Archív za 1987 rok

Strana 279

Krížový spojovací zámok najmä pre sústavy náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249942

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szegheoe Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/10

Značky: křížový, sústavy, najmä, spojovací, zámok, náradia

Text:

...telesa 230, tiež priečneho prierezu T, príložného teleso 20 | 1. Pri spevňovaní je spojovacie teleso 230 posúvané vo svojom klopnom vedení 11 v smere šípky ať obr. 1 potiaľ, kým deliace plochy a, a základného telesa lll a príložného telesa 20 | 1 na seba nedosadajú. Obdobne spevnenie je i v prípade podľa obr. 4 s tým rozdielom,že príložné teleso zoo je vymeniteľné pomocou svojho klopného nasüvacieho vedenia 23, v smere svojej nasúvacej...

Polyolefinická kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Árendás Peter, Kišš Mikuláš, Michalíček Ľudovít, Füzy Štefan, Čigáš Pavol, Pleva Štefan, Hupka Ladislav, Sároz Jozef, Krivošík Ivan

MPK: C08L 23/04

Značky: polyolefinická, kompozícia

Text:

...etylénu.Znížením povrchovej energie medzi fázami a vytvorením zložitejších vysokoštruktúrnych morfolvogických foriem sa zlepší adhézía prítomných fáz prídavkom etylénpropylénových kopolymérov, resp. kopolyméru, čo sa prejaví zvýšením odolnosti prítomných fáz, či koínponelítov- polymérnej zmesi prípravenej na báze polymérov- etylénu voči rozvrstveniu, ako i voči diíúzii rnolekúl aktívnych organických činidlel.Tým, že sa níedziíazova...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249940

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...rozbehu skľučovadla vyvodi stav p-odľa obr. 2, pri ktorom v stlačenom pružnom elemente 31 vytvorené napätie spôsobuje rozkmitanie závažia 32 okolo rovnovážnej osi 34 a tým prenos vibrácií na celý vyvažovací mechanizmus 30 a z neho na upínací mechanizmus 20. Sila daná tuhosťou pružného elementu a jeho deformáciou musi zabezpečiť, aby Vyvažovacie závažie 32 nedosadlo natrvalo na páku 37. To je-umožnené voľbou tuhosti pružného elementu v...

Merací systém teplotného rozdielu s automatickou kontrolou presnosti merania a velkou spolahlivosťou snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: 249939

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vojtek Štefan, Tomík Ján, Gese Augustín, Štancl Stanislav

MPK: G01K 7/02

Značky: automatickou, rozdielu, merania, teplotného, snímania, merací, presnosti, velkou, systém, kontrolou, spolahlivosťou

Text:

...2. Termoelektrické články v horúcej rezerve 3 a termoelektrické články v studenej rezerve 4 slúžia zároveň na meranie teplotných rozdielov. Merací systém môže pracovať v 3 režimoch, podľa technického stavu teplotných snímačov. V základnom režime, kedy sa íievyskjrtlo žiadne prerušenie odporových teplomerov 2, V režime horúcej rezervy, kedy je porušiený jeden, resp. viacero odporových teplomerov f). a systém využíva pre meranie...

Sposob výroby velmi čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: spôsob, výroby, velmi, zariadenie, argonu, uskutočneniu, čistého

Text:

...a stavoznakom kvapalného argoíiu.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky, oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia surového argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V argóne, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vyrábaných, argónom upravovaných špeciálnych oceli.Veľkou výhodou je nízka investičná a energetická náročnosť. Medzi výhody patrí jednoduchosť manipulácii, ktoré môžu prebiehat...

Snímač kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferianc Ľubomír, Schreiber Rudolf, Müller Marian, Zuskin Silver

MPK: G01W 1/02

Značky: rychlostí, zložky, vektoru, prúdenia, kolmej, snímač, vzduchu

Text:

...striešky od hornej plochy usmerňova 4ča a vzdialenosti snímacích vodičov prevodníka rýchlosti prúdenia od hornej plochy telesa hlavice.Výhodou snímača kolmej zložky vektoru rýchlosti prúdenia vzduchu je zlepšenie presnosti merania minimálne o 50 , definovanie vzájomnej polohy krycich plechov., úspora materiálu stĺpikov, distančných rúrok,odstránenie jedného krúžku a jedného usmerňovača, zníženie výšky snímača o cca 20 mm, možnosť vyriešenia...

Urýchlovač do ustalovacích roztokov na báze tiosíranov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249936

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trokan Peter, Hlavatý Miroslav, Endrych František, Žuffa Milan

MPK: G03C 5/38

Značky: ustalovacích, roztokov, urychlovač, báze, tiosíranov

Text:

...sodného nie sú v prípade strojového spracovania fotomateriálu dostačujúce, najmä pre fotomateriály s hrubou emulznou vrstvou preto sa do ustaľovacich roztokov tohto typu pridávajú urýchlujúce zložky, ako chlorid amónny a iné amónne soli. Známe je tiež použitie guanidínu US pat. 2 174 494, guanidínu a etyléndinamínu, etyléndiaminu a povrchovo aktívnych derivátov pyridinu a piperidínu.Nevýhodou ustaľovacích roztokov na báze tiosíranu...

Zariadenie na výrobu súčastí s dutinou alebo vonkajším povrchom v tvare kardioidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249935

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štefaňák Peter, Seman Ján

MPK: B23C 3/04, B23C 3/08

Značky: tvare, dutinou, povrchom, súčastí, vonkajším, kardioidy, zariadenie, výrobu

Text:

...konca hríadeľa pravý uhol.Navrhované zariadenie pre výrobu súčastí s dutín-ou alebo vonkajším povrchom v tvare kardioidy podľa vynälezu, zaisťuje svojim konštrukčným vytvorením vysokú geometrickú presnosť obrábaného tvaru až 0,005 mn 1, čo umožňuje zvlášť u hydrometorov dokonalé tesnenie čiel ich lopatiek ia tým možnosť zvýšenia prenášaného krútia 4ceho momentu. Zariadenie je naviac jednoduché a nenákladné na výrobu a údržbu pri vysokej...

Sposob výroby liehu zo zmesi škrobnatých surovín a melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249934

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kobetič Jozef

MPK: C12P 7/06

Značky: škrobnatých, surovin, melasy, liehu, zmesí, spôsob, výroby

Text:

...pšeničného škrobu pri výrobe pšeničného škrobu a škrobového mlieka z takzvaného kalového škrobu, ktoré odpadá pri výrobe zemiakového škrobu. Sacbarizácia sladkých zápar z týchto druhotných škrobárenských surovín pohybuje sa na úrovni 6 až 9 0/0 S, liehovitosť zrelých zápar činí potom 2,5 až 3,5 vol. 0/0 etanolu. Merná spotreba energií je príliš vysoká a činí 40 až 50 Gj/m 3. Prídavkom šrotovaných obilnín, prípadne šrotovanej kukurice...

Vodiaci element

Načítavanie...

Číslo patentu: 249933

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kopiar Ján

MPK: H05K 7/00

Značky: element, vodiaci

Text:

...je zaisťovanie, nitovanie, skrutkovanie,možnosť zmätkovitosti praskaním kladiek a velkou prácnost pri výrobe jednotlivých dielov.Uvedené nevýhody sú odstránené podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že vodiaci element je vytvorený ako integrovaný celok so samozaisťovacím čapoms pružnými výstupkami, ktoré zabezpečujú uloženie po zasunutí do ložiska.Vyšší účinok spočíva v znížení präcnosti pri výrobe i montáži, vylúčenie...

Sposob skúšok materiálov za hlbokých teplot, najmä tahom a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249932

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 3/18

Značky: materiálov, skúšok, tahom, teplot, zariadenie, hlbokých, spôsob, uskutočnenie, najmä

Text:

...iba teplota T chladiaceho plynového dusíka pre žiadanú teplotu vzorky podľa vzťahu T T ~ AT.Príklad zariadenia je znázornený na pril-ožených výkresoch, kde na obr. 1 znázorňuje činnú schému celého zariadenia, obr. 2 znázorňuje rez pomocnej vzorky počas merania závislosti rozdielu teploty vzorky a teploty chladiaceho dusíka a na obr. 3 je graficky znázornená závislost AT f T,získaná meraním na pomocnej vzorke pre konkrétne zvolené Skúšobné...

Zariadenie na ukladanie najmä tehál do foriem horizontálne a vertikálne pohyblivé

Načítavanie...

Číslo patentu: 249931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martinkovič Andrej, Žarnay Martin, Kasajová Marta

MPK: B65G 57/24, F27D 3/12

Značky: ukladanie, tehál, zariadenie, najmä, vertikálně, pohyblivé, foriem, horizontálně

Text:

...1.Priamočiary pohyb vozíka 1 po moste 2 a pohyb mosta 2 po dráhe 3 je zabezpečovaný spojením dvoch motorov s prevodovkrou s nerovnakými výkonmi. Po vypnutí hlavného motora 10 sa zapne malý motor 11 s prevodovkou. Elektromagnetická spojka 13, ktorá je umiestnená na jeho výstupnom hriadeli, sa zopne a prostredníctvom klinových remeňov 19 a remenice 12 uvedie do chodu hlavný motor 10 atým aj reťazové koleso 8 a v náväznosti na ňom...

Sposob prípravy emulzného koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249930

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šabík Koloman, Macko Jozef

MPK: A01N 25/02

Značky: emulzného, koncentrátů, spôsob, přípravy

Text:

...Toto sa prejaví v úspore investičných a energetických nákladov spojených s nákupom a prevádzkou sušiaceho zariadenia. Taktiež odpadá riziko intoxlkâ 4cie pri výrobe, pretože je vylúčený styk obsluhy s účinnou látkou a do značnej miery sú eliminované aj problémy ekologické,súvisiacej s jeho zápachom.Ďalšou - vzhľadom na ľahkú hydrolyzo vatelnost fosmetu v polárnom prostredidost neočakávanou ~ výhodou je dobrá stabilita produktu.Uvedené...

Rotačné aerosolové rozprašovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249929

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vladyka Václav

MPK: B05B 3/02

Značky: rotačné, aerosolové, rozprašovacie, zariadenie

Text:

...kvapaliny. Mimostred-ovýaxiálny prívod kvapaliny dýzou V ľubovoľnom nastavitelnom množstve do telesa rozprašovača na rozdelovací kužel umožní plynulé primárne rozdelenie a roztrieštenie kvapaliny do celého pracovneho prierezu rotačného rozprašovača. Ďalšie roztrieštenie, ako aj urýchlenie kvapôčok od stredu zabezpečuje stredná rotujúca mriežka. Definitívnu veľkost kvapôčok opúšťajúcich rotačný pozprašovač zabezpečuje okrajová rotujúca...

Zariadenie na úpravu surového argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249928

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, zariadenie, úpravu, surového

Text:

...čistenia argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V surovom argóne.Veľkou výhodou je nízka náročnosť na investície, a to, že nie je nutné vyrábať a používat výbušný vodík.K výhodám patrí aj to, že nie je nutné inštalovať. špeciálnu meraciu, regulačnú,vysušovacia a stlačovaciu techniku »a jednoduchosť manipulácií pri úprave surového argónu.Ďalšou výhodou je, že vo výrobní kyslíka sa obyčajne nachádza...

Sposob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávaniu tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249927

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmet Marian, Štadler Milan, Rendek Martin, Užovič Hildebrand

MPK: E02D 17/08, E02D 17/04

Značky: spôsob, spôsobu, stien, tohto, spoja, vykonávaniu, zariadenie, budovania, lamiel, podzemných

Text:

...náklady na ich dodatočné dotesňovanie injektážou alebo nápravu inými metódami.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávania tohto spôsobu pomocou deliacich prvkov z ocelových výpažníc, alebo železobetónových prefabrikovanych prvkov podla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že deliace prvky sa umiestni V dopredu vyhotovených otvoroch,ktoré majú rozmer širší ako je rozmer...

Sposob prípravy vysokotlakých prísad do mazacích olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Klucho Pavol, Foltánová Stella

MPK: C10M 135/04

Značky: přísad, přípravy, mazacích, spôsob, vysokotlakých, olejov

Text:

...neutrálnej re 4akcie a suší chemickým sušiacim prostriedkom síranom sodným, chlorídom vápenatým, uhličitanom draselným a podobne alebo sa vlhkosť odpari vo vákuovej odparke,prefúkaním dusíkom a podobne.Pri tomto spôsobe čistenia sírených zlúčenin vzniká odpadové voda s roztokom alkálii a anorganických zlúčením alkalického kovu a síry. Likvidácia takýchto odpadových vôd je obtiažna a nákladná.V tomto vynáleze sa postupuje pri čistení sírených...

Zariadenie na zistovanie rovinnosti velkoplošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249925

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mahút Juraj, Krakovský Alexander, Vacek Vladimír

MPK: G01B 5/28

Značky: zariadenie, rovinnosti, materiálov, velkoplošných, zisťovanie

Text:

...a o 1 až 06 sú namerané odchýlky vo vyzmačených bodoch.Na základe vypočítaných relatívných hodnôt odchýliek sa z výpočtovej tabuľky, ako je uvedená v prikladu 1, určia polomery krivosti a/alebo velkosti odchýliek na 1 m vo všetkých ôsmich smeroch.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia na meranie rov-innosti veľkoplošných materiálov podľa vynálezu. N 28. obr. 1 je znázornená rozmiestnenie pevných bodov A, B, C...

Mosadz vhodná pre rúry na výrobu klzných súčiastok a sposob výroby rúr z tejto mosadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 249924

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čekan Jozef, Híreš Ondrej, Hroch Pavol

MPK: C22C 9/04

Značky: spôsob, výrobu, klzných, mosadz, tejto, výroby, vhodná, súčiastok, mosadze, rúry

Text:

...25 0/0, pričom maximálna redukcia z hrúbky steny je 15 , pri rýchlosti ťahadla 0,2až 1 m.s 1. Medzi jednotlivými ťahml sa rúrky žihajú na teplotu 450 °C až 600 °C a dobe 30 až 120 minút. Potrebné hrrotovanie rúrok pri viacnásobnom tahaní sa uskutočňuje bez rozdielu rozmerov rúrok za tepla V rozmedzí 600 °C až 750 °C. Po poslednom ťahaní sa rúrky žíhajú pri teplote 280 °C až 350 °C v dobe 30 až 120 minút, následne je možné rúrku ešte...

Kontajnér

Načítavanie...

Číslo patentu: 249923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konta Pavol, Zuzčák Jozef

MPK: B65D 6/00

Značky: kontajner

Text:

...pohľad na nosnú konštrukciu podľa vynélezu, obr. 2 je rez A-A poddverového prvku z obr. 1, obr. 3 je rez B-B dverovéhro stojkového profilu z obr. 1, obr. 4 je rez C-C naddverového profilu z obr. 1,obr. 5 je rez D-D stojkový profil, horné bočné profily, zadný horný profil z obr. 1,obr. 6 e rez E-E spodné profily z obr. 1,obr. 7 je rez F-F bočné vzpery, horné vzpery z obr. 1, obr. 8 podpodlahové profily z obr. 1. Na obr. 9 je znázornený...

Sposob výroby zmesí plynov na báze hélia

Načítavanie...

Číslo patentu: 249922

Dátum: 15.04.1987

Autori: Urbánek Peter, Fašková Mária, Jiskra Jiří, Cvopa Rudolf

MPK: C01B 23/00

Značky: báze, hélia, výroby, plynov, spôsob, zmesí

Text:

...zmesi plynov musí byt použitý špeciálny kompresor pre stlačovanie hélia. Ako prvé je nutné plniť C 02, pretože by pri plnení za vyššieho tlaku nad cca 5 MPa dochádzalo k jeho skvapalneniu. Ďalej je nutné kompresorom prečerpať celý objem všetkých jednotlivých zložiek zmesi. Pri tomto dochádza k stratám hélia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje postup podla vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do tlakov-ej nádoby, ktorá už obsahuje...

Posuvný spoj stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 249921

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ďurica Ján

MPK: E04B 2/90

Značky: stavebných, posuvný, konštrukcií

Text:

...alebo zapustených stavebných konštrukciách, ktoré z tepelnoizolačných, alebo iných dôvodov musia byt od nosnej konštrukcie budovy dilatované, pričom ich narastanie, alebo skracovanie vo zvislom smere, napriklad od tepelných zmien, alebo dotvarovanie je umožnené konštrukciou posuvného spoja stavebných kon 4štrukcií, pričom kotva tohto spoja prebera zatlaženia od vodorovných síl, najmä od vetra a seizmicity, a prenáša ich do nosnej...

Axiálny plášťový elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ochodnický Vladimír, Mancovič Milan, Baráni Vladimír

MPK: H01F 7/16

Značky: plastový, axiálný, elektromagnet

Text:

...stupñovite sa zmenšujúcimi dutinami v priľah 10 m čele, pričom tvary výčnelkov V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N nie sú tvarovo zhodné, sú odlišné skoseniami K 1 až K N, obr. 6 zobrazuje ťahovü charakteristiku elektromagnetu s vyznačeným pásmom odchýliek AF od ideálnej konštantnej hodnoty pri uplatnení N korekčných účinkov pri tvar-ovo nezhodných výčnelkoch V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N.Vlastnosti a účinky popísané v...

Zariadenie na automatickú výrobu a ukladanie kameninových kolien

Načítavanie...

Číslo patentu: 249919

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frič Otto, Gramblička Miroslav, Tyukos Jozef, Limpár Ferdinand

MPK: B28B 15/00, B28B 21/74

Značky: zariadenie, kolien, ukladanie, výrobu, kameninových, automatickú

Text:

...vnútona hrdla kolena 6 zastavuje Po krátkom čase nasleduje rever ukončený po uplynutí nastavenéh-o času a zaclonení nevyznačenêho snímača, ktorý zároveň dá impulz pre uvoľnenie nevyznačenej mechanizovanej zarážky prítlačného taniera 4, čím sa zacloni nevyznačený sni- malíktorýdodáva impulz pre spustenie li su 24, ako tiež i pre posuv mechanizovaného ohýbacieho prípravku 1 do základnej polohy, čím sa začína vytváracia hlava hrdla kolena 3...

Klimatizovaný sklad vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 249918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štofila Albín

MPK: E04H 5/08

Značky: vína, klimatizovaný, sklad

Text:

...požadovanej lokálnej teplote v určitej nádrži.Klinnatizovaný sklad vina zaručuje úplnú kontrolu teploty pri kvasení muštu a týmpriaznivo ovplyvňuje kvalitu vína. Súčasne umožňuje spracovanie vína chladením s cieľom jeho stabilizácie. Ďalšou výhodou vynälezu je to, že deliace steny priestorov môžu byť súčasne nosníkmi uskladñovacích nádrží. Kombinácia nádrží v niekoľkých radoch nad sebou výrazne znižuje nároky na podlahovú plochu.Príklad...

Sposob priamej tvorby vrstvy TiA13 v povrchovej vrstve titánu a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: zliatin, povrchovej, spôsob, vrstvě, tvorby, tia13, vrstvy, priamej, titanu

Text:

...vytvorenia protidifúznej bariéry na p-ovrchu substrátu. Táto skutočnosť spolu s experimentálne overenou vlastnosťou TiAls a to,že koeficient Al v TiAls je ne ovela vyšší než Al v Ti, poskytuje možnost vytvárať TiAls vrstvu aj pri nižších teplotách než 600 C za kratší čas.spôsobom podla vynálezu sa na titáne a jeho zliatinách vytvárajú difúzne vrstvy z intermetalicke zlúčeniny TiAls, prípadne TiAl 3 Al, ktorých mikrotvrdost je 11000 až 15...

Plošný horizontální prefabrikát manipulovatelný bez vahadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249916

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knizek Josef, Pavelka Josef

MPK: B28B 11/02

Značky: prefabrikát, horizontální, manipulovatelný, plošný, vahadla

Text:

...čl. 113 ČSN 73 1201 s tým, že za vlastnú tiaž G sa zavedie vlastná tiaž G 1 vyvolaná vlastnou hmotnosťou tej polovice preťabrikátu, kde sú umiestnené závesné oká 1 a za počet závesných ôk nz sa zavedie počet závesných ôk 1, t. j. hodnota dva.Obdobne sa nadimenzuje závesné oko 2,za vlastnú tiaž G sa zavedie vlastná tiaž G 2 vyvolaná vlastnou hmotnosťou tej polovice prefabrikátu, kde je umiestnené závesné oko 2 a za počet závesných ôk nz sa...

Sposob tvorby TiA13 difúznej vrstvy na titáne a jeho zliatinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 249915

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Král Jozef, Diko Pavel

MPK: C23C 10/08, C23C 14/30, C23C 14/48...

Značky: vrstvy, spôsob, titáne, tvorby, zliatinách, difúznej, tia13

Text:

...prebieha ťažšie a preto musia byť podmienky žíhaniia iné.Výber možno objasniť podla nasledujúcích príkladovPred samotným procesom vytvárania Al vrstvy na titánovej zliatine OT 4-1 sa vákuová komora zariadenia pre iónové plátovanie odčerpe na tlak rádove 105 Pa. Al je odparovaný pomocou elektrónového lúča, čo zabezpečuje vysokú rýchlost rastu Al vrstvy a oproti odparovaniu z odparovanéhwo zdroja tiež vyššiu kinetickú energiu odparoVaných Al...

Sposob úpravy nožov elektrických odpojovačov pred galvanickým pokovením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249914

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kéri Jozef, Hamrák Vincent, Hamrák Stanislav

MPK: C23D 5/02, C25D 3/46

Značky: spôsob, pokovením, nožov, odpojovačov, úpravy, galvanickým, elektrických

Text:

...adhéznou samolepiacou páskou a potom sa celý nôž opatri emailovým povlakom, pričom po vytvrdeni emailu sa odhézna samolepiaca páska odstráni, čím sa obnažia plochy, urče~ né k pokoveniu.Výhodou spôsobu úpravy nožov elektrických odpojovačov pred pokovanim podľa v-ynálezu je maximálna efektívnosť využitia kovových povlakov, najmä strieborných anôd a solí. Email, nanesený na nože po 4stupom podľa vynálezu, jednak zabraňuje nanášaniu kovu na...

Redukčná prevodovka poháňaných náprav pre nákladné a terénne automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 249913

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kormúth Štefan

MPK: F16H 1/20

Značky: převodovka, terénne, nákladné, automobily, redukčná, náprav, poháňaných

Text:

...zaisťovacie matice nosnej príruby uvoľní a vypadne i s pojazdným kolesom.Tieto nedostatky odstraňuje vyhotovenie redukčnej prevodovky podľa vynálezu. Nosnú príruhu prevodovky možno demontovatbez toho, že by bolo potrebne rozoberať celú prevodovku. To zjednodušuje montáž prevodovky pri výrobe u výrobcu a pri opravách u užívateľa, čo má priaznivý ekonomický dopad. Ďalšia výhoda oproti doterajšiemu prevedeniu je V tom, že ospvá vzdialenosť...

Uvolňovacie zariadenie nástrojových hláv

Načítavanie...

Číslo patentu: 249912

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kurinec Ferdinand

MPK: B23B 39/14

Značky: zariadenie, nástrojových, uvoľňovacie, hláv

Text:

...na zobrazenie pootočenia d-orazovej tyče okolo jej osi o 90 °, V spojitosti s prechodom jej dorazovej hlavy oválnym prie 4bežným otvorom v čelnej stene posuvového valca.Uvoľňovacie zariadenie nástrojových hláv je upevnené v hornej časti príruby 1 hydnaulickej dvojpinolovej obrábacej, napríklad vŕtacej jednotky a pozostáva z puzdra 2,opatreného vnútorným závitom pre závitovú vložku 3. V jej axiálnom otvore je uložená dorazova tyč 4,...

Potrubný rozvod sacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 249911

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kučár Ivan

MPK: B60P 3/22

Značky: sacieho, rozvod, potrubný

Text:

...voza podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že na koniec prívodného potrubia od vákuokompresora sú paralelne pripojené prvý spätný ventil,ktorého vývod je pripojený na plavákovývod je napojený na výtlačné potrubie. Výhodou uvedeného po-trubného rozvodu je, že odpadajú dve dvojcestné alebo jednatrojcestná armatúra pre vetvenie prívodnáhvo potrubia. Počas voľby funkcie odpadá ovládanie spomínaných armatúr, čim sa zjednoduší...

Samochodný zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 249910

Dátum: 15.04.1987

Autori: Loutocký Lubomír, Béla Ágoston, Lelkes János, Kalavszki Károly, Benkó Balázs, Kurc Rudolf, Bachleda Štefan, Szitó János, Daróczi Sándor, Marjai Gyula, Karásek Vojtech, Buchel Jozef, Kiss Eduard

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovač, samochodný

Text:

...honu sa v smere osi chodu samohybného zavlažovacieho vozíka 17 umiestni kotviaci kladkový blok 15, okolo ktorého sa v pnavom uhle ťahá hadica 1 D, Ťahanie hadice do hĺbky honu zabezpečuje samohybný zavlažovací vozík 17 a tahanie hadice 1 D 11 | 3.spät so zavlažovacím vozíkom 17 s odvodnenou nádržou 2 sa vykonáva pomocou traktora, ktorý sa pohybuje pri premiestňovani hadice 10, zavlažovacieho vozíka 17 a kotviaceho kladkového bloku 15 na...

Sposob regenerácie neutralizačného roztoku pri výrobe butylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249909

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sedlařík Antonín

MPK: C01D 7/12, C07C 69/14

Značky: neutralizačného, spôsob, regenerácie, roztoku, butylacetátu, výrobe

Text:

...sodného ako ukazuje rovnicaTýmto je umožnené jeho opätovné použitie vo výrobe. Neutralizácia butylacetátu prebieha pri teplote 20 až 25 °C, kedy rozpustnost octanu sodného dovoľuje pri pätnúsťpercentnej východzej koncentrácii uhličitanu sodného previesť regeneráciu ne 4utnalizačného roztoku najmenej štyrikrát. Koncentrácie octanu sodného v neutralizačnom roztoku sa týmto zvýši na hodnotu umožñujúcu jeho výhodné využitie k výrobe octanu...

Sposob získavania ortutí z kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249908

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tuček Lubomír, Sasák Ladislav, Tarhanič Ladislav

MPK: C01G 13/00

Značky: ortuti, spôsob, kalov, získavania

Text:

...z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny, prípravenej zo soli ortuti a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrovaním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravou rmutu z filtračného koláča zachyteneho na filtračnom materiály po 4užitím OPÍHChDWHCÍCh vôd produktov rozplav-ovania o zahustení 100 g . F 1, pôsobení železného šrotu na rmut o hmotnosti 50 až 100 kg. m po dobu 150 až 180 hodín,...

Melodicko-sprievodná píšťala

Načítavanie...

Číslo patentu: 249907

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michl Emil

MPK: G10D 7/02

Značky: melodicko-sprievodná, píšťala

Text:

...trubicou,čím sa vytvárajú podmienky pre didaktický zdôvodnený postup osvojovania inštru 4mentálnej činnosti a rozvoja hudobných schopností. Upevñovacie zariadenie umožňuje, aby sa z píšťal s jednotónovými prídavnými trubicemi tvorili stavebnice pištal zodpovedajúce hudobno-náukovým poznatkom a aby obmedzovače toku vzduchu zabezpečili znenie tónov v rozsahu hlasovej polohy, a tým vytvorili potrebné podmienky pre rozvoj hlasových a...

Kontinuálny sposob výroby silikátových gélov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zubek Viliam, Janiga Ján, Maťaš Michal

MPK: C01B 33/26

Značky: silikátových, spôsob, gélov, kontinuálny, výroby

Text:

...schéma dvoj- a trojstupňovej zmiešavacej sústavy je na obrázkoch 1, 2 a 3.Na obrázku 1 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 2 zmiešavač,opatrený miešadlom s veľkými strihovými silami, 3 zmiešavač s kombináciou miešadiel lopatkových za miešadla s veľkými strihovými silami, C silikátový gél.Na obrázku 3 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 3 zmiešavač s kombináciou miešiadiel lopatkových a miešadla s...

Zapojenie na prepínanie vlnových rozsahov rozhlasového prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 249905

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaliarik Rudolf, Buran Rudolf

MPK: H03K 17/73

Značky: prepínanie, rozsahov, prijímača, vlnových, zapojenie, rozhlasového

Text:

...spínača 1 D. Zdroj ladiaceho napätia 72 je pripojený na vstup napätia C združeného spínača 1 a cez druhý prepínač 12 na druhý spínač napätia 82, druhý spínač nízkofrekvenčného vstupu 92, cez druhý odpor 42 na bázu druhého tranzistora 62 a cez druhú diodu 22 na ovládací vstup B združeného spínača 10. N-tý zdroj napätia 7 n je cez n-tý prepínač 1 n spojený s n-tým spínačom napätia an, s n-tým spínačom nízkofrekvenčného vstupu 9 n, cez n-tý...

Piezoelektrický snímač kompresných a spalovacích tlakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249904

Dátum: 15.04.1987

Autor: Červinka Peter

MPK: G01L 9/08

Značky: kompresných, snímač, spalovacích, tlakov, piezoelektrický

Text:

...telieska medzi membránu a piezoelementy- sa obmedzí prestup tepla z membrany do piezoelementov, pružnosťou tenkého drieku telieska sa vyrovnajú výrobné nepresnosti v paralelnosti plôch. Tvar opornej plôšky V priereze umožní vhodné rozdelenie mechanického napätia na piezoelektrické platničky a tenký okraj opornej plôšky zabráni ich miestnemu preťaženiu.Vzperné teliesko zabezpečuje elektrické spo jenie telesa snímača s jednou stranou...

Tunelová sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249903

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01F 25/08

Značky: sušiareň, tunelová

Text:

...náročnosť. Oproti sušeniu vo velkokapacitných sušičkách, ktoré využívajú horúce teplovzdušné médium, je sušenie objemových krmív na tunelovej sušiarni kvalitnejšie. Počas vlastného procesu sušenia nedochádza k stratám živín a vitamínov,neporušená zostava i bielkovín-eva hodnota. Prevádzkovanie celého zariadenia je nenáročné na obsluhu a mechanizačné prostriedky.Prikladné prevedenie tunelovej sušiarne podla vynálezu je znázornená na...