Archív za 1987 rok

Strana 273

Vzduchovod dvou vysokotlakých ventilátorů fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250132

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: F23L 13/00

Značky: vysokotlakých, reaktoru, vzduchovod, ventilátoru, fluidního

Text:

...nepracujícího ventilátoru pak nastane roztočení jeho oběžného kola V opačném smyslu pracovních otáček, a V případě potřeby nelze jej uvést do provozu. sou známa zařízení, kde klapka reguluje proudění ve dvou větvích, přičemž je nuceně přestavována do různé polohy. Toto zařízení se např. používá při rozdělování směsi vzduchu a uhelného prášku do jednotlivých hořákových Skříní. Nelze jej však použít pro automatické vymeznování prouduvzduchu...

Způsob výroby vločkového grafitu z emisí metalurgických provozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250131

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Václav, Vidlář Jiří, Veselý Jiří

MPK: C01B 31/04

Značky: výroby, metalurgických, vločkového, způsob, provozu, emisí, grafitu

Text:

...flotací o-dděleného koncentrátu a oxid železitý k samostatnému zpracování a technologickú voda z promývání vylouženého, flotací odděleného koncentrátu a voda kondenzační z regenerace se zavádí do stupně prípravy k loužení.Tepelný rozklad chloridu železnatého a železitého v oxidačním prostředí probíhá za vzniku kysličníku železitého a plynného chlorovodíku, který je absorbován do vody za vzniku kyseliny solné.Výhodou způsobu výroby vločkového...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: tavenín, nauhličovadlo, slévárenské, hutní, výrobe, slitin, železných

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mošna Pavel, Petrůj Jaroslav, Chromý Zdeněk, Polouček Eduard, Veselý Karel, Pác Jiří, Svěrák Tomáš, Křivánek Josef

MPK: C08K 5/10, C08K 3/26, C08K 5/12...

Značky: plniva, karbonátová, mikromletá

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Příchytka pro upevňování obkladových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 250128

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máčaj Ján, Kuthan Antonín, Janata Miloslav, Švec Vladimír

MPK: E04F 13/18, E04F 13/12

Značky: príchytka, upevňování, obkladových, dílců

Text:

...nedostatky řeší příchytka proupevňování obkladových dilců podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že přichytka je vytvořena jako kompaktní tělísko hranolovitého tvaru, rozdělené v podélné ose drážkou na vnější část, umisťovanou na podpürnou- konstrukcí mimo obkladový dílec,a vnitřní část, sníženou o tlouštku stěny obkladového dílce a umlsťovanou na jeho okraj, přičemž do zmíněné drážky zapadá výstupek obkladového dílce, např. okraj...

Kloubový adaptér pro zevní fixaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250127

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležel Jan, Pleva Leopold

MPK: A61F 5/00

Značky: fixaci, kloubový, zevní, adaptér

Text:

...na přídavných vzpěräch uvnitř. Modifikace Ilizarevova kloubového adaptéru pro zevní fíxaci využívá lehčí materiá, slitinu hliníku - silumin, čímž se sníží hmotnost o polovinu. Dosažením nižší hmotnosti je um-ožněna podstatné snadnější terapie a rehabllitace neínocííého. Narozdíl od Ilizarevova kloubového adaptéru může být v tomto případě kloubový adaptérpro zevní ľixaci vložen na siluminový kruh i dodatečně při léčení dislokovaných...

Šicí a navlékací jehla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250126

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sačková Eva, Saček Ladislav

MPK: D05B 85/02

Značky: šicí, navlékací, jehla

Text:

...a v. neposlední řadě i vypadávání nitě z háčku.Uvedené nedostatky se odstraní šicí a navlékací jehlou podle vynálezu tím, že jeden její konec, excentricky zeslabený, je opatřen háčkem, stočeným do tvaru kruhu nebo ro 4Vinné spirály s úhlem ohybu 321 ° až 450 ° a jehož konec lze s výhodou opatřit zpětným hrotem.Výhodou šicí a navlékací jehly podle vynálezu je rychlé, spolehlivá a proti vypadnutí zajištěná uchycení nitě. Z nítě se vytvoří očko,...

Zařízení pro registraci skokových změn vodivosti v polarografickém obvodu a při adsorptivní akumulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250125

Dátum: 15.04.1987

Autori: Herout Martin, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: skokových, polarografickém, změn, akumulaci, vodivosti, zařízení, registraci, obvodů, adsorptivní

Text:

...potenciálu vůči referentní elektrodě. K detekci náhlých změn vodivosti v polarografickém obvodu slouží větev elektrického obvodu obsahující kapacitu. Dojde-li např. ke skokově změně povrchu pracovní elektrody, která je polarizována programovatelně měnitelným stejnosměrným polarizačním napätím, změní se skokově elektrický odpor, resp. vodivost měřeného roztoku mezi pracovní a pomocnou elektrodou. Na tuto změnu reaguje monostabllní klopný...

Zařízení k označování pořadí vývalků během válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250124

Dátum: 15.04.1987

Autor: Myrdacz Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: během, zařízení, válcování, pořadí, označování, vývalků

Text:

...toku materiálu automaticky vyrazí sada záseků, které určují pořadí podle zvoleného kódu. Podstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že je opuatřenvo výkyvným ramenem, na kterémžto výkyvném ramenu je bočně uložena sada kódovacích kotoučů a též odtlačovací kladka.Na přiloženém výkresu je znázorněn příVývalek 5 se pohybuje ve směru šípky a čelní hranou narazído sady kódovacích kotoučků 2, které vyrazí na hranu záseky podle stanoveného...

Pozitivně pracující film pro fotomechanické kopírování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250123

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oktábec Karel, Čihák Vladimír, Rusová Hana, Vrábel Ervín, Mistr Adolf

MPK: B41M 3/02

Značky: pracující, pozitívne, fotomechanické, kopírování

Text:

...obvykle anilinová, líhurozpustná nebo tukova metylvioletĺ, rhod-arnin, viktoriablau, nigrosin atp., dále pak pigmenty, s výhodou verzálove pigmenty, eventuálně plniva jako aerosil joxid křemičitýj apoď.Příprava hmoty vrstvy se provádí rozpouštěnĺm jednotlivých podílů v etylénglykolmonvoetylěteru etylénglykołmonornełtylétertr, etylénglykolmonobutyléteru, etylénglykolmonoetyleteracetátu s následnou dispergací pigmentů, barviv a plniv do směsi....

Zapojení pro jištění zařízení předehřevu plynu proti přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250122

Dátum: 15.04.1987

Autori: Doležal Jiří, Brožek Jaroslav

MPK: F17D 5/00

Značky: přetlaku, předehřevu, plynů, proti, zařízení, zapojení, jištění

Text:

...při uzavření přímého průtoku bezpečnostním rychlouzávěrem ll k přerušení přívodu elektrickélío proudu do kotelny I, zejména pak k oběhovým čerpadlům 24 a k elektroinstalaci 221 kotlů 22. ľeplosměnné zařízení propojující výměníky 3 tepla v regulační stanici I plynu je k případně potřebněmu vyřazení některého z výměníku 3 tepla z provozu teplonosného okruhu vybavena uzavíracími armvaturami 16, 17 a k jištění proti přestoupení přetlaku...

Způsob výroby 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250121

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vokál Josef, Franz Milan, Práchenský Jiří

MPK: C07C 121/75

Značky: výroby, způsob, 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitrilu

Text:

...popsanou v A 0 číslo 242 141 Produktem tohoto procesu je po totalním odpavření methan-olu sodná sůlZpůsob výroby 3,5-dibrom-tł-lrydroxybenzonitrilu spočíva podle vynaľezu v tom, že sodiná sůl áł-hydroxybenzonitriliu se rozpustí ve vodě při teplotách do 20 °C, s výhodou do 5 °C, načež se ve stejném teplotami rozmezí bromuje ve dvou fázích, - v prvni fázi Inolekulárním bromem, ve druhé fázi bromem uvolněným z bromidových komponent pomocí...

Brzdová jednotka s tandemovým uspořádáním válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 250120

Dátum: 15.04.1987

Autor: Lupínek Josef

MPK: B61H 15/00

Značky: tandemovým, brzdová, uspořádaním, válců, jednotka

Text:

...zesílené pístnice 5 a zasahují před čelo kuželové části čtyřdílné regulační matice 9. Stavěcí zařízení 36 je doplněno vypínacím zařízením 33, které slouží k výměně opotřebovaných brzdových špalíků 13. Pod brzdovou jednotkou je umístěno řídící zařízení 2 D, které řídí činnost stavěcího zařízení 38 a je jednou stranou pripojene k zavěsu 18, Druhá strana řídicího zařízení 2 U je posuvné prípevněna k držáku 28, který je u oboustranné brzdove...

Zinková slitina

Načítavanie...

Číslo patentu: 250119

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalma Ludvík, Straka Jaroslav, Stránský Drahoslav, Koreš František, Hořejší Zdeněk

MPK: C22C 18/04

Značky: zinková, slitina

Text:

...kg.m 3. První ze slitin obsahuje v hmot. 3,9 až 4,3 Ai, 0,02 až 0,05 Mg a maximálně 0,009 0/o Pb Cd, 0,001 °/o Sn, 0,1 0/0 Cu a 0,05 0/0 Fe. Druhá ze slitin obsahuje 3,9 až 4,3 Al, 0,75 až 1,25 Cu, 0,02 až 0,05 Mg a maximálně 0,009 Pb Cd, 0,001 Sn a 0,05 Fe.Tyto nedostatky odstraňuje zinková slitina podle vynálezu, jehož podstatou je, že obsahuje hliník 7 až 18 0/0 hmot., měd 0,05 až 0,5 °/0 hmot., železo 0,02 až 0,10 0/0...

Elektricky symetrické vedení z paralelních vodičů, s velkou proudovou zatižitelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 250118

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knob Miroslav, Reimar Vladislav, Doušová Eva

MPK: H01B 11/06

Značky: vodičů, velkou, elektricky, symetrické, paralelních, vedení, zatížitelností, proudovou

Text:

...pravidelného mnohoúhelníku.Výhody řešení podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že každým vodičom stejné fáze vedení teče stejný proud co do velikosti i fázového posunu, tím se dosáhne velké proudové zatížitelnosti vedení, zmenší se střídavý odpor vedení a ztráty přenášené elektrické energie, a že každá fáze vedení má stejnou provozní impedanci - vedení je elektricky symetrické. Z důvodů velké proudové zatížitelnosti se docílí menší...

Surovinová směs pro výrobu armovaných pórobetonových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 250117

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kupský Vladimír, Kulísek Karel, Bureš Jaroslav

MPK: C04B 38/00

Značky: směs, výrobu, dílců, surovinová, armovaných, pórobetonových

Text:

...vápna až po dolomity s obsahem oxidu hořečnatého MgO nad 75 0/0 hmot. Obsah oxidu hořečnatého je jedním z určujícich parametrů, takže optimální přísadou je čistý oxid hořečnatý, zpracovaný vhodným tepelným způsobem. Z tohoto hlediska tedy nezáleží na obsahu oxidu hořečnatého V přisadě, ale na jeho výpalu, kdy oxid hořečnatý musí být pouze natolik přepálený, že hydratuje od teplot 80 °C plynule až do 192 stupňů Celsia a tím průběžně...

Postřikovač pozemku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250116

Dátum: 15.04.1987

Autor: Voltr Václav

MPK: A01G 25/09

Značky: postřikovač, pozemků

Text:

...pvoloženého vodicího lanka 12, položeného na jedné straně postřikovače. Při tomto pohybu, původně položené vodici lanko 12 na této straně se navíjí na první navíjecí buben 3, zatímco na opačné straně se lanko odvíjí z druhého navíjecího bubnu 5 a vytváří tak směr drahy postřikovače při ces 250116tě zpět V sousedním záberu. Na konci pozemku dochází po indíkaci signálu z položeného vodiče na okraji pozemku k natočení pojezdových kol 7...

Nosná konstrukce ze slitiny hliníku pro dveřní zárubně, okenní rámy, dveřní a okenní křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250115

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek František, Hanzl František, Šmejcký Jindřich

MPK: E06B 1/32

Značky: okenní, slitiny, zárubně, křídla, konstrukce, hliníku, nosná, dveřní, rámy

Text:

...uzavřenými dutýmí profily 1 čtveroového průřezu, jehož horní strany jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny hornímí vodorovnými výčnělky 3, zakončenými hornímí svislými stojinkamí 4, dolní strany dutých uzavřených profílů 1 jsou ve směru k izolační vrstvě 2 opatřeny dolními vodorovnými .výčnělky 5 s dolními svislými stojinkami E, kteréžto dolní svislé stojinky 6 jsou směrem dolů procllouženy a směrem od izolační vrstvy 2 jsou k ním...

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250114

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: tepla, přívodem, tepelný, motor, vnějším

Text:

...píst 5, spojený ojnící i s klikovýín hřídelem 2, uloženým v klikové skříni 1. S klikvovým hřídelem 2 je pevně spojen otevře E 3114ný seçgnlcntrotačního tvaru, který cloní svým povrchem polovinu vnitřního povrchu klikové skříně l. Kliková skříň 1 je dělená v rovině klikového hřídele 2 a v tomto dělení je též provedena tepelná izolace 7. Spodní polovina klikové skříně 1 je ohřívánva tepelným zdrojem a, vrchní polovina je pro ochlazení...

Tepelný motor s vnějším přívodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250113

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kuchař Martin

MPK: F02G 1/043

Značky: tepelný, motor, tepla, přívodem, vnějším

Text:

...kolme ke klikovému hřídeli, na obr. 2 je svislý řez motorom v rovině rovnobežne s klikovým hřídelem.Ke klikové skříni 1 je připojen valec 4,ve kterém je kluzně uložen a Lltěsllěll pracovní píst 5 spojený ojnicĺ B s linkovým hřídelem 2, uloženým v klikové skříní 1. S klikovým hřídelem 2 je pevně spojen uzavřený segment 3 rotačního tvaru, který zaujíma svým objemem polovinu klikové skříně 1. Kliková Skříň je dělená v rovině klikověho hřídele 2...

Zapojení okruhu chlazení aktivní zony reaktoru VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 250112

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 15/00

Značky: reaktoru, okruhu, aktivní, chlazení, zapojení

Text:

...vstup hnacího chladicího média je propojen prvním úsekem výtlačného potrubí s výtlakem oběhového čerpadla a jehož výstup chladicího média je propojen druhým úsekem výtlačnéhuo potru 4bí s prostcrem horkého kolektoru, přičemž sání, resp. vstup hnaného chladicího média ejektoru, ve kterém je instalována lehká zpětná klapka, respektive zpětný ventil, je opatřen a pevně a nakrâtko sp-ojen se střeotepleněho chladicího média, jehož pracovní...

Zařízení pro vrstvení a manipulaci dlouhých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250111

Dátum: 15.04.1987

Autor: Javora Stanislav

MPK: B65D 85/20

Značky: zařízení, vrstvení, předmětů, dlouhých, manipulaci

Text:

...Přitom se jedná o jednoduché zařízení, které je vzhledem ke své stavebnicové konstrukcí použitelné pro předměty různých délek, profilů a hmotnosti. Přímým důsledkem těchto faktů je zvýšení produktivity práce při manipulaci, zlepšené využití nosnosti manípulačního zařízení a lepší využití kapacity prostor meziskladů i kapacity vlastního výrobního zařízení. Přitom není vzhledem ke Stavebnicové konstrukcí zařízení nutno používat většího...

Víceřádkový ořezávací nakladač řepného chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250110

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vávra Vojtěch, Vondráček Jan, Bartoníček Ladislav

MPK: A01D 23/02

Značky: chrástu, nakladač, ořezávací, řepného, víceřádkový

Text:

...vybaveného čelním poloaut-omatickým širokozáběrovým závěsem pomocí klíčového čepu 14, nebo u těžkých traktorů tříbodovým závěsem, dále může být stroj montován pomocí poloautomatického závěsu i na univerzální samojízdný stroj. Přívod krouticího momentu do stroje na hřídel 12 je kardanovým teleskopickým hřídelem. Převody šnekového hřídele 7 metače chrástu 9 jsou realizov.ate 1 né klínovými řemenicemi 11, nebo hydromotory. Ořezávací ústrojí...

Zařízení pro regulaci teploty pasivního solárního systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 250109

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šebík Pavel

MPK: F24J 2/40

Značky: zařízení, teploty, systému, solárního, regulaci, pasivního

Text:

...jako ku příkladu u tlakových zvedáků oken, výrobné zabezpečovat proti úniku tohoto média. Přímým připojením záklopek k tělu vahadla jsou odstraněny přídavné mechanické zträty a zvýšena tlak účinnost. Dal 4ší výhodnou úpravou je nátěr povrchu dutého těla tmavou barvou, což se projeví zvýšením citlivosti. Zařízení pro regulaci teploty pasivního solárního systému je schematicky znázorněno na obr. 1 a 2. Na obr. 3 a 4 je uveden příklad...

Sendvičová folie se stažitelnou slupovací vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250108

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Živanský Josef, Čihák Vladimír, Vrábel Ervín

MPK: B41M 3/02

Značky: vrstvou, sendvičová, slupovací, fólie, stažitelnou

Text:

...sestava o složenívoda deionizovaná nebo destilovaná 750 mlLátky so postupně rozpustí a roztok se doplní destílovanotí nebo deionizovxanoi vodou do 1 000 ml. Přidá se 75 ml vodní dis~ perze kop-olymeru vinylacetát-etylakrylát 3 1. Nanese se obvyklým způsobem a usuSl se.Po VykOpĺľvDVáHĺ predlohy kontaktním způsobem nebo optickým přenosem a po vyvo~ lání ve čpavkových parách nebo kapalinové vývojce se získa pracovní pcnnocný modrý...

Sendvičová folie pro tvorbu obrazu rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 250107

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čihák Vladimír, Gorgoň Oldřich, Vrábel Ervín, Živanský Josef

MPK: B41M 3/02

Značky: sendvičová, fólie, rytím, tvorbu, obrazů

Text:

...nebo deionizovanou vodou do 1 000 m 1. Přidá se 75 Inl vodné disperze kopolyment vinylacetát - etylakrylát 31. Nanese se obvyklým způsobem V sile 2 mikrometrů v přepočtu na sušinu a. usuší se.Po vykopirování predlohy kontalçtíiím zpfr sovbem nebo optickým přenosem a po vyvolaní ve čpavkových parách nebo kapslinové vývojce se získá pracovni pomocný modrý obraz pro následné zpracování fólie rycím způsobem.Materiál pro tvorbu...

Směšovač spalovacích médií plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250106

Dátum: 15.04.1987

Autori: Širhal Heřman, Špunda Petr

MPK: F23D 14/20

Značky: hořáku, médií, spalovacích, směšovač, plynových

Text:

...Vnitřní plocha palivové komory je opptřena třetím a čtvrtým otvorem, které jsou vytvořeny alespoň ve dv-ou nąvzájem kolmých rovínách. Dále je vhodné, jsou-li na vnitřní ploše vzduchové komory vytvořény střídavě roviny opatřené otvory s tangenciálními a dostřednými osami.Směšovač podle vynálezu, který je možno použít pro různé lí-ořáky s nůznými zapąllcąvącímł kanály se vyznačuje stabilním hoření-in zvláště, glři použití paliva s nízkou...

Způsob prokysávání a solení tvrdých přírodních sýrů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250105

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hejdánek Václav, Lyer Pavel, Sekyrka Jan

MPK: A23C 19/064

Značky: přírodních, způsobu, zařízení, způsob, prokysávání, solení, provádění, tohoto, sýrů, tvrdých

Text:

...jsou z teplé solné lázně vyjmuty a přesunílty do chlad né solné lázně, kde se prosolují po dobu 2až 5 dnů při teplotách kolem 10 °C. Po vysolení jsou sýry opět naplvavovány na me 4chemický vyiíášecí dopravuík a transportovány k balení. veškerá níanipulace se sýry v solných lázníclí je prováděna hydraulicky, tj. prouděním solného roztoku, v němž sýry plavou.Hlavní výhody tohoto řešení spočívají v tom, že umožňuje dokonalé pr-okysání...

Zjišťování střední tloušťky skleněných mikrovláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 250104

Dátum: 15.04.1987

Autor: Líbal Jaroslav

MPK: G01B 13/00

Značky: sklenených, zjišťování, mikrovláken, střední, tloušťky

Text:

...volné k průtoku, existuje vztahv výtoková rychlost vody (m.s 1 V objem proteklékapalíny m 5 A, plocha, kteíćou voda preteká m 2 t . . doba výtoku vody sp . . hustote vody kg . m 3F. . hnací sila výtoku vody NHnací sila F je součtem gravĺtační sílyFG a v opačném smyslu působící síly Fp, zpü-.sobovaííé interakcemi mezi silanolovými skupinami Si-D-H na povrchu sousedních vláken přes proměnnoíí vrstvu níolekul. vodYd střední tloušiĺka níikrovlákna...

Teplosměnné porézní prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250103

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krejzlík Václav, Smutná Sylva, Hršel Karel, Horal František, Mlezivová Alena, Štraus Jan, Bischof Jan, Málek Zdeněk, Štraus Jaroslav

MPK: F28D 19/02, F28D 17/02

Značky: prostředí, porézní, teplosměnné

Text:

...V tom, že tento povrch se dříve ochladí nąa teplotu při níž dochází pro některá kapalná chladiva, například kapalný dusík, k rychlejšímu zchlazení výměníku. Dále toto teplosměnné porézní prostředí dle vynálezu dovoluje bez větších obtíží vyrábět tepelné výměníky o extrémně malých rozměrech s vysokým chladicím výkonem.Na připojeném výkrese je na obr. 1 příklad, kdy zrna jsou obalena částicemi pájky a na obr. 2 jsou zrna obalena roztavenou...

Zařízení k indikaci průniku vody do kapalného sodíku v nádobě, potrubí či parním generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250102

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červinka Jiří, Bánovec Josef

MPK: G21C 17/00

Značky: zařízení, kapalného, potrubí, parním, generátoru, sodíku, průniku, nádobě, indikaci

Text:

...je uveden schematicky na přiloženém obrázku.Na výstupním sodíkovém potrubí 8 sekce parního generátoru jíaderně elektrárny s rýchlým sodíkovým reaktorem jsou vedle sebe instalovany dva analyzátory první analyzátor 18 a druhý analyzátor 19 tak, že do kapalného sodíku sodikového potrubí jsou ponořeny první kovová membrána B a druhá kovová membrána 7, obě zhotoveny z vrstvy niklu o tl-oušťce 0,10 mm, vzdálenost mezi membránami je 300 mm. K...

Prostředek pro přípravu polévacího roztoku ke zhotovování vizualizovaného obrazového záznamu lithografických tiskařských desek , fotorezistových vrstev a informačních štítků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250101

Dátum: 15.04.1987

Autori: Majer Jaroslav, Poskočil Jaroslav, Fanghänel Egon

MPK: G03F 7/02

Značky: fotorezistových, prostředek, tiskařských, informačních, štítků, vizualizovaného, záznamu, obrazového, lithografických, vrstev, desek, roztoku, zhotovování, polévacího, přípravu

Text:

...2,3 f-dlhydt 03 çýG-łíaftalensulfonovou kyselinu, 2,7-dihydroxykBJS-naftalendisulionov-ou kyselinu, Zíaminoethylamid kyseliny 2-hydroxy-B-naft-oové, ethanel-amid- kyseliny 3,5-reso 1 cylové, methylamid 4-bromresorcylove kyseliny, 4-bromreso 1 cy 1 ovou kyselinu,morfolinopropylamid kyseliny Z-hydroxy-S-hydroxyfenylmoťvovinu, l-fenyl-S-methyl-S-pyrazolon nebo acetoacetanilid. Azobarvivo vzniká v těch místech citlivé vrstvy litografické desky,...

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Micka Vladimír

MPK: C08F 220/06, C08F 220/10, C08F 220/42...

Značky: přípravy, způsob, anhydridovými, skupinami, reaktivními, polymerů

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Konstrukční díl pro sestavení stěn tunelového krytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250100

Dátum: 15.04.1987

Autori: Váňa Pavel, Petřina Petr, Staněk Milan

MPK: B05C 15/00

Značky: tunelového, stěn, konstrukční, sestavení, krytu

Text:

...a vzájemné utěsnění desewk a celé konstrukce tunelových stěn zajišťuje profilove těsnění. Vy 4soká odolnost konstrukce je dána použitím desek z organických polymerů. Konstrukční díly lze použít jak pro pevnou montáž,tak i pro pohyblivé uložení desek, což umožňuje zároveň .použité profilové těsnění. jednoduché upevnění konstrukčních dílů zavéšením na nosné konstrukcí spolu s pohyblivým uložením na požadovaných místech dovoluje sna-dné...

Zařízení k přimazávání polotovarů opatků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239499

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kadleeek František

MPK: A43D 95/26

Značky: přimazávání, opatků, polotovarů, zařízení

Text:

...je zobreeeno příklednć provedení nařízení k pŕinedvdní poloto vard opatku podle vyndlesu, kde na obr. I je endzornin jeho ndrye, na obr. 2 boční pohled- ve smeru P a ne obr. 3 detail uložení eouetevy lenel..Na temu 1 je ulodene soustava lenel L ponořena v tekuté per-stínu j, s uepoŕsdená pod treneportní vdloen z uložená spoločne e dvoJicí evíraeích vdlců 1 v teleso 1,. Příeluind teplota perefínu je udrlovdna vyhřívanou nddrikou i e...

Nádoba z pružné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250099

Dátum: 15.04.1987

Autori: Figlovský Jan, Červinka Jiří, Bár Jaromír, Fiala Bohumil

MPK: B32B 1/02

Značky: nádoba, plastické, hmoty, pružné

Text:

...vzhůru, jak tomu bývalo doposud, nýbrž svisle a je dostatečně velka. Nasleďkem těchto všech u 4vedených skutečnosti samovolný pohyb, výměna a promichavání elektrolytu u samé plochy kovové trubky podrobené měření nejsou omezovény a je též umožněno velmi dobré rychlé odstraňovaní produktů elektrochemických reakcí od měřeného povr chu k-ovu. Uvedené skutečnosti zvyšují hod- ynotu, přesnost a spolehlivost měření a odstrañuji možnosti jejich...

Zařízení pro slisování plochých dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239498

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Miroslav, Veeeoa Miroslav

MPK: A43D 11/04

Značky: dílů, plochých, zařízení, slisování

Text:

...32 g, m, která odpovídají hočním stěnán vodicího klínu 31,. Na obvode první poloviny ,a i druhé poloviny 3 pracovního stolu 3 jsou potom upraveny aretační důlky 33 g,3311, pro ktoré je na ranu ,L odpruloně uložen spoločný aretacní kolík 14. První polovina 33 a druhá polovina 3 pracovního atolu 3 jsou půlkruhováho tvaru a spolu tedy vytvářejí kruhový pracovní stůl 3, který je volně otočrąv na axiálním ložisku L 3 středového čepu 13. Aretační...

Zařízení pro zpracování signálu snímače ukazatele polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250098

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kočandrle Ladislav, Kott Josef, Haniger Ladislav

MPK: H02K 41/02

Značky: zařízení, zpracování, snímače, signálu, ukazatele, polohy

Text:

...je znázorněno elektricke zapojení zařízení podle vynálezu.B, C. Mezi vývody A a B a mezi vývody B a C jsou po jednom zapojeny zdroje proudu 2. První a třetí vývod A a C jsou vždy spolu s druhým vývodem B vedený na jeden ze dvou oddělovacích zesilovačů 3. Každý oddělovací Zesilovač 3 je spojen s jedním blokem 4 g-alvanického oddělení a ty pak přes řízené spínače 5 na aperioudické členy 7. Řízené spínače 5 jsou napájeny zdrojem i řídicího...

Kartáč na čištění slévárenských formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250097

Dátum: 15.04.1987

Autor: Václavík Miloslav

MPK: B22C 21/12, B22C 23/00

Značky: slévárenských, kartáč, formovacích, čištění, rámu

Text:

...uloženého prostřednictvím vodítek v nosném rámu kartače. Na vodicím svorníku jsou uložený šroubovitě válcové zkrutové pružiny s volnými rameny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vodicí svorník se zkrutovými pružinami je ulo 4žen ve žlabuovité opěrné liště jejíž oba konce jsou z vnitřní strany zešikmeny.Hlavní výhodou kartáče .podle vynálezu je jeho vysoká ela-stičnost, trvanlivost,oboustranná funkčnost a dokonalá...

Aktivní neutralizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 239497

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ciniburk Václav, Mleziva Josef

MPK: H01J 37/04

Značky: neutralizační, systém, aktivní

Text:

...odstraňuje bezpečný aktívni systém podle vynélesu, jehož podstata spočivé v tom, že neutrslissční tyč s hroty je umistěns v krytu s otvory, jehož vnitřní prostor je nepojen na zdroj netečné plynné směsi s přetlskem proti okolni nebezpečné atmosfére.lłeutrelizsčni systém dosehuje vysoké neutralissčni činnosti v prostředí s nebezpečie výbuchu.Na připojeném výkrese je znéoorněn priklad nosného provedení neutrslissčniho systému,kde na obr. l...