Archív za 1987 rok

Strana 295

Zapojení regulovaného pohonu s asynchronním kroužkovým elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232002

Dátum: 01.04.1987

Autor: Čech Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: regulovaného, kroužkovým, asynchronním, zapojení, elektromotorem, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro plynulou regulaci pohonů s asynchronním kroužkovým elektromotorem. Jedná se zejména o pohony montážních jeřábů, u kterých je nízký poměr doby regulace k době bez regulace. Je vhodné pro pohony do výkonu 80 kW. Zapojení zároveň zabraňuje uvolňování lana na bubnech vrátků při odvíjení a pohon je bezpečný i při selhání regulátoru.

Mobilná viacpodlažná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232001

Dátum: 01.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01K 1/00

Značky: viacpodlažná, klietka, mobilná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie odstraňovanie výkalov samospádom v mobilných viacpodlažných klietkach. Uvedeného účelu sa dosiahne nainštalovaním samospádových kalových zberačov lievikového tvaru, ktoré sú umiestnené v každej samostatnej klietke pod prepadovým roštom, pričom dno predchádzajúceho kalového zberača ústi do nasledujúceho kalového zberača. Kalový zberač najspodnejšej samostatnej klietky ústi do centrálneho kalového zberača, ktorý je...

Uspořádání ohříváku vzduchu u roštového kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 234200

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F23L 15/00

Značky: uspořádání, roštového, kotle, ohříváku, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Ohřívák vzduchu je u roštového kotle, jehož rošt přesahuje délku spalovací komory a konvekčního sestupného tahu, umístěn nad dohořívací částí roštu na podélných vodorovných sběrných komorách bočních stěn u dohořívací části roštu, dole zaústěných do roštových komor. Prostor nad dohořívací částí roštu je oddělen od spalinového kanálu mezi konvekčním sestupným tahem a ohřívákem vzduchu šikmou trubkovou plynotěsnou stěnou, která přechází do svislé,...

Zapojení indikátoru požáru ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234199

Dátum: 01.04.1987

Autori: Enžl Jiří, Okleštek Evžen

MPK: G08B 13/18

Značky: indikátoru, vzduchu, požáru, zapojení, ohříváku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je signalizace jak lokálního požáru, tak požáru celých teplosměnných plyn. Vynález bez dosavadních složitých zařízení toho dociluje tím, že signál za zesilovačem je zapojen současně přes první diodu na vstup komparátoru a na vstupní obvod integrátoru, přičemž výstup integrátoru je zapojen před druhou diodou taktéž na vstup komparátoru.

Zařízení pro kontinuální podávání textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234198

Dátum: 01.04.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65G 47/12

Značky: podávání, textilních, kontinuální, dutinek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání dutinek prostřednictvím lopatkového dopravníku uspořádaného jako vykloněná vertikální stěna dutinkového zásobníku a usměrňovacího skluzu, umístěného svou otevřenou vstupní částí v pohybové dráze dutinek volně opouštějících dopravník. Podle vynálezu jsou rozměry lopatek dopravníku přizpůsobeny k současnému nesení nejvýš dvou vedle sebe položených dutinek, z nichž jedna je v horizontální a druhá ve vertikální poloze. Dále je...

Rektifikovatelný plynojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234197

Dátum: 01.04.1987

Autori: Marek Pavel, Galač Rudolf, Česlar Miloslav

MPK: F17B 1/24

Značky: rektifikovatelný, plynojem

Zhrnutie / Anotácia:

Rektifikovatelný plynojem podle vynálezu je odolný proti nerovnoměrnému sedání základové půdy nebo poklesům základové konstrukce zejména na poddolovaném území. Jeho konstrukce sestává ze svislého obvodového pláště s horním uzávěrem a z vodorovného podajného deskového dna, uloženého prostřednictvím rektifikačních prvků na základové konstrukci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jeho dno je uloženo jednak na soustavě vodorovně posuvných a svisle...

Zariadenie na určenie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: 234196

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tischler Ján, Zelenay Ján, Košík Eduard

MPK: A61B 6/00

Značky: obrazů, určenie, skreslenia, objemu, röntgenového, zariadenie, srdca

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na rýchle zisťovanie skreslenia röntgenového obrazu objemu srdca. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z posuvnej gule po vodorovnom ramene, ktoré je nasunuté na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči po stojane, ktorý má v spodnej časti držiak. Na vodorovnej, vertikálne posuvnej tyči, pevne spojenej s posúvačom je uložené výkyvné rameno so zameriavacím hrotom. Zariadenie možno využiť v zdravotníctve, najmä v...

Ojednocovací ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234195

Dátum: 01.04.1987

Autor: Mencl Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: ústrojí, dopřádacího, bezvřetenového, stroje, ojednocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí bezvřetenového dopřádacího stroje zahrnující vyčesávací váleček, uložený otočně v dutině tělesa ojednocovacího ústrojí, když těleso je sestaveno alespoň ze dvou dílů, přičemž úprava spočívá v tom, že stykové plochy dílů tělesa s vytvořenou dutinou pro vyčesávací váleček jsou upraveny v dosahu aktivní zóny vyčesávacích prostředků vyčesávacího válečku.

Biologická čistírna kruhová s axiálním aerátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234194

Dátum: 01.04.1987

Autori: Plundrák Pavel, Klohna Josef

MPK: C02F 3/12

Značky: kruhová, biologická, čistírna, axiálním, aerátorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká biologické čistírny kruhové s axiálním aerátorem pro čištění odpadních vod a řeší odsávání plovoucího kalu z hladiny dosazovacího prostoru. Zařízení sestává ze stojaté válcové nádrže s vnitřní vestavbou tvořící aktivační, aerační a dosazovací prostor a jeho podstata spočívá v tom, že ze žlabů (19) v dosazovacím prostoru (24) jsou vyvedeny odsávací trubky (21), které jsou zaústěny do sací roury (8) aeračního prostoru (23)....

Zapojení testéru ovládací logiky diskové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234193

Dátum: 01.04.1987

Autor: Jízdný Oldřich

MPK: G11B 21/12

Značky: ovládací, logiky, testeru, diskové, zapojení, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit zjednodušené a přenosné zařízení a umožnit jím oživování uzlu ovládací logiky a interfejsu diskové paměti a k tomu účelu dovolit připojení měřicích přístrojů pro kontrolu logických hodnot výstupních signálů diskové paměti a jejich synchronizace od provádění operace na paměti a konečně umožnit ovládání funkcí spojených s rozběhem náhonu v paměti a logického výběru jednotky. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v němž...

Měřicí předstihový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234192

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: předstihový, měřicí, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se měřicího předstihového členu, zejména pro řídicí regulátory tlaku plynu. Podstatou vynálezu je, že u měřicího předstihového členu, sestávajícího z pláště a pohyblivého tlakoměrného prvku uloženého uvnitř pláště a opatřeného uzavíracím orgánem, je jednak k základnímu tlakoměrnému prvku připevněn doplňkový tlakoměrný prvek o větší účinné ploše a jednak do vnitřního prostoru pláště je mezi základní...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého sroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hála Bohumil, Kopecký Zdeněk, Hlavatý Zdeněk

MPK: H02P 7/40

Značky: sroje, zapojení, tepelných, zkouškách, točivého, trojfázového, zatížení, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkonů. Zapojení sestává z trojfázového transformátoru se dvěma sekundárními vinutími, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu prvního sekundárního vinutí každé fáze trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního...

Zařízení na stříhaní vodičů plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00

Značky: stříhání, zařízení, drátových, plošných, vodičů, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na stříhání plošných drátových spojů je určeno ke stříhání kladeného vodiče na stroji pro kladení plošných drátových spojů do sklolaminátových desek, potažených adhezní vrstvou. Stříhá kladený vodič uvnitř kladecí trysky, přičemž ke střihu dojde posuvem razníku v trysce podél jeho rotační osy nebo k jeho radiálnímu natočení vzhledem k trysce a po dokončení střihu se razník vrátí do základní polohy.

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hudec Milan, Staniček Zdenko

MPK: H01R 39/38

Značky: ústrojí, sběrací, stroje, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého, se štíty uspořádanými u vnitřní obvodové části čel vinutí statoru anebo středěnými na vnitřní průměr jha statoru, má kruh sběradel uspořádán na vnějším obvodě štítu. Kruh sběradel je spojen s kartáčovými držáky, v jejichž místě je štít opatřen podélnými drážkami, provedenými v délce od bočního okraje štítu do prostoru nad komutátor. Tím je umožněno zmenšit rozměry štítů, jejich hmotnost, snížit...

Barevný roztok pro defektoskopii

Načítavanie...

Číslo patentu: 234188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Formánek Jan, Vomáčková Marie, Socha Oldřich, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie

MPK: B41M 5/12

Značky: roztok, barevný, defektoskopii

Zhrnutie / Anotácia:

Barevný roztok pro defektoskopii se zvýšenou penetrační schopností a stabilitou při vysokých koncentracích indikačních barviv. Umožňuje zřetelnou vizualizaci povrchových defektů na vyvolávacích vrstvách na bázi kysličníku křemičitého. Barevný roztok pro defektoskopii obsahuje 1 až 10 % hmotnosti monoazo- nebo disazobarviva, 4 až 85 % hmotnosti petrolejové frakce C9 - C16, 4 až 85 % hmotnosti tetrahydronaftalenu, 0,1 až 10 % hmotnosti povrchově...

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234187

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 17/945

Značky: indikáciu, světelného, kmeňa, bezdotykovú, tranzistorového, zapojenie, snímača, polohy, stromů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača je určené pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu, jeho účelom je potlačiť citlivosť snímača na rušivé denné svetlo a zvýšiť citlivosť snímača na riadiace osvetlenie. Toho sa dosahuje zapojením podľa obrázka, kde je prvý fototranzistor (3) umiestnený v prvom nástavci (4) a dopadá naň rušivé denné svetlo a pri neprítomnosti kmeňa stromu aj riadiace osvetlenie zo zdroja riadiaceho svetla (1),...

Zapojenie riadiacej logiky procesora

Načítavanie...

Číslo patentu: 234186

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, logiky, riadiacej, procesora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej logiky procesora je určené pre ovládanie pracovnej jednotky, ktorá stromy odvetvuje a kráti na predvolené výrezy. Účelom vynálezu je odstrániť konštrukčnú a výrobnú zložitosť riadiacej logiky, použitím integrovaných obvodov dosiahnuť podstatného zníženia nákladov a spotreby elektrickej energie pri súčasnom zvýšení spoľahlivosti procesora. Zapojenie pozostáva z blokov - komparátora (1), prvého až tretieho klopného obvodu (7,...

Kinematický mechanismus rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234185

Dátum: 01.04.1987

Autor: Balšík Josef

MPK: F01C 1/00, F02B 57/00

Značky: pístového, pístů, kývavým, pohybem, relativně, mechanismus, stroje, kinematický, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kinematického mechanismu rotačního pístového stroje s relativně kývavým pohybem pístů. Vnitřní a vnější píst motoru jsou spojeny pomocí vnitřního a vnějšího hřídele s kinematickým mechanismem, působícím přibližování a oddalování vnitřního a vnějšího pístu za jejich otáčení se kolem osy komorového prstence motoru. Kinematický mechanismus je vytvořen dvěma souosými Kardanovými klouby s možností změny úhlu sklonu os hřídelů. Vnější...

Zapojení zajišťující havarijní vytažení magnetických hlav u diskových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234184

Dátum: 01.04.1987

Autori: Košťál Lubor, Raus Miroslav

MPK: G11B 21/12

Značky: havarijní, pamětí, zajišťující, diskových, zapojení, magnetických, vytažení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, pracující spolehlivě při všech možných poruchách, přičemž by nedocházelo k nadměrnému opotřebování kontaktů výkonového relé. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením se servomotorem buzeným výkonovým zesilovačem, s přepínačem ovládaným ovládacím obvodem pro přepnutí servomotoru na náhradní zdroj konstantního napětí. Hlídací obvod zajišťuje bezproudové přepínání přepínacího, případně přepínacích...

Způsob přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234183

Dátum: 01.04.1987

Autori: Valentová Olga, Káš Jan, Marek Miroslav

MPK: C12M 1/40

Značky: resp, elektrody, afinitní, přípravy, enzymové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy enzymové, resp. afinitní elektrody. Způsob spočívá v tom, že se fixace enzymu, resp. interagující bílkoviny, provede kovalentní vazbou prostřednictvím reakce karbonylových, karboxylových a aminových, popřípadě isokyanidových skupin bílkovin, nosiče a přidaných substancí. V případě glykoproteinových enzymů či syntetických glykoproteinů se provede imobilizace přes jejich cukerné složky aktivované jodistanovým...

Kmeň mikroorganizmu Bacilus subtilis CCM 3701

Načítavanie...

Číslo patentu: 234182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šnajdrová Anna, Kuzmová Elena

MPK: C12N 1/20

Značky: kmeň, mikroorganizmů, subtilis, bacilus

Zhrnutie / Anotácia:

Nový kmeň Bacillus subtilis CCM 3701 produkujúci alkalickú proteázu počas 44 až 48 hodín kultivácie v alkalickom prostredí.

Zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234181

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: G05D 16/20

Značky: tlaku, turbínou, páry, omezovací, zařízení, regulaci, před

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro omezovací regulaci tlaku páry před turbínou a řeší zlepšení statické charakteristiky "výkon-frekvence" pří regulaci frekvence elektrizační sítě a dále řeší zvýšení stability provozu bloku při regulaci výkonu parní turbínou, zvláště při poruchových stavech (výpadek mlýnů apod.). Podstatou vynálezu je takové zapojení regulátoru tlaku parní turbíny, omezovače, komparátorů a logického členu, které zajistí co...

Spôsob prípravy alkalickej proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234180

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kuzmová Elena, Šnajdrová Anna, Rojeková Jarmila, Sitkey Vladimír

MPK: C12N 9/56

Značky: proteázy, spôsob, přípravy, alkalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na prípravu alkalickej proteázy, enzýmoveho prípravku, submerznou fermentáciou pomocou produkčného mikroorganizmu Bacillus subtilis CCM 3701, vhodného pre použitie pri výrobe biologicky aktívnych pracích prostriedkov.

Zeslabovač napětí s měnitelným zeslabením

Načítavanie...

Číslo patentu: 234179

Dátum: 01.04.1987

Autor: Vojta Milan

MPK: G01R 27/28

Značky: zeslabovač, napětí, měnitelným, zeslabením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro konstrukční vyřešení programovatelných zeslabovačů s požadovaným počtem a druhem zeslabovacích článků. Funkčním prvkem zeslabovače je podélná dutina ve tvaru meandru, v jejíž příčných úsecích jsou izolovaně uchyceny přepínací pásky vychylované ovládacími kolíky. Přepínací pásky zapojují do vysokofrekvenční trasy buď zeslabovací články nebo zkratovací prvky, jež obojí jsou uloženy izolovaně v podélné dutině.

Vetrací otvor nádrže hydraulického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 234178

Dátum: 01.04.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: F15B 1/06

Značky: systému, hydraulického, větrací, nádrže, otvor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie vetracieho otvoru nádrže hydraulického systému zabezpečujúce zvýšenú čistotu hydraulickej kvapaliny. Podstata vynálezu v tom, že medzi filtračnou vložkou a voľnou atmosférou je umiestnený zásobník vzduchu, ktorého jbme je väčší ako 0,01 objemu nádrže. Vhodným tvarom zásobníka sa dosiahne, že do nádrže je nasávaný v prevažnej miere ten istý vzduch s minimálnym primiešaním nečist(t z okolitej atmosféry. Tým sa zníži...

Zapojení pro přesné dělení kroku krokových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234177

Dátum: 01.04.1987

Autori: Sobek Pavel, Reljič Jakša

MPK: H02P 8/00

Značky: přesné, motorů, dělení, zapojení, krokových, kroku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přesné dělení kroku krokových motorů, sestávající ze směrové logiky, čítače kroků, komparátoru, regulátoru polohy a logické části napájení krokového motoru. Výstupy čidla jsou spojeny se vstupy směrové logiky, jejíž výstupy jsou připojeny na vstupy reversibilního žítače kroků, jehož jeden výstup je připojen na vstup elektronického bloku čtyřfázové logiky a druhý výstup na vstup komparátoru. Na druhý vstup komparátoru je připojen...

Zapojení koncového stupně krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šindelář František, Hamáček František

MPK: H02P 8/00

Značky: koncového, krokového, motorů, zapojení, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení koncového stupně krokového motoru napájeného sinusovým budicím napětím, sestávající z koncového zesilovače, zpětnovazebních členů a elektronického přepínače. Budicí napětí sinusového průběhu je zapojeno na vstup koncového zesilovače. Jeho výstup je propojen jednak se vstupy zpětnovazebních členů a jednak se zatěžovací impedancí vinutí krokového motoru. Výstupy zpětnovazebních členů jsou paralelně propojeny a spojeny s invertujícím...

Zařízení pro odběr kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234175

Dátum: 01.04.1987

Autor: Maštalíř Lubomír

MPK: G01N 1/14

Značky: zařízení, odber, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k přesnému odběru kapaliny s kolísající výškou hladiny. Velikost odběru je volitelně nastavitelná. Zařízení je tvořeno násoskou plovákem, plovoucím v odebírané kapalině. Vzdálenost výtokového otvoru násosky od roviny hladiny odebírané kapaliny je nastavitelná. Zařízení je vhodné pro účely dávkování nebo odběru vzorků.

Zařízení pro teplotní korekci miřidel zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234174

Dátum: 01.04.1987

Autor: Klaban Vladimír

MPK: F41G 1/16

Značky: miřidel, korekcí, teplotní, zbraní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro teplotní korekci miřidel je určeno pro zbraně, jejichž přesné zamíření je citlivé na změnu teploty. Učelem vynálezu je zvýšení pohotovosti zbraní ke střelbě a usnadnění práce ve výcviku střelce. Tohoto účelu je dosaženo zařízením, podstatou kterého je stavítko s rozpínavým médiem, jehož změna objemu či tvaru v závislosti na teplotě je pomocí kinematických převodů a pružin přenášena na mechanismus miřidel. Tímto způsobem se vnáší do...

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu a zařízení k provádění tohto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234173

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dürrer Milan, Mikulec Jan, Chrz Vladimír, Štryncl Vladimír

MPK: C07C 9/08, C07C 9/10

Značky: zemního, zařízení, provádění, způsob, tohto, výroby, propan-butanu, způsobu, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby propan-butanu ze zemního plynu při nízkých teplotách, podle něhož se zemní plyn rozděluje na dva proudy, které se ochlazují a kondenzují každý zvlášť, před seškrcením na nižší tlak, než je tlak zpracovávaného plynu, se spojí a dále se odloučí plynná fáze od kapalné fáze. Zařízení k provádění uvedeného způsobu sestává z tepelných výměníků, odlučovače kapaliny rektifikační kolony a dalších aparátů. Výstupní potrubí z obou výměníků...

Zařízení pro ovládání vodní sprchy hasicí věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Peterek Pavel, Kosek Jiří

MPK: C10B 39/08

Značky: hasicí, ovládání, vodní, zařízení, veže, sprchy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání vodní sprchy v hasicí věži, pod níž je dopravován hasicí vůz se žhavým koksem. Výtlačné potrubí čerpadla je naústěno do sprchovacího potrubí, přičemž ovládací obvody elektromotoru čerpadla jsou elektricky propojeny s polohovým čidlem, umístěným na počátku vjezdu do sprchoviště a ovládaným najížděcí narážkou, připevněnou k přední části hasicího vozu. Podle vynálezu může být mezi výtlačné potrubí čerpadla a...

Elektricky výhřevná taška

Načítavanie...

Číslo patentu: 234171

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Vlček Jaroslav

MPK: A45C 3/00

Značky: elektricky, taška, výhrevná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora elektrické energie při ohřevu jídla na cestách. Uvedeného se dosáhne úspornou elektricky výhřevnou taškou z tepelně izolační textilie, která má alespoň k jedné vnitřní stěně připevněnu textilní elektricky výhřevnou vložku sestávající z textilní výhřevné fólie opatřené elektrodami s vodičem k připojení k elektrickému zdroji, která je na jedné straně opatřena řídkou textilií nebo síťovinou, chráněnou reflexní fólií a na...

Vodítko pro posouvání desek plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234170

Dátum: 01.04.1987

Autori: Nesnídal František, Ježek Pavel

MPK: H05K 13/04

Značky: spojů, desek, vodítko, plošných, posouvání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčních dílů elektronických zařízení a řeší uspořádání vodítka pro zasouvání desek plošných spojů při montáži do koster a rámů. Vodítko je vytvoře no ze střední části a koncovek. Střední část má průřez ve tvaru písmene U, jehož ramena jsou na koncích zahnuta do lemu. Dutina mezi rameny slouží k zasunutí jednotných výstupků koncovek. Koncovky jsou upraveny pro různé způsoby připevnění do kostry nebo do rámu. Upevnění může...

Způsob uzavírání a vakuování tepelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234169

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wališ Miroslav

MPK: B21D 53/06

Značky: tohoto, vakuování, způsobu, provádění, trubic, zařízení, způsob, tepelných, uzavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Ve strojírenství při výrobě výměníků tepla s tepelnými trubicemi vzniká technický problém uzavírání a vakuování tepelných trubic. Podle vynálezu se postupuje tak, že se do závitu v těsnicí ploše uzavírané vakuované tepelné trubice částečně našroubuje zátka tak, že zářez v jejím dříku vyčnívá nad těsnící plochu tepelné trubice, potom se přes tepelnou trubici převleče přítlačná matice, která je uvnitř opatřena pryžovým kroužkem, Ha takto...

Zařízení k regulaci nasyceného adsorbentu sušičů nebo čističů při středotlakém zpracování kysličníku uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Wališ Miroslav, Mokroš Vladimír

MPK: B01I 19/04

Značky: čističů, kysličníku, středotlakém, uhličitého, zařízení, zpracování, regulaci, sušičů, adsorbentu, nasyceného

Zhrnutie / Anotácia:

Jde o zařízení, které je součástí linky na středotlaké zpracování kysličníku uhličitého a používá se vždy po určité době provozu linky. Sestává ze dvou paralelně zapojených sušičů, dvou čističů, třímédiového výměníku tepla, odlučovače vlhkosti pracovního plynu, ohřívače regeneračního plynu a odlučovače vlhkosti regeneračního plynu. Tato zařízení jsou zapojena podle vynálezu.

Větrání, vytápění a klimatizace spodního prostoru kabiny traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234167

Dátum: 01.04.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: B60H 3/00

Značky: kabiny, větrání, spodního, prostoru, klimatizace, traktoru, vytápění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že z topně ventilačního a klimatizačního agregátu kabiny je vyveden na pravou i levou stranu nástavec, na který je horním koncem napojena vždy trubka vedení vzduchu, ukončená na dolním konci buď jejím seříznutím, nebo ústím v určitém směru. Trubka vedení vzduchu může být opatřena seřizovacím šoupátkem pro regulaci množství. vzduchu. Rovněž u alternativního provedení topně ventilačního a klimatizačního agregátu...

Zvedací zařízení pro tangenciálně poháněnou navíjecí cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234166

Dátum: 01.04.1987

Autori: Stránský Milan, Mánek Aleš, Němec Jiří, Trávníček Dušan, Halamka Petr

MPK: B65H 54/54, B65H 54/06

Značky: zařízení, navíjecí, poháněnou, cívku, tangenciálně, zvedací

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zvedací zařízení s ovládacím táhlem a s výkyvným zvedacím ramenem pro nazdvihování a spouštění ramen držáku cívky přitlačované k hnacímu válci na textilním, zvláště bezvřetenovém dopřádacím stroji, jehož účelem je umožnit výhodnější zautomatizování postupu zvedání a spouštění navíjecích cívek. Podle vynálezu je výkyvné zvedací rameno, uložené na nosníku zvedacího zařízení, opatřeno ozubeným segmentem a spojeno s ovládacím táhlem přes...

Grafitová elektróda so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodná pre elektrické oblúkové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234165

Dátum: 01.04.1987

Autor: Magnus Anton

MPK: H05B 3/03

Značky: ochranou, grafitová, oblúkové, elektroda, elektrické, žiaruvzdornou, vhodná, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka grafitovej elektródy so žiaruvzdornou ochranou povrchu, vhodnej pre elektrické oblúkové pece a rieši problém materiálového zloženia žiaruvzdornej ochrannej vrstvy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že žiaruvzdorná ochrana je nanesená metalizačne a je tvorená vrstvou hliníka nanesenou na grafitový povrch v hrúbke 70 až 100 ?m, na tejto je oceľová vrstva o hrúbke 120 až 180 ?m. Oceľová vrstva je prekrytá vrstvou hliníka v hrúbke 2...

Meracie a triediace zariadenie podľa vonkajšieho priemeru súčiastok najmä krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234164

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bočej Peter

MPK: B07B 13/00

Značky: najmä, meracie, krúžkov, triediace, súčiastok, zariadenie, podľa, vonkajšieho, priemeru

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie a triediace zariadenie je určené pre meranie a triedenie súčiastok, najmä krúžkov masovo vyrábaných valivých ložísk, podľa vonkajšieho priemeru. Zariadenie pozostáva zo vstupného žľabu, kolíkového elevátora, meracej sondy, vyhodnocovacieho zariadenia a odvádzacieho žľabu. Zhora otvorený vstupný žľab s priečným dorazom je pripevnený ku spodnej časti kolíkového elevátora, opatreným v hornej časti výsuvným pružným elementom s vertikálnou...

Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234163

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rez Jan, Novotný Petr

MPK: F17D 1/14

Značky: čerpané, zapojení, kapaliny, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny podle předloženého vynálezu umožňuje využít nesamonasávacích čerpadel se sací nádobou, při zamezení nasátí plynu do čerpadla a zamezení přerušení čerpání. Plyny odloučené v sací nádobě obtékají čerpadlo za pomoci podtlaku, který vytváří ejektor, vřazený do výtlačného řádu čerpadla. Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny je tvořeno pevným spojením zásobníku, sací nádoby s čerpaným médiem, čerpadlem,...