Archív za 1987 rok

Strana 286

Zařízení na fluidní sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249662

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neužil Lubomír, Votlučka Jiří, Mikuš Oldřich, Brož Luděk

MPK: F26B 17/10

Značky: materiálů, zařízení, zrnitých, fluidní, sušení

Text:

...zpravidla válec kombinovaný s kónickou částí, do něhož je vestavěn oddělovací prstsnsc lg. oddělovací prstensc lg má e výhodou průměr stejný nebo větší než je vnitřní průměr střední části g, Mezi oddělovacím prstencem lg a horní částí 2 Je vytvořena šroubovice ll vcelku, segmentovaná a nebo ve formě skloněných lopetek.tv horní části 2 je umíetěno uvnitř oddělovacího prstence lgsouoss válcové těleso lg opatřené nejméně jednou vnější šroubovicí...

Oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249661

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner František

MPK: F04D 29/22

Značky: oběžné

Text:

...materiálu, vysoká pracnost a potřeba dodatečné úpravy výstupní části kruhového kanálu.Uvedené nevýhody známého řešení odstraňuje v podstatě vynález, kterým je oběžné kolo,zejména čerpadla pro potravinářeký průmysl,seetávající z náboje, v němž je upreven vstup oběžného kola, na který navazují průtočné kanály kruhového průřezu, a jeho podstata spočívá v tom, že průiočné kanály jsou upraveny v trubkách upevněných k náboji.Další podstatou...

Zařízení pro automatickou kontrolu pohybu dobývacích mechanismů na lomech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249660

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strakoš Vladimír, Kresta Miloš, Mučka Aleš

MPK: E02F 5/14

Značky: pohybu, zařízení, mechanismu, dobývacích, kontrolu, automatickou, lomech

Text:

...a řídit ukládání materiálu naZařízení pro automatickou kontrolu pohybu dobývacích mechanismů na lomech je objasněn v následujícím popise s pomocí přiloženého-výkresu.Poloha rýpadla i pásového vozu v rovině pláně je vztahová~ na k ose pásového dopravníku Ä, která je přesně zaměřena v celkové situaci lomu. vzdálenost konce pásového vozu 1 od vratné stanice pásového dopravníku je trvale automaticky měŕena radiovým elektrickým dálkoměrem 1. Na...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: zdroje, svařovacího, zapojení, proudového, pomocného, usměrňovače

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Bidlen tkacího stroje se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249658

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinec Josef, Černocký Jiří, Svatý Vladimír

MPK: D03D 49/60

Značky: bidlen, stroje, prohozem, vzduchovým, tkacího

Text:

...na hřídeli Q nasazena sní lmatelná vačka 1, která pomocí rolny §, umístněné na čepu g vahad-la lg s přispěním neznázorněné tlačné pružiny ovláda rozvodné pro středky li, potřebné pro ovládání přívodu vzduchu do pomocnýchtrysek lg. Tyto rozvodné prostředky lg nejsou podrobně vyznačenya jsou dostatečně známy ze současného stavu techniky. Na obr. 2 je naznečeno uspořádání při vybavení stroje s ji paprskem lg/iz s bezprofilovými třtinami pro...

Zařízení pro zkoušky vzorků materiálů a výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249657

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paloch Zdeněk, Pastorová Markéta, Šnajder Vladislav

MPK: G01N 3/30

Značky: vzorků, zařízení, materiálů, výrobků, zkoušky

Text:

...výše a dráhy volného pádu závaží. Zařízení umožňuje zkrácení potřebných pracovních časů při provádění zkoušek.2 2557 Príklad provedení zařízení pro zkoušky vzorků materiálůa výrobků podle vynálezu je schematicky.zobrazen na výkresu.Na zékladovou desku je připevněna šabote Q s upínacím přípravkem §. Vlastní pohon 1 je tvořen elektropřevodovkou s brzdovým motorem. Na ocelovén laně vedeném přes kladky na navíjecí buben je zavěšen unaěeč ł,...

Spalovací prostor zážehového motoru na bioplyn, případně na zemní plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 249656

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bradáč František, Jonáš Jaroslav, Bočan Jiří, Sloup Václav, Jarý František

MPK: F02B 43/10

Značky: bioplyn, zážehového, prostor, případně, motorů, spalovací, zemní

Text:

...a úplnému prohoření směsi.Současně při použití podstatně vyšších parametrů zapelovacího systému se při každé kompresi směs spolehlivě zapaluje. ÉU dosavadních, zejména bíoplynových zážehových spšĺovacích motorů vlívem pomalého hořaní směsi bíoplyn - vzduch, které je dáno jejími charakteristíckými vlestnostmi, dochází k tomu, že v danám čase a prostoru nedojde k úplnému shoření směsa ta dohořívá ještě ve výfuku.Tím se značné snižuje účinnoát...

Měřidlo s odklápěcím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249655

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Jaroslav, Mirsch Miroslav

MPK: G01B 5/12

Značky: odklápěcím, zařízením, měřidlo

Text:

...seetává z pístu l s tvarovanou částí. Píet.1 je umíetěn vo válci g, přičemž s tvarovanou částí píetu je v dotyku jednak táhlo 5 a jednak kladka 3 přes tlačnou pružinu 1. Kladka 1 je pevně spojene e hřídelem 2.K hřídeli 5 je připevněne měřicí hlavice Q, jejíž horní rameno łq s hornín seřizovacím šroubem g a s hornín dotekem 3,3 je spojene s pohyblivou částí horního snímače lg a s horní přítlačnou pružinou l. Dolní rameno g s dolním...

Diskontinuální zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249654

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/48

Značky: zařízení, diskontinuální, odpadních, látek, oddělování, kalů, nerozpustných

Text:

...při ochraně životního prostředí, kde použití kontinuálního elektroflotačního zařízení bylo neekonomické nebo není pro tak malé množství vyráběno.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisepříkladu jeho provedení podle připojeného výkreau, kdeobr. 1 představuje schematicky zařízení podle vynálezu s výsuvnými elektrodami, obr. 2 představuje schematícky zařízení podle vynálezu s ručním meohanickýcm shrabováním a výsuvnými elektrodami a...

Zapojení instalace k otopu a k výrobě teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249653

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houšť Karel, Konečný Jaroslav, Soukup Antonín, Tesař Jaroslav, Kadleček Jaroslav

MPK: F24D 11/00, F24D 3/08

Značky: výrobe, zapojení, užitkové, instalace, otopu, teplé

Text:

...3 V249 653 gie je zadarmo, nebo téměř zadarmo, jsou s tím spojený opět pří~ davné investice a náklady na palivo k paralelní výrobě doplňko~ vého topného média. Tudíž ve většině takových případů musí jít obecně o nehospodárné využití tepelné energie, a proto lze o takových řešeních hovořit spíše jako o východiscích z nouze, musí-li se počítat s nedostatkom - byt přeohodným - základního topného média.Společným nedostatkom uvedených známých...

Způsob beztavidlového žárového zinkování ocelového materiálu, přednostně drátu nebo pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249652

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/06

Značky: přednostně, pásu, materiálů, žárového, drátu, zinkování, ocelového, způsob, beztavidlového

Text:

...a dosáhne tak zvý~ šeni životnosti ocelových van při možnosti zvýšení jejich yýkonu nebo při snížení obsahu zinku, u keramických van se-podstatně sniži jejich rozměry i obsahy zinku s přislušnýmiPři požiti tavidla je omezena možnost využití, protože tavidlo, ktoré má chránit ocelový drát před okyeličenim,při vyšších teplotách se rozkládá a je pak neúčinné a navíc jeho rozkladąm vznikají produkty zhoršujíoí pracovni prostřadí zinkoven.Př 1...

Zařízení pro elektrolytické zinkování drátu v kyselých lázních

Načítavanie...

Číslo patentu: 249651

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovařík Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: elektrolytické, lázních, drátu, kyselých, zinkování, zařízení

Text:

...vyluhovacich venách a průběžnou cirkulecí elektrolytu mezi vyluhovací a pracovní vanou. Ani ono však neodstraňuje další nedostatky, projevujioi se jak u konvenčniho zařízení,tak i u zařízení dle způeohu Tainton, a to především prosto-J rovou náročnoet (šiřku) zinkovacích van a vysoké ztráty elektrické energie z titulu přechodového odporu mezi anodovým rámem a jednotlivými anodemi a velkého odporu elektrolytu z důvodu poměrně velké...

Způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249650

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mareček Josef, Kubát Cyril, Orság Dušan, Němeček Milan, Staněk František

MPK: C01D 1/04

Značky: elektrolyzéru, vanadu, chromu, odstraňování, způsob

Text:

...se jeví způsob odstraňování chromu a vanadu z elektrolyzéru se rtutovou katodou podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že rtuřová katoda a anody se elektricky vodivě propojí vně elektrolyzéru a po rozložení amalgamů alkalických kovů a případném vytvoření hydroxidů železa se působí na elektrody elektrolyzéru solankou, obsahující alespoň zpočátku oxidační látku, načež se solanka i případně vytvořené hydroxidy železa,...

Příchytka hadiček plnicího hrdla plastové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 249649

Dátum: 15.04.1987

Autor: Babák Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: nádrže, plnicího, hrdla, príchytka, plastové, hadiček

Text:

...na obr. 1, obr. 3 představuje pohled na plnicí hrdlo nádrže směrem Q, znázorněný na obr. 2.Na obr. 1 je znázorněno plnicí hrdlo l nádrže z plastické hmoty s dělicím švem g, probíhajícím přibližně ve směru podélnéosygplnicího hrdla l , ze kterého vycházejí kořeny upevñovacích háčkú 3, Upevňovací háčky 1 jsou proti sobě zahnutý a jejich koncové časti 1 přeeahují přes plochu, proloženou podélnou osou 9 plníoího hrdla l nádrže a dělicím...

Zařízení pro zpracování ocelového šrotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249648

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Jaromír, Dvořák Jaroslav

MPK: B30B 11/06

Značky: zpracování, zařízení, ocelového, šrotu

Text:

...l, které je opatřeno zadním nožem Ž. Ve váloi 5 násypky je narážka gž, která omezuje zdvih tlačítka g. Násypka l je spojena s rámem Q lisovní skříně,kde je též napojen nožový příčník Z s předním nožem §. V horním příčníku rámu Q lisovní skříně jsou upevněny válec lg přední stěny a válec gg předlisu, ovládající přední stěnu g lisovní skříně opatřenou horním nožem ll a tlačítko 31 předlisu. Na bocích rámu § lisovní skříně jsou upevněny válce...

Samočinný závěs kolejového pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 249647

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halík František

MPK: E01B 29/02

Značky: samočinný, kolejového, závěs

Text:

...je umístěn čep 1.Nad čepem 1 je závesný díl g připojen k základnímu nosníku čepy j, která procházojí svislýní oválnými otvory j. Na spodní části záväzného dílu je Výkyvné připojen hák A. Těleso háku ł,je v dolní části šikmo seříznuto ve směru otevření háku. Na základním nosníku i je pod hákem i připevněn čep vysmekávací západky g, ktorý je situován tak, že v základní poloze (obr. 1) se hrot západky g nachází mimo těleso háku i.Sanočímxý...

Rychloupínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249646

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23Q 3/06

Značky: rychloupínací, zařízení

Text:

...zařízení sestává z diferenciálního šroubu3, který je opatřen na jednom konci závitem ga a na druhém konci závitem M e vnitřním šestíhranem. Diferenciálníšroub Q je jedním koncom se závitem Mg zašroubován do tělese 1 upínače a druhým koncom se závítem M je zašroubovánv oválné maticí g opetřené kruhovým zápiohem Q. V kruhovém zápichu Qvoválné matice g je umístěn vnitřní obvodový výstupek 2, upínky ł. Na oválné matici 3 je nasunuta upínka...

Zapojení pro rozběh a regulaci kompresoru hnaného elektromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249645

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vajner Josef, Pánek Stanislav, Šabata Jan

MPK: H02P 1/04

Značky: hnaného, rozbeh, elektromotorem, kompresoru, regulaci, zapojení

Text:

...se vstupe první ho časového relé 1 o. 249 545V době startu soustrodí je elektromagnetické spojka z uvolněna a rozbéhové zařízení g s automatickým přepínánín Y-D Je ve výchosín stavu. Tlačítka 36 je spuätčn obvod pro chod elektromotoru s kotvou zakrátko l do Y a současně začne časovat první časové relé m. Po dosažení nastaveného času ooa 5 s se přepne elektronotor s kotvou nakrátko 1 na chod D a současné začne časovat druhé časové relé n....

Regulační pásový podavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249644

Dátum: 15.04.1987

Autor: Syrový Jan

MPK: B65G 23/44, B65G 21/20

Značky: regulační, pásový, podávač

Text:

...předepnutí dopravního pasu na měrném í podávacím úseku,zjednodušuje se konstrukce a rozšiřuje se rozsah využití í pro dálkově ovládání a automatické předepínání dopravních pasů na předvolené napětí i na signalizaci mezních hodnot předepnutí, přičemž se zvy Q Šuja životnost dopravního pasu, ložisek válců í přesnost na měři cím úseku a snižuje se spotřeba elektrické energie a pracnost při seřizování a obsluze. Přehled provedení podle...

Dávkovač viskózních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249643

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bobek František, Zumr Jiří

MPK: B21B 45/02

Značky: viskózních, dávkovač

Text:

...snížením výskytu vytrženin a nalepenin.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je na výkresu,kde je znáznrněno principiální schéma dávkovače v podélném řezu.Dávkovač je tvořsn tlakovým zásobníkem g, uvnitř kterého je upreven píst 1 evisle poauvně, ve dnu je tlakový zásobník g opatřen přívodním potrubím Ž pro stlačený vzduch a výpustným potrubím 11 s. v horní části víkem já K tląkovému zásobníku g je přiřszenevýtlačná komora žiumístěná v...

Jednoúčelový horizontální obráběcí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 249642

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lazar Jiří, Kocman Karel, Pragač Jaromír, Tauš Lubomír

MPK: B23Q 39/02, B23P 23/00

Značky: horizontální, obráběcí, jednoúčelový, stroj

Text:

...Ž je uložen vyvrtávecí vřeteník Z standardního typu. Všechny vyvrtávací vřeteniky §, 1 jsou osezeny vyvrtávacími tyčemi lg e jejich vřetena gg jsou nepojena přes klínově řsmeny ł§ a převodovky g na náhonové motory §. Na saních g je umístěn hydraulický upínač ll, skladající se z pevné části lg a příčně přesuvné části lg. Na příčně přesuvná části gg jsou umístěny hydraulické třmenové upínky lg e výsuvná podpěrná ložiska lg pro vedení vrtacích...

Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249641

Dátum: 15.04.1987

Autor: Chrt Jiří

MPK: G01F 11/00, G01F 11/28

Značky: dávkování, kapaliny, množství, proměnného, zařízení

Text:

...řez prostorem nádrže.Zařízení pro dávkování proměnného množství kapaliny /obz-.z/ sestává z nádrže I. opatřené plovákovým ovladač g, napouštěcím otvorom.13, na ktorý je přes sací čerpadlo g připojena sací hadice g a vypouštěcím otvorem §,na který je přes výtlačné čerpadlo 7 připojena výtlačná hadice g. Na nádrži 1. je vytvořen opěrný třmen g s maticovitým otvorem 159, do nějž je zašroubován rektifikační šroub 21. opatřený nahoře ovládácí...

Úchopová hlavice pro čtyři rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249640

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažík Otakar

MPK: B25J 15/00

Značky: rotační, úchopová, hlavice, součástí, čtyři

Text:

...samosvornost upnuti a umožňuje použití rotačniho motoru s malým krouticim momentem,- zabezpečujicim jen překonáni pasivnichrodporů v mechanismu.Na připojených výkresoch je znázorněno provedení úchopové hlavice. Na obr. 2 je boční pohled na pákový mechanismus úchopové hlavice, na obn. l je úchopová hlavice nakreslena v řezu A-A.Nosnou část úchopové hlàvice tvoří čtyři bočnice J 2,,5 mezi kterými jsou uloženy dva shodné pákové...

Spojení výkonových elektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249639

Dátum: 15.04.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H01L 25/04

Značky: výkonových, elektronických, prvků, spojení

Text:

...polovodičových prvků.Hlavní výhoda silovéhe spojení podle vynálezu spočívá v tom, že pro spojení silových polovodičovýoh prvků je použito levnějšího materiálu a současně je lépe využíváná jeho proudová zatížitelnost. Součástí silového spojení lze předem hromadné strojné připravit, což vede ke snížení pracnosti.Prostorovć uspořádání a černý povrch součástí sílového spojení odvádí svým povrchem významný podíl ztrátového tepla výkonových...

Způsob zpracování 10 až 20procentního vodného roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249638

Dátum: 15.04.1987

Autori: Uhrová Hana, Uher Libor

MPK: C01F 11/24

Značky: způsob, čpavku, vápenatého, zpracování, regeneraci, vodného, vznikajícího, 20procentního, roztoku, chloridů

Text:

...problémy.W Nevýhody současného stavu odstraňuje způsob zpracování 10 až 20 vodného rozttku chloridu vápenatého, vznikajicího při regeneraci čpavku při Solvayově způeobu výroby sody podlevynálezu tím, že se vodný roztok chloridu vápenatého uvede do styku s oxidem vipenatým, za vzniku hydroxidu vápenatěho a roztoku chloridu vápenatěho, jehož konoetraoe je vyšší než koncentrace výchozího roztoku chloridu vápenatěho.S výhodou lze oxid...

Upevnění tělesa článkového kolonkového radiátoru topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249637

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bednář Arnošt

MPK: F24D 19/02

Značky: tělesa, článkového, upevnění, kolonkového, radiátoru, topení

Text:

...má formu oddělítclná části konzoly. Tuto nevýhodu lze však do značné míry odstranit použitím vhodného zdvihacího vozíku, popřípadě jiným provedením konzoly, např. konzoly s neoddělítelnou příčkou podle obr. 4.na obr. l a 2 je v bokorysech znázorněn výsledek konkrét ně provedeného ppevnění podle vynálezu.Na obr. 3 je v püdorysu a schématícky znázorněno upevnění radiátoru na vidlicovité konzoly s příčným čepem.Ne obr. 4 je znázorněna konzola s...

Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249636

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61C 13/00

Značky: hydraulický, omezeným, systém, zdvihem, zařízení, pístů, ruční, pracovního, stomatologických, hydraulické

Text:

...přívodu pracovní kapaliny opatřen obvo 2 249035 dovou štěrbinou, na níž je napojen odvod pracovní kapaliny propojený s jejím přívodem. Obvodová štěrbina může být s výhodou vytvořena zápichem v místě styku spodní části hydraulického válce a uzavíracího víka.Hydraulický systém s omezeným zdvihem pracovního pístu pro ruční hydraulické lisy stomatologických zařízení podle vynálezu umožňuje vytvořit hydraulické zařízení, u něhož není třeba řešit...

Zařízení k upevňování kalených lišt přímočarých valivých vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249635

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zieba Bohumil, Semecký Jiří

MPK: B23Q 1/02

Značky: valivých, přímočarých, lišt, kalených, zařízení, upevňování, vedení

Text:

...drážek a nesnadná až někdy nemožná výměna kalených líšt V případě poškození.Uvedené nedostatky podstatně odstraňuje zařízení k upev Aňování kalených lišt přímočarých valivých vedení k rámu stro je, zejména obráběoího, jehož podstata apočívá v tom že sestává z předepnutých pružných upínek, jejichž jeden konec je apojen šroubem s rámem stroje a druhý konec je opřen o kalenou lištu.Použitím tohoto řešení nedochází k uvolňování šroubů a...

Vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 249634

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krubová Alena, Prokeš Bedřich, Brabec Zdeněk, Šamonil Karel, Navrátil Dušan

MPK: E04C 2/40

Značky: keramický, konstrukce, vrstvený, svisle, dílec

Text:

...tverovek. Tepelné izolpční vrstva je po obvodě vrstveného dílce.přiknyta pásy kovového pletiva, zakotvenýmí svými okraji v okrajových částech omítkových vrstev.Konstrukčním řešením stavebního dílce podle vynálezu dochází k podstatnému zlepšení jeho tepelné technických vlastností,přičemž není nutné pro spojení jednotlivých vrstev použití nerezové oceli. Na rozdíl od stávajících dílců lze vrstvený keramický dílec pro svislé konstrukce...

Zařízení k výrobě drénů pro odvodňování zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249633

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schroemer Milan, Doubravský Aleš, Bebejová Helena, Kühnel Egon

MPK: D04H 13/00

Značky: odvodňování, zařízení, výrobe, zeminy, drénů

Text:

...K dobré funkci zařízení a ke konstantním parametrům vyrobených drénů přiepívá, je-li odtahové a navíjecí zařízení opatřeno navíjecím bubnem, který je v záběru s regulačním elektromotorom, jehož regulačnímu vstupu je předřazen snímač a regulátor napětí navíjeného drénu.Příklad realizace zařízení podle vynálezu je v dalším popsán na základě připojených schematických vyobrazení, kde obr.l znázorňuje část hotového drénu v šikmém pohledu obr. 2...

Automatická obráběcí linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svánovský Miloslav, Čtverák Jaroslav, Blesík Karel

MPK: B23Q 41/02

Značky: automatická, linka, obráběcí

Text:

...a je napojena na další mezioperační válečkový dopravník lg, na jehož konci je umístěna stanice § 1 opracování polo-~ hovacích ploch gg, gg obrobku 3, osazená dvěma proti sobě umístěnými frázovacími jednotkami ll a vybavená přesuvným upínačem lg. V horní části stanice § 1 je umístěno další horní samostavitelné rozměřovací zařízení L 2. Nasleduje úsek lg konečného opracování, sestavený obvyklým způsobem z běžných pracovních a pomocných uzlů.249...

Způsob měření prodyšnosti keramických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249631

Dátum: 15.04.1987

Autor: Torn Karel

MPK: G01N 33/38

Značky: způsob, keramických, forem, prodyšnosti, měření

Text:

...podklady pro určení technologických parametrů procesu např. doby lití, velikosti průměru přídavné škrtící clony v pneumatickém systému apod.Na výkrese je znázorněno schéma pneumatického systému lícího zařízení pro vakuové plnění keramických forem.Zařízení se skládá z licí komory 3 umístěné n stojanu g. Měřená keramická forma g je umístěna v licí komoře 1 a je přiklopena víkem 1 licí komory 3, opatřenym přítlačným mechanismem Ž a vakuometrem Q...

Zařízení pro vyvozování turbulentního proudění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249630

Dátum: 15.04.1987

Autor: Grée Rudolf

MPK: C12H 1/16

Značky: vyvozování, turbulentního, proudění, zařízení

Text:

...se tím, že osově plynule posouvatelný naréžeö je svým vybráním nasuhut na kuželovou část trysky, přičemž výstupní kruhové štěrbina je tvořena vnitřní hranou vybrání v narâžeči a povrchovou kružnicí kužele trysky. Pbhybem narážeče se spojitě mění plocha výstupního mezikruží. Pro provozně dosahované rychlosti proudění, např. při čerpaní piva v rozsahu 0,55 až 2,22 m.s se dosahuje v lokále plně otevřeného generátoru turbulence rychlosti 55...

Zapojení pro řízení přenosu logických binárních signálů, zejména pro řídící jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249629

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bugár Ján, Martínek Václav, Habada Oldřich, Brejška Jiří, Horáček František

MPK: G05B 23/02

Značky: signálu, zejména, důlních, zapojení, binárních, řídící, logických, automatik, přenosu, řízení, jednotky

Text:

...3 j 249 629 prvního obousnčrného třístsvovčho budíeího členu e součssni se čtvrtý výstupe zetěžovecího členu s s druhý výstupe dekődovscího členu. První výstup dekődovecího členu je spoje s pátý výstupe zetčžovecího členu e součesnč e první vstupe zesilovecího třístevověho členu, jehož druhý vstup je spojen s druhý výstupe řídícího členu. Třetí výstup řídíeího členu je spojen se třetí vstupe džiloveoího třístsvověho členu, jehož čtvrtý...

Řídící jednotka logických binárních funkcí, zejména důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 249628

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brejška Jiří, Horáček František, Bugár Ján, Schlemmer Arnošt, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: logických, binárních, řídící, funkcí, zejména, automatik, důlních, jednotka

Text:

...628 dále se všemi n-tými datovými vstupy prvního až n-tého výstupního bloku a se všemi n-tými obousměrnými vstupy prvního až n-tého přenosového bloku. Prvníadresový výstup prvního stupně ovládacího a kontrolního bloku je spojen s druhým vstupem prvního vstupního bloku. N-tý adresový výstup prvního stupně ovládacího e kontrolního bloku je spojen s druhým vstupemn-tého vstupního bloku. První adresový výstup druhého stupně ovládacího a...

Zařízení pro snížení stykového radiálního protisměrového tření pneumatik ve spádových skladovacích žlabech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249627

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 11/20

Značky: radiálního, stykového, skladovacích, snížení, pneumatik, zařízení, spádových, tření, žlabech, protisměrového

Text:

...výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněn celýapádový skladovací žleb včetně tohoto zažízení a na obr. 2je nárys zařízení ve zvětšeném měřítkua 24 s 827Zařízení pro snížení stykového radiálního protisměrového tření pneumatik v příkladném provedení podle vynálezu je tvořeno delním siledbloken 1 připevněným na jednom konci listového pera 2 , jež je ve střední části své délky upevněné V...

Montážní sklad na pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249626

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: E04H 5/00

Značky: montážní, sklad, pneumatiky

Text:

...příkladné provedení spádového monoblokového skladu podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematioký nákres a na obr. 2 schematický půdorys.Montážní sklad na pneumatiky v příkladném provedení podle vynálezu sestávé z levého a pravého skeletového monoblokového spádového sklsdovaciho regálu 5,§na jejichž vstupy navazuje nakládací rampa §,§, přijímací rampa g,ga dopravní rampa 1,1. Odvalovaci kolejnioe obou skladovacích regálů §,§ je na vstupní...

Zařízení k průběžnému zakládání pneumatik do velkokapacitního spádového regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249625

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: B65G 1/04

Značky: zařízení, spádového, regálu, průběžnému, velkokapacitního, zakládání, pneumatik

Text:

...výhodou je to, že pohon, jaů.má poměrně malý příkon,je apolečný pro více zakládacích moetů a relativně velkou kapacitou zakládání, přičemž jejich zdvih je individuální. Výhodou je takě úplné odatránění pružení a ohvění moatů při zakládání. Rovněž je výhodou jednoduohoat konstrukce zařízení.Na přiloženýoh výkresoch je znézorněno příkledně provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je čelní vstupní pohled na spádový regál včetně...

Rotorově předená příze vlnařského mykaného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249624

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kramoliš Vladislav, Navrátil Bohuslav, Piller Bohumil

MPK: D02G 3/04

Značky: předená, rotorové, vlnařského, mykaného, příze

Text:

...barvivům, mäkký- 3 249824 příjemný omak hotového výrobku se zvýšenou stělostí a sníženou hořlavostí.Jsou známé klasickým způsobem vyrobené příze vlnařskěho typu s obsahom přírodních živočišných vláken v podobě chlupů různého původu. Tyto běžně výráběné příze jsou však nevhodné pro zpracování do pletenin z důvodu nedostatečného zakotvení chlupu v těchto přízích.ZRovněž běžně výráběné přízevlnařského typu vypřádanê rotorovým způsobem,...

Tepelně izolační hmota ze sypkých nebo granulovaných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 249623

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hořava Čeněk, Goetz Josef

MPK: F16L 59/05, E04B 1/78

Značky: hmota, izolační, tepelně, granulovaných, částic, sypkých

Text:

...izolační častice jsou v dotykových místech stmeleny nesouvislou vrstvou kapiček tmolu, přičemž mezi tepelné izolačními částicemi a kapičkami tmelu jsou vytvořeny meziàlehlé dutiny nepravidelného tvaru.Mezilehlé dutiny mohou být vyplněny kysličníkm uhličitým, popŕípadě je v nich ytvořen podtlak.Kapičky tmelu mohou být vytvořeny z gelového vodníhoroztoku s nevratnou rozpustností ve vodě po vysušení.Výhodou řešení podle vynálezu je, že možňuje...