snímačem musí být řádově nižší než kmitočet...

Dezinfekčný prostriedok alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 238588

Dátum: 01.12.1987

Autori: Adam Valér, Jurečeková Emília, Polievka Milan, Košalko Rudolf, Macho Vendelín

MPK: A61L 2/16

Značky: prostriedok, komponent, dezinfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinfekčný prostriedok alebo komponent na báze derivátov fenolov a/alebo odpovedajúcich fenolátov alkalických kovov a/alebo zemín pozostáva aspoň z jednej účinnéj látky zo skupiny kumylfenol, kumylfenolát alkalického kovu, kumylfenolát alkalickej zeminy, kumylfenolát amónný. Účinná látka je buď vo forme dispergovaného prášku, prípadne pár, zriedeného vodného a/alebo etanolického roztoku, obvykle v množstve 0,01 až 15 % hmot. /1 až 5%/...

Zařízení pro měření elektrického odporu kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238587

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kopřiva Stanislav, Bejček František, Šobr Karel, Peca Petr, Prokeš Václav

MPK: G01R 27/00, G01R 27/14, G01R 27/02...

Značky: zařízení, odporu, měření, elektrického, kovů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k měření měrného elektrického odporu kovů, případně k měření změn elektrického odporu kovových vzorků, u nichž je nezbytné stanovení a udržení vzdálenosti mezi potenciálovými kontakty s vysokou přesností a reprodukovatelností. Potenciálové kontakty zařízení jsou uspořádány v řadě za sebou, přičemž jsou jednou částí pevně fixovány v nosném elementu, zatímco svojí pracovní částí jsou orientovány od povrchu nosného elementu tak,...

Způsob kontinuální extrakce reakční směsi z alkylace benzenu za katalýzy chloridem hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 238586

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kondelík Petr, Laco Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakce, způsob, směsi, alkylace, benzenu, katalýzy, hlinitým, reakční, kontinuální, chloridem

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakce kyselých složek, především chlorovodíku, se provádí vodou nebo roztokem louhu. Podstatou navrženého extrakčního zařízení je dělení fází po rozmíchání organické reakční směsi s vodou nebo vodným roztokem. Dělení organické a vodné fáze se provádí ve dvou děličkách, jejichž zapojení dovoluje v první děličce získat jednu z dvou fází dokonale oddělenou, zatím co druhá fáze se vede do další děličky. V této děličce se ziskává zbývající fáze v...

Odsávačka poháněná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238585

Dátum: 01.12.1987

Autori: Honzek Jaroslav, Kolda Miroslav

MPK: A61B 17/11

Značky: médiem, poháněná, tlakovým, odsávačka

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávačka poháněná tlakovým médiem, uspořádaná mezi odsávacím místem a odlučovačem odsátých tekutin a zdrojem tlakového média. Odsávačka podle vynálezu je použitelná například pro lékařské účely při operacích nebo u průběhu pooperačního stadia, kdy je potřeba odsávat z těla pacienta různé tekutiny s proměnlivou hustotou včetně drobnějších částic. Podstata spočívá v tom, že kuželka má přiřazený odpružený prostředek pro samočinné ovládání změn...

Způsob získávání indenu z produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238584

Dátum: 01.12.1987

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan

MPK: C07C 13/465, C10G 7/06

Značky: indenu, produktů, pyrolýzy, způsob, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob petrochemického zpracování ropy. Izolace indenu z produktů pyrolýzy se provádí tak, že se z pyrolýzního plynu oddělí pyrolýzní olej, načež se z něj kondenzací ve vodní pračce při teplotách 30 až 85 °C oddělí těžký pyrolýzní benzin, k němuž se případně přidá těžký pyrolýzní benzin získaný z kondenzátů komprese pyrolýzního plynu do tlaku 0,5 až 1,2 MPa při teplotě 35 až 45 °C a z této kapalné směsi se destilačně oddělí lehčí uhlovodíky a...

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238583

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zeman Václav, Jelínek Stanislav

MPK: A61B 17/36

Značky: upínací, přímo, koncovek, chlazených, operačních, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací systém přímo chlazených operačních koncovek je koncovým členem kryochirurgického přístroje pro kryodestrukci tkáně. Sestává z mechanického spoje tvořeného kuželovou kontaktní plochou a spojovací maticí, jehož vnější průměr je s vnějším průměrem nástrojového tubusu shodný a zachovává požadovaný průtok chladiva vstupním a výstupním kanálkem.

Tvarová opěrná patka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238582

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petr Pavel Hamry

MPK: A47J 43/07

Značky: opěrná, tvarová, pätka

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tvarových opěrných pryžových patek určených k pružnému nesení spotřebiče po základně a upevněných v jeho spodním dílu. Účelem řešení je zhotovit jednoduchou technologií pryžové patky, které ponesou spotřebič a ve spodním dílu budou dokonale upevněny bez lepení nebo šroubování. Dosáhne se toho tím, že mezi spodní opěrkou části (1) a dosedací plochou (3) je vytvořen snížený válcový krček (2) k zabránění samovolného uvolnění ze...

Nastavitelné saně příčného vedení mostu, zejména pro seřizovací a měřicí přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238581

Dátum: 01.12.1987

Autori: Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G01B 5/02, F16C 11/04

Značky: nastavitelné, mostů, seřizovací, prístroje, příčného, měřicí, vedení, saně, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, zejména pro seřizovací přístroje na seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro měřicí přístroje na dálková měření v jedné až třech souřadnicích. Účelem vynálezu je konstrukční řešení saní se zařízením pro plynulé nastavení kolmosti odměřovacího ústrojí vůči vrchní ploše pracovní desky přístroje. Podstatou vynálezu je, že odměřovací ústrojí je výkyvně upevněno v rámečku a rámeček je výkyvně upevněn na...

Zapojení obvodu pro měření fázového posunu mezi dvěma signály o stejném kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238580

Dátum: 01.12.1987

Autori: Tobola Pavel, Uhříček Jindřich

MPK: G01R 25/00

Značky: zapojení, kmitočtu, signály, fázového, stejném, měření, posunu, dvěma, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

V blokovém schématu zapojení obvodu jsou dva vstupní signály, jejichž fázový posun je měřen, přiváděny na vstupní svorky (1) a (2). První vstupní svorka (1) je spojena se spouštěcím obvodem (3), který s průchodem vstupního signálu nulou spouští čítač (5), čítající hodinový kmitočet napěťového řízeného hodinového oscilátoru (10). Tento čítač (5) je zastaven druhým spouštěcím obvodem (4) v okamžiku, kdy prochází nulou druhý vstupní signál,...

Regulační a uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238579

Dátum: 01.12.1987

Autor: Porkert Jiří

MPK: F16K 7/17

Značky: uzavírací, ventil, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační a uzavárací ventil řeší sloučení dvou funkcí do jedné armatury, která uzavírá průtok plynu jako membránový pneumatický ventil a reguluje tlak plynu. Armatura tvoří přímočinný membránový regulátor tlaku plynu s přímým převodem sil, který má na táhle umístěny dvě kuželky: horní kuželka má funkci uzavírací, spodní kuželka funkci regulační. K ovládání slouží dvojcestný pomocný ventil připojený k vývodu nad membránou a přímý pomocný ventil...

Zapojení pro měření teploty kotev trakčních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238578

Dátum: 01.12.1987

Autori: Caničov Vlado, Kopřiva Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: trakčních, kotev, zapojení, měření, motorů, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká silnoproudé elektroniky a řeší měření teploty kotev trakčních motorů. Výstup proudového bočníku je spojen se vstupem napěťového zesilovače proudového signálu. Výstup napěťového zesilovače proudového signálu je připojen na první a druhý vstup násobicího členu, jehož výstup je připojen na vstup převodníku napětí - proud. Výstup převodníku napětí - proud je připojen na vstup fyzikálně teplotního modelu, jehož výstup je připojen na...

Konstrukční rámeček

Načítavanie...

Číslo patentu: 238577

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 96/20

Značky: konstrukční, rámeček

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukčního rámečku pro montovatelný skříňový nábytek a otevřené úložné prostory. Podstatou je, že konstrukční rámeček je vytvořen ze čtyř do obdélníka sestavených a svým průřezem svisle uspořádaných vlysů, přičemž přední vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů a zadní vlys přesahuje ve svislém směru horní hrany bočních vlysů o stejnou hodnotu a dolní hrany bočních vlysů a předního vlysu o hodnotu větší a...

Způsob kontinuálního zpracování statkových i netradičních krmných surovin a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238576

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hrubý Miroslav, Hrubý Václav, Kejmar František

MPK: A23N 17/00

Značky: způsob, surovin, statkových, zpracování, netradičních, provádění, zařízení, krmných, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení na kontinuální zpracování statkových i netradičních krmných surovin. Předmětem vynálezu je současné vpravování surovin a odtah krmiva do i z tlakové nádoby při teplotě 100 až 150 °C a době výdrže 15 až 60 minut, jakož zařízení, kde do přívodního potrubí k duplikátoru je vřazeno dávkovací zařízení a do výstupního potrubí je zařazeno odběrové zařízení.

Zapojení bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238575

Dátum: 01.12.1987

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H03K 17/56, H03K 17/00, H03K 17/51...

Značky: řiditelného, napětím, stejnosměrným, spínače, bezkontaktního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektrických bezkontaktních spínačů řízených vstupním stejnosměrným napětím a nezávislých na zdroji pomocného stejnosměrného napájecího napětí. Mezi první vstupní svorkou zapojení a druhou vstupní svorkou zapojení jsou dvě paralelní větve. První větev je tvořena sériovým spojením nejméně jednoho napěťově závislého prvku zapojeného prvním koncem ke druhé vstupní svorce zapojení a druhým koncem ke konci první části vstupního vinutí...

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238574

Dátum: 01.12.1987

Autori: Staněk Břetislav, Hostlovský Karel

MPK: E04B 1/68

Značky: spár, trhlin, oprav, stavebních, konstrukcích, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob oprav spár a trhlin ve stavebních konstrukcích, zejména v konstrukcích vodostavebních a podzemních jak na vzduchu, tak i pod vodou, zejména proudící, při němž je využito pouzder s hydraulickou směsí. Promísena hydraulická směs se vloží do tvarovatelných děrovaných pouzder válcovitého tvaru a pouzdra se uzavřou. Poškozená spára se mechanicky vyčistí a potom se do ní uloží pouzdro naplněné hydraulickou směsí. Pouzdro se po uložení ve spáře...

Zariadenie pre blokovanie radenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238573

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hrivnák Ivan, Grúň Peter

MPK: B60K 25/00

Značky: vozidla, účelového, zariadenie, radenia, pomocného, motorového, pohonů, blokovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sposob blokovania vedenia pomocného pohonu účelového motorového vozidla s cieľom zabrániť nežiadúcemu dlhodobému preťaženiu agregátov účelovej nadstavby, poháňaných pomocným pohonom motorového vozidla vysokými otáčkami a tak predísť ich vážnému poškodeniu, alebo zničeniu. Zposob blokovania využíva také prepojenie ovládacieho spínača 9, tlakového spínača 7, elektropneumatického rozvádzača 10 a rozvodného vzduchového potrubia 6...

Univerzálne stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238572

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 11/12

Značky: stavebnicové, univerzálne, debnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysokouniverzálneho debnenia, ktorým je možno vytvoriť debnenie pestrých stavebných konštrukcií i s malými šírkovými rozmermi. Panely debnenia vytvárajú skladaním, vzájomným otáčaním a posúvaním dosiek a súčasným zovretím sťahovákmi. Toto umožňuje systém drážok na zvlakoch dosák a výstupky na sťahovákoch. Debnenie je možno využiť na debnenie skeletových konštrukcií, rebrového stropu, nadokenných prekladov i zalomených, dosky,...