Archív za 1987 rok

Strana 3

Zařízení pro dávkování komponent do tlakových reakčních směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253970

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pacovský Vladimír, Grüll Ladislav, Ševčík Stanislav, Mrázek Zdeněk

MPK: C08F 14/06, B01F 15/02

Značky: reakčních, komponent, tlakových, směsi, dávkování, zařízení

Text:

...v relativně nepříznivých podmínkách jak z hlediska fun kce dávkovacího zařízení, tak i ve vztahu ke kvalitě získaných po lymerů a kopolymerů. 253970Zřízení podle vynálezu je znázorněné V řezu na obr. Sestá vá z pístů l, 2 s Výhodou teflonových pevně spojených profilovanýmtáhlem 3 a V plnicí poloze umístěných ve válcovém plášti Ě s leštěným vnitřním povrchem opatřeným uzavíratelným plnicím otvorem Ž. Písty l, 2 jsou na profilovaném...

Zařízení kompresně distrakčního aparátu zevní fixace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253969

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pleva Leopold

MPK: A61F 5/00

Značky: zevní, kompresné, fixace, distrakčního, aparátu, zařízení

Text:

...- slitiny hliníku.Nového účinku je dosaženo zejména tim, že je umožněno provedeni stabilní kompresivni osteosynthesy i s přičně bočnoukompresi s nutnosti včasné zátěže končatiny váhou těla. Je dosaženo napětí Kirechnerových drátů do hodnoty 120 kp oproti aparátu Ilizarevove s pouhými 100 kpaa je umožněno prováděti dodatečnou korakci postavení zlomeniny v podélné ose končetiny včetně rotační úchylky k periferii.Podstata vynálezu epočivá...

Držák pro měření mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253968

Dátum: 17.12.1987

Autor: Peterka Roman

MPK: H05K 7/00

Značky: držák, měření, mikrovlnných, tranzistorů

Text:

...drážka, do které je zasunut třnen uzavíracího Víčka.Vyšší účinek držáku podle vynálezu proti dosavadnin konstrukcím je spatřován v jeho jednoduchosti a ve zlepšení přesností něřených parametrů tranzistoru.Konstrukce držáku vynálezu bude dále popsána se žřetelen k připojenénu vyobrazení, kde na obr. 2 je pohled na držák shore a na obr. 1 je třnenovité víčko uzavírajicí držák.Pouzdro Q něřeného tranzistoru je uloženo do drážky g v bloku L...

Zařízení k oddálení navíjené cívky od hnacího válce, zejména u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253967

Dátum: 17.12.1987

Autori: Němec Jiří, Soukup Jiří

MPK: B65H 67/04

Značky: zejména, cívky, textilního, válce, oddálení, hnacího, stroje, navíjené, zařízení

Text:

...až po dosažení horní úvrati.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 značí boční pohled na navíjecí jednotku textilního stroje se zařízením podle vynálezu v řezu a v klidové poloze a obr. 2 detailní pohled na uspořádání zařízení - řez podle čáry A-A v obr. 1.Na obr. 1 je vidět částečně zobrazenou navíjenou cívku 1 textilního stroje jak dosedá na hnací válec 2. Cívkail bývá uložena na...

Stíněný sklad pro uzavřené zářiče, zejména pro lékařské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253966

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

MPK: G21F 7/00

Značky: zářiče, stíněný, lékařské, uzavřené, účely, sklad, zejména

Text:

...záření pouze odrazem od okolí,a to jediné od zářičů uložených v jedné schránce, zatímco ostatní nuklidy jsou uloženy v žasunutých schránkách ve stíněné poloze a obsluha tudíž není vystavene účinkům jejich záření. Zmenäuje se též možnost záměny nuklidů, nebot rozmístění nuklidů je možné přesně vyznačit na ätítcích umístěnych na čele jednotlivých schránok a pracovník má možnost výběru potřebného nuklidu bez limitu času, Vlastní...

Zařízení pro sledování lahví v jednořadém toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253965

Dátum: 17.12.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/14

Značky: zařízení, sledování, lahví, jednořadém

Text:

...hradlo ll a propojovací zde neobsazený výstup ze sledovače 2 do sledovače předchozího. Všechny klopné obvody reverzního čítače lg jsou propojeny na hradla lg napojené na své adresy paměti gg. Na všechna hradla lg je připojen výstup hradla ll vodi ° 3 .253 935čem j. Posouvač gł, propojený na pamět gg, má svůj vstup propojen na výstup zpoždovače ąg. Vstupy sčítače gg jsou propojeny s výstupy paměti gg a hradla gą, přičemž výstup sčítače gg je...

Způsob podávání navařovacího materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253964

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hančil Antonín, Jiránek Bohuslav, Smrkovský Evžen, Řeháček Helmut, Procházka Miloslav, Kocanda Vladimír

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, podávání, materiálů, navařovacího

Text:

...před obloukem,který hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou, ostíní tento navařované místo. Oblouk pak nehoří zcela rovnoměrněa přídavný materiál se neodtavuje a nerozlévá zcela rovnoměrně. Tyto nedostatky lze omezit použitím tzv. trubičkových přídavných materiálů, které se v současnosti v některých zemích vyrábějí, a to ve srovnání s litými přídavnými navařovacími materiály i ve zhruba polovičních průměrech. Použití...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování cínových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253963

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/30

Značky: katodické, elektrolytická, cínových, povlaků, vylučování, lázeň

Text:

...aplikace, například pro podmínky suchého tření,přípravu difuzních vrstev odolnýoh proti opotřebení a ocelových součástí se však vyžâdují galvanicky vyloučené cínové povlaky obsahující zabudované čâstice grafitu, které těmto povlakům dodávají samomazně vlastnosti. Snaha o vyřešení tohoto problému je uvedena v britském patentovém spisu č. 1 236 954. kde je popsáno elektrolytickê nanášení slitinových povlaků, mimo jiné kombinace cín-nikl,...

Tmelené feritodielektrické substráty pro širokopásmové mikrovlnné mikropáskové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253962

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sakala Ondrej, Málek Ondřej, Lukeš Vlastimil

MPK: H01P 1/38

Značky: mikrovlnné, širokopásmové, tmelené, substráty, obvody, mikropáskové, feritodielektrické

Text:

...důvodu,že při reelizsci základních adhezních a vodívých vrstev, napří- 3 253 962 klad vakuovým napařením nebo naprášeníñ, je kritické oblast částečně zastíněna vyatouplým feritovým diskom resp. přesahu~ jícím dielektriokým aubstrátem, a v důsledku toho nemají zdetyto vrstvy dostatečnou kvalitu.Výše uvedené nedostatky odatraňují tmelené feritodielektrické substráty s nestejnou tlouštkou feritového disku a dielektrického substrátu podle...

Způsob zpracování organických kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253961

Dátum: 17.12.1987

Autori: Löbl František, Váňa Jaroslav

MPK: C05F 7/00

Značky: kalů, organických, způsob, zpracování

Text:

...záruky hygienizace kalů a devitalizaci semen plevelů. Technologickým způsobem je možné zpracovat i hygienicky závadné kaly bez energeticky náročné pasterizace nebo hygienizace ionizujícím zářením. Odlučování zrajícího kcmpostu podle zrnitosti zkracuje dobu kompostování a zvyšuje se výkon fermentačních zařízení. Dále se snižuje náročnost přípravy pôrezní organické hmoty, nebot způsob umožňuje využití pőrezní organické hmoty o vyšší...

Zařízení pro uzavírání hrdla nádoby rotačním kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253960

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lukeš Zbyněk, Vacík Petr, Pfrogner František

MPK: B21J 7/18, B21J 7/14

Značky: kováním, nádoby, hrdla, zařízení, rotačním, uzavírání

Text:

...JJ je prostřednictvím prvního spojovscího potrubí 31 spojene s druhou nádržkou u. Do prvního spojovacíhopotrubí 31 je unístěn hlavní ventil 12 a v jeho obtokové části Vtaké přepouštěcí ventil n Do druhé nádräb LI, jsou připoje na také druhá spojovací potrubí g se čtvrtýni zpětnýni ventily 11, napojená do spodních potrubí 1(J.ona stěnu vznikajícího hrdla působí tvarová kovátka 2, je 3253 sun « jichž ninimální počet je dvě. Pohyb kovátek 2 je...

Zařízení pro uzavírání hrdla nádoby tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253959

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vacík Petr, Řehoř Miroslav, Pfrogner František

MPK: B21J 7/14

Značky: nádoby, uzavírání, zařízení, tvářením, hrdla

Text:

...kotouče 7. Kež. dý tvářecí kotouč Z je uložen v nosíčich Q na dvou ložísoíoh §. Nosiče § jsou uložený ve dvou vedeních lg, kterýmidále připevněny kluzné členy Ž, kterých se dotýkají klíny 5. Klíny l jsou připevněný na vnitřní straně otočného prstence gl na vnější straně je připevněn ozubený hřeben lg. Do ozubeného hřebene lg zapadá pastorek lg, který otáčí celým prstencem g. V horní desce 2 e spodní desce lg jsou provedeny kruhové V 0...

Transtympanální drenážní tubička a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253958

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brabec Jiří, Sláma Karel

MPK: A61F 11/00

Značky: způsob, její, transtympanální, tubička, výroby, drenážní

Text:

...že tyto vyseké nároky splňuje tranotynpanální tubička z polyotylenu ve tvaru dutóho válečku s centrálně umístěnýn vybránín na vnějiín obvodu, která je vytvořena tak, že délka vtlećku je 2.4 nn 3 0,2, jeho vnější průměr je 2,4 nm Í 0,1, průměr ceno. 253 953 trtlně umistěného válcového otvoru procházojícího osou Válečku jo 1,1 mn 3 0,1 a na vnější straně válečku je provodono vybráni o šiŕce 0,8 mm a poloměru R 0,4 nm, umiatěnó souměrněpod 6 l...

Zapojení cize buzeného trakčního motoru pro případ poruchy jeho buzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253957

Dátum: 17.12.1987

Autor: Uliarczyk Augustin

MPK: H02K 23/12

Značky: motorů, poruchy, buzeného, případ, buzení, zapojení, trakčního

Text:

...jízdy do režimu náhradní havarijní jízdy pouhým přepnutím bloku přepíhačů a dopravit pak porouchanê vozidlo sníženou rychlostí do nejbližšího místa opravy. K omezení proudu kotvy je s výhodou použito stávajícího brzdového odporníku vozidla. Energetické ztráty, způsobené omezovâním.proudu tímto zatěžovacím odporem, jsou při havarijní jízdě méně nákladné, než odtahování vozidla jiným vozidlem. Současně je dosaženo rychlého zvládnutí havarijní...

Zapojení pro vícekanálový přenos analogových a dvouhodnotných veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253956

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szop Miroslav, Veselý František

MPK: H04J 15/00

Značky: vícekanálový, dvouhodnotných, veličin, prenos, analogových, zapojení

Text:

...i pro přenos analogových eignálů, která umožní konstrukcí vysílače s malou energetickom náročností. Tím bude dosaženo možnosti dálkového napájení vysílače s velkým počtem kanálů po vedení malého průřezu i na velké vzdálenosti a vysílač bude malých geometrických rozměrů.Příklad konkretního provedení je na obr. zapojení sestáváz příjímače l, vysílače g s propojovacího vedení 1. Přijímač l obsahuje vyhodnocovač signálu Q, řídící jednotku lg a...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 253955

Dátum: 17.12.1987

Autori: Němec František, Němcová Miluše

MPK: A63F 9/04

Značky: hlavolam

Text:

...lavěšeni přičky 5 na sloupek 1 je aožnć pouze v tt poloze, kdy rovina otvoru sloupku 2 svirt 3 podelnou osoo přičky úhol přibližně 45 ° e kdy osa plochého zàvěsu je k této rovině kolaà. Po zasunuti zàvěsu 5 do otvoru 2 se přička sklopí tok, aby se sloupken svirala pravý uhol. se zavěšenou přičkou lze otáčet kolem osy otvoru sloupku o úhel 360 ° v obou aměrech. Spojeniu dvou sloupků 1 se dvěni přičkoni 5 lze sestavit tuhý provoúhlý rámeček a...

Způsob indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253954

Dátum: 17.12.1987

Autori: Louda Jaroslav, Šeremeta Ladislav

MPK: G01N 23/18

Značky: pásu, podélného, provádění, kostrou, dopravního, rozříznutí, zařízení, oceľových, indikace, způsob

Text:

...vedením s vypínacím systémem. Generátor mikrovln je spojen přívodem se zdrojem napětí.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan. Jedná se o bezkontaktní způsob zaištování stavu dopravního pásu, přičemž zařízení samotné nemá žádné pohyblivé součástí u nichž by docházelo k mechanickému opotřebování. Po adnustování zařízení není zapotřebí žádné zvláštní údržby a...

Způsob výroby magneticky měkkých ocelových plechů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253953

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čech Drahomír, Pácl Petr

MPK: H01F 7/06

Značky: měkkých, magnetický, výroby, plechů, pásu, oceľových, způsob

Text:

...moří válcuje za studena v jedné nebo vice etapách s mezižiháním a konečně žihá rekrystalizačně, přičemž v postupu výroby je zařazeno rafinační žíhání za tepla válcovaného plechu nebo pásu nebo za studena válcovaného plechu nebo pásu před poslední etapou válcování za studena, kdy pás nebo plech má tloušřku 1 mm až 5 mm. Toto rafinační žíhání se provede na teplotu 900 OC až 1300 °C po dobu 1 minuty až 50 hodin, načež se pás ochlazuje do 400 °C...

Způsob výroby magneticky měkkých ocelových plechů nebo pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253952

Dátum: 17.12.1987

Autori: Horký Pavel, Čech Drahomír, Pácl Petr

MPK: H01F 1/14

Značky: magnetický, plechů, měkkých, výroby, pásu, oceľových, způsob

Text:

...hmotnostních kyslíku, maximálně 0,10 hmotnostních uhlíku, maximálně 0,050 hmotnostních siry a nezbytné nečistoty. ocel se odlévá do kokil nebo kontinuálně,válcuje za tepla, moří, válcuje za studena v jedné nebo víceetapách s mezižihánim a nakonec žihá rekrystalizačně na teplotu 800 až 1000 OC po dobu 1 minuta až 10 minut v ochranné atmosféře. při čemž v postupu je zařazeno rafinačni žiháni za tepla válcovaného pásu nebo pásu před posledni...

Způsob výroby magneticky měkkého ocelového plechu nebo pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253951

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pácl Petr, Horký Pavel

MPK: H01F 1/14

Značky: magnetický, výroby, ocelového, pásu, plechů, měkkého, způsob

Text:

...toto zvýšení čistoty je prováděno již před poslední etappu válcování za studena. Zvýšení čistoty struktury vede ve svém důsledku k dosažení nejlepších mag 3netiokých vlastností charakterizovaných vysokou magnetickou indukcí a velmi nízkými měirnými ztrátami. Dosažené magnetické vlastnosti jsou lepší než vlastnosti nejlepších jakosti dosud vyráběných. Z části je to způsobeno dosaženou vyšší čistotou hotového výrobku a z části výhodnější...

Zapojenie stabilizačného systému magnetického pola

Načítavanie...

Číslo patentu: 253950

Dátum: 17.12.1987

Autori: Weis Ján, Jellúš Vladimír, Frollo Ivan

MPK: H01F 7/06

Značky: stabilizačného, systému, magnetického, zapojenie

Text:

...ktorého podstata spočíva v tom, že výstup turbulentného zmiešavača chladiaceho média elektromagnetu je spojený so snímačom teploty chladiaceho média, ktorého výstup je spojený s proporcionálnym regulátorom, pričom výstup proporcionálneho regulátora je spojený s jedným vstupom sumâtorta a vý 4stup stabilizátora na báze jadrovej magnetickej rezonancie je spojený s druhým vstupom sumátora, ktorého výstup je spojený s regulačným vstupom...

Sposob prípravy hydroxyetylškrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253949

Dátum: 17.12.1987

Autori: Babor Karol, Kalač Vladimír, Paulovič Milan

MPK: C08B 31/12

Značky: spôsob, přípravy, hydroxyetylškrobu

Text:

...pomaly prikvapkâ 10 mililitrov 40 hmot. vodného roztoku hydroxidu sodného. Po pridaní sa var a miešanie udržuje počas ďalšej 1 h. Získané suspenzia alkalického škrdbu v 2-propanole sa potom prenesie do autoklávu, preplachne dusíkom a naplní sa dusíkom na tlak 0,5MPa. Zmes sa za miešania zahreje na teplotu 90 °C a potom sa v priebehu 2 hodin pridáva po malých častiach 22 g 0,5 molu oxiranu etylênoxiduj, Každá dávka sa pridáva po...

Kulisový hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253948

Dátum: 17.12.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F03C 2/08

Značky: hydromotor, kulisový

Text:

...na venci u hydromotorov s dvojitým ozubením. Kulisa zväčšuje radiálne rozmery hydromotora iba v jednom mieste obvodu, kde je umiestnený klzný kameň a výrobná náročnost klzného kameňa s vodiacou drážkou je menšia ako výrobná náročnosť cykloidného ozubenia.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia kulisového hydromotora podľa vynálezu, kde je na obr. 1 usporiadanie mechanizmu kulisového hydromotora v priečnom reze rovinou II-II...

Kulisový hydromotor s rotujúcou skríňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253947

Dátum: 17.12.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F03C 2/08

Značky: hydromotor, kulisový, skríňou, rotujúcou

Text:

...bez protilaku, vytvorí sa pôsobením tlaku kvapaliny v polovine zubových .medzier sila,ktorá pootočí planétu 3 s kulisou 7 okolo čapu 8. Súčasne sa pootoči aj excentér 2 na nosnom hriadeli 1 a o rovnaký uhol sa pootočí tiež smer výslednice hydraulických síl. Nakoľko pri pootočeni planéty 3 vznikne odvaľovanie v cykloidnom ozubení, pootočí sa aj veniec 4 a to tak, že pri pootočeni excentra 2 o celú jednu otáčku sa veniec 4 pootočí o jednu...

Pojazdová dráha konzolového manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 253946

Dátum: 17.12.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Bajer Milan

MPK: B66C 6/00

Značky: pojazdová, dráha, manipulátora, konzolového

Text:

...s uloženým trolejovým vedením.Pojazdová draha konzolového manipulátora je dostatočnej tuhosti, umožňuje zostavenie značných dĺžok, môže byt inštalovanápod inými manipulačnými prostriedkami,napr. mostovýmí žeriavmí a pracovný rpriestor inštalovaných mani ulátorov môže byt z oboch strán nosných st pov.Príklad zostavenia pojazdovej dráhy vkonzolového manipulátora je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornený čelný pohľad na...

Závesný vozík pre pojazd manipulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253945

Dátum: 17.12.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Bajer Milan

MPK: B25J 5/00

Značky: vozík, manipulátorov, pojazd, závěsný

Text:

...zostavenie závesného vozíka pre pojazd manipulátorov je znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený bočný pohľad na závesný vozík, na obr. 2 čelný pohlad, na obr. 3 zadný pohľad, v na obr. 4 rez rovinou A-A z obr. 2 a na obr.Závesný vozík tvorí uzatvorený rám pozostávajúci z horného nosníka 1, spodnéh-0 nosnika 2, (prlečneho nosníka 3 a bočných vzper 4. Na hornom nosníku 1 sú letmo upevnené horné čapy B s otočné...

Vymedzovacie zariadenie rotácie otočnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253944

Dátum: 17.12.1987

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B25J 1/10

Značky: otočnej, jednotky, rotácie, vymedzovacie, zariadenie

Text:

...prechádzať rotačnými zberačmi.Príklad prevedenia vymedzovacieho zariadenia rotácie otočnej jednotky podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je znázornená umiestnenie rotačnej jednotky v zostave mantpulatora, na obr. 2 rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 3 rez rovinou BB z obr. 2.V nosnom telesa 2 je pomocou radialno-axialnych ložísk uložené otočné teleso 1, opatrené priebežnou osovou dutinkou, ukončenou rotačným...

Zapojenie pre signalizáciu vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253943

Dátum: 17.12.1987

Autor: Latečka Ivan

MPK: G01R 19/155, G08B 5/36

Značky: napätia, zapojenie, vysokého, signalizáciu

Text:

...pričom jednosmerný výstup usmerñovača je napojený na vstup OlDÍOGIGKÍľOHÍCKŠhO spojovacieho člena, ktorého výstup je spojený so vstupom zosilňovača, .ktorého výstup je spojený s kontaktným relé.Výhoda signalizácie vysokého napätia podla vynálezu spočíva v tom, že je miniaturizovaná, teda sa da použiť aj V miniaturizovaných rozvodniach vysokého napätia a sú 4Časne použitie skleného svetlovodu vylučuje poruchy z titulu deštrukčných prierezov...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253942

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...pružnoelastickému pásu 2 protichodne otočný valec 8, ktorým sa dosahuje vývod reglementovanej vrstvy farby, ktorá sa nanáša naformovýy-alec 3. Protichodne otočný valec 8 má svoj individuálny prívod 9, ktorým sadosahuje väčšia Obvodová rýchlosť proti chodne otočného valca 8, ako obvodová rýchlosť viacvrstvového pružnoelasticíkého pásuą 2. vzájomný pomer týchto obvodových rýchlosti je možné automaticky regulovať individuálnym privodom 9. V...

Farebníkový aparát tiskacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253941

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: strojů, aparát, farebníkový, tiskacích

Text:

...farebníkovým agparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom výłkrese je znázornená principiálne schéma ľarebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Dutý navalovací valec 3 je ohopnutý pružnoelas 4tickou vrstvou 4 a pritláča sa prítlačným zariadením 5 k formovému valcu 11. Súčasne sa pritláča aj k dvojici dôzovacích valcom 8, ktoré. sú obopnuté pružnoelastíc, kým pásom 2,ktorý sa napína...

Zariadenie na odoberanie stohov sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253940

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žiška Jaroslav, Kürtössy Augustín, Jablonský Stanislav

MPK: B65G 59/00

Značky: sietí, stohov, zariadenie, odoberanie

Text:

...A-A z obr. 1 a na obr. 3 je znázornený rez rovinou B-B z obr. 1.Zariadenie na odoberanie stohov sieti 1 od automatickej linky, z ktorej vychádzajúce siete sa ukladajú na seba do stohov 1 vo vodorovnej polohe pozostáva zo sústavy ložisiek 2, ktoré sú umiestnené na priečnych nosníkov 4 rámu 3. V sústave ložisiek 2 sú uložené navzájom rovnobežne dva hriadeľe 5, B. Medzi jednotlivými ložiskami 2 o prvý hriadel 5 sú pripevnená prvé Záchytné...

Zariadenie pre ručné a strojné pootočenie hriadela

Načítavanie...

Číslo patentu: 253939

Dátum: 17.12.1987

Autor: Jablonský Stanislav

MPK: B65G 35/00

Značky: ručné, hriadeľa, pootočenie, zariadenie, strojně

Text:

...13 je uložené premie-stnitelne v smere od prvého medzikružia 7. Tretie medzikružie 9 je pevne spojené s koncom hriadela 2 a štvrté medzikružie 10 je prostredníctvom druhého pomocného ložiska 14 otočne uložené na konci hriadela 2. Po štvrtom medzikruži lll je na koniec hriadeľa 2 otočne nasunutá rukoväť 15, vnútorný koniec ktorej je prostredníctvom trubky 16 odnímateľné spojený s druhým medzikružím 8. Medzi prvé pomocné ložisko 13 a...

Zariadenie na temperovanie súčiastok v komorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253938

Dátum: 17.12.1987

Autor: Popelka Rudolf

MPK: F25D 3/10

Značky: komorách, súčiastok, temperovanie, zariadenie

Text:

...nevýhody zmierňuje zariadenie na temperovanle súčiastok v komorách, podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že zdroj na zníženie teploty pozostáva zožliabku vytvoreného po obvode z horneji strany~unášacieho rotora vedľa komôr. Medzi komorami a žliabkom je vytvorené tele so. Do žliabku vyúsťuje aspoň jeden prívodlkvapalného dusíka. Do upodstaty vynálezu patrí aj to, že zdroj na zvýšenie teploty jeuložený pevne pod unášacím rotorom vedla...

Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 253937

Dátum: 17.12.1987

Autor: Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: súčiastok, dopravník, polovodičových, podložiek, pásikových

Text:

...pohyby priamo odvodené od jedného vačkového hriadela. Výhodou je tiež jednoduchá zmena dĺžky kroku pri prechode na pásik s inými čipovými rozostupmi. Dopravnĺk pásikových podložiek polovodičových súčiastok je príkladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený dopravnik v axonometrii a na obr. 2 sú nakreslené vačkovê diagramy. Dopravník pásikových podložiek polovodičových súčiastok pozostáva z frémy 1, na ktorej je...

Zariadenie na strihanie pásky a prenášanie ústrižkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253936

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barták Zdeněk, Valentovič Ernest

MPK: H01L 21/68

Značky: zariadenie, prenášanie, pásky, strihanie, ústrižkov

Text:

...elektromotorom 7 cez závitovkový prevod 8. Vačkový hrladeľ 6 je opatrený vačkou 9 slúžiacou pre pohon strihacieho a prenášaoieho mechanizmu,vačkou 10 pre pohon mechanizmu pre krokové posúvacie pásky 11 odvíjanej z cievky 12. Ďalej je Vačkový hriadel B opatrený spínacím segmentom 13, ktorý ovláda spínač 14 ovládajúci elektroventil prívoda vákua a spínacím segmentom 15, ktorý ovláda spínač 16 zastavovania hnacieho elektromotora 7. Vačkový...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C08K 5/34, C08G 63/16

Značky: spôsob, reakciou, 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom, kopolyestery, polyméranalogickou, báze, modifikované, poly(etylén-2-butén-dionátu, přípravy

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Svetlom degradovatelné polyméry obsahujúce 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 253934

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan, Karpátyová Angela

MPK: C08F 10/06

Značky: obsahujúce, polyméry, struktury, svetlom, 1-(4-karbetoxyfenyl)-2-propén-1-ónové, degradovatelné

Text:

...na báze 1-ll-karbetoxyfenyl-Z-propén-l-ónu je najmä dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti, pričom dochádza k trhaniu hlavných väzieb s vysokým kvantuv-ým výťažkom pre homopolymérov 0,45 vPrí k 1 a d 1 6 g 1-tl-karbetoxytenyl-z-propén-l-ónu v zatavenej ampulke v dusíkovej atmosfére sa polymerizuje v tme, alebo pri červenom osvetlení 15 hodin. Po trojnásobnom pre 4zrážaní z benzénu do metanolu sa získa 2,3 gramu (34,8 hmot....

Zapojení koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253933

Dátum: 17.12.1987

Autor: Zigmund Josef

MPK: H04B 14/04

Značky: koncového, stupně, zapojení

Text:

...K druhé vstupní svorce 2 je připojen vstup druhého klopného obvodu (02. Taktovací vstupy o lžíbou klopných »obvodů K 01, (02 a vstup hradla H jsou pripojeny ke zdroji T taktovacího signálu. Výstup hradla H je připojen na emítor třetího tranzistoru T 3, jehož báze je přes první odpor R 1 pripojene ke zdroji U stejnosměrného napětí. K výstupu prvního klopného obvodu (01 je při-pojem emitor prvního tranzistoru T 1. K výstupu druneho .klopneho...

Vyberacie zariadenie odpadu obručovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253932

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pašák Jozef

MPK: B21D 43/10

Značky: odpadů, tvaru, vyberacie, zariadenie, obručovitého

Text:

...a aspoň jeden z týchto odťahovacich valcov je opatrený zárezom pre suvný palec. Vertikálnym pritlačným členom môže byt pružina alebo priamočiarny pneumatický motor.Výhodou vyberacieho zariadenia podľa vynalezu je jeho vyššia prevádzková spoľahlivosť a menšie pődorysné rozmery, nezávislé od veľkosti vyberaného odpadu. Vý 4 robná náročnosť zariadenia je približne rovnaká ako u známych zariadení.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynälezu je...

Vyorávacia radlica pre vyorávanie školkárskych výpestkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253931

Dátum: 17.12.1987

Autor: Novotný Luboš

MPK: A01B 13/04

Značky: radlica, výpestkov, vyorávacia, vyorávanie, školkárskych

Text:

...školkárskych výpestkov veľkú hmotnosť, ziožitejší tvar, výrobu a obnovu rezných hrán zložitejšiu.Hore uvedené nedostatky odstraňuje vyorávacia radlica škôlkárskych výpestkov podľa vynálezu, jeho podstata je, že na dolnom konci vynášacích tyčí je prichytený tvarový nôž a na hornom konci vynášacích tyčí je príchytená uchytávacía prírube v.yorávacej radlioe pre vyorávanie škôlkärských výpestkov.Uchytením tvarového noža vyorávacej radlioe pre...