Archív za 1987 rok

Strana 281

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kapolka Jozef, Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav

MPK: G05B 19/18

Značky: automatov, zariadenie, riadenie, stavebných, látok, programové, výrobe

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Sposob prípravy krvného albumínu so zníženým obsahom solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249861

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: albuminu, solí, krvného, přípravy, spôsob, obsahom, zníženým

Text:

...miešaním. Po rozpustení -sa albumín-ový roztok vyčíri napríklad filtráciou.V technologických podmienkach sú vyššie uvedené podmienky zpravidla zachova-né keď rozpúštame 1 kg albumínovej pasty frakcie V V 2 000 ml destilovanej apyrogennej vody o teplote O °C až -j- 6 °C. Hodnota pH takto vznitlínutého roztoku vbýVa zpraviudla medzi pH 4,0 až 8,0. tlodnota ovptima pH je pH 7,0. Koncentrácie bielkovín pri zachovaní pomeru pasta Ivoda býva skoro...

Riadiaca jednotka pre chladničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249860

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jokel Igor, Rényi Marián

MPK: G05D 23/30

Značky: chladničky, riadiaca, jednotka

Text:

...pre chladničky podla vynálezu je, že jej ovládanie môže byt umiestnené na vonkajšom povrchu chladničky, či mrazničky, alebo mraziaceho stola. Tým sa zlepšujú ich úžitkové vlastnosti a vytvárajú sa predpoklady automatického riadenia a ,programovania chodu zariadení pre domácnosť, skladov, obchodu a pod. Nie je zanedbatelné ani podstatné zvýšenie životnosti a spoľahlivosti vlastnej riadiacejjednotky. Pri neustále klesajúcich cenách...

Zariadenie na strihanie dutých profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249859

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kohút Josef

MPK: B23D 23/00

Značky: strihanie, zariadenie, dutých, profilov

Text:

...usporialdaným strižníkom 6 a V nej oproti nemu je ovládaný, posuvne usporiadaný strižnik 7 vedený vo vodítku 8, ktorý je ovládaný ,pomocou vidlice na páke 9, .ktorá je pripojená na ucho lineárneh-o mo-tora na hydraulický alebo elektrický poh-on. Lineárny motor 11 je upevnený pomocou ikonštrukčnej časti 12 na pohyblivej časti 2 lisu.Rúru 5 posunie podávacie zariadenie ale 4bo ručne obsluha k dorážke 16. V rúre 5 je súčasne nesený posuvne...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 11/00

Značky: tepla, akumulátor

Text:

...potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty...

Jednodielna ušná známka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249857

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Pekarik Marian

MPK: A01K 11/00

Značky: jednodielna, známka, ušná

Text:

...uhlom sklonené fixačne výstupky.U jednodielnej ušnej známky podla vynálezu umožňuje konštrukčné riešenie súbežnú perforáciu ucha s jej nasadením a fixovanim rna uchu zvieraťa jedným stlačením kllešti priložených k u-chu zvierata, pričom je výhodou, že uš-ná známka je jednodielna bez kovových častí.jednodielna Lišná známka podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom možnom konštrruk-čnom prevedení na výkrese,kde na obr. 1 je nárys...

Sposob zistovania nehomogenít mernej elektrickej vodivosti vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249856

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brhlík Iren, Turen Ivan

MPK: G01N 27/20

Značky: mernej, vodivosti, elektrickej, zisťovania, spôsob, vzoriek, nehomogenít

Text:

...exponenciálna s časolvou konštantou závislou od kapacity medzery medzi povrchom vzorky a elektródou a od odporu,cez ktorý náboj vytvárajúci tento potenciálny rozdiel, preteká.V dôsledku toho pri naložení napätia, ktoré prekračuje hodnotu potrebnú na vznik elektrického výboja na dobu kratšiu alebo zro-vnatelnú s časovou konštantou nárastu tohto napätia, k výboju vôbec nemusí dôjsť. To, či výboj vznikne alebo nie, závisí od velkosti naloženého...

Forma na výrobu výrobkov z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249855

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rohaľ Ivan

MPK: A43D 65/02

Značky: forma, výrobu, výrobkov, termoplastických

Text:

...nástrenkom.Uvedené nevýhody odstraňuje forma podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v patrici je vsadená aspoň jedna prepážka, zasahujúca do tvarovacej .dutiny, Vyšší technický účinok vvnálezu spočíva v tom, že jednoduchou konštrukčnou úpravou sa dosiahne zmena tokových vlastnostínástrekovej hmoty. Vytvorfsa kompaktné spodná hrana, čím sa zlepší kvalita celého výrobku.Príkladuné vyhotovenie formy podľa vyinálezu, určenej na...

Prostriedok s biocidným a dispergačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249854

Dátum: 15.04.1987

Autori: Warazdin Walter, Vinklerová Oľga, Malý Klement

MPK: C02F 1/68

Značky: biocidným, dispergačným, účinkom, prostriedok

Text:

...neslúžili ako zdroje živín pre iné mikroorganizmy.V uvaldzanom vynáleze sa to dosahuje-synergiokým efektom malého množstva nákladného avšak vysokoúčinného biocidu a inými menej .náklaidnými typmi, do-pltnené s idispergačným čini-dlom, ktorý podporuje efektívnu koncentráciu biocidu V celom systéme zvyšujúc preražanie vrstiev rias a bakterialneho slizu.Predkládaný prostriedok s bíocildným a dispergačzným účílnkom podľa vynálezu pôsobí...

Chladiaca kapalina pre trieskové obrábanie a brúsenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249853

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podhradský Milan, Magdalik Jozef

MPK: C09K 15/30, C23F 11/16

Značky: trieskové, obrábanie, chladiaca, brúsenie, kapalina

Text:

...výrobkov z medi.Uvedené nedostatky chladiacich kvapalín je možné odstrániť .pre ich znečistenie čpavkom a pre použitie ina chladenie výrobkov z medi a jej zliatin doplnením o max. 5 0/) obj. zmesi vo vhodnom pomere dirnerkaptobenztiazolu Z-MBT a jeho soli, napr. zinočnatej.Po teoretickom spracovaní možných reakcií a hlavne po dlhodobom praktickom overení bol-o vskonštatované, že tento doplňovač chladiacich kvapalín zaisťuje dlhodobú...

Zariadenie pre plynulý rozbeh a plynulé zastavenie premiesťujúcich sa častí strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249852

Dátum: 15.04.1987

Autori: Margetin Jozef, Tyukos Jozef, Bohuš Vojtech

MPK: F16H 9/24

Značky: částí, zastavenie, rozbeh, premiesťujúcich, plynule, zariadenie, plynulý, strojov

Text:

...príslušného zariadenia a v jeho použiteľnosti pre lubovoľne dlhé pojazudy.Zariadenie podľa vynálezu je v prikladn-om prevedení schematicky znázornená na výkrese v náryse.Zariadenie pozostáva z dvoch »elektromotorov 1, 3, vzájomne prepojených reťazou 2, pričom druhý elektromotor 3 je spojenýs prevodovou skwriňou 5 reťazou 4 a krútiaci moment prevoldovej skrine 5 je prenášaný reťazou 6 na reťazové kolesá 7, ktoré pri svojom otáčaní...

Zapojenie merača hmotnosti nákladu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249851

Dátum: 15.04.1987

Autor: Paldan Jozef

MPK: G01G 9/00

Značky: nákladu, zapojenie, hmotnosti, vozidiel, merača, motorových

Text:

...preťažovaním.Uvedenú nevýhodu odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že .do jpneumatického ojkruhu pérovania je zaradený tlakový spínač s tlakomerom a signalizáciou preťaženosti vozidla.Príklad prevedenia podľa vynálezu je znázornený na obr., kde je znázornená schematické zapojenie tlakového sgpínača.rAko vyplýva z priloženěho obrázku, je na potrubie 1 pneumatického obvodu pérova 4nia napojený tlakový spínač...

Vypružení smykadel sběračů proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249850

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Lang Karel

MPK: B60L 5/22

Značky: elektrických, vypružení, vozidel, sběračů, smykadel, proudu

Text:

...proudu jejkloubově uložená vnější torzní duté hřídel g kterou procházíkloubově uložená vnitřní duté hřídeljg. Obě torzní hřídele 3,3jjaou opatřeny pákami gł, gł, neeoucími emykadlo 3 nebo dvojici 4 smykedel 3 vzájemné kloubově spojených Dvojice emykade 1 gł jeýropojenayomezovačem naklápění 1. Na obr.1 vnější torzní dutá hřídel gĺjeukloubově uloženáW na horníàh ramenech ł. Vnější torzní duťou hřídeií g procházívnitřní torzní duté hříde 1...

Protihavarijní zařízení sběrače proudu elektrických vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249849

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Václav, Lang Karel

MPK: B60L 5/00

Značky: zařízení, elektrických, protihavarijní, sběrače, proudu, vozidel

Text:

...podle vynálezu bude ekonomickým přínosem, neboř omezí nák 1 edy které jsou vynakládány jak ne opravu eběrečů.proudu a trolejového. vedení, tak Ďodetatně omezí ekonomické ztráty, vzniklé dopravní mi výlukami po dobu oprav.Na připojených vyobrazeních je schematicky znázorněno proti heverijní zařízení podle vynálezu. Na obr.1 je znäzorněn celkový pohled na zařízení podle vynálezu, obr.2 zobrazuje příčný řez ventilu protihevarijního...

Zapojení pro řízení automatického obráběcího centra v automatickém cyklu obráběcí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249848

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: G05B 19/18, B23Q 15/00

Značky: obráběcí, automatického, zapojení, obraběcího, řízení, cyklu, centra, automatickém, linky

Text:

...automatické obráběcí linky o který je jednosměrně připoýen jednak na blok 1 logických obvodů pro řízení obnáběcihocentra a vyhodnocování okamžltých atavů aktivních uzlů automa- Í Wtické obráběcí linky, jednak na blok Q logických obvodů pro ří zení polohování a upínání obrobků, který je rovněž napojen jedno- páměrně na blok 1-logických ohvodů pro řízení obráběcího centraa vyhodnocování atavů aktivních uzlů automatické obráběcí...

Zapojení výstupních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249847

Dátum: 15.04.1987

Autori: Thiel Jiří, Vocetka Jan

MPK: G11C 7/00

Značky: pamětí, zapojení, výstupních

Text:

...k výstupní graficképaměti g lichých bodů, k výstupní grafické paměti 1 aud,ých bodů,249847k výstupní aifoznunsrickcS paměti 9 sudýclfbodů n k výstupní áltauuusrůcké pamětiv 119 W 50550prvním vstupu al, výstupní grafické paněti g licłąých bodů sk . prvním vstupu i výstupní grafická paměti sudých bodů. čtvrtýpu-2 § výstupní grafické paměti g liçbfqmzbsdů, k druhému vstupu 43 výstupní grafické paměti i sudých bodů, k prvním vstupu 21,...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: dynamické, báze, polovodičové, zapojení, grafické, obvodů, řídících, pamětí

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Pouzdřící hmota pro elektronické součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249845

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hejlová Jana

MPK: C08K 3/20, C08L 63/00

Značky: pouzdřící, elektronické, součástky, hmota

Text:

...připoužití technologie máčení je mnohem nižší než při použití jiné hozpüsobu pouzdření. Např.«praonost při použití fluidizační-technologie nanášeni epox. práškovýoh hmot je mnohonásobněvětší a zařízení složitějši. , Pouzdřici hmota dle vynálezu obsahuje epoxidovou pryskyřici,tvrdidlo a plnivo a je vyznačene tím, že obsahuje 12 e 25 hmotadilů aktivniho oxidu křemičitého s měrným povrchem 180 - 300 m 2/ga 0,45 - 2,0 hmot. áílů oxidu...

Zapojení zdroje konstantního elektrického stejnosměrného proudu s operačními zesilovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 249844

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zouzal Václav

MPK: G01R 15/00

Značky: elektrického, stejnosměrného, proudu, zesilovací, konstantního, operačními, zdroje, zapojení

Text:

...gg je připojen na invertujíoi vstup roz~dílového zesilovače gig, přičemž rozdilový zesilovač gg jevytvořen známým zepojenim z operečního zesilovače rozdilového 249844 ł| vstupního odporu invertující větvetl, příčného odporu neinvertující větve § a zpětnovazebního odporu invertující větve gg. Výstup rozdílového zesilovače ll je připojen na invertujíoí vstup zesilovače odchylky ggg, ktorý pracuje jako rozdílový zesilovač s velkým zesílením....

Zařízení ke zvýšení tepelně izolačních vlastností oken a balkónových dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 249843

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čichoň Viktor

MPK: E06B 1/60

Značky: izolačních, balkónových, zařízení, dveří, vlastností, zvýšení, tepelně

Text:

...főliel nebo desky k jeho stěně, kde přikladné ústrojí je tvořeno přitláonými lištami. Nahradit rám je možno proužky z magnetické pryženebo kovovými proužky a nebo je možno.těmito proužky opetřit okraüe fő 1 ie.nebo desky, které pak dosedaji naprotikúsy, pevnělpřiper vněnými k okennimu nebo dveřnimu rámu a podobně.Nevýhodou těchto provedení zařízení ke zvýšení tepelhě izoàh lečnich vlastnosti oken a balkěnových dveří je to že jde o žaři-zení...

Rozběhová a pojistná spojka s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 249842

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lečbych František

MPK: F16D 27/01

Značky: magnety, pojistná, spojka, permanentními, rozbehová

Text:

...unášecího pera 9 může být výhodné nahra/ženo atouče z mají po svém obvodu provedeny pőlovélvýsjtupky gä. Mezivnltřnĺypólové kotouče ô a boční pölové kotouče Z i 50 vloženyprstencové permanentnĺ magnety 8.a to lak. aby souhlasnývmĺ P 318 G 0lehly na čela vnltřníchpólovýćh koloučů g. V tomto sąestaverlí je vlo lnasunuty na hnací hřlde| ł. Spolu s oistaňčním kroužkem łg. ložislkjemłł jsou stahovacĺ maticĺ 13 sevřeny v pevný oeulek. Pőlová...

Hlubinný zásobník pro netříděné těživo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249841

Dátum: 15.04.1987

Autori: Winkler Rudolf, Gavor Milan

MPK: B65G 3/04

Značky: netříděné, zásobník, hlubinný, těživo

Text:

...konstrukce zásobniků neumožňovely. Zásobník podle vynálezu znamená proto zneěný přinos pre plynulý provoz hlubinných dolů se všemi ekonomickými dopady včetně zvýšenibezpečnosti práce dNa připojených výkresoch jsou znázorněna dvě příkladná pre-.dvedení hlubinného zásobníku podle vynálezu. Na obr. 1 je zobraą zen v nárysném podélném řezu zásobník á přepažující stěnou z 11 teho betonu a šoupátkovým uzáverom přepoštěcího otvoru. Obr. 2...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249840

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Soukup Josef, Hruban Konstantin, Kvapil Jan

MPK: B01F 7/16

Značky: míchadlo, rotační, axiální

Text:

...zařízeních volit rovný tvar tangenciálních lopatek. Prohnutý nebo lomený tvar může být výhodný v případě požadavků na šetrnějěí proudění suspenze v některých technologických výrobách, případně z hlediska pevnostníhooTangenciální lopatky jsou v nejjednodušším případě k radiál» ním.1 opatkám připojeny nerozebíratelně, tj. kupříkladu svárem,anebo jsou zhotovený z jednoho kusu s radiální lopatkouo Výhodněj 451 je však uspořádání, při němž...

Zařízení pro nastavení a měření dráhy pohyblivé části obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249839

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žid Jiří

MPK: B23Q 5/34

Značky: pohyblivé, nastavení, částí, měření, zařízení, stroje, obraběcího, dráhy

Text:

...pomocí nonia. 249839- 2 Na vertikální měřicí stupnici pomocné tyče je možno pohodlně sledovat e kontrolovat pohyb euýortu při jeho průběhu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém.výkresu, kia představuje zařízení ve achematickémNa vedení 1, upraveném na pevné oásti obráběcího stroje,je pohyblivě uložen euport g, nesoucí na konci neznázorněný nástroj. V euportu g je vytvořen závitový otvor, do něhož-jetzašroubován šroub 2,...

Hydraulický brzdový ovládací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249838

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kořínek Jiří, Fiegr Petr, Kučera Stanislav

MPK: F16D 65/24

Značky: brzdový, hydraulický, ovládací, válec

Text:

...žokčelni dosodacistěna trubky noěibo obvodové dosedaci stěna dna je zošikmenà. Dno je opatřeno ra kdiálni-dosedaci ploškou. zàpádàjici do vnitřniho průmčtu.pracoveSe též výhodné proàtor mézitčelni dosedaci sfênou trubkya obvodovou dosedací stěnou dna výplnit těsnícim kroužkcn.Taktéž je účelne vnější válcový povrch pracovního válce v místě uložení připojovacich hrdol opotřiti vytvuřcnim dooedacich ploček.Hlavni výhody uspořádání hydraulickćho...

Zavazadlové postranní schránky motocyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249837

Dátum: 15.04.1987

Autori: Moucha Ivan, Tatoušek Jan

MPK: B62J 7/04

Značky: postranní, schránky, motocyklů, zavazadlové

Text:

...pružnými spojovacími prvky v jedno závezadloĺ . Předností je 1 možnost nehraženi schránky kanystrem pro delší cesty v řídce obydlených teritoriíoh e přitom není zhoršena aeroá.- dynamika ani kompaktnost vozidlaäNa připojenýoh výkresoch je znázorněn přiklad provedení zeva~ u zadlových postranníoh schránok motocyklů podle vynálezu, kde na obr. 1 je perspektivni pohled na motooykl se zadními postrannimi schránkemi, na obr. 2 je...

Zapojení stabilizátoru napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249836

Dátum: 15.04.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: H03L 5/00

Značky: stabilizátoru, napětí, zapojení

Text:

...schéma stabi~ lizátoru napětí podle vynálezu.Vstup § stabilizátoru je spojen s emitorem§.trenzistoru ł.jktorý v příkladném provedení je typu PNP, neboČ.na vstup 3 je připkojen kladný pől zdroje napětí Koľektror Ag tranzistoruł je spojen s výstupem 1 stabilizátoru, se kterým je spojen také jvstup łł referenčního obvodu §. Tento je ŕealizován teplotné kom jpenzovaným řetězcem emitorových přeohodů tranzistorů zapojených v propustném směru a...

Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/22

Značky: ovládacích, materiálů, ochrany, způsob, zařízení, provádění, mechanismu, tlakových, způsobu, sypkých, propusti, tuhých

Text:

...à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem,...

Zařízení pro sázení, obdělávání a sklizeň okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249834

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balogh Štefan, Rychnovský Oldřich, Friessleben Reinhard, Šťastný Miloš, Gall Helmut

MPK: A01B 51/00, A01C 9/00

Značky: sklizeň, okopanin, zařízení, sázení, obdělávání

Text:

...části zemědělského stroje,.zatímoo pomocnú kola jsou uložsna vně, mimo stopu kol traktoru.- 2 Hlavní výhody zařízení pro Sázení, obděláváni a sklizeň okopanin podle vynálezu spočivají v tom, že se dosahuje optimálního stavu, t.j. co nejlepších podmínek pro růet rostw lin a co nejmenšiho poškození porostu a půdy při sezení, při. ošetřováni během vegetace i při sklizni.Příklad uspořádání zařízení podĺe vynálezu je znázorněn ne pŕipojeném...

Elektromechanický zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249833

Dátum: 15.04.1987

Autori: Grambal František, Lasovský Jan

MPK: H01L 31/14

Značky: zobrazovač, elektromechanický

Text:

.../chloríatan/ byl před použitím opakované re kryetalízován z vody. základním elektrolytem byl 0,1 mol 11 N 8 H 2 PÚ 4 /PH 4)45/- p i ~ , A N .Tvorba a vlastnosti povrchových filmů byly studovány pomocí oyklické voltametríe a polarizováním elektrod praŕoúhlými pulě ay. Polarizační rozsah byl -0,3 mąžo-0,8 V /proti SCE/. Z přístroJů byly použíty po 1 arografickýWanalyzáior PA 5 /laboratorní pří~ stroje, Praha/ a univerzální...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249832

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: spojka, elektrických, vodičů

Text:

...hoPníhopřítlačné ho lůžka g větracího kanálu v dutém předepinacím samosvorném.šľoübu zlepšuje chladící účinky spojky. Výústěním průchozího 1 otvoru do zápíchu umožňuje větráni i uvnitř spojé. skutečnost, WžeAdutý předepínací samosvorný šroub má dolni konec kulovitýa jim dosedá do vybrání, které má na čele též kulovitou plochu, umnžňuje naklápění hovniho lůžka ve aměru osy vodičů, pokud tyto vodiče mají toleranci v průměru. AWRyhovánímĺobliny...

Zařízení pro ovládání kopírovací kladky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249831

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrželka Antonín Ing, Pšeja Rudolf

MPK: A43D 37/00

Značky: zařízení, ovládání, kopírovací, kladky

Text:

...až píst 31 dosedne na šroubové pouzdro 11. Při tomto posuvu W píetnice já se úhlová páka A vykývne proti působenijpružin 53 kolem vnějších čepů gg ve vídlicovém nástavci pouzdra gl. Spolu s úhlovou pákou A se vykývne 1 držák 2 kolem spodního čepu 51 ,dvojramenné páky gg a kopirovací kladka jgjse tak posune směrem aom od kopírovacích prstů 32 (obr. 2). ve špičkové části kopyta g je pŕíčný profil rozhraní epodní p 1 oohye boční obvodové...

Zařízení pro uzavírání a zažehlování záložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249830

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seemann Jindřich, Valášek Miloslav

MPK: A43D 21/18

Značky: uzavírání, záložky, zařízení, zažehlování

Text:

...lo Vidlioí g Je neseno.n vodítko 2, které je na své přední části opatřeno pravítkem,gl ana jehož horní části je pomocí váloového čepu 12 otočně uložen pracovní váleo lg opetřenýepřípojkami Já. Z pracovního válce lg vystupuje táhlo pístu ll otočně spojené s okem držáku Q. Ve vo-V dítku Ž je vytvořeno vedení opatřené vodorovně orientovanými lomenými drážkami 15 uspořádanými v pravé a levé atěně vodítka 5a vyúeřujicími v jeho čelní sťěně....

Zařízení k axiálnímu nastavení funkční mezery mezi statorem a rotorem rotačního inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249829

Dátum: 15.04.1987

Autor: Loun Bohuslav

MPK: B23Q 17/10

Značky: axiálnímu, rotorem, zařízení, snímače, nastavení, statorem, inkrementálního, rotačního, mezery, funkční

Text:

...spočíva v tom, že využívá stšvajici kruhové drážky,záp 1 chu,ve válcovém povrchu ložiskového pouzdra, která dosud zůstává zcela nevyužłta a -je. splše na překàžku. Do této drâžky se vklàdà jeden nebo vice kruhových segmentů, zabírajícłch celou šířku dràžky, jejichž konce jsou rozřłžnuty a v těchto jrozřiznutich jsou rozpinány vtlačovanými klinovými nebo kuželu-evými součástnł, které procházejl fíxačnłm tělesem, nasazeným na vàlcovém...

Vyklápěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249828

Dátum: 15.04.1987

Autor: Loučka Ladislav

MPK: B66F 9/00

Značky: vyklápěcí, zařízení

Text:

...u àeÍprgjevujejédnàkÍzjéćnbčšéním Výnutnóst 1 instalace dalšíhóžhýdraúlickéhd bbvądú ą bez nároku na ÍyáickbuVňämahu obšluhyívýsókóždvížhéhb Vózíku.ČŽàřizéní prabúê ĺ 3 e 4 ňaýrdstoÉspolehĺivě à paleta se po YyklogéňíivrąciĺautomatiçkyÁ čo ýůvodní hórizontáiàíŤpo 1 onyQřpdstaŕněĺaégàąižují výrqbní näàÍ,Vĺ 1 ĺklady 5 přičemž po malé úpraýě 3 Ó§híkâ.vysokoádvižněhó vozíka lze Šgf. xV íĺvyhnuty směrem dopředu §úhé 1 gypphybující se podle...

Hlídač pohybu nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 249827

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maxa Jaroslav, Čurda Otakar

MPK: D04B 35/14

Značky: hlídač, nitě, pohybu

Text:

...pletacího atro Jeme pevné mhyoeno na čepu 3 držúku g. čep g je připevněn na příložoe 1 držáku p, která- Je potom pomocí äroubu g a natky ž uchyoena k vlastními těleau § dräáku g. Tělooo Q Je rovněž po i nocí šroubu g a matky pevné ulozene na tištěném spojí 1. Dále Jertělaae g pod příložkou 1 vetłmutě ulozen piezoelektrícląý měnič- Q, a to nez kontakty g a 1 c. Kontakty g a g Jsou vodiči 2 a 1,9 na» pojeny k obvodům tiätěného spoje 1,...

Krokový motorek pro elektronické hodiny s analogovým znázorněním času

Načítavanie...

Číslo patentu: 249826

Dátum: 15.04.1987

Autor: Večeř Josef

MPK: G04C 15/00

Značky: krokový, analogovým, motorek, znázorněním, času, elektronické, hodiny

Text:

...tlouštce, jan je podrobně znázorněno na obrázku 2, a dále z diametrálně magnetoveného.nejméně dvoupőlového rotoru g, vyrobeného z permenentního magnetu s výhodou z feritu nebo plea d toferitu, 5 rovnoměrně rozloženýmippőly na obvodu, a dále z budícídívky Q. p v K rotoru g jsou neaouetředně situovány dve pőlové nástavce łg,łg pouze dvou a proti sobě situovaných atatorových plechů, čímž.vzníká neeoustředná vzduchové mezeravg mezi rotorem g e...

Vícehousenicový podvozek s hydraulickými vahadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 249825

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mour Ladislav, Stehno Josef

MPK: B62D 55/08, B62D 55/14, B62D 55/30...

Značky: hydraulickými, vícehousenicový, vahadly, podvozek

Text:

...ł,łł. Pro vedení dvojice lg znázorňuje obr.2 provedení dvojice lg znázorňuje obr 3 a dvojici li obr. 7 Podvozek dle obr. 9 nemusí být tvořen dvojicemi stejného typu, jsou možné libovolné kom Abinace dvojíc łg,ł,łi. Obr. 7 znázorňuje provedení dvojicehousentc,které jsou připojeny-k rámu stroje čepem ll. Nosiče housenic V obr. 2,ale i obr. 3 jsou spojený pevně mechanicky. V obr. 4 a obr. 5 mohou být spojený mechanicky pevně do dvojíc nosiče...

Zapojení pro blokování zpětného chodu ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249824

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šichnárek František

MPK: C21B 9/10

Značky: zpětného, zapojení, blokování, chodu, ventilátoru

Text:

...ventilátoru přivádějícího apalovaoí vzduch do.keramického hořáku ohřívače vyeokopecního větru, který je opatřen kromě dalších prvků studenovětrné a horkovětrné armatury servomotoricky ovládenými šoupátky ovládajícími vstup studeného větru do ohřívače a přívod spalovacího vzduchu do keramického hořáku a podstata vynálezu spočívá v tom, že k hřídeli.venti 1 átoru keramického hořáku ohřívače větru je Připojen elektrický sníw mač zpětných otáček...

Zařízení pro dvoupaprskovou fotometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249823

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adamec Vratislav, Plšková Daniela, Opluštil Václav

MPK: G01N 21/01

Značky: zařízení, dvoupaprskovou, fotometrii

Text:

...je to, že měřicí a referenöni paprsek je stacionárni, neni rušen pohybujicí se plochou zrcadle. ąVhodnýmkonstrukönim uspořádánim bylo dosaženo zkŕáceni doby,během níž dochází k postupnému zacioňcvúni či odcloňováni paprsku dopadajíciho na kyvetu, tedy doby, kdy výstupní signál detektoru neni úměrný transmitaci. Timto způsobem se výrazně zrychli odozva přístroje. časový průběh výatupního signálu z fotodetektoru klade nižší nároky na parametry...