Archív za 1987 rok

Strana 289

Způsob indikace průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jaroslav Lakomý, Jiří Kubias

MPK: C07C 113/00, C09B 29/033, C09B 29/09...

Značky: indikace, 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu, průběhu, diazotace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob sledování průběhu diazotace 2,5-dialkoxy-4-morfolinylanilinu butylnitrátem.

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (Z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2-(3H)-furanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238791

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mazal Ctibor, Jonáš Jaroslav

MPK: C07D 307/58

Značky: přípravy, sulfonátů, způsob, karboxylátů, z)-3-(hydroxymethylen)-5-methyldihydro-2-(3h)-furanonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy sulfonátů a karboxylátů (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu obecného vzorce I, kde X značí substituent, které se připravují tak, že se na sodnou sůl (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu působí chloridy nebo bromidy nebo anhydridy karboxylových nebo sulfonových kyselin při nízkých teplotách. Sulfonáty a karboxyláty (Z)-3-(hydroxymetylen)-5-metyldihydro-2(3H)-furanonu jsou konfiguračně stabilní...

Pěnové aerosolové přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238790

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rádlová Marie, Štern Petr, Záhradník Miroslav, Janeš Karel

MPK: A61K 7/15

Značky: pěnové, aerosolové, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší nové aerosolové pěnové přípravky, u kterých kapalná fáze ve formě emulze obsahuje hydrofilní koloidy a při plnění do nádobek je použit pouze jeden hnací plyn a to dichlordifluormetan.

Kapalné přípravky s liposolubilními vitaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stuchlík Milan, Šrajer Rajmund

MPK: A61K 47/00

Značky: liposolubilními, vitaminy, přípravky, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Složení kapalných přípravků s liposolubilními vitaminy, které se upravují v čase potřeby na profylaktickou či terapeutickou dávku, určenou k vnitřnímu užití nebo jinému upotřebení. Účelem řešení je zlepšit dispergovatelnost fyziologicky aktivních látek ze skupin vitaminů A, D, E a K ve vodném prostředí a docílit jejich dlouhodobé chemické i biologické stability v koncentrovaných přípravcích. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že liposolubilní...

Příčka oddílu kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238788

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rozehnal Jaroslav, Hübscher Rudolf

MPK: B61D 17/00

Značky: vozidla, kolejového, příčka, oddílu

Zhrnutie / Anotácia:

Příčka oddílu kolejového vozidla, upevněná pružně ke kostře skříně vozidla, přičemž je za účelem eliminování výrobních tolerancí přestavitelná ve třech základních rovinách. U horního a dolního okraje příčky jsou umístěny upevňovací otvory, v nichž jsou upevněny patky, a na straně, přiléhající k bočnici vozidla, je v desce příčky drážka, do níž je zasunut úhelník.

Třísouřadnicová snímací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238787

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jaroslav Holub

MPK: G01B 7/02

Značky: snímací, hlava, třísouřadnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Středicí systém sestává ze soustavy pevných rovinných segmentů ve tvaru části mezikruží, které jsou uloženy nevodivě ve středicím kroužku uchyceném svěrně v tělese snímací hlavy. Dále středicí systém sestává z pohyblivého trianglu nesoucího snímací dotyk, v němž jsou nevodivě uloženy středicí kuličky. Středicí kuličky spočívají vždy na dvou sousedních středicích plochách segmentů a vytvářejí zároveň funkční část elektrického obvodu snímací...

Zařízení na zvlhčování vzduchu zejména v líhních

Načítavanie...

Číslo patentu: 238786

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bláha Jaroslav, Kotalík Miroslav

MPK: A01K 41/04

Značky: vzduchu, zvlhčování, zařízení, líhních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k vlhčení vzduchu v líhních. Při daném poměru průřezu otvorů v trysce nedochází ke stříkání vody na inkubovaná vejce, protože je voda dokonale rozprášena. Tím je možno zařízení umístit přímo uvnitř líhně s využitím výparného tepla pro ochlazování vzduchu v líhni.

Expandér kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238785

Dátum: 15.04.1987

Autor: Matulka Jan

MPK: B01J 3/00

Značky: expandér, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Expandér kapalin je určen k uskutečňování expanze kapaliny ohřáté na vyšší teplotu, než je teplota varu kapaliny při pracovní teplotě expandéru. Účelem řešení je zvýšení účinnosti zařízení, pokud jde o desorpci plynů, odstranění únosu kapek kapalin v páře a zmenšení rozměrů nádoby expandéru. Uvedeného účelu je dosaženo tak, že uvnitř nádoby je upravena vestavba vytvořená např. z přepážek ležících vzájemně nad sebou, s nátokovými plochami pro...

Pákový převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudela Vladimír, Gala Alexander, Vavroš František

MPK: F16K 31/52

Značky: mechanismus, převodový, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění radiálních sil na posuvný prvek spojený mechanicky s ramenem páky uložené v bočnicích skříně, mezi nimiž jsou uspořádány dvě příčky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že příčky (15, 16) spojují bočnice (8, 9) v jejich střední části nerozebíratelně v pevný rám (1) skříně, v němž je posuvný prvek (3), spojený kyvně přímo s ramenem (27) páky (2), uložen kyvně.

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu betonových prvků při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hradec Miroslav, Moravec Vladimír, Holý Evžen

MPK: C04B 26/06

Značky: vytváření, jejich, metylmetakrylátu, hydroizolační, betonových, použití, prvků, povrchu, výrobe, způsob, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na betonových prvcích při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu, při němž se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nalitím nebo nástřikem kapalný monomér metylmetakrylát, iniciovaný 0,01 až 5 % hmot. organického peroxidu (dibenzoylperoxid) a případně 0,05 až 2,5 % hmot. organického redukčního činidla (benzoin). Poté se provede výroba betonového prvku, včetně případné výztuže a tepelně...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holý Evžen, Moravec Vladimír, Hradec Miroslav

MPK: C04B 26/06

Značky: způsob, prvcích, jejich, betonových, bázi, vytváření, disperze, hydroizolační, vrstvy, výrobe, styrenakrylátové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejích výrobě, kdy se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nátěrem, nástřikem nebo válečkováním směs disperzního polymeru nebo kopolymeru o sušině 30 až 60 % hmotnostních s 1 až 15 % hmotnostními práškovitého nebo kapalného zahušťovadla, jako je amorfní nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý, nebo vodorozpustného derivátu...

Dvoustranné pracoviště zejména automatické obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238781

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Karel, Odehnal Ervín

MPK: B23Q 5/52

Značky: pracoviště, automatické, linky, dvoustranné, zejména, obráběcí

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné pracoviště je určeno především pro obrábění vnitřních ploch skříňovitých součástí na automatických obráběcích linkách a jednoúčelových obráběcích strojích. Dvoustranné pracoviště tvoří otočně uložený vřeteník, vybavený natáčecím válcem a indexovacím válcem. Pracovní vřeteno nese na svém konči nástrojový držák s nástrojem. Nástrojový držák má excentricky umístěné vodicí pouzdro a nástroj na téže rozteči excentricky umístěný průchozí...

Myší lymfocitární hybridom IMG-CZAS HTF 01

Načítavanie...

Číslo patentu: 238780

Dátum: 15.04.1987

Autori: Verlová Hana, Viklický Vladimír, Dráber Pavel, Bártek Jiří

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, hybridom, img-czas, lymfocitární

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká myšího lymfocytárního hybridomu, produkujícího protilátku proti lidskému transferinu, uloženého ve sbírce hybridomů. Ústavu molekulární genetiky ČSAV pod označením HTF-01. Monoklonální protilátka hybridomu HTF-01 je vhodná pro použití v enzymoimunologické a radioimunologické analýze.

Způsob výroby pružné formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Jiří, Wiesner Ivo, Böhm Bohumil

MPK: C08L 63/02, B29C 33/40

Značky: výroby, pružné, způsob, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu pružné formy, vhodné zejména pro zhotovení strojních součástí, z vytvrditelné syntetické pryskyřice se použije hmoty, sestávající ze 100 hmotnostních dílů plastifikované dianové epoxidové pryskyřice o střední molekulové hmotnosti výchozí epoxidové pryskyřice 370 až 750, dále 50 až 110 hmotnostních dílů hydrogenovaného aduktu akrylonitrilu a alkylamin o aminovém čísle 350 až 450 mg KOH/g a 2 až 40 hmotnostních dílů plniv, pigmentů a...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238778

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera František, Kühnel Vlastislav, Prudilová Marcela, Formánek Leopold

MPK: C02F 1/28

Značky: kompozice, její, iontoměniči, způsob, disperze, výroby, akrylátové, bázi, vodou, ředitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze, obsahující práškové iontoměniče, zejména pro jednolázňovou impregnaci plošných vlákenných útvarů pro odstraňování fyziologicky závadných látek z pitné vody formou iontové výměny. Podstatou řešení je, že obsahuje 5 až 30 % akrylátového pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu a dále obsahuje 10 až 40 % práškového anionaktivního nebo kationaktivního...

Vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnel Vlastislav, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: C02F 1/28

Značky: její, vodou, způsob, akrylátové, iontoměniči, kompozice, bázi, disperze, ředitelná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká vodou ředitelné kompozice na bázi akrylátové disperze s iontoměniči pro jednolázňovou impregnaci vlákenných plošných útvarů, určených zejména pro odstraňování fyziologicky závadných a nežádoucích látek z pitné vody. Podstatou řešení je, že kompozice obsahuje 5 až 30 % pojiva na bázi akrylátu, 5 až 10 % akrylátového polyelektrolytu 1 až 30 % práškového aktivního uhlí, v němž alespoň 87 % částic má velikost do 40 ?m 1 až 30 %...

Cvičební pomůcka pro posilování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238776

Dátum: 15.04.1987

Autor: Crhák Karel

MPK: A63B 1/02

Značky: posilování, pomůcka, cvičební

Zhrnutie / Anotácia:

Cvičební pomůcka pro posilování, umístěná v místnosti na kovové nebo nekovové dveřní zárubni. Podstatou je rozepření kovové trubky opatřené na obou koncích kovovými hroty, přičemž jeden z hrotů je stavitelný a zajištěný proti vypadnutí.

Zařízení pro regulaci teploty vody a tlaku páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 238775

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sluka Zdeněk, Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: G05D 23/19

Značky: páry, tlaku, zařízení, regulaci, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro současnou regulaci tlaku páry v odběru, nebo protitlaku a teploty vody na výstupu z ohříváků topné vody u protitlakových a odběrových parních turbin. K jeho regulátoru tlaku páry je přes člen regulační odchylky tlaku připojeno čidlo tlaku a obvod zadaného tlaku. Dále je spojen s výstupní autonomní dynamickou vazbou, která má výstup pro další regulační obvody a přes první součtový člen je spojen i se vstupní autonomní...

Kovové zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238774

Dátum: 15.04.1987

Autori: Louda Jaroslav, Skokan Jiří, Kůrka Jan, Jílek Tomáš

MPK: E04F 11/18

Značky: kovové, zábradlí

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové zábradlí je určeno pro schodiště bytových a občanských staveb. Účelem je snížení materiálové náročnosti současně se zvýšením tuhosti spojů vodorovných profilových tyčí se svislými stojinami. Uvedeného účelu se dosáhne použitím dvou vodorovných profilových tyčí, jejichž průřez má tvar písmene C, otevřeného u horní profilové tyče směrem nahoru a u dolní profilové tyče směrem dolů. Konec stojiny je zasunut do otvoru ve dnu profilové tyče...

Způsob čišstění vodného roztoku sodné soli sacharinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schmidt Jaromír, Chvalovský Václav, Nondek Lubomír

Značky: čišstění, způsob, vodného, roztoku, sacharinu, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodného roztoku sodné soli sacharinu, při němž se nechá kontinuálně protékat vodný roztok sodné soli sacharinu o koncentraci 10 až 200 g/l sloupcem uhlíkatého adsorbentu ze skupiny zahrnující aktivní uhlí se specifickým povrchem 400 až 2 000 m2/g a velikostí částic 0,2 až 10 mm, porézní styren-divinylbenzenové kopolymery se specifickým povrchem 100 až 300 m2/g a velikostí částic 0,1 až 2 mm a silikagel modifikovaný chemicky...

Způsob roubování polymerů nebo kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238772

Dátum: 15.04.1987

Autori: Majerová Karla, Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk

MPK: C08G 81/02

Značky: polymerů, způsob, kopolymerů, roubování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká roubování polymerů nebo kopolymerů, které obsahují esterové skupiny v pobočných řetězcích, makroanionty v prostředí, v němž se anionty desaktivují pouze reakcemi s esterovými skupinami. Roubující makroanionty se připraví transformací makrokationtů účinkem dvojnásobného molárního přebytku dianiontů. Vynález umožňuje měnit vlastnosti kopolymerů v širokých mezích.

Zařízení určené zejména k mezioperačnímu transportu předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238771

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fessl Tomáś

MPK: B65G 15/28

Značky: zařízení, mezioperačnímu, transportu, předmětů, určené, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení určené zejména k mezioperačnímu transportu předmětů, jehož podstatou jsou dopravní pásy, vedené vodicími a vratnými kladkami, a dále již jen nepohyblivé vedení, uzpůsobené tvaru a rozměrům transportovaných předmětů. Nad dopravními pásy, v prostoru mezi vodicími kladkami a vedením, je uložen přítlačný element.

Způsob čištění 2,6-dimetylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238770

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dvořák Jan

MPK: C07C 39/06

Značky: 2,6-dimetylfenolu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění 2,6-dimetylfenolu odstraňováním doprovodných fenolických nečistot, reakcí s formaldehydem, za přítomnosti anebo bez katalyzátoru. Vodný roztok formaldehydu se nejprve v reakční aparatuře dehydratuje při teplotě 50 až 75 °C s výhodou za použití vakua. Získaný polymerní formaldehyd se pak nechá reagovat s 2,6-dimetylfenolem obsahujícím doprovodné fenolické nečistoty, při postupně se zvyšující teplotě. Teplota během...

Styčné komponenty endoprotéz kloubů a kostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238769

Dátum: 15.04.1987

Autori: Engelthaler Zdeněk, Šebek Vladimír, Slavík Miroslav, Smrž Jiří, Pavlanský Rudolf, Balek Pavel

MPK: A61F 2/32

Značky: styčné, endoprotéz, komponenty, kloubu, kosti

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká styčných komponent endoprotéz kloubů a kostí z plastů, plněných anorganickými plnivy, použitelných ke zhotovení implantátů ke kostním a kloubním operacím v orthopedii a traumatologii. Styčné komponenty se vyznačují tím že jsou vytvořeny z plněných plastů, např. polyetylenu plněného kysličníkem hlinitým, přičemž na jejích povrchu v místě jejich spojení s kostí nebo jinou tkání jsou vytvořeny - např. leptáním - povrchově otevřené...

Nutriční dietetická směs pro přípravu tekuté výživy na bázi škrobového hydrolyzátu a živočišných proteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nejedlý Bedřich, Doušová Jaroslava, Vodička Zdeněk, Kodet Josef

MPK: A61K 37/20

Značky: hydrolyzátů, tekuté, škrobového, proteínu, dietetická, nutriční, živočišných, bázi, přípravu, směs, výživy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká přípravy nutričně definované tekuté výživy. Jeho podstatou je využití enzymově štěpeného škrobu na molekuly o středním polymerizačním stupni 30 až 50 glukózových jednotek. Oligosacharidy uvedených vlastností přecházejí snadno do pravého roztoku, který nemá nepříznivé vlastnosti škrobů o větší molekulové hmotnosti. Nezvyšují významně viskozitu a jejich roztoky nemají tendenci vytvářet škrobové gely. Proti glukóze mají zásadní...

Způsob řízení procesu kotinuální polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štěrbáček Zdeněk, Kubánek Vladimír

MPK: C08G 69/18, C08F 2/00

Značky: řízení, procesu, polymerace, způsob, kotinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení procesu kontinuální polymerace např. alkalického polyamidu, ať již ručně nebo automaticky. Jeho podstata spočívá v tom, že průběh polymerační reakce je usměrňován změnou teploty či úpravou teplotního gradientu v reaktoru podle okamžité hodnoty zdánlivé viskozity taveniny, a to na základě zjištěné závislosti zdánlivé viskozity taveniny na teplotě.

Nárazová deska odlučovače kapalných a tuhých nečistot z nosného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 45/08

Značky: kapalných, nečistot, odlučovače, deska, plynů, nárazová, tuhých, nosného

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazová deska odlučovače je tvarována do žlabu, proti jehož prohlubni je umístěno vstupní hrdlo odlučovače. Na vrchní části nárazové desky jsou nejméně dvě lišty, které vytvářejí prohluben žlabu. Nárazová deska je určena k výrobě odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238765

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chýlek Stanislav, Vrbacký Ivan

MPK: C04B 35/10

Značky: způsob, slinutého, keramického, oxidů, bázi, hlinitého, materiálů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby slinutého keramického materiálu na bázi oxidu hlinitého a předmětů z tohoto materiálu, které jsou určeny pro různá technická použití, jako jsou součásti odolávající otěru, dále součásti pro použití v elektrotechnice a pod. Podstatou řešení je, že se výchozí surovina, obsahující hliník, s výhodou síran hlinitý, síran hlinito-amonný nebo hydroxid hlinitý žíháním při teplotě 1 100 až 1 320 °C přeměněná na oxid hlinitý, o měrném...

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ladyženskij Jan Borisovič, Murcek Vlastimil, Astafjeva Margarita Vladimirovna, Titov Viktor Vasiljevič, Štěpánek Ilja, Růžička Karel, Korobov Stanislav Alexandrovič, Velešovský František, Novák Antonín, Rejlek Antonín, Poznjakevič Arkadij Leontěvič, Kusyn Jaroslav, Štěpánek František, Gorenko Valentina Nikolajevna, Zvěřina Vladimír, Rakušan Jan, Nový Jiří, Smrček Vladimír Alexejevič, Golubev Vjačeslav Michajlovič

MPK: C09B 67/12, C09B 67/50, C09B 67/04...

Značky: mletí, ftalocyaninových, dispergační, práškovitá, způsob, pigmentů, její, směs, přípravy, plastické

Zhrnutie / Anotácia:

Práškovitá dispergační směs pro plastické mletí ftalocyaninových pigmentů na bázi anorganické soli a organické kapaliny, tvořená hmotnostně 95 až 60 % anorganické soli o velikosti částic 3 až 40 mikrometrů a 5 až 40 % na jejich povrchu naadsorbované organické kapaliny ze souboru zahrnujícího glykoly, jejich polymery, popřípadě isomery a nebo glycerin a způsob výroby práškovité dispergační směsi pro plastické mletí ftalocianinových pigmentů tak,...

Zařízení pro zkoušení alternátorů, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238763

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žeravík Antonín, Závidčák Miroslav

MPK: H02P 9/08

Značky: alternátoru, zkoušení, zařízení, motorová, vozidla, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zkoušení alternátorů, zvláště pro motorová vozidla jehož podstata spočívá v tom, že blok řízení a vyhodnocení je spojen s ovládacím blokem, se zobrazovacími prvky, s regulátorem otáček s elektromotorem, obousměrně s otáčkoměrem, se zdrojem nabuzovacího impulsu, obousměrně s voltmetrem rozdílu napětí, s voltmetrem napětí, obousměrně s ampérmetrem a s řízenou odporovou zátěží a dále obousměrně s pamětí jmenovitých veličin, která je...

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238762

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ledr Zdeněk, Horák Jiří

MPK: H02P 1/26

Značky: motorů, rozbeh, trojfázového, asynchronního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro rozběh trojfázového asynchronního motoru, zejména s klecovou kotvou a se statorovým vinutím navrženým pro spojení do trojúhelníku. Zapojení obsahuje trojfázovou tlumivku, jejíž každá fáze je zapojena do série s jednou fází statorového vinutí. Každá fáze trojfázové tlumivky je přemostěna jedním pólem trojpólového spínače.

Stroj pro sklizeň řepy, zejména krmné

Načítavanie...

Číslo patentu: 238761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip František, Veselík Václav, Letý Karel, Tobiška Jaromír, Flídr Josef, Myšák Jan, Kábrt Karel, Diblík František

MPK: A01D 27/00

Značky: krmné, zejména, stroj, sklizeň, řepy

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro sklizeň řepy, který je koncepčně vytvořen tak, aby prováděl komplexní sklizeň jak bulev, tak chrástu. Podstata řešení spočívá v tom, že základní rám je opatřen předním bočním rámovým dílem s podpěrným kolem a nosníkem, nesoucím ve stavitelném držáku podorávací nůž, přičemž nad předním rámovým dílem je upraven pomocný rám s nejméně jednou vytahovací a odlisťovací jednotkou a nad touto upraveným žlabem se šnekovým dopravníkem, pod jehož...

Studentský stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šafková Miroslava, Šafková Ludmila

MPK: A47B 3/08

Značky: stolek, studentský

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je úspora hmot, energie a práce při výrobě stolku. Uvedeného se dosáhne stolkem ze skeletu, jehož stojiny a horizontální tyčové prvky mají příčný průřez písmene L s přírubami s podélnými ohyby.

Způsob nesráživé úpravy textilních plošných útvarů, zejména hadicových pletenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fuchs Petr, Sládeček Alexandr, Soviš Vratislav

MPK: D06M 15/423

Značky: způsob, plošných, pletenin, nesráživé, zejména, úpravy, hadicových, textilních, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Při nesráživé úpravě textilií, obsahujících celulózová vlákna nebo směs celulózových a syntetických vláken, především hadicových pletenin, se v dokončující úpravě, následující na předúpravu, pletenina v dvojité šíři v hadici nebo ve vyskládaném provazci návazně a bezprostředně po odvodnění impregnuje za současného odstranění přebytečné impregnační látky. Na impregnaci následuje několik dalších operací, jako sušení, kalandrování a vytvrzení...

Širokoprofilová obruč

Načítavanie...

Číslo patentu: 238758

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klín Ladislav

MPK: B60C 5/04

Značky: širokoprofilová, obruč

Zhrnutie / Anotácia:

Širokoprofilová obruč s hadicovou duší (1) svinutou do šroubovice, uloženou na ráfku (2) a překrytou beztlakovým, nízkoprofilovým pláštěm (3, 4) má hadicovou duši (1) vloženou do šroubovité klece (2) opatřené na koncích kapsami (8) a tvarovkami (9) představujícími závěrné závity duše. Širokoprofilová obruč může být použita pro terénní vozidla, zemědělská vozidla a stroje, které nesmí dusat půdu.

Míchadlový nástavec zejména odpěňovací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238757

Dátum: 15.04.1987

Autor: Křovák Přemysl

MPK: B01F 7/28

Značky: odpeňovací, zejména, nástavec, míchadlový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je míchadlový nástavec, zejména odpěňovací, k bezlopatkovému míchadlu podle A. 0. č. 228 221 a 228 350, určený zvláště pro fermentace mikroorganismů. Nástavec se vyznačuje tím, že obsahuje těleso nástavce s výhodou ploché, na svém obvodu upevněné zevně na plášť dutého rotoru nebo jeho hřídel nebo na horní okraj pláště rotoru tak, že současně tvoří víko rotoru. Těleso nástavce může mít např. tvar plného dutého nebo...

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: B01F 3/06

Značky: vzduchem, zařízení, směšování, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem, kde je vzduchová komora s přívodem vzduchu a s potrubím odvodu směsi propojena otvorem s hlavní komorou, která obsahuje přívod prášku a trubku, přičemž do trubky je zasunuta lopatka, jež je na zasunutém konci ukončená zaslepením a na vyčnívajícím konci uzávěrem. Zařízení je možno použít nejen tam, kde se vzniklá směs (uhelný prášek a vzduch) zavádí do příslušného zařízení, ale i v jiných oborech, jako...

Způsob předzcitlivení pigmentového papíru pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Václavková Jitka, Jelínek Zdeněk

MPK: B41M 9/04

Značky: hlubotisk, pigmentového, předzcitlivení, papíru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předzcitlivený papír je určen pro přípravu a zhotovování hlubotiskových forem v polygrafickém průmyslu. Podstata předzcitlivení pigmentového papíru spočívá v tom, že se na papír působí roztokem 4,4´-diazidostylben-2,2´-disulfonové kyseliny v koncentraci 0,1 až 4 % hmot. po dobu 1 až 10 minut a následně se pigmentový papír suší při teplotě 20 až 50 °C.

Tvarově stabilní kadeřená příze z celulózových vláken a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvorský Drahomír, Švec Zbyněk, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: kadeřená, její, celulózových, způsob, vláken, stabilní, výroby, příze, tvarově

Zhrnutie / Anotácia:

Kadeřená příze a obsahem alespoň 50 % celulózových vláken, která má zkadeření zafixováno kvarterní amoniovou sloučeninou obecného vzorce kde znamená k číslo 1 nebo 2, n číslo 1, 2 nebo 3, X aniont silné organické nebo anorganické kyseliny, Y skupinu vázanou na N-atomech cyklické skupiny M M pěti nebo šestičlennou skupinu s 2 N-atomy, odvozenou od pyridazinu, pyrimidinu, pyrazinu, piperazinu, pyrazolu, pyrazolinu, pyrazolidinu nebo imidazolu,...

Insekticidní prostředek pro hubení vši dětské a ektoparazitů domácích zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238753

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prachař Otakar, Fiker Soběslav, Moravec Josef, Rupeš Václav

MPK: A01N 43/36

Značky: zvířat, ektoparazitů, prostředek, hubení, dětské, insekticidní, domácích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení reziduálních účinků fixací účinných insekticidních látek pomocí makromolekulárních polymerů s vysokou substantivitou k vlasům a pokožce. Fixace účinných látek je dána jednak uvedenou substantivitou polyvinylpyrrolidonu nebo jeho kopolymerů nebo jeho derivátů k polypeptidům a jednak schopností těchto polymerů tvořit adukty s řadou organických sloučenin. Dalším přínosem použití těchto polymerů jsou jejich protetivní účinky.