Archív za 1987 rok

Strana 274

Bižuterní pásek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250096

Dátum: 15.04.1987

Autor: Žák Zdeněk

MPK: A44C 5/00

Značky: bižuterní, pásek

Text:

...v příičném směru. Tuhost v přičném směru je jeho podstatnou vlastností.Bižuterní pásek tdržĺcí lépe tvar lze získat vystřižením z borty, u ktere je osnova pordložena vrstvou plastu v příč-ném nebo v podélném směru podle A 0206 782. Toto podložení sp-ojovacích prvků však činí okraj bižuterního pásku ostrým a začišto 4vání je ještě jpracnější. Tenká vrstva plastu se snadno lame a» bez použití podložného materiálu výrobek ničí oděv.Pevné...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239496

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Jioí, Srp Antonín, Ráfl Jan

MPK: C09B 67/22

Značky: modifikace, přípravek, mědi, ftalocyaninů, pigmentový, bázi

Text:

...pigmentové forma rtalooyeninu mědi a současně se všechny složky prípravku dokonale ehomogenisují. Ilikrcniseci je možno provádět napr. malazováním se solí a glykoly (če. autorská cevědčení 232848) nebo mletím věech složek prípravku v koloidních perlovych dispergitorech. Je ověem rovněä modnd mikronizovat ftalocyanin mědi a substituovane ftalocyaniny odděleně a teprve pak provést homogenizaci vlech slołek. Produkt se můle dále finalisovat na...

Lamela prohozního hřebene pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250095

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, prohozního, pneumatického, tkacího, lamela, hřebene

Text:

...štěrbiny a ilzavíracího jílZýjČkll a také s poměrně »nízkou jeho životnosti.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje lamela »prohozního hřebene pneumatickeho tkacílho stroje, tvořena dříkem a z něj vystu-pující přímou nožkou a pro-hnutou nožkou, mezi nimiž je prohozní otvor vyüsťující do okol-ního prostoru vyvlékací štěrbinou uspořádanou mezi koncovými častmi obou nožek, podle vynálezu, jehož podstatou je, že koncové části obou nožek jsou...

Kryt brousicího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gazdoš Miroslav, Skoenek Jan, Bezouška Vlastimil, Eadina Jioí

MPK: B24B 55/12

Značky: kotouče, brousicího

Text:

...přepážksmi,která celý kryt kotoučs uzavírsjí ve směru pracovního prostoru obsluhy brusky. Na obvodovou část kotouče, která v průběhu brouäení ubývá, jsou umístäny jedna nebo více stavitelných prspáłek, které utěení obvod kotouče.Je výhodnő, kdy některá z nich je magnetické,nebot na ni se ucłwtí feromagneticke častice odbrusu, ktere ale nezabraňují eventualnímu přestavení těchto přepážek na obvod kotouče, při velkém úbytku kotouče....

Sonda pro zjišťování směru vektoru rychlosti v proudící tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250094

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: G01P 5/06

Značky: zjišťování, proudící, tekutině, rychlostí, sonda, vektoru, směru

Text:

...rozdíl od známých řešení s tlakovými snímači tak může být sonda výrazně menší, takže méně uovlivňuje vyšetřované proudění. etdnoduchotst a možnost samostatného zhotovení umožňuje také, aby sonda byla levnější. Odpadají problémy s šu 253554Na pripojených třech obrázcích je jako príklad praktického provedení sondy pro zjištování směru vektoru rychlosti podle tohoto vynálezu, přičemž na obr. 1 je podělný řez vedený osou otáčení D, kdežto na...

Elektromagnet pro urychlovač elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239494

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuchareík Leoš, Procházka Miroslav, Mareška Jioí, Škoda Richard

MPK: H05H 3/00

Značky: elektronů, urychlovač, elektromagnet

Text:

...Jeho podstate epoěívd v tom, le urychlovscí vskuový prostor je vytvořen mesi dolní částí jhs elsktromsgnetu s horní částí jhe slektromsgnetu,navzájem utěsněąýsi gumovým krouikom, mezi nimiš jsou v urycblovecím vekuovćm prostoru uložeąv cívky budicích vinutí, ussvłsns v pláěti s nemsgnetickdho materiálu. nebo jsou vytvoreny jako samonosns. pridem průchody do vskuováho urychlovscího prostoru jsou vytvořena v dolní části jho...

Zařízení pro svislé vedení, zejména gumových pásů u lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250093

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: gumových, zařízení, lisů, pásu, svisle, vedení, zejména

Text:

...šrouby, .napojené na hnací jednotku. Dále je podstatou to, že k horizontálním vedením jsou upevnéna pevná ložrsková telesa,uspořádaná lmezi horními a .dolnlímiVložiskovýml tělesy. xVýhodou zařízení podle vyiřlälézruilje jeho jednoduché konstruklční řešení s možností snadného a poměrně. rýchleho jářestavení svislých vodicich válłečků rozevřením ne v ho zúžením,.~a~to podle šířky gumových pásů -pří jeho zaručenéľsouososti a zaručené...

Vysokotlaká stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 239493

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Václav, Blinka Antonín

MPK: B05B 9/01

Značky: stříkací, vysokotlaká, pistole

Text:

...nastsvit s eełídit správný chod usevírecí jehly. Volnd uloiení ovlddecího trnu ne tňhlu jehly eliminuje event výrobní nepreenosti jednotlivých dild. Toto uspołdddni molňuje poudít tdhle uzavírací jehly s Iselýu pruhu (nepříkled 0,5 ai 2 n), e tím dosáhnout vysoká nutnosti uopdvky, provozní epolehlívoeti i pri výeokću rosprelovaoín tlaku ns ndtlrovou hloiu.prdłee tdhle uuvírecí jehly přísnivö ovlivňuje o sniluje ndrolq ns evlddscí eílu,...

Pákový louskáček ořechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239492

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: A47J 43/26

Značky: pákový, louskáček, ořechů

Text:

...dojít k roedrcení jeder, remene pek ejí výhodný poměr e połwbují ee vůči sobě trenelečnâ, takže zdvih e eíle jsou konstentní. Stupňovítä upravená čelíetí e odprułeníPríkledne provedení pdkovćho louekíöku oŕechd podle vyndlelu je soheletioky misomino ne připojenł výkrese.Pekový loueklček orechn tvoří etupňovitl upravená pevná čeliet L, kterd je vytvořena na kratlín -mení nevíte vyhnutd pevná rukojetí J e obloukovite tverovenl, na...

Způsob přípravy 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250092

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav

MPK: C07D 221/12

Značky: způsob, 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo-h-chinolinu, přípravy

Text:

...způsobu syntézy podle toh-Dtovynálezu oproti postupům známým, spočíva V tom, že je velmi jednoduchý a dosahuje se .při .něm vyšších výtěžlků produktu. Publikovamé postupy, které dosahují srovnatelných výtěžků, jsou velmi komplikovaná extrakcenri nebo izolacemi meziproduktů,nebo jsou .neúměirně zdlouhavé.Při postu-pu podle tohoto vynálezu se získá jako produkt hyd-rochloriud B-hydroxy-1,2,Sgirtetrahy-dnobenz-ohjchinolinu, který má upřímé...

Způsob přípravy chlorovaných derivátů nitrodifenyléterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Iuriš Štefan, Podešva Milan, Fiedler Alfréd

MPK: C07C 131/105, C07C 135/00

Značky: přípravy, nitrodifenyléterů, chlorovaných, způsob, derivátů

Text:

...a 1 a 2 ü výše chlorovaných renolů, přičemž můie obsahovat do 2 S hmot. níže vroucích látek, pl-ičemi se získa eměs chlorovených derivátů nitrodifewleteru, ktere je za normální teploty pevná a. její tavenine snadno kryetaluje ą nebo je snadno grenulevatelna.Výše uvedenon eměs chlorovarxých fenolů lae pripravu. obvyklým epůeol-om e výhodou přímo v reakłmí nádobě, v níž bude provedena její reakce s aroaatickou nitroldtkou rovnlłlze k výše...

Ústrojí pro přenos kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250091

Dátum: 15.04.1987

Autori: Turek Jiří, Fabian Ivan, Madry Ferdinand

MPK: B65G 1/04

Značky: prenos, krouticího, momentu, ústrojí

Text:

...~pohaněnou částí E -rp 0 jky. Pohálněná část 6 spojky je na obvodě opatřena zaobleným nákružkem 13. Stojina 1., nosník 2 a konzol-a 38 tvoří nosnou konstrukcí dopravníku 3, s nimž je spřažeuna poháněná část 6 spoj-ky. Při tomto uspořádání je poháněná čas-t i spojky uložena vně bunky, takže celý .pbostor bunky je volný pro skladování. Hnací část 11 spojky (obr. 4 je uložena na hnacím hřídelí 1 U spřaženém s wpoháněcím ústrojim 27. Poháněcí...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Postava Miroslav, Palík František, Novotný Bohumil, Ružieka Jan

MPK: C01G 49/10

Značky: činidla, koagulačního, způsob, výroby

Text:

...nich zechytává, jak vyplýva z následující rovnicepodle které můžeme oxid-disíren-dizelezitý psát jako stechiometrickou eměs oxidu e síranu železitého.Podstatné výhodnájäím ee jeví způsob vyroby koagulsčního činidla na bázi trojmocného železa podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se síren železnetý zoxiduje kelcinecí při teplotě 200 až 500 °C e produkt kelcinace se rozpustí v kyselině sírová o koncentreci 10 až 60 a přebytečně ionty...

Zařízení pro záznam časů průchodů amplitudy seizmologického signálu třemi a více amplitudovými úrovněmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239489

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sochor Jioí, Peiger Pavel

MPK: G01V 1/24

Značky: amplitudovými, signálu, zařízení, úrovněmi, času, amplitudy, třemi, více, seizmologického, záznam, průchodu

Text:

...přesností emplitudy aigndlu za strmoetí prdběhůmeřených seizmologicldchsignálu v okolí zvolełüch emplitudových úrovní. Zařízení je jednoduche, modulární konstrukce. Jako výstupní zařízení noino připojit dłrovač demá plsky, magnetický záznamník i přímo pamet vyhodnocovecího počítače.Na přilolenem výkresu je uvedene příkladno provedení zařízení podle vyndlezu. Komperatory LL, Ľ .u, .u úrovní jsou připojeny k bloku 39 výhodnocení, který...

Elektronicky měřící přístroj ke stanovení délky zubního kořenového kanálku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250090

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrana Jiří, Scheffer Thomas, Pahncker Dieter

MPK: A61C 19/04

Značky: měřicí, zubního, prístroj, kanálků, kořenového, délky, elektronický, stanovení

Text:

...je zvýšení přesností měření a spolehlívosti nezávislé od individuálních zvláštností zubů a snížení nebezpečí zranění pacienta.vynález vychází z-e souvčasného známého stavu techniky a řeší tento problém přístrojem vytv-ořenym tak, že ke generátoru střídavého napětí je připojena velkopiošná slizniční elektroda a kmitající měřicí elektroda zonořená do zubního kořenového ka 4nálku je spojene s modulátorem, který je v sérii přes demodulátor a...

Způsob dobývání strmých uhelných sloji bez přítomnosti lidí v porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eermák Tomáš, Vörös František, Trniný Jaromír, Plaeek Milan, Chlebiš Petr

MPK: E21C 41/04

Značky: lidí, uhelných, porubu, sloji, způsob, strmých, dobývání, přítomnosti

Text:

...rozvolnání uhelné sloje lnjekteäními nebo llrokoprorilovými vrty. Obr. 4 znázorňuje způsob vypoustění v pruzích, obr. 5 vypouštění pleniním tříd. Na obr. 6 je schéma postupu závsloveho materiálu ve funkci pohyblivé základ w vs vyuhlendm porubu.Příkled konkrétního provedení vynélezu Ve stnse uhelne eloji se vyrazí chodby L, pokud mozno přímo pro umožnäní odtäžení uhlípomocí hřeblovýoh doprsvníků. Profil chodeb K-OB. V místech. kde dochází...

Zapojení otočného polohovacího stolu se satelitními otočnými dělicími stoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250089

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smíšek Josef, Dráždil Josef

MPK: B23Q 15/00, G05B 19/18

Značky: satelitními, stolu, polohovacího, dělicími, otočnými, stoly, zapojení, otočného

Text:

...dělicích stolů je nápojen jeclnosměrně ~na příslušný blok 5 řízení elektromagnetického hydraulické-ho rozváděče, jednosměrně propojený s blokem G ovládání přímočarého hydromotoru,s blokem 7 ovládání zubové spojky a s blokem B ovládání zpětnovazebního válce satelitního otočneho dělicího stolu. Sepnutím ovládacích prvků v ovládaclm bloku 1 se přiv-ede elektrický signál do bloku 2 logických obvodů řízení cyklu automatického otočného...

Způsob pasivace povrchu výrobků z taveného křemene

Načítavanie...

Číslo patentu: 239487

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sova Jioí, Tesaoová Anna, Tesao Petr, Fridrich Miloš, Špaeek Jindoich

MPK: C30B 35/00, C30B 29/20

Značky: povrchu, výrobků, pasivace, taveného, křemene, způsob

Text:

...vysoce čistého hydroxidu nebo oxidu hlinitého, jeho podstata spočívú v tom, de hladký povrch výrobku z taveného křemeno se nojprve vystaví působení směsi kyseliny tluorovodíkovd 20 až 405 M a kyseliny dusičná 30 až 60 ní v poměru 3 I až 1 3 objemových dílů při toplotd 40 aš B 0 °c po dobu 5 až 120 min, načeš se amočí ve vodném roztoku, obsahujíoím 0,1 a 1 gramiont iontů hlinitých na 100 g vody při pokojová teplot a na to ae vystaví...

Materiál pro detekci ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250088

Dátum: 15.04.1987

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich, Tříska Aleš, Polák Karel

MPK: G01T 1/202

Značky: detekci, materiál, ionizujícího, záření

Text:

...například fotodiody.Těmto novým požadavkům vyhovuje materiál pro detekci íonizujíciho záření podle vymálezu, jehož podstatou je, že je tvořen monokrystalem chloridu olovnatého aktivovanêho europiem - PbC 12 Eu v rozsahu od 0,01 mol. 0/0 do 5 mol. .Při použití scintilačního níateriálií z monokrystalu chloridu olovnatého aktivovaného europiem PbC 12 Eu se zvýši deteköní účinnost přibližně až o 40 9/0 ve srovnání s klasickým scintilačním...

Zapojení pro řízení usazovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250087

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hladík Jaroslav, Liškutin Jiří, Vališ Miloslav

MPK: D01G 37/00, D04H 1/00, G05D 27/00...

Značky: usazovací, zapojení, komory, řízení

Text:

...mezi žádanou a skutečnou hodnotou plošné hmotnosti za usazovací komorou. Hmotnost vytvâřeného koberce minerální viny je měřena dvěma měřiči vyhodnocujícími zvlášť pravou a levou polovinu koberce. Pro toto měření lze použít např. vážící válečky, radioaktivní měřič, přítlačné válečky s indukčním vysílačem apod. Předmětné zapojení představuje účinné řízení provozu usazovací komory s podstatným snížením odchýlky plošné hmotnosti výsledného...

Urychlovač vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Josef, Š?astný Milan, Elefantová Dagmar

MPK: C08L 33/10, C08K 13/02, C08L 67/06...

Značky: urychlovač, vytvrzování

Text:

...je založena na působení produktu jejich vzájomná reakce, ktorý můlo být ve směsi o jednou-ua složek. Tento urychlovač jo mnohem účinnějäí než samotný mangan nebo polyamin a umolňujo näkollkanásobná akráoeni želstinačni doby vzduchom inhlbovalných akrylátových kompozic nebo nenaayconých polyestorových pryakyŕlo. Jeho vysoká účinnost zejména vzhledem k akryldtovým pryekyŕlcím a kompozictm ae prejavuje i vzhledem k aamotným ekrylátovým...

Způsob měření součinitele smykového tření pevných a plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250086

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novák Luboš

MPK: G01N 19/02

Značky: zařízení, provádění, tření, pevných, způsobu, plastických, tohoto, smykového, měření, způsob, součinitele

Text:

...je také to, že měření je realizováno přímou metodou. Dále lze měřit plastické látky různých vlastností, tedy i složité partikulární systémy. Lze rněřit také za různých rychlosti protahované kluzné podložky.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění a provedení podle přiložených výkresů, kde obr. 1 znázo-rňuje schematicky zapojení hlavních částí a obr. 2 a 3 znázorňují schéma konkrétního provedení zařízení...

Zařízení pro kontinuální měření mocnosti uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239485

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartášková Pavla, Ambros Dušan, Eierník Ján, Spousta Eduard

MPK: G01B 5/20

Značky: zařízení, uhelné, mocnosti, sloje, měření, kontinuální

Text:

...montáž a demontáä pomocí jednoho čepu na dobývací zařízení, kterým je porub vybaven. łłemuaí být použito samostatná zařízení pro menipulaci při měření v porubu. otočným uložením indikačníbo kolečka bez vnějěí obruěe se dosáhne dobrá odvalitelnoati, a tím prdobodnoeti zařízení při jídě porubem v obou aměrech. Další přednoetí je dokonalá zmapování stropu uhelná aloje vůči počvě, která umožní netradićní způeoby vyztužování porubu při dobývání...

Zapojení programovatelného generátoru rychlostních impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250085

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homuta Libor, Thuma Jiří

MPK: H03K 3/02

Značky: impulsů, zapojení, programovatelného, generátoru, rychlostních

Text:

...a výstup 1 I 1, prvnísystémová vstupní svorka 100, druhá systémová vstupní svorka 300, vstupní datová systémová svorka 200 a výstupní systémová svorka 5110.Přitom bloky jsou propojeny tak, že výstup 71 multivibrátoru 7 je připojen na impulsní vstup rychlostni näsobičky 5 a vstup dělicího stupně 8 zrychlení, jehož výstup B 1 je zapojen na im-pulvsní vstup násobičky 4 zrychlení, která je svým výstupem 41 spojena s druhým vstupem bloku 9...

Hmota pro žaruvzdornou výdusku licího žlabu vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239484

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kostelník Otakar, Filip Alois, Šen Josef, Langer Oskar, Jaroš Antonín

MPK: C04B 35/68

Značky: žaruvzdornou, vysoké, licího, hmota, výdusku, žlabu

Text:

...obsahem prchavých látek 35 el 45 S, 2 až 25 i siliciumkarbidu e velikosti zrna max. 3 mm, 4 až 14 39 oxidu křemiku s velikosti zrna ex. 3 mm a 1 až 4 i volného uhlíku ve formě sazí anebo grafitu.Žáruvsdorná výdusks zhotovené s hmoty podle vynálesu má trojnásobnou životnost oproti poulívaným analogickým výduskám a tato výhoda jo dále snásobena relativně nízlými pořizovacimi náklady na jednotlivé komponenty, z nichž některé mohou být výhodné...

Zapojení obvodu pro potlačení parazitních kmitů indukčních snímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250084

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fišar Jaroslav, Kment Fedor

MPK: H03K 3/00

Značky: parazitních, potlačení, indukčních, kmitů, snímačů, zapojení, obvodů

Text:

...o -shodný druhý násobící stupeň B.Signál generovaný indukčním snímačem 1 je přiveden na vstup 21 zavaděče ss složky 2, který podlevelikosti signálu indukčního snímače nastaví hladinu spouštěnímonostabilního obvodu 3 tak, aby ze vstupu 31 byl spouštén pouze nejhlubší zápornou špičkou signálu indukčního snímače 1,prošlého zavaděčem ss složky 2. Délka impul-sů monostabilního obvodu 3 musí být nastavena přesně na polovinu opakovací doby signálu...

Tmel sestávající z furfurylalkoholové pryskyřice a tvrdící výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 239483

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: C08L 71/06, C09D 5/34

Značky: tvrdící, pryskyřice, sestávající, furfurylalkoholové, výplně

Text:

...pryskyřice a tvrdícívýplně na bázi křemena, łuly, łivce, čediče nebo perlitu, která obsahuje kombinované kysele reagující tvrdidlo. Tmel je elozen z 17 e 33 dílů hmotncetních furfurylalkoholové pryekyřice, 0,3 až 9,0 díld hmctnoetních p-tolueneulíochloridu, 0,5 až 9.0 dílů hmotnoetních dusičnanu močoviny a 49,0 až 82,2 díld hmotnoetních minerälníhc plnidla, a výhodou lćemenného píeku nebo křemenné moučlq. Vzhledem k ěirěímu...

Textilie k přenosu pojiva při výrobě pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250083

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/62, D04H 1/00

Značky: textilií, přenosu, pojených, textilie, pojiva, výrobe

Text:

...5 PES PE 20 4,0 8,8 6 VS ter. PAD 20 4,0 8,8 7 VS ter. PAD 30 7,0 14,0 8 VS ter. PAD 60 7,0 14,0 Príklad 2 délníku rozmístěnýmí v ploše podle obr. 3Textilie -k přenosu pojiva do vlákenné vrstvy při výrobě pojených textilií se skládá z nosné textílie z visközových vláken pojené vplchováním, o plošné hmotnosti 35 g/mz, a z pojiva umístěného na jejím povrchu v kruhových plochách v množství a uspořádání podle tab. 1, vzorky 6 až 8. Pojivem je...

Samonavíjecí zařízení elektrických kabelů pro mobilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dlabaja Zdenek

MPK: H02G 11/02

Značky: elektrických, kabelů, stroje, samonavíjecí, mobilní, zařízení

Text:

...svou bozhlučnost jsou tyto mobilní stroje vhodné používat jak na volnem prostranství,tak zejména v otevřených helach, kde oproti jiným prostředkům nezhoräují pracovní prostředí. Elektrifikovanć mobilní stroje neznečiěĺují okolí zplodinami a proto je možné je použít i ve skladoch pro úkony s manipulací potravin, ovoce, zeleniny, braabor spod. Výhodná je použít tyto prostředky pri zakladaní krmív zvířatům ve stájích, pri vyhrnovlní hnoje...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedlák Zdeněk, Lapeš František, Suchánek Bořivoj, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: nitě, tkacím, zanašečů, dávkovací, zařízení, víceprošlupním, útkové, stroji

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Způsob výroby / ± /-2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239481

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip Jioí, Eerný Jan, Hradec Hynek, Pavlíeek Viktor, Kocour Jaroslav, Roubal Petr, Drahooovský Zdenik, Blecha Zbynik, Císao Pavel, Lhoták Zdenik, Hrdý Eenik

MPK: C07C 121/66, C07C 57/30

Značky: způsob, 2-/4-isobutylfenyl/propionitrilu, výroby

Text:

...získat čistou sloučeninu vzorce I. Katalyzátor fázovóho přenosu se po ukončená lcyanaci extrahuje z organické fáze pomocí vody. Spojené vodná extrakty se bez úpravy nebo po bshuňtění doplní potĺebným mnoästvím katalyzátoru fázověho přenosu a kyanidu alkalického kovu a použijí při opakované kyenační reakci. Tímto postupom se regeneruje 70 až 80 í katalyzátoru fázováho přenosu.Výhodou způsobu podle vyndlezu je jednoduchá provedení...

Zapojení pro částečné odbuzování stejnosměrného cizebuzeného motoru těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250081

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sládek Helmut

MPK: H02P 5/34

Značky: zapojení, cizebuzeného, odbuzování, částečně, motorů, stejnosměrného, stroje, těžního

Text:

...komparátoru.V druhém příkladu konkrétního provedení obvodu podle vynálezu na obr. 4 je logicky signál Io přiveden na cívku relé BV se zpožděnym přítabem. Pracovní kontakt l-BV připojeny na ovládací napětí 24 V je přes integrované obvody XIL - komunikační jednotka vstupů s míkroprocesorem,XMB - mikroprocesor a XSP - jednotka komunikace mikroprocesoru s regulátorem a přes vstupní odpor R 4 regulátoru spojen s regulátorem budicího proudu,...

Ředidlo kančího spermatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239480

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartušek Miloslav, Kvapilová Lenka, Slavata Bohumil, Kanderál František, Kováo Josef, Jeoábek Michal, Krump Jioí, Wallenfels Pavel

MPK: A01N 1/00

Značky: spermatu, kančího, ředidlo

Text:

...vynález je ředidlo končího spermetu na bázi glukosy a ústojnebo roztoku s přídavkem antibiotík, který obsahuje 55 až 65 dílů hmotnoetních glukoly, 1,0 až 1,5 díłu hmotnostního nydrogenuhličitanu sodného, 3,3 až 4 díly hmotnostni terciárního citronanu sodnćho krystalickóho, 3,3 a 4 díly hmotnostní sodnć soli etylendiamin tetraoctove kyseliny, 0,2 a |,0 díl hmotnostní Dobeminobensyl penicilinu a 1 000 dílü hmotnostníchPředpokldde se, ie...

Sendvičová předzcitlivená kreslicí fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250080

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oktábec Karel, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír, Rusová Hana

MPK: B41M 3/02

Značky: kreslicí, předzcitlivená, sendvičová, fólie

Text:

...ve fialověčerné barvě.Po osvitu UV zdrojem se obraz vyvolá v alkalické vývojce.Negatívne pracující světlocitlivá vrstva obsahuje světlocitlivý aromatický azid v kombinaci s přírodními nebo umělými kaučuky jako butadien-styrenovým, butadien-n-vinyltoluenovým nebo butadien-p-chlorstyrenovým. Dále obsahuje plgmenty, barviva, změkčovadla a lakařská aditíva.Světlocitlivá vrstva se pripravuje ze světlostálých pigmentů, plniv a světlocitlivého...

Hydraulicky odpružená bočnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239479

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tichý Jioí

MPK: E01C 19/48

Značky: hydraulický, bočnice, odpružená

Text:

...s prostory pod písty hydreulíckých vílců, ptíčeli hydreulícld skuulítor je spojen usavírocín vontílol s odpadu pres Ikrtící jodnoslírąý ventíl.Hydrmlíckí odprułení bočníce unoíšuje dosíhnout vylíí ptítlek a jeho regulecí, co sebríní podtíkíní betonu, čím so svýlí kvalite príoo a odstrení ruöní neníhoví príce spojení s odstrenlnín podtoklíhn betonu.Na pripojených výkresoch je nakreslen príklad provedení łqdrsulíoky odprułení bočníce,kde...

Stěna nebo příčka z tvarovek profilu u

Načítavanie...

Číslo patentu: 250079

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wagenknecht Miloslav

MPK: E04C 2/54

Značky: profilů, příčka, stěna, tvarovek

Text:

...2,0 WmŤK-ľ. Vzhledem k tomu,že osazovací rám netvoří tepelné mosty,není součtnitel prestupu tepla z tohoto tltulu znehodnocován. Cena je podstatné příznivější než u průmyslové vyráběných troj-skel, s kterými je konstrukce co do te 2511079pelně technických vlastností srovnatelnä. Přitom jjgou úplně odstraněny přepravní a montážní potíže tohoto řešení. Pro vytvoření středního zasklení lze s výhodou použít odřezků plochého skla, kterých u...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Ivan, Stoupal Petr, Hammer Vladimír, Dobrovolný Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...části uravřena zdtkou se vstupom kapaliny a ve své spodní časti dalěí zdtkou, nasasenou na tělo mechenickć části sxtraktoru, do něj je zaúetěna výstupní trubice a a něj vyústuje koncový ěroub.Základní výhoda prdtočnáho extraktoru podla vynález spočíva v dosežení intenzívního oirkulačního pohybu směsi obou fází během extrakce. Prostorove uspořádání extraktoru je ŕeěano tak, aby podělná osa výstupní trubice byla souhlasna s vertikálním směrem....

Nástroj pro třískové obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250078

Dátum: 15.04.1987

Autor: Řasa Jaroslav

MPK: B23B 27/00, B23C 5/02

Značky: třískové, nástroj, obrábění

Text:

...nosné části 122. K nosné části 122 jsou připevněny vyměnitelná břitové destičky 31 prostřednictvím šroubů 311. Mezi středovou částí 121 a nosnou částí 122 jsou uspořádaný přepážky 41.Na obr. 5 je znézorněn příčný řez tělesem 12 frézy z obr. 4. Těleso 12 frézy je složeno ze středové části 121 nosné části 122 a bočnic 123, které tyto části vzájemné spojují. Ve vnitřním prostoru tělesa 12 jsou mezi střední částí 121 a nosnou částí 122 uspořádána...

Soustava pro ochranu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250077

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lucák Otakar, Mitka Pavel, Špirek Jiří, Požár Josef

MPK: E21F 17/00

Značky: soustava, ochranu, důlních

Text:

...ochranného pilíře, například svážných, prorážek a chodeb,sestavající z plných a jednoduchých hraní,které tvoří ztracenou výztuž, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že hraně jsou uspořádaný do udělících žeber. Ve směru od zavalu k porubu jsou v řadě za sebou postaveny s výhodou jednoduché hráně a dvojice plných hraní.soustava ochrany důlních děl v předpolí porubu podle vynalezu má výhody v tom,že dělicíml žebry se porub rozdělí na...

Průchodka, zejména střešní vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 239477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svatoš Zdenik, Kadlec Vítizslav

MPK: E04D 13/04

Značky: střešní, vpust, průchodka, zejména

Text:

...tretiu tepla, erdłení vlhkoeti s jejího přenosu do rdive.Pri pouzit dvoupldetove strechy lze vhodnou ddlkou prdchorí odpedove roury doedhnout umístění jednotlivych epojd mimo vnitřní prostor dvoupleltovd etŕeolw, ktere tak lze kontrolovat a opravovat bez deetrukoe strach. Nove provedení umołnuje vysoce produktivní výrobu jeho dílů na mechanieovenýoh případně automatiaovanjch výrobních eldvtrensidoĺ linkich. Příkledlkonkretniho...