Archív za 1987 rok

Strana 291

Příchytka kabelu vnější infrazávory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238062

Dátum: 01.04.1987

Autor: Laifr Jiří

MPK: H01R 13/58

Značky: vnější, kabelů, príchytka, infrazávory

Zhrnutie / Anotácia:

Příchytka kabelu vnější infrazávory řeší upevnění přívodního kabelu v tělese infrazávory i při stísněné montáži, a to s nástrojem rovnoběžným s osou kabelu. Příchytka kabelu se skládá s nosné desky, jejímiž dvěma obdélníkovými otvory prochází příchytný třmen, na jedné straně přitlačující kabel k desce a na druhé obsahující kolík, zajištěny proti vypadnutí. K nosné desce je připevněn úhelník, jímž prochází a o který se hlavou opírá stahovací...

Fixační ústrojí pro přidržování stavebního dílce na měřicím stanovišti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238061

Dátum: 01.04.1987

Autori: David Vladimír, Tuček Antonín, Zábrš Evžen

MPK: E04G 25/00

Značky: měřícím, ústrojí, stanovišti, fixační, dílce, přidržování, stavebního

Zhrnutie / Anotácia:

Fixační ústrojí obsahuje svislou nosnou tyč otočně uloženou ve svých koncích ve stabilních podpěrách a svěrku s čepem umístěnou na horní straně stavebního dílce. Na nosné tyči je suvně uloženo lože s výkyvnou konzolou. Spodní část konzoly je opatřena pákou a horní část tvoří vodorovné rameno. Jeden konec ramene je osazen servomotorem a druhý konec třmenem, v jehož vnitřním prostoru je příložka spojena prostřednictvím táhla se servomotorem....

Způsob vážení břemene zvedaného zdvihadlem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238060

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: B66C 13/16

Značky: provádění, zvedaného, zdvihadlem, břemene, vážení, zařízení, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro vážení břemene zvedaného zdvihadlem, které je poháněno stejnosměrným elektromotorem s konstantním buzením statoru a kotvovým napájením, jehož hřídel je mechanicky spojen s hřídelem navíjecího bubnu a s hřídelem tachogenerátoru, napojeného na zpětnovazební vstup řídicího obvodu, jehož výstup je napojen na zdroj kotvového proudu. Zařízení řeší problém vážení břemene v celém rozsahu povoleného zatížení zdvihadla tak, že se...

Způsob stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolů v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238059

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dostál Pavel, Pilařová Danuše

MPK: G01N 31/22

Značky: organických, stanovení, chlorderivátů, způsob, p-nitrofenetolu, nežádoucích, fenolů, p-fenetidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení nežádoucích organických chlorderivátů a fenolu v p-nitrofenetolu nebo p-fenetidinu, při kterém se postupně odebírají ze zásobního vzorku stanovená množství, která se v případě stanovení iontově přítomných chloridů rozpustí v N,N'-dimetylformamidu, alkoholu a vodě, okyselí se kyselinou dusičnou a stanovení se provede argentometricky, v případě stanovení kovalentně vázaných hydrolyticky odštěpitelných...

Kapalné pojivo formovacích nebo jádrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238058

Dátum: 01.04.1987

Autori: Štefek Jaroslav, Cihlář Jaroslav, Doškář Josef Gottwaldov, Souček Oldřich, Macášek Igor, Čermák Bohumil

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: pojivo, formovacích, kapalné, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit životnost pojiva při zachování technologických vlastností. Dosahuje se toho tím, že poměr objemu primární dávky etylsilikátu 40 a druhé dávky této látky se pohybuje mezi 1 až 1,8 a že jako kyselý hydrolysační katalyzátor se používá kyselina sírová spolu s organickou jí rozložitelnou kyselinou mravenčí nebo šťavelovou, přičemž hmotový poměr organická kyselina - jako mravenčí nebo šťavelová ku kyselině sírové se pohybuje...

Horní resonanční deska smyčcových nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238057

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hurník Jiří, Hurník Aleš, Tůma Václav

MPK: G10D 3/02

Značky: deska, smyčcových, resonanční, horní, nástrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provedení horní rezonanční desky smyčcových nástrojů. Horní rezonanční deska smyčcových nástrojů, u níž za účelem snížení vlivu interference, vznikající v důsledku fázově posunutých kmitů, vyvozených opěrem a umístěním duše, je oblast desky s fázově posunutými kmity od zbývající plochy desky oddělena brázdou zmenšené tloušťky, jevící se při pohledu na vnitřní plochu desky až jako rýha. V místě největšího šířkového seškrcení...

Zařízení pro větrání uzavřených prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238056

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dajbych Oldřich, Klazar Luděk

MPK: F24F 12/00

Značky: uzavřených, zařízení, větrání, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro větrání uzavřených prostorů s využitím odpadního tepla přenášeného kapalinovým okruhem s nuceným oběhem teplonosné kapaliny, zvláště výrobních prostorů průmyslových závodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze dvou vzduchovodů navzajem propojených přeřazovací klapkou ovládanou řízeným servopohonem a opatřenou vnější výustkou do vnějšího prostoru a vnitřní výustkou do větraného prostoru, a to...

Trubky pro přestup tepla u parního generátoru jaderné elektrárny s vodně vodním energetickým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238055

Dátum: 01.04.1987

Autor: Košťál Miroslav

MPK: G21C 1/08, F28D 7/00

Značky: jaderné, trubky, reaktorem, parního, přestup, energetickým, vodné, tepla, generátoru, elektrárny, vodním

Zhrnutie / Anotácia:

Bimetalické trubky podle vynálezu jsou zhotovené ze dvou vrstev ocelí: z vrstvy sousedící s prostorem primárního okruhu, zhotovené z vysocelegované slitiny, nebo austentické nerezavějící oceli a z vrstvy sousedící s prostorem sekundárního okruhu, zhotovené buď ze středně nebo nízkolegované oceli, nebo i oceli uhlíkaté, přičemž obě vrstvy jsou vůči sobě navzájem metalicky spojeny. Metalického spojení lze dosáhnout tím způsobem, že se trubky do...

Krystalické, ve vodě málo rozpustné amidiové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238054

Dátum: 01.04.1987

Autori: Plešek Jaromír, Heřmánek Stanislav

MPK: C07F 5/02

Značky: amidiové, rozpustné, krystalické, málo, vodě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické chemie a týká se nového typu amidiových solí, které se vyznačují velmi nízkou rozpustností ve vodě a značnou hydrolytickou stabilitou. Amidiové soli podle vynálezu mají obecný vzorec (R1CONHR2R3)+ Z-, kde R1 je vodík nebo alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku a R2 a R3 jsou stejné a značí alkyl s l až 5 atomy uhlíku nebo R2 je vodík a R3 alkyl s 3 až 5 atomy uhlíku anebo celá skupina RlCONR2R3 tvoří laktamový kruh s 3 až...

Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu na funkční plochy strojů a nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238053

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Josef

MPK: B23K 9/04

Značky: způsob, strojů, otěruvzdorné, funkční, tvrdé, nástrojů, navařování, vrstvy, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se týká zejména exponovaných částí strojů a nástrojů, jako jsou například, břity radlic při těžbě písku, dále navařování šroubovic vrtáků do kamene, ventilu spalovacího motoru a podobně. Způsob navařování tvrdé otěruvzdorné vrstvy kovu podle vynálezu nepoužívá drahých legovacích přísad, ale pro navařování používá svařovací elektrody s bazickým obalem a přídavné litinové tyčky nebo drátu, přičemž tyto se odtavují současně a poměr...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby dicyklohexyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238052

Dátum: 01.04.1987

Autori: Molnár Alexander, Klučovský Pavol, Vörös Viliam, Ternény Eduard, Fratrič Ján, Ježek Marián

MPK: C07C 149/26

Značky: výroby, prevádzanie, dicyklohexyldisulfidu, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby dicyklohexyldisulfidu pozostávajúce zo zásobníka roztoku cyklohexántiolu a zásobníka chlóru, vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) roztoku cyklohexántiolu, zásobník (5) chlóru, odstredivé čerpadlo (2) a dávkovacie čerpadlo (3) sú predradené cirkulačnému obvodu tvorenému cirkulačným čerpadlom (4), výmenníkom (6) tepla a reaktorom (7), pričom vedenie roztoku cylkohexántiolu cez dávkovacie čerpadlo (3) a...

Zariadenie pre prevádzanie spôsobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238051

Dátum: 01.04.1987

Autori: Klučovský Pavol, Fratrič Ján, Ježek Marián, Vörös Viliam, Mašek Ján, Molnár Alexander

MPK: C07C 149/12

Značky: prostých, disulfidov, výroby, spôsobu, chlorovodíka, prevádzanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre prevádzanie sposobu výroby disulfidov prostých chlorovodíka pozostávajúce zo zásobníka chlóru, zásobníka roztoku chlóru, chloračného zariadenia a absorčného zariadenia vyznačujúce sa tým, že zásobník (1) chlóru je opatrený vedením (6) chlóru a vedením (2) chlóru do zásobníka (3) roztoku chlóru, ktorý je opatrený vedením (4) prívodu organického rozpúšťadla a vedením (5) roztoku chlóru, pričom vedenie (5) roztoku chlóru a vedenie...

Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232200

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kohoutek Petr, Vilím Otakar, Šimoník Josef, Šmatlová Taťána, Šlesingerová Marie, Veselý Rudolf, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel

MPK: B29H 7/14

Značky: pryžových, zvýšení, hadíc, způsob, zejména, výrobků, soudržnosti, vícevrstvou, výztuží

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto...

Spôsob izolovania elektrovodných jadier lakovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 232199

Dátum: 01.04.1987

Autor: Horváth Jozef

MPK: H01B 13/16, B05D 1/38

Značky: izolovania, lakovaním, elektrovodných, jadier, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie podľa vynálezu zdokonaľuje technologický spôsob izolovania elektrovodných jadier pre vinutia elektrických strojov lakovaním z taveniny reaktoplastickej živice bez rozpúšťadla alebo s nízkym obsahom rozpúšťadla do 20 %. Účelom vynálezu je zníženie energetickej náročnosti technologického procesu, zlepšenie kvality izolácie ako aj pracovného prostredia obsluhy. Podstata vynálezu spočíva v cyklicky sa opakujúcom procese lakovania, kde sa...

Odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci základky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232198

Dátum: 01.04.1987

Autor: Svatoš Jiří

MPK: E21F 15/00

Značky: homogenizaci, odměrná, zakládky, stoupa, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci zakládky, sestávající z pláště, v němž je suvně uložen píst. Na odnímatelném dnu stoupy je rozebíratelně uložen rozpojitelný plášť, který je na vnějším povrchu obepnut dělenou přírubou. Na přírubě jsou upraveny alespoň čtyři držáky nejméně dvou spojovacích elementů. Ke dnu stoupy je uchycen přídržný prvek odměrných válečků a k pístu je připojen úchyt indikačních hodinek. Mezi...

Rekonfigurační zapojení s komparátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232197

Dátum: 01.04.1987

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: rekonfigurační, komparátory, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší realizaci autonomní diagnostiky multiprocesorových a multipočítačových systémů komparační metodou. Řešení se dosahuje zapojením komparátorů a spínačů mezi svorky shodných mikropočítačových podsystémů. Pomocí spínačů lze potom provádět rekonfiguraci komparátorů, čímž se zajišťuje autonomní diagnostikovatelnost celého systému.

Manipulační vidlice přepravního vozidla hutnických pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 232196

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hošek Jan

MPK: B22D 41/04, B22D 41/12

Značky: přepravního, vozidla, hutnických, panví, manipulační, vidlice

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je to, že zabraňuje naklonění pánve a tím i případnému vylití tekutého obsahu na přepravní vozidlo, čímž se zamezí jeho poškození. Uvedeného účelu se dosáhne manipulační vidlicí podle vynálezu, sestávajícího ze dvou ramen, která jsou na svém jednom konci zakončena úchytným závěsem vidlicového tvaru pro uchycení čepů hutnické pánve, přičemž ramena jsou čepem spojena s pojistnými segmenty, jež doléhají na nákružky čepů hutnické...

Tažné ústrojí pro vlečení přívěsů za motorovými vozidly

Načítavanie...

Číslo patentu: 232195

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hájek Stanislav

MPK: B60D 1/06

Značky: vlečení, tažné, motorovými, vozidly, ústrojí, přívěsů

Zhrnutie / Anotácia:

Učelem vynálezu je vytvoření jednoduchého tažného ústrojí s nízkou hmotností a pracností pro snížení hlukové hladiny vzniklé při provozu motorového vozidla a utlumení vertikálních sil vzniklých při rozkmitání vlečeného přívěsu. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením tažného ústrojí pomocí nosného ramene, v polovině své délky opatřeného tuhou konsolou připevněnou k nárazníku, na jednom konci směřujícím od karoserie je nosné rameno opatřeno...

Závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232194

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vobořil Miroslav, Macek Ivo

MPK: B66C 1/26

Značky: závesné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného zařízení, umožňujícího uvolňování vázacích prostředků, zejména je vhodný pro dopravu a zdvihání dlouhých břemen. Na závěsu zvedacího zařízení (1) jsou zavěšeny vázací prostředky (2) břemena (15). Současně je na tomto závěsu zavěšeno ovládací zařízení pro rozevírání zámku (13) a jeho vodicí ústrojí. Na koncích nosníku (12) jsou umístěna základní tělesa (23), ve kterých je uložen rozeviratelný zámek (13) vázacího...

Závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232193

Dátum: 01.04.1987

Autor: Vobořil Miroslav

MPK: B66C 1/26

Značky: zařízení, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného zařízení, které je vhodné zejména pro montážní práce, kde je zapotřebí dlouhé nosníky zvedat z horizontální do vertikální polohy a uvolňování vázacího prostředku provádět bez přístupu vazače k břemenu, např. ve výškách. Zařízení je tvořeno tělesem (10), opatřeným průvlakem, kterým se provlékne vázací lano (2), opásá okolo břemena (12) a v půlicím ohybu tohoto lana (2) se provede jeho zajištění na tělesu (10) čepem (7),...

1,2-Dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2 ,3 :4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232192

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Krutošíková Alžbeta, Koreňová Anna

MPK: C07D 491/22

Značky: 4,5]furo[3,2-b]indol-1-óny, spôsob, přípravy, 1,2-dihydro-1,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´]pyrolo[2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odboru organickej chémie a rieši prípravu nových zlúčenín 1,2-dihydro-l,2,4-triazíno[4´´,5´´:1´,5´] pyrolo [2´,3´:4,5]furo [3,2-b]indol-l-ónov. Podstata sp(sobu prípravy zlpčenín podľa vynálezu spočíva v tom, že sa hydrazid kyseliny 1,9-dihydropyrolo[2´,3´:4,5]furo[3,2-b]indol-2-karboxylovej zahrieva s trietylesterom kyseliny ortomravčej alebo ortooctovej v dymetylformamide pri teplote 100 - 153 °C. Zlúčeníny podľa vynálezu...

Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů v potrubí ve větrné síti dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Václavík Ivo, Chrobáček Radomír, Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk

MPK: E21F 1/00, G01L 15/00

Značky: zapojení, spádu, potrubí, větrné, stacionárního, tlakových, měřiče, sítí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stacionárního měřiče podle vynálezu slouží k měření tlakových spádů ve větrné síti dolu a je určeno především pro uhelné doly s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů se skládá z tlakoměrné krabice, která je připojena odbočkou na potrubí, ze snímače vychýlení, který je propojen jednotkou korekce s tlakoměrnou krabicí. Na výstupu snímače vychýlení je připojen vysílač, propojený s...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mynář Vladimír, Rohovský Milan, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Děngl Jiří, Breuer Jaromír, Dzierža Emil

MPK: E21D 11/00

Značky: dočasného, výztuže, odolností, přilehlé, zvýšení, chodby, důlní, způsob, oblastí, ústí, porubu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vašš František, Papalová Anna, Hercegová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej, dialkylester, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2,3-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2,3-dibrómbutandiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až...

Dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František Humenné, Papalová Anna, Lustoň Jozef, Hercegová Gabriela

MPK: C07D 211/58

Značky: 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej, přípravy, dialkylester, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino) propándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že se na dialkylester kyseliny 2-brompropándiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až 30 °C...

Hydraulický seřizovací mechanismus manipulačních kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 232187

Dátum: 01.04.1987

Autori: Honzák Jiří, Uhlíř Petr

MPK: B66C 3/16

Značky: manipulačních, hydraulický, kleští, mechanismus, seřizovací

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický seřizovací mechanizmus manipulačních kleští. Učelem vynálezu je zabezpečení nastavení polohysamostatných čelistí manipulačních kleští, aby bylo možno uchopit a následně manipulovat s výrobky uloženými v řadách, jejichž délka může být odlišná. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že centrální hydromotor je prostřednictvím čepů spojen na jednom konci s pevným rámem opatřeným protilehlými čelistmi a na druhém konci prostřednictvím...

Upínací zařízení nástrojů, zejména na lisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 232186

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kubíček František, Poláček Jan

MPK: B30B 15/08

Značky: upínací, nástrojů, zejména, lisech, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínání nástrojů na upínací desku stolu nebo beranu lisu, který obsahuje mechanický upínací člen, v podobě upínacího šroubu, spolupracujícího s maticí, která se otáčí ozubeným hřebenem, pohybovaným silovým válcem. Cílem vynálezu je celkové uspořádání zařízení tak, aby se zmenšil nutný prostor pro upínací orgány a jejich pohon a aby se snížily výrobní náklady. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje tím, že matice upínacího členu...

Zařízení k čištění dutých skleněných předmětů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232185

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rezek Jaroslav, Veselý Karel

MPK: B08B 3/12, C03C 23/00

Značky: kapalině, ultrazvukových, kmitů, pomocí, zařízení, čištění, sklenených, předmětů, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odvětví výroby skla, zejména kalíškoviny, odlívek, váz apod. předmětů a řeší problém odstraňování nečistot z předmětů, zejména po jejich zušlechtění broušením a pod. technologiemi mechanizovaným způsobem. Zařízení zahrnuje dopravník (8), nad nímž je otočný stůl (6) a v řadě uspořádané předmáčecí vany (4), oplachové vany (5) a mycí vany (2) se zdroji (3) ultrazvukových kmitů. Výrobky se ukládají do ponořovacích košů (21) mezi...

Soli 2-dimetylaminometylfenolu a jeho derivátů s aromatickými hydroxykarboxylovými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232184

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00, C08G 59/58

Značky: aromatickými, 2-dimetylaminometylfenolu, hydroxykarboxylovými, kyselinami, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru syntetických pryskyřic. Je řešen technický problém přípravy vhodného typu reaktivních solí, vhodných pro aplikaci například jako tvrdidla epoxidových pryskyřic. Podstatou vynálezu jsou soli Mannichových bází, připravených z formaldehydu, dimetylaminu a fenolů, s aromatickými mono- nebo dihydroxykarboxylovými kyselinami. Vynálezu může být využito především v oboru zpracování epoxidových pryskyřic.

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů u obuvnického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232183

Dátum: 01.04.1987

Autor: Ferdus Pavel

MPK: A43D 95/16

Značky: zařízení, obuvnického, plynulou, lešticích, kotoučů, záměnu, stroje, poloautomatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou poloautomatickou záměnu lešticích kotoučů je určeno pro obuvnické stroje používané ve výrobě a při opravách obuvi. Je tvořeno otočnou hvězdicí jako nosičem lešticích kotoučů, která je uložena na prvním čepu a pevně spojena s ozubeným kolem, s nímž je v záběru ozubený pastorek. Ozubený pastorek je otočně uložen v náboji a opatřen druhým čepem upraveným na pístnici válce, který je opatřen vrchní a spodní tryskou.

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pína Bohumil, Pojman Pavel, Hartman Jan, Muller Ilja, Homola Jaroslav, Školník Václav

MPK: H01L 21/02

Značky: vysoká, součástka, polovodičová, napětí, závěrná, výkonová, blokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Samovulkanizující kaučukový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 232181

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kuta Antonín, Zítek Petr, Poledník Ivan, Ducháček Vratislav

MPK: C08L 7/00

Značky: samovulkanizující, kaučukový

Zhrnutie / Anotácia:

Na 100 g mechanicky a tepelně odbouraného cis 1,4-polyisoprenu, jehož plasticita Mooney ML /l+4/ při 25 °C činí 5 až 50, tmel obsahuje 1 až 5 kg síry, 1,5 až 10 kg oxidu zinečnatého, 0,1 až 10 kg substituovaného dithiokarbamanu kovového a/nebo organického kationtu, 0,1 až 10 kg thiomočoviny a/nebo jejich derivátů, 0,1 až 5 kg aminu a 0,1 až 5 kg benzothiazolu a/nebo jeho derivátů, přičemž je rozdělen na dvě složky, první složka obsahuje kaučuk...

Přepravní kontejner velkých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 232180

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kubát Jaroslav, Rada Jiří

MPK: B65D 85/68

Značky: kontejner, přepravní, veľkých, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prepravního kontejneru velkých těles, zejména leteckého motoru. Podstata vynálezu spočívá v tom,že přepravní kontejner sestává z válcového pláště (l) s jedním pevným víkem (2) a s jedním snímatelným víkem (3) a z vozíku (4), tvořeného nosným rámem (5) s upevňovacími podpěrami (6), opatřeným kolečky (7), přičemž vozík (4) dosedá svými kolečky (7) na kolejové nosníky (8), uložené na vnitřní stěně válcového pláště (l) ve směru jeho...

Spôsob tepelného spracovania plechov z konštrukčnej zvariteľnej nízkouhlíkovej mikrolegovanej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 232179

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bachorík Ľudovít, Šimon Arpád

MPK: C21D 9/46

Značky: spôsob, konštrukčnej, ocele, tepelného, mikrolegovanej, spracovania, zvariteľnej, nízkouhlíkovej, plechov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu tepelného spracovania plechov z konštrukčnej zvariteľnej nízkouhlíkovej mikrolegovanej ocele alebo výrobkov z nich. Rieši problém zvýšenia pevnostných vlastností plechov a výrobkov z nich po vyvalcovaní za tepla na báze nízkotepelného žíhania pri zachovaní rovnakej úrovne húževnatosti. Podstata vynálezu spočíva v tom, že plechy alebo výrobky z nich v rozmedzí hrúbok 3 až 25 mm sa žíhajú pri teplote 650 až 750 °C po dobu...

Zapojení obvodu pro řízení mikroprogramu řadiče pružného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232178

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kott Kristian, Jarabica Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: pružného, řadiče, řízení, mikroprogramu, zapojení, obvodů, disků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče pružného disku. Zapojení řeší způsob rozskoku mikroprogramu podle vstupních kanálových povelů a příslušných stavů výsledného bytu vlastního mikroprogramu před mikroprogramovým rozskokem. Řešením se dosáhla náhrada dovozních obvodů tuzemskými. Možnost použití pouze v daném zapojení řadiče pružného disku.

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232177

Dátum: 01.04.1987

Autori: Přikryl Ivo, Prokeš Josef, Peterka Miroslav, Dvořáková Eva

MPK: F15B 11/22

Značky: zařízení, synchronního, součástí, vyvozování, pohybu, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály se dvěma přímočarými hydromotory napojenými tuhou vazbou na nejméně dvě strojní součásti, kinematicky spojenými s tuhým členem, uchyceným na rámu stroje a se dvěma synchronizačními ventily,...

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232176

Dátum: 01.04.1987

Autori: Přikryl Ivo, Peterka Miroslav, Dvořáková Eva, Prokeš Josef

MPK: F15B 11/22

Značky: vyvozování, strojních, součástí, pohybu, synchronního, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyvozování synchronního pohybu strojních součástí, opatřené dvoufázovým hydraulickým generátorem střídavého proudu kapaliny se vyznačuje tím, že dvoufázový hydraulický generátor střídavého proudu kapaliny je spojen nejméně dvěma hlavními kanály s dvoufázovým kývavým hydromotorem, jehož vahadlo je spojeno s nejméně dvěma strojními součástmi a dvěma synchronizačními ventily, spojenými s vahadlem pomocí délkově měnitelných táhel. Oblast...

Spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232175

Dátum: 01.04.1987

Autori: Volek Imrich, Buday Mikuláš, Bárta Jozef, Bartoš Štefan, Škrada Dušan, Sikorai Štefan, Špaček František, Waradzin Walter

MPK: C07C 69/15, C07C 67/04

Značky: nánosov, predohrievačoch, zmesí, zníženia, výroby, spôsob, vinylacetátu, syntéznej, tvorby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zvýšenia výrobnosti zariadenia na výrobu vinylacetátu a rieši spôsob zníženia tvorby nánosov v predohrievačoch syntéznej zmesi výroby vinylacetátu z acetylénu a kyseliny octovej parofáznym spôsobom. Podstata predmetného vynálezu spočíva v odúšťaní časti kyseliny octovej nastrekovanej do odparovačov, prostredníctvom čoho sa priebežne odstraňujú vzniklé vyššievrúce látky a zabráni sa ich možnému prieniku únosom kvapiek do...

Způsob regenerace polárního absorbentu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232174

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kopecký Ladislav, Chrz Vladimír, Vinš Luděk

MPK: B01J 10/00, C10K 1/26, B01D 47/02...

Značky: polárního, regenerace, tohoto, absorbentu, provádění, zařízení, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace polárního absorbentu (metanolu, etanolu apod.), kterým se za tlaku při nízkých teplotách vypírá z různých plynů nežádoucí složky například kysličník uhličitý, sirovodík apod., přičemž se nepožaduje, s ohledem na požadované vyčištění plynu, vysoký stupeň regenerace. Regenerace probíhá tak, že na nízký přetlak izoentalpicky expandovaný absorbent se ohřívá v protiproudu s uvolňovanými plyny nejprve regenerovaným...

Zařízení pro zavážení zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232173

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav, Vaněček Václav

MPK: C10J 3/30

Značky: zplyňovacích, zařízení, generátoru, zavážení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení funkce horního uzávěru nádoby pro přepouštění uhlí při současném zvýšení výroby plynu. Zařízení sestává z dvojité násypky nad nádobou pro přepouštění uhlí, střídavě spojenou s tlakovým prostorem reaktoru a beztlakou nádobou. V prostoru připojení šikmých svodek (2) do komory (3) nad vstupem do nádoby (4) pro přepouštění uhlí jsou svisle pohyblivé uzavírací desky (5) na dolním okraji spojené příčníkem (6), spojeným...