Archív za 1987 rok

Strana 272

Zapojení pro přepínání vstupů osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250172

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jirmus Jerry

MPK: G01R 13/28

Značky: vstupu, přepínání, zapojení, osciloskopu

Text:

...potžebxxý početprvních vstupd dalžích přepínačů 22 až E. Alternativně je vlak možno spojit índivídullnä první, druhý až n-tý výstup vzorkovacího obvodu 1 s prvním. vstupy druheho až n-tého pžepínoče E, až g, ne jejichž druhé vstupy jsou pžipojeny zdroje z, až g vstupních signálu.Výstupý zdrojů g, až g jsou pžipojeny na druhé vstupy pžepínačd z až g, jejichž ovládací vstupy jsou spojený s prvními výstupy ídícího obvodu g. Výstupní signály...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 250171

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Dymeš Lubor, Špalek Josef

MPK: H01H 50/32

Značky: spínací, elektromagnetický, jistič

Text:

...podle vynálezu ,je zejména vhodné pro použití základově desky s patice e konektory unítikovaného řešení, což současně umožňuje dosáhnout niniaturvních rozměr-ü Jiatíče.Příklad vyhotovení vynálezu je znázorněn na přiložerqřch výkresech, kde obr. 1 predstavuje v částečném řezu půdorysąv pohlecľna elektromagnetický spínací jistič, obr. 2 v čáetečnőm řezu bokorys e níetem uložení kotvy, obr. 3 částečně rezy bokorysu s pohledem na uložení...

Zařízení k získávání antikoncepčních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 250170

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořáková Dagmar, Dvořák Jiří

MPK: A61B 10/00

Značky: antikoncepčních, zařízení, získavání, informaci

Text:

...mohou používat i negramotná zem v rozvojových zemích. Zároveň je zařízení možné využít k preventivnímu sledování zdravotního stavu ženy.Na päipojeném výkrese je znázornčn ňíklad provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. I představuje pohled ne celá ,zoť-ízení v provedení s oddälenou ovuloční sondou od vyhodnocovací jednotky, obr. 2 az koncem ovulační sondy a obr. 3 oz ovulaění sondou s komůrkou indikátoru.znamení k získávání...

Způsob výroby trnu pro kuličkový psací hrot a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250169

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopačka Pavel, Bartušek Tomáš, Kartos Jiří, Veselý Alois, Bartoš Ervín, Vaněk Vladimír

MPK: B43K 1/00

Značky: psací, nástroj, tohoto, výroby, způsobu, způsob, kuličkový, provádění

Text:

...vynálezu při výrobě vnitřních tvarových trnú vstřikovacích forum určených pro výrobu kuličkových psscích hrotů popisovačů je zajiitěno, že na těchto formách vyrobená kuličkové hroty vykszují velmi dobré, definovstelné a reprodukovatelné psací vlastnosti a popisovače, která jsou těmito hroty ossssny se vyznačují zvýšenou uäitnou hodnotou s sníženýni nároky ne provedení zbývajících součástí jejích pescích systémů.Na pť-ipojených výkresoch je...

Zařízení pro rozdělování proudu zrnitých lepivých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250168

Dátum: 15.04.1987

Autori: Derka Petr, Menšík Jan

MPK: B65G 65/30

Značky: rozdělování, zařízení, zrnitých, lepivých, proudu

Text:

...obtižne zpracovatelných uhlí Je v období tvaoionálniho využívání vlech druhů energií velmi aktuální.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na dělení proudu zrnitých hmot umíetenć na stranovä přemíetitelném zúkledovám rámu podle vynálezu, jeho podetats epočívá v tom,že sestává z dvojitého kužele uzavřenćhove skšlíni, upevněného na horizontálním hüdeli uloženém v ložiscích a spojeněm s motorom a po levá a pravé stran kužele uložených...

Zařízení na tvorbu tkaniny vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250167

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vystrčil Jiří, Horák Zdeněk

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: stroje, zařízení, vzduchového, tkacího, tkaniny, tvorbu

Text:

...s vodicími kanály a na obr. 12 až 14 jsou znázornenia päkladná provedení tV-tin paprsku bez vodicího kanálu, k nimž jsou přüazena tělesa pomocných trysek.vzduchový tkací stroj podle obr. 1 je opatřen předlohovou cívkou 1 upevninou na rámu g stroje, odkud je pri tkaní útek 1 odtahován odmB-ovacím úetrojím i. Z odměłovecího ústrojí i je útek 1 veden přes neznázornäné klietky do hlavní prohosní trysky ž.Na neznázornäném nosníku bidla je upevněn...

Pojivo pro slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250166

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čmolík Jiří, Křístek Jiří, Burian Alois

MPK: B22C 1/00, B22C 1/18

Značky: formovací, slévárenské, jádrové, směsi, pojivo

Text:

...roztoku disilikátu eodnáho a a - S 102, Jak potvrsuae exoreakce při termúlní analýze. vznikl) tuhý roztok vytváří na povrchu zrn ostř-iva pevný bomogenní obal a spůsobuje velmi ěpatnou rospadovost plěai po odlití.Horní hranice obsahu oxidu křamičitého a hodnota koagulačního prachu .je stanovena se závislosti na dosahovsných pevnoetech směsi. Při prekročení obsahu oxidu křemičitého nad 74,0 59 hszotnostních a při koagulačnín prahu pod 4,0 i...

Antimykotické činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250165

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sladký Jan

MPK: C07D 223/10, A61K 31/55

Značky: činidlo, antimykotické

Text:

...použit vodu, alkoholy, uhlovodíky, ketony, ětery,estery nebo i jejich halogenderiváty, päičamä použití halogenderivátů umožňuje přítomnost 6-kaprolaktamu, který vytvořenim vodní fáze zabraňuje jejich delüimu pronikání do podkožního vaziva.Jelikož 6-kaprolaktam je látkou relativně stálou a tvoří čiré, bezbarvá roztoky,blíži se navrhované činidlo svými fyzikálními vlaatnostmi použitámu edidlu v äirokém rozmezi koncentraci 6-kaprolaktamu.Nízka...

Zařízení pro tepelné zpracování práškové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250164

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Krejčí Petr, Michálek Zdeněk, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27D 13/00

Značky: zpracování, zařízení, práškové, suroviny, tepelně

Text:

...kde se vyrovnávají rozdíly v tepelná zpracování jednotlivých proudd suroviny, eurovinová moučka je shonogenizována a tepelná päiprsvens pro kelcinaci. Příkladná provedení zeüzsní podle vynálezu je schematicky v náryau znázorněno na obrázku.zsłízení sloułící k tepelnenu zpracování prálkové surovirw zahrnuje v sob rotační psc L, pecní vltev g předehłf-ívače, vzduchotechnicky nezávislou kalcinační včtev 1 předehříveče, chladič i slínku e potrubí...

Kulový dotyk pro měřící přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250163

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Kůr Jan

MPK: G01B 3/22

Značky: měřicí, prístroje, kulový, dotyk

Text:

...snadné výměny kuliček větěí univerzálnoet spočívející v možnosti upínání kuliček různěho průměrového rozlohu. Kromě toho zaručuje kulovy dotyk podle vynělezu velmi pevná upnutí kuličky, umožňující použití dotyku i při znečněm trojosěm zetížení.Příklady provedení kulověho dotyku podle vynálezu jeou znězorněny na přiloěetvých výkreeech. Ne obr. I je schemeticłq zndzorněn kulový dotyk v provedení s největěí upínecí kuličkou, ne obr. 2 je...

Způsob zpracování syntéz v nepravých barvách z dílčích černobílých snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250162

Dátum: 15.04.1987

Autor: Faiman Zbyšek

MPK: G03C 5/02, G02B 27/18, G02B 27/10...

Značky: barvách, nepravých, zpracování, syntéz, dílčích, způsob, snímku, černobílých

Text:

...epektrálních kanálech u prvá spracovávaná scény souboru.Oproti dosavadnímu spůsobu tvorby syntós má uvedený spůsob řadu výhod. Je mošno při kopírování pozitivních kopií připustit mnohem včtlí odcłąvlky expozice, což velmi podstetnä snižuje zmetkovitost při současnám snídaní technologických nároku, sníží se spotřeba materiálu, visí se využití technologických zařízení a vypovídací schopnost. syntóz, sníží se cene.Odchylky expozice, tedy odchylky...

Zapojení řízeného gyrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250161

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Jiří

MPK: H03H 11/42

Značky: zapojení, gyrátoru, řízeného

Text:

...| 1.Druhý sumační zesílovač 1 je vytvořen diferenčním zesilovačem 2, spojsným svým invertujícím vstupom přes první rezistor Q s druhým vstupem druhého sumačního zesilovače i a přes druhý rezistor 11 se svý výstupem, svým neinvertujícím vstupem s prvním vstupom druhého sumačního zesilovače i a svým výstupom s výstupem druhého sumačního zesilovače i.Třetí sumační zesilovač 1 je vytvořen diferenčním zesilovačem 2, spojeąým svým...

Spřádací rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250160

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferkl František, Tesař Oldřich

MPK: D01H 7/885

Značky: spřádací, rotor

Text:

...neho nepatrně nad ní, nedochází ke zlomu pŕíze v místě odtrhu příze od stěny rotoru, tedy od naváděcí stěny, protože příze při vysokých otáčkách rotuje v rovině vstupu odváděcí nálevky.Tím, že výška naváděcí stěny od dna rotoru je v požadovaněm /uváděném/ rozměru, je dosaženo vyššího efektu v nepřimování vláken při prechodu ze skluzová stěny přes přechodovou hranu a naváděcí stěnu před jejích uložením do stužky na sběrném povrchu.Vedení příze...

Zařízení na přesouvání aparátu na broušení a leštění bižuterních kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250159

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florián Zdeněk

MPK: B24B 9/08

Značky: leštění, aparátu, broušení, kamenů, zařízení, bižuterních, přesouvání

Text:

...rámu na pásnici je připevněn ventil pro rozvod tiskového vzduchu. Povely k ventílu jsou přivedeny z řídícího programu. Zařízení podle vynálezu zaručuje tuhost přesouvací vidlice ve všech směrech po celé dráze presuvu.Umožňuje rychlé e jednoduché seřízení vidlice vůči aparátu e jeho vedení v sousedních dopravních zařízeních. Zejišĺuje podstatné vyšší spolehlívost a životnost. vodící dráhy. Na přípojených výkresoch je znázorněno na obr. 1...

Zařízení ke zrovnoměrnění proudění tekutiny v konvekčním výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250158

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zipfel Theodor, Novotný Arnošt, Pivoňka Ivan, Trávníček Josef, Dopita Miroslav

MPK: F28F 9/22

Značky: proudění, zařízení, tekutiny, zrovnoměrnení, konvekčním, výměníku, tepla

Text:

...poloviny jeho výšky, zatímco vestavba 12 končí pod prvním ohybem vestavby 11 ve směm proudění.Podobná uspořádání je provedeno i pro rozdelení spalín do sekce C s tím rozdílem. že vestavby u a 11 nejsou prodlouženy k vstupní části pŕívodního kanálu Q, pouze vestavba jj je prodloužena pod první ohyb vestavby n. V prostoru pod sekcí p, jako další usměrňovací element působí zkosená zadní stěna přívodního kanálu §. Všechny popsané usměrňovací...

Ochranné zařízení forem balíčkovače proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250157

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazáč Jaroslav

MPK: A01G 9/10

Značky: zařízení, ochranné, přetížení, proti, balíčkovače, forem

Text:

...mezi sebou spojeny v jeden pevný celok, ale každá forma je samostatná a může tedy vykôíávat zcela samostatný pohyb, Tyto jednotlivé formy jsou upevnerw k rámom, která jsou suvn uloženy ve vodících plochách držákd, připevněných k pohyblivé části balíěkovade a jeou Iajiátloy prułnýmizápadkami, seřízenými na odpor, který musí překonat každá forma s který je potrebný k vytvoření půdního halu.Dosedne-li část hrany formy na kámen, vznikne tím...

Zařízení pro přejímání, dopínání útku a k jeho vedení k přírazné hraně u okraje tkaniny u čela rotačního paprsku tkacího stroje s postupujícími prošlupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250156

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hodr Miloslav, Jecha Miroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: rotačního, vedení, prošlupy, stroje, hraně, okraje, dopínání, zařízení, tkaniny, čela, paprsků, útku, přejímání, tkacího, přírazné, postupujícími

Text:

...tlećné pružiny v zábčru s výkyvnou ovládací púkou s nájeadovým ramenem. Proti nájezdovámu rameno ovládací páky je uspoŕidán ovladač. Zdvih výkyvné ovládací páky i poloha dopínacího tiskače jsou stavitelné. ~ - i Toto zdokonelení svěrného ústrojí splňuje požadavky jsdnoduchodti uchycsnía dopravy konce útku ke kraji tkaniny tím, že rotující čelisti uchopí útek täsně~ za zenasečam a dopraví jej k přírazná hrane a během dopravy zejiltujo dopnutí...

Zapojení pro indikaci proudů fází rotoru asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250155

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: rotoru, proudu, motorů, fázi, indikaci, zapojení, asynchronního, kroužkového

Text:

...měřicí zesilovače. Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměna podstata vynálezu.Kroužkový asynchronní motor I obsahuje trvale zapojené kartáče, ke kterým jsou připojeny tři bočníky g. vývody z bočníků g jsou vedeny přes diody 1 jednopulsního usměrnění a vstupní odpory g na filtrační kondenzátor-y ž. Nspltí z filtrečních kondenzítprú ž jsou vedene na vstupy měŕíeích zesilovačd 6.Výstupy z měřících zesilovačů á jsou vedomy ne zetěžovací...

Odtahová trubice pro odtah příze, zejména složkové příze ze spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250154

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jež Jan, Polák Václav, Brynda Václav, Kubínek Jiří

MPK: D01H 7/882

Značky: složkové, rotoru, příze, trubice, zejména, odtah, odtahová, spřádacího

Text:

...povrchem odtahové trubice. V obou případech se osová síla v přízi v místě jejího odvádění po činném povrchu odtahové trubice sníží natolik, že výsledná naměřená hodnota osové síly v přízi je v místě za odväděcím kanálem stejná nebo i nižší než vypočtená hodnota osové síly v přízi před jejím vstupem na činný povrchodtahové trubice, vyvozená odstředivou eůlou působící na přízi ve spřádacím rotoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že do stěny...

Zařízení pro kontrolu jakosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250153

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01N 27/72

Značky: ocele, zařízení, kontrolu, jakosti

Text:

...ruční manipulaoe bude měřící zařízení zavěšeno nad válečkovou stolící nůzek a pracovník ndžek je jen přímáčkne na běžící tyč, čímž je provedene kontrola jakosti ocele a nemůže se stát záměna ocele u nůžek.Zařízení podle vynáiezu a funkčního vzorku je znázozřněno výknesem pří pohledu ze strany. Spojovacím rámem 1 Q a bočnícemi § je steženo jádro 11, jehož póly Ľ jsou opetřeny vodícími prohlubněmi pro přesné ueazení na kontrolovanou tyč...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kristen Josef, Pospíšil Jaroslav, Kučeřík Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: zrnité, vynášecích, výměníku, materiály, tepelných, zapojení, zařízení, pohonů

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...

Způsob výroby abrazivních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250151

Dátum: 15.04.1987

Autori: Avramov Dimiter, Bučkov Dimiter, Kosov Boris, Georgijev Georgi

MPK: C23C 18/32

Značky: způsob, výroby, nástrojů, abrazivních

Text:

...proníchává míchačkou lg, ovládanou kyvným relé |I.Při výrobl abrszivního nástroje plochá podložka, kterého se používá ve strojích ne zpracování tsbúku s cigeret, se jako materiálu pro polotover používá nízkeuhlíkové konstrukćní oceli. Po nechsnickón oprecování se polotover podrobí fotochemickému oprecovúní,aby se tak dosáhlo ne pracovním povrchu rovnomärného rozložení akvrn vhodného tvaru, 3 250151 nepokrytých fotolkem, na kterých ae potom...

Bezpečnostní zařízení třecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250150

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sekerka Jiří

MPK: B30B 15/14

Značky: zařízení, bezpečnostní, třecího

Text:

...na rámu pojistka 5 s odklopným ramenem 23, ovládající prostřednictvím trojcestného pneumatlckého ventilu 8 brzdu 13 setrvačníkií 2 D. Na ovládacím táhlu 1 je dále umístěn doraz 6 odpružený pružinou 7. Souběžlíě s ovládacím táhlem 1 je uloženotáhlo 9 s pomocným čepem 1 U, který zapadá do kulisy 17 palce 3. Táhlo 9 je tlačnou pružinou 11 tlačeno do základni polohy a je ovládáno pákou 12. Ovládací táhlo 1 je v horní části před pákovým...

Univerzální řezný nástroj pro protlačovanou řeznou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250149

Dátum: 15.04.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: E21D 9/10

Značky: univerzální, protlačovanou, nástroj, hlavu, reznou, řezný

Text:

...unašečeiíí řezných zubů osazeným na otáčivéín vnitřním bubnu řezné hlavy, podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že obě křídla unášeče řezných zubů jsou provrtána nejméně dvěma příčnými otvory, za každým z nichž je prostřednictvím kloubu připevněn nosič řezného zubu, opatřený na jednom konci roubíkem, nadruhém konci dlátem a dále opatřený dvěma otvory nosiče, do jednoho z nichž je zasunut svornik zasunutý zároveň d-o příslušného...

Zapojení hydraulického ovládacího zařízení zvedacích stolů řezačky papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250148

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Kuběna Karel

MPK: F15B 15/00

Značky: stolu, hydraulického, zapojení, ovládacího, řezačky, papíru, zařízení, zvedacích

Text:

...v zapojení podle vynalezu nahrazuje funkci dvou elektromagnetických rozvaděčů, tj. pohyb zvedacího stolu nahoru a zároveň odděluje hydraulický okruh řezačky od hydraulického okruhu zvedacího stolu.Dalšími výhodami je vysoká unííikace hydraulických prvků a skupin, kdy pro všechna provedení řezaček papíru, vybavených jedním, nebo dvěma zvedacími stoly je použít jeden typ dvoupolohového elektromagnetického rozvaděče, přičemž samostatné...

Zařízení pro dávkování a zarážení kolíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250147

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kříž Emil

MPK: B25C 3/00

Značky: kolíků, dávkování, zařazení, zařízení

Text:

...výkresech. kde na obr. 1 je zařízení v nárysném pohledu a na obr. 2 v půdorysném pohledu.Zařízení pro dávkováni a zarážení kolíků podle příkladu sestává z držáku 1, v němž je přestavitelně uchycen nosič 2, ve kterém jsou posuvné uloženy podávač 3 a zarážecí tyčinka 4 a pevné uchycena ohebnä hadice 1 D. Dále je v nosiči 2 vallvě uloženo na podpěrné kladce 7 zvedací táhlo B a kyvně uložena pákza 5, která svým vybráním zapadádo otočného...

Ocel odolná v litém stavu proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250146

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tykal Vladimír, Smrkovský Evžen, Liška Josef, Kostohryz Miloslav, Střelba Jan

MPK: C22C 38/22, C22C 38/24

Značky: eroznímu, proti, opotřebení, abrazivnímu, stavu, odolná, litém

Text:

...Inožnost jejich použití.Uvedenéďiedostatky odstraňuje ocel naodlitky podle vynálezu, odolná V item stavu proti abrazívnímu a eroznímu opotřebe 4ní, která kromě železa obsahuje V 9/0 hmot ností° 0,85 až 1,2 0/13 llhlĺku, 0 v 4 až 0,8 0/0młaíígalííí, 0,2 až 0,5 0/0 křemíktí, 1,5 až 2 0/0 ćhítoíñíi, .nejjuýšye 0,05 0/0 fosloru, nejvýše 005 0/0 sírý, 0,1 až 0,2 0/0 Céru, 0.3 až 0,5 0/0 molybdenu a 0,3 až 0,5 0/0 vanadu, přičemž celkový obsah...

Zapojení zdroje pro žhavení rentgenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250145

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pohanka Josef, Šlegr Josef

MPK: A61B 6/00

Značky: žhavení, zapojení, rentgenky, zdroje

Text:

...smyčka udržuje proud rentgenky nainavelené hodnotě i při změnách napětí rentgenky, což je vliv průniku, změně emisní charakteristiky katody rentgeiíky i změně odporu žhavicího obvodu, což je vliv kontaktů a změn teploty. Při zahájení provozu snímkování je přivedeno napětí na druhou svorku 14 startu žhavení snímkování a tomografie. současně se v rentgenovém přístroji zapojí rozběh rotace rentgenky a příprava nářadí užiteho ke snímkování....

Zařízení k vyhledávání geologických struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250144

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pěček Jan, Jírovec Jiří, Krčmář Břetislav, Přibil Rudolf

MPK: G01V 9/00

Značky: struktur, zařízení, geologických, vyhledávání

Text:

...počtu 50 kusů byly uloženy na známých strukturách na Xll patře dolu Svornost v jáchymově. ako sorbentu bylo použito jednomolarní kyseliny dusičné 1 M NHozj. Po čtrnáctiměsíční expozici byly v laborat-oři vzorky -otevřeny a analyzoväny pomocí ratomové absorpční spektrofotometril.V některých bañkách byly zjištěny anomální koncentrace ve stovkách g/l ně 4kterých prvků, jako např. vápníku Ca, hořčíku Mg, mědi Cu, zínku Zn a sodíku Na,na...

Zapojení pro časově závislý rozběh kroužkového motoru s odporovým spouštěčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250143

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodička Jaroslav

MPK: H02P 1/34

Značky: motorů, rozbeh, kroužkového, zapojení, časově, odporovým, spouštěčem, závislý

Text:

...požadovaným počtem otáček ve vyhodnocovacím bloku,který v případě shody dává povel pro změnu odporu odporovélío sp-ouštěče v rotoroVem obvodu kroužkověho moto-ru.Výhodou zapojení je časová závislost rozběhu motoru na mechanickěm zatížení moto~ru.,Tím se uspoří čas rozběhu motoru a elektrická energie. Elektronický obvod pro vyhodnvocení je velmi jednoduchý.Na připojeném výkresu je znázorněno blo-kové schéma zapojení.Na vstupy...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi směsi esterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250142

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hell Jiří, Nikl Stanislav

MPK: C11D 1/12

Značky: bázi, směsi, kyseliny, esterů, sulfojantarové, způsob, přípravy, tenzidů, kapalných

Text:

...Viskozita maleátů na bázi směsi uvedených alkoholü dosahovala až 950 mPa.s. výsledný produkt měl viskozitu 15 mPa .s a bod zákalu -3 °C. Produkt na bázi samotných alko-holů měl viskozitu 100 mPa.s, nia bázi oleylethanolamidií měl viskozitu 190 mPa..s. Pokud byla směs esteriiikována maleinanhydridem v ekvimolárním poměru, rezultoval produkt s visklozitou 400 mPa . s, který se za běžné teplo-ty rozděloval.20 díly hmot. monoethanolamidu...

Stabilizace zpětných zásypových zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250141

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: zemin, stabilizace, zásypových, zpětných

Text:

...kovy ko stabilizaci zpětných zasypových zomin podle tohoto vynálezu.Vodné roztoky solí polyakrylátu s alkalickými kovy so používají v toxtilním průmyslu jako šlíchtovací prostředky nebo ve výrobě omulzních barev a laků. Pro stabilizaci zemin lze použít soli polyakrylátu o molekulární hmotnosti 400 až 6700, s výhodou 550 važ 3 300 s alkalickýmí kovy, zejména sodíkem.Při stabilizaci zeminy zle postupovat tak. že vodným roztokom polyakrylátu...

Úprava zeminy pro zpětné zásypy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250140

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sequens Jan, Pech Jiří

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: zeminy, zpětné, úprava, zásypy

Text:

...deformacím - sedání - zásypu a k poruchám konstrukcí na zásypech založených obvykle komunikace, chodníky, dopravní plochy). Odstraňování a rekonstrukce poškozených konstrukcí je energeticky i nákladově velmi náročné.Tyto nevýhody odstraňuje použití vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého pro zpevnění a stabilizacl zemin, používuaných pro zpětné zásypy podle tohoto vynálezu. r Koloidní roztok oxidu křemičítého se. do sud používá jako...

Detekční jednotka s referenčním zdrojem záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250139

Dátum: 15.04.1987

Autor: Temml Petr

MPK: G01T 1/20, G01T 7/08, G21C 19/10...

Značky: detekční, jednotka, referenčním, zdrojem, záření

Text:

...polohu je pouzdro s referenčním zdrojem záření vytlačeno kyvetou se vzorkem po jejím zasunutí do měřicí polohy. V nepřítomnosti měřeného vzorku V této měřicí poloze je zde umístěn právě reíerenční zdroj záření, což zajišťuje provádění automatické stabilizace. Pohyb referenčního zdroje zaření v šachtě nevyžaduje vlastní vysouvací mechanismus, podávací mechanísmus automatu rovněž není složitější. Uspořádaní detekční jednotky podle vynálezu...

Zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250138

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reljič Jakša

MPK: F16F 7/12

Značky: zařízení, mechanických, elektrické, odstranění, hřídele, rezonancí

Text:

...je pokles otáček elektrické hříxdele, např. -klesnou otáčky z 10 D 00 na 3800 min. Kromě poklesu otáček do chází i ke ztrátě synchronismu obou krokových motoru, což při aplikací u elektronických opřádaček strun pro hudební ná» stroje vede ke zmeťkovitosti, tj. k .prasskání ocelového jadra strun.Uvedené nevýhody v podstatě řeší zařízení k odstranění mechanických rezonancí elektrické hřídele podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že...

Zařízení k hloubkové magnetizaci půdních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 250137

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ehrlich Petr, Kropáček Vladimír, Váchal Jan, Vaněk Jiří

MPK: A01B 47/00

Značky: hloubkové, zařízení, půdních, magnetizaci, vrstev

Text:

...mikročástic, jejich vhodnějšímu prostorovému uspořádání, ke zvýšení aktivity mikrobiálního života, k ovlivnění sorpčních procesů a zvýšení zbytkového magnetismu půdníoh častíc. Tím dojde ke shlukování jemných půdních částic, které nejsou vázány v půdních agregàtech a u půdních agregátů, které již existovaly předzásahom, dojde ke zvýšení jejich soudržnosti. Tak se dosáhne zlepšeněho fyzikálního stavu půdy V celé nakypřené zóně působením...

Chladič výkonnových elektronických prvků v tandemovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 250136

Dátum: 15.04.1987

Autor: Remiš Dušan

MPK: H01L 23/34

Značky: tandemovém, chladič, prvků, uspořádání, výkonnových, elektronických

Text:

...řazených tepelných odporů, Porovnání těchto poměrů je znázorněno na obr. 1 a obr. 3. Tímto řešením přibude sériový sty 4kový tepelný odpor RW., ale současně výrazně klesne celkový tepelný odpor soustavy.Hlavní výhody uspořádání chladiče podle vynálezu spočívají v tom, že lze dosáhnout vyššího chladicího účinku výkonových elektronických prvků, zejména tyristorových modulů bez nároků na větší zastavěný prostor, bez zvýšení nároků na technologii...

Deskový rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250135

Dátum: 15.04.1987

Autori: Huk František, Huková Růžena

MPK: F28F 3/02

Značky: rekuperační, deskový, výměník, tepla

Text:

...plochami neumožňují.Vynález je blíže objasněn s odkazem na priložené obr. 1 až 5.Na obr. 1 je nakreslena V nárysu základní deska 3 s prolisy většími 5, menšími 4 adistaněními 6 tvaru rotačních paraboloidů,uspořádanými v řadách za sebou. Dlstanční prolisy B jsou orientovaný opačným směrem než prolisy 5 a 4. Na obr. 2 je bokorys a obr. 3 je půdorys téhož prvku. Na obr. 4 nakreslena, část tělesa výměníku, vzniklého složením 3 kusů...

Způsob zamezení vniku strusky ponorným hrdlem do komory vakuovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250134

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veltruský František, Hanton Václav

MPK: B22D 1/00, B22D 27/15

Značky: hrdlem, zamezení, strusky, komory, vakuovacího, ponorným, zařízení, vniku, způsob

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že po najetí ústí ponorného hrdla k hladině strusky se přes vnitřní prostor ponorného hrdla začne působit přetlakem tlakového plynu, například argonu, dusíku aj., o hodnotě 0,11,0 MPa a tímto přetlakem se průběžně regulované působí až do úplného ponoření ústí ponorného hrdla pod hladinu tekutého kovu.Výhodou predmetného způsobu je zejména úplné zamezení vniku strusky do vakuovací komory, dále...

Solární kolektor z plastických hmot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250133

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polák Jiří, Pokorný Antonín, Pokorná Milada

MPK: F24J 2/24

Značky: plastických, kolektor, způsob, solární, výroby

Text:

...rámu, přičemž jak spodní polovina, tak i horní polovina jsou zrcadlově opatřeny vybránim úměrném průměru Černé hadice z umělé hmoty k vedení kapalného nosného média.Způsob výroby solárního kolektoru, podle vynálezu, se vyznačuje tím, že nejdříve se nalepí na dno izolovaného černého spodního dílu dvoudílného krytu spodní polovina nosného dvojitého křížového rámu a s vybráníní, na vnitřní straně průhledného horního dílu dvoudílného...