Archív za 1987 rok

Strana 275

Způsob elektroanalytického stanovení elektrochemicky aktivních látek v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250076

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tenygl Jiří

MPK: G01N 27/48

Značky: elektroanalytického, roztocích, aktivních, elektrochemický, způsob, látek, stanovení

Text:

...anodickým pikem proudu. současně dojde k rozpuštění kavdmia a k regeneraci povrchu pulsujíci kapky. Ke stejně regeneraci dojde i v případě, že se potenciál pulsující kapky změní skokem z hodnoty -1,3 V na -0,1 V SKE. Tento jev umožňuje, že s pulsující kapkou lze měřit několik hodin, V příznlvém přípa-dě i několik dní, aniž by došlo k pasivaci jejího povrchu. Tvorba anodickěho rozpouštěcího píku při použití rtuťové kapkové elektrody...

Způsob přípravy živných substrátů pro pěstování houby hlívy ústřičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 239476

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mayer Václav, Kadlec Václav, Fámira Jioí, Kittler Jioí

MPK: A01G 1/04

Značky: houby, živných, pěstování, přípravy, ústřičné, substrátů, způsob, hlívy

Text:

...eurovizw, kterd ee dosud pri intsnzivní výrobě plodnio neosvedčily. Další výhodou metody je modnost vlhćení eurovin a fermentace v jednom prostoru bez jakýchkoliv nenipuleci.Při provádění vynálczu je výhodne suroviny předem cheniclv narusit. upravene materiály se bud v kontejnerech uklddajt do hermeticky utesnoných van, kade ee zvlhčují horkou vodou a potom termentuji 1 až 4 dny při teplote 40 až 60 °C /optimun 47 el 50 °CI za neprístupu...

Zařízení pro rotáční upínání tyčového materiálu a trubek o různém průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250075

Dátum: 15.04.1987

Autori: Housa Josef, Martínek Miroslav

MPK: B23D 47/04

Značky: tyčového, průměru, trubek, rotační, materiálů, různém, zařízení, upínání

Text:

...upínaného materiálu, nebot se vzrůstem koeficientu. tření pro styk upinaněho materiálu a lamel 5 a v závislosti na geometrickém tvaru upíuaného materiálu i lamel 5 je třeba Zvýšit počet lamel 5 tak, aby nedošlo ke vzpříčení upínaného materiálu mezi lamelamíLamely 5 mohou být lomené ve tvaru písmene S, což umožní sevření upínanélío materiálu v jedně rovině kolme na osu rotace Lípínače, Lamely á, které se překrývají a mohou být lomené, se...

Zapojení kmitočtového modulátoru pro reaktanční snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239475

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hűbner Pavel

MPK: H03C 3/12

Značky: zapojení, kmitočtového, modulátoru, reaktanční, snímače

Text:

...druhým kondanzitorem m, e kmitočet určující reektanoe 5, je tvořeno .první indukční cívkou u. První zpčtnovezehní reaktance 3 podle tratí alternatívy provedení vynilesu je tvořeno tretí indukmí cívkou až, čtvrtou indukční cívkou ü a vodjemnou indukčností lll mezi nimi, přičemž jeden konec třetí indukční oívký až je připojen na výstup zesilovače á a její opačný konec je pŕipojen na jeho vstup-výstup n. Druhú zpčtnovazební reaktance 4 je...

Zařízení pro mokré odlučování prachu ze vzdušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250074

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rožnovský Josef

MPK: B01D 47/06

Značky: zařízení, vzdušiny, mokré, odlučování, prachu

Text:

...výhody mokreho odlučovače prachu ze vzdušiny podle vynálezu spočívají V tom, že rotující vzdušina musí projít souvislými horizontalními kapalinovými blanami, vytvořenými středovými radiálními rozstřikovači. Tyto blany po dopadu na stěny nádoby se tříští v drobnou mlhovinu, která zaplñuje prostor mezi jednotlivými blánami a zabraňuje vytváření vzdušinových bublln. Odcházející vzdušína prochází středo 4vým labyrintovým odtahem, kde se v...

Způsob fermentační přípravy antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 239474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frundl Zdenik, Ahmpl Petr, Gazdoš Miroslav, Schejbal Miroslav, Štrbík Pavel, Skoenek Jan, Krejeí Václav, Frundl Lubomír, Theiner Robert

MPK: C12N 1/00

Značky: přípravy, fermentační, způsob, antibiotik

Text:

...médiu se 3 hmot. psofokarpová mouky činí produkce penicilinu 19 100 j./ml média.Kmenam Penioillium chrysogenum COM F-679 se zaočkuje 500 m 1 varná banka, která obsahuje 60 m 1 inokulačního média o tomto složení glukőaa 30 g, laktőza 10 g, kukuŕičný extrakt 22,5 g, eíran amonný 2 5, 0 a 003 5 g, diłwdrogenfostoračnan draslený 0,5 s, voda ad 1 000 m 1 pH média 5,2. Kultivace probíhú při teplote 25 °G na rotační třepačce po dobu 48 hodin...

Zapojení tramvají s odporovým řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250073

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 7/04

Značky: tramvají, odporovým, řízením, zapojení

Text:

...obvodu původního zapojení, na obr. Za je vyznačeno v trakčních obvodech vozů typu T zapojení podle vynálezu, na obr. 2 b je schéma části ovládacího obvodu podle vynalezu.Podle obr. 1 a jsou kotvy k 4 a k 3 Čtvrteho a třetího trakčuího motoru trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 4, m 3 přesproudovou cívku DR a kotvy k 1, k 2 prvního a druhého trakčniho motoru jsou trvale zapojeny v sérii se svými magnety m 1,m 2, přičemž obě...

Hnědý tónovač pro nepřímé tónování fotografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250072

Dátum: 15.04.1987

Autor: Knejfl František

MPK: G03C 5/46

Značky: hnědý, tónovač, tónování, fotografií, nepřímé

Text:

...siříčitanu sodného krystallckého, 0,10 až 0,25 hmotnostního dílu thíomočoviny a 10 až 20 hmotnostních dílů uhlíčitanu sodného bezvodého a je doplněn vodou na 800 až 1 200 hmotnostních dílů.Výhodou vynálezu je, že tento tónovač dává na papírech barvu tmavší hnědou až hnědo-červenou. Při tónovâní tímto tónovačem se nemění síla fotografií, takže není třeba vyvolávat černobíle positivy ani světlejl, ani tmavěji. Dále je tónovač úsporný na...

Způsob nárazového barvení vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239473

Dátum: 15.04.1987

Autor: Heománek Jioí

MPK: D06P 5/00, D06P 3/14

Značky: barvení, způsob, nárazového

Text:

...minut.Wchle ohntí hervící lázně k teplote veru lee Označit deko tepelný náraz na barva ne vlákno. Dellí prľívod teplo je Ihwtečłrý, neboĺ k fixecí bez-vivo ve vlákně ae využije tepelne energie nehromeděne v um e ve vlákenmem meterielu behem využívání na połedovenou teplotu bervení. Dellí pcrednoetí- tohoto epnaobu je to, le vlnenl vlllme ee obaryí lettuedi, takže nedochní k jejích nemieni, e to ee prejaví leplími orgenoleptielzými vlastnostmi....

Způsob výroby spektrálně čistého chlorofylu afinitní sorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250071

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čoupek Jiří, Pančoška Petr, Frydrychová Anna

MPK: C09B 61/00

Značky: čistého, chlorofylu, způsob, výroby, spektrálně, afinitní, sorpci

Text:

...je jejich vysoká chemická a mechanická stálost, ktera umožňuje jejich aplikaci v opakovaných cyklech metodou vsádkovou nebo elucí na koloně. Neméně je významná i skutečnost, že adsorbovaný chlorofyl je po vysoušení sorbentu mnohonásobne stálejší vůči působení světla, může se v této formě skladovat a transportovat bez zvláštních opatření. Další příprava roztoku chlorofylu může být reallzována přímo desorpcí a nevyžaduje mezistupeň odpaření...

Způsob odstranění choriogonádotropního hormonu z roztoků lidských krevních derivátů izolovaných z retroplacentárního nebo abortního séra

Načítavanie...

Číslo patentu: 239472

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šulc Zdenik, Petrůj Jaroslav, Šula Karel, Ottis Jioí, Štefek Stanislav

MPK: A61K 37/04, C07G 15/00, A61K 39/395...

Značky: krevních, derivátů, séra, retroplacentárního, abortního, hormonu, choriogonádotropního, lidských, izolovaných, odstranění, způsob, roztoku

Text:

...elbuminu, případně dalších roztoku krevníoh derivátů, získaných z retroplacentćrních nebo abortních výchozích materiálů, jednoduchým technologicky nenáročným způsobem. ztráty vzniklé při navrhovaném způsobu jsou nízké a jejich úroveň je závislá na promyti sorbdního materiálu, případně na vhodném zařazení postupd do procesu frakcionace. Postup neovlívñuje negatívne z zadného známého hlediska kvalitu konečného produktu. Zařazením...

Způsob kontroly chodu provozované rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250070

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ceryk Milan

MPK: F27D 21/04

Značky: rotační, provozované, chodu, kontroly, způsob

Text:

...neuhlídá malé změny, vedoucí nakonec k velkému zkřivení pece a ke zvýšení příkonu energle.Způsob kontroly chodu provozovane rotační pece podle vynálezu je dále osvětlen na příkladu konkrétního provedení. Rotační pec je uložena na třech podporach. Při dočasném nebo trvalém zkřivení jejich ro 4tující osy účinkem nerovnoměrných teplot začnou na každém základě mezi pecí a uložením působlt síly, jejichž výslednice má složku časově relativně...

Diazografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 250069

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malimánek František, Topinka Pavel, Chmátal Vladimír, Dvořáček Ivo

MPK: G03C 1/52

Značky: diazografický, materiál

Text:

...kyseliny 3030 r clíloridu zinečnatého. 4000 e síronu hlinitého, 1 500 g koieinu, 50 g opticky zjesiiovacílío prostředku, 6480 g 4-diazo-2,5-dimetoxymorfolinchlorzinkátu, 13 600 gramů dietylénglykolu, 3000 g roztoku polyetylénelykolu o mol. hmotnosti 1000 až 1500, 20 000 SZ 500/o yopolymeru vinylacetátu s kyselinou krotonovou. Po rozmíchání se preparace doplní vodou na objem 450 litrů.o zpracování podle příkladu J se získa material s...

Zařízení pro zabránění vniknutí nežádoucích předmětů do řezacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239471

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pác Jioí, Libich Miroslav, Pospíšil Ladislav, Novotný Josef, Ulrych Stanislav

MPK: A01D 43/08

Značky: zařízení, předmětů, zabránění, nežádoucích, ústrojí, vniknutí, řezacího

Text:

...provedení zařízení podle vynálesu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. I je bokoryaem sklízecí řeeačky s vyznačerąým umístením čidel a blokovacího ústrojí a obr. 2 je blokovým schámatem elektrického zapojení zařízení podle vynálezu.Sklízecí řenačka ,L je opetřena vpředu sklízecím ústrojím a, sběracím nebo žacím. Za ním je uepořádán příčný shrnovací änsk 3 s lopatkami g. opatŕsnými ultrazvukovými snímači i. za...

Matová polotransparentní kreslicí fólie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250068

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karas Zdeněk, Vrábel Ervín, Fingr Jaroslav, Čihák Vladimír

MPK: B41M 3/02

Značky: matová, její, způsob, výroby, polotransparentní, fólie, kreslicí

Text:

...především vysoký obrus pracovních líástrojft. Matová vrstva se podle vynalezu skládá z pojiva nebo směsi pojív, pravého vysoce těkavého rozpouštědla nebo směsi pravých rozpouštědel a nepravého ředidla s výhodou o nižší těkavosti. V polevu mohou být ještě jemně dispergované opacitní nebo polotransparentííí bílé pigmcnty k docílení opacitní kreslicí vrstvy. Pojivem müže být roztok nízko až středně viskózní nitrocelulózy, acetylcelulózy,...

lmpregnační prostředek na ochranu dřeva s vysokou hloubkovou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 239470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staoka Karel, Janů Karel, Dvorský Pavel

MPK: B27K 3/50, B27K 3/34

Značky: prostředek, dřeva, lmpregnační, vysokou, hloubkovou, účinnosti, ochranu

Text:

...dehydratovanáho ricinováho, dřavnáho, tungováho, ŕepkováho (zejména s podílem glgoeridú kyseliny eruková pod 10 5 hmot). Lza použit i chemicky modifikovaných alifatických lqeelin, napr. cyklopentedienovaných, styrenovaných, akrylovaxxých či epoxidovaných, Jako fungicidní e jinak biologicky účinná látky lze použít především pentachlnrrenol, bis-tributylcínoxid nebo aid kyseliny 2,5-dinetłąyl-R-cykloheal-Il-uethoq-J-naren-J-kzrhotylová.(ako...

Sada úsporných elektrických akumulačních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250067

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skřišovský Erik, Šafková Ludmila, Karásek Milan, Šafek Miroslav

MPK: H05B 3/26

Značky: úsporných, akumulačních, elektrických, desek

Text:

...desky vyzařujĺ akumulované lteplo pouze horní stěnou, přičemž nemůže dojít v žádném případě k úrazu elektrickým proudem, protože přívodní zdířky jsou upevněny V úzkých hlubších drážkách ,umístěných proti sobě kolíky jsou kryty deskami, přičemž taktoumístěné kontaktní prvky umožňují jejich snadnou výměnu.Příklad jednoho z možných provedení sady úsporných akumulačních elektrických desek podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, kde...

Těsný uzávěr dolní spádové koncovky zásobníku na zvodnělé sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 239469

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalásková Olga, Zvejšková Vlasta, Fiala Vladimír, Štefek Stanislav

MPK: B65G 3/04, B65D 88/28

Značky: zásobníku, uzáver, hmoty, těsný, koncovky, spádové, sypké, dolní, zvodnělé

Text:

...Umožňuje plynule regulovat tok materiálu zejména při plnění důlních vozů. Konstrukce uzávěru vyhovuje bezpečnostním požadavkům klsdeným na vypouštění sypkých zvodnělých materiálů,zejména v důlních podmínkách, kde se jeho použití hodí u všech typů používaných zásobníku.Na přiloženém výkrese je schemeticky znázorněno na obr. l v bočním pohledu příkladná uspořádání těsněho uzávěru dolní spádová koncovky podle vynálezu a na obr. 2 je vyznsčen...

Víceúčelové raménko na oděvní části

Načítavanie...

Číslo patentu: 250066

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šalom Václav

MPK: A47G 25/28

Značky: víceučelové, oděvní, raménko, částí

Text:

...označením způsobu ošetřování textilních materiálů, jejichž oba konce jsou obvykle zašity do límců, či okrajů oděvních části. Uvedený závěsný háček lze také výhodne použit pro spolehlivá zavěšení i více kusů drobného dámskeho nebo dětského prádla s ramínky ze stužek, a to hlavně Ve spojení se závěsnými prvky na koncích příčného nosníku. Dále je možno využít příčneho nosníku pro současné zavěšení několika kusů oděvních částí na závěsných...

Způsob gravitačního lisování tvrdého tvarohu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellner Josef, Veverka Václav, Kremlieka Antonín

MPK: A23C 19/024

Značky: provádění, způsobu, zařízení, tohoto, tvrdého, lisování, gravitačního, tvarohu, způsob

Text:

...není třeba kompresoru - elektrické energie. Navrhovaný způsob řeší pokrok výrobní technologic.Na výkruu obr. l je v närysu znásornäno zařízení pro grsviteční lisování. Napouätěcí nálevka L z neresováho materiálu, kuželového tvaru, horní průměr 600 mm připevnšná přírubou na novodurový válec z o průměru 200 mm a na dva díly perforovených válců 3 o stejnámprůměru, opláätäných nerezovým válcom A o průměru 400 mm, nepojenýoh ne tvarovací...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Medřický Zdeněk, Wildmann Stanislav, Pětroš Jaroslav

MPK: C22B 7/00

Značky: olova, obohacení, pecí, barevných, zinku, prachových, úletů, způsob, kovů, zejména, ocelářských, recyklinku, podílu

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Komutátortočivěho elektrickěho stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239467

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesárek Jioí, Soueek Jan Csc

MPK: H01R 39/16

Značky: elektrického, stroje, komutátortočivěho

Text:

...rychloběžných a velmi využitých strojů nepŕípustná, protože vedou ks zvýäenámu ohväní s hluku. Nachází-li se však volná čelo náboje na větším průměru,než je průměr otvoru v pouzdra komutátoru na přední straně, není dolisování komutátoru pomocí trublcy opřená o volná čelo náboje možná vůbec.novněž stahování takových komutátoru s hŕídsle je obtížná, protože bez poškození komutátoru se dá provést jedine tahem sa pouzdro, nikoli za vnitřní čelo...

Způsob ochlazování taveniny zkujněné plynným kyslíkem v nístějové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250064

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Wildmann Stanislav, Michalík Zdislav, Mušálek Karel

MPK: C21C 5/04

Značky: plynným, kyslíkem, taveniny, zkujněné, způsob, nístějové, ochlazování, ocelářské

Text:

...se použije k ochlazení taveniny v nistěji pece nebo V odlévaci pánvi nebo v nistěji i v pánv 1. Při ochlazovaní taveniny způsobem podle vynálezu se snižuje spotřeba feromanganu,případně ferosilikomanganu, ktere se používají k desoxidaci a legování vyráběnê oceli.Bližší podrobnosti o technologii ochlazeváni taveniny podle vynálezu jsou patrny ze dvou dále uvedených přikladů, z nichž jeden řeší ochlazování taveniny V nistěji 200 ttandemové...

Zdvojená klapka se společným ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239466

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Emil, Poikryl František

MPK: F24F 13/08

Značky: zdvojená, ovládáním, klapka, společným

Text:

...aretace, která svými výřezy vymenuje jednotlivé polohy táto páky.V případě požadavku dálkováho ovládání v celém rozsahu funkce klapek a obou krajních poloh listů se funkce místního ovládání vyřadí přeeunutím páky ručního ovládání do polohy otsvŕeno. V případě potřeby kombinovanáho ovládání as přesunutím páky ručního ovládání z polohy otevřeno nastaví požadované snílení podílu venkovního a oběhového vzduchu, případně přesunutím páky ručního...

Spotřebič na tuhá paliva, zejména kamna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250063

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švorc Josef

MPK: F23N 1/02, F24B 1/08

Značky: tuhá, kamna, spotrebič, zejména, paliva

Text:

...s možností účinnějšího spalování paliva je to, že u tohoto nového spotřebiče, který má jen jedinou rucjní regulaci, a to regulaci jen tepelného vykonvu,ani při zcela neodborné obsluze nemuze nikdy nastat nedokonalé a tedy nehospodárné spalování paliva a tím take nikdy nemohou vzniknout ekologicky skodhve splodiny hoření.Spotřebič, zvláště kamna na tuhá paliva se vzájemným uspořádáním vnitřních částí podle tohoto vynálezu mohou mít detailní...

Zařízení k výrobě rotoru točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239465

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kremlieka Antonín

MPK: H02K 15/16, H02K 15/02

Značky: stroje, výrobe, zařízení, točivého, rotoru, elektrického

Text:

...opěrné objímky i je nešroubovana přítlačná matice 1 s páčkou Q a pružinou pačky 2, která zatlačuje páěku 2, do jedné z drážek Lg v operné objímoe A. Na hřídeli L u stahovaoího kruhu 3 je otočné středěna řezna hlava 1 s pouzdrem La a západkovou objímkou n. Západková objímka je opatřena návařkem A se západkou u, pružinou západky Já, uzavíracím šroubem 1,1 a dvěma protilehlými nástavci m se zaěroubovarąými rukojetmi 13,. K rezné hlavě LL jsou...

Zařízení k pálení vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250062

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šulc Josef, Žabecký Josef, Sopouch Ivan, Kazílek Zdeněk

MPK: F27B 1/10

Značky: pálení, zařízení, vápna

Text:

...vysvětleno pomocí vyobrazení.Základními složkami tohoto zařízení je šachtová pec 1 k pálení vápna, vyrovnávací zásobník 2 plynu, karbonizator 3 a generátor 4 vodního plynu. Dále toto zařízení má vedení ü části zlomkové frakce horkého vypaleného vapna ze šachtové pece 1 do karbonizátoru 3, vedení 7 části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna ze šachtové pece 1 do generátoru 4 vodníhoplynu a vedení 9 plynu z generátoru 4 vodního plynu do...

Zařízení pro zpětné získávání kovu z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: C25C 1/00

Značky: získavání, zpětné, oplachových, zařízení

Text:

...kterých sa zachycují nízká koncentrace kovu. Bluáty z těchto kolon obsahující zacłwcew kov ss shromaičují a zpracovávají v psriodických cyklach ve vane pro ekonomický cplach táhoň zarízení. Vyelektrolyzovený eluát zbavený větäiny kovu je shromáčděn v zásobníku a dávkován do prepadu opleohovő vany průtočnáho oplachu. Zasolsná odpadní vody zbavená kovových iontů jsou detoxikovány ,v běžných neutralizačních stanicích. Pro snížení spotreby...

Zapojení rotorového obvodu kroužkového motoru pro rozběh a regulaci otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250061

Dátum: 15.04.1987

Autori: Král Vladimír, Vodička Jaroslav

MPK: H02P 1/26, H02P 5/28

Značky: motorů, rozbeh, kroužkového, otáček, rotorového, obvodů, regulaci, zapojení

Text:

...a současně i na první vstup řídicího bloku. Výstup řídicího bloku je přiveden na řídící vstup řízeněho usměrňovače, jehož výstup je přiveden na impedanci. Úhel řízení tyristorü řízeneho usměrňovače se mění v závislosti na velikosti signálu, přicházejícího ze snímače iyzikální veličiny na druhý vstup řídicího bloku.Vhodnou fyzíkální vellčinou může být například rotorový proud, napětí na impedanci, moment motoru, otáčky nebo zrychlení...

Rozrvíratelná a sklopná spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250060

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Ladislav, Mládek Miloš, Němec Jiří, Stránský Milan

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: sklopná, bezvřetenového, dopřádacího, spřádací, rozrvíratelná, stroje, jednotka

Text:

...předení, znázorněné na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 zaujíma spřádací jednotka 1 svislou polohu a spřádací ústrojí 11 je přimknuto k tělesu víka 12 a tvoří s ním jeden celek, který je proti rozevření zajištěn zámkom 4.Při přetrhu, kdy je nutno spřádací jednotku 1 rozevřít a vyklopít do čistící polohy a obsluha nebo obslužný automat provede čištění, zaujíma spřádací jednotka 1 vyklopenou a rozevřenou polohu, znázorněnou na obr. 4. Uzavírací...

Způsob přípravy kovokomplexních azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239463

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellenr Josef, Tesárek Jioí

MPK: C09B 45/01, C09B 45/26

Značky: azobarviv, kovokomplexních, přípravy, způsob

Text:

...vynalezu jsou dále uvedeny příklady provedenížluté barvivo pro vybarvování vlny160 g cca 35 pasty mezibarviva vzniklého kopulací dieza 4-nitro-2-aminofenol-6-su 1 fokyseliny a p~aminoacetani 1 idu, odpovídající násadš 0,07 molu se rozmíchá ve 150 ml vody a při~ da se roztok metalizačního činidla tj. 35 g síranu chromito-draselného rozpuštěného při80 až 90 °C ve 40 ml vody smíchaného s 25 ml cca 30 roztoku čtyřsodné soli kyseliny...

Zapojení pro řízení dávkování vody do vytloukacího bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239462

Dátum: 15.04.1987

Autori: Poikryl František, Soueek Jan

MPK: B22D 29/00

Značky: vytloukacího, dávkování, řízení, bubnu, zapojení

Text:

...časovou konstantu časově závislého obvodu ŕídicíbo a regulačního členu A. Korekce se provádí na základě rozdílu skutečně doby dopravy odlitě formy do vytloukacího bubnu oproti stanovenému taktu formování. začne-li se zpomelovat takt linky, dojde u korekčního členu 2 v porovnávacím obvodu rozdílu četnosti impulsů. časového normálu a vysílacího členu á taktu linky k nárdstu romdílu impuleů až dosáhne nastavená bpdnoty. Prostřednictvím tohoto...

Bezdotykový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250059

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 1/20

Značky: teploměr, bezdotykový

Text:

...roste přesnost celého přístroje.Příkladné provedení teploměru podle vynálezu je Zobrazeno na přiloženéní výkrese.Čidlo 1 je umístěno V kovovém plášti 2,jehož přední část představuje tubus. V kovovém plašti 2 je umístěna rovněž čočka 3, kterou lze nahradit zrcadlem. Cočka, případně zrcadlo tvoří spolu s tubusem optickon soustavu. Čidlo 1 je v přímém styku s kovovým pláštěm E.Kovový plášť 2 je uložen ve vytápěném kovovém bloku 4, obsahujícím...

Antikorózní pigment s ftalanem vápenatým nebo ftalanem olovnatým nebo ftalanem hlinitým na bázi anorganických pigmentů a plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kremlieka Antonín, Kalásková Olga, Tesárek Jioí, Soueek Jan, Kellner Josef, Halámek Emil, Veverka Václav

MPK: C09C 1/14, C09C 1/02, C09C 1/40...

Značky: vápenatým, pigmentů, anorganických, bázi, pigment, hlinitým, olovnatým, ftalanem, plniv, antikorozní

Text:

...do pH 7 až 7,5. Uprevexąý produkt se jeň zfiltruje, nepz-omývá e, vysuěí se při teplote do 160 °C a pomele. Tento způsob je zvláště výhodný, protože neprodukuje rozpustná soli, čímž se uäetří promývací vody a nedocháziPři přípravě ftalanu aodného se nejvýhodněji vychází z arüąydridu kyseliny ftalové,ktorý se zneutralizuje při teplote 50 až 70 QC ve vodné euepenzi o koncentraci 50 až 1003/1 ekvivalentním množstvím hydroxid eodnáho o koncentraci...

Spínač pro elektrické spouštěče spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250058

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rakovič Zdeněk, Úlehla Jiří

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, spalovacích, spínač, spouštěče, elektrické

Text:

...značnou magnetomotorickou sílu, která způsobí rychle pritažení kontaktového můstku 11 k prvnímu kontaktu 3 a druhému kontaktu 4, čímž se uzavře hlavní proudový okruh mezi spouštěcí baterií 1 U a spouštěčem 1. spouštěč 1 je od této chvíle v činnosti. současně s prepojením prvního kontaktu 3 a druhého kontaktu 4 prostřednlctvím kontaktového můstku 11 zahradí se dioda 5, poněvadž její katoda je od okamžiku sepnutí pripojene ke kladnému pólu...

Zařízení pro samočinnou regulaci zálivky ve vertikálním kultivačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239460

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poikryl František

MPK: A01G 27/00

Značky: zařízení, vertikálním, kultivačním, regulaci, samočinnou, zálivky

Text:

...5, a regulačníu ventilen 2.Vrohní nádoba 3 je prázdná, vrchní zvon 4 visí na táhlu ,LL plovákováho ventilu i,a tíl otevírá plovákový ventil 5 za kterého yytáká zálívková voda nebo živný roztok do vrchní nádoby 1, která se postupně plní vodou a zároveň vnzLká do vrchního zvonu 4, čímž vytlzčujo vzduch z vrchního zvonu 4 do vzduchováho potrubí ž, e spodního zvonu z, odkud vzduch volně uniká. Když doetoupí hladina ve vrchní nádob 1 az k vyústění...

Zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích síťového napětí regulátorů výkonových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250057

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tauer Vladimír

MPK: H02H 3/24

Značky: regulátoru, potlačení, výpadcích, regulačního, měničů, výkonových, obvodů, signálu, zapojení, napětí, síťového

Text:

...technických účinků zapojení na činnost měniče. V případě, kdy napájecí svorka je spojena s napájecím napětím regulátoru měniče potlačí zapojení podle tohotovynálezu regulační signál v době kolísání tohoto napětí zejména při jeho obnově po poruše.Na přiloženém výkrese je znázorněno schéma zapojení obvodu pro potlačení regulačního signálu při výpadcích siťoveho napětí regulátorů výkonových měničů.Obvod pro potlačení regulačního signálu při...

Zařízení ke kontinuálnímu tepelnému zpracování dlouhých předmětů, jako drátů, profilů a pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Emil, Pešek Karel

MPK: C21D 9/56, C21D 9/573

Značky: drátu, zpracování, profilů, tepelnému, dlouhých, kontinuálnímu, pásu, zařízení, předmětů

Text:

...se sousední částí. Mezi. přírubsmi i jsou vloženy nevedecí prstence 5,. Jední neváděcím prstence ,Q je do retorty 1, 3 přivedena ochranná atmosféra pomocí trubky 1. Na retortu 1 navasuje dochlssovací tunel 4, který je stejnáho vnitřního průměru jako retorts 1. Kolmo ne csu dochlasovacího tunelu 4, v několika rovináoh, v denám případě ve dvou rovinách, jsou souose plynotěsně přivařaąy horní tubusy u, a dolní tuhusy u. Horní tubusy u, jsou...

Způsob výroby velkoplošného zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250056

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kokta Ladislav, Kovář Petr, Dryák Pavel

MPK: G21G 4/08

Značky: velkoplošného, výroby, zářiče, způsob

Text:

...Příprava odlévací formy a pracovištěA. Odlévací forma, kterou tvoří duralová miska popsaná v bodu 2 se odmastí.B. Těžká pracovní plocha žulový, ocelový kvádr) se položí na pevnou podlahu a podkiádaním nebo jiným způsobem se vyvážl do vodorovné polohy. Sklon desky ve všech směrech musí být menší než 0,5 Wnn.Pracovní plocha nesmí být umístěna v místnosti s otřesy, s pružnou podlahou,rychlými změnami teploty a průvanem.C. Duralová miska...

Způsob utěsňování hliníkových profilů a skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eervinka Jaroslav, Muselík Miloslav, Hnilieka Jaroslav

MPK: E06B 3/62

Značky: hliníkových, profilů, utěsňování, způsob

Text:

...pásku s textilní vloäkou spočíva v odstranění seperačního proetředku a pŕitlačení pásku na podklad. Tyto těenicí pásky se do ČSSR dovážsjí z devízové nevýhodných oblastí. Nevýhodou tohoto zpusobu utšsňování je nízká adheze ssmolepicího pásku projevující se místním odlepováním již pri montáži, zejména při nižších teplotách ovzduší. Charakter pásku, jeho skladba a nízká edheze k podkladu se projevujďeklonem ke studenemuwoku zejména za...