Archív za 1987 rok

Strana 271

Postřikovač, zejména na volné zahradní pěstitelské plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250212

Dátum: 15.04.1987

Autori: Huszár Jenoe, Váci István, Ruttkay Péter, Koch Róbert, Tündik Ferenc, Dimitrievits Gyoergy

MPK: A01G 23/00

Značky: pěstitelské, plochy, postřikovač, volně, zahradní, zejména

Text:

...dopravním čenpadlem.vytvoření postřilkovače podle vynálezu s uzavřeným postřtkoivým prostorem umožňuje podsmatně enížit množství postřikové látky, při jeho .použití nedoohází prakticky ke znečištění okolí a tedy ani k nežádouoímu působení chemikálií na obsluhu. Postřík se může provádět üspěšně i za větrneho počasí, což umožňuje dokončení postřikovýtch prací včas a s ,rpotřebnoií kvalitou.Příklady provedení .postříkovače podle vynálezu jsou...

Způsob extrakce nefiltrovaných fermentačních půd

Načítavanie...

Číslo patentu: 250211

Dátum: 15.04.1987

Autori: Keleman Ágnes, Zalai Károly, Beszedics Guyla, Limdmayer Emilia, Terdy László, Trompler Árpád

MPK: B01D 11/00

Značky: fermentačních, způsob, extrakce, nefiltrovaných

Text:

...extraktoril.Dodržení hodnot pH v rozmezí od 4,0 do 5.5 je (po pracovní stránce výhodne z toho důvodu, že je oddělení fází podstatne snadnější, neboť se předejde vytvoření -sraženiny.ako výchozí látky se pri provádění postupu. podle uvedeného vynálezu používá nefiltrnovoných fermentačních půd, produkovaných kmeny hub Claviceps purpurea. ako kmenů hub Clavicep-s punpurea se může použít šklmenů produkujících hlavně alkaloidy ergotoxinového...

Způsob vytvrzení teplem tvrditelné umělé pryskyřice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250210

Dátum: 15.04.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: D06C 7/00

Značky: vytvrzení, umělé, zařízení, tohoto, teplem, způsob, provádění, tvrditelné, způsobu, pryskyřice

Text:

...zóna 2 pro tepelné zpracování, která probíhá shora dolů a ze které je rovněž znázornená .pouze její horní část. Nad oběma zónamí 1, 2 pro tepelné. zpracování je u-spořádána převáděcí zóna 3. Konstrukce obou zón 1, 2 .pro tepelné zpracování do značné míry odpovídá zónám pro tepelná zpracování u známých zařízení a může se proto považovat za známou. V horní částí první zóny 1 pro tepelné zpracování jsou nad sebou a proti sobě uspořádaný...

Způsob aromatizace čaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250209

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szente Lajos, Szejtli Magdolna, Szejtli Jószef

MPK: A23F 3/40

Značky: čaje, aromatizace, způsob

Text:

...vynálezu se vyrábí tak, že se vytvoři pevná směs z aromatioké složky,pevného pojiva a v hnětacim stroji se pridá glycerin a voda. Po homogenizaci směsi se získaná upvastovitá hmota grtanuluje, suší, mele a .prosévá talk, aby bylazískávna frakoe o velikosti zrn 0,5 až 1 mm. Větší granule se znovu meloru, menší granule se s malým množstvím vody znovu prohnětou, granulují,suši a melou. Timto způsobem je možno veškerou směs provést na granulát...

Způsob ohřevu a dávkování sypkého materiálu, zvláště uhlí, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250208

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bán János, Gáspár Aladár, Kálmán Gyoergy

MPK: B01J 4/00

Značky: zvláště, ohřevu, uhlí, zařízení, provádění, materiálů, způsobu, tohoto, dávkování, způsob, sypkého

Text:

...1 kg uihlí jako sypkého materiálu,bylo to 15,8 0/0.U způsobu přímého ohřevu uhlí byla výsledná vlhkost 1 kg směsi 18,08 , samotného uhlí 20,55 a spotřeba živice na 1 kg směsi 00989, která se pokladá pro další srovnání za 100 0/0.U zipůsobu sušení uhlí před smícháním s živicí, byla výsledná vlhkost 1 kg směsi13,11, vlhkost 1 kg samotného uhlí 14,35 a spotřeba živice na 1 kg směsi 0,075, to jest 76 ve srovnání s přímým ohřevem parou.způsobem...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250207

Dátum: 15.04.1987

Autor: Levitt George

MPK: A01N 47/34

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...podstatné snížení výnosů, zejména zemědel-ských produktů, uspokojujících základní potřeby výživy lidstva, jako jsou sójové boby, ječmen, ipšenice a podobné. Populačnĺ exploze a ji -doprovázející celosvetový nedostatok potravin vyžadují zlepšení účinnosti pr-oudulkce těchto plodín. Jednou cestou zlepšení této účinnosti je zabránění nebo om-ezeni ztrát čáwsti výnosü těchto plodín zneškodněyním nežádoucí vegetace nebo i 11 htbící jejího...

Katodová jednotka pro zářivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250206

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bjoerkman Äke

MPK: H01J 61/067

Značky: zářivky, jednotka, katodová

Text:

...materiálu v okamžiku -startování je omezena odräžením -vypařených atomů a molekul k povrchu katody při startovácím období.2. Katodové stínítko, které nemá elektricke vspojení, snižuje rychlost vypařování emisniho materiálu při normálním provozu.3. Plynné nečistoty v zářivce jsou odstraněny zvlášť účinným čeripáním při její výrobě.Zkušenost ukázala, že nejüčinnějšího čerpání se dosáhne v samočinné čerpací jednotce, kde -vakuové čerpáni při...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250205

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, způsob, komponent, spalin, kyselých

Text:

...se potommohou použít male rozsrtříkovacĺ sušičky a oldluvčovače. Pro rozstřiIkova-cí sušení pracího roztoku postačí množství spalín v rozmezí 2 až 15 0/0, vztaženo na celkové množství spalín. Pokud -se .způsob podle vynálezu použije pro nove elektrárny, zmenší se tím rovněž .předehřívač vzduchu a elektrofíltr za přede-hřívačem vzduchu.Když se proud spalín, pŤĺVáWĺěiľlÝ do rozstříkovací sušárny, předem zbavuje prachu V malém předodlučovači...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250204

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, odstraňování, kyselých, způsob, komponent

Text:

...roztoku uhličitan amonný, který je -sch-open při náhlém výskytu přebytku oxidů síry tyto oxidy vázat za uvolnění oxidu Lihličitého. Tí-m se dosáhne pufračního účinku, který postačí pr-o určitý časový úsek k tomu, aby i bez zásahu» regulace se udržel stupeň odsiř-ovální spalín při ko-lisáni zatížení kotelniho zařízení nezměněný.Zvýšení obsahu uhličitanu amonného bylo ale zakázáno s -ohledem na známou skutečnost, že uhličitan amonný se již asi...

Způsob výroby granulovaného aktivního uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250203

Dátum: 15.04.1987

Autor: Murty Hari

MPK: C01B 31/08

Značky: výroby, způsob, uhlí, granulovaného, aktivního

Text:

...zbarvexná,ví-skózvní, látka, která se získa jako zbytek po clestilaci organických materiálů, a zvláště dehtü.Prášek znamená p-ráškové aktivní uhlí s velikosti čáistilc udannou v mesh menší než asi 40 tzn. 10,42 mm) a výhodné menší než asi 6 U (tzn. 0,25 mm). Větší číslo mesh znamená menší rozměr částečelk.Položivičné uhlí je uhlí středního stupně, které se řadí .nad lignit a hněldá uhlí,ale pod. živičné u.hlí. V těžeaném stavu má toto...

Způsob řízení pracovního chodu brázdicího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250202

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zitz Alfred, Droescher Bernhardt

MPK: E21C 35/08

Značky: brázdicího, řízení, chodu, způsob, tohoto, zařízení, nástroje, provádění, pracovního, způsobu

Text:

...schématlckého naznačeného měření na o-br. 7 vysílá vysí-lací anténa 15 opět impulrs, který může být přijímán přijímacími anténvami 22 a 17. Přijímací anténa 22 může být spojena s vlastním přijímačem, který zde není vyznačen, łkterý zde není vyzna-čen, nebo může být nvapojena na přijímač 18, který je spojen s anténou 17. Vzájemn-ou vzdálenost přijímacích antén 17 a 22, jakož i pro-storov-ou polohu těchto přijíma-cích antén- 17 a 22 vzhledem k...

Mechanizovaná výztuž pro šikmé a strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250201

Dátum: 15.04.1987

Autori: Heyer Willy, Becker Kubinert, Dodt Jürgen, Plevak Lubomir

MPK: E21D 23/00

Značky: šikmé, sloje, výztuž, strmé, mechanizovaná

Text:

...vodicí tyč 19, tak i výše položené vodicí tyč 2 U jsou na svých koncích na straně ziaikláwdky opatřeny po jednom kluzném Ičlenu 25, z nichž každý je veden na příslušné kluzné tyči 25.Kvluzné tyče 26 jsou upevněny na vzájem ně přivrácených stranách pražců 13 výše položené sekce 12 A a sousední níže položená sekce 12 B vý.ztuže. jsou ujpevněny tyčovýml držáky 27. Délka kluzných tyčí 26 je .menší, než délka jak níže položené vodicí tyče 19, tak...

Zapojení číslicového měřiče tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250200

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neckář Ivan, Havel Antonín

MPK: G01L 9/06

Značky: tlaku, měřiče, zapojení, číslicového

Text:

...s jednoducłdmi obvodovými zapojeníni a s vysokou stabilitou a přesností ůření tlaku.V zařízení zapojené podlepvynálesu je odečítaný údaj jednoznačnä určen na zobrazovači. Vzhledem k jednoduchá konstrukci, necitlivoeti a otřesy a vibrace, umožnłná zapojení podle vynálezu, ve ktere ůie být použito snadno dostupných součástek, je číslicevý nłřič tlaku podle vynalezu provozní spolehlivůjüí a podstatnł levnijlí na obdobná dosud známá nařízení.V...

Utěsnění vkládané jednotky vstřikovacího čerpadla pružným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250199

Dátum: 15.04.1987

Autori: Borůvka Miroslav, Skočdopole Karel, Marešová Alena

MPK: F02M 59/48

Značky: tesnením, vstřikovacího, vkládané, pružným, utěsnění, čerpadla, jednotky

Text:

...pevná objínb g nebo aby nasi pružnvn těsnění j, a pevnou objínkou § vznikla jen nalá vůle.Vkládaná Jednotke se v táto chvíli nachází v tzv. montážní poloze I, což znamená,že Jeden nebo více výatupků ji vytvořených na protikuse 31, ktorý so otáčí společně s válcem g, se nachází v prohloubeních g opčx-náho opčrnćho kroužku i - obr. 2. Tento opčrny krouňek i je nuvnč uložen na válcí g a proti pootáčení je znjičtčn kolíky kruhověho nebo...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nájemník Jiří, Bartoň Jan, Oháňka Vlastimil, Novotný Petr

MPK: C07C 11/02

Značky: etylénu, dílů, propylenu, provozování, výrobny, teplého, způsob

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Dutinová tvarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250197

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubský Alexander

MPK: E04C 1/10

Značky: tvarovka, dutinová

Text:

...nojnonn 2 d, nn .jejichž vnłdäích plochách otin, rovnoběžných s osoni průchooích dutín, deou výotupląy o vybrání pro súbor ae eouoodníni tvorovkeni.Užlí atěno tverovky je opotřeu uprostřed sve šířky vystupujícín łebron a protilehlá užěí etěna je opetřene osovou drúškou, přičenł každú lirlí ethn n v oio Jedno poloviny své šířky vyatupující iebro n v oae druhů poloviny drišku, přičenš proti iobru Jedně širší ntčlw je uníetčne nn protilehlć...

Hmota pro lepení a spárování obkladů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250196

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stránecký Jan, Machatka Milan

MPK: C09J 3/14, C09J 1/00

Značky: spárování, obkladu, lepení, hmota

Text:

...cenentu modifikovnnćho bitumemovou łivicí v množství 1 už 5 i hmotnoetních, 0,5 ni 2,0 hmotnoetních dílů kueinu, 0,5 ni 2,0 hmotnoltních dílů moćoviny, 6 až 15 hmotnoatních dílů styrenekrylátově nebo akrylútovi vodní diaperse, 8 až | 5 notnoetních dílů vody, 0,4 až 2,0 hnotnoetních dílů bentonitu, 0,2 ni 2,0 hmotnostních dílů polypropylenových, eklenłných nebo polyeeterových vláken, 0,4 ai 2,0 hmotnoatních ano ateeramu vdpeneuho nebo...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Setínek Karel, Tesařík Jaroslav, Jeřábek Karel, Prokop Zdeněk, Dostál Antonín

MPK: G01N 27/26, C07C 43/00

Značky: látek, výrobu, bazických, surovin, kontinuálního, způsob, čištění, alifatických, eterů

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob likvidace odpadních organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250194

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vacek Jan

MPK: C01B 17/69

Značky: organických, látek, likvidace, odpadních, způsob

Text:

...toxikologicląých, výbuiinäřsldch nebo ,jiných nevhoddch vlastností přítonneho odpadu. úplnou deetrukci oýganickőho odpadu a na elenene tdrní uhlík lae docílit jeho zahřćtín nad 200 °c ve specidlnín seŕísení.Orgenicld odpad v zředłnć kyselině sírová, částečně Ěnebo úplně rozložení až na elenentdrní uhlík. se pohodlnš likviduje neutralizací nletýn vápence nebo kysličníksn nebo lwdroxiden vdpenatýn.Vznikli síran vápenatý, snsčiltěný...

Mobilní detekční a signalizační souprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 250193

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Jiří, Václavíček František, Put Jiří, Michal Jan

MPK: G01N 35/08

Značky: detekční, mobilní, souprava, signalizační

Text:

...je připojema indikační komora Q, která má na přední straně umístimou ventilátoro vou jednotku i.Indikační komora § má jednak v pravé polovině inatalovaaé čidlo 53, ktoré pomocí pravého samonavíjecího bubnu g je prepojené s úetřodoou 1 a jednak v levé polovině je instolováno deläí čidlo 53, ktoré pomocí levého aamonavíjecího hubmu ju je opojemo též s ústřednou 1, přičemž pravá sací vzorkovací trubice à a levá sací vzorkovecí trubiceQ je...

Dopravní pás s ocelovými lany vyztužený krátkými celulózovými vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250192

Dátum: 15.04.1987

Autori: Taraba Vladimír, Mosorjak Štefan, Podešva Milan, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: vlákny, krátkými, celulózovými, vyztužený, dopravní, ocelovými

Text:

...pásů s ocelovými lsny je možno zabezpečit dezorientaci vláken až v průběhu konfekce pryžového jádro pásu, kdy dochází k obtékání lan kaučukovou směsí při navalovávání nebo nalisovávání adhezimích kaučukových vrstev na nepnutou nesneu kostru lan.Tokem kaučukové směsi se poruěí původní orientnce vláken, která se vytvořils při válcování adhezivních kaučukovýoh vrstev a doaáhne se požadovaná dezorientace vláken v prylovém jádře...

Zařízení k zjišťování vlastností střepin při výbuchu tříštivotrhavé střely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250191

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brouček Josef, Kepert Jindřich

MPK: F42B 13/18

Značky: výbuchu, vlastností, střely, zjišťování, tříštivotrhavé, střepin, zařízení

Text:

...určité stepině, ale všem stčepinám, které příslušnou vrstvu probily. Další snížení-počtu stčepin pro přičazení zjištěná rychlosti umožňuje mezera mezi vzájemné ísolovanymi prvky, odpovídající předpokládanému účinku päíslušné hmotnostní kategorie stčepin.Další pčímo ziskanou informací, ale nepäímo aplikovanou je počet stčepin v hmotnostních kategoriích získaných v upravené nádobě pod střelou. Tato nádoba zachytí stčepiny z nejúčinnějěích částí...

Zapojení pro indikaci proudů třífázového rotoru pomocí regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250190

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ždánský Tomáš, Klouda Viktor

MPK: H02P 1/26

Značky: rotoru, indikaci, zapojení, regulátoru, pomocí, třífázového, proudu

Text:

...K, L, M.zapojení indikující proudy fází rotor-u asynchronního krouäkového motoru zprecovávd úbytky na trvale zeüzených bočnících v rotorověm obvodu. napätí z bočníkü je vedeno po jednopulsním usměrnění a filtrací do regulátor-u. Ho připejenám výkresu je schemticky zndzorněno zapojení podle vynálezu.Kroužkový asynchronní -notor 1 obsahuje trvale zapojené kertäče, ke ktorý jsou p 551 pojeny t~vi boěníky g. Jeden vývod bočníků g vede pšes...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250189

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby, dihydrátu, vápenatého, bezvodého

Text:

...výrobním poetupům výrazně ekonomicky výhodnějlí.Výroba může být kontinuální, diskontinuálni nebo kombinace obou těchto postupů.Postupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečné se částečně zneutrnlizudo amoniakem a to nejlépe tak, aby vznikl hydrogenfosforečnan amonný o koncentraci 1 hmotnosti až nasyceného roztoku při dané teplotě.Ten se sráží roztokom vznikajícím päi regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250188

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: hydrogenfosforečnanu, vápenatého, dihydrátu, bezvodého, způsob, výroby

Text:

...tak, že roztok kyseliny trihydrogenfostorečnd se částečně zneutrslizuje amoniokem a to nejlépe tak, aby vznikl łwdrogenfosrorečnan amonm o koncentraci 1 i hmotnosti až nasyceného roztoku pri dané teplotě.Ten se sráží roztokem vodorozpustnć vápenató soli o koncentrsci l 5 hmotnosti až nesyceného roztoku pľ-i ekvimolárním neho nadstechiometrickém poměru pi teplot 20 c al teplot varu roztoku na hydrogenfqsforečnan vápenltý a to jednorázovi...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 250187

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: chloridů, amonného, dihydrátu, bezvodého, způsob, hydrogenfosforečnanu, výroby, směsi, vápenatého

Text:

...sažízení je pro výrobu všech produktů epolečnä. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud snád výrobní postupdl výrsanl ekonomicky výhodnljlín.Výroba může byt kontinuální, diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tok, že roztok .hodiny triłvdrogontostoročnć o koncernu-oci I až 90 5 hmotnosti a odpadní roztok, vznikojíci při regeneraci sodárenských louhů vépenným mldksm, obsahkJící převňžnü...

Docházkové kontrolní hodiny s tiskem na kontrolní kartu s elektronickým řízením funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250186

Dátum: 15.04.1987

Autori: Musel Jan, Heinige Pavel, Borges Michal

MPK: G07C 1/00, G07C 1/14

Značky: elektronickým, tiskem, kontrolní, funkcí, hodiny, docházkové, kartu, řízením

Text:

...na jednom rameni uhlová páky ovládané elektromagnetem ražení.Přitisknutím kladivo ae otiskne časový údaj zobrazeny na typovém stroji płâee barvící pásku na kontrolní kartu.Horizontální poloha tryohtýře, která určuje sloupec karty do kterého tiskneme, je určována vačkovým bubnem, kterým přes prevod natáčí elektromsgnet. Trychtýä je pružinou přitlačovén pres kladku na vačkový buben.Doplňujícím znakom vynálezu je to, že podružw atroJ a...

Vícevrstvá textilní čalounická vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250185

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Ivan, Prokopová Helena, Hammer Vladimír

MPK: B32B 5/26, D04B 21/14

Značky: čalounická, textilní, vícevrstvá, vložka

Text:

...stroji Jsou püdkládány dvě vrstvy roune, ve kterých .jsou vlákna uložena naorientovsně v požadované plošné hmotnosti a šíri. současně s .jutovou tkaninou o plolná hmotnosti 450 guľa. Vrchní rouno o plošné hmotnosti 600 g.nz obsahuje PO etříl 17 dtex a délce 90 m.Spodní round o plošné hmostnosti 300 m 4 obsahuje Vs stříž 2,8 dtex a délce 60 mn.obě rouna umístěna na jutové tkanině Jsou v jednom pz-acovním procesu zpevněna propletením...

Zapojení tyristorové měnírny městské hromadné dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250184

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hadt František, Faltus Emanuel, Devátý Jiří, Straka Jaromír

MPK: H02M 7/12

Značky: měnírny, hromadné, dopravy, městské, tyristorové, zapojení

Text:

...sít. Tímto napojením mänímy je také podstatné snížena precnoet její obsluhyĺvynález je objasněn na ŕíkladu provedení, který je popsán na základ püpojenáho výkresu, na kterém je schematicky znázorněno celková zapojení tyristorová měníruy městské hromadné dopravy. která sestává ze dvou transformátoru 34, 33 g püpojených pšee střídavé vypínače g 11, 21 n ke stšídevá trojfázové síti, k jejichž sekundárním vinutím jeoupřes motorické odpojovače...

Systém stejnosměrného napájení trolejového vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250183

Dátum: 15.04.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H02M 7/12

Značky: vedení, napájení, stejnosměrného, trolejového, systém

Text:

...indukčnost slouží k omezení nárastu zkratových proudů, zejména půl zkratech V blíakoeti systému etejnoemšmného napájení, čímž ee omezí velikost zkratových proudů a eníží se proudová namáhání celého systému, zejména tyristorů e pojistek, což umožňuje optimální přiřazoní pojistek k tyrietorům o tím zajištění ochrany tyristorů ve všech provozních reäimach.Zařazení indukčnoeti v zapojení e celołízeným můetkem se dále dosáhne zkrácení...

Způsob stavby monolitických železobetonových stěn a příček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250182

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlas Miroslav, Beneš Teodor

MPK: E04B 2/84, E04G 11/06

Značky: způsob, stavby, příček, železobetonových, stěn, monolitických

Text:

...podstata epoćívá v tom. že bedníoí štíty tvoiücí bednění stěny nebo p-F-íčky se ukotví mezi. stropní konstrukce tak, že vyplňují na výšku celý prostor, u železobetonových konstrukcí se mezi ltíty bednění uloží výztuž a bednění se uzaväe.Otvorene ve epodní části bednční ee dovnitř vtlačí pomocí čerpadla betonová eměs. Tato smše se během vtlečovňní tlekem směsi zhutňuje. Po doenžení požadované pevnosti se konstrukce odbední.Výhodou způsobu...

Statický snímač úhlu náklonu svislé osy tělesa od vertikály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250181

Dátum: 15.04.1987

Autori: Okapal Jan, Vaněk František, Téra Pavel, Machala František

MPK: G01B 7/30

Značky: svisle, tělesa, vertikály, náklonu, úhlu, staticky, snímač

Text:

...dosku nelepeny. Na polevodičove pružná desce l se vsak nejvíce osvedčilo vytvoření tensonetrd á difúzí.Na obr. 2 je statický snímač úhlu náklonu vytvoť-en opět z pružne desky l z neteriúlu stejnáho druhu jak je uvedene v popise obr. 1, ale pružná deske 1 je upevnine v přechodovém členu g ve tvaru prstence na teže str-en jeko závaží i materiál prstence je stejného druhu jak uvedene v popise obr. 1.Nosník g závaží je připevněn přímo k pružné...

Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250180

Dátum: 15.04.1987

Autor: Horák Miroslav

MPK: F16S 3/02

Značky: stupačka, zajištění, částí, povrchu, oceľových, pracovníků, výstup, svislých, konstrukcí

Text:

...pólovýmí.-.nástavci z, l.Na vnější pőlové nástavce 2 jsou jedním koncem upevněny tažné pružiny 2, lg jeá jichž druhý konec je upevněn na koncích osy 1 Q. Na vnějších pólových nástavoích g jsou dále upevnäny trhy u, uf, které zasahují do drážek v bočnicícn 2, 2.V poloze podleobr. I ee převážně část magnetického toku mezi pólovými nástevci 2,1 uzavírá püs zkratovaoí hrenoly LL a jen mali část přes povrch ocolově konstrukce. Upínací mile m...

Živičný kryt, zejména vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250179

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Jan, Vrbka Jiří, Lešanský Jaroslav, Kos Václav, Pavelka Vladimír, Kudla Ludvík, Venc Václav

MPK: E01C 7/18

Značky: zejména, kryt, vozovky, živičný

Text:

...vrstvy. Tím dochází jednak k prolnutí a ke spojení obou vrstev s vysokou pevností ve smyku na stykově ploše vrstev a Jednak v horní části ložní vrstvy ke vzniku mezivrstvy s plynulou změnou krivky zrnitosti a obsahu pojiva o tlouštce ádově například 0,5 až 5 cm.Vzhledem k tomu, že nárůst tlouštky mezivrstvy vzniká pouhým vyplňováním pőrů ložní vrstvy materiálem obrusné vrstvy, tento nárůst během hutnšní a dále při konsolidaci následným...

Zařízení na vulkanizaci nebo protektorování plášťů pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 250178

Dátum: 15.04.1987

Autor: Peterka Tomáš

MPK: B29D 30/08, B29D 30/54

Značky: plastů, protektorování, pneumatik, vulkanizací, zařízení

Text:

...kluznych vložek, upevněných na opěrných plochách uzávonovacích ozubd, a v důsledku toho značné prodloužení životnosti vulkanizačního zařízení. Na pěipojeněm výkresu .je znázorněn částečąý echematicłrý ez zaüzením podle pšedloženého vynálezu.Zařízení na vulkenizeci nebo protektorování je opatřeno pohyblivou horní bočnicovou doskou l s uzávorovacím ozubem z, dolní bočnícovou deskou 1 s uzávorovacím ozubem i,radiálnä pohyblivými...

Paprsek přírazového mechanismu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250177

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdeněk, Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/30, D03D 49/62

Značky: přírazového, tkacího, mechanismu, stroje, vzduchového, paprsek

Text:

...počtu třtin vedle sebe není vodicí kanál uzsvžen obloukovou částí. Tím, že je vodící kanál od pírazového paprsku odsezen dopedu, zmenäuje se využitelný prohozní úhel kanálu, Symetričnoatí kanálu se navíc zmenšuje prohozní úhel útku, což snižuje dobu po kterou může útek být zanášen do prošlupu. Ttiny přírazového peprsku jsou tedy s vyjím« kou místa vodioího kanálu rovné, e proto tělese pomocných trysek mohou být do kanálu zavedena pouze...

Způsob výroby mlecích koulí příčným válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250176

Dátum: 15.04.1987

Autor: Holub Jiří

MPK: B21H 1/14

Značky: způsob, výroby, valcovaním, příčným, koulí, mlecích

Text:

...z tyčí podle vynálezu nedělá dutiny v koulíchgkterá musejí být vyäazerąy, ani trhliny v koulích a tak koule mají dlouhou životnost. Ztñízení podle vynálezu má mnohokrát menší spotřebu elektrické energie a taká úsporu 50 i hmotnostních legovaně ocele na výrobu nástrojů.Príklad provedení nástrojů a způsobu válcování koulí s otev-ř-enou kalibrací podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde na obr. l je pohled zepředu na jeden nástroj, na...

Způsob výroby svítiplynu a topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250175

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubička Rudolf, Raitr Václav, Jíra Miroslav

MPK: C10B 49/02

Značky: způsob, výroby, plynů, svítiplynu, topných

Text:

...gsušení do provozu nezbytné. Jako sušiče je vhodné nově instalovat tlakové nádoby naplněné alumogelem,silikagelem nebo zeolíty. Aplikovetelně je i sušení pomocí trietylenglykelu.Dale je nutné pro zvýšení spalného tepla generátor-oválne plynu a úpravu jeho apalonvacích vllltnutí vybírat pro přípravu vítiplynu nebo topného plynu z odpadních plynů chemické a rafinéraké výroby takové plyny, která po doplnění zemním plynem vytvoř-í plyn splňující...

Zařízení k výrobě jemných přesných kovových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250174

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

MPK: B21B 9/00

Značky: zařízení, profilů, kovových, výrobe, přesných, jemných

Text:

...nepäivádí ochranná atmosféra dochází uvnit k vytvoůení vlastního mikroklimatu, s obdobąým dčinkem jako je účinek ochranné atmosféry.výhodou zařízení podle vynálezu je dále docilování dokonalych výrobků e presným hranami bez obtíží v plynulém vyrobním postupu, bez tepelrüch ztrát. V zaäízení podle vynálezu nedošlo k oduhličení ani oxidaci materiálu. Kysličníky na povrchu vetupujícího materiálu se vyredukují v ochranná atmoeféže a...

Způsob výroby polotovarů pro korozivzdorné pružinové elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250173

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holler Milan, Veselý Jaroslav, Machek Václav, Malý Ladislav

MPK: C21D 9/02

Značky: pružinové, polotovarů, elementy, výroby, korozivzdorné, způsob

Text:

...7,0 niklu, stopy až 1,0 hliníku, 0,5 až 1,0 i titanu, stopy až 0,045 5 fosforu a stopy až 0,035 aíry, rozpouštěcím žíháním a vytvrzením podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po vyválcování polotovnru za tepla na tlouätku 3 až 4 mm nebo na průměr 5,5 až 12 mm, se tento podrobí .rozpouätěcímu žíhání při teplotě 960 až 1 000 °G po dobu 45 až 90 min, potom se ochladí na vzduchu, načež se plasticky deformuje za studena na konečný...