Archív za 1987 rok

Strana 282

Izolační vzduchová komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249822

Dátum: 15.04.1987

Autori: Honzák Jaroslav, Štefanko Jiří

MPK: F02M 27/04

Značky: vzduchová, izolační, komora

Text:

...při teplotách kolem l 700 °K.Proto při spalování ionizovaného vzduchu e palivem je nutno teplotu spalování stabilizovat pod teplotu 1300 °K, aby vznik nežádoucích toxických plynů, zejména oxidu duoíku NOX, byl omezen na minimum, t.J. alespoň 10 x méně než je při současném stavu. Stabilizące teplotypod 1300 °K se dosáhne tím, že se Jednak použije palivo 9 nízkou výhřevnoeti, zejménaipod 13 MJ kg 1, dále že ee sekundární vzduch ohřívá pod...

Filtračně drenážní geotextilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249821

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fiala Zdeněk, Nápravník Karel, Seidl Jan

MPK: D04H 1/46, D04H 13/00

Značky: drenážní, filtračné, geotextilie

Text:

...etěn stavebníchVýhody filtračné drenážní geotextilie podle vynálezu epočívají v zajištění její dostatečně tuhosti pro oddělonvání těžších granulovaných materiálů při nepetrněm úbytkudrenážních účinku v závislostí na vzrůstu jejího stlačení. Tuhoet geoteztilie je možno upravit volbou počtu na sobě ležíoích mřížek drenážního jádro, na jejichž stykových plochách se vlivem stlačení geotextilie drenážní prepustnost podotatně nemení. Pritom...

Zařízení ke stabilizaci prostorových stavebních dílců při jejich přepravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249820

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Josef, Hartman Jan

MPK: B60P 9/00

Značky: stabilizaci, jejich, zařízení, přepravě, dílců, prostorových, stavebních

Text:

...spodnímpřepravního vaíníku šrouby 39 s příslušnými maticemi, na který seukládá pŕepravovaný prostorový stavební dílec, a horním rámom Q, 249820 .ktorý se ehora přichycuje na šrouby gg spojující svíalé prvky 1 s prvky vodorovnýmí gg konstrukce tohoto prostorového stavebního dilce.Spodní rám gg je obdélníkový a je svařen z běžných ocelových válcovaných profilů, např. průřezu ve tvaru písmeno U. Na jeho horní ploše jsou uspořádâny.dvojice svěrek...

Ramenový šicí stroj s jehelním, patkovým a spodním kmitavým podáváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249819

Dátum: 15.04.1987

Autor: Janderka Emanuel

MPK: D05B 27/20, D05B 27/06

Značky: šicí, stroj, patkovým, kmitavým, jehelním, spodním, podávaním, ramenový

Text:

...jehel, vynechávání stehu, chvění a hlučnostÚkol je vyřeěen ramenovým šicím strojem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že stavitelný výstředník,opatřený ojnicí,je spojen e jedním ramenem dvoursmenné páky-upevněné nahřídeli s kulisou jehelní a patní tyče, jejíž druhé rameno je 249819 v jspojene táhlem se epodnímthřídelem, který je epřažen pákovou eoustevou B podavačem. Iného provedení, znázorněného na výkrese, kde značí obr 1...

Zařízení k ovládání předních brzd motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249818

Dátum: 15.04.1987

Autori: Morisák Zdeněk, Ohnoutka Lubomír, Havránek Milan

MPK: B60T 11/28

Značky: motorových, ovládání, vozidel, zařízení, traktoru, zejména, předních

Text:

...váleo A zadních brzd je přípojen na vyrovnávací nádržku. Ne výtlačnou část levého hlavního brzdového válce 5 zadních brzd a pravého hlavního brzdovéhoWáloe 5 zadních brzd je napojeno potrubí vyrovnavače tlaku §, k němuž jeou připojeny potrubím levá zadní brzda 5 a pravá zadní brzda 1. Vyrovnaveč tlaku § svým pomocným píetem 2 je propojen e dvouramennou pákou gg k ovlâdacímu ventílu lg přívêau, který spojuje jednak vzduohojem ll i e...

Sací kanál spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249817

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šlasinger Jiří

MPK: F02M 35/10

Značky: kanál, motorů, spalovacího, sací

Text:

...která má vrchol na oee ventílu a vrcholovýúhel /90 - 170/Q Tato tečnà kuželovà plocha je vedena průseč nicí vnější rotační plochy e rovinou ůetí sacího kanálu. Druhàptečnà kuželovà plocha, ktera vymenuje vnější rotační plochu, jevedena průsečnicí vnější rotační plochy e vnitřní vâlcovou plo-chou vystupku. Vrcholový úhel této druhé kuželovê plochy jeVýhodou sacího kanálu, opątřenêho v rovině jeho ústí výstupkêm Pädle vynàlezu, je především...

Zařízení pro výrobu pleteniny se stínovým efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249816

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cvach Zdeněk, Pásek Pavel

MPK: D04B 27/12

Značky: stínovým, zařízení, pleteniny, výrobu, efektem

Text:

...určitým počtom osnovních nití, kdy některá oenovní nitě jsou navrch e jiné veapod vzorové tyče. Střídavýn přítlakem vzorové tyče na obě skupiny nltí je vytvářen efekt v danám vzoru.- 3 Vytvéření etínového efektu na pletenině pomocí vzorové tyče je echematicky znézorněno na výkreeu a dále vyevětleno při popieu tohoto výkreeu. WNa oonovních vélech l jsou navínuty oenovní nitě g, ktoré jeou vedený přes nepínecí planžety 1 e kledecí píetroje...

Zapojení řídicích obvodů číslicových měřicích přístrojů pro měření integrálních veličin periodických průběhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249815

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kugler Vlastimil, Novák Jiří, Havlíček Václav, Štěpař Vratislav

MPK: G01R 19/25

Značky: měřicích, řídících, periodických, číslicových, průběhu, integrálních, zapojení, veličin, měření, obvodů, přístrojů

Text:

...l řídic ch impulsů o kmitočtu fo.i je připojen přes dělič g kmitočtu, který je zároveň připojen přes čítač § period na vstup řídicího obvodu 1, na první vstup obvodu 2 fázového závěsu. Jeho druhý vstup je připojen na zdroj signálu synchronního s měřeným signálemo kmitočtu fx. Výstup obvodu 2 fázového závěsu je připojen na ovládací vstup generátoru l řídicích impulsů, jehož výstup je zároveň připojon na referenční vstup převodníku Ž...

Pružné uložení elektrovřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 249814

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž František, Sichler Jan

MPK: D01H 7/882, D01H 7/12, D01H 1/244...

Značky: pružné, uložení, elektrovřetena

Text:

...je žádoucí z hlediska rezonancí a přitom dostatečně tuhé. Rezonanční oblasti jsou posunuty do nižších frekvencí otáček, doetetečně rozdílných od frekvencí pracovních a při rozběhu a doběhu jsou lehce překlenuty. Snižuje se hlučnost valívého celku a převládá pouze hluk způsobený ventilačními účinky především spřádecího rotoru.Pružná uložení elektrovřetena podle vynálezu je v řezuznázorněno na přiloženém výkrese na obr. t a ne obr. 2 je...

Výkyvný suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249813

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tauš Lubomír, Juránek Bořivoj

MPK: B23B 47/00, B23Q 1/10

Značky: stroje, výkyvný, suport, obraběcího

Text:

...je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.V tělese łz, uloženém na sanich Q, je upraven stavěcídválec ll s ozubenou pístnicí lg, která zabírá do ozubení otočného čepu lg uloženého v nezakreslených ložiskách. S otočným čepem lg je pevně spojene jedno rameno úhlové páky g. Alternativně může být úhlová páka g uložena otočné na pevném čepu a ozubený čep lg A může zabirat do ozubení upraveného přímo na úhlové páce g, Druhé rameno úhlové...

Pojistka k zajištění nitěnek na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249812

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchánek Bořivoj, Horňák Bohuslav, Modrijan František, Kříž Vladimír

MPK: D03C 9/00

Značky: nosiči, zajištění, pojistka, nitěnek

Text:

...nitěnkx ÉDalší podstatąvynálezu spočívá v ton, že ozub ramene pojistky je opatřen šíkmou plochou pro záběr s výstupkem nosiče výhodou pojistky podle vynáleou je rychlé a bezpečné zajíštění jnitěnek na nosiči proti vypadení. Rovněž vyjmntí pojistky z no. siče je snadné a rychlé bez použití zvláštních nástrojů. APříklad provedení vynálezu je znážorněn na přiloženýohvýkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na sloupek nasazenýna táhle...

Uzávěr pro zajištění sloupku na táhle prošlupního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249811

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horňák Bohuslav, Kříž Vladimír, Vostal Oskar

MPK: D03C 5/00

Značky: sloupků, zajištění, táhle, prošlupního, uzáver, ústrojí

Text:

...a obr. 2 perspektivní pohled na sloäbek nasazený na táhle proàlupního ústrojí.Pružná poJistkalje uložená vo § 1 oupku ga s ním pevně spojena. Na svém volném konci je pružná pojistkalopatŠena ozubem 3 pro záběr s neznázorněhým vybráuím v táhlełprošlupního ústro jí. Mezi spojem pružné pojistky lise sloupkemâa ozubem 2 je na pružné pojísťce 1 vytvořen pro 1 isí pro žáběr s výstupkem 6 na posuvném tělese 7, ktoré je ložono v drážce 8 s 1 oupu...

Zařízení pro regulaci průtoku oleje motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249810

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01M 1/16

Značky: zařízení, oleje, regulaci, motorem, průtoku

Text:

...pouze na motorech, které pracují jen na jmenovitě otáčky Použitím navrhoveně regulace průtoku oleje je možno motor provozovat s těmito čerpadly na nízkê a volnoběžnê otáčky, což je nutně zejména v lodním provozu.Regulace průtoku oleje tlakem zpúsobuje zvýšení tlaku mazaoího oleje do prostoru ložiska pístního čepu, které má nejmenší bezpečnost v tlouštce hydrodyhamickê vrstvy v porovnání s ostatními ložisky klikovêho mechanismu. Za klidu...

Zařízení pro zásobování, usměrnění a zachycení nábojnic vyhazovaných z automatické zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249809

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41D 10/12, F41D 10/38

Značky: zbraně, zásobování, usměrnění, zachycení, vyhazovaných, nábojnic, automatické, zařízení

Text:

...zozadu (ve smeru střelby) na zařízení k usmärnění a. zgohyoení nábojnio spojené i se zásobníkem, obr. 2 znázorňuje pohled směrem A na zařízení podle vynález a na obr. 3 a l Je nakreslen detailní pohledna uchycení vaku na. uábojníoe.Základ zařízení podle vynálezu tvoří Koryto l (obr. 1),které Je trvale spojene se zásobníkem g například odporovým evařováním. Usměrňovaoím prvkom zařízení Je zadní stěna 3, í která usměrňuje vyhozené nábojnice do...

Zařízení pro ruční přestavování suportů obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249808

Dátum: 15.04.1987

Autori: Steklík Jaroslav, Švec Milan

MPK: B23Q 5/34

Značky: suportů, obraběcího, přestavování, ruční, stroje, zařízení

Text:

...mechenismu, který je svým zúženým.dutým koncom 21 zasunut do dutiny gg pomocného hřídele 1, Záklední mechanismus je dále tvořen odpruženým čepem gg, uloženým v otvoru ovládacího hřídele gl opatřeným výbráním gga posuvným v délce dalšího vybrání gg, do něhož zasahuje dorazový šroubek gšy Na čelo odpruženého čepu gi dosedá pruži 249808na 31, opírající se o vnitřní oeazení zúženěho konce ovláda-cího hřídele 21, v jehož dutině je...

Vyhazovač nábojnic pro automatickou zbraň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249807

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubor, Horák Zdeněk

MPK: F41C 15/00, F41D 11/06

Značky: nábojnic, zbraň, automatickou, vyhazovač

Text:

...opřenáVýhodou použití ýyhnzovače podle vynálezú je, že po každá ráně ee ze zbraně nábojníoe vyhodí výhoáným hrdlem, takže není nutno náhojníce praonä a zdlouhawä vyjímat z nábojovýoh komorrevolverového bubnu nebo z lůžek podávaoí oívky. Další výhodaApoužítí vyhazovače podle vynàlezu spočíva ve výrazném zjedno duäení konstrukce zbraně, neboł odpadá nutnost výroby několikaúábojových komor nebo aložitého ústrojí oívkového podávání. 249807Na i ...

Zařízení pro zpracování plošných textilií kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249806

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bořek Jiří, Janoušek Jaroslav

MPK: D06B 15/09

Značky: plošných, textilií, zařízení, čpavkem, kapalným, zpracování

Text:

...zařízení, při poklesu nspínací síly je naopak zrychlí. Žádaná napínací síla je nastavitelná. Z komory lg prochází textílie těeněným prostupem łá do protiproudného parního odčpavkovacího oddílu ll, kde postupuje přes vodicí válečky kanálem proti proudu páry přiváděné tryskami lg umístěnými před těsněným výstupom textílie lg. Tepelný systém komory lg a odšpavkovacího oddílu ll je vzájemně propojen tak, že celkové množství páry potřebné pro...

Přídavné stohovací zařízení k čelnímu nakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249805

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: zařízení, nakládací, stohovací, přídavné, čelnímu

Text:

...obvodů a v kombinaci s vhodných řešením ostatních prvků i vyloučit jakékoliv zásahy do hydraulického vybavení čelního nakladače. Při časté konstrukci nak 1 adače,kdy bývá rozvaděč k ovládání přídavného příslušenství oddělena rozvaděč hlavních pohybů proveden jako jednopákový, je vhodnépřevedením vysokotlak. hadic okruh naklápění lžíce napojit na přídavný rozvaděč a místo něho připojit okruh přídavného příslušenství, který bude složit k...

Způsob přípravy koželužských pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249804

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řehák Petr, Žůrek Milan, Marková Jana, Novotný Vlastislav

MPK: C14C 11/00

Značky: koželužských, pomocných, způsob, přípravků, přípravy

Text:

...nepoužitelné. Předností způsobu podle vynálezu je-i skutečnost, že se vyráběji produkty nizkovískőzni při relativně vysokém obsahu netěkavých látek, až 40 hmotnostnich procent. Výhody nízkych hodnot viskozity plnicího připravku lze spatřovatpředně ve výrobě, kde jsou ztráty ha vyráběném plnicím přípravkuväůäâľ menší než u vískozních přípravků a dále i u spotřebitele«veosnažši rozpustnostidpřipravku a jeho zpracovatelnostľ. A . Významnou...

Plnicí přípravek pro plnění především lícových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249803

Dátum: 15.04.1987

Autori: Řehák Petr, Marková Jana, Novotný Vlastislav, Žůrek Milan

MPK: C14C 3/00

Značky: plnicí, přípravek, plnění, lícových, usní, především

Text:

...poměr mezi hydrolyzátema karboxylovanou~vinylovou složkou 1 lj.přičemž.hmotnostni poměr mesi hydrolýzátem a celkovým množstvim vinylo vých složek 13. Vinylové složky se při výrobě plnicího přípravku použivají Jako kapalné mohomery výsledný produkt je i po zpolymerováni monomerůrozpustný ve vodě. iDále je vynález doplněn několika příklady provedení, které iluetrují rovněž výrobu plnieího přípravku podle vynálezu. Pro bílkovinný aubstrát...

Potrubní spoj mezi vnitřní a vnější nádobou dvouplášťového zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249802

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plášil Vladimír, Nožička Břetislav, Bátorová Věra

MPK: F17C 13/08

Značky: nádobou, vnitřní, dvouplášťového, zásobníku, potrubní, vnější

Text:

...zásobníku podle vynàlezu mínímalízuje velikost napětí ve spojí hrdlo - plàšt nádobya tím, že v podstatné míře snížuje hodnoty síl a momentů vnášenych do tohoto spoje, hrdlo odlehčuje.p 2 Příklad provedení potrubního spoje podle vynálezu je scheĺmatícky znázorněn na výkresü vo svislé» řezu.oo plàště 1 vnítřní nádoby je zavařono hrdlovg, které je á na vnější straně pláště 1 vnitřní nádoby uloženo kluzně ve vodfíku g, pevné spojoném s pláštěm...

Zařízení k brzdění vysokootáčkového pružně uloženého spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249801

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buchta Josef, Pavlík Jiří

MPK: D01H 7/882, D01H 7/22

Značky: spřádacího, vysokootáčkového, pružné, zařízení, uloženého, rotoru, brzdění

Text:

...rotoru je na straně náhonu prostřednictvím čepu otočné uspořádáno tělísko opatřeně jednak výstupkem e jednek dalším čepem, který je e čepemrovnoběžný, a je ne něm otočné tuapořádáne brzdičke opetřená deotičkou z brzdného materiálu.Q Zařízení podle vynálezu je konetrukčně 1 výrobné jednoduché a nenáročná na údržbuJeho výhodou je, že eliminuje změnu polohy hřídele způsobenou brzdnou silou takže při ąždění dose dá destička z brzdného materiálu...

Způsob regulace propustnosti kombajnu pro sklizeň obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Voss Lothar, Michel Bernd, Ohl Dieter, Heidler Klous, Hofmann Gunther

MPK: A01D 41/12

Značky: způsob, sklizeň, regulace, propustností, kombajnu, obilovin

Text:

...nsoöpewennx oöbacanewca öonee Toqno. B npnnaraemmx qepremax Hsoüpamena őnoąnaa cxeua ycwpoñcwna perynnposaunx nponycxuqň cnocoönocrn c KOPDGKTHPOBKOŘ HOMHHaHbHOFO suaqennx HaPpySKH. B sebàoyöopoqnpm Komöaüue, c nomombm perncwpąnnn Momenma Bpameanx na MonoTHHBHQM őapa 5 aHe~CO 0 TBeTCTBYmmHM narqnxom nsuepnemx Benuqun, smaanaewcn uarpysxa, aaancamaa or npqnycxnoñ CHOCOĎHOCTH. Cnrnanú nsuepneuux snaqeunů ow nynxwa Momeawa Bpamennavi...

Sledovač hranolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249799

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jost Gunter, Hertel Walter, Bailer Frank, Kohler Mathias, Uhsemann Mathias, Mann Volker

MPK: D03C 3/20

Značky: sledovač, hranolu

Text:

...4 npnsmu. Hpu npnsme 5 c nsrbm nan mecrbm öoxonm MH CTeHKaMH B ncke 1 Hnnxona rpn OTBQDCTHH cornacuo nenenmm npnsmu Haxonxwcz. KoHeqHo nso 6 peTeHHe npnenenď H uns pyrn HDHSM, Hanp. HpHMH.C qerupbma ÓQKOBHMH CTeHKaMH, Kam cneunanncw nerxo ysnaew.KoHTponbHuü npnőop COCTOHT H 3 ocHoBHoü HHHTH 6, Ha Koropoü Tpn myna 7 no~ snunn cornacno enennm npnam pacnonomenu npn HDHSMG 5 c HHTBW nnn mecwbw öoKoBmMH cTeHKaMn. mynm 7 noanuuu Ha nameŕpe...

Utěsněný jezdec zdrhovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohlstedt Christoph, Apel Alois

MPK: A44B 19/32

Značky: zdrhovadla, jezdec, utěsněný

Text:

...1, Bepxneň nenoqKH 2 saxpusammnx enemenwon. BTH oöe uenoqxu coennueum npn nouomn àynxannr snposauumx neBoü 9 H npasoň 10 YHHOTHHTGHBHHX nnaHoK. 3 aKpuBammne 3 neMeH~TH 5, 6 namHTu Ha Hecymym DeHTy 3,4 c nomombm coennnnwenbnoro mna HcnBHHyTu K ocn HOB 0 pOTa 13. Cneonawenbno, coennnenne mBoM 7, 8 nemnw coOTBGTCTBEHHO Ha BHemHeM KOHĽE oceü noBopoTa 13 3 aKpmBammn 3 neMeHToB 5 6. TeM caMM oñecneqnsaewcn T 0, WTO ycToüqnEocTL K Hsrnőy...

Ohřívací modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 249797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Arendarčuk Albin, Burcev Viktor, Medveděv Alexandr, Musijenko Oleg

MPK: F27D 2/02, H05B 3/06

Značky: ohřívací, modul

Text:

...no ocoöeHHo aůmexwnmno ncnonbsonaaue ero Ha csone neqn. . .B rex cnyuanx, Korna Kepaunqecxaa Tpyöxa 5 uącTnqHo BMCTYHaeT sa npenenm önoxa 1, Hanöonee SQQEKTHHOvHCHOHb 30 BaTb.eľ 0 Ha 5 oKoBm CTeHKaX neqn. Buyrpu KepaMuqecKHx TDYĎOK 5 caoôouo pa 3 MemeHH pesucràanme 3 neMeHTm 2.üyreponoqnmň őnox 1 Momer HMETB mopny npnmoyronbnnxa (®nr.1), uunnnnpa(®Hr.2) nan nonyunnnnnpa (®Hr.6). Bnox 1, HMemmnñ.®opMy HDHMOYPOHLHHKB,peKoMeHnyeTcn nuz neqeň c...

Zařízení pro leštění pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kocar Petr Akimovič, Alexej Jurij Antonovič, Šinkarenko Nikolaj Illarionovič

MPK: B24B 31/02

Značky: leštění, zařízení, vodou

Text:

...kapmanos, TO ecrb Heoôxonmo BmnonHHTE HepaBeHcTBoHanöonbmaa mnpnna nonKuVKapMaHa onpenennewcx B sanncnmocwn OT raöapnTOB oöpaőarmsaeumx Hsuennü H uenecooőpasummn raőapuwann ycwpoñcraa B uenoM.YcTpoňcTBo paôoTaeT cnenymmnm oôpasom.Kpumxa 3 c őapaöanom 4 npn noMnmu npnnoa 7 nonnmaewcn 5 Bçpxnee nonomenne. B öapaöan 4 sarpymammcz erann H Hanonunwenn cornacno TexaonornqecKouy npoueccy. nocne sarpysxn ôapaöan 4 onycKaeTcH B sanny c mnxocrbm H...

Zařízení k impulsivní magnetické kontrole fyzikálně mechanických parametrů feromagnetických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Linnik Ivan, Cukerman Valerij, Matjuk Vladimir, Melguj Michail

MPK: G01N 27/87

Značky: mechanických, fyzikálne, zařízení, výrobků, feromagnetických, magnetické, impulsivní, kontrole, parametrů

Text:

...06 oxónqaunnHamepeann nocwynaeTn 3 őnoxa 2 nsmepeuús B önox 6 ynpaBneHnn.Hpn STOM önox 6 ynpasnenun Buaer cnrňan paàpemenna őnoxy 4 HaMHTH Ha nepenncusanueuxonHçň nuwoýnaunn, usuenzer K 03 ®®HuHeHT nepeaqn őnoxa 2 usmçpenna na öónbmnñ,n BHOBB 3 anycKaeT nporpamwnmä renepawop 7 HMHYHBCOB Toxa, KOTOPHŘ reHepnpy~ er BTOpym cepn pasuaranqnsamme-Hamârnnqnsammnx nunynbcos, KOTOpHe cnaqana pasmarnnqnaamw u 3 nenne,a sawem Hamaruuqusamw-ero...

Monocyklon pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249794

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šokurov Jurij, Gutman Anatolij, Presman Vladimir, Abramov Leonid

MPK: F02M 35/02

Značky: vnitřním, motor, spaľovaním, monocyklon

Text:

...Hoň aaonno c KOPHYCOM h. Coepuenue Kopnyca 4 c sosyxoo1 ®nKcupyercn sannoaumn samenxamn 7. V Monoumxnou paöoraew oőmqnmm oöpasom, xapaxwepnmu uns ycwpoňcwn c nuep HHOHHHMH HDHHHHHSMH npennapnwenbnoü ÓHHCTKH Bosyxa. HCHOHBSOBSHHE HSOČDETQHHH B MECCOBOM HDOHBBDHCTBE HYTEM OTHHBKH ĽGTBHEŘMOHOHHKHOHE H 9 HHQCTMECC OĎQCHEÉHBBGT snaunwenbumň BKOHOMHQECKHŘ SQĎEKT.pyöox 1 c unepuuonuu annapaToM öxe 1, H onopau mnauueu ceTKoň 6, Bunonuen...

Kryt válce hermetického chladicího kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249793

Dátum: 15.04.1987

Autori: Steudel Walter, Hanert Johann, Werner Johannes, Stoeckel Henry, Günther Eberhard

MPK: F04B 39/12

Značky: kompresoru, chladicího, válce, hermetického

Text:

...coxpamaewcà TeMnepaTypHmň oömen Memy cmarmm ra 3 oM n ra 3 oM HHSKOPO annennx H ras Hnsxoro asnenma nocTynaeT K Bcacmaammemy Knanany oTHocHTenbHo xonoam.Hsoöperenne onucuaaewcn c nomombm npunepa BHHOHHEHHH H qepTemeü, Ha KOTODHXZ®nr. 1 H 306 paXaeT npennaraeMym KoHcTpyKunm KpmKH unnnapa, Bn csepxy Ha repmernqumü xononnnbnmň KOMHpeCCOp,ónr. 2 - Ban no cwpenxe Ha mur. 1.Fepuewnquuň xononnbnmň Konnpéccop no cymecrsy COCTOHT na Kopnyca 1 H...

Způsob výroby katalyzátoru na bázi chromu, železa a molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249792

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedova Larisa, Nisičenko Faina, Mozgovaja Valentina, Popov Boris, Nakrochin Viktor

MPK: B01J 37/02, B01J 23/85

Značky: železa, výroby, chromu, molybdenu, katalyzátoru, bázi, způsob

Text:

...cuécb co cxopocwhm 2 n/Mna npñ 400 °C,To eCTb B 3 KCTpeMaHbHHX ycnoŕnnx B Teqenne nayx qacos, saTeM TeMnepąTypy cnnmamw no 350 °C H onpenennmw aKTHBHOCTbKaTaHHSaT 0 pa. B KOHTaKTHOŘ Tpyóxe Temneparypy BHOBB nonmuamr o 400 °C H nponycxamw cnupronoanymnyw cmecb sanąnnoe Bpena, a saTeM BHOBh onpenennmT aKTHBHOCTh npn 350 °C. HçnuTaHna Kawannsaropa nponsnonaw B sKcTpeManbHx ycnonnnx no TOPO MoMeHTa, Kora Haunnaew naawb aKTHBHocTL.BpeMH B qacax,...

Zařízení k regulaci vlhkosti kapalných a pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249791

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nazimov Nikolaj, Baljubaš Viktor, Pilipenko Nikolaj

MPK: G01N 27/22

Značky: materiálů, regulaci, vlhkosti, kapalných, zařízení, pevných

Text:

...Bharomep wueer Taxme aBToMaTnuecKHň noTeHnHoMeTp 17 H unmposoň npuőop 13. B KOHTyp,pePyHHp 0 BaHHH Bseenm perynnpymmnň npnőop 19 H menouunrenbnuñ Mexanusm 20, ycranoanennmň Ha OĎBBKTG 13 perynnposaann. Knmq 21YcTpoňcTBo paőoraer cneymmmM o 6 pa 3 oM. Hpn sanonnennn euxocrnbm npeoőpasonaweneň 1 H 2 nccneyeMmMMaTepnanoM uamenxerçn xx emxocwa, nro upnsonar K nsmeueunm qacrow pe 3 oHaHcHmx KoHTyp 0 B 3 H 4 renepąropon 5 n 6....

Zařízení pro výrobu polotovarů světlovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249790

Dátum: 15.04.1987

Autori: Grigorjanc Vil, Vlasova Olga, Mostovoj Semjon, Žabotinskij Mark, Timčenko Vladimir, Kivenzor Ljubov, Ivanov Gennadij, Storožev Viktor, Leščuk Alexandr, Grigorjan Eduard, Omeljaněnko Adělaida, Kočarjan Serž, Šlafer Volodija, Isakov Vasilij, Chotimčenko Vladimir

MPK: C03B 37/025

Značky: světlovodu, polotovarů, zařízení, výrobu

Text:

...9 xoa KapeTKH, a Bbmbu c 3 neKTpuqecKuMH BxoaMn Knananoa 10 H 11. Ycrpoňcrno paöoTaçT cneymmu oöpasom. B naTpoHaxmnHHąneň 2 saKpennnmT Knapuenym TpyÓKY 3 aľ 0 TOBKY 4 H cueaoroKoHua HanehamT Ha Hee cannnaxonbe ycTpoňcTeo, qőecneqnnammee noauy B wpyöxy-saroronxy napoàraaosoň cmecn. QHTHMaHbHHe pacxo Popm Hero raaa H Kncnopona nnn acex pemumos paőoTm ropenxu ycTaHannnnamT c nouombm perynawopon 13 pacxona ropmqero rasà H perynaropoa 15 pacxona...

Zařízení k prosekávání rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249789

Dátum: 15.04.1987

Autori: Parfenov Vladimir, Vitkevič Ljudmila, Kašurko Alexandr, Skoropad Vladimir, Chruščov Nikolaj

MPK: A01B 41/04

Značky: rostlin, zařízení, prosekávání

Text:

...c ncTpeuammnuca pacTeHnnMM 11 nos 6 ymnaeŤ cnruan B snexwpuqecxou öhoxe, Kowopmň nkmmuaew Mexaunąm npunoa 5, ŕbpnsouwanbum Ban 4 nonopaqunaerca H Hoxn 1 m 22 ocymecTnnnmT Bupes no oöe croponm OT oôuapyxenuoro pacrenuň. Cpeaannoe paöouuw opraHoM pacrenne nonőpacmsaewcn Baepx H na-sa anaqnrenbnoü napycHOCTH xacaercn myna H 3 amHTHoro Komyxa Onako, őnaronapn Hsonnunn Komyxon Kopnyca Mexannsua npnaona, Homübů cHrHan He nbnaewcn B...

Zapojení pro udržení stálé úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249788

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kloetzner Heinz, Schiedewitz Christian, Ohlmeyer Joachim

MPK: H04L 25/06

Značky: stálé, udržení, zapojení, úrovně

Text:

.... Vnpyroü npuuep Hcnonuenun yxasàn Ha QHP. 3. Bech peqb uer 06 onpeenehnu HHH oöecneqeunu roquo onpeenennoro yponnx cpaôawmaànun B 9 B. Yposeub Emma 9 B na nnnnn, B aunon cnyqae, aanrepa 2, paöowammeno B Kaqecŕae Hcroqnuxayane 3 ĺ Bnech Tome, B pesynbrawe omnqécxux noreps no nnnun snexwpnqecxoro coeuneHnaqepea Kopnyc MJ MOPYT BOBHHKHYTB Hcxameuun nan cnnnrn ypoBHncpa 4 öawmnanna cxeM perynupoaxn nowenunana Sĺ B HSOĎDGTÉHHH sra npoőnena pemeua...

Manipulátor pro výrobu krabiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 249787

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konstantinov Michail, Dautov Dimiter

MPK: B31B 1/36

Značky: výrobu, manipulátor, krabiček

Text:

...c norpymennmu 5 nero ucxom 23, nonammnm Kmeň, H ynupammerocx B nem Hanocamera Knen ncxa 24, npnnounmx B BumeHHe anexwponnnraweneu 25.C anexrponnnraweneu 25 nocpecwnom nepeácoenHeHm Taxme noammuü MeXaHHSM 3 n npoůnnbuuñ uennoň Tpaucnopwep, KoTopuü co cBoeü croponm npnsouw B nsnmeune neuroqumň Tpancnopwep 7. .Hoammnü MexaHuàM 3 /wmrypa 2( COCTOHT na Hanpasnsmmux 26, Memy KoTo~ DHMH nsnraewca BO 5 BpaTHOHOCTYHaTeHbHO TOHKaTeHb 4, npusonmmü...

Řídící systém šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249786

Dátum: 15.04.1987

Autori: Alexandrov Emil, Kostov Andrej, Krumov Valeri, Kirčeva Jevgenija, Primov Kamen, Manoilov Petr, Georgijev Kiril, Prelezov Stefan, Filipov Boto

MPK: D05B 19/00

Značky: systém, šicího, řídící, stroje

Text:

...Humneä HHTH 13 qenuoxa Hnu nnewenbmnxa, Henoxaaannoro Ha cxeme. Ha rnannom Bane 2 ycwanonneua bTMeTKa(mapxep) 14. B MHKp 0 KOMnbmTepe 3 npeycMoTpeH Bmxo 16 nx noxnmqennn K uenwpanbnomy Buuncnnwenbaomy yCTpOĚCTBy, a Buonoň unrepàeňc 7 uueer sm xon 17 nn noxnmqennx BcnoMoraTenbHux MeXaHHSMOB mneňnoň MamMHH (nenoKasanm na qepreme).Heňcwaue cncmemu, cornacnó nsoöpeweuum, cneymmee . Harqux 11 perucrpnpyer quknnqecxu pacxo HHTH H paapemaer aruuxy...

Kyselinovzdorný vyzdívací materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 249785

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chuďakov Nikolaj, Potapov Stanislav, Čechovskij Sergej, Kornijenko Vladimír, Tomilo Vladimir, Fedorenko Galina, Grabylnikova Valentina, Dobroljubov Viktor, Travnickaja Světlana

MPK: C09K 3/14

Značky: kyselinovzdorný, materiál, vyzdívací

Text:

...Ha 6 nmaeTcn pe 3 Koe Bospacwaune npoqnocwnux noxasareneň, TennonpoBoHocTn,9 neKTponpononocwu, xnMHqecKoň.cToüKocTn u pyrnx cBoňcTB (1).Hanöonee BHCOKHE mH 3 nKo-MexaHHqécKne-xapaxrepucwnxu rpaůnronnacra na ocHone npuponnoro rpawura cKpmToKpucTannuqecKoň cwpyxrypą ocrnrnywu npn Bueennn cansymmero nopnxa 25 (no Macce).Hamenbqennuñ cxpuwoxpncrannnqecxnü rpawnr - 75 (no Macce) cMemann c 15 Z(no Macce) őaxennwosoro naxa, pasöannennoro...

Sušicí zařízení pro stlačení plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drewes Georg, Ermscher Michael

MPK: B01D 53/26

Značky: plynů, sušicí, stlačení, zařízení

Text:

...oröopa rasa y nowpeöuwenn nonmua nponaoüwu npnnyumennnaa perenepauun cymnbaoro areawa. B npornsononomnocrb K naaecwnum mexuuqecxnu pemennáu, 3 KOTODHX npousaohbade qHcno 6 awapeü cwanbnmx öannonon,npenúoumnTenbHo 6 aTapeüHmx Tehexex Hanon-Í nzmrcx cmarmm ra 3 oM, nmcymenumu 5 cmaunonapnoň cymnnhnoü YCTaHOBKe, B coownewcwsywmem usoöperennm pemeunn KOHHHGCTBO cmaworo vasa, npoweaammero qepeáHpmaHaxoMnao 6 peTeana nannewcn To, HTOHpH...

Zařízení k prosekávání a pletí rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skoropad Vladimir, Kašurko Alexandr, Prejman Sima, Chruščov Nikolaj, Parfenov Vladimir

MPK: A01B 41/04

Značky: pletí, prosekávání, rostlin, zařízení

Text:

...npeuymemy. Fnnpomorop 8 npoBopaunBaeT paőoqnä opPaH 7 na Hc§onnoro nenomenna B npornsononomnoe H ®HKcnpyeTcnçB nem, őnaroapn qemy npoucxour o 6 ~pa 50 TKa 05 HapYXeHHOP 0 pacrenna. Hpn oönapymenuu nawqnxom cnenymmero pacwe na paőoqnň unxn noawopnerca. .Hpn Topmomennn paőouero oprana nmnynbc asnennn OT runpomoropa 8 qepes anexrpornpasnuqecxnñ pacnpeennTenb 9 nocTynaeT B Tpyöonposo 10 H qacTnqno racuwcx B nnesmornpannnqecxon...