Archív za 1987 rok

Strana 277

Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250022

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomšík Ján, Straka Ján

MPK: B23B 15/00

Značky: súčiastok, linke, nosič, najmä, montážnej, automatickej

Text:

...a zabezpečenie .presnej aretá-cie v pracovnej polohe, pričom sa dajú nastaviť pomocou meracieho pripravlku všetky nosiče do požadovanej presnosti miernym posunutim na dopravnej plošina.Riešenie umožňuje zabezpečenie vysokej pracovnej frekvencie montážnej linIky, kto-ráje vyššia ako 60 cyklov za minútu a teda vysokú výrobnosť. Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke je znázornený na .pripojených výkresoch, ľkde na obrázku 1...

Hadica na dopravu tekutého tavitelného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250021

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mocko Jozef, Šumilov Bohdan

MPK: F16L 53/00

Značky: lepidla, tekutého, dopravu, hadica, taviteľného

Text:

...vodivo spojená s -výnhrevným telesom lkovovej vyhrievanej rúuky.Hradicou na dopravu tekutého taviteľného lepiedla sa docieli dopravenie tekutého .taviteltnétho lepidla .na miesto určenia v ,požadovanej teplote, bez tepelných strát.Na pripojených výkresoch je znázornenápríkladně riešenie hadice na dopravu teku tého tavitelného lepidla, .kde na obr. 1 jeje .nakresiená cast hadice so sjpojovacímHadica na dopravu tekutého taviteľného lepidla...

Etalónový zdroj gama žiarenia pre nedeštruktívne gama spektrometrické meranie vyhorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250020

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valo Jozef, Lipták Pavel, Krajčí Ľudovít, Veselý Pavel, Petényi Vincent, Drexler Jan

MPK: G21C 17/06

Značky: vyhorenia, zdroj, žiarenia, nedeštruktívne, spektrometrické, etalónový, meranie

Text:

...etalónových zdrojov používaných u ,nás i vo svete využíva etalón 13703 vytvorený odrezanivm časti palivovéiho prútika o dĺžke 10 cm, ktorý bol okalibr-ovaný rádiochemiokou metódou.Nevýhodou doteraz používaných etalónov je, že je nutné pri stanovení obsahu 13703 v palivových článkoch, teoreticky stanoviť pomer samoabsorhrcií v palivovej kazeta a etalóne, ktorá sa pohybuje V rozmedzí 3 až 5. Ďalšou ,nevýhodou je to, že »po odoibratí...

Zakladacia jednotka najmä na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250019

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Minárik Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: najmä, drobných, viacnásobné, zakladacia, jednotka, zakladanie, súčiastok

Text:

...na štvorná-sobné zakladanie ukrytiek z plastickejhmoty na jednorazové injekčné ihly pozostáva z vodiaceho stojanu 1 opatreného vodiacimi kladkami 4. Vo vodiacich lkla-dlkáoh 4 je uložený ver-tikalny suport 2 na ktorom sú pevne priskrtitk-ované dva .uchopovače 3 vybavené pneumatickými -valcarni na obr. nezatkreslenéj. Ramená 5 uchopovačov 3 sú opatrené uchopovacími čelustami 6, na ktorý-oh .činnýlch častiach sú vytvorené vybrania 8,...

Sposob prípravy biologicky aktívneho krytu na rany

Načítavanie...

Číslo patentu: 250018

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Jurkštovič Tatiana

MPK: A61L 15/01

Značky: aktívneho, krytu, biologicky, přípravy, spôsob

Text:

...schopnost natívnych biocpolymér-OV alebo perlove celulózy.Pri aplikácii biologicky aktívneho krytu na rany, pripraveného na báze imobílizovaného chyąmotrypsínu alebo trypsínu a lysozýmu na géli zo siet-ovanej celulózy, hydroxyetylcelulózy, škrobu alebo agaru sa .pozoroval výrazný proteolytioký účinok na nekrvotické ttkanivo charakterizovaný 300 až 600 mg hydrolyzované.ho proteínu albumín hovädzieho alebo ľudského séra, denaturovaný kolavgen...

Zariadenie na aretáciu odklopnej časti kapoty plynovými vzperami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250017

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koscelník Klaudius

MPK: B62D 25/00

Značky: částí, zariadenie, aretáciu, odklopnej, plynovými, vzperami, kapoty

Text:

...otočné spojené s oclklopnou časťou kapoty v uzle a s ,pevnou časťou rálmu sú otočné spojené v uzle a doplnené ądorazom.Plynové vzpery .pracujú na princípe excentriclkého uloženia ot-očných uzlov plynových vzpier, vyvoldzujúcich .prítlačnú silu tlakovým prostredím pri rozdielnych polomeroch otáčania plynovej vzpery a odklopnej časti kapoty. Plynové vzpery sú namontovane tak, alby výslednlca .nimi vyvodenejsily dotläčala kapotu k zdorazu pri...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šnyta Bohumír, Rendko Tibor, Tobičík Jiří, Ambrož František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Lichvár Milan

MPK: B03D 1/02

Značky: flotačně, komponent, činidlo

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Mechanicky ovládaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250015

Dátum: 15.04.1987

Autor: Surovčík Dušan

MPK: F16K 31/44

Značky: ovládaný, ventil, mechanicky

Text:

...,pri talkýoh zariadeniach, kde sú ventily podľa vyvnálezu použité vo väčšom počte. Tiež je výhodné, keď je hlavica dorazového pie-stika na svojom obvode opatrená avalcovou cl-onou. V tomto .prípade je hlavica dorazového piestika lepšie chránená proti vniknutiu nečietôt.Príklad vyhotovenia mechanicky ovládaného ventilu podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je nakreslený v čiastočnom bok-orysnom reze v mieste nadstavca.Mechanický...

Rotačný diferenciálny posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: 250014

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koreis Josef

MPK: F16K 11/12

Značky: posúvač, diferenciálny, rotačný

Text:

...,pasívnych od.porov pri natáčani posúvačov a minimálne pasívne odpory sú zasa základným predpokladom pre minimalizáciu ihvsterézie statických charakteristík ria-dených veličín,ktoré určuje kvalitu riadenia.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia rotačnéiho idiferenciálneho posúvauča podľa vynálezu, kde je na obr. 1 poz-dIžny osový rez rotačným diterenciálnym posúvačom vedený rovinou V-V vyznačenou na obr. 4, na obr....

Obvod pre vyhodnocovanie správnej činnosti neurostimulačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 250013

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valko Branislav, Šramka Miron, Mikuláš Miroslav

MPK: A61B 5/04

Značky: obvod, činnosti, vyhodnocovanie, neurostimulačného, systému, správnej

Text:

...pripojenom výkrese je uvedený príklad zapojenia obvodu podľa vynálezu.Obvod podľa vynálezu, ako je znázornený na priloženom výkrese, pozostáva z dolnopľĺElĺĺlsĺinêhO filtra B a z fázovacieho článku 7, ktorých ,vstupy sú navzájom spojené a sú pripojene .na vstupnú svorku 1 U celého zapojenia. Výstupy z dolunopriepurstného filtra B a z fázovacieho článku 7 sú pripojené na dva -rôzne vstupy dife-renciálneho zosilňovače 8, ktorého výstup je...

Sposob získavania kryštalického hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250012

Dátum: 15.04.1987

Autori: Olejník Vincent, Butkovský Ľudovít, Oleárnik Miroslav, Juhás Stanislav

MPK: C07D 487/18

Značky: získavania, spôsob, krystalického, hexametyléntetramínu

Text:

...parametrov možno pripraviť spôsobom, pri ktorom sa ako premývacie médium odstredenej pevnej fázy použije .parný kondenzát, čo však znamená zvýšenie ekonomickej náročnosti procesu.Prevážnu časť uvádzaných nevýhod možno odstrániť ,postupom podľa pre-dsmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je SDĎSOĎ oddeľovania tuhej fázy od vodných matečných roztokov ~v procese výroby kryštalicłkélho hexametylêntetramínu, s výhodou odstreďovaním, pri...

Sposob výroby kompozitného materiálu s kovovou matricou spevnenou vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250011

Dátum: 15.04.1987

Autori: Iždinský Karol, Sádovský Július, Táborský Ladislav

MPK: B29C 43/20

Značky: spevnenou, kompozitného, kovovou, materiálů, spôsob, vláknami, výroby, matricou

Text:

...membránu tesne spojeoou s vysokotlakovým parným zariadením vložia do pece, v ktorej sa za 10 až 120 minút pri teplote 723 až 1 273 °K tlakom 40 až 200 MPa vodnej pary spolu zlisujú, pritom sa monovrstvy kompozitného materiálu spolu zlisujü na vzduchu, vo vákuu alebo v ochrannej atmosfére inertného plynu.vynález spôs-obu výroby kompozitného materiálu s kovovou matricou spevnenouvláknami umožňuje bez použitia lisu vytvorit rovoomerný tlak...

Bezkontaktný teplomer pody s termočlánkovým detektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250010

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartl Ján, Jacko Vlado

MPK: G01J 5/12

Značky: bezkontaktný, teploměr, detektorom, termočlánkovým

Text:

...detektor 4, uložený V termostate 3 a pripojený na vstup zosilňovače 8. Výstup zosilňovače 8 je spojený so vstugpom interiérovej tča-sti 2, resp. so vstupom panelového meradle 13. Exteriérová časť 1 obsahuje termostabilizačný obvod snímača 1 D, ktorého vstup je spojený s regulačným elementom 6 a výstusp s termostatom 3. Termostabilizačný obvod 11 exterierovej časti 1 je pripojený k výstupu napäťového stabilizatora 12 spojeného výstupmi...

Horizontálny priamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou podperou pre pohyblivé prívody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250009

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vadina Štefan, Ondreička Ján

MPK: F16G 13/06

Značky: přívody, vymedzovacou, nosnou, pohyblivé, minimálne, článkový, priamočiary, jednou, nosič, horizontálný, podperou

Text:

...problém rieši horizonltálny prriamočiary článkový nosič s minimálne jednou nosnou a jednou vymedzovacou .podperou pre pohyblivé prívody najmä o velkých dĺžka-ch a hmotnosti, ktorého podstatou je, že články nosiča alebo aspoň niektoré z nich sú opatrené nosnou ,poclperou otočne uloženou okolo osi a bočnou vymecdzovacou ipodperou. Nosná ,podpora a výme-dzovacia podpera súorientované kolmo Ina vodorovnú alebo zvislü časť pomocného...

Sposob dopurifikovania vakcíny proti koxielóze u domácich zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 250008

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schramek Štefan, Kazár Ján

MPK: A61K 39/118

Značky: domácích, proti, dopurifikovania, vakcíny, zvierat, koxielóze, spôsob

Text:

...do objemoveho pomeru 1 4 pri teplote 4 °C až 65 °C.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy vakcíny proti .koxieiloze je, že je zbavená vedľajších nepriaznivých účinkov. Nespôsobuje u myšiek impunosupresiu, iSPIŠHO megáliu, hepatomegáliu a .nekrottcké zmeny na pečení. znižujú sa miestne nekrotlcké kožné reakcie po jej intradermátn-om podaní krállkom. Takáto vakcina nescitli-vu-je níyši .na účinok endotoxlnov a rickettsiálnych toxínov. Ochranný...

Komplexné vápenaté plastické mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250007

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnica Dušan, Gerža Jozef, Španík Viliam, Bohunický Jaroslav, Trubač Karol, Krempaský Bohdan

MPK: C10M 169/00, C10M 123/00

Značky: vápenaté, mazivo, komplexne, plastické

Text:

...rôp o viskozite 64,74 milimetrovĺs pri 50 °C s vizkozitným indexu-m 85, s bodom tuhnutía -11 °C a číslom kyslosti 0,038 mg KOH/g a 78 g stearínu III,78 g -oleinu saponifikétu, 267 g hydrätu vápenatéh-o, 3 g .oxyetylovanéhuo alkylienolu,3 g ataktlckého polypropylénu, 15 g kop-olyméru kyseliny metakrylolvej. vTáto zmes sa »dokonale rozmieša pri teplots 30 C podobu 15 minút, potom sa ,pridáva postupne kyselina -octová technická v celkov-om...

Točňa závesovej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 250006

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bernát Ondrej, Abrahám Michal, Vargovič Jozef, Repko Jozef, Kopčák Juraj, Kizivat Dušan

MPK: B65G 47/64

Značky: tratě, točna, závesovej

Text:

...riešením točne sa docielia menšiezastavbové rozmery zariadeni-a. vhodným usporiaudanim elektromagnetu sa docieli.presné polohovanie lpojazdového profilu na náväzné pevné úseky. Pojazdový profil jena obidvoch- koncocih opatrený kladkami, ktoré zabiezpečujú dokonalú aretáciu .pojazdového profilu voči náväzným vetvám pevných úsekov, ičím sa zvyšuje celková tuhosť systemu.Schematioký .náčrt jedného konkrétneho prevedenia vynálezu je znázornený...

Zariadenie na trhanie krovia a náletov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250005

Dátum: 15.04.1987

Autor: Forgáč Milan

MPK: A01G 23/06

Značky: trhanie, náletov, zariadenie, krovia

Text:

...a unáletov. Plocha vyčirstená týmto zariadením zaručuje dlhodobejšiu produkčnú schopnost, vzhľadom vna to, že je odstraňovaná aj koreňovä sústava, pričom jej obnova je talkmer vylúčená.Na priložených výkresoch je znázornená príkladnné prevedenie zariadenia podľa vynálezu, kde na obr. 1 je zariadenie znázornené v axoirometrickom pohľade, .na obr. 2 v čelnom pohľade a na obr. 3 v narysnom pohľade.Zariadenie na trhanie krovia a .náletov...

Sposob pritavovania fólie z termoplastu k textilnému podkladu a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250004

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobiáš Karol

MPK: B29C 65/02, B29C 65/40

Značky: vykonávanie, podkladů, pritavovania, fólie, spôsobu, termoplastů, textilnému, zariadenie, spôsob

Text:

...je možné menitpodla potreby. . .»Výhodou je aj jednoduché zariadenie a nízke náklady na ,prltavovanie fólie. Hlavnou výhodou je, že spôsob umožňuje spracovávanie tuzemského materiálu.Zariadenie na vykonávanie spôsobu je príkladne znázorunené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje pohlad v náryse na celkové irsporiadanie,zariadenia a obr. 2 znázorňuje v .pohľade pracovný vozík s na-klada-cími stanicami.Na spoločnej fréme 1 je V...

Sposob odstraňovania organického rozpúšťadla z filtračného koláča 2,2-di-benzotiazolyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250003

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanuš Milan, Leška Štefan, Zeman Jiří, Šimkovič Juraj

MPK: B01D 1/14, B01D 1/28, B01D 3/38...

Značky: organického, odstraňovania, spôsob, 2,2-di-benzotiazolyldisulfidu, koláča, rozpúšťadla, filtračného

Text:

...ako napr. n-butanol, Pred prefukovanim parou je účelné znížiť obsah organického rozpúšťadla vo filtračnom ekoláči jeho vytessnením vodou,vzduchom, alebo inertným ,plylnonrPery vody .a organicíkého rozpúšťadla odchádzajúce z filtra skondenzujú v .k-ondenzát-ore a v deličke sa o-ddeli vo vode nerozpustné rozpüšťasdlov, kt-oré sa vracia do procesu. Organického rozpúštadla zbavený vlhký filtračný koláč .sa vedie priamo .z filtr.a na...

Sposob odstraňovania chlórbenzénu z filtračného koláča 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250002

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanuš Milan, Šimkovič Juraj, Zeman Jiří, Leška Štefan

MPK: B01D 3/38, B01D 1/28, B01D 1/14...

Značky: spôsob, chlórbenzénu, odstraňovania, filtračného, 2-merkaptobenztiazolu, koláča

Text:

...vydestiluje chlórbenzén ako azeo tr-op s vodou. Za účelom zníženia obsahu chlórbenzénu pred prefukovaním vodnou parou je možné vytesnenie jeho časti z filtračného koláče vodou, vzduchom, alebo inertným plynom. Pary rvody a chlörbenzénu odchádzajúce z filtra sa skondenzujú lV konrdenzátore a v vdellčke sa oddelí voda od.chlórbenzénu Výhodné je použiť pre daný účel rotačný tlakový filter s ocldelenýmí zönami ,pre filtráciu, premývanie,...

Uzavretý článkový nosič prívodov energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250001

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pástor Oliver, Šimo Jozef, Antala Lubomír, Miča Martin, Stanik Stefan

MPK: F16G 13/16

Značky: článkový, uzavretý, energií, prívodov, nosič

Text:

...podobne. stredové články 7 sú vytvorené hornou stenou 1, dolnou stenou 2 a dvoma bočnými stenami 3. Bočné steny 3 sú vytvorené z vystupujúcej časti 9 a zahĺbenej časti 5. vystupujúca časť 9 bočnej steny 3 stredového článku 7 je zakončená polkruhovým zaoblením 4, zatial čo zahĺhená časť 5 bočnýlch stien je zakončená priamtkami z ktorýclh jedna je pokračovaním hrany B medzi b-očnými stenami 3 a hornou stenou 1. Horná stena 1 a dolná stena 2 na...

Ponorná trubice pro kontinuální lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 250000

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ježek Jan

MPK: B22D 11/10

Značky: lití, ponorná, trubice, kontinuální

Text:

...podle vynálezu, jehož úhel rozšíření difuzoru je V rozmezí od 8 ° do 20 ° a poměr výstupního průměru difuzoru ku průměru válcově části je v rozmezí od 1,2 do 2,8.p výhodou ponorná trubice podle vynálezu je snížení výtokové rychlosti 4 proudu, a tím i hybnosti pnnudu a kinetické energie proudu kovu přitěkajícího do krystalizátoru. Tím se podstatně xzkrítí dostup proudu a usnadní se nekovovým vměstküm vyplout k hladině jednak proto, že jsou...

Svářecí prvek z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249999

Dátum: 15.04.1987

Autor: Goetz Josef

MPK: B29C 65/06

Značky: svářecí, hmoty, plastické, prvek

Text:

...tvaru páskü.vyšší účinek zde spočívá v tom, že pfizpůsobením tvaru svářecího prvku k svařovaným plochám se zvyšuje šířka, pevnost a kvalita svárux současně se snižuje množství zahřívané hmoty a tudíž i zhospodárňuje spotřeba plastické hmoty a energie při svaŕování.Další zdokonalení svářecího prvku lze docílit tím, že odporový vodič je proveden z materiálu o vysoké tepelné roztažnosti.Vyšší účinek této varianty řešení spočíva v tom, že vzrůstá...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249998

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip František, Maršíček Zdeněk

MPK: D01H 7/895

Značky: ojednocování, zařízení, spřádací, vláken, bezvřetenové, jednotky

Text:

...stěnu 3 pro navedení pramene 5 k ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku Q. Za naváděcí stěnou 3 je již upravena vodicí stěna łł, která přechází do dopravního kanálu Q a je protilehlá ozubenému potahu lg vyčesávacího válečku 8.Za nebo na konci vodicí stěny ll tj. na počátku tzv. oblasti snímání vláken z ozubeného potahu łg vyčesávacího válečku Ě, kde je protilehlá vodicí stěna łł oddálena od uvedeného ozubeného potahu lg a přechází do...

Zařízení pro ojednocování vláken u bezvřetenové spřádací jadnotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maršíček Zdeněk, Filip František

MPK: D01H 7/895

Značky: bezvřetenové, jadnotky, zařízení, ojednocování, vláken, spřádací

Text:

...je v příklad-ném provedení dle obr. 1 a 3 prodloužen v přímém směru na vnější stěnu tělesa 3 a má takvstupní část 6.1 pro přívod vzduchu do oblasti snímání vláken z ozubeného potahu lg vyčesávacího válçčku Q tj. do oblasti za koncem 33 vodicí stěny łł.Takto prevedené zařízení pro ojednocování vláken je Běžné známé. Nové je to, že za válcovým vybráním 1 pro vyčesávací váleček Ě je ve směru toku ojednocených vláken tj. v návaznosti na dopravní...

Membránový mechanismus protektorovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249996

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vébr Jan, Diesel Michael, Sommer Emil

MPK: B29D 30/54

Značky: membránový, protektorovacího, mechanismus

Text:

...membräny a obr. 3 zachycuje polohu Inembránováhc mechanismu a lisovací tvárnice při vulkanizaci.Na obrázcích je se spodní deskou ł spojeno vedení g uzpůsobené pro upevnění nosných trubek g pomocí matic i pístnice g pracovního válce 6. vnitřní povrch vedení g je opatřen vodicím pouzdrem 7 pro vedení výsuvně trubky 1 opetřené pouzdrem g a příčkou Q s těsněním E., , Horní okraj výsuvné trubky g je opatřen tvarovým kroužkem J.g, patkovým...

Způsob katalytické oxidace oxidu siřičitého a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sojka Vladimír, Auerswald Bohumil

MPK: C01B 17/76

Značky: provádění, oxidů, zařízení, způsobu, siřičitého, tohoto, oxidace, katalytické, způsob

Text:

...tvořeno svazkem trubek o vnitřním průměru 40-80 mm a délce 2 400-3 000 mm plynotěsně zakotvených v horní a dolní trubkovnici. Katalyzátor je uložen v trubkách a mezitrubkový prostor spolu s pláštěm kolem svazku trubek tvoří kanál pro cirkulující vzduch, přičemž horní a dolní část pláště je spojena cirkulačním potrubím/ve kterém je uložena dýza pro pžívod tlakováho vzduchu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém...

Rotační čtyřtaktní spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249994

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kostěnec Jan

MPK: F02B 53/02

Značky: spalovací, rotační, motor, čtyřtaktní

Text:

...kuličkových ložiskách Ž, 1 hnac hřídel 3.Kuličková ložiskag, 1 jsou zajištěna přírubami g upevněnými šrouby 3. V pŕírubách Ě jsou uspořádány těsnicí kroužky lg, łł. Hnací hřídel á je opatŕen unašečem gł se čtyřmi drážkami 2 ł, v nichž jsou suvně uloženy unášecí kladky E 3 otočné uložené na hřídelech êg uložených v ložiskách gä pohybujĺcích se po vnitřních vačkách 31, upevněných šrouby gg k bočním stěnám g,â.Na hřídeleoh 23 jsou dále výkyvně...

Zařízení pro automatickou registraci odchylek kolejnic jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 249993

Dátum: 15.04.1987

Autor: Řebík Vladimír

MPK: G01B 11/00

Značky: kolejnic, jeřábových, odchylek, registraci, automatickou, zařízení

Text:

...systém cyklicky přepínán do měřených kanálů. vozík § je dále doplněn značkovaoím zapisovacím systémem ll napojeným na kontrolní odvalovací kladk vozíku § sledující povrch kolejnice Ě.Přední 1 zadní strana vozíku Q je doplněna koncovými spínači lg a EQ ovládajícímielektrický pohon vozíku Q.zařízení podle vynálezu /obr. 1/ využívá nejlépe laserový vytyčovací paprsek ł vytyčujíci přimku nad kolejnicí 3, který je snímân terčem 3 s čidly ke...

Způsob tkaní na tryskovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249992

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 51/08

Značky: způsob, stroji, tohoto, provádění, tkání, tryskovém, tkacím, zařízení, způsobu

Text:

...s přídavnými tryskami opatřenými přídavnými přívody tlakového media.Tkací stroj je opatřen předlohovou cívkou Á upevněnou na rámug stroje, odkud je při tkaní uteka odtahován odměřovacím ústrojímg. Na odměřovacím ústrojí A se vytvoří prohozní délka utkug, která je odtud stažena působením tlakového média hlavní prohozní trysky§.Püsobením tląkového média hlavní prohozní trysky É je odměřená délka zavedena do prehozního kanálu É, kde je...

Zapojení řídicího bloku s časovým vyhodnocením

Načítavanie...

Číslo patentu: 249991

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štroblová Milada, Cabicar Rudolf, Ročák Jaroslav, Honsa Jiří, Červený Jindřich

MPK: H02B 15/00

Značky: časovým, bloků, vyhodnocením, řídicího, zapojení

Text:

...vstupom 109,ggg každého povelového b 1 okułgg,3 gg,~jehož blokovací výstup łgg, 395 je spojen s blokovacím vstupem gg časového bloku g. Časový výstup gg časového bloku Q je spojen.s časovým vstupemlQ, gg každého ovládacího bloku L,3, jehož blokovací vstup lg, gg je spojen bud s prvním nebo s druhým blokovacím výstupem 29, gl časového bloku 8.Při popisu funkce zapojení řídicího bloku s časovým vyhodnocením je nutno vyjít z popisu funkce...

Bezpečnostní uzamykací souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 249990

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poslík Jaromír

MPK: E05B 9/04

Značky: uzamykací, souprava, bezpečnostní

Text:

...na vnější čelní ploše své otočné části pod klíčovým otvorem opatřena zalísovanou ocelovou kuličkou, zpevňující vložku proti poškození odvrtáním.Obdobně svorníky dveřních štítů jsou na vnější čelní ploše opatřeny ocelovými kuličkami neboválečky, zabrañujícími jejich násílnému odvrtání.Hlavní výhodou bezpečnostní uzamykací soupravy podle tohoto vynálezu je zamezení možnosti navrtání i rozlomení cylindrické vložky za üčelem jejího poškození a...

Hydrofilní trojrozměrný polymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249989

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trekoval Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vacík Jiří, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/26, C08F 220/40, C08F 226/10...

Značky: hydrofilní, trojrozměrný, polymér, způsob, výroby

Text:

...na dusíku /např. N-1,1-dimethyl-3-oxo butylakrylamid, N-isobutylakrylamid. N,N-dimethylakrylamid, methakryloylmorfolin/. Jako přísadu lze k těmto monomerüm přidávat též kyselinu akrylovou nebo methakrylovou a to bud volnou,nebo ve formě alkalických nebo amoniových solí.Popsané gely se vyznačují i podle molární koncentrace alkylových skupin v monomerní směsi ve zbobtnalém stavu větším či menším modulem elasticity. ve většině pŕípadů jsou...

Výčnelky na mulcové kroužky proti samovysávání

Načítavanie...

Číslo patentu: 249988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Jaromír, Dobeš Tomáš, Glosser Jindřich, Šumbera František

MPK: A01K 19/00

Značky: mulcové, kroužky, proti, výčnelky, samovysávání

Text:

...a jejich použití nevede k trvalé mu odstranění popisovaného zlozvyku u cucajících zvířat.Různé typy mulcových kroužků fungují na principu znemožnění vytvoření podtlaku V dutině tlamní. Jejich účinnost je jen 75 až 85 a to z důvodů nevytvoření otvoru při uzavřené dutině tlamní, který je nezbytný pro znemožnění vzniku podtlaku při sání a ocucávání struků.Nedostatečná účinnost mulcových kroužků je odstraňována výčnělky na mulcové kroužky proti...

Vyvažovací linka plášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249987

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hampl Karel, Starý Jiří

MPK: G01M 1/38, G01M 1/00

Značky: vyvažovací, plastů, linka

Text:

...pojezd 5, poháněný vzduchovým válcem. Na čele pojezdu A směrem k vertikálně pohyblivému stolu g, jehož pohyb je ovládán vzduchovým válcem, je umístěn nárazník§.Asi uprostřed pojezdu A je uložena čtverice středicích a upínacích, horizontálne pohyblivých válečků Q, které jsou navzájem spojeny ozubením a jejichž stŕedicí a upínací funkce je vyvozována vzduchovým válcem.Pojqzď 3 je ukončen vertikálne pohyblivým unašečeml, ovládaným vzduchovým...

Způsob výroby diazografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249986

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kliment Jiří, Joura Petr, Matyáš Jan

MPK: G03C 1/52

Značky: výroby, způsob, diazografických, materiálů

Text:

...uvedeným způsobem na podložku, dochází zejména vzhledem k neinertnosti a nestejnoměrné nasáklivosti podložky k postupnému narůstání koncentrace tuhé fáze a obecně ke koncentračnim změnám včetně změn koncentrace složek homogenn( fáze.Se změnami koncentrace složek diazografické sestavy jsou spojeny změny reologických vlastností sestavy, dochází k poklesu její stability a sestava se může v kritických případech rozpadnout. Z hlediska kvality...

Způsob výroby tažného ocelového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249985

Dátum: 15.04.1987

Autor: Carbol Pavel

MPK: B21C 1/00

Značky: tažného, způsob, výroby, ocelového, drátu

Text:

...drátu z neuklidněné nízkouhlíkově oceli o obsahu uhlíku do 0,17 hmotnostních S podle vynálezu, apočívající ve vyválcování za tepla s následujícím mořením, tažením na předhotovní průměr a v žíhání na měkko s druhým mołením, přičemž pred tažením na hotovo se drát podrobí fosfátování povrchu, vyznačující se tím, že tažení na hotovo se provede s konečným úběrem 12 až 16.Výhodou způaobu výroby taäeného ocelového drútu podle vynálezu je zlepšení...

Vícekontaktní konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249984

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jagoš František

MPK: H01R 13/72, H01R 13/506

Značky: vícekontaktní, konektor

Text:

...vodičů ke kontaktním členům.Fixace vodičů je zajištěna těsnicím prvkem zapuštěným v otvoru výüstky, kolmým na průchozí otvor pro uložení vodičů. Tento těsnlcí prvek může být např. klínovitého tvaru, čímž dokonale utěsní průchozí vodiče a částečnou deformací jejich vnější izolace zabrání posuvu vodičů.Bude-li klín zhotoven např. z plastické hmoty teplem nýtovatelné, zajistí se ve fixovanám stavu tepelným roznýtováním vnějších částí....

Segmentová filtrační vložka s tvarovaným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 249983

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ptáček Emil, Rychlík Zdeněk

MPK: B01D 46/04

Značky: filtrační, pláštěm, vložka, segmentová, tvarovaným

Text:

...být z jednoho kusu materiálu, ale též ze dvou i více kusů navzájem spojených.výhody řešení dle vynálezu jsou velmi jednoduchá a lehkä konstrukce a snadné montáž filtrační vložky. segmenty jsou tvořeny pouze z jednoho kusu filtračního materiálu a mají pravidelnou výšku skladu. Počet skladu je možno optimálne volit.Boční stěny segmentu. ktere u dřívějších provedení jsou zaoloněnyĺnosnou konstrukcí,zůstávají zde volné a jsou tedy využity pro...