Archív za 1987 rok

Strana 285

Zařízení k osazování tabulí k zasklení světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249702

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: E04B 7/18

Značky: zařízení, zasklení, tabulí, osazování, světlíků

Text:

...osazování tabuli k zaeklení světlíku a příčný řez zasklívaným světlíkem, na obr. 2 je axonometrický pohled na část zařízení.Zařízení pro osazování tabulí k. zasklení světlíku m 702připevněné na pracovní vozík pojízdný po střešní ploěe haly, sostává ze ěikmo připevněného podpěrnóho rámu ll, presunu ícího svou vyloženou částí přes obrys pracovního vzniku a opatřenćho nejméně dvěma őkláPě-Oími rozpěrami lg, z nichž každá ,je opatřenaposouvacim...

Zařízení pro homogenizaci dílčích hrubých vzorků sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249701

Dátum: 15.04.1987

Autori: Deák Jiří, Deák Petr

MPK: G01N 1/28

Značky: homogenizaci, dílčích, zařízení, sypkých, vzorků, hrubých

Text:

...1a v blízkosti pláště 2 rotečního bubnu 5 jsou míchací příčky Q. V místě seříznutí bočních stěn 2 je otvor gł, na který se pomocí vodících kolíků L s zamykecích pár gg upevní bud víko Lgrotačního bubnu gjnebo podle volby jednoduchý vsyp 3, nebo na dva otvory rozvidlený veyp ggo Na rámu 1 je pevný hřídel pohonu L 2, na kterém je kyvně a suvně umíetěno remeno 6 se západkou 1 e v horní poloze je upevněný motor gg,který je řemenovým...

Způsob regulace hmotnosti minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249700

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Jiří, Zvonař Jiří

MPK: C03B 37/07

Značky: způsob, minerálně, vláknitých, hmotnosti, regulace, výrobků

Text:

...se měří též hmotnost odpovídající části roune~vyatupujíoího z usazovací komory a při zvýšení pod.tlaku s/nebo hmotnosti rouna se úměrně zvyěuje rychlost posuvu usazovacího pásu a při snížení podtlaku a/nebo hmotnosti rouna se rychlost posuvu nsazovacího pásu úměrně snižuje.vztah mezi podtlakem pod ueazovlcím pisem a hmotnosti rouna na něm se vytvářejícího je ovlivnován řadou ruěivě působících faktorů. Zatímco změny podtlaku lze zjištcvat v...

Řídicí obvod střídače elektrického proudu v můstkovém zapojení se zátěží tvořenou vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249699

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kokeš Antonín, Popov Petr

MPK: H02M 1/088

Značky: můstkovém, obvod, řídící, zapojení, elektrického, vinutím, transformátoru, tvořenou, střídače, zátěží, proudu

Text:

...e druhého řídícího bloku Ž a Q výkonových spínačů a jednak s datovým vstupem 51 druhého klopného bodu 5. Druhý výstup gg prvního klopného obvodu g je spojen se vstupy 11 a §l počítání času třetího a čtvrtého řídícího bloku 1 a Q výkonových spínačů. Výstupy il a gg druhého klopného obvodu g jsou navzájem invertované, přičemž první výstup 11 je spojen se vstupy žg a gg povolení startu prvního a druhého řídícího bloku 2 a Q výkonových spínačů...

Zapojení elektrické kulisy pro regulátor Kaplanovy turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249698

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lamač Jiří

MPK: G05B 19/00, G05B 11/00, G05B 15/00...

Značky: kaplanovy, turbiny, regulátor, elektrické, zapojení, kulisy

Text:

...kratší. Také případná změnazápisu do paměti v důsledku změněnýoh charakteristík proudäní vodní turbínou je kratší a levněj ší. Také kapaoita peunäti je o jeden řád menší. zapojení tím menší a levněj čí. Zapoj ení neustále převádí měřené vstupní signály, to je signál skutečně polohy rozváděcího kolaa signál vodního spadu na číslioovó hodnoty a provádí interpolaoi jednotlivých bodů i mezi křivkami niodelujícími závislost polohy obou...

Pohon pracovních válců provazcových pracích a valchovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249697

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klejch Vlastimil

MPK: D06B 3/34

Značky: strojů, valchovacích, pracích, pohon, válců, pracovních, provazcových

Text:

...válce a kolem předlohověho hřídele tak, že jim udává vzájemně opačný směr otáčení. Předlohový hřídel je na obou ávých koncích opatřen hnacími koly spojenými řetězovými převody s kcly na hřídeli horního, kyvně uloženého pracovního válce,který je neeen rameny, majícími osu kývání totožnou s osou předlohového hřídele.Řešení podle vynálezu zajištuae dokonalejší dodržování atejnoměrnoati přítlaku mezi pracovními válcí ve všech režimech práce stroje...

Elektronický vypínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249696

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H03K 17/725, H03K 17/72

Značky: elektronický, obvod, vypínací

Text:

...napětí, takže jeho sepnutím se přes druhýodpor 1 oba kondenzátory vybijí do řídicí elektrody 53 výkonového spínače 4. Při vhodné volbě velikosti prahového napětí symetrického prahového spínače g dochází ke spínání výkonového spínače 4 v okolí průchodu napájecího střídavéhosítového napětí nulovou úrovní. Třetí odpor lg přitom vy 3 249 ses bíjí druhý kondenzátor § pro dosažení symetrie spínací úrovně. Působením můstkového usměrňoveče...

Třecí kroužek, zejména mechanické ucpávky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249695

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čupka Ján, Bugajda Ján

MPK: F16J 15/28

Značky: mechanické, zejména, ucpávky, třecí, kroužek

Text:

...navařením tvrdou pájkou třecí nákružek 5.Třecí kroužek podle vynálezu se vyrobí například tak, že z neznázorněného ooelového trubkového polotovaru se předobrobí tvar tělesa l podle obr. l. V čelní kruhovédrážoe 1 tělesa ł se upraví třecí nákružek i jejím vyplněním návarem například výše uvedeného třecího materiálu. Konečný tvar třecího nákružku i- vznikne obrobením činného čela Q tělesa 1 podle obr. 2, kde jeznázorněn konečný tvar...

Úl pro minimální včelstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249694

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ptáček Vladimír

MPK: A01K 47/00

Značky: minimální, včelstva

Text:

...plast se zásobami, dvě souše a včely s matkou. V zúženěm prostoru se osazenstvo bezvadně vyvíjí. Změna postavení huněk včslámnevadí. Při plnám obsazsní se v úle nachází kolem 4 000 včal a po dodání 5 kg zásob lze včelstvo zazimovat. Takto vytvorené biologické Jednotky soustřsěují výhody obou výěe popsaných způsobů tvorení malých včelstev Jsou nenáročné na včelí materiál a naopak jej samy brzy poskytují, nespotřebují velká množství zásob,...

Pohybová jednotka lisu na skládání papírových obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249693

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krob František

MPK: B65B 11/50

Značky: papírových, obalů, pohybová, jednotka, skládání

Text:

...je dána pouzdry § nalisovanými současnědo základové desky 1 a pravého držáku li a levého držáku g . v ot voru držáků łíĺa 3 jsou nalisována spodní pouzdra Q pojištěná víkem 15.Horním pouzdrem Q a spodním pouzdrem §prochází táhlo g opatřené ve své spodní částí ozubením, do kterého zapadají pastorek gł na levé straně a ozubené kolo gg na pravé straně. Pastorek gł je uložen v přírubě iz, přípevněnéna levý držák łg v levém ložisku gg, pomocí...

Ochranný spínač snižující nebezpečí zaplavení prostorů vodou především pro automatické pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249692

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pasečný Jan

MPK: D06F 37/42

Značky: především, nebezpečí, pračky, ochranný, automatické, vodou, snižující, prostoru, zaplavení, spínač

Text:

...spínače, na obr. 2 je pohled na možné řešení ochranného spínače, na obr. 3 a obr. 4 jsou uvedeny Varianty snímačů a umístění pod automatickou pračkou.Do přívodního napájecího vedení Š k automatické pračce e se zapojí tlakový nebo tahový spínač g,například mikrospínaą ve vodotěeném provedení. Ovládací mechaníemus 1 tlako vého nebo tahového spínače 3 se spojí spojkou i,například bovdenem z nevodívého nekorodujícího materíálą se snímačom g....

Elektrický stroj točivý s chladicími trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249691

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ráčil Jiří, Kašpar Jiří

MPK: H02K 9/19, H02K 9/00

Značky: točivý, elektricky, stroj, chladícími, trubkami

Text:

...tepe 1 ~ ného odporu v cestě ztrátového tepelného toku mezi svazkem magnetického obvodu s přilehlými povrchy chladicích trubeą a tím zvýšení výkonu chladicího systému stroje, zvýšení jeho životnosti, případně zvýšení jeho výkonu při daných vestavných rozměrech.Na připojeném výkresu jsou na obr. 1 a 2 znázorněny příklady řešení podle vynálezu v podélném řezu.kovové chladící trubky g, jejichž vnější povrch je v místě stykuse svazkem 1...

Závěsná vložka betonového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 249690

Dátum: 15.04.1987

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04G 21/14

Značky: tělesa, betonového, závěsná, vložka

Text:

...spočivá v tom, že část ocelové tyče.závěsné vložky pro styk s betonem tělesa je opatřena kotvicim betonovým tělískem ze zralého betonu.Výhodou závěsné vložky betonového tělese podle vynálezu je to, že zatížení, vyvolané hmotnosti betonového tělesa,se přenáší na vnější plochu kotvíciho betonového těliska závěsnévložky ze zraléno betonu, která je několikanásobně větš než je vnější plocha části ocelové tyče dosavadni závěsné vložky, určené ke...

Indikátor rychlosti řezání rámových pil na kámen

Načítavanie...

Číslo patentu: 249689

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Oldřich, Traxler Jiří

MPK: G01P 3/48

Značky: řezání, rámových, indikátor, kamen, rychlostí

Text:

...lze vyhodnotit vytiženi stroje,dodržováni stanovené technologie. jako i momentálni pracovni režim v okamžiku eventuelni havárie.Zařízení je schematicky znázorněno na připojeném výkresu.245 689 Na obr. 1 je blokové schema celkového uspořádání indikátoru rychlosti 1, který se skládá z pěti hlavníchčástí napájecí zdroj l, snímač Q, vyhodnocovaoí jednotka Š, čidlo 5, časové základny a zapisovač á. Vyhodnouovací jednotka Ě, jejíž rozsah je na obr....

Utěsnění vstřikovací jednotky vstřikovacího čerpadla zvláště pro naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 249688

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marešová Alena, Borůvka Miroslav, Skočdopole Karel

MPK: F02M 59/48

Značky: naftové, vstřikovací, jednotky, zvláště, motory, utěsnění, čerpadla, vstřikovacího

Text:

...jednotlívě prostory. Potřebně vzájemné polohe uvedených pružných těsnění je dana vloženým dístančním kroužkee ge rozpěrným kroužkem 1. Dělkově rozměry jednotlivých součástí jsou voleny tak, aby po vložení vstříkovaeí jednotky 3 do vývrtu11 l skříně 1, tj. v okemžíku, kdy spodní čelo 22 tverově příruby Á 31 dosedne na horní plochu 13 skříně 1, se spodní pružne těsnění2 lehce dotýkalo plochy osezení 240.cherakterístiýo znakem tohoto provedení...

Zařízení pro nanášení kapalných nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249687

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bánský Oldřich

MPK: B05C 1/02

Značky: nanášení, kapalných, nátěrových, zařízení

Text:

...válce ga. Povrch hneného nenášecího válce gg tvoří plyšové nenáěecí vrstve gg, spočívající na vrstvě z textilu.V horní části stojanu gg je s pomocí pružného prvku gg otočná uložen hnaný podávací válec gž, opatřený smirkovým papírem,uloženým ne mäkké porézní gumě. vzdálenost mezi podávecím válcem 32 e nanáěecím válcem g 1 je možno seřídit podle tlouštky A povrchovä uprevoveného materiálu 59. Podávecí válec gj e nenáäecí váleo g jeou hnená...

Zařízení pro vyvození horizontální složky zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249686

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 3/56, G01N 19/06

Značky: vyvození, zatížení, horizontální, zařízení, složky

Text:

...celého zařízení, snednost změny velikosti horizontální složky zatížení a velká přesnosttakto vyvozené složky síly.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na podklade popisu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro vyvozeňílhorizontální složkyzatížení podle vynálezu. 249686 Zařízení sestâvá z tělesa i, V jehož dutině je na stojánku Ž otočně upevněna kladka g, přes kterou je zavěšeno na Vlákŕ...

Způsob seřízení břitů nožů frézovací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249685

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pechatý Karel, Kříž Josef

MPK: B23C 5/20

Značky: břitů, způsob, frézovací, seřízení, hlavy, nožů

Text:

...např. při požadavku velnł nalé axiàlni a radialni hâzivosti, je nutno frézovaci hlavu brousit ve snontovanéo stavu.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob aeřízeni břítů nožů frézovaci hlavy podle vynalezu, využivajici pružné deforoace ooteriñlutělese nože nebo tělesa frézovaci hlavy, jehož podstata spočíva v too, že těleso upevněného nože neho těleso frézovaci hlavy se nařizne dražkou a pomoci staiítolného elenentu je odtlačovano až do...

Podavač na obtížně dávkovatelné prachové a sléhavé materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 249684

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítězník Luděk

MPK: B65G 53/46

Značky: dávkovatelné, podávač, sléhavé, materiály, obtížně, prachové

Text:

...prvků tvořených pružnou planžetou, které zasahují do prostoru mezi žebry přihrádkové klece při jejím průchodu oblastívýstupního hrdla. Alternativní připojení jedné nebo více planžetke vnitřní straně segmentu. 249534Dávkovaný prachový materiál je odebírán otáčející se přihrádkovou kleeí a je jí posunován mezi vnější plochou segmentu a vnitřní plochou těleea podavače směrem od vstupního hrdla k výstupnímu. Přesto, že působením stěny...

Zařízení pro bezobslužný tlakový odběr vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249683

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holata Miroslav, Jirsák Václav

MPK: C02F 1/40

Značky: bezobslužný, zařízení, tlakový, odber

Text:

...a bezobslužnosti energeticky zajíštované dosud nevyužívanou energií hydraulických ztrát v česlích projevující se vzniken tlakové diference před a za česlemi při jejich ucpávání. Při použití plováku je proces čištění energetickyzajištován rovněž doeud nevyužívanou změnou potenoiální energie vody vyvolávannu změnou Ělohy hladiny před odběrným zařízením.Konstrukce zařízení podle vynálezu je vybavena deformovatelnou výklopnou etšnou,...

Způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249682

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jochman Jaroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: snižování, dopravních, pásu, obsahu, způsob, pryžotextilních, vložkách

Text:

...vysuäování vody.Při použití uvedených metod vysušování dopravních pásů se gradient koncentrace mění pozvolna pouze v důsledku odpařoání vody z povrchu a transport vody ve vložkách je pomalejěí a vysušování je méně účinná, což má za následok vyšší časovou a energetickou náročnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob snižování obsahu vody ve vložkách pryžotextilních dopravních pásů při teplotě 100 až 150 °C podle vynálezu, jehož podstatou je, že...

Odlučovač a absorbér na zachycování příměsí z plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249681

Dátum: 15.04.1987

Autori: Servus Stanislav, Pětioký Karel, Cvrk Zdeněk

MPK: B01D 47/10

Značky: absorbér, odlučovač, příměsí, zachycování, plynů

Text:

...ätěrbin je zaručene, že vypírecí kapeline.je rovnoměrně rozdělene po čelá dálcevý-tokových štěrbin, a tím i na celý průřez hrdla Venturiho trubice. zavedením vypírací kapaliny na jednu stranu a vvlivem proudící vzduäiny na druhé straně každé nárazové přepážky dochází k jejich vibraoím, ktoré jsou vhodné k zamezení tvorby nánoaů na nárazových přepážkách.Na ořipojenýoh výkresoch jsou echematicky znázorněąy příklady odlučovače a absorbéru...

Uzávěr kolony filtračního aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249680

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiala Josef, Mainer Petr, Zejda Jiří

MPK: F16J 13/16

Značky: filtračního, kolony, uzáver, aparátu

Text:

...může být řešeno tím, že horní část pomooného rámu,opatřená hřídelem a exoentrem,je upevněna v pomocném rámu otočně.Výhodou uvedeného řešení dle vynálezu je především defi-í novaná upínací sila na víko kolony filtraěního aparátu, která může být v jistých mezích regulována otáčaním vymezovacího šroubu. Je to dáno tím, že ovládací páka exoentru jeév uzavře-. ném stavu vždy ve stejné poloze. Další výhodou jsou vhodné pákové poměry mezi...

Závěrná hlava čidlové jímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249679

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíc Vladimír

MPK: G01L 19/00

Značky: hlava, čidlové, jímky, závěrná

Text:

...třetiny jeho šířky.Výhodou tohoto řešení je možnost použití těsníciho kroužku ejednoduššího tvaru s jednodušší výrobní technologii a libovolnou volbou rozměrů i materiálu, menší hmotou těsníciho i konst rukčního materiálu a dobrou spolehlivostí při pouhém ručním do-Ť tažení převlečné matky 1 při tlaku prostředí uvnitř čidlové jímeky řádu několika desítek Ma. Utěsňuje se přitom oouze jediná mezera.Na připojenénjvýkresu je ve svislém osovém...

Váleček pro pásový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249678

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gruncl Jaroslav, Chlumský Ladislav, Novák Miroslav

MPK: B65G 39/02

Značky: dopravník, pásový, váleček

Text:

...válečku má však tu nevýhodu, že při jeho výrobě,kdy jsou čela s nahrubo opracovanými vnitřními průměry nejprve nalisována do pláště válečku, s ním svařene, a pak jsou teprve na spe ciálních strojích zaručujících maximální souoeost obráběny na čisto jejich vnitřní průměry, dochází k vnikání třísek a chladící kapaliny do vnitřního prostoru válečku, odkud se jen obtížně a nedokonale odstraňují.Tyto nevýhody jsou odstraněny provedením...

Způsob hydrofobizace porézních keramických materiálů pro hrubé čištění vod obsahujících polární a nepolární organické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249677

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikyška Stanislav, Kačín Jan, Bartuška Miroslav, Engelthaler Zdeněk, Bareš Miroslav

MPK: B01J 20/10

Značky: kapaliny, způsob, čištění, polární, nepolární, porézních, organické, hydrofobizace, hrubé, materiálů, keramických, obsahujících

Text:

...graf 1 - 4 v závislosti na množství hydrofobizačního činidla a teplotě expozice. Hydrofobnost (Hb) je vyjádřena jako podíl hydrofobizovaného materiálu, který se za standartni expozice nesmočil vodou. ii- 2 249 677 Graf č. 1 znázorňuje závislost hydrofobnosti křemeliny upravené různým přidavkem metylsilikonového oleje a těžkého topného oleje. Hydrofobizační činidla byla přidáno na formě 5 v aoetonu,po vysušení byla křemelina...

Způsob regenerace expandovaného perlitu nasyceného ropnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249676

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kačín Jan, Engelthaler Zdeněk, Lošťák Alois, Müller Josef

MPK: B01J 20/34, C02F 1/28

Značky: regenerace, expandovaného, způsob, nasyceného, perlitu, látkami, ropnými

Text:

...například ropné látky.« 249 575 Uvedené nedostatky s vyšší účinností řeší předmět vynálezu, který vychází ze skutečnosti, že ropná látka je expandovaným perlitem vázána převážně kapiiárními silami. Při nasycení sorbentu do» chází k rovnováze mezi gravitačními a kapilárními silami půeobícími na absorbovanou ropnou látku. Při působení větší síly, než je gravitační síla, například síly.odstředivé, dochází k rychlému uvolňoa vání a odlučování...

Zařízení k nastavení a zajištění pracovního záběru zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249675

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mayer Václav, Kadlec Vítězslav, Svatoš Zdeněk

MPK: A01B 63/32

Značky: zemědělského, zajištění, nastavení, záběrů, zařízení, stroje, pracovního

Text:

...vyná 1 ezu,jehož podstata spočíva v tom, že přímočarý hydromotor je hydraulickým obvodem propojen s hydraulickým akumulátorem 1 pojistným ventilem se zpětným ventilem.Předmět vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu,který představuje pohled na zařízení v půdorysu.Zařízení sestává 2 hlavního rámu l,nosného rámu zamědělského nářadí §,ov 1 ádacích ramen l,držáku §,dále přímočarého hydromotoru g,hydraulíckého akumulátoru §,poj 1 stného...

Zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249674

Dátum: 15.04.1987

Autori: Verner Ladislav, Kubelka Vladimír

MPK: B23Q 7/06, B65G 47/24

Značky: válcových, orientaci, dutých, těles, zařízení

Text:

...dutých vélcových těles, protože podle vynálezu dochází k orientaci jednoznačně definovaným pohybem.Na přiložených výkresoch je na obr. 1 znázorněno celkové konstr. provedení zařízení pro orientaci dutých válcových těles se dnem, na obr. 2 je znázorněna funkce přestavitelně zarážky. výkyvného dílu a záchytnáho prvku. ná obr. 3 je zachycen princip působení vych ylovacího prvku.- 2 249 874 Zařízení se skládá z dopravního vedení l, které je...

Způsob vločkování a separace ve vločkovém mraku v čiřičích úpraven vody a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249673

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesařík Igor, Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

MPK: C02F 1/52

Značky: úpraven, separace, mraku, vločkovém, čiřičích, provádění, zařízení, způsob, vločkování

Text:

...zvlněné zprohýbaně a obr. 5 deflektory umístě né na bocích dílčích prostoru vločkového mraku.- 3 249 573 Způsob vločkování a separaco ve vločkovém mraku v číři čich úpraven vody se podle vynálezu provádí tak, že se suspenze vody s vločkovaci přísadou zavádi zeepodu do plochých dí 1 ~ čích prostoru vločkového nraku, v těchto se suspenze nechá stoupat vzhůru, přičemž se svislé vrstva stoupajici suspenze zvlňuje udilenim bočních nárazů...

Stahovák kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249672

Dátum: 15.04.1987

Autori: Indrák Miroslav, Frank Miroslav

MPK: B25B 27/00

Značky: kuželovým, mlýnů, ventilátorových, stahovák, uložením

Text:

...podle vynálezu se dosahuje zvýšení produktivity práce při stahování kol ventilátorových mlýnů, snižuje se fyzická námahe pràcovníků, šetří se hřídele ventilátorových mlýnů a podstatně se zkraouje čas oprav ventilátorových mlýnů.Příklad provedení stahováku-kol ventilátorových mlýnů s kuželovým uložením podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreSueStahovák sestává z příruoové desky 2 se středovým rozpěrným těleaem Ž a táhel 5...

Zařízení pro cyklické tlakové zkoušky trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249671

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíc Vladimír

MPK: G01M 3/00, G01M 3/28

Značky: cyklické, trubek, tlakově, zkoušky, zařízení

Text:

...Z s dvojitým elektrickým vysilačem signálu, výpustným ventilem § a třetím spojovacím šroubenim Žł v úpravě koule-kužel pro potrubni styk s oběhovým systémem přes vstupní ventil ll . K áolni části o délce l m jedné ze zkousenych trubek Á je měděnými svorkami lg připojeno přes chladící mědéné lišty sekundárí vinutílłz elektrického transformátoru o napětí 5 V. K primárnímu vinutí ip tohoto transformátoru je v sérii zapojen řiditelný indukční od«...

Způsob likvidace fenolových vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249670

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Luděk, Dittrich Vladimír, Franc Svatopluk, Pech Jaroslav

MPK: C02F 1/04, C10J 3/00

Značky: fenolových, tohoto, způsobu, likvidace, způsob, zařízení, provádění

Text:

...vzduinýn kyslíka a přínejaenšín zbarví církulační249 370 V případech, kdy se navrhuje zavàdění odpařené fenolově vody do generatoru k vytvoření zplyňovací směsi, se nikde neřeší bezpečnost provozu ohrožená nísenía kyslíka s půroa obsahující hořlavé organické látky, ktere v přímém styku s kyslíka by mohly způsobít vznícení apožâr zařízeníaPodstata způsobu likvidace fenolových vod, popřípadě zba~ vených dehtů dekantací, z tlakového zplyěování...

Způsob válcování plechů a pásů za tepla, prostých anizotropie mechanických vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 249669

Dátum: 15.04.1987

Autor: Panek Petr

MPK: B21B 1/40, B21B 1/22

Značky: prostých, válcování, mechanických, vlastností, pásu, plechů, způsob, anizotropie, tepla

Text:

...parametrů oceli v přičném směru, což jest v podsta~ tě tctěž jako kdyby došlo k náhradě těchto oceli ocelemi kvalitynějšimi. Výhodouvynálezu je, že materiál je válccván tak, aby ši řeni a prcdlužováni materiálu bylo rovnocenné. Tok materiálu formuje tvárné nekovové vměstky, které při takovémto způsobu válcováni zaujimaji tvary blizké kruhu, misto protáhlých úzkých tva rů vznikajicich při klasickém způsobu válcováni. Anizometrie me~chanických...

Přepravní skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249668

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalec Zdeněk, Hudec Václav, Sikora Jan, Plepla Josef

MPK: E04B 1/348

Značky: skříň, přepravní

Text:

...buňka pro skladovací nebo dílenské účely, s případným využitñmstropu jako pracovní plošiny při umístění v těsné blízkosti sanované budovyša to při stálé uzamykatelnosti vnitřního prostoru a při možnosti poznenáhlého vyprazdňování přepravní skříně dle potřeby staveniště, aniž by tím byl zhoršen například přístup a znemožně~ no stohování. Její výhodou je rovněž to, že ji lze vzájemně propojovat a tak vytvářet potřebné prostory. ~Přepravní skříň...

Mechanický naběrač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249667

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sotona Jiří, Anderle Karel

MPK: C03B 7/22

Značky: mechanicky, naběrač

Text:

...z boku a na obr. 2 je detail napínacího zařízení.Mechanický neběrač (obr.l) seetává z podstavce li, na kterém je umíetěno evielé rameno lg, ne jehož epodním konci je jeden elektromotor ll a na jeho druhém konci je vodorovné rameno łj. Toto vodorovné rameno li je opetřeno na jednom konci druhým elektromotorem ł 1 a na-druhém konci koncovým členem ł, na kterém je připevněna nabírací eklářeká palice g. V dolní části mechanického naběreče je...

Zařízení pro nabírání viskozních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249666

Dátum: 15.04.1987

Autori: Anderle Karel, Sotona Jiří

MPK: C03B 7/22

Značky: viskózních, zařízení, nabírání, kapalin

Text:

...viskosních kapalin podle vynálezu Je napojení držáku na těleso umožňující jeho snadnou a rychlou výměnu, když k výměně držáku dochází vždy při použití jiného rozměru nabíracího elementu. Další podstatnou výhodou je konstrukční jednoduchost a výrobní nenáročnost. švynález je blíže objaeněn na příkladu provedení podle připojených výkresů, kdena obr. 1 Je pohled na zařízení ana obr. 2 je detail držáku a tělesa po rozpojení .Zařízení pro nabírání...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem, zejména nátrubkem o poměrně velkém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249665

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elfmark Jiří, Hladký Jan, Jílek Ladislav

MPK: B21C 37/29

Značky: poměrné, těles, zejména, dutých, velkém, výroby, průměru, způsob, nátrubkem, válcových

Text:

...obr. Íĺa 5 je ohnutý ponlotcvar po provedení první operace, obre 2 a 6 je tentýž polotovar po vyhrdlení, provedeném ve druhé operací, obr.3 a 7 je ohnutí polotovąru po provedení třetí operace a obr. 4 a 8 znázorňuje duté válcové těleso po dokončení ohybu ramen, provedeném ve čtvrté operací.Výroba dutých válcových těles e nátrubkem, vyrobených z tluetého plechu, podle příkladného způsobu se provádí tak,že ve výchozím pleohovém polotovaru...

Způsob výroby dutých válcových těles s nátrubkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249664

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladký Jan, Elfmark Jiří, Jílek Ladislav

MPK: B21C 37/29

Značky: válcových, těles, způsob, výroby, nátrubkem, dutých

Text:

...polotovar s vytvořeným otvorem pro vyhrdlení ee ohýbá e pak vyhrdluje, jehož podstata spočívá v tom, že plechový polotovar se nejprve ohne do tvaru písmena U, provede se vyhrdlení v místě vytvoreného otvoru, načež jeho rovná ramene se ohnou na požadovaný průměr váloového tělesa.Výhodou tohoto zpüsobu podle vynálezu je jeho jednoduchost, při kterém ohýbání plechového polotovaru je možno provádět ne běžném zakružovacím stroji e...

Prefabrikovaný železobetonový závěs vrstveného panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249663

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lembak Michal, Surý Antonín

MPK: E04C 2/36

Značky: železobetonový, panelu, prefabrikovaný, stěny, obvodové, zejména, budov, závěs, vrstveného

Text:

...čímž vzniká vlivem elektrochemických potenciálů chemická koroze. Lze také konstatovat, že cena epojovacíchelementů je značně vysoká.-Použití třmenu z běžně oceli je eložité a praené. NevýhodouAželezobetonové konzoly oboustranně vetknuté je, že v místěvetknutí do vnitřní i vnější vrstvy panelu vznikají značné chybové momenty od vlastní hmotnosti vnější vrstvy. Snižuje se tím tuhost zejména vg výrobním stediu a tím vzniknoutrhlihy, které vedou...