Archív za 1987 rok

Strana 29

Třípolohový válec pro dálkové ovládání převodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245051

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hladík Ludik

MPK: F16H 57/00

Značky: převodů, ovládání, třípolohový, dálkově, válec

Text:

...pIst a těleso válce je opatřeno dorazem pro lvluzný píst. Klum-ý píst zlaujišťuje svou větší črnlnou plotttrou střední polohu. pnevIlléhlů píetu »a tvoří součexeně doraz. pro pevný plot, talklže ve všech třech polohách pev» neho piatu působí -rna, pístnilci potřebné síle.Vvnález bude vvsvěutlen v souvislosti s příklady provedení znázlonněanými na výkretse, kde značí obr. 1 v řezu tříploulothlový V-ázlec s kluzným pístem na prodloužení...

Zařízení pro zlepšení práce vytřásadel a klasových sít sklízecích mlátiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 244250

Dátum: 15.12.1987

Autori: Piálek Josef, Dyntar Miloš, Luoák Hynek

MPK: A01D 41/12

Značky: mlátiček, sklízecích, zlepšení, práce, vytřásadel, klasových, zařízení

Text:

...za nímž je uspořádán usměrňovač materiálu 1 na vytřásadla Ž nebo síta upravená v nosném rámu Q. Ten je na své přední čelní straně uohycen pomocí předního středového kulového kloubu lg k rámu 3 stroje. vzadu je nosný rám § vytřásadel Ž nebo sit na své zadní čelní straněopatřen zadním středním kulovým kloubem Q, kterým je uchycen k vodicímu tělesu 1.To je uloženo na jedné nebo více vodicích drahách lg, bud přímo /obr. 2/ nebo prostřednictvím...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244249

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dusík Josef, Hobza Antonín, Velechovský Petr

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, svahu, mlátiček, práce, bočním, zlepšení, zařízení

Text:

...rámu je přiklouben lineární motor.Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na bočním svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž má značný účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky na svahu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém provedení znázorněn na při- pojeném výkrese, kde obr. 1 představuje zařízení v bokorysu a obr. 2 v půdorysu.Neznázorněná sklízecí mlátička je...

Zařízení pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244248

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zábranský Jioí, Toman Jioí, Biskup Jaroslav

MPK: A01D 41/12

Značky: sklízecích, zlepšení, mlátiček, práce, svahu, zařízení

Text:

...pro zlepšení práce sklízecích mlátiček na svahu podle vynálezu je konstrukčně jednoduché a provozně spolehlivá, přičemž jeho účinek na zvýšení kvality práce sklízecí mlátičky je značný.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojenémNeznázorněná sklízecí mlátićka je opatřena mláticím bubném ł s mlátícím košem g, za nímž je upraven usměrnovač § materiálu na vytřasadla 3. Ta jsou uložena v nosném rámu 1,který je...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244247

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fikrle Jan, Kabátek Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, bezvodého, výroby, vápenatého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu

Text:

...složení produktu od 0 OC až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, napříkladfiltrací nebo odstředěním, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepel ným zpracováním k získání produktu požadovaného složení.Z části nebo veškerého zbylého roztoku se přidáním páleného vápna nebo/a vápanného hydrátu nebo/a vápenného mléka regeneruje amoniak nebo/a hydroxid amonný a roztok vodorozpustná vápenaté soli. Regenerace se...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforačnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 244246

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruba Josef, Špáník Tomáš

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, dihydrátu, hydrogenfosforačnanu, výroby, bezvodého, vápenatého

Text:

...nebo postupně, případně je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 ° C až do bodu varu.Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání produktu Požadovaného složení. Z části nebo veškerého zbylého roztoku, obsahujícího převážně chlorid amonný,se regeneruje v regeneračním...

Mechanismus otevírání bočnic dvoustranných sklápěcích automobilů a automobilových přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244245

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Jiljí, Zeman Vladimír

MPK: B62D 33/08

Značky: automobilových, sklápěcích, otevírání, mechanismus, dvoustranných, automobilů, přívěsů, bočníc

Text:

...válcem pro obě bočnice.Na ramu ł /obr. 1/ je na čepech 3 uložena korba g. Bočníce 5 jsou otočně uloženy na čepech á pevně spojených s korbou 3. K pevnému čelu Q jsou na čepech ll otočně připevněny pístnice Q hydraulických válců 1, které jsou otocně uloženy na čepech lg pevně spojených s bočnicemi 3. Ke korbě 3 je připevněn centrální hydraulický válec lg s píatemł§, pístnic( lg a stavitelnou opěrou łá. Hydraulické válce 1 jsou propojeny s...

Zapojení elektrického regulačního pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244244

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kreál Zdenik, Eerný František

MPK: H02P 5/28

Značky: pohonů, elektrického, zapojení, regulačního

Text:

...s diferenoí napájecího napětí ze zdroje stŕídavěho napětí a indukovaněho napětí asynchronního motoru bez zvláštního výpočtu nebo zjištování indukovaného napětí asynchronního motoru a bez potřeby přesné znalosti parametrů asynchronního motoru. To umožňuje správně řídit zpoždění okamžiku zážehu polovodičových spínačů v bloku přímého měniče střídavého napětí i V přechodových stavech elektrického regulačního pohonu, což má příznivý vliv na...

Zpětný uzávěr pro injektážní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244243

Dátum: 15.12.1987

Autori: Libánský Vladimír, Brzoo Miroslav, Adámek Karel

MPK: E21B 33/138, E21B 33/13

Značky: zpětný, uzáver, injektážní, práce

Text:

...a představuje úsporu injektážních trubek a ventilů při jeho používání.Příkladné provedení zpětného uzávěru podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohled na zpětný uzávěr, na obr. 2 je osový řez zpětného uzávěru a na obr. 3 je osový řez zpětného uzávěru ve stavebnicovém provedení.Zpětný uzávěr pro injektážní práce je tvořen průtočným tělesem ł 2 pružné hmoty například pryže s průtočným...

Elektrický motor s budicím vinutím ve svazku plechů statoru zapojeným v sérii s vinutím rotoru a s kompenzačním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244242

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štipánek Jaroslav, Pavlica Ivo, Krkavec Miroslav

MPK: H02K 3/46, H02K 3/34

Značky: elektricky, zapojeným, budicím, vinutím, rotoru, plechů, svazků, kompenzačním, sérií, statoru, motor

Text:

...s vinutím rotoru, přičemž pouzdro je Vytvořeno z materiálu magneticky i elektricky nevodivého a je vydutým dnem přivráceno k rotoru.Řešenim elektrického motoru s budicún vinutim ve svazku plechů statoru, zapojeným v sérii s vinutim rotoru a s kompenzačním vinutím, podle vynálezu se dosáhne především potlačení vlivu reakce kotvy při rozběhu motoru a dále kompenzace transformačního a reaktančního napětí při chodu motoru. Tím se dosáhne...

Most o více polích

Načítavanie...

Číslo patentu: 244241

Dátum: 15.12.1987

Autori: Míka Josef, Komárek František

MPK: E01D 1/00

Značky: více, polích

Text:

...jizdu. velkou prednosti tohoto řešení je, že lze navrhnout konstrukci s minimálním počtem podpěr, což přináší nejen úspory materiálu a energie, ale také umožnuje navrhnout esteticky püsohivou mostní konstrukcí i ve velmi obtížných podmínkách.Na výkresu je schematicky znázornén na obr. 1 nárys a na obr. 2 půdorys pŕíkladného řešení mostu.Nosná konstrukce mostu podle přiloženeho výkresu, 0 11 polích, tvořená třemi úseky l s plynule se...

Nástroj pro rozvinování pláště dutého tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244240

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Vystreil Jioí, Kuda Vladimír, Vašíeek Vladimír, Vykydal František

MPK: B21J 5/00, B21J 13/06

Značky: pláště, nástroj, tělesa, rozvinování, dutého

Text:

...podstatou vynálezu je, že delší základna průřezu pracovního tělesa je vydutá.Na přlloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástroje podle Vynálezu, kde na obr.l je jeho půdorys 5 naznačeným profilem, na obr. 2 jeho nárys, na obr. 3 je bokorys prvé operace rozvinování při použití tohoto nástroje a na obr. 4 je nárys druhé operaceVýhodou nástroje podle vynalezu je, že umožňuje výrobu větších desek, poněvadž z jednoho tělesa se...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244239

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marhul Vladislav, Kováoík Karel

MPK: B23Q 3/155

Značky: zařízení, nástrojů, výměnu, automatickou

Text:

...přičemž v podávaći jsou výsuvně uloženy chapače, nezávisleotevírané a uzavírané pákovým převodem přes hydraulické válce a pružiny.Navržené řešení umožnuje automatickou výměnu nástrojů ve svislém i vodorovném vŕetenuobráběcího stroje a lze je napojit do řidicího systému stroje.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na pŕipojeném výkresu, který představuje jeho kinematické schéma.Převodová skřiň l je pomocí příruby pevné...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244238

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueek Zdenik, Rudolf Zdenik

MPK: B23Q 3/155

Značky: výměnu, nástrojů, automatickou, zařízení

Text:

...na čepu.Pžedností navrženého řešení podle vynálezu je možnost automatické výměny nástrojů ve svislćm i vodorovném vŕetenu obráběcího stroje. Celý systém výměny nástrojů lze napojit na řídicí systém stroje.Praktické provedení předmětu vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu,kde je provedení automatické výměny nástrojů na portálovém frézovacím a vyvrtávacím strojiNa stojanu lg portálového frezovaciho a vyvrtávacího stroje je...

Tlakoplynový vypínač, zvláště vypínač s SF .sub.6.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244237

Dátum: 15.12.1987

Autor: Škubna Jan

MPK: H01H 33/88, H01H 33/915, H01H 33/90...

Značky: sub.6.n, tlakoplynový, vypinač, zvláště

Text:

...mohou mít podstatné menší vnitřní průměr, postačí k naplnění vypínače menší množství drahého zhásecího plynu.Praktické provedení předmětu vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém obrázku,V jehož levé polovině je vypínač ve stavu zapnutém a v pravé polovině v okamžiku přerušeni styku mezi kontakty a vzniku oblouku.vzduchový pohon g s pístem Q vzduohového pohonu jsou na potenciálu země a jsou spojeny izolační tyčí Z s pístní tyčí...

Harmonická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244236

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F16H 1/10

Značky: harmonická, převodovka

Text:

...e přeenost nastavení deformece pruináho kole. Tvar boků zubů je volitelný a pomer šířky ozubení k velkěmu průměru kol je vhodné volit minimálne 1 Io.Pro uchycení eziální eíly od generátor-u deformací lze e výhodou využít ulolení vstupního hřídele ve valivých kuličkových ložiekách e koeoúłnlým etykem nebo ložieok kuňelíkovýzhoNa obr. | je schematicky názor-none hemonická prevodovke e uvolnäným exiálním pruiným kolem, ne obr. 2 je schéma...

Zařízení na tlumení víceosých horizontálních kmitů a rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244235

Dátum: 15.12.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: F16F 7/08, B60N 1/00

Značky: kmitů, rázů, tlumení, víceosých, zařízení, horizontálních

Text:

...obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 a obr. 3 je detaílem velívéhoulolení středové kostlq zařízení.Zékladnu zařízení tvoří spodní upínací deska l, za kterou je zařízení přichyceno, např. k podlaze vozidla nebo k horní ploée nosné konstrukce stroje nebo sedadla. Na upínací deece l jsou upevnlny kulisy z, např. pomocí nýtů 3. Zvednuté okraje i kulis g vytvéřejí dve páry podélnych sbíhavých ploch Lg a dva páry příčąých sbíhavých plech 12,...

Zařízení umožňující posuv ostřihávaného plechu po střihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244234

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueek Zdenik, Škubna Jan, Nimeeek Petr

MPK: B23D 15/08

Značky: ostřihávaného, umožňující, plechů, zařízení, střihu, posuv

Text:

...nožů oboustrnnných ndžek bez demontáže zvedéku nastřiženého odpadu.Rovné je výhodou to, že jeho výménu lze p-ovddét blokovým způsobem. To vse umožňuje snížení potřebných prostojů e spolu s nízkýmí nároky na údržbu e obsluhu umožňuje zvýšiť. provozuschopnost e výrobnost nařízení e že rovněž umožňuje automatické řízení technologického procesu krokového ostříhňvdní plechu seěíknenýní horními noži na oboustranných nůłkdch.Na priložených...

Jednookruhové chladicí zařízení tepelných strojů s neregulovaným zkratovým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244233

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F01P 11/04

Značky: strojů, zařízení, tepelných, neregulovaným, zkratovým, chladicí, obtokem, jednookruhové

Text:

...mimo jiné i otéčkový režim je príčinou kolíséní teploty, při ktoré se chladivu otevírá vstup do chladiče.Výše uvedené nedostatky jsou odstrsnčríy jednookmnhovým ehlszením tepelných strojů s nereguloveným zkretovým obtokem podle vynélezu. Toto chlazení mi komoru termoregulétoru uvnitř umístčnou v chladicím okruhu z hlediska proudění chlediva za chladičem s před občhovým čerpsdlem. Podstata vynélezu spočívé v tom, že do komory termoregulétoru...

Spoj vřetena a pohonu armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244232

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holler Milan, Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: armatury, vřetena, pohonů

Text:

...účinku v tom, že zachycuje diistace vřetena při .zajiátění trvalé tisnosti uzáväru i při seismických podmínkách. N -Konkrátní príklad provedení spoje podle vynálezu je schematicĺky znásorněn-ns pŕipojenám výkrese, zobrszujícím vertikální že horní částí armatury s převodovou skříní -s kuželovými koly. « . Podle vynálezu je k horní části amatury tvořené slonpky 11, hlavou 12 a víkem ułremenu l upevnäna pomocí horní přiruby 2 | převodová...

Rozšiřovací trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 244231

Dátum: 15.12.1987

Autor: Trenda Josef

MPK: B21B 19/08, B21B 25/00

Značky: rozšiřovací

Text:

...nevýhody odstraňuje rozäiřovecí trn pro válcování bezeěvýgh trubek na rozšiřovecich stolicich podle vynálezu, jehož podstata apočívá v tom, že rozäiřovaci trn de opatřen nástavcem válcováho tvaru o průměru ehodném s maxiúlnim průměrem rozäiřovacího trnu s oeovým otvorom, pro naaunutí na trnovou tyč, přičemž na doeedecim čele náatavce je v oee vytvořena kuäelová vybrňni pro doeednutí objimky, která je upevněna ne trnové tyčí.Použitím...

Způsob zjišťování netěsností teplosměnných zařízení sklářských tavicích peci a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244230

Dátum: 15.12.1987

Autori: Malý Ladislav, Horák Josef, Formánek Miroslav

MPK: C03B 5/16

Značky: tavicích, způsob, zjišťování, sklářských, způsobu, teplosměnných, netěsnosti, provádění, zařízení, zapojení

Text:

...měření je elektricky připojen ohřev 1 vyhřívané trubice g vyhřívscím vedením Lg, plynové čerpadlo g ovládacím vedením 11 a lontovä vodivé balíkové čidlo i topným vedením l 2 s regulačním vedením u. Další vývod iontovl vodíváho kyslíkového čidla 2 je napojen signálním vedením 11 k měřícímu členu 12.Na obr. 2 je v detailu znúzorněno iontovl vodivé lqslíkové čidlo ž, sestúvající z měřicí trubice | 6 z iontovč vodivého materiálu na bizi...

Zařízení k upovnění elektrod krabičkového typu v systému násobiče elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244229

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vysocký Ladislav

MPK: H01J 9/18, H01J 1/88

Značky: krabičkového, systému, elektronů, elektrod, upovnění, násobiče, zařízení

Text:

...spočívá v tom, že výsledkem je poměrně značné uzavřený systém dynod, kde se projevují potíže jak při zpracování vnitřních aktivních ploch dynod alkalickýmí kovy, tak i - a to zejména - při odčerpávání přebytků par ulknliokýoh kovů po ukončení aktivace. Ja známe, že násobič elektronà, ve kterém zústenou přebytky elkelických kovů jeví nežádoucí nestebilitu parametrů.Uvedené nevýhody řeší zařízení k upevnění elektrod krqbičkevého typu v Iyotáuu...

Mechanismus lisování pro stroje na Iití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244228

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janů Karel, Bartoš Jioí

MPK: B22D 17/00, B22D 17/32

Značky: kovů, tlakem, stroje, iití, lisování, mechanismus

Text:

...dvoupolohový rozvaděč JQ, který v klidové poloze propojuje druhé potrubí QQ s druhým odpadním potrubím jl.Při sepnutí třetího elektromagnetu zg se druhý dvoupolohový rozváděč 1 § přestaví do polohy, ve které spojí druhé potrubí 39 s potrubím média pro chod vzad 12.Výchozí poloha mechanísmu lísování je znázorněna na přiloženém výkrosu.Po nalití roztaveného kovu do plnicí komory 11 se druhým elektromagentem gz přestaví třípolohový rozvaděč...

Způsob přípravy vzorků pro jejich spalování v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 244227

Dátum: 15.12.1987

Autor: Witzany Jioí

MPK: G01N 1/28

Značky: jejich, vzorků, bombě, spalování, kalorimetrické, přípravy, způsob

Text:

...způsob přípravy vzorků podle vynálezu vyznačený tím, že pro balení vzorků se použije polyetylenové folie rozměru 10 až UC cmz, plošné hmotnosti 0,005 kg.m 2 až 0,02 kg.m 2.Výhoda zpüsobu podle vynélezu soočívá ve vyšší pnužnosti a pevnosti oolyetylenové o~ lie obalu oproti dosud používoným obalům, dovolujfcí lisování vzorků zabalených do oolyet lenové folie plošné hmotnosti 0,005 kg.m 2 až 0,02 kg.m 2 nn lísu pro prípravu tablet pro...

Přídavné zařízení pro řízené odsávání plynů z plynotěsných průběžných pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244226

Dátum: 15.12.1987

Autor: First Miroslav

MPK: F27B 9/04, F27D 7/06

Značky: plynotesných, řízené, plynů, zařízení, přídavné, odsávání, průběžných, pecí

Text:

...zőně pece, napojeno na odsávací rozvod.Pokrok vynálozu lze apetřovat v tom, že do značné míry stabilizuje nezbytnou rychlost prouděni plynu chladící zónou poco, noliujo eníłit potřebu duziku, onozujo vliv zcplněni vypalovacího kanálu na kolísání obsahu kysliku v chledicí zóně a umožňuje lepší využití pece při nižším rozptylu sledovaných vlastností výrobků.Na výkreau je schematicky znázorněna chladici zona płynotěsné prüběžné pece,...

Zařízení pro rekonstrukci stavu zejména tahových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244225

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jahoda Václav, Šebela Jioí, First Antonín

MPK: G05B 11/06, B21B 37/00

Značky: rekonstrukci, ťahových, zařízení, mechanismu, zejména, stavu

Text:

...např. optoelektrickými převodníky B operečními zesilovači. Jednotlivé bloky l až 2 jsou puk zapojeny tak, že výstup třetího bloku §, jehož ovládací vstup g je připojen k výstupu nezakresleného řídicího mikropočítače, je spojen se změnovým vstupem j druhého upravovacího bloku 5, jehož výstup je zepojen na vstup nezakresleného tahového reguletoru.K řídícímu vstupu 3 druhého upravovecího bloku 2, je pak zapojen jednak výstup druhého...

Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244224

Dátum: 15.12.1987

Autori: Formánek Karel, Král Jaroslav, Adámek Ivo

MPK: G05B 11/32, F01K 7/20

Značky: regulace, elektronické, parních, turbin, elektrohydraulické, zařízení

Text:

...Ql výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je take spojen člen g odchýlky otáček.Tento druhý přepíneč 2 je pak připojen k centrálnímu regulátoru 1, k němuž jsou také připojeny obvody ll logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohýdraulickým převodníkem lg.Elektronické zarízení oloktrohydrnulickó regulace parních turbin je podle toho přikloduprovedení zapojeno tak, že k funkčnrímu vstupu 10 l...

Dvousystémový elektrohydraulický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 244223

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schwarzrock Pavel, Hula Jioí, Hrubý Antonan

MPK: F01K 7/20, G05B 24/02

Značky: dvousystémový, elektrohydraulický, převodník

Text:

...řídicich signálu, způsobené např. výpadkem nadřazených elektronických regulátorů, nezpůsobí skokcvou změnu a řízený výstupní tlak zůstaneetátna ustálené hodnotě,která existovalo těsně před výpadkem.Ruční ovládání je pak možné bud dálkově, řízením motorického pohonu tlačítky více,méně, nebo nouzově ručním kolečkem přímo 2 místa. VPříklad praktického provedení dvousystémového elektrohydraulickéhopřevodníku je znázorněn na připojených výkresech,...

Zapojení pro brzdění třífázových elektromotorů stejnosměrným proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244222

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hruška Otakar

MPK: H02P 3/24

Značky: zapojení, stejnosměrným, třífázových, elektromotorů, brzdění, proudem

Text:

...brzdění třífázových elektromotorü, u nichž není vyveden nulový vodič.Príklad zapojení na brzdění třífázových elektromotorů stejnosměrným proudem podle vynalezu je znázorněn sohématicky na připojeném výkrese.První až čtvrtý tyristor 231, ggg, § 11, 211 jsou uspořádány v můstkovém zapojení. Řídící elektroda a anode prvního tyristoru xl jsou spojeny prvním budicím odporem 31 v seriis prvním zapínacím kontaktom 21 neznáoorněněhp spínače.Řídicí...

Rozváděcí vestavba topně páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244221

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schwarzrock Pavel, Formánek Karel, Král Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: rozváděcí, topné, páry, vestavba

Text:

...plechu a ke spodnímu ąsměrnovacímu plechu se připojí vnitřní plášť s příčnými přepážkami a mesistěnou. Páre proudí v prvém případě od spodu nahoru, v druhém případě od shore dolů.Výhodou rozváděcí vostavby topné páry podle vynálezu je především rovnoměrné rozvedení vstupní páry na vnější okraj Lrubkového svazku. Rozváděci vestavba dále znemožňuje přívod páry o vstupních parametrech do vnitřního neotrubkovaného prostoru svazku pod...

Způsob přípravy citronanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 244220

Dátum: 15.12.1987

Autori: Houžvic Vladimír, Hula Jioí, Hrubý Antonín, Hruška Otakar

MPK: C07C 55/22

Značky: způsob, sodného, citronanu, přípravy

Text:

...použitá surovina pro výrobu citronanu sodného je podstatné levnější. než dosud požívané krystalická kyselina citronová, z čehož potom vyplývá snížení výrobnich nákladů na tento výrobek.významný prínos spočívá dále v tom, že lze touto technologií znracovat poslední mateč~ né roztoky z výroby kyseliny citronové, které jsou běžně zpracovávány po vyřazení z krystalizačního okruhu společně se vstupující surovinou kvasnými louhy-a je nutno ooětně...

lndukční ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244219

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hlaveš Miroslav, Javůrek Vladimír

MPK: C21D 1/42, C21D 9/40

Značky: zařízení, lndukční, ohřívací

Text:

...je to, že v případě, že zásobník prstenců není umístěn v pecí, může dojít ke střetu obsluhy, zakládající prstence do zásobníku, s vytahovací tyčí.Tyto nevýhody známého, výše popsaného zařízení řeší v převážně míře zařízení podle vynálezu, sestávající z přísunového dopravníku, zakládacího mechanismu a vertikálního induktoru, jehož podstata spočíva v tom, že uvnitř rámu přísunového dopravníku je souběžně s jeho podélnou osou připevněn...

Ochranný kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 244218

Dátum: 15.12.1987

Autor: Liška Vladimír

MPK: B24B 55/04

Značky: kotouče, ochranný, brousicího

Text:

...vřeteníku 1, Přední otevřenou částí vnějěího nepohyblivého krytu l prochází brousicí kotouč 2 a výsuvný ochranný štít §, který spolu s přední částí vnějšího nepohyblivého krytu l tvoří pracovní prostor.Ne straně vodicí bočnice lg je k vnějšímu nepohyblivému krytu l otočné přípevněno víko 2 závěsy lg pevně spojenymi s vodicí bočnicí lg. Během pracovního procesu otočné víka 2 uzavírá vnitřní prostor vnějšího nepohyblivého krytu l a je v této...

Zapojení malé paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244217

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mach Václav

MPK: G11C 19/00

Značky: pamětí, zapojení, malé

Text:

...1. Zle dochází k převodu paralelní formy dat na sériovou a v této formě jsou data jedním datovým vodičom § vedena z výstupu datového multiplexeru 1 na vstupní datovou svorku paměti RAM |.I( převodu dat z. paralelní formy na sérivoou a k edresovdní jednotlivých buněk paměti RAM l slouží pomocné adresova sběrnice 2, která j připojena jak na datový multiplexor 1,tak na pdměí RAM 1.Príklad konkrétního zapojení podle vynálezu je uveden na obr. 2....

Způsob pasivace kovových částí optických elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244216

Dátum: 15.12.1987

Autori: Treka František, Jelínek Ladislav, Steskal Jaroslav

MPK: H01J 9/12

Značky: pasivace, kovových, částí, způsob, elektronek, optických

Text:

...fotokatod požadovaných parametrů v těchto elektronkách s dobrou reprodukovatelností.Vynález umožňuje dosahování parametrů fotokatod v kovových elektronkách srovnatelných s parametry dosehovsnými v elektronkach sklenených.Způsob pasivace podle vynálezu je vysvětlen na nasledujicim příkladu.Optická elektronka s kovarovou fotokatodovou částí, do které má být zhotovena multialkalická fotokatoda, se nejprve odplyn při teplotě 350 °C po dobu 3...

Antipyrogenní imnpregnační hmota na dřevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244215

Dátum: 15.12.1987

Autor: Podaný Jan

MPK: C09K 21/04

Značky: hmota, dřevo, imnpregnační, antipyrogenní

Text:

...pryskyříce, 60 až 85 hmotnostních dilů glyoxalmočovínoformaldehydové pryskyřice, |D až 20 hmotnostních dílů pentaerytritu a 10 až 20 hmotnostních dílů kyseliny fosforečné o konoentraci 85 hmotnostních procent.Antipyrogenní impregnační hmota podle vynálezu představuje nízkoviskózni filmotvorný prostředek s dlouhodobou antipyrogenni účinnosti, hydrofobními vlastnostmi, dobrou adhezi k dřevní hmotě i estetickou...

Vstřikovací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244214

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hucl Václav

MPK: F02M 59/44

Značky: vstřikovací, jednotka

Text:

...úvrati, je vybraní pod regulační hranou na pístu propojeno s vybráním uvnitř válce a toto současně a oeazením na pístu.Na připojených obrázcích 1 až 4 jsou uvedeny praktické příklady vstřikovací jednotky podle vynálezu, při aplikaci na čtyřech nejčastěji prováděných typech pístů.Na obr. 1 je znázorněno provedení pístu 3, u kterého je vybrání gg pod ěroubovitou,poprípade ěikmou regulační hranou gl provedeno po celém obvodu pístu g, na obr. 2 je...

Pístové vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244213

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pech Karel

MPK: F02M 59/44, F02M 59/26

Značky: čerpadlo, vstřikovací, pístové

Text:

...kanllu 13 a její horní hrana 33 se nachází nad radialním kanálem 31.V horní časti válce g je upraven výtlačný ventil 5 a hrdlo 2 k připojení znázorněného výtlečného potrubí.Všechny dutiny ve skříni vstřikovacího čerpadla 1 jsou vyplněny palivem, přiváděným sem pod přetlekem asi 0,1 MPa. Je-li píst 1 v dolní dvrati a regulační tyč 2 s regulační objímkou § ve znázorněné poloze (obr. 1, 3, 4), vstupuje palivo radiálním kanálem 33 do...

Polymerní směs na bázi ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 244212

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikulec Zdenik, Marcol Josef, Šnaur Václav, Somerlík Jioí

MPK: C08L 55/02

Značky: bázi, směs, polymerní

Text:

...s obsahom akrylonitrilu 35 až 50 35 hmotnostních a o viskozitě Iooney 100 až 130 IL 1 4 (100 °C) a 5 až 25, s výhodou 10 až 20 3 G hmotnostnich di-Z-etylhexylftalátu a základni polymer ABS do 100 S hmotnostních.Z této polymerni směsi po zamíchání PVC, byly připraveny fólie, které jsou vysoce honogenni, bez optických ved, s vyrovnsnými fyzikálne mechanickými vlastnostmi.Neupravený ABS polymer je v jednom stupni smíchán na válcích pýi 165 °C...