Archív za 1987 rok

Strana 28

Laková kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 245100

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vitéz György, Kampe Wolfgang, Wiedemann Fritz, Takács Lajos

MPK: C09D 3/76

Značky: kompozícia, laková

Text:

...kompozĺcíe podla vynálezu spočíva V tom, že umožňuje vytvoriť súvislú, farebne homogénnu kryciu vrstvu na povrchu polyuretanového výrobku. Laková kompozícia má požadované vlastn-osti pre povrchové úpravy, predovšetkým dobrú adhéziu, flexibilltu, lesk a homogenitu farebného odtleňa.vynález bližšie -ozrejmujú nasledovné príklady, kde je uvedené zloženie lakovej kompozície a postup jej prípravy. jednotlivé zložky sú uvádzané v percentách...

N,N’-bis( alkyldimethyl) -3-oxa-1, 5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245099

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sass Szilárd, Molnár Géza, Schöller László

MPK: C07C 87/30

Značky: alkyldimethyl, 5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy, 3-oxa-1, spôsob, n,n'-bis

Text:

...alebo N,N-bisdimetyl-S-oxa-LS-pentándiamínu s l-brömalkánmi v pnostredí metylkyanidu pri teplotách 20 °C až teplote varu rozpúštadla počas 12 až 48 hodín. Tenkovrstevná Chromatografia, rozdelovacia chromatografia, elementárna analýza a IČ spektrosköpia potvrdili, že vznikajú zlúčeniny vysokej čistoty. Výtažky reakcii sú vysoké.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú metódu prípravy zlúčenín podla vynálezu. Okrem výtažkovi, teploty topenia, R,...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245098

Dátum: 15.12.1987

Autori: Török Sándor, Hunt Patrick Arthur, Farkas Edde, Backhouse Alan James, Daróczi Iván, Thorne Stephen James, Orményi Zoltán, Hegedüs Gyula, Cserey Gábor, Körmedy Attila, Adonyi Iván, Mogyorósi Itvanné, Vörösházy Lajos, Balogh Sándor

MPK: C09C 3/10, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: hmotě, polyolefínov, povrchovej, spôsob, pigmentov, úpravy, farbenie

Text:

...pigmentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily. o 20 - 30 0/0, najmä pri tažkodispergovateluých typoch, a »dobrá miešatelnost a homogenizácia so základným práškovým polymérom, resp. v tavenine polyměru.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planetovej miešačke zriedl s ďalšími 100 dielmi vody...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mándi Attila, Nagy Gábor, Breining Tibor, Sebestyén Gyula, Virág Sándor, Polgári István, Vasvári Lelle, Bitter István, Hermecz István, Elek Sándor, Mészáros Zoltán, Szücs Tamás, Horváth Ágnes, Elekes István

MPK: C09C 3/08, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: povrchovej, polyolefínov, farbenie, úpravy, hmotě, spôsob, pigmentov

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Emulzia na ťahanie drótov a valcovanie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245095

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cseh György, Jaszlits László, Kósa Edit, Kenessey Ágnes, Tardos László

MPK: C10M 119/18, C10N 40/24

Značky: drôtov, pásov, ťahanie, valcovanie, emulzia

Text:

...až 700 m Pa . s .a/alebo minerälneho oleja s hustotou 850 až 905 kg. m 5, viskozitou 30 až 70 mPa.s, 5 až 15 objemových dielov repkoveho oleja s hustotou 910 až 930 kg.m 5,viskozitou 20 až 100 mPa . s, alebo lanového oleja s hustotou 920 až 940 kg . m a viskiozitou 37 až 70 mPa.s, 20 až 30 objemových dielov v- priemere 2 až 6 mölmi etylénoxidu oxyetlovaného mastného alkoholu s priemernou dlžkou uhlikového reťazca C 12 a 1Ť .Mastiacij...

N,N’-bis( alkyldimetyl) -2-dodekanoyloxy-1, 3-propándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245094

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kasztreiner Endre, Mátyus Péter, Kosáry Judit, Huszti Zsuzsa

MPK: C07C 87/30

Značky: alkyldimetyl, 3-propándiamóniumdibromidy, 2-dodekanoyloxy-1, n,n'-bis, přípravy, spôsob

Text:

...ktorá pomerne ľahko podlieha hydrolyntickým reakciám, predovšetkým vtedy, alk sú tieto katalyzované enzýmami. Výsledné produkty primárneho rozkladu - kyselina dodekánová a príslušne substituovaný- izopropylalkohol výrazne menej zaťažujú živ-otné prostredie ako pôv-odná amoniová sol.Spôsob prípravy zlúčenín, ktoré sú predmetom vynálezu, je založený na SNZ reakcii l-brómalkánu s LS-bisjdimetylaminoj-Z-propyiesterom kyseliny dodekánovej v...

Zapojení analogově-číslicového převodníku se vstupní branou mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245093

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szilágyi Géza, Michel Rudolf

MPK: G06F 3/05

Značky: branou, vstupní, zapojení, mikropočítače, analogově-číslicového, převodníku

Text:

...převodníku 2 jsou ještě spojeny přes zpožď-ovací obvody 5, B, 7 se součinovým členem 8, který je výstupem spojen se svorkou STB synchronizačního impulsu vstupní brány 3. Výstupní data analogově číslicového převodníku 2 z výstupních svorek D 13 až D 3 jsou přiváděiía do vstupní brány 3 mikropočítače přímo, stejně jako informační impulsy, určující pořadí snímaných digitů v předváděném čísle. Nejvyšší digit je přiváděn ze svorky MSD,...

Stabilizačný systém pre homopolyméry a/alebo kopolyméry vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245092

Dátum: 15.12.1987

Autori: Klement Johann, Vavoík Miroslav, Kaláe František, Husslein Julius, Pletka Hans-dieter

MPK: C08K 13/00, C08L 27/06

Značky: kopolymery, systém, vinylchloridu, stabilizačný, homopolyméry

Text:

...materiálu vplyvom degradácie. Tepelná stabilita zmesí zodpovedá súčtu účinkov jednotlivých zložiek systému. Ku vzniku sullidov u systému podľa vynálezu nedochádza zrejme preto, že antimon alebo merkaptidový zbytok prednostne reagujú s ostatnými zložkami systému za Vzniku bezfarebných alebo bielych produktov,ktoré tvoria medzistupne, pričom medzi konečnými produktami reakcií nie sú sulfidy. Hoci všetky zl-ožky stabilizačnêho...

C- (4-azidofenyl ) -N-fenylnitrón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245091

Dátum: 15.12.1987

Autori: Semler Miloslav, Linhart Lubor, Janků Miroslav

MPK: C07C 107/04

Značky: n-fenylnitrón, 4-azidofenyl, přípravy, spôsob

Text:

...1,09 g N-fenylhydroxylamínu čerstvo pripraveného sa rozpustí v 10 ml metanolu a pridá sa k nemu po kvapkách.a za miešania 0,01 molu 1,56 g 4-azidobenzaldehydu. Po niekoľkých minútach začne vypadávať kondenzačný produkt vo forme žltých kryštálov. Reakčná zmes sa ponecha ešte stáť pri teplote miestnosti niekoľko hodín. Potom sa pr-odukt odsaje, premyje metanwolom alebo n-hexánom. V pripade potreby sa prekryštalizuje. výťažok je 95 -ný.0,01...

Zapojení pro indikaci zdrojů stejnosměrného magnetického pole pod zemským povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245090

Dátum: 15.12.1987

Autori: Panoch Miroslav, Bakoneík Vladislav, Kuchta Zdenik

MPK: G01V 3/08

Značky: zapojení, zdrojů, stejnosměrného, indikaci, zemským, povrchem, magnetického

Text:

...feroniagnetické sondy 2 a k druhé svorce prvního výstupu 9 generátoru 1 hiídicího proudu je připojena druhá svorka 16 primarního vinutí dolní diferencíální feromagnetické sondy 3. První vstupní svorka selektivního zesil-ovače 4 je připojena k první svorce 17 sekundárního vinutí horní diferenciální feromagnetické sondy 2 a druhá vstupní svorka selektivního zesilovače 4 je připojena k první svorce 19 sekundárního vinutí dolní...

Transformátorový můstek pro měření malých impedancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245089

Dátum: 15.12.1987

Autor: Stanik František

MPK: G01R 27/00, G01R 17/10

Značky: můstek, impedancí, malých, transformátorový, měření

Text:

...Ikterý je spojen s druhou svorkou 12.Při měření se nastavením dělicích poměrů prvního índukčního děliče 5 a druhého indukčního děliče 6 transformátorový můstek vyváží. Potom se odečttou »dělicí poměry ni, nz, nastavené na prvním indukčnim děliči 5 a na druhém indukčním děliči 6. Pro rovnovážný stav pak platíkde Re Zxj, popřípadě lmjzx je reálna, při.padně imaginární část měřeně impedance, w je úhlový kmitočet napájecího napětí, nu, případně...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245087

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eeoovský Václav, Mareeek Jioí, Pohajda Jaroslav, Jošt Karel, Papež Stanislav

MPK: C07C 47/04

Značky: plynov, formaldehydu, reakčných, separácie, spôsob

Text:

...cirkuluje roztok a tretí sa skrápa ~čerstvou vodou. Inertné plyny odchádzajúce z absorbéra opúšťajú proces alebo sa môžu dalej spracovať.Roztok získaný V absorpcii sa vedie do rektifikačnej kolóny na oddelenie metanolu od produktu. Na rektifikačné oddelenie metanolu, ktorý sa do procesu recykluje, od produktu sa využíva merná teplo ochlade~ nia reakčíiých plynov bezprostredne za katalyzátorom, a to cirkulaoiou roztoku medzireaktorom a...

Spôsob separácie formaldehydu z reakčných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245086

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veselý Vladimír, Polívka Eenik, Mohyla Oldoich, Lasica Štefan, Nimota Miroslav

MPK: C07C 47/04

Značky: plynov, reakčných, separácie, spôsob, formaldehydu

Text:

...medzi reaktorom a rektifikačnou kolónou. Ostatná potrebná energia sa do rektifilkácie dodáva nepriamo pomocou vodnej pary.V závislosti od druhu a polohy čerpadla. plynu sa proces uskutočňuje tlakovým spôsobom, pričom tlak v zariadení sa mení od 0,1 MPa vyššie proti smeru prúdenia plynu alebo vákuovým spôsobom, kde sa tlak mení od 0,04 MPa do 0,1 MPa. Z to-hoto dôvodu je významný rozdiel v teplotách V sytiacom. zariadení a teda aj V...

Spôsob prípravy inhalačnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245085

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koíha Miroslav Doboíš, Koepelka Jan

MPK: A61K 35/78

Značky: zmesí, přípravy, inhalačnej, spôsob

Text:

...príklady zloženia inhalačnej zmesi podľa vynálezu.kvet levandule lekárskej 10,0 g Flos chamnomillaekvet rumančeka pravého 10,0 g Herba thymivňať Inaterinej dúšky obyčajnej 20,0 g Herba menthae rpiperitaevňať mäty piepornej 10,0 g Herba melissaevňať medovky lekárskej 15,0 g Herba origanivňať pamajoránu obyčajného 15,0 g Radix valerianaekoreň valeriány lekárskej 10,0 gDo zmesi sa ďalej pridáva 10,0 g granulátu o zložení mikrokryštalická...

Separátor úletu kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245084

Dátum: 15.12.1987

Autori: Straka Jaromír, Homolka Václav, Bošina Bohuš, Kohout Zdenik

MPK: F28F 25/02

Značky: částic, separátor, úletů, kapalných

Text:

...funkce stávajících odlučovacích kapek je to, že po určité době se zanášejí naftalenem vylučovaným z plynu. Naftalen,který je v plynu přítomen v tuhé či sub.mikroslkopické tuhé fázi, se rovněž usazuje na stěnách a dalších částech odlučovače. Usazo-vání naftalenu na stěnách o-dlučovač-e má za následek vzrůst hydraulického odporu zařízení. Prakticky to znamená, že pře 4kročí-li tlalková ztráta odlučovače kapek určitou mez, je nutné odlučovač...

Skleněná rotační reflexní závěrka pro filmové kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 245081

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dokoupil Josef, Suchánek František

MPK: G03B 9/10

Značky: rotační, kamery, skleněná, reflexní, závěrka, filmové

Text:

...provedení skleněných rotačních reflexních závěrek pro filmové kamery odstraňuje skleííěná rotační reflexní závěrka podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že je sestavena ze samostatné vyrobené skleněné kruhové základy a dvou nebo více rovněž samostatné vyrobených skleněných sekvtorových křídelek, která jsou s okrajem ploché, skleněné,kruhové. základný spojene napevno lepidlem.Nového vyššího účinku skleněné rotační reľlexní závérky podle...

Způsob získávání oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245080

Dátum: 15.12.1987

Autor: Thér Ferdinand

MPK: C01B 17/60

Značky: siřičitého, získavání, oxidů, způsob

Text:

...se odpady a vlivem fosforečnanových iontů obsažených v absorpčním roztoku je obvyklá oxidace siřičitanu na sírany asi 10 krát nižší.Způsob podle vynálezu pracuje v cyklu,který lze schematicky znázornit následujícími chemickými rovnicerniRegenerace kyseliny fosforečné a absorpčního činidla j, v.Plynná směs obsahující zřeclěiíý oxid sířičitý je v absorbéru promývána roztokem hydrogenfosforečíianu a/nebo fosíorečííanu alkalického kovu. Vzniklý...

Induktor pro přípravu polovodičových krystalů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245079

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strya Josef, Švestka Zdenik

MPK: H05B 6/02

Značky: letmé, metodou, induktor, tavby, ohřevem, přípravu, krystalů, zonální, indukčním, polovodičových

Text:

...rovným průměru dolní podstavy pláště dolního komolého kužele.Při tavbě mechanicky neopracovanélío polykrystalického ingotu vznikají na jeho obvodu na rozhraní polykrystalického ingotu a roztaveně zóny výčnělky pevné fáze, které se při pohybu roztavené zóny vůči polykrystalickému ingotu přibližují až do vzdálenosti 2 až 3 mm od tělesa induktoru. V tomto místě dochází po celém obvodu polykrystalického ingotu vlivem zlomu na tělese...

Poháněcí a napínací smyčka, zejména pro podlahový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 245078

Dátum: 15.12.1987

Autor: Prudil František

MPK: B65G 23/22, B65G 23/44

Značky: zejména, smyčka, dopravník, poháněcí, podlahový, napínací

Text:

...řetězku napínací stanice, z níž je veden stoupajícím úsekem a druhým obloukem umístěným za prvním obloukem zpět do Vodicí dráhy, přičemž mezi prvním a druhým obloukem je upraveno propojení vodicími lištami ve směru vodlcí dráhy.Výhodou tohoto řešení je to, že poháněcí a napínací stanice tvoří jeden stavebné montážní celek, v němž pro odbočení tažného řetězu k poháněcí a k napínací stanici a k jeho zavedení zpět do Vodicí dráhy postačují...

Náplň pro vyvolání řízeného střepinového účinku střel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245075

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrabovský Jan, Šlachta Zdenik, Svoboda František

MPK: F42B 13/18

Značky: střepinového, náplň, řízeného, vyvolání, účinků, střel

Text:

...nálože trhaviíiy 6 umístěné v ose těla střely 5, na které jsou navlečena trhací tělíska 7 oddělená stinicími vložkami 8. Táhlá nálož trhaviny li je ukončená elektrickou rozbuškou 9 a celá sestava je vložena do pouzdra přenosné náplně lll. Takto jeumožněna iniciace účinné näplně 4, například u střely s přibližovacim zapalovačem V požadovaném okamžiku, ve směru letu strely, z mnoha iniciačních center, která jsou iniciována téměř současně,...

Antikorozní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 245071

Dátum: 15.12.1987

Autori: Blažek Vítizslav, Kraus Josef

MPK: C01G 9/00, C09D 5/08

Značky: pigment, antikorozní

Text:

...po cementacich zinkovym prachem a také méně kvalitní a zředěnou kyselinu fosforečnou. Cyklo-tetrafosforečnan dizinečnatý je téměř nerozpustný ve vodných prostředcich, takže při jeho použití nevzniká nebezpečí vy mývání fosforečné a zinečnaté složky z nátěrů. je také tepelné velmi stabilní látkou až do teploty 800 °C, což umožňuje jeho výhodnou aplikaci i do antikoroznich nátěrů. vykazuje oproti Zn 5 PO 42.2 H 2 O příznivějši hodnoty...

Zmes na báze epoxidu pre elektrotechnické aplikácie so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245070

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prokop Alois, Trhlin Alois, Schustr Pavel, Lang Pravdomil, Micka Jioí, Vyroubal Antonín, Zeman Luboš

MPK: C08L 63/02

Značky: vodivosti, báze, epoxidů, teplotnej, aplikácie, súčiniteľom, elektrotechnické, zvýšeným, tepelnej

Text:

...boli stanovené experimentálne pomocou impulznej metody s okamžitým plošným zdrojom. Získané výsledky obsahuje tab. 1. Hodnota pre prahový objemový zlomok oxidu kremičitého bola odhadnutá taktoPríspevok k efektívnym süčinitelom tepelnej a teplotnej vodivosti od perkolácie fonónov v závislosti od objemového zlomku oxidu kremičitého s veľkosťou častíc do 50 m, v tabuľke 1.T a b u l k a 1 Hv Äzĺnv AMHV AVĺĺnv ĺĺý-Kzĺľlv 107-AknVAknV...

Obvod na meranie činného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245069

Dátum: 15.12.1987

Autor: Amrich Jozef

MPK: G01R 19/06

Značky: činného, prúdu, obvod, meranie

Text:

...paralelne, čím je docielena vyššia presnosť nameraneho údaja.Na priloženom výkrese je nakreslený príklad zapojenia podľa vynálezu.Poľom riadený tranzistor 4 je zapojený do série s meradlom 5, reagujúcim na strednú hodnotu prúdu ním pretekajúceho a oba sú pripojené paralelne k bočníkovému odporu 2. Riadiaca elektróda poľom riadeného tranzistora 4 je na zdroj napájacieho napätia pripojená cez obmedzovač, napríklad z ochranného odporu 1 a...

Dávkovač sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245068

Dátum: 15.12.1987

Autori: Liška Josef, Horák Aleš

MPK: G01F 11/00, G01F 13/00

Značky: materiálů, dávkovač, sypkých

Text:

...které se rychle opotřebovávají. K dávkování sypkých hmot se používají také dávkovače šnekové. Jejich nevýhodou je to, že funkce šneku závisí na reologických a fyzikálních vlastnostech dávkovaně hmoty, přičemž některé druhy materiálů šnekovým dávkovačem dávkovat nelze, protože se šnek ucpává.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u dávkovače sypkých materiálů podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že dávkovač se skládá ze zásobní nádoby 1,...

Zapojení pro odměřování polohy induktivními snímači

Načítavanie...

Číslo patentu: 245067

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bílek Jioí, Tichava Miroslav, Odstreil Jaroslav

MPK: G01B 7/02, G01B 7/10, G01B 21/02...

Značky: polohy, odměřování, snímací, induktivními, zapojení

Text:

...jednak s jim příslušnými vstupy bloku 2 čítače adresy snímačů, jednak s jim příslušnými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a jednak s jim příslušnými vstupy bloku 5 snímání odměřování, datová sběrnice mikropočítače 1 je propojena s datovými vstupy bloku 4 řízení referenčních obvodů a datovými výstupy bloku. 5 snímaní odměřování,výstupy bloku d řízení referenčních obvodů jsou spojený s jim příslušnými vstupy bloku 3 vyhodnocení...

Tryska pro prohoz útku v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: prohoz, bezčlunkovém, tkalcovském, stavu, tryska, útku

Text:

...v bezčlunkovém tkalcovském stavu podle vynálezu. V obr. 2 jde pouze o částečný pohled, není kreslena celá vírová komůrka, ale jen spodní část,umožňující zejména pohled na dutínu předkomůrky s řídicími tryskami.Příklad provedení trysky na obrázcích sestává ze dvou základních těles, předního tělesa 10 a zadníhotělesa. za. V předním tělese 10 je vytvořena směšovací trubice 1, v zadním tělese 2 D je pak útkový kanálek 2,provedený jako osový...

Spôsob prípravy 2-aikyltio-4, 6-diamino-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245065

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartoš Arnošt, Eervinková Jana, Tere Jioí, Eerný Antonín, Kožíšek Pavel

MPK: C07D 251/52

Značky: 2-aikyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov, přípravy, spôsob

Text:

...z vody resp. zo zmesi acetón - voda. Ziskalo sa 118,0 g produktu t. t. 101-103 °C, ktorý podla analýzy plynovou chromatografiou obsahoval 98,0 Z-etylamíno-é-metyimerkapto-G-tercbutylamíno-s-triazín.K 93,1 g 99 O/o-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa pridalo 500 cm 5 toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 66,2 g 44,7 Vo-ného izopropylamínu (0,5 môlu a 133,4 g 15 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného 0,5 mólu pri...

Perforovaná měkká kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245064

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šprachta Alois

MPK: G02C 7/04

Značky: měkká, kontaktní, čočka, výroby, způsob, její, perforovaná

Text:

...kapalina v-ytlačí pohybom víčka ke kraji čočky, který ji jakoby zpětným ventilem prepustí nad spojivkou.Na ostrost vidění nemají otvory v papilární oblasti oka žádný podstatný vliv., jelikož plocha otvoru zabíra jen malý zlomek oční clony. l při průměru otvoru 1 mm je to jen devítina plochy panenky o průměru 3 milimetrü a tento podíl pro rektrakci ztraceně optické plochy je pochopitelně ještě menší při větším otevření panenky, nebo při...

Epoxidový polykondenzát

Načítavanie...

Číslo patentu: 245063

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bräuer Antonín

MPK: C08G 59/06, C07C 39/16

Značky: epoxidový, polykondenzát

Text:

...reakcí 100 hmotnostních dílů rafinačního odpadu se 70 až 250 hmotnostními díly epichlorhydrlnu, působením vodných roztoků NaOH, při teplotách 20 až 100 °C, případně v prítomnosti rozpouštědel. Používá se výrobních postupů i technik běžně známých při výrobě epoxidových pryskyřic.Epoxidov-ý polykondenzät je vysoce viskózni nebo polotuhá pryskyřičná hmota, ob 4Do sulfurační baňky, vybavené míchadlem,teploměrem, zpětným chladičem a kapačkou se...

Způsob opravy cementobetonových vozovek cementovým betonem s přísadou disperze polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245062

Dátum: 15.12.1987

Autori: Muška Jaroslav, Ištvan Jan, Šimek Jaromír, Uher Ludik, Kostroun Josef

MPK: E01C 23/06

Značky: vozovek, způsob, opravy, cementovým, cementobetonových, disperze, polymerů, přísadou, betonem

Text:

...s příměsí disperze polymeru a odpěňovače. Spojení stávajícího betonu se správkovým betonem je zajlštěno propojením častíc disperze ve správkovém betonu s disperzí penetrační. Použitá disperze polymeru nevytváří parozábranu a dostatečně zpevní povrch starého betonu,takže jej není nutno odstrañovat. Spoj mezi starým a novým betonem je dostatečně pevný, aby obě hmoty püsobily jako jednadeska. Přísada disperze polymeru do sprav.kového betonu...

Zařízení pro tvarování a ochranu líce naplavovaných hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 245061

Dátum: 15.12.1987

Autori: Prokeš Antonín, Vyhlídalová Petruše

MPK: E02B 3/10

Značky: tvarování, líce, ochranu, naplavovaných, zařízení, hrází

Text:

...Proto je nutné vždy po určité době 2 až 3 roky provést zpev nění povrchu násypem zeminy a kameniva.Nedostatky a obtíže při provádění lrrází uvedené v předchozím textu jsou odstraněny zařízením podle vynálezu. Ochranu a stabilizaci líce zvyšované hráze odkaliště tvoří panely z technické textílie. Panely tvorí sestavu postupně montovanou a kotvenou do uloženého materialu. Na výkresech jsou sestaveny z rámů vyplnéných technickou textilií....

Zařízení pro pohon a zastavení bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245060

Dátum: 15.12.1987

Autori: Podsedník Hubert, Mackerle Karel, Vávra Antonín, Mostecký Jioí

MPK: D01H 1/20, D01H 15/02

Značky: stroje, bezvřetenového, pohon, zastavení, dopřádacího, zařízení

Text:

...než má stroj během provozu a toto zastavení je provedeno tak, že dochází ke značně nižšímu torznímu zkroucení navíjecích hřídelů, bez prokluzu navíjené cívky na navíjecím válci.Příklad provedení podle vynálezu je schematicky znázorněií na připojených vyobrazeních, kde obr. 1 představuje kinetické blokové schéma pohonu orgánů bezvřetenového dopřádacího stroje obr. 2 uspořádání a jednotlivé vazby části tohoto pohonu.H-nací motor...

Spouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 245059

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fuchs Petr

MPK: F02N 9/04

Značky: ventil, spouštěcí

Text:

...talíř 3 do sedla 2. Těleso 1 má na boku nálitek 8 pro přívod tlakoveho vzduchu. Na těleso 1 je nasazeno víko l s válcovou dutinou, soustřednou s osou ventilu, ve kterém je suvně uložen vnější ovládací pist 10. Ve středu dna pístu lll je otvor üstíci do přívodu 11 tlakového vzduchu ve víku 9. Na otvor v pístu 1 I je napojeno vybraní 12 uvnitř jeho dna. Ve vnějším ovládacím pístu 1 D je rovněž suvně uložen vnitřní ovládací píst 13 s pomocnou...

Vozíková cívečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245058

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartonik Josef, Štipánek Karel, Holub Jioí

MPK: D02H 1/00

Značky: cívečnice, vozíková

Text:

...k znázornění pojezdoveho vozíku a uložení krycího pásu, obr. 3 půdorysný pohled na můstky a vozíky na cívky a propojení pojezdových vozíků.Niže je jako příkladné provedení popsana cívečnice s vnějším odtahem. Zařízení podle vynálezu se skládá z levého svislého po hyblivého rámu 1, pravého svislého pohyb lívého rámu 2, které jsou umístěny na pojezdových vozících 3, vzájemné spojených spojnicemi 16 a ovládacími hřídeli 17. Každý vozík 3 je...

Drážkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bohumínský Ladislav, Hálek Jan

MPK: B28D 1/18

Značky: zařízení, drážkovací

Text:

...společném krytu se zubovým nástrojem. Zkouškami bylo ověřeno, že pro vytváření drážek do vápenných omítek je dostačujíci příkon 400 W.Drážkovací zařízení navržené podle vynálezu je ve srovnání s elektríckými frézami do zdiva velmi lehké, což umožňuje mechanizovat operací dosud prováděnou ručně. K dalším jeho výhodám pautři 3- až 5 k-rát vyšší produktivita vytváření drážky V porovnání s ruční prací, kvalitní provedení drážky,vyžadující menší...

Zařízení pro ovládání pneumatického vazače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245056

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šída Vladimír, Nováeek Libor Phmr, Polášek Lubomír

MPK: B65H 69/06

Značky: pneumatického, ovládání, vazače, zařízení

Text:

...nedostatky ve značné míře od .straňuje zařízení pro ovládání. pneumatic 4kehovazače podle vynálezu, využívající zdokonalenou konstrukcí zaplétací komory są-gĺtzvi zviřovac-ííniýmůštky, jehož podstata spo čívâ -vv tom, že v přívodu tlakového vzduchu k pohyblivé části vazače je uspořádán rozvaděč, k jehož jednomu tlakovému výstupu je připojen pneumatický ventil pro tlakový vzduch do tlakového kanálu v pevné časti zaplétací komory....

Kombinované okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245055

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brožek Vlastimil, Hofmann Jaroslav

MPK: E06B 1/32

Značky: kombinované

Text:

...s V-ýztuhou kovovým profilem V hlavní dutině profilu z umělé hmoty. - Nevýhodou těchto oken je, že výztužné kovové profily nelze z technologických důvodů v rozích spojit. V důsledku tohoto je jejich konstrukce málo tuhá.Uvedené nevýhody odstraňuje kombinované okno podle vynálezu, jehož podstatou je,že pevný kovov-ý rám okna je opatřen z vnější strany pevným plastickým profilema pohyblivý kovový rám okenního křídla je opatřen z vnější...

Zařízení na tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245054

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trnka Jioí, Drobný František, Ružieková Jioina, Braun Stanislav, Suran Pavol, Vašíeek Zdenik

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelně, práškové, zařízení, zpracování, suroviny

Text:

...jak pořizovací, tak i provozní.Dalším výzkumem se ukázalo, že je výhodné, když každá větev předehřívače má svůj vlastní horký cyklón, Předehřátá a kalclnovaná surovina se vede do vedení spalín ze slinovacího zařízení do horkého cyklónu a podle zapojení buď do horkého cyklónu příslušné první předehřívací a kalcinační větve, nebo do horkého cyklónu druhé větve.Zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 je shodný s obr. 2 až na...

Zařízení pro tepelné zpracovávání práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245053

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pokorný Antonín, Musil Vítek, Zatloukal Petr, Krátký Bohumil, Hájek Karel, Ditrych Zdenik

MPK: F27D 13/00

Značky: práškové, tepelně, suroviny, zařízení, zpracovávání

Text:

...hotového slínku s obsahom kyslíku se zavádí do kalcinátorů, kde se přívoduem paliva vytváří k-aslcínační teplota la-plyíny odltud postupwjí do předehřívače.Zpuracovárvaná sunovína po príojítí jedním předehřívačem e lkíaillCĺlľláltmĺľeĺľl se zavádí do vedení spalín ze elínoívalcího zařízení do druhého ipředeílrřívače. Tísm přichází Ivyeoce zahřátí materiál z jednoho klaloíaná~toru do druhého př-edíehřívaíče, tepelné v něm- příznivě...

Způsob výroby roztoku bydroxylamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245052

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Vít, Skoupil Vladimír

MPK: C07C 143/64

Značky: roztoku, způsob, bydroxylamindisulfonanu, výroby, amonného

Text:

...je kyselina sínová wvonlměná při -hvdnoulyze Zvyšováním teploty a snižováním pH, resplektive zvyšováním koncentrace H 2 SO 4 dochází ke ZŽVYŠÚVÍĚJHÍ rychlosti -reekcena výstupu z labsorplční kolotny výsledný ĺH 0-NHg 2.H 2 S 04 leona. v g/l roztok vytěžek vPodstatou způsobu výroby roztoku HAD podle vynálezu je, že v absorpční předloze kolony HAD .se .pnacuje prňl teplote -vyšší než 238 °K.Výhoda zpüsobw podle vynálezu spočívá...