Archív za 1987 rok

Strana 284

Bezplovákový odváděč kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liška Zdeněk, Billian Vladimír

MPK: F16T 1/22

Značky: kondenzátu, odváděč, bezplovákový

Text:

...unéšeče, opatřeného excentrickým otvorem,je možno snadno otočením kotouče nastavit vhodný průtočný průměr kanálku kotouče na excentrioký otvor v čele unššeče podle změnyvýkonu teplosměnného zařízení, to je podle změny množství kon denzátupřitékaného do odváděče, čímž se odstrení nebezpečí zaplavení zařízení kondenzátem nebo naopak pronikání páry do kondenzátního potrubí. Výhodou tohoto řešení odvšděče je rovněž to,že vstupní hrdlo je umístěné...

Zařízení na zkoušení funkce vstřikovačů a vstřikovacích trysek spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249741

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02M 65/00

Značky: zkoušení, trysek, vstřikovacích, funkce, spalovacích, motorů, vstřikovačů, zařízení

Text:

...tlak kapaliny umožňuje řešit zařízení mobilního charakteru.Na připojeném obrázku je příklad konkrétního provedenízařízení podle vynálezu, kde píst a pomooná páka jsou ve4 2 ua 741 spodní krajní poloze, přičemž samosvorná objímka s dvouramennou ovládací pákou jsou zakresleny V poloze, kdy právě nastalo samosvorné uchycení objímky na pístnici vlivem pohybu páky vyznačeným směrem.Zařízení na zkoušení funkce vstřikovačů a vstřikovacích...

Zařízení na zkoušení funkce vstřikovačů a vstřikovacích trysek spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249740

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krejčí Pavel

MPK: F02M 65/00

Značky: zařízení, zkoušení, vstřikovacích, vstřikovačů, spalovacích, trysek, motorů, funkce

Text:

...na zkoušení funkce vstřikovačů a vstřikovacíchtrysek sestávající z mechanické části se zvedacím mechanismema hydraulické části s výtlačným elementem pracovní kapaliny, 4 249 740 s tlakoměrem na měření jejího tlaku a s odměrnou nádobou na měření objemu pracovní kapaliny vyznačující se tím, že mechanická část sestává ze stavitelného závaží l na pomocnépáce g výkyvně spojené s pístnicí 2, která má ve spodní části nákružek Q, o...

Zařízení pro ovládání pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kýr Ladislav, Janda Josef

MPK: B60L 15/20

Značky: pohonů, vozidla, zařízení, ovládání, trakčního

Text:

...z prvního povelového členu g§, jehož výstup je připojen jednak na vstup prvního tvarovaoího členn gg, jednak na vstup prvního výkonového spínače ąg, jehož výstup je připojen na trakční pohon §. Výstup prvního tvarovacího členu gg je připojen na první vstup Éprvního logického součínu lg, jehož výstup je přes druhý izolačnípřevodnk gta druhý zesilovač 3 připojen na druhý vstup Q regulátoru. Dále zařízení sestava z třetího povelového č 1 enuQ...

Zařízení ke znehodnocování vadných plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoň Jaroslav, Tydlačka Miroslav, Hampl Karel

MPK: B60C 25/00

Značky: plastů, vadných, znehodnocování, zařízení

Text:

...a manipuláčním můstkem.zařízením podle vynálezu se odstraňuje nebezpečí možnosti úrazu pracovníka při znehodnocování pláště a dále umožňuje zne~ hodnocovat pláště všech rozměrů, i když jsou vybaveny kordovými vrstvami 2 jakéhokoliv materiálu.Na připojeném výkresu je na obrázku 1 znézorněno schematicky zařízení podle vynálezu, kde na frémě g zařízení je uchycen třmen 3 s prostřihovadlem 3, který nese hydraulicky ovládaný průstřižník 3....

Pojivo pro výrobu hydrofobizovaných minerálně vláknitých a sklovláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Domčík Leopold, Zvonař Jiří, Mach Lumír

MPK: C08K 9/06

Značky: výrobků, minerálně, výrobu, sklovláknitých, hydrofobizovaných, pojivo, vláknitých

Text:

...připravit způsobem podle vynálszu, podle nejž ss polysiloxan emulguje přímo ve vodném roztoku základní složky. Postup podle vynálezu umožnuje emulgovat silikonové slouösniny, které Jsou jinak emulgovatelné pouze s přídavkem emułgátorů. U pojivové emulze připravené postupem podle vynálezu se příznivé účinky silikonové přísady projeví v plné míře. Polysiloxany je možno emul~ govat v menším množství roztoku pojiva a po vytvoření emulze ji...

Sací koš čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirsák Václav, Holata Miroslav

MPK: F04B 21/06

Značky: sací, čerpadla

Text:

...ve víku otvor, kterým prochází táhlo pístu g připojené ke zpětnému ventilu 1.Tlačná pružina lg udržuje dno 1 v základní poloze a tvoří zároveň pružnou vratnou vazbu k ventilu 1. Dno síta ipa horní prstenec Ž mají v obvodovém kruhu oválné yotvory Q, kterými prochází pruty g síta l.Kbš pracuje následujícím způsobem. V klidu, kdy je zpětný ventil 1 uzavřen, nalézá se dno 1 v nejnižší poloze, jak je vyznačeno na obr. 1. Při započetí čerpání se...

Elektronický regulační a vypínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: G05F 1/66

Značky: regulační, obvod, vypínací, elektronický

Text:

...spínače 2 B. Připojením báse prvního tranzistoru l§ přes pátý odpor g ke společném uzla aátčše 2 e výkonového spínače gg a současně připojení báze druhého tronsistoru 11 přes šostý odpor g do téhoä uzla je tínto pomocným obvodom doseženo vybíjení prvního, druhéhoitřetího kondenzátora gg, 1 a 6 při poklesu napětí na výkonověm spínaěi 2 § k nulová úrovni, čímž je hystereze odstraněna.Jakmile veličina snímaná čidlem gg dosáhne své mezní...

Způsob nastavení úhlu implantace iontů při skupinové implantaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 249734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Karel, Dynda Vladimír

MPK: H01L 21/425, H01L 21/265

Značky: úhlu, nastavení, implantaci, způsob, skupinové, implantace, iontů

Text:

...pozice. Společnou nevýhodou uvedených způsobů je velká časová náročnost na změnu nastaveného úhlu implantace a vysoké pořizovací nákladyom 2 249 734 Popisované nevýhody řeší způsob nastavení úhlu implantaoeiontů při skupinové implantaoi na implantačním kotouči v implantační komoře podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že osa rotaoe implantačního kotouče s upínaoími pozicemi o pevné úhlové výohylce se vyohýlí od podělné osy...

Spojení hnané části čerpadla s hnacím hřídelem pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249733

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner František

MPK: F04D 29/22

Značky: hnacím, čerpadla, částí, pohonů, spojení, hnané, hřídelem

Text:

...spoje, což se projeví v prodloužené životnosti ložisek a tím také lepší provozní spolehlivosti celého soustrojí.Příklad provedení podle vynálezu je schemstioky znázorněn na přiloženém výkrese, na kterém je podélný řez hydraulickou částí čerpadla a částečný podélný řez hnací částí čerpadla v monoblokovém provedení s použitým spojovecím hřídelem mezi hnaoíPřečnívající konec ll hnecího hřídele lg částečně znázorněného P°honu l, například...

Jednolícní osnovní pletenina nebo proplet s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Kochta Zdeněk

MPK: D04B 21/14, D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina, jednolícní, proplet, efektem, plastickým, barevným

Text:

...Z hlediska upotřebení je možné uplatnění na vrchní ošaceníą bytové textílie. například potahové látky, na prolamované pleteniny a podobné.Bližší vysvětlení a podstata vynálezu jsou patrné z přiložených příkladných provedení vazeb oenovních pletenin, které znázorňují na obr. 1 jednolícní oanovní pleteninu e nitêmi výplňkové soustevy, provlečenýni ve všech řádoich a mezi všemi eloupky uzavřenými smyčkani, vytvořenýni z efektní eouetavy nití....

Způsob přípravy monokrystalů metodou růstu krystalů z cizí taveniny na krystalickém zárodku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249731

Dátum: 15.04.1987

Autor: Nevřiva Miloš

MPK: C30B 17/00

Značky: krystalů, přípravy, růstu, monokrystalů, zárodku, cizí, metodou, způsob, taveniny, krystalickém

Text:

...krystaly se odstraní například mechanicky.z držáku.Uvedený postup umožňuje zkrátit celý technologický postup dosud používané přípravy monokrystalů ,a tak snížit spotřebu elektrické energie i podíl neůspěšných operací který je důsledkem přerušení dodávky elektrické energie, a který v případě klasického provedení činí až 50 . K další výhodě postupu podle vynálezu . patří úspory nedostatkových surovín, dosažené opakovaným použitím jedné...

Zapojení zdroje nepřerušovaného stejnosměrného napětí se sériovým měničem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: H02J 7/10

Značky: zdroje, sériovým, nepřerušovaného, měničem, zapojení, napětí, stejnosměrného

Text:

...zátěže 5 a dobíječe § jsou uzemněny.Nabíjecí a rezervní usměrňovač § a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 jsou opatřeny vstupy pro připojení sítě. Sériový mě~nič g, nabíjeci a rezervní usměrňovač Q a usměrňovač 5 pro napájení zátěže 5 mohou být tvořeny vždy buč jedním měničem neho soustavou paralelné propojených měničů. Zapojení může být beze změny íunkee realizováno i v obrácené polaritě, tj. s uzemně ným kladným pölem.Při siřovém provozu e...

Zařízení pro přípravu jamnozrnných suspenzí, zejména vápenného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šamal Oldřich, Seichter Pavel

MPK: B01F 13/10

Značky: vápenného, jamnozrnných, mléka, přípravu, zařízení, suspenzí, zejména

Text:

...stator Q, uložený v souosé poloze s rotorem.§ na dolním konci nosiče gą valcového tvaru,jehož horní konec je spojen s víkem reakční nádrže l a jímž prochází hřídel 1. Nosič li je perforován tak, aby byl umožněn volný průtok mezi jeho vnitřním prostorem a proetorem reakční nádrže L. Stator Q má tvar směrem dolů obrácené misky, jejíž víko LA je opatřeno stredovým otvorem li pro hřídel 1 a jejíž obvodovou část3 A 249 729 tvoří vnější ozubený...

Rotační zařízení pro přípravu organického hnojiva z kejdy se zvýšeným odparem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249728

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hlavica Zdeněk, Ševčík Vladimír

MPK: C05F 3/06

Značky: kejdy, hnojiva, rotační, zvýšeným, organického, přípravu, zařízení, odparem

Text:

...i míchačky, pomocí nč-hož je dávkováną na šikmý pásový ďopravník ž, z něhož postupuje přes horizontální pásový dopravník g do núeypky rotačního neskladňovaoího zařízení g. Z podélné výsytpky na epodní části žlabu naekladňovaoího zařízení 8 vypadává materiál do kruhové nádrže La to tak dlouho, až ee materiál přibľíží ke snímacím elektrodám kepaoitního spínače na konci zařízení. Ponocí kapacítního spínače připojí se- 3 - 251 72 a napětí na...

Topné těleso se stejnosměrnou povrchovou teplotou, zejména pro tepelnou úpravu plošných termoplastických útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249727

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B32B 31/20

Značky: povrchovou, úpravu, teplotou, zejména, útvaru, stejnosměrnou, těleso, plošných, tepelnou, termoplastických, topné

Text:

...dooahují sice mnohem větší stavební délky, ale Jejich přívodní konce nehřejí v dělce asi 150 nn. Při aestavovíní topněho tělesa z těchto elektrickýchtyčí je potřebné vždy každou tyč v některém místě podepřít,tím dochází k zaetínění tepelného vyzařování v místě podpěry, což vede k nežádoucímu pruhování na povrchu zpracovávaněho ploěného útvaru.Použití topných tělee v podobě plynových hořáků má své ekonomické opodstatnění, ale nelze je s...

Organokřemičitý elektroizolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249726

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kopal Václav

MPK: H01B 3/46

Značky: elektroizolační, materiál, organokřemičitý

Text:

...0,4 hmetnostníeh dílů organickěho barviva. Polyaminově tvriillo je s výhodou tvořeno kondenzćtem alkylfenelu a ronaldehydu s polyaminem.akte vytvoření elektroiselační hmota dosahuje peeitickóh ebjemověho odporu vJL . m až 3,476,104 a elektrickou pevnosť 69,4 kV/u. Te zaručuje dokonalou pevnosť i při delší prevoze ve vysokých teplotách, dosahuaícíoh až 200 (3.65 hmetnoetníeh dílů menomeru metyltrichlůilanu s malým množství...

Svařovací hlava pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 249725

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dorazil Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: obloukem, svařování, hlava, ochranné, atmosfére, elektrickým, svařovací

Text:

...mezi jednotlivé svařovací operace. Nedochází tak k samovolněmu odpadávání spečeného kovu, čímž se zlepší kvalita svaru.Odstraní se časové ztráty a sníží se namáhavost práce.ľříklad svařovací hlavy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém vykrese, kde obr. l znázorňuje svařovací hlavu v podélném řezu, obr Ž detail čelní plochy tělesa hlavy a obr. 3 alternativní provedení ovládání posuvu trubice.l hlavy, opatřeného rozváděcími otvory...

Pružné uložení vysokootáčkového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sichler Jan, Pavlík Jiří, Kříž František, Buchta Josef

MPK: D01H 7/14, D01H 7/882, D01H 1/12...

Značky: pružné, uložení, rotoru, vysokootáčkového

Text:

...znázorněné naobr. 1 sestává z dvouřadého speciálního kuličkového ložiska g uloženého v členu l vyrobeném z lehké slitiny. Člen l je na obou koncích opatřen nákružky 1 s válcovým vnějším povrchem Q uspořádaným v ocelovém pružném kroužku 1 uloženám ve vnitřním povrchu Q tělesa 3 spřádací jednotky. Při jiném možném provedení pružného uložení podle vynálezu může být člen l vyroben z plastu a nebo může být z lehké slitiny a kroužek 1 může být...

Spouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Matyšek Stanislav

MPK: F04D 29/60

Značky: zařízení, spouštěcí

Text:

...je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje čelní pohledna spoustěcí zařízení se zavěšeným čerpadlem a obr. 2 boční pohled na zařízení z obr. 1 s naznačeným horizontálním uložením čerpadla.Podlevyná 1 ezuje spouštěcí zařízení tvořeno příčníkem l,který je opatřen úchytem g a na kterém jsou pomocí horizontálně přestavitelných objímek 1 osově zavěšena dvě táhla 1. Na táhlech 1 jsou ve střední části jednak...

Tahač pro přepravu těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249722

Dátum: 15.04.1987

Autor: Havelka Igor

MPK: B66F 7/10

Značky: těžkých, předmětů, prepravu, tahač

Text:

...vlnovec, ktorý je připevněn na rámu tahače . Pneumatický motor a pneu» natický vlnovec jsou spojeny ee zdrojem tlakového vzduchu pomocí ovládacích prvků a jsou napojeny na tlakovou hadici na stlačený vzduch v hale. Hadice má rychloepojku a její délka se rovná vzdálenosti soueedního pracovištěo.Použitím pneumatického tahače místo podlahových dopravníků nebo místo nevýbušného vozíku dojde k úspoře investičních prostředků (stavební i...

Zařízení na mechanické odstraňování pařezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249721

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Toman Ladislav, Katzer František

MPK: A01G 23/06

Značky: pařezů, odstraňování, zařízení, mechanické

Text:

...je znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je y axonometrickém pohledu znázorněn celý stroj, obr. 2 znäžomňujedetail mechanismu příčného posuvu stroje, na obr. 3 je znázorněnHlavní částí stroje je řezný kotouč 1, uloženýna hřídeli g,který je uchycen v ložiskách Q, připevněnýoh k rámu A stroje. Součástí rámu Q stroje je konzola Ž, umístěná v horní části stroje. K této konzole Q je přichycena pístnice Qfhydraulického válce Š, který se...

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zabloudil Václav, Pravda Rudolf, Štůsek Jan, Škarabela Miloš

MPK: F02M 3/04

Značky: motorů, paliva, spalovacích, zapojení, spotřeby, regulaci

Text:

...ventilu a tím i k dodávoe paliva- 3 249 720 do systému běhu naprázdno, čímž i nedochází h zhasínání motoru »Dále je výhodou to, že toto zapojení nevyžaduje časté seřizování odborným pracovníkem a že dále dochází i k zvýšení životnosti jak akumulátoru ,tak i startéru .Na přiloženém výkresu je echematicky znázorněno příkladné zapojení pro regulaci spotreby paliva podle vynálezu.Zapojení pro regulaci spotřeby paliva spalovacích...

Zařízení pro strojní zasazování a upevňování bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249719

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pažout Emil

MPK: B44C 1/28

Značky: upevňování, kamenů, strojní, bižuterních, zasazování, zařízení

Text:

...a kandlky, ješ Nov. opojovaoími prvky, např. hadioemí, propojeny přee ovládací ventil o vývävou tak, že každá o řad lůžek tvoří samostatnou soustava.výhodou zařízení podle vynálezu je zlepšení využití etrojníhp času .pro vlastní faatování na dvojnásobok v porovnání se. známým dosud pouäíva-nŕm zařízením.Zařízení podle vynález je lépe patrně z popisu e. připoje nćho výkrese., na. něm je eohematioky zobrazeno příkledné provedení.na...

Nerozpustná elektroda pro elektrochemické úpravy povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klapka Vladimír, Firman Miroslav

MPK: C25D 17/10

Značky: elektroda, povrchu, úpravy, nerozpustná, elektrochemické

Text:

...v tomto případě je zajištěná při eventuelních korozníchúbytcích elektrody její dostatečně životnost. Je dále výhodné, jeli trubka hadovitě stočena do několika smyček, nebot při takovém uspoňádání elektroda rovnoměrněji vykrývá stěnu vany a vytvoří tak rovnoměrnějěí elektrické pole. Pro lázně obsahující oxid chromový nebo kyselinu sírovou je nejvhodnějěím materiálem elektrody olovoa jeho slitiny, pro jiné lázně je výhodným materiálem...

Způsob přípravy isometrických krystalů enolformy piroxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drahoňovský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Hampl František, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Svoboda Jiří

MPK: C07D 417/12

Značky: způsob, enolformy, piroxikamu, krystalů, přípravy, isometrických

Text:

...krystalů enolformy sloučeniny vzorce I podle vynálezu je založen na všeobecně známém faktu-/Víz Preparativní reakce V organické chemíi, díl V, str. 647,Nakladatelství ČSAV, Praha 1960/, že u sloučenin, u kterých je možná oxo-enolové tautomerie-ñ-GH- (jž -ŠdřO H dochází v nepolárníoh aprotických rozpouštědlech k posunutí rovnováhy směrem doprava.Výhodamí způsobu přípravy ísometrických krystalů podle vynálezu jsou levné a snadno dostupná...

Programovatelné zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249716

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ficek Lumír

MPK: H02P 7/28

Značky: zařízení, řízení, bezkontaktní, pohonů, strojů, poháněných, elektrických, programovatelné

Text:

...podle- 3 2 «I 71 n vynálezu stačí znát pouze vstupní a výstupní informace, obdobné jako u převodníku kódů. Tím odpadá celá logika, at již vypracovaná logickými znaky, či zpracovaná pomocí boolovské algebry.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad provedení programovatelného zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněno jeho blokové schéma, obr. 2 představuje schéma...

Zapojení samočinného přepínače hvězda – trojúhelník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H02P 1/32

Značky: hvězda, zapojení, trojúhelník, samočinného, přepínače

Text:

...Emitor tranzistoru IE je dále zapojen na první rozpínací kontakt ggł prvního stykače, který je připojen na řídící elektrodu druhého elektronického spínacího prvku ggg, V tomto případě druhého tyristoru, který přemostuje spínací kontakt łgg druhého stykače, spojený do série se čtvrtým rezistorem gł. Tento čtvrtý rezistor gi je spojen do série s cívkou gg druhého stykeče a druhým rozpínacím kontaktem Žgł prvního stykače, který je přes první...

Zapojení obvodu řízení elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H01H 47/00

Značky: zapojení, elektrických, obvodů, spotřebičů, řízení

Text:

...zapínacím tlačítkem g. Cívka g stykače je překlenuta paralelné připojeným elektro 5 ~ x 249 714niekým spínecím prvkemg a k němu paralelne přes první až třetí svorka ł, g, 2 připojeným funkčním obvodom -Q. Funkce a stavba funkčního obvodu g je stejné jako u prvního příkladu zapojení obvodu řízení elektronických spotřebičů. Stisknutím tlačítka g se stykač připojí ne sít. V tomto oksmžiloą stykač zapne a zůstene v tomto zapnutém stavu i...

Rotační rozdělovač vzduchu vícekomorového textilního filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Říha Milan

MPK: B01D 46/42

Značky: rozdělovač, rotační, vzduchu, textilního, filtru, vícekomorového

Text:

...upevněné ne profilovém nosníku. Tento nosník tvoří stěnu komory stetoru pro přívod regenerečního vzduchu. Jazýčky pružných profilových těsnění jsou sítuovány proti přetlaku příváděného regenerečního vzduchu do takto vytvořené komory a jsou tímto přetlakem vyhnuty e přítístknuty na opracované plochy, vytvořené jak na stěně stetoru, tak íune příruběTímto řešením je zaručene požadovaná těsnost tělesa rotač ního rozděloveče v komoře filtnu,a...

Chladicí válec mísicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Breuer Jaromír, Vlašánek Ladislav, Groh Josef, Kohoušek Ladislav, Koudelka Karel

MPK: B01F 15/00

Značky: chladicí, válec, zařízení, mísicího

Text:

...přednoetí. Prakticky je u něj vyloučeno poškození vnítřního povrchu chladicíhe válce, podetatně ce zvýšila životnost nožů jeho rotoru. Doaěhlo ee i plynulejěíhe chodu dodávacíhe čerpadla a určitého snížení příkonu .jeho elektronotoru. zjednoduěila se výroba, montáž a oeřízení nožů.Na připojení výkzreau je zjednoduäoně znázorněn-příklad provee dení chladioího válce podle vynálezu v aplikaci u nícicího zařízení. Na obr.1 je zařízení v ěáetečněn...

Bezpřepadové patro

Načítavanie...

Číslo patentu: 249711

Dátum: 15.04.1987

Autor: Volák Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: bezpřepadové, patro

Text:

...patro. Jeho volná plocha je snadno měnitelná základními veličinami určujícími geometrické uspořádání petra. Navíc je možno využít části petra k odvodu tepla ze systému nebo přívodu tepla do systému. Poněvadž délka trubic v jedné řa~ dě výpletu je větší než dálkový rozměr řady, je takto zvětšenou teplosměnnou plochou dosaženo zvýšení výměny tepla v systému. Turbulence tekutiny proudící trubicemi se zvyšuje vlivemsekundární cirkulace....

Způsob krystalizace bezvodé krystalické glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodová Hana, Svoboda Ivan

MPK: C13K 1/00

Značky: způsob, krystalické, krystalizace, bezvodé, glukosy

Text:

...glukoay bezvodou krystaliokouglukoeou provádí jejím velkoplošným povrchovým rozsevem při očkovaoi teplotě 65 až 70 °C e při polovičnim naplnění krystalizátoru roztokom gluko~ eye Poté se krystalizátor doplni roztokom glukosy a ponechá kryatalovat, přičemž se krystalizaoe ukončí při teplotě 42 až 48 °C.Vtip způeobu podle vynálezu spočívé jednak ve velkoploěném rozsevu očkovacího materiálu při částečně naplněném kryetalizátoru, a jednak v...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249709

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: hydraulické, zařízení, servomotoru, dvoustupňové, ovládací

Text:

...přestavným~ústrojím §§, spojeným ovládací větví §§ se sígnální větví gg.Přestavné ústrojí §§ je propojeno uvnítř hydrogenerátoru gg s přívodní větví lg a externé s ovládací větví âá.Předmět vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto Není-li dvoustupňové ovládací zařízení ll v činností, klesne tlak v pružinovém ovládaním prostoru 59 únikom kapaliny přesmalou tryeku 11 až na odpadní tlak. V přívodní větví lg panuje předepínací tlak, který...

Způsob výroby technického naftalenu rafinovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 249708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Růžek Josef, Plesník Miloslav, Košťál Daniel, Krupička Josef

MPK: C07C 15/24

Značky: způsob, naftalenu, výroby, technického, rafinovaného

Text:

...náročnosti. Kyselina sírová po zreagovàní s nečistotamiz naftalenu vytváří velmi nepříjemný odpad, s jehož líkvidací čí využitím jsou stále větší problémy, především z hygienickýcha ekologických důvodů. skladování kyseliny sírové a odpadní kyseliny í rafínačni reakce za zvýšené teploty vyžadují zařízení,odolávající korozi kyselinou sírovou. Rafínace kyselinou sírovou způsobuje ztráty naftalenu, protože se při sulfonaci nečistot...

Způsob potiskování konvertorových pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249707

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tajovský Miloš, Jonáš Pavel, Pajgrt Oldřich

MPK: D06P 3/14, D06B 1/14

Značky: způsob, konvertorových, potiskování, pramenů

Text:

...3 vyjímatelnými perforovanými dny a zpracují se v pracím stroji, bezprostředně potom se premeny usuší, uloží se do konví a dále se zpracují obvyklou technologií.Výhody způsobu potiskování podle vynálezu spočívajíědeíňn v možnosti ekonomického potiskování vlněných česanců v menších položkách (Již od 200 až 300 kg), v možnosti umístění strojního zařízení do čtvercových výrobních prostorů bez nutnosti zachování jednoho nepřetržitého proudu, ve...

Způsob barvení česanců a konvertorových pramenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jonáš Pavel, Pajgrt Oldřich, Horálek Miloslav, Tajovský Miloš

MPK: D06B 1/14, D06P 3/14

Značky: pramenů, způsob, konvertorových, barvení, česanců

Text:

...s vyjímatelným perforovaným dnem v nepravidelných smyčkéch, které se po naplnění umístí do uzavíratelného pařáku, kde se barvivo fixuje parou o teplotě 100 až 150 C po dobu 10 až 60 minut, dále se obarvené česance nebo konvertorové premeny vyjmou z kontejnerů spolu s vyjímatelnými dny a zpracují se v pracím stroji, beprostředně potom se usuší, uloží se do konví a dále se zpracovávají obvyklou technologií.Výhody způsobu bervení česanců...

Zařízení pro zavádění textilního rovinného pásu do textilních úpravárenských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Milan

MPK: F26B 13/10, D06B 3/10

Značky: textilního, zavádění, pásu, úpravárenských, zařízení, textilních, rovinného, strojů

Text:

...nevýhody dosavadniho stavu techniky do značné míry odstraňuje zařízení pro zavádění textilního rovinného pásudo textilnich úpravárenských strojů, tvořené tykavkou okrajetextilniho rovinného pásu, motorem s pohybovým šroubem pro ovládání pohybu ramene vstupniho vedení řetězu v rovině textilního rovinného pásu a zapojením ovládání motoru, podle vynálezuj jehož podstatou je, že zapojení ovládání motoru je tvořeno selsynem...

Zařízení k výrobě nesymetrických válcovaných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamus Jiří, Kupčák Jaroslav, Martinka Jaroslav

MPK: B21C 37/29

Značky: válcovaných, zařízení, nesymetrických, profilů, výrobe

Text:

...příčně nůžkami Q na chladníkové délky, doválcovává se ve válcovacím pořadí Qna jehož výběhu je dělíoí zařízení, které podélně rozstříhává etojinu I profilu gg a dělí ho tak na dva T profily ,g a jež sestává z dělíoího válcového dua gg, stabilizační armatury Q a antitorzního průvlačného vodítka 49, z něhož se rozstřihnuté T profily ,g přes výhybku dostávají na chladníky 59.Dělící válcové duo gg je tvořeno dvojicí horizontálních vál 3 249...

Zařízení na hydraulické pomalé míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249703

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halámek Bohumír

MPK: C02F 1/52

Značky: míchaní, zařízení, pomalé, hydraulické

Text:

...norných stěn a v návaznosti na to i celých souborů technologických zařízení úpraven vod a vyšší náklady na úpravu vody, než se předpokládalo Různé technologické postupy úpravy vody, které se v úpravnách vod využívají sezőnně(naipř. úprava vody s dvoustupovou nebo jedostupňovou separací. suspenze nebo s použitím organických flokulantů) vyžadují pří pravu suspenzí vloček za různých hydraulických podmínek, které však nelze vytvořit pomocí norných...